Sunteți pe pagina 1din 103

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, MANUAL PENTRU CLASA A II-A

Grup Editorial Art, Autori: Cleopatra Mihăilescu , Tudora Piţilă


PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: Şcoala, împărăţia cunoaşterii


Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


tenţe ore
specifice
Actualizarea 1.1 - formularea unor întrebări şi Resurse materiale: 3 Observarea
cunoştinţelor din răspunsuri orale la întrebări legate de manual, caietul sistematică
clasa pregătioare tema şi mesajul textului audiat elevului, fişe de (probe orale,
- alegerea răspunsurilor corecte la lucru, jetoane probe practice,
Text suport: întrebări legate de mesajul text colorate fişe de lucru,
Ziua când toţi au Resurse teme pentru
şapte ani, 1.2 - identificarea personajelor dintr-un procedurale: acasă),
după Octav Pancu - text audiat observarea portofoliul,
Iaşi - precizarea locului şi timpului acţiunii dirijată,conversaţia, proiectul
prezentate într-un text audiat explicaţia, învăţarea Probă de
prin descoperire, evaluare orală /
1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe jocul didactică, scrisă
- identificarea unor cuvinte date după munca independentă
criterii precum: număr de sunete, Forme de
sunet iniţial, sunet final etc. organizare a
colectivului
2.3 - formularea unei opinii referitoare la activitatea frontală,
un personaj / o întâmplare / un mod activitate în echipă,
de comportament etc. activitate în perechi,

1
2.4 - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor activitate
celorlalţi individuală

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.4 - realizarea unui jurnal personal de


lectură în care să fie înregistrate titlul
şi personajele din basmele / poveştile
/ povestirile citite sau transcrieri /
copieri de glume, ghicitori, poezii etc.

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje
în cadrul unor activităţi individuale
sau comune

4.2 - scrierea unor dorinţe, vise (de ex.,


„Aş dori să...”, „Visul meu este să...”),
rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe

2
un caiet al clasei sau într-un spaţiu
special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
Textul. Titlul. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse materiale: 3 Observarea
Autorul text audiat manual, caietul sistematică
- precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de (probe orale,
Salutul. Prezentarea prezentate într-un text audiat lucru, jetoane pentru probe practice,
propriei persoane - formularea de răspunsuri la întrebări etichete fişe de lucru,
referitoare la textul audiat („Cine?, Resurse teme pentru
Text suport: Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, procedurale: acasă),
Luchi, după Otilia Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) observarea portofoliul,
Cazimir dirijată,conversaţia, proiectul
1.4 - jocuri de rol / dramatizări ale unor explicaţia, învăţarea Probă de
lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe prin descoperire, evaluare orală /
deget, pe mână, marionete, măşti etc. jocul didactică, scrisă
munca independentă
2.1 - oferirea unor informaţii despre sine, Forme de
despre familie, colegi, despre organizare a
activităţile preferate etc., folosind colectivului
enunţuri activitatea frontală,
- dramatizări ale unor fragmente din activitate în echipă,
texte narative cunoscute activitate în perechi,
activitate
2.2 - dialoguri despre sine, despre familie, individuală
colegi, despre animalul preferat,
activităţile preferate / desfăşurate etc.

2.3 - realizarea unor postere care să


ilustreze reguli de comunicare
eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea,
păstrarea ideii)

3
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor
şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.4 - realizarea unui jurnal personal de


lectură în care să fie înregistrate titlul
şi personajele din basmele / poveştile
/ povestirile citite sau transcrieri /
copieri de glume, ghicitori, poezii etc.

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

4.2 - confecţionarea unor fişe, etichete,


afişe, materiale necesare în activitatea
zilnică
Dialogul. Ascultarea 1.1 - formularea unor întrebări şi Resurse materiale: 3 Observarea
şi respectarea răspunsuri orale la întrebări legate de manual, caietul sistematică
opiniei tema şi mesajul textului audiat elevului, fişe de (probe orale,
interlocutorului. lucru probe practice,
Formularea unei 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse fişe de lucru,
solicitări text audiat procedurale: teme pentru

4
Text suport: - precizarea locului şi timpului acţiunii observarea acasă),
Întâmplări din prezentate într-un text audiat dirijată,conversaţia, portofoliul,
clasă, explicaţia, învăţarea proiectul
după Dimitrie Goga 2.1 - jocuri de rol prin descoperire, Probă de
- identificarea şi corectarea greşelilor jocul didactică, evaluare orală /
de exprimare munca independentă scrisă
Forme de
2.2 - jocuri de rol: „La secretariatul organizare a
şcolii”; „La casa de bilete”, „La colectivului
bibliotecă” etc., cu respectarea activitatea frontală,
normelor de adresare civilizată activitate în echipă,
activitate în perechi,
2.3 - utilizarea formulelor de adresare, de activitate
solicitare, de mulţumire, individuală
corespunzătoare unui anumit context

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.4 - realizarea unui jurnal personal de


lectură în care să fie înregistrate titlul
şi personajele din basmele / poveştile

5
/ povestirile citite sau transcrieri /
copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- completarea unor grafice / panouri
cu titluri / autori / personaje ale
textelor citite de elevi

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - scrierea unor dorinţe, vise (de ex.,


„Aş dori să...”, „Visul meu este să...”),
rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe
un caiet al clasei sau într-un spaţiu
special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)

4.3 - organizarea unui colţ în clasă /


panou unde copiii pot lăsa mesaje,
invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul
simbolurilor, păreri şi impresii despre
anumite evenimente, dar şi informaţii
pe o temă aleasă de ei (proiecte)
Lectură: 1.1 - ilustrarea printr-o imagine / serii de Resurse materiale: 2 Observarea
E toamnă!, imagini / bandă desenată a mesajului manual, caietul sistematică
de Nichita Stănescu transmis de un text audiat elevului, fişe de (probe orale,
şi Gheorghe lucru probe practice,

6
Tomozei 1.4 - conversaţii pe teme de interes pentru Resurse fişe de lucru,
copii procedurale: teme pentru
observarea acasă),
2.1 - recitarea unor poezii pe teme dirijată,conversaţia, portofoliul,
familiare explicaţia, învăţarea proiectul
prin descoperire, Probă de
2.3 - participarea la discuţii în perechi / în jocul didactică, evaluare orală /
grup pe teme de interes (timpul liber, munca independentă scrisă
animalul preferat, cartea preferată, Forme de
prezentarea produselor activităţii organizare a
şcolare etc.) colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare – 2.1 - jocuri de rol Resurse materiale: 2 Observarea
În drum spre şcoală manual, caietul sistematică
2.2 - jocuri de rol: „La secretariatul elevului, fişe de (probe orale,
şcolii”; „La casa de bilete”, „La lucru probe practice,
bibliotecă” etc., cu respectarea Resurse fişe de lucru,
normelor de adresare civilizată procedurale: teme pentru
observarea acasă),
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text dirijată,conversaţia, portofoliul,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă explicaţia, învăţarea proiectul
de semnele de punctuaţie prin descoperire, Probă de
jocul didactică, evaluare orală /
3.3 - asocierea unor fapte / evenimente / munca independentă scrisă
lucruri din universul apropiat cu Forme de
fragmente de text / simboluri / organizare a
desene / gesturi colectivului

7
- decodarea unor informaţii din activitatea frontală,
manual (viniete, cuprins etc.), a activitate în echipă,
simbolurilor întâlnite în drumul spre activitate în perechi,
şcoală, în pliante / reclame / reviste activitate
pentru copii etc. individuală

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
Evaluare sumativă 2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se Resurse materiale: 1 Probă de
formulează o solicitare, o întrebare, o manual, caietul evaluare orală /
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, elevului, fişe de scrisă
un salut etc. lucru
Resurse
2.4 - utilizarea limbajului verbal şi procedurale:
nonverbal corespunzător, în vederea conversaţia,
asigurării / menţinerii atenţiei explicaţia, munca
interlocutorului (contact vizual, independentă
expresie facială, claritate în exprimare, Forme de
ton) organizare a
colectivului
3.1 - identificarea alineatelor, activitate
paragrafelor, titlului şi autorului unui individuală
text
Activităţi de 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi text audiat manual, caietul sistematică
dezvoltare - precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de
prezentate într-un text audiat lucru
- identificarea enunţurilor adevărate / Resurse
false referitoare la textul audiat procedurale:
- formularea de răspunsuri la întrebări observarea

8
referitoare la textul audiat („Cine?, dirijată,conversaţia,
Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, explicaţia, jocul
Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) didactic, exerciţiul
Forme de
1.4 - conversaţii pe teme de interes pentru organizare a
copii colectivului
activitatea frontală,
2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se activitate în echipă,
formulează o solicitare, o întrebare, o activitate în perechi,
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, activitate
un salut etc. individuală
- oferirea unor informaţii despre sine,
despre familie, colegi, despre
activităţile preferate etc., folosind
enunţuri
- jocuri de rol

2.3 - utilizarea formulelor de adresare, de


solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context

Unitatea de învăţare: Cartea, o comoară de învăţătură


Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obser


tenţe vaţii
specifice
Formularea unei 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse materiale: 3 Observarea
păreri text audiat manual, caietul sistematică (probe
- precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de orale, probe

9
Alfabetul. Literele prezentate într-un text audiat lucru practice, fişe de
alfabetului. Resurse lucru, teme pentru
Grupurile de litere 1.3 - analiza şi sinteza fonetică a procedurale: acasă), portofoliul,
cuvintelor observarea proiectul
Text suport: - ordonarea alfabetică a unor cuvinte dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
Pinocchio, date explicaţia, învăţarea orală / scrisă
după Carlo Collodi - formarea unor cuvinte din silabe date prin descoperire,
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă jocul didactică,
/ cuvânt munca independentă
- identificarea unor cuvinte date după Forme de
criterii precum: număr de sunete, organizare a
sunet iniţial, sunet final etc. colectivului
activitatea frontală,
2.3 - formularea unei opinii referitoare la activitate în echipă,
un personaj / o întâmplare / un mod activitate în perechi,
de comportament etc. activitate
individuală
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor
şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea orală a mesajului /


