Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 HUDEȘTI
STRUCTURA VATRA

PLANIFICARA CALENDARISTICA
CLASA I
2019-2020

PROF.ÎNV. PRIMAR, ALUPOAEI LAURA


Planificare calendaristică
CLASA I
SEMESTRUL I
Nr. Teme Perioada Disciplina Competen Conţinuturi Nr. Observaţii
crt ţe ore

1. 2 săptă CLR 1.1 Prima zi de şcoală 14


La început mâni 1.2 Probe de cunoaştere a elevului: probe de
de drum! 1.3 evidenţiere a achiziţiilor dobândite în clasa
Recapitula 2.3
re
9.09- pregătitoare; proba de constatare a calităţii
20.09 2.4 pronunţiei; proba pentru determinarea volumului
Evaluare
iniţială 3.2 vocabularului; proba de „citire” a imaginilor,
4.2 memorizări, frământări de limbă.
1.4 Comunicarea– schimb de informaţii
1.5 între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar,
1.6 despre mediul înconjurător, etc.);
-Propozitia, cuvântul, silaba, sunetul – elemente de
constructie a comunicarii
-Literele mari si mici de tipar
Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate in
procesul scrierii
MEM 2.2 Constituirea mulţimilor pe baza unor proprietăţi/ 8
3.2 criterii date (formă, mărime, culoare)
5.1 - Numeraţia în concentrul 0-10 / 0-31.
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0-31
- Forme geometrice
- Măsurări
-Plante şi animale
-Universul
AVAP 1.1 Evaluare inițială: 4
1.3
2.2 Autoportret
2.6 Recunoașterea culorilor
1.2 Tehnici simple
2.3
2.4 1.2 Presare, modelare liberă
MM 1.1 Evaluare iniţială: 4
1.3 Repetarea cântecelor învăţate
2.2 Intonarea corectă expresivă şi omogenă a
2.1 cântecelor
DP 1.1 Autocunoaștere: „Cine sunt eu/ Cum sunt eu/ Ce 2
2.1 îmi place să fac?”
2.2 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine
Caracteristici personale simple, puncte tari si
limite observabile in activitatile scolare si de tip
liber
2. În familie 3săptă CLR 1.1 - Sunetul şi literele a/A. Casa noastră (oferire de 21
mâni 1.2 informaţii despre locuinţă sau adresă;
1.3 citirea/scrierea literelor mici şi mari de tipar/de
23.09- 1.4 mână
11.10 2.1 - Sunetul şi literele m/ M. Familia mea (silaba;
3.1 cuvinte mono- şi plurisilabice; ortografierea
3.2 cuvintelor
4.1 - Sunetul şi literele u/ U. Scrierea pe liniatură tip
I. Scrierea cu majusculă
- Sunetul şi literele n/N. Propoziția. Punctul.
- Sunetul şi literele i/I. Propoziția. Semnul
întrebării
- Recapitulare.
- Evaluare
Activități de recuperare/ dezvoltare (ore la
dispoziţia învăţătorului)
MEM 1.1. Universul 12
1.2. Soarele, sursă de căldură și lumină
1.3. Electicitatea
3.1. Poziții ale unui obiect: vertical, orizontală, oblică,
3.2. interior, exterior
4.1. Recunoașterea, formarea citirea și scrierea nr.
4.2. natural de la 0 la 31
-Recapitulare. Evaluare
-Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
învăţătorului)
AVAP 1.1 1.2 Culorile toamnei(culori calde) 6
2.3 2.4
1.3 -Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare,
tăiere, decupare după contur, presare, modelare
liberă

MM 1.1 Cântarea vocală 6


1.2 Cântarea în colectiv
2.1
2.2
Dicţia
3.1 Mişcarea pe muzică liberă; sugerată de textul
3.2 cântecului;- Impusă
DP 1.1 1.2 Autocunoaştere şiatitudine pozitivă 3
2.1 2.2 faţă de sine şi faţăde ceilalţi
Caracteristici personale simple, observabile în
activităţile şcolare şi extraşcolare
Muncim, 3 săptă CLR 1.1 -Sunetul şi literele e/E; Diftongul ea. 21 Vacanță în
învățăm, mâni 1.2 Linia de dialog, citirea/scrierea literelor mici şi perioada
ne jucăm 26.10-
1.3 mari de tipar/de mână 03.11
14.10- 1.4 -Sunetul şi literele r/R.
8.11 2.1 - Sunetul şi literele o/O. Scrierea pe liniatură tip
3.1 I. Scrierea cu majusculă
3.2 - Sunetul şi literele c/C . Cuvinte cu formă
4.1 identică și înțeles diferit
- Sunetul şi literele ă/Ă Diftongul uă
-Sunetul și literele i/L. A formula o rugăminte
-Recapitulare.
-Evaluare
Activități de recuperare/ dezvoltare
MEM 1.1. Secretele corpului omenesc 12
1.2. Corpul omenesc. Scheletul
1.3. Adunarea numerelor de la 0 la 10. Proprietățile
3.1. adunării
3.2. Scăderea numerelor natural până la 10
4.1. Aflarea numărului necunoscut
4.2. Probleme care se rezolvă printr-o operație
Recapitulare
Evaluare
Recuperare/ dezvoltare: Pot mai mult!
AVAP 1.1 -Pictură, Colaj, Desen 6
1.3 -Materiale și instrumente
2.1 -Tehnici de lucru: linie modulată, pensulație,
2.2 colaj, ștampilare, tăiere, decupare după contur
2.3