învăţăturii desprinse dintr-un text citit

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme

10
4.2 cunoscute
- formularea, în scris, a răspunsurilor
la întrebări pe teme familiare / care
prezintă interes
Textul literar. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse materiale: 3 Observarea
Aşezarea textului în text audiat manual, caietul sistematică (probe
pagină - precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de orale, probe
prezentate într-un text audiat lucru practice, fişe de
Text suport: Resurse lucru, teme pentru
Cartea de piatră, 2.3 - participarea la discuţii în perechi / în procedurale: acasă), portofoliul,
după Vladimir grup pe teme de interes (timpul liber, observarea proiectul
Colin animalul preferat, cartea preferată, dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
prezentarea produselor activităţii explicaţia, învăţarea orală / scrisă
şcolare etc.) prin descoperire,
jocul didactică,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor munca independentă
şi textelor scurte ( citire cu voce tare / Forme de
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe organizare a
roluri, citire ştafetă etc.) colectivului
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitatea frontală,
repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate în echipă,
respectând un detaliu / o idee din text activitate în perechi,
(joc: „Găseşte şi citeşte”) activitate
individuală
3.2 - formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor
care însoţesc textul citit

3.4 - amenajarea unui „colţ al cărţii” în


sala de clasă

11
4.2 - activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri / texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu
poveşti, legende etc. scrise / transcrise
şi ilustrate de copii
Cartea. Cuprinsul 1.1 - audierea unor scurte emisiuni Resurse materiale: 3 Observarea
unei cărţi informative accesibile copiilor manual, caietul sistematică (probe
(prognoza meteo, spoturi publicitare, elevului, fişe de orale, probe
Formularea unei anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se lucru practice, fişe de
cereri fabrică” etc.) Resurse lucru, teme pentru
procedurale: acasă), portofoliul,
Text suport: 1.2 - ilustrarea prin desen a unor observarea proiectul
Cum se face o fragmente de text, cu respectarea unor dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
carte, de Grigore informaţii explicaţia, învăţarea orală / scrisă
Vieru prin descoperire,
1.4 - vizitarea unor librării / biblioteci şi jocul didactică,
observarea organizării spaţiului / munca independentă
standurilor de carte Forme de
organizare a
2.1 - recitarea unor poezii pe teme colectivului
familiare activitatea frontală,
activitate în echipă,
2.3 - utilizarea formulelor de adresare, de activitate în perechi,
solicitare, de mulţumire, activitate
corespunzătoare unui anumit context individuală

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)

12
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- exerciţii de utilizare a cuprinsului
unei cărţi
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii,
reviste, articole din reviste electronice,
enciclopedii etc. din iniţiativa
copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul
de lectură sau la bibliotecă

4.2 - realizarea unui ziar / a unei reviste a


clasei
Lectură: 1.1 - ilustrarea printr-o imagine / serii de Resurse materiale: 2 Observarea
Cărţile, imagini / bandă desenată a mesajului manual, caietul sistematică (probe
după Mircea transmis de un text audiat elevului, fişe de orale, probe
Cărtărescu lucru practice, fişe de
1.4 - folosirea dicţionarului pentru Resurse lucru, teme pentru
înţelegerea unor termeni / expresii din procedurale: acasă), portofoliul,
mesajele orale în care contextul nu a observarea proiectul
oferit sensul noţiunilor dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
- participarea la activităţi dedicate explicaţia, învăţarea orală / scrisă
unor scriitori, Zilei Mondiale a Cărţii prin descoperire,
etc. jocul didactică,
munca independentă
2.2 - identificarea trăsăturilor unui Forme de
personaj, descrierea unui loc, a unui organizare a
fruct, a unei flori etc. colectivului
activitatea frontală,

13
2.4 - exprimarea prin mimare a diferitelor activitate în echipă,
emoţii şi reacţii activitate în perechi,
activitate
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor individuală
şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.4 - citirea unor texte în urma


recomandărilor făcute de părinţi, cadre
didactice, bibliotecar, colegi

4.1 - transcrierea sau copierea unor mesaje


în cadrul unor activităţi individuale
sau comune
Recapitulare – 1.1 - executarea unor instrucţiuni în Resurse materiale: 2 Observarea
În căutarea comorii diferite tipuri de activităţi manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de orale, probe
1.3 - identificarea unor cuvinte date după lucru practice, fişe de
criterii precum: număr de sunete, Resurse lucru, teme pentru
sunet iniţial, sunet final etc. procedurale: acasă), portofoliul,
observarea proiectul
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă explicaţia, învăţarea orală / scrisă
de semnele de punctuaţie prin descoperire,
- exerciţii de utilizare a cuprinsului jocul didactică,
unei cărţi munca independentă

14
4.1 - transcrierea sau copierea unor mesaje Forme de
în cadrul unor activităţi individuale organizare a
sau comune colectivului
- scrierea corectă a unor propoziţii / activitatea frontală,
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II, activitate în echipă,
dictando, velină, respectând încadrarea activitate în perechi,
în pagina de caiet (tip II, dictando sau activitate
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor individuală
dintre litere şi cuvinte
Evaluare sumativă 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare Resurse materiale: 1 Probă de evaluare
cu informaţii dintr-un text audiat manual, caietul orală / scrisă
elevului, fişe de
1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte lucru
date Resurse
- formarea unor cuvinte din silabe date procedurale:
conversaţia,
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii / explicaţia, munca
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II, independentă
dictando, velină, respectând încadrarea Forme de
în pagina de caiet (tip II, dictando sau organizare a
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor colectivului
dintre litere şi cuvinte activitate
individuală
4.2 - folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Activităţi de 1.1 - ilustrarea printr-o imagine / serii de Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi imagini / bandă desenată a mesajului manual, caietul sistematică
dezvoltare transmis de un text audiat elevului, fişe de
lucru

15
1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse
text audiat procedurale:
- precizarea locului şi timpului acţiunii observarea
prezentate într-un text audiat dirijată,conversaţia,
explicaţia, jocul
1.3 - analiza şi sinteza fonetică a didactic, exerciţiul
cuvintelor Forme de
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte organizare a
date colectivului
activitatea frontală,
2.3 - participarea la discuţii în perechi / în activitate în echipă,
grup pe teme de interes (timpul liber, activitate în perechi,
animalul preferat, cartea preferată, activitate
prezentarea produselor activităţii individuală
şcolare etc.)
- formularea unor mesaje în care să-şi
exprime intenţia de a primi
informaţii / lămuriri în legătură cu un
aspect / o problemă din spaţiul
familiar
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj / o întâmplare / un mod
de comportament etc.
3.2
- formularea orală a mesajului /
învăţăturii desprinse dintr-un text citit
3.4
- realizarea unui jurnal personal de
lectură în care să fie înregistrate titlul
şi personajele din basmele / poveştile
/ povestirile citite sau transcrieri /

16
copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a
unor poezii şi ghicitori
4.1
- transcrieri selective de cuvinte şi
fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
4.2
- confecţionarea unor felicitări cu
diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8
Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate,
carioca, marker etc.)

Unitatea de învăţare: Toamna mândră, harnică


Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obser


tenţe vaţii
specifice
Textul narativ 1.3 - selectarea unor enunţuri / imagini Resurse materiale: 3 Observarea
corespunzătoare subiectului unui text manual, caietul sistematică (probe
Scrierea cu î şi â audiat elevului, fişe de orale, probe
- povestirea orală, cu întrebări de lucru practice, fişe de
Text suport: sprijin, a unui fragment audiat Resurse lucru, teme pentru
Piatra piţigoiului, - audierea unor poveşti, descrieri, procedurale: acasă), portofoliul,
după Tudor Arghezi instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea observarea proiectul
reacţiilor corespunzătoare la acestea dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
explicaţia, învăţarea orală / scrisă

17
2.2 - identificarea trăsăturilor unui prin descoperire,
personaj, descrierea unui loc, a unui jocul didactică,
fruct, a unei flori etc. munca independentă
Forme de
2.3 - formularea unei opinii referitoare la organizare a
un personaj / o întâmplare / un mod colectivului
de comportament etc. activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor activitate în perechi,
şi textelor scurte ( citire cu voce tare / activitate
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe individuală
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text

3.2 - formularea unor răspunsuri la


întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

3.4 - prezentarea orală a unor cărţi /


poveşti citite individual sau în grup
- autodictări cu autoevaluare sau
evaluare în pereche

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme

18
cunoscute
4.2 - formularea, în scris, a răspunsurilor
la întrebări pe teme familiar / care
prezintă interes
Recunoaşterea 1.2 - selectarea unor enunţuri / imagini Resurse materiale: 3 Observarea
personajelor corespunzătoare subiectului unui text manual, caietul sistematică (probe
audiat elevului, fişe de orale, probe
Scrierea cuvintelor - formularea unor întrebări şi lucru practice, fişe de
într-o şi într-un răspunsuri orale la întrebări legate de Resurse lucru, teme pentru
tema şi mesajul textului audiat procedurale: acasă), portofoliul,
Text suport: - povestirea orală, cu întrebări de observarea proiectul
Cioc! Cioc! Cioc!, sprijin, a unui fragment audiat dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
după Emil Gârleanu - executarea unor instrucţiuni în explicaţia, învăţarea orală / scrisă
diferite tipuri de activităţi prin descoperire,
- audierea unor scurte emisiuni jocul didactică,
informative accesibile copiilor munca independentă
(prognoza meteo, spoturi publicitare, Forme de
anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se organizare a
fabrică” etc.) colectivului
activitatea frontală,
1.3 - stabilirea poziţiei şi a ordinii activitate în echipă,
cuvintelor din propoziţii de 4-6 activitate în perechi,
cuvinte activitate
individuală
2.1 - dramatizări ale unor fragmente din
texte narative cunoscute

2.3 - formularea unei opinii referitoare la


un personaj / o întâmplare / un mod
de comportament etc.

19
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor
şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text

3.2 - formularea orală a mesajului /


învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu
sprijin, a unui fragment dintr-un text
citit

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.3 - realizarea portretelor anotimpurilor


în cuvinte, formă şi culoare
Descrierea unui 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse materiale: 3 Observarea
personaj text audiat manual, caietul sistematică (probe
- precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de orale, probe

20
Scrierea lui m prezentate într-un text audiat lucru practice, fişe de
înainte de p şi b - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse lucru, teme pentru
referitoare la textul audiat („Cine?, procedurale: acasă), portofoliul,
Text suport: Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, observarea proiectul
Ciuboţelele Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
Ogarului, - recunoaşterea personajelor unui text explicaţia, învăţarea orală / scrisă
de Călin Gruia după descrierea înfăţişării lor sau după prin descoperire,
prezentarea acţiunilor acestora jocul didactică,
munca independentă
2.1 - dramatizări ale unor fragmente din Forme de
texte narative cunoscute organizare a
colectivului
2.3 - formularea unei opinii referitoare la activitatea frontală,
un personaj / o întâmplare / un mod activitate în echipă,
de comportament etc. activitate în perechi,
activitate
2.4 - jocuri de recunoaştere a unor individuală
personaje, a unor poveşti după indicii
date
dramatizări ale unor poveşti cunoscute
/ texte citite

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte (citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor,

21
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text

3.2 - formularea orală a mesajului /


învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
Lectură: 1.2 - ordonarea cronologică a imaginilor Resurse materiale: 2 Observarea
Toamna, care reprezintă momente ale acţiunii manual, caietul sistematică (probe
după Mircea textului audiat elevului, fişe de orale, probe
Cărtărescu lucru practice, fişe de
1.4 - folosirea dicţionarului pentru Resurse lucru, teme pentru
înţelegerea unor termini / expresii din procedurale: acasă), portofoliul,
mesajele orale în care contextul nu a observarea proiectul
oferit sensul noţiunilor dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
explicaţia, învăţarea orală / scrisă
2.1 - recitarea unor poezii pe teme prin descoperire,
familiare jocul didactică,
munca independentă
- identificarea trăsăturilor unui Forme de
2.2 personaj, descrierea unui loc, a unui organizare a
fruct, a unei flori etc. colectivului

22
activitatea frontală,
3.1 - citirea unor cărţi, poveşti, poezii, activitate în echipă,
reviste, articole din reviste electronice,activitate în perechi,
enciclopedii etc. din iniţiativa activitate
copilului individuală
Recapitulare – 1.1 - povestirea orală, cu întrebări de Resurse materiale: 2 Observarea
Călătorie în Țara sprijin, a unui fragment audiat manual, caietul sistematică (probe
Poveştilor elevului, fişe de orale, probe
1.2 - identificarea personajelor dintr-un lucru practice, fişe de
text audiat Resurse lucru, teme pentru
- precizarea locului şi timpului acţiunii procedurale: acasă), portofoliul,
prezentate într-un text audiat observarea proiectul
- relatarea, în succesiune logică, a dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
întâmplărilor din textul audiat explicaţia, învăţarea orală / scrisă
- ilustrarea prin desen a unor prin descoperire,
fragmente de text, cu respectarea unor jocul didactică,
informaţii munca independentă
Forme de
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje organizare a
fantastice, întâmplări petrecute în vis, colectivului
călătorii în lumi imaginare activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text activitate în perechi,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă activitate
de semnele de punctuaţie individuală

3.3 - asocierea unor fapte / evenimente /


lucruri din universul apropiat cu
fragmente de text / simboluri /
desene / gesturi
Evaluare sumativă 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse materiale: 1 Probă de evaluare

23
text audiat manual, caietul orală / scrisă
- precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de
prezentate într-un text audiat lucru
- ordonarea cronologică a imaginilor Resurse
care reprezintă momente ale acţiunii procedurale:
textului audiat conversaţia,
explicaţia, munca
2.3 - identificarea unor obiecte / fiinţe independentă
prin descoperirea caracteristicilor Forme de
acestora pe baza unor întrebări şi organizare a
răspunsuri, în cadrul unor jocuri de colectivului
grup activitate
3.1 individuală
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
Activităţi de 1.2 - identificarea personajelor dintr-un Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi text audiat manual, caietul sistematică
dezvoltare - precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de
prezentate într-un text audiat lucru
- formularea de răspunsuri la întrebări Resurse
referitoare la textul audiat („Cine?, procedurale:
Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, observarea
Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) dirijată,conversaţia,
- ordonarea cronologică a imaginilor explicaţia, jocul
care reprezintă momente ale acţiunii didactic, exerciţiul
textului audiat Forme de
- relatarea, în succesiune logică, a organizare a
întâmplărilor din textul audiat colectivului
- precizarea evenimentelor din textul activitatea frontală,
audiat, folosind expresiile: la început, activitate în echipă,

24
mai întâi, prima dată, apoi, după activitate în perechi,
aceea, până la urmă etc. activitate
1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare individuală
cu prefixe sau sufixe (fără
terminologie)
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă
/ cuvânt

2.3 - formularea unei opinii referitoare la


un personaj / o întâmplare / un mod
de comportament etc.

2.4 - jocuri de recunoaştere a unor


personaje, a unor poveşti după indicii
date

3.1 - citirea în ritm propriu a unui text


scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie

3.2 - formularea orală a mesajului /


învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

25
Unitatea de învăţare: Familia şi cuibul părintesc
Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


tenţe
specifice
Textul liric. Poezia. 1.1 - selectarea / formularea unor titluri Resurse materiale: 3 Observarea
Strofa. Versul potrivite textelor scurte audiate manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
Dialogul. Descrierea 1.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care Resurse fişe de lucru, teme
unei persoane reprezintă momente ale acţiunii textului procedurale: pentru acasă),
audiat observarea portofoliul, proiectul
Text suport: dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
Bunica, 2.1 - jocuri de rol explicaţia, învăţarea orală / scrisă
de Ștefan Octavian - - recitarea unor poezii pe teme familiare prin descoperire,
Iosif jocul didactică,
2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, munca independentă
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei Forme de
flori etc. organizare a
colectivului
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea frontală,
textelor scurte ( citire cu voce tare / în activitate în echipă,
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitate în perechi,
citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

26
4.2 - formularea, în scris, a răspunsurilor la
întrebări pe teme familiar / care prezintă
interes
Aşezarea în pagină a 1.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Resurse materiale: 3 Observarea
textului în versuri manual, caietul sistematică (probe
2.4 - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
Povestirea unor celorlalţi Resurse fişe de lucru, teme
întâmplări trăite procedurale: pentru acasă),
3.1 - identificarea alineatelor, paragrafelor, observarea portofoliul, proiectul
Text suport: titlului şi autorului unui text dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
Mama, explicaţia, învăţarea orală / scrisă
de Panait Cerna 3.2 - discutarea textelor scurte, frază cu prin descoperire,
frază, relevând nume, cuvinte familiare şi jocul didactică,
expresii elementare munca independentă
- formularea unor întrebări şi răspunsuri Forme de
pe baza textului citit organizare a
colectivului
4.1 - autocorectarea literelor, silabelor, activitatea frontală,
cuvintelor scrise, prin compararea cu un activitate în echipă,
model activitate în perechi,
- copierea unor texte scurte, exersând activitate individuală
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)

4.3 - ascultarea unor experienţe ale colegilor

27
de clasă şi exprimarea, în scris, a
părerilor şi a reacţiilor personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti
pornind de la experienţe senzoriale (ceva
ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete,
gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafeţe)
Scrierea cuvintelor 2.1 - transformarea / completarea unor Resurse materiale: 3 Observarea
dintr-o, dintr-un enunţuri după modele date manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
Transcrierea unui text 2.2 - dialoguri despre sine, despre familie, Resurse fişe de lucru, teme
în versuri colegi, despre animalul preferat, procedurale: pentru acasă),
activităţile preferate / desfăşurate etc. observarea portofoliul, proiectul
Text suport: - povestirea unor evenimente dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
Bine e la noi acasă!, semnificative din viaţa proprie sau din explicaţia, învăţarea orală / scrisă
de Emilia Căldăraru activitatea şcolară / a clasei, cu folosirea prin descoperire,
verbelor la timpurile potrivite jocul didactică,
- completarea unor mesaje orale scurte, în munca independentă
cadrul unor discuţii în grup Forme de
- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; organizare a
„La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., colectivului
cu respectarea normelor de adresare activitatea frontală,
civilizată activitate în echipă,
activitate în perechi,
2.4 - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal activitate individuală
corespunzător, în vederea asigurării /
menţinerii atenţiei interlocutorului
(contact vizual, expresie facială, claritate
în exprimare, ton)

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi

28
textelor scurte ( citire cu voce tare / în
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- auto-corectarea greşelilor de citire
atunci când cuvântul / propoziţia citit(ă)
nu are sens

3.4 - autodictări cu autoevaluare sau evaluare


în pereche

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea în
pagina de caiet (tip II, dictando sau cu
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre
litere şi cuvinte
- realizarea unor planşe / etichete /
postere / afişe pe teme familiare, după
modele date

4.2 - formularea, în scris, a răspunsurilor la


întrebări pe teme familiar / care prezintă
interes
Lectură: 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 2 Observarea
Doi fraţi cuminţi, referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, manual, caietul sistematică (probe