MM 1.3 -Cântarea vocală în grup si individual 6


1.4 Percuția corporală: - bătăi din palme, cu degetul în
2.1
2.2
bancă, cu palmele pe genunchi
DP 2.2 Norme de igiena la scoala si acasa 3
3.1 -Igiena personală
3. 2 săptă CLR 1.1 1.2 -Oferirea de informaţii despre istoria poporului 14
Noi mâni 1.4 2.1 român; cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit;
suntem 3.2 3.3 copiere)
români 4.2
11.11- - Articularea vocalelor; reguli de vorbire eficientă;
22.11 transcriere; diftongul uă)
- Dialoguri pe teme familiare; intonarea
propoziţiilor; transcriere
Corespondenţa sunet-literă
Litere mici şi mari de tipar şi de mână (a, m, u, n, i)
Citirea şi scrierea cuvintelor mono şi plurisilabice
(introduse progresiv)
Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără
cunoaşterea regulilor
Copierea literelor şi a cuvintelor
Transcrieri (litere, silabe, cuvinte)
Scrierea după dictare
Comunicare orală- identificarea unei persoane sau
a unui obiect
Cuvinte cu sens asemănător/opus
Recapitulare. Evaluare
Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
dispoziţia învăţătorului
MEM 1.4. Corpul omenesc : scheletul şi organe majore ale 8
1.5. corpului (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi);
1.6. localizare şi roluri
3.1. -Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10
3.2. -Evidenţierea proprietăţilor adunării
4.1. (comutativitate, asociativitate, element neutru
4.2. fără precizarea terminologiei)
- Aflarea numărului necunoscut
- Poftă bună!
-Un meniu sănătos
-Apă pentru viaţă
-Să fim echilibraţi!
Recapitulare. Evaluare
-Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
învăţătorului)
AVAP 1.1 1.3 Culori reci 4
2.1 2.2 Tehnici de lucru
2.3 2.4 pensulaţie, colaj, amprentare, ştampilare,
2.5 tamponare, pulverizare
MM 1.1,1.2, Mişcarea pe muzică 4
2.1, 3.1,
3.2 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde

DP 1.2 Norme de igiena la scoala si acasa 2


1.1 Igiena locuintei, a salii de clasa
2.3
4. Povești la 3săptă CLR 1.2 1.3 -Sunetul şi grupurile de litere ce, Ce. 21
gura sobei mâni 1.4 2.1 Textul. Titlul textului. Alineatele. Organizarea
2.4 3.1 textului scris
4.1 -Sunetul şi literele t, T. Diftongul ia (textul, titlul
25.11- 4.2 textului, scrierea caligrafică pa liniatura de tip I-
13.12 plasarea titlului, folosirea alineatelor;
-Sunetul şi literele s, S. Scrisoarea (povestirea
unor întâmplări trăite; cuvinte cu sens opus;
diftongul oa)
Citirea şi scrierea propoziţiilor
Copierea propoziţiilor; transcrieri; dictări
Recapitulare. Evaluare
Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
dispoziţia învăţătorului)
MEM 1.4. - Sport și sănătate 12
1.5. Organe interne majore ale corpului omenesc-
1.6. localizare
3.1. Recunoașterea, formarea, citirea și scrierea
3.2. numerelor natural de la 0 la 100
4.1. Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la
4.2. 100
5.1. Compararea și ordonarea numerelor naturale de la
0 la 100
-Recapitulare. Evaluare
-Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
învăţătorului)
AVAP 1.1 1.3 Confecţii şi jucării 6
2.1 2.2 Tehnici de lucru
2.3 2.4 origami, tangram, croit, cusut (cusutul
2.5 nasturelui, cusutul înaintea şi în urma acului),
ţesut cu benzi de hârtie/fire
MM 1.1,1.2 Cântarea vocală în grup 6
, 2.1, -Mișcare pe muzică
3.1, -Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm,
3.2 dansuri
Jucăriile muzicale improvizate
Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii
(trianglu, maracas, clopoţel
DP 1.2 Igiena corpului 4
1.1 Trăire şimanifestare emoţională, starea de bine
2.3
5. 1 săptă CLR 1.3 1.4 Citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de 7
mâna 1.5 mână
Ce şi cât 2.4 Scrierea ortografică a cuvintelor
am 16.12.- 3.3 Copieri. Transcrieri. Dictări (litere, silabe, cuvinte,
învăţat? 3.4
Recapitula
20.12 propoziţii)
4.2
re. Dialoguri pe diverse teme
4.3
Evaluare Recapitulare. Evaluare
Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
dispoziţia învăţătorului)
MEM 1.1. Mulţimi 4
1.2. -Numerele naturale 0-100
1.3. -Adunarea şi scăderea în concentrul 0-31
3.1. -Evaluare
3.2. -Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
4.1. învăţătorului)
4.2.
AVAP 1.3 1.2 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 2
2.4 2.3 Expozitie cu lucrarile elevilor
2.5 1.1
MM 1.1,1.2, -Mișcare pe muzică 2
2.1, -Cântarea vocală în grup și individual
3.1,3.2 Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne)
DP 2.1 Recapitularea noţiunilor, evaluarea abilităților 1
2.3 învăţate în semestrul I,,
2.2 Emotiile mele, emotiile noastre”- joc de rol

SEMESTRUL al II-lea
Nr. Teme Peri Disci Com Conţinuturi Nr. Observa
crt oada plina petenţe ore ţii
6. 3 CLR 1.1. Sunetul şi literele p/P . Diftongul ie biletul. 21
Despre săpt 1.2. Cuvinte cu înțeles asemănător
prietenie 13.I- 1.3. Sunetul şi literele v/V. Invitația
31.I 2.1. Sunetul şi grupul de litere ci/Ci
2.2. Citirea şi scrierea propoziţiilor
3.1. Recapitulare. Evaluare
3.4. Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
4.1. dispoziţia învăţătorului
4.2.