29
de Elena Farago Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru, teme
- ordonarea cronologică a imaginilor care procedurale: pentru acasă),
reprezintă momente ale acţiunii textului observarea portofoliul, proiectul
audiat dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
explicaţia, învăţarea orală / scrisă
2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, prin descoperire,
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei jocul didactică,
flori etc. munca independentă
Forme de
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, organizare a
cu adaptarea intonaţiei impusă de colectivului
semnele de punctuaţie activitatea frontală,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în echipă,
repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate în perechi,
respectând un detaliu / o idee din text activitate individuală
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
Recapitulare – 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 2 Observarea
În familie referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, manual, caietul sistematică (probe
Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru, teme
- ordonarea cronologică a imaginilor care procedurale: pentru acasă),
reprezintă momente ale acţiunii textului observarea portofoliul, proiectul
audiat dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
explicaţia, învăţarea orală / scrisă
2.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, prin descoperire,
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei jocul didactică,
flori etc. munca independentă
Forme de

30
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, organizare a
cu adaptarea intonaţiei impusă de colectivului
semnele de punctuaţie activitatea frontală,
activitate în echipă,
4.1 - transcrierea sau copierea unor mesaje în activitate în perechi,
cadrul unor activităţi individuale sau activitate individuală
comune

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
Evaluare sumativă 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: 1 Probă de evaluare
informaţii dintr-un text audiat manual, caietul orală / scrisă
elevului, fişe de lucru
2.1 - formularea de enunţuri după ilustraţii Resurse
sau folosind cuvinte date procedurale:
conversaţia,
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, explicaţia, munca
cu adaptarea intonaţiei impusă de independentă
semnele de punctuaţie Forme de
organizare a
4.1 - transcrierea sau copierea unor mesaje în colectivului
cadrul unor activităţi individuale sau activitate individuală
comune

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
Activităţi de 3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi Resurse materiale: 2 Observarea

31
ameliorare şi textelor scurte ( citire cu voce tare / în manual, caietul sistematică
dezvoltare şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, elevului, fişe de lucru
citire ştafetă etc.) Resurse
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, procedurale:
cu adaptarea intonaţiei impusă de observarea
semnele de punctuaţie dirijată,conversaţia,
- citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, jocul
repere (alineatul, linia de dialog) sau didactic, exerciţiul
respectând un detaliu / o idee din text Forme de
(joc: „Găseşte şi citeşte”) organizare a
colectivului
4.1 - copierea unor texte scurte, exersând activitatea frontală,
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea activitate în echipă,
proporţiei între litere şi a spaţiului între activitate în perechi,
cuvinte activitate individuală
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau
comune
- scrierea corectă a unor propoziţii /
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea în
pagina de caiet (tip II, dictando sau cu
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre
litere şi cuvinte

32
Unitatea de învăţare: Tradiţii, obiceiuri, sărbători
Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


tenţe
specifice
Textul narativ. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 3 Observarea
Povestirea orală a audiat manual, caietul sistematică (probe
unui text - precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
prezentate într-un text audiat Resurse fişe de lucru, teme
Dialogul - relatarea, în succesiune logică, a procedurale: pentru acasă),
întâmplărilor din textul audiat observarea portofoliul, proiectul
Text suport: dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
Vreau să trăiesc 1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu explicaţia, învăţarea orală / scrisă
printre stele, prefixe sau sufixe (fără terminologie) prin descoperire,
după Victor Eftimiu - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” jocul didactică,
munca independentă
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje Forme de
fantastice, întâmplări petrecute în vis, organizare a
călătorii în lumi imaginare colectivului
- formularea unei opinii referitoare la un activitatea frontală,
personaj / o întâmplare / un mod de activitate în echipă,
comportament etc. activitate în perechi,
activitate individuală
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte ( citire cu voce tare / în
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite

33
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor întrebări şi răspunsuri


pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

4.1 - copierea unor texte scurte, exersând


încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii /
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea în
pagina de caiet (tip II, dictando sau cu
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre
litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş
dori să...”, „Visul meu este să...”), rime,
poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet
al clasei sau într-un spaţiu special

34
amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)

4.3 - organizarea unui colţ în clasă / panou


unde copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot
lansa dezbateri, îşi pot exprima în scris şi
cu ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei
(proiecte)
Propoziţia. Intonarea 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 3 Observarea
propoziţiilor. Semnul referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, manual, caietul sistematică (probe
exclamării. Dictarea Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru, teme
Text suport: procedurale: pentru acasă),
Primii fulgi de nea, 2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se observarea portofoliul, proiectul
după Ion Agârbiceanu formulează o solicitare, o întrebare, o dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un explicaţia, învăţarea orală / scrisă
salut etc. prin descoperire,
- reformularea unor propoziţii prin jocul didactică,
schimbarea intonaţiei sau a accentului, în munca independentă
funcţie de scopul comunicării Forme de
organizare a
2.3 - formularea unei opinii referitoare la un colectivului
personaj / o întâmplare / un mod de activitatea frontală,
comportament etc. activitate în echipă,
activitate în perechi,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi activitate individuală
textelor scurte ( citire cu voce tare / în
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite

35
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.4 - recomandarea unor cărţi / poveşti /


povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent pe
anumite evenimente şi informaţii

4.1 - autocorectarea literelor, silabelor,


cuvintelor scrise, prin compararea cu un
model

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un
text
Reguli ale discursului 2.1 - jocuri de rol Resurse materiale: 3 Observarea
oral - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, caietul sistematică (probe
elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
Felicitarea 2.3 - realizarea unor postere care să ilustreze Resurse fişe de lucru, teme
reguli de comunicare eficientă (vorbirea procedurale: pentru acasă),
pe rând, ascultarea, păstrarea ideii) observarea portofoliul, proiectul
dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
2.4 - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal explicaţia, învăţarea orală / scrisă
corespunzător, în vederea asigurării / prin descoperire,
menţinerii atenţiei interlocutorului jocul didactică,
(contact vizual, expresie facială, claritate munca independentă
în exprimare, ton) Forme de

36
- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu organizare a
scopul de a-şi susţine afirmaţiile colectivului
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, activitatea frontală,
cu adaptarea intonaţiei impusă de activitate în echipă,
semnele de punctuaţie activitate în perechi,
activitate individuală
4.2 - confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi
scrierea mesajelor corespunzătoare
folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la
întrebări pe teme familiar / care prezintă
interes

4.3 - organizarea unui colţ în clasă / panou


unde copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot
lansa dezbateri, îşi pot exprima în scris şi
cu ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei
(proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie
ascultată
Lectură: 2.4 - participarea la serbări şcolare Resurse materiale: 2 Observarea
Steaua, Pluguşorul manual, caietul sistematică (probe
(folclor) 3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
cu adaptarea intonaţiei impusă de Resurse fişe de lucru, teme
semnele de punctuaţie procedurale: pentru acasă),
observarea portofoliul, proiectul
4.1 - realizarea unor lucrări de tip proiect, cu dirijată,conversaţia, Probă de evaluare

37
sprijin din partea cadrului didactic explicaţia, învăţarea orală / scrisă
4.2 - activităţi care implică folosirea prin descoperire,
calculatorului pentru redactarea unor jocul didactică,
enunţuri / texte scurte munca independentă
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
Recapitulare – 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 2 Observarea
La colindat referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, manual, caietul sistematică (probe
Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru, teme
- relatarea, în succesiune logică, a procedurale: pentru acasă),
întâmplărilor din textul audiat observarea portofoliul, proiectul
- precizarea evenimentelor din textul dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
audiat, folosind expresiile: la început, explicaţia, învăţarea orală / scrisă
mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, prin descoperire,
până la urmă etc. jocul didactică,
munca independentă
1.3 - dezvoltarea sau simplificarea unei Forme de
propoziţii prin adăugarea / eliminarea organizare a
unor cuvinte colectivului
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ activitatea frontală,
Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate activitate în echipă,
fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, activitate în perechi,
„Propoziţia crescătoare” etc. activitate individuală

1.4 - vizionarea unor scurte secvenţe din

38
emisiuni sau a unor filme româneşti /
dublate în limba română pentru copii şi
discutarea lor

3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt,


cu adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze


dintr-un scurt text pe teme cunoscute

4.2 - confecţionarea unor felicitări cu diverse


ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi
scrierea mesajelor corespunzătoare
folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
Evaluare sumativă 1.3 - dezvoltarea sau simplificarea unei Resurse materiale: 1 Probă de evaluare
propoziţii prin adăugarea / eliminarea manual, caietul orală / scrisă
unor cuvinte elevului, fişe de lucru
Resurse
2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se procedurale:
formulează o solicitare, o întrebare, o conversaţia,
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un explicaţia, munca
salut etc. independentă
Forme de
3.2 - aranjarea unei suite de propoziţii după organizare a
ordinea logică de desfăşurare a colectivului
evenimentelor din mesajul audiat activitate individuală

4.2 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un


text

39
Activităţi de 1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi prefixe sau sufixe (fără terminologie) manual, caietul sistematică
dezvoltare - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” elevului, fişe de lucru
- dezvoltarea sau simplificarea unei Resurse
propoziţii prin adăugarea / eliminarea procedurale:
unor cuvinte observarea
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ dirijată,conversaţia,
Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate explicaţia, jocul
fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, didactic, exerciţiul
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de
organizare a
2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se colectivului
formulează o solicitare, o întrebare, o activitatea frontală,
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un activitate în echipă,
salut etc. activitate în perechi,
- jocuri de rol activitate individuală
- reformularea unor propoziţii prin
schimbarea intonaţiei sau a accentului, în
funcţie de scopul comunicării
- recitarea unor poezii pe teme familiare

2.3 - formularea unei opinii referitoare la un


personaj / o întâmplare / un mod de
comportament etc.

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi


textelor scurte ( citire cu voce tare / în
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt,
cu adaptarea intonaţiei impusă de

40
semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor întrebări şi răspunsuri


pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un
text
Unitatea de învăţare: Iarna, zâna argintie
Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


tenţe
specifice
Propoziţia. Cuvântul 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri Resurse materiale: 3 Observarea
orale la întrebări legate de tema şi manual, caietul sistematică (probe
Virgula mesajul textului audiat elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, Resurse fişe de lucru, teme
Text suport: a unui fragment audiat procedurale: pentru acasă),

41
Iarna,după Mihail observarea portofoliul, proiectul
Sadoveanu 2.2 - povestirea unor evenimente dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
semnificative din viaţa proprie sau din explicaţia, învăţarea orală / scrisă
activitatea şcolară / a clasei, cu folosirea prin descoperire,
verbelor la timpurile potrivite jocul didactică,
munca independentă
2.3 - formularea unor mesaje în care să-şi Forme de
exprime intenţia de a primi informaţii / organizare a
lămuriri în legătură cu un aspect / o colectivului
problemă din spaţiul familiar activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi activitate în perechi,
textelor scurte (citire cu voce tare / în activitate individuală
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de
scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt,
a unei idei)

3.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări,


în legătură cu un scurt text citit

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un

42
text
4.3 - realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare
Descrierea unui 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri Resurse materiale: 3 Observarea
fenomen orale la întrebări legate de tema şi manual, caietul sistematică (probe
mesajul textului audiat elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
Două puncte - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, Resurse fişe de lucru, teme
a unui fragment audiat procedurale: pentru acasă),
Text suport: observarea portofoliul, proiectul
Crăiasa Zăpezii, 2.2 - povestirea unor evenimente dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
după Hans Christian semnificative din viaţa proprie sau din explicaţia, învăţarea orală / scrisă
Andersen activitatea şcolară / a clasei, cu folosirea prin descoperire,
verbelor la timpurile potrivite jocul didactică,
munca independentă
2.3 - formularea unor mesaje în care să-şi Forme de
exprime intenţia de a primi informaţii / organizare a
lămuriri în legătură cu un aspect / o colectivului
problemă din spaţiul familiar activitatea frontală,
- identificarea unor obiecte / fiinţe prin activitate în echipă,
descoperirea caracteristicilor acestora pe activitate în perechi,
baza unor întrebări şi răspunsuri, în activitate individuală
cadrul unor jocuri de grup

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi


textelor scurte (citire cu voce tare / în
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

43
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de
scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt,
a unei idei)

3.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări,


în legătură cu un scurt text citit

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris


(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un
text

4.3 - crearea unor liste de cuvinte / idei


legate de o temă propusă
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare
Cuvântul 1.1 - ilustrarea printr-o imagine / serii de Resurse materiale: 3 Observarea
imagini / bandă desenată a mesajului manual, caietul sistematică (probe
Redactarea unui text transmis de un text audiat elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
după un şir de Resurse fişe de lucru, teme
imagini 1.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” procedurale: pentru acasă),
- despărţirea cuvintelor în silabe observarea portofoliul, proiectul
Text suport: - schimbarea sensului unui cuvânt prin dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
Ninsoarea, schimbarea unei silabe / unui sunet explicaţia, învăţarea orală / scrisă
după Cezar Petrescu - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor prin descoperire,
din propoziţii de 4-6 cuvinte jocul didactică,
- schimbarea ordinii cuvintelor în munca independentă
propoziţie, fără a schimba mesajul Forme de
transmis organizare a

44
colectivului
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea frontală,
textelor scurte ( citire cu voce tare / în activitate în echipă,
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitate în perechi,
citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze


dintr-un scurt text pe teme cunoscute

4.2 - compunerea unor texte scurte (3-7


enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări

4.3 - realizarea unor desene şi a unor poveşti


pornind de la experienţe senzoriale (ceva
ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete,
gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafeţe)
Lectură: 2.1 - recitarea unor poezii pe teme familiare Resurse materiale: 2 Observarea
Noapte de iarnă, manual, caietul sistematică (probe
de George Topîrceanu 3.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
repere (alineatul, linia de dialog) sau Resurse fişe de lucru, teme
respectând un detaliu / o idee din text procedurale: pentru acasă),
(joc: „Găseşte şi citeşte”) observarea portofoliul, proiectul
dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
4.1 - copierea unor texte scurte, exersând explicaţia, învăţarea orală / scrisă

45
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea prin descoperire,
proporţiei între litere şi a spaţiului între jocul didactică,
cuvinte munca independentă
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu Forme de
sprijin din partea cadrului didactic organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
Recapitulare – 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: 2 Observarea
Iarna pe uliţă - formarea unor cuvinte prin derivare cu manual, caietul sistematică (probe
prefixe sau sufixe (fără terminologie) elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
- despărţirea cuvintelor în silabe Resurse fişe de lucru, teme
- schimbarea sensului unui cuvânt prin procedurale: pentru acasă),
schimbarea unei silabe / unui sunet observarea portofoliul, proiectul
- identificarea unor cuvinte date după dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
criterii precum: număr de sunete, sunet explicaţia, învăţarea orală / scrisă
iniţial, sunet final etc. prin descoperire,
- dezvoltarea sau simplificarea unei jocul didactică,
propoziţii prin adăugarea / eliminarea munca independentă
unor cuvinte Forme de
organizare a
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, colectivului
cu adaptarea intonaţiei impusă de activitatea frontală,
semnele de punctuaţie activitate în echipă,
activitate în perechi,
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze activitate individuală
dintr-un scurt text pe teme cunoscute

4.2 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un

46
text
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Evaluare sumativă 1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe Resurse materiale: 1 Probă de evaluare
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / manual, caietul orală / scrisă
cuvânt elevului, fişe de lucru
- schimbarea sensului unui cuvânt prin Resurse
schimbarea unei silabe / unui sunet procedurale:
conversaţia,
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze explicaţia, munca
dintr-un scurt text pe teme cunoscute independentă
Forme de
4.2 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un organizare a
text colectivului
- compunerea unor texte scurte (3-7 activitate individuală
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Activităţi de 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi - formarea unor cuvinte prin derivare cu manual, caietul sistematică
dezvoltare prefixe sau sufixe (fără terminologie) elevului, fişe de lucru
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Resurse
- despărţirea cuvintelor în silabe procedurale:
- schimbarea sensului unui cuvânt prin observarea
schimbarea unei silabe / unui sunet dirijată,conversaţia,
- identificarea unor cuvinte date după explicaţia, jocul
criterii precum: număr de sunete, sunet didactic, exerciţiul
iniţial, sunet final etc. Forme de
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor organizare a

47
din propoziţii de 4-6 cuvinte colectivului
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea frontală,
textelor scurte ( citire cu voce tare / în activitate în echipă,
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitate în perechi,
citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze


dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu
sprijin din partea cadrului didactic

4.2 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un


text
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Recapitulare 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri Resurse materiale: 4 Observarea
semestrială – orale la întrebări legate de tema şi manual, caietul sistematică (probe
Cu sania mesajul textului audiat elevului, fişe de lucru orale, probe practice,
- alegerea răspunsurilor corecte la Resurse fişe de lucru, teme
întrebări legate de mesajul textului procedurale: pentru acasă),
audiat, dintr-o pereche / serie de variante observarea portofoliul, proiectul
date dirijată,conversaţia, Probă de evaluare
explicaţia, învăţarea orală / scrisă
1.2 - identificarea personajelor dintr-un text prin descoperire,
audiat jocul didactică,

48
- precizarea locului şi timpului acţiunii munca independentă
prezentate într-un text audiat Forme de
- formularea de răspunsuri la întrebări organizare a
referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, colectivului
Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce activitatea frontală,
cauză?, Cu ce scop?” etc.) activitate în echipă,
activitate în perechi,
1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date activitate individuală
- formarea unor cuvinte din silabe date
- formarea unor cuvinte prin derivare cu
prefixe sau sufixe (fără terminologie)
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă /
cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
schimbarea unei silabe / unui sunet
- identificarea unor cuvinte date după
criterii precum: număr de sunete, sunet
iniţial, sunet final etc.
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor
din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei
propoziţii prin adăugarea / eliminarea
unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în
propoziţie, fără a schimba mesajul
transmis

1.4 - conversaţii pe teme de interes pentru


copii

49
2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se
formulează o solicitare, o întrebare, o
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un
salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine,
despre familie, colegi, despre activităţile
preferate etc., folosind enunţuri
- combinarea unor propoziţii care au
legătură între ele, pentru a explora
formarea textului

2.2 - construirea unor enunţuri pe baza unui


set de cuvinte date şi / sau a unui şir de
imagini

2.3 - utilizarea formulelor de adresare, de


solicitare, de mulţumire, corespunzătoare
unui anumit context

2.4 - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal


corespunzător, în vederea asigurării /
menţinerii atenţiei interlocutorului
(contact vizual, expresie facială, claritate
în exprimare, ton)
- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu
scopul de a-şi susţine afirmaţiile

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi


textelor scurte ( citire cu voce tare/ în
şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)

50
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/ o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea orală a mesajului /


învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri
pe baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

4.1 - copierea unor texte scurte, exersând


încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze
/ a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea în
pagina de caiet (tip II, dictando sau cu
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre
litere şi cuvinte

4.2 - scrierea cuvintelor obţinute prin


completarea sau combinarea unor silabe
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un

51
text
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Evaluare semestrială 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 4 Probă de evaluare
audiat manual, caietul orală / scrisă
- precizarea locului şi timpului acţiunii elevului, fişe de lucru
prezentate într-un text audiat Resurse
procedurale:
1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date conversaţia,
- identificarea unor cuvinte date după explicaţia, munca
criterii precum: număr de sunete, sunet independentă
iniţial, sunet final etc. Forme de
organizare a
4.2 - plasarea semnelor de punctuaţie într-un colectivului
text activitate individuală
- formularea, în scris, a răspunsurilor la
întrebări pe teme familiar / care prezintă
interes