MEM 1.4. - Minte sănătoasă în corp sănătos 12


1.5. Organe majore ale corpului omenesc- roluri
1.6. Adunarea nr. natural de la 0 la 31, fără trecere
3.1. peste ordin
3.2. -Proba adunării. Proba scăderii
4.2. -Recapitulare. Evaluare
5.1. -Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
învăţătorului)
Surse de energie
AVA Confecţii şi jucării 6
P Tehnici de lucru
origami, tangram, croit, cusut (cusutul
nasturelui, cusutul înaintea şi în urma acului),
MM 1.1,1.2, Cântarea vocală în grup 6
2.1, 3.1, -Mișcare pe muzică
3.2 -Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm,
dansuri
Sunete din mediul înconjurător
Sunete muzicale vocale muzicale instrumentale
DP 2.11.1 Trăire şimanifestare emoţională, starea de bine 3
7. Patria 3 CLR 1.3. Sunetul şi literele d, D. 21
mea săptă 2.1. Cuvântul – un grup de sunete asociat unui înţeles;
mâni 2.2. scrierea cu majusculă a substantivelor proprii
2.3. Sunetul şi literele ş, Ş.
3.02- 3.1. Despărţirea cuvintelor în silabe; cuvinte cu
21.02 3.3. aceeaşi formă, dar cu înţeles diferit
3.4. Sunetul şi literele î, Î, â.;
4.1. Reguli de scriere corectă cu î/ â
4.2. Sunetul şi literele b, B.
4.3. Dialogul – oferirea de informaţii despre mediul
social şi natural apropiat; cuvinte cu înţeles
asemănător
Scrierea după dictare a cuvintelor şi a
propoziţiilor
Aşezarea textului în pagină
Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor
Comunicare orală
Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând,
ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii
Recapitulare. Evaluare
Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
dispoziţia învăţătorului)
MEM 1.1. Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute 12
1.2. (cu o singura operatie)
1.3. Adunarea şi scăderea în concentrul
1.4. 0-100, fără /cu trecere peste ordin
1.5. Proba adunarii/ scaderii
1.6. Plante- rolul partilor component
3.1. Recapitulare. Evaluare
3.2. Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
5.2. învăţătorului)
4.2.
AVAP 1.2 2.1 Pictura , sculptura şi arhitectura – explicarea 6
2.4 2.3 diferenţelor prin observarea imaginilor
2.1 2.4 Rolul liniei şi a punctului în arta decorativă,
2.6 2.5 pata plată, pata vibrată
1.1
MM 1.1,1.2, Elemente de limbaj muzical 6
2.1, 3.1, Sunetul din mediul înconjurător: Sunete
3.2 înalte/joase
Intonarea corecta a sunetelor care difera ca
inaltime
DP 2.2 Comunicare şcolară eficientă 3
2.3 Abilităţi de comunicare de bază
Mesaje verbale, nonverbale,
paraverbale simple
8. Magia 4 CLR 1.1. Sunetul şi literele j, J. 28
primave săptă 1.3. Organizarea textului scris – plasarea datei, a
rii
mâni 2.1. titlului, folosirea alineatelor; jurnalul
2.2. Sunetul şi literele h, H.
24.02 2.3. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate;
- 3.1. Descrierea unor obiecte/persoane/meserii;
20.03 3.3. Sunetul şi literele g, G.
3.4. Descrierea unor activităţi; cuvinte cu înţeles
4.1. asemănător;
4.2. Sunetul şi grupurile de litere ge, Ge.
4.3. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile
de litere ge, Ge;
Sunetul şi literele ţ, Ţ.
Descrierea unei fiinţe;
Sunetul şi literele z, Z.
Descrierea unui anotimp; diftongul ua
Sunetul şi grupurile gi, Gi.
Descrierea unei fiinţe; scrierea corectă a
cuvintelor care conţin grupurile de litere gi, Gi
Copieri.Transcrieri (cuvinte, propoziţii, texte de
maxim 30 de cuvinte). Dictări
Recapitulare. Evaluare
Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
dispoziţia învăţătorului)
MEM 1.4. Adunarea şi scăderea în concentrul 16
1.5. 0-100, fără/ cu trecere peste ordin
1.6.
3.1.
Probleme care se rezolvă prin două
3.2. operaţii de adunare şi/sau scădere
4.2. Animale
5.2. Anotimpurile
Recapitulare. Evaluare
Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
învăţătorului)
AVAP 2.1 Realizarea de colaje folosind tehnici si materiale 8
2.2 diverse ( hârtie –ruptă , mototolită , staniol, gris , fire
2.4 tăiate , tempera , frunze rupte pastă de dinti, CD )
realizarea unei compozitii libere , discuţii despre
importanţa reciclării materialelor .
MM 1.1,1.2, Elemente de limbaj muzical 8
2.1, 3.1, Sunetul vorbit sau cântat
3.2 Sunete lungi/scurte
DP 2.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare 4
2.2 Persoane/Personaje preferate(caracteristicile
1.1 acestora)
trasături fizice și morale
Prietenia
Caracteristicile unui bun prieten
Ce este un bun prieten?
9. Eroi de 3 CLR 1.2. Sunetul şi literele f, F. 21
poveste săptă 1.3. Aşezarea în pagină a unui text; scrierea
mâni 2.1. caligrafică pe liniatura tip I; repovestirea unor
2.2. întâmplări auzite
23.03 2.3. Sunetul şi grupurile de litere che, Che.
- 3.1. Repovestirea unui text audiat; cuvinte cu aceeaşi
30.04 3.3. formă, dar cu înţeles diferit
3.4. Sunetul şi grupurile de litere chi, Chi.
4.1. Repovestirea unui text audiat/ a unei poveşti
4.2. vizionate; cuvinte cu înţeles opus
4.3. Grupurile de sunete cs, gz şi literele x, X.
Povestirea unei întâmplări din viaţa proprie,
scrierea, din imaginaţie, a unui text scurtSunetul
şi grupurile ghe, Ghe.
Repovestirea unui text auzit; scrierea imaginativă
a unui scurt text, pornind de la fapte cotidiene
Sunetul şi grupurile ghi, Ghi.
Exersarea unor dialoguri pe teme de interes;
exersarea formulelor de salut, adresare, solicitare,
mulţumire, în contexte date
Copieri. Transcrieri. Dictări
Aşezarea textului în pagină
Titlu. Autor. Alineate
Recapitulare. Evaluare
Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
dispoziţia învăţătorului)
MEM 1.4. Figuri şi corpuri geometrice 12
1.5. Figuri plane / 2D-Pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc:
1.6. reprezentare grafică
3.1. Corpuri / 3D-Cub, cuboid, cilindru, sferă: descriere
3.2. (feţe-formă, număr)
4.2. Probleme care se rezolvă prin două
5.2. operaţii de adunare şi/sau scădere
Universul
Surse de energie (apa, vantul)
Unde si vibratii
Anotimpurile
Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
învăţătorului)
AVAP 1.1 Obiecte decorative şi de îmbrăcăminte pentru 6
1.3 Păpuşi
2.2 2.4 Tangram realizarea unei jucării 3D . Pătratele
2.3 Tangram se decupează apoi se realizează un colaj cu
imaginile create.
MM 1.1 Improvizaţia spontană colectivă 6
1.2 Interpretarea
1.3
2.2
Nuanţe - Tare,încet,mediu
2.3 Cântec vesel/ trist
DP 3.1 Rutine şi sarcini de lucru 3
2.2 Sarcini de lucru în activitatea şcolară
2.3 şi acasă: tipuri de sarcini, încadrare
în timp, finalizare
Importanţa învăţări
10. CLR 1.1. Sunetul şi literele k, K. 21
Vine 3 1.2. Organizarea textului scris pe liniatura tip I;
vara! sapta 1.3. transcriere; scrierea din imaginaţie a unui text
mani 2.1. scurt
4.0 5-
22.05
2.2. Sunetele şi literele q,Q, w, W, y,Y.
2.3. Scrierea funcţională – scrisoarea; copiere
3.1. Felicitarea
3.3. Alfabetul limbii române
3.4. Citirea textelor
4.1. Copieri. Transcrieri. Dictări
4.2. Aşezarea texrtului în pagină
4.3. Descrierea unui obiect/ a unei persoane
Recapitulare. Evaluare
Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la dispoziţia
învăţătorului)
MEM 2.1. Surse de energie (carbunii, petrolul) 12
2.2. Măsurări
3.1. Lungimea-Unităţi standard: centimetrul
3.2. Capacitatea-Unităţi standard: litrul
6.1. Timpul Ora (ora fixă, jumătatea de oră),
6.2. Ziua, săptămâna, luna, anul: durată
6.3 Anotimpurile: durată
Bani -Leul; monede şi bancnote (maxim 100 lei)
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100
Recapitulare. Evaluare.
Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
învăţătorului)
AVAP 1.1 1.3 Tangram realizarea unei jucării 3D . Pătratele 6
2.2 2.4 Tangram se decupează apoi se realizează un colaj cu
imaginile create.
Realizarea unor fotografii şi filme scurte,
neprelucrate tehnic
MM 1.1,1.2, Mişcări libere 6
2.1, 3.1, Mişcări sugerate de text
3.2 Mişcări sugerate de ritm
Dansul
Cântece şi jocuri populare din zonă
DP 3.3 Abilităţi şi atitudini de învăţare 3
1.1 Importanţa învăţări
2.1 Tehnici simple de monitorizare a achiziţiilor
învăţării
Meserii cunoscute: denumire,activităţi principale,
unelte şi instrumente, loc de desfăşurare
11. Sa ne 3 CLR 1.1. Sunetul/litera. Silaba. Cuvântul. Propoziţia/ 21
amintim săptă 1.2. Enunţul
1.3.
mâni 1.4.
Punctuaţia
2.1. Ortografia
25.05 2.2. Scrierea funcţională
- 2.3. Scrierea imaginativă
12.06 2.4. Elemente de vocabular
3.1.
3.2.
Comunicare orală (ascultare, vorbire,interacţiune)
3.3. Recapitulare finală. Evaluare finală
3.4. Recuperare. Consolidare. Dezvoltare (ore la
4.1. dispoziţia învăţătorului
4.2.
4.3.
MEM 1.1. Numere naturale: de la 0 la 100 12
1.2.
1.3. Adunarea şi scăderea în concentrul
1.4. Cu şi fără trecere peste ordin
1.5.
1.6.
2.1. Figuri şi corpuri geometrice
2.2. Măsurări
3.1. Corpul omenesc. Plante şi animale
3.2.
4.1. Pământul. Universul. Forţe şi mişcare. Forme şi
4.2. transfer de energie
5.1. Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia
5.2.
6.1. învăţătorului)
6.2.
6.3.
AVAP 1.11.2 Amprentarec , suflare dactilo-pictură 6
2.3 Expoziţie cu lucrări realizate în timpul anului şcolar
MM 1.1, 1.2, Interpretarea 6
1.3, 2.1,
2.2, 2.3, Repetarea cântecelor învăţate
2.4, 3.1, Audiţie
3.2, 3.4

DP 1.1 2.3 Interacţiuni simple cu persoanele din jur 3


3.3 Meseriile preferate şi caracteristicile lor
Importanţa învăţări

S-ar putea să vă placă și