52
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, MANUAL PENTRU CLASA A II-A
Grup Editorial Art, Autori: Cleopatra Mihăilescu , Tudora Piţilă
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învăţare: Valori şi atitudini


Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


tenţe ore
specifice
Dialogul. Conduita 1.1 - selectarea / formularea unor titluri Resurse materiale: 3 Observarea
în diferite situaţii potrivite textelor scurte audiate manual, caietul sistematică
- audierea unor poveşti, descrieri, elevului, fişe de (probe orale,
Repovestirea unui instrucţiuni şi indicaţii şi manifestarea lucru, jetoane probe practice,
text citit reacţiilor corespunzătoare la acestea colorate fişe de lucru,
Resurse teme pentru
Text suport: 1.2 - ordonarea cronologică a imaginilor procedurale: acasă),
Ce băiat, care reprezintă momente ale acţiunii observarea portofoliul,
după Octav Pancu - textului audiat dirijată,conversaţia, proiectul
Iaşi - relatarea, în succesiune logică, a explicaţia, învăţarea Probă de
întâmplărilor din textul audiat prin descoperire, evaluare orală /
- precizarea evenimentelor din textul jocul didactică, scrisă
audiat, folosind expresiile: la început, munca independentă
mai întâi, prima dată, apoi, după Forme de
aceea, până la urmă etc. organizare a
colectivului
1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe activitatea frontală,
- identificarea unor cuvinte date după activitate în echipă,

53
criterii precum: număr de sunete, activitate în perechi,
sunet iniţial, sunet final etc. activitate
- dezvoltarea sau simplificarea unei individuală
propoziţii prin adăugarea/ eliminarea
unor cuvinte

1.4 - conversaţii pe teme de interes pentru


copii

2.3 - participarea la discuţii în perechi / în


grup pe teme de interes (timpul liber,
animalul preferat, cartea preferată,
prezentarea produselor activităţii
şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj / o întâmplare / un mod de
comportament etc.

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare/
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/ o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea orală a mesajului/


învăţăturii desprinse dintr-un text citit

3.4 - recomandarea unor cărţi / poveşti /

54
povestiri colegilor
- repovestirea unui text citit, cu accent
pe anumite evenimente şi informaţii

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/


fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - activităţi care implică folosirea


calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/ texte scurte
Povestirea orală 1.4 - jocuri de rol / dramatizări ale unor Resurse materiale: 3 Observarea
lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe manual, caietul sistematică
Cuvinte cu înţeles deget, pe mână, marionete, măşti etc. elevului, fişe de (probe orale,
asemănător lucru, jetoane pentru probe practice,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor etichete fişe de lucru,
Text suport: şi textelor scurte ( citire cu voce tare / Resurse teme pentru
Cele patru piersici, în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe procedurale: acasă),
(poveste populară) roluri, citire ştafetă etc.) observarea portofoliul,
- citirea selectivă în funcţie de anumite dirijată,conversaţia, proiectul
repere (alineatul, linia de dialog) sau explicaţia, învăţarea Probă de
respectând un detaliu / o idee din text prin descoperire, evaluare orală /
(joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică, scrisă
munca independentă
3.2 - aranjarea unei suite de propoziţii Forme de
după ordinea logică de desfăşurare a organizare a
evenimentelor din mesajul audiat colectivului
activitatea frontală,

55
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi activitate în echipă,
fraze dintr-un scurt text pe teme activitate în perechi,
cunoscute activitate
- scrierea corectă a unor propoziţii / individuală
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Cuvinte cu înţeles 1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare Resurse materiale: 3 Observarea
opus cu prefixe sau sufixe (fără manual, caietul sistematică
terminologie) elevului, fişe de (probe orale,
Scrierea pe liniatură lucru probe practice,
dictando 1.4 - jocuri de rol / dramatizări ale unor Resurse fişe de lucru,
lecturi cunoscute, folosind păpuşi pe procedurale: teme pentru
deget, pe mână, marionete, măşti etc. observarea acasă),
dirijată,conversaţia, portofoliul,
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje explicaţia, învăţarea proiectul
Text suport: fantastice, întâmplări petrecute în vis, prin descoperire, Probă de
Cel mai bun călătorii în lumi imaginare jocul didactică, evaluare orală /
prieten, munca independentă scrisă
după Victor 3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor Forme de
Sivetidis şi textelor scurte (citire cu voce tare / organizare a
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe colectivului
roluri, citire ştafetă etc.) activitatea frontală,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în echipă,

56
repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate în perechi,
respectând un detaliu / o idee din text activitate
(joc: „Găseşte şi citeşte”) individuală

3.2 - aranjarea unei suite de propoziţii


după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- scrierea corectă a unor propoziţii /
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - activităţi care implică folosirea


calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/ texte scurte
Lectură: 2.3 - formularea unei opinii referitoare la Resurse materiale: 2 Observarea
După faptă şi un personaj / o întâmplare / un mod de manual, caietul sistematică
răsplată, comportament etc. elevului, fişe de (probe orale,
după Ion Pas lucru probe practice,
2.4 - repovestirea unor poveşti citite sau Resurse fişe de lucru,
audiate procedurale: teme pentru
observarea acasă),
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text dirijată,conversaţia, portofoliul,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă explicaţia, învăţarea proiectul
de semnele de punctuaţie prin descoperire, Probă de

57
jocul didactică, evaluare orală /
3.2 - redarea prin cuvinte proprii, cu munca independentă scrisă
sprijin, a unui fragment dintr-un text Forme de
citit organizare a
colectivului
4.1 - realizarea unor planşe / etichete / activitatea frontală,
postere / afişe pe teme familiare, după activitate în echipă,
modele date activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare – 1.1 - alegerea răspunsurilor corecte la Resurse materiale: 2 Observarea
Prietenia întrebări legate de mesajul textului manual, caietul sistematică
audiat, dintr-o pereche / serie de elevului, fişe de (probe orale,
variante date lucru probe practice,
Resurse fişe de lucru,
1.3 - identificarea unor cuvinte date după procedurale: teme pentru
criterii precum: număr de sunete, observarea acasă),
sunet iniţial, sunet final etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
explicaţia, învăţarea proiectul
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje prin descoperire, Probă de
fantastice, întâmplări petrecute în vis, jocul didactică, evaluare orală /
călătorii în lumi imaginare munca independentă scrisă
Forme de
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text organizare a
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă colectivului
de semnele de punctuaţie activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.2 - aranjarea unei suite de propoziţii activitate în perechi,
după ordinea logică de desfăşurare a activitate
evenimentelor din mesajul audiat individuală
Evaluare sumativă 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare Resurse materiale: 1 Probă de

58
cu informaţii dintr-un text audiat manual, caietul evaluare orală /
1.3 - identificarea unor cuvinte date după elevului, fişe de scrisă
criterii precum: număr de sunete, lucru
sunet iniţial, sunet final etc. Resurse
procedurale:
2.2 - crearea unor scurte povestiri orale conversaţia,
după o imagine / o suită de imagini şi explicaţia, munca
după un şir de întrebări independentă
Forme de
3.2 - formularea unor răspunsuri la organizare a
întrebări, în legătură cu un scurt text colectivului
citit activitate
individuală
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţi i/
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
Activităţi de 1.2 - ordonarea cronologică a imaginilor Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi care reprezintă momente ale acţiunii manual, caietul sistematică
dezvoltare textului audiat elevului, fişe de
- relatarea, în succesiune logică, a lucru
întâmplărilor din textul audiat Resurse
- precizarea evenimentelor din textul procedurale:
audiat, folosind expresiile: la început, observarea
mai întâi, prima dată, apoi, după dirijată,conversaţia,
aceea, până la urmă etc. explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare Forme de
cu prefixe sau sufixe (fără organizare a

59
terminologie) colectivului
- identificarea unor cuvinte date după activitatea frontală,
criterii precum: număr de sunete, activitate în echipă,
sunet iniţial, sunet final etc. activitate în perechi,
activitate
2.3 - participarea la discuţii în perechi / în individuală
grup pe teme de interes (timpul liber,
animalul preferat, cartea preferată,
prezentarea produselor activităţii
şcolare etc.)
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje
fantastice, întâmplări petrecute în vis,
călătorii în lumi imaginare
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj / o întâmplare / un mod de
comportament etc.

3.1 - citirea în ritm propriu a unui text


scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- realizarea unor planşe / etichete /
postere / afişe pe teme familiare, după
modele date

60
Unitatea de învăţare: Călătorii şi aventuri
Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


tenţe ore
specifice
Despărţirea în 1.3 - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse materiale: 3 Observarea
silabe. Identificarea - despărţirea cuvintelor în silabe manual, caietul sistematică
unui obiect, unei elevului, fişe de (probe orale,
persoane unui loc 2.2 - identificarea trăsăturilor unui lucru, jetoane probe practice,
personaj, descrierea unui loc, a unui colorate fişe de lucru,
Cuvinte cu acceaşi fruct, a unei flori etc. Resurse teme pentru
formă şi înţeles procedurale: acasă),
diferit 2.3 - formularea unei opinii referitoare la observarea portofoliul,
un personaj / o întâmplare / un mod de dirijată,conversaţia, proiectul
Text suport: comportament etc. explicaţia, învăţarea Probă de
Aventurile lui prin descoperire, evaluare orală /
Habarnam, 2.4 - dramatizări ale unor poveşti jocul didactică, scrisă
de Nikolai Nosov cunoscute/ texte citite munca independentă
Forme de
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor organizare a
şi textelor scurte (citire cu voce tare / colectivului
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe activitatea frontală,
roluri, citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în perechi,
repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate
respectând un detaliu / o idee din text individuală
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor răspunsuri la

61
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

4.1 transcrieri selective de cuvinte şi fraze


dintr-un scurt text pe teme cunoscute
Despărţirea în silabe 1.3 - formarea unor cuvinte din silabe date Resurse materiale: 3 Observarea
la capăt de rând - despărţirea cuvintelor în silabe manual, caietul sistematică
- jocuri de tipul: „Continuă elevului, fişe de (probe orale,
Scrierea corectă a propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un lucru, jetoane pentru probe practice,
cuvintelor sa şi s-a cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte etichete fişe de lucru,
mari, obiecte mici”, „Propoziţia Resurse teme pentru
Text suport: crescătoare” etc. procedurale: acasă),
Micul Prinţ, observarea portofoliul,
(după Antoine de 2.2 - identificarea trăsăturilor unui dirijată,conversaţia, proiectul
Saint - Exupery personaj, descrierea unui loc, a unui explicaţia, învăţarea Probă de
fruct, a unei flori etc. prin descoperire, evaluare orală /
jocul didactică, scrisă
2.3 - formularea unei opinii referitoare la munca independentă
un personaj / o întâmplare / un mod de Forme de
comportament etc. organizare a
colectivului
2.4 - dramatizări ale unor poveşti activitatea frontală,
cunoscute/ texte citite activitate în echipă,
activitate în perechi,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor activitate
şi textelor scurte (citire cu voce tare / individuală
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text

62
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor răspunsuri la


întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
Acordul în număr şi 1.4 - vizionarea unor scurte secvenţe din Resurse materiale: 3 Observarea
gen emisiuni sau a unor filme româneşti / manual, caietul sistematică
dublate în limba română pentru copii elevului, fişe de (probe orale,
Scrierea imaginativă şi discutarea lor lucru probe practice,
pe baza unei benzi Resurse fişe de lucru,
desenate 2.1 - jocuri de rol procedurale: teme pentru
observarea acasă),
2.2 - realizarea acordului dintre subiect şi dirijată,conversaţia, portofoliul,
Text suport: predicat, dintre substantiv şi adjectiv explicaţia, învăţarea proiectul
Vrăjitorul din Oz, (fără menţionarea terminologiei) prin descoperire, Probă de
după Lyman Frank - jocuri de rol: „La secretariatul jocul didactică, evaluare orală /
Baum şcolii”; „La casa de bilete”, „La munca independentă scrisă
bibliotecă” etc., cu respectarea Forme de
normelor de adresare civilizată organizare a
colectivului
2.3 - participarea la discuţii în perechi / în activitatea frontală,
grup pe teme de interes (timpul liber, activitate în echipă,
animalul preferat, cartea preferată, activitate în perechi,
prezentarea produselor activităţii activitate
şcolare etc.) individuală
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje
fantastice, întâmplări petrecute în vis,

63
călătorii în lumi imaginare
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj/ o întâmplare / un mod de
comportament etc.

2.4 - crearea propriilor, poveşti, poezii,


jocuri, cântece şi prezentarea acestora
- prezentarea unor lucrări personale

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare/
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)

3.2 - emiterea unor predicţii asupra firului


narativ al textului citit

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

4.2 - compunerea unor texte scurte (3-7


enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Lectură: 1.1 - ilustrarea printr-o imagine / serii de Resurse materiale: 2 Observarea
Dragonul tatălui imagini / bandă desenată a mesajului manual, caietul sistematică
meu, transmis de un text audiat elevului, fişe de (probe orale,
după Ruth Stiles lucru probe practice,
Gannett 2.2 - crearea unor scurte povestiri orale Resurse fişe de lucru,
după o imagine / o suită de imagini şi procedurale: teme pentru

64
după un şir de întrebări observarea acasă),
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje dirijată,conversaţia, portofoliul,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, explicaţia, învăţarea proiectul
călătorii în lumi imaginare prin descoperire, Probă de
jocul didactică, evaluare orală /
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text munca independentă scrisă
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Forme de
de semnele de punctuaţie organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare – 1.1 - alegerea răspunsurilor corecte la Resurse materiale: 2 Observarea
Hoinărind prin întrebări legate de mesajul textului manual, caietul sistematică
Ţara Minunilor audiat, dintr-o pereche / serie de elevului, fişe de (probe orale,
variante date lucru probe practice,
Resurse fişe de lucru,
1.2 - completarea unor enunţuri lacunare procedurale: teme pentru
cu informaţii dintr-un text audiat observarea acasă),
dirijată,conversaţia, portofoliul,
1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe explicaţia, învăţarea proiectul
prin descoperire, Probă de
2.1 - realizarea acordului dintre subiect şi jocul didactică, evaluare orală /
predicat, dintre substantiv şi adjectiv munca independentă scrisă
(fără menţionarea terminologiei) Forme de
organizare a
4.2 - compunerea unor texte scurte (3-7 colectivului
enunţuri) pe teme din sfera de interes a activitatea frontală,
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau activitate în echipă,

65
întrebări activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare sumativă 1.2 - ilustrarea prin desen a unor Resurse materiale: 1 Probă de
fragmente de text, cu respectarea unor manual, caietul evaluare orală /
informaţii elevului, fişe de scrisă
lucru
1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe Resurse
procedurale:
2.2 - realizarea acordului dintre subiect şi conversaţia,
predicat, dintre substantiv şi adjectiv explicaţia, munca
(fără menţionarea terminologiei) independentă
Forme de
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text organizare a
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă colectivului
de semnele de punctuaţie activitate
individuală
4.2 - compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Activităţi de 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi cu informaţii dintr-un text audiat manual, caietul sistematică
dezvoltare elevului, fişe de
1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe lucru
Resurse
2.2 - crearea unor scurte povestiri orale procedurale:
după o imagine / o suită de imagini şi observarea
după un şir de întrebări dirijată,conversaţia,
explicaţia, jocul
2.3 - participarea la discuţii în perechi / în didactic, exerciţiul

66
grup pe teme de interes (timpul liber, Forme de
animalul preferat, cartea preferată, organizare a
prezentarea produselor activităţii colectivului
şcolare etc.) activitatea frontală,
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje activitate în echipă,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, activitate în perechi,
călătorii în lumi imaginare activitate
- formularea unei opinii referitoare la individuală
un personaj / o întâmplare / un mod de
comportament etc.

2.4 - crearea propriilor, poveşti, poezii,


jocuri, cântece şi prezentarea acestora
- prezentarea unor lucrări personale

3.1 - citirea în ritm propriu a unui text


scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie

3.2 - emiterea unor predicţii asupra firului


narativ al textului citit

4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi


fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

4.2 - compunerea unor texte scurte (3-7


enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări

67
Unitatea de învăţare: Bun venit, primăvară!
Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


tenţe ore
specifice
Sunetele limbii 1.3 - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: 3 Observarea
române cuvintelor manual, caietul sistematică
- identificarea vocalelor şi consoanelor elevului, fişe de (probe orale,
Vocale şi consoane în silabe şi cuvinte lucru, jetoane probe practice,
- schimbarea sensului unui cuvânt prin colorate fişe de lucru,
Text suport: schimbarea unei silabe / unui sunet Resurse teme pentru
Cuibul de păsărele, - identificarea unor cuvinte date după procedurale: acasă),
după Cezar Petrescu criterii precum: număr de sunete, observarea portofoliul,
sunet iniţial, sunet final etc. dirijată,conversaţia, proiectul
- stabilirea poziţiei şi a ordinii explicaţia, învăţarea Probă de
cuvintelor din propoziţii de 4-6 prin descoperire, evaluare orală /
cuvinte jocul didactică, scrisă
munca independentă
2.3 - formularea unei opinii referitoare la Forme de
un personaj / o întâmplare / un mod de organizare a
comportament etc. colectivului
activitatea frontală,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor activitate în echipă,
şi textelor scurte ( citire cu voce tare / activitate în perechi,
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe activitate
roluri, citire ştafetă etc.) individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text

68
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
3.2 - discutarea textelor scurte, frază cu
frază, relevând nume, cuvinte
familiare şi expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

3.4 - repovestirea unui text citit, cu accent


pe anumite evenimente şi informaţii

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Scrierea cuvintelor 1.1 - executarea unor instrucţiuni în Resurse materiale: 3 Observarea
sau şi s-au diferite tipuri de activităţi manual, caietul sistematică
elevului, fişe de (probe orale,
Scrierea imaginativă 1.3 - analiza şi sinteza fonetică a lucru, jetoane pentru probe practice,
pe baza unui şir de cuvintelor etichete fişe de lucru,
întrebări - identificarea vocalelor şi consoanelor Resurse teme pentru

69
în silabe şi cuvinte procedurale: acasă),
Text suport: - schimbarea sensului unui cuvânt prin observarea portofoliul,
Buburuza, schimbarea unei silabe / unui sunet dirijată,conversaţia, proiectul
după Eugen Jianu - identificarea unor cuvinte date după explicaţia, învăţarea Probă de
criterii precum: număr de sunete, prin descoperire, evaluare orală /
sunet iniţial, sunet final etc. jocul didactică, scrisă
- stabilirea poziţiei şi a ordinii munca independentă
cuvintelor din propoziţii de 4-6 Forme de
cuvinte organizare a
colectivului
2.2 - dialoguri despre sine, despre familie, activitatea frontală,
colegi, despre animalul preferat, activitate în echipă,
activităţile preferate / desfăşurate etc. activitate în perechi,
activitate
2.3 - formularea unei opinii referitoare la individuală
un personaj / o întâmplare / un mod de
comportament etc.

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare /
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - discutarea textelor scurte, frază cu


frază, relevând nume, cuvinte
familiare şi expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la

70
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

3.3 - decodarea unor informaţii din


manual (viniete, cuprins etc.), a
simbolurilor întâlnite în drumul spre
şcoală, în pliante / reclame / reviste
pentru copii etc.

3.4 - repovestirea unui text citit, cu accent


pe anumite evenimente şi informaţii

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Scrierea cuvintelor 1.3 - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: 3 Observarea

71
care conţin diftongii cuvintelor manual, caietul sistematică
ua şi uă - identificarea vocalelor şi consoanelor elevului, fişe de (probe orale,
în silabe şi cuvinte lucru probe practice,
Dialogul pe teme - schimbarea sensului unui cuvânt prin Resurse fişe de lucru,
familiare schimbarea unei silabe / unui sunet procedurale: teme pentru
- identificarea unor cuvinte date după observarea acasă),
criterii precum: număr de sunete, dirijată,conversaţia, portofoliul,
Text suport: sunet iniţial, sunet final etc. explicaţia, învăţarea proiectul
Un joc nou, - stabilirea poziţiei şi a ordinii prin descoperire, Probă de
după Călin Gruia cuvintelor din propoziţii de 4-6 jocul didactică, evaluare orală /
cuvinte munca independentă scrisă
Forme de
2.3 - formularea unei opinii referitoare la organizare a
un personaj / o întâmplare / un mod de colectivului
comportament etc. activitatea frontală,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor activitate în echipă,
şi textelor scurte ( citire cu voce tare / activitate în perechi,
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe activitate
roluri, citire ştafetă etc.) individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - discutarea textelor scurte, frază cu


frază, relevând nume, cuvinte
familiare şi expresii elementare
- formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii

72
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
3.4 - repovestirea unui text citit, cu accent
pe anumite evenimente şi informaţii

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Lectură: 2.1 - recitarea unor poezii pe teme Resurse materiale: 2 Observarea
În ziua de Paşti, familiare manual, caietul sistematică
de Elena Farago elevului, fişe de (probe orale,
2.2 - prezentarea unor proiecte realizate lucru probe practice,
individual sau în echipă Resurse fişe de lucru,
procedurale: teme pentru
- repovestirea unor poveşti citite sau observarea acasă),
2.4 audiate dirijată,conversaţia, portofoliul,
explicaţia, învăţarea proiectul
3.1 - identificarea alineatelor, prin descoperire, Probă de
paragrafelor, titlului şi autorului unui jocul didactică, evaluare orală /
text munca independentă scrisă
Forme de
4.1 - realizarea unor lucrări de tip proiect, organizare a
cu sprijin din partea cadrului didactic colectivului

73
4.2 - scrierea unor bilete de mulţumire, de activitatea frontală,
informare, de solicitare, cu respectarea activitate în echipă,
convenţiilor activitate în perechi,
activitate
individuală
Recapitulare – 1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor Resurse materiale: 2 Observarea
Înfloresc grădinile în silabe şi cuvinte manual, caietul sistematică
elevului, fişe de (probe orale,
2.2 - jocuri de rol: „La secretariatul lucru probe practice,
şcolii”; „La casa de bilete”, „La Resurse fişe de lucru,
bibliotecă” etc., cu respectarea procedurale: teme pentru
normelor de adresare civilizată observarea acasă),
dirijată,conversaţia, portofoliul,
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text explicaţia, învăţarea proiectul
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă prin descoperire, Probă de
de semnele de punctuaţie jocul didactică, evaluare orală /
munca independentă scrisă
3.2 - formularea unor răspunsuri la Forme de
întrebări, în legătură cu un scurt text organizare a
citit colectivului
activitatea frontală,
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii / activitate în echipă,
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II, activitate în perechi,
dictando, velină, respectând încadrarea activitate
în pagina de caiet (tip II, dictando sau individuală
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor

74
de punctuaţie)
- formularea, în scris, a răspunsurilor
la întrebări pe teme familiare / care
prezintă interes
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Evaluare sumativă 1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor Resurse materiale: 1 Probă de
în silabe şi cuvinte manual, caietul evaluare orală /
- identificarea unor cuvinte date după elevului, fişe de scrisă
criterii precum: număr de sunete, lucru
sunet iniţial, sunet final etc. Resurse
procedurale:
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text conversaţia,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă explicaţia, munca
de semnele de punctuaţie independentă
Forme de
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii / organizare a
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II, colectivului
dictando, velină, respectând încadrarea activitate
în pagina de caiet (tip II, dictando sau individuală
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a

75
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Activităţi de 1.3 - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi cuvintelor manual, caietul sistematică
dezvoltare - identificarea vocalelor şi elevului, fişe de
consoanelor în silabe şi cuvinte lucru
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte Resurse
date procedurale:
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă observarea
/ cuvânt dirijată,conversaţia,
- schimbarea sensului unui cuvânt explicaţia, jocul
prin schimbarea unei silabe / unui didactic, exerciţiul
sunet Forme de
- identificarea unor cuvinte date după organizare a
criterii precum: număr de sunete, colectivului
sunet iniţial, sunet final etc. activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text activitate în perechi,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă activitate
de semnele de punctuaţie individuală

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor

76
de punctuaţie)
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări

Unitatea de învăţare: Din viaţa prietenilor necuvântători


Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


tenţe ore
specifice
Scrierea cuvintelor 1.1 - povestirea orală, cu întrebări de Resurse materiale: 3 Observarea
care conţin diftongii sprijin, a unui fragment audiat manual, caietul sistematică
ea, ia, ie, oa elevului, fişe de (probe orale,
1.2 - relatarea, în succesiune logică, a lucru, jetoane probe practice,
Text suport: întâmplărilor din textul audiat colorate fişe de lucru,
Iepurele şi furnica, Resurse teme pentru
după Lev Tolstoi 1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor procedurale: acasă),
în silabe şi cuvinte observarea portofoliul,
- formarea unor cuvinte din silabe date dirijată,conversaţia, proiectul
explicaţia, învăţarea Probă de
2.1 - transformarea / completarea unor prin descoperire, evaluare orală /
enunţuri după modele date jocul didactică, scrisă
munca independentă
2.3 - formularea unei opinii referitoare la Forme de
un personaj / o întâmplare / un mod de organizare a
comportament etc. colectivului
activitatea frontală,
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor activitate în echipă,
şi textelor scurte ( citire cu voce tare / activitate în perechi,

77
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe activitate
roluri, citire ştafetă etc.) individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor răspunsuri la


întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze /


a unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte

- folosirea convenţiilor limbajului scris


4.2 (scrierea cu majusculă / cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
A cere şi a da 1.3 - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: 3 Observarea
informaţii cuvintelor manual, caietul sistematică
- identificarea vocalelor şi consoanelor elevului, fişe de (probe orale,
Scrierea cuvintelor în silabe şi cuvinte lucru, jetoane pentru probe practice,
care conţin litera x - formarea unor cuvinte din silabe date etichete fişe de lucru,
- despărţirea cuvintelor în silabe Resurse teme pentru
Text suport: procedurale: acasă),
Puişorul şi vulpea, 2.3 - dialoguri despre sine, despre familie, observarea portofoliul,
după Ion Pas colegi, despre animalul preferat, dirijată,conversaţia, proiectul
activităţile preferate / desfăşurate etc. explicaţia, învăţarea Probă de
- completarea unor mesaje orale prin descoperire, evaluare orală /

78
scurte, în cadrul unor discuţii în grup jocul didactică, scrisă
- construirea unor enunţuri pe baza munca independentă
unui set de cuvinte date şi / sau a unui Forme de
şir de imagini organizare a
colectivului
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor activitatea frontală,
şi textelor scurte ( citire cu voce tare / activitate în echipă,
în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe activitate în perechi,
roluri, citire ştafetă etc.) activitate
- citirea selectivă în funcţie de anumite individuală
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu / o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea orală a mesajului /


învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu

79
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Dialogul 1.3 - schimbarea ordinii cuvintelor în Resurse materiale: 3 Observarea
propoziţie, fără a schimba mesajul manual, caietul sistematică
Descrierea unei transmis elevului, fişe de (probe orale,
vieţuitoare lucru probe practice,
2.1 - reformularea unor propoziţii prin Resurse fişe de lucru,
Text suport: schimbarea intonaţiei sau a accentului, procedurale: teme pentru
Întrecerea, în funcţie de scopul comunicării observarea acasă),
după Mircea - schimbarea topicii propoziţiei, cu dirijată,conversaţia, portofoliul,
Sântimbreanu accentuarea unor detalii ale mesajului explicaţia, învăţarea proiectul
transmis prin descoperire, Probă de
jocul didactică, evaluare orală /
2.2 - identificarea trăsăturilor unui munca independentă scrisă
personaj, descrierea unui loc, a unui Forme de
fruct, a unei flori etc. organizare a
colectivului
2.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje activitatea frontală,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, activitate în echipă,
călătorii în lumi imaginare activitate în perechi,
activitate
2.4 - crearea propriilor, poveşti, poezii, individuală
jocuri, cântece şi prezentarea acestora

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare/
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/ o idee din text

80
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor răspunsuri la


întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Lectură: 2.2 - identificarea trăsăturilor unui Resurse materiale: 2 Observarea
Greierele şi furnica, personaj, descrierea unui loc, a unui manual, caietul sistematică
de Ana Blandiana fruct, a unei flori etc. elevului, fişe de (probe orale,
lucru probe practice,
2.4 - dramatizări ale unor poveşti Resurse fişe de lucru,
cunoscute / texte citite procedurale: teme pentru
observarea acasă),
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text dirijată,conversaţia, portofoliul,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă explicaţia, învăţarea proiectul
de semnele de punctuaţie prin descoperire, Probă de
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, jocul didactică, evaluare orală /
„Bingo”, cu imagini, cuvinte sau munca independentă scrisă
simboluri Forme de
organizare a

81
3.4 - citirea unor texte în urma colectivului
recomandărilor făcute de părinţi, cadre activitatea frontală,
didactice, bibliotecar, colegi activitate în echipă,
activitate în perechi,
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii / activitate
fraze / a unui text scurt pe foaie tip II, individuală
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- realizarea unor lucrări de tip proiect,
cu sprijin din partea cadrului didactic

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Recapitulare – 1.1 - ilustrarea printr-o imagine / serii de Resurse materiale: 2 Observarea
Prietenul meu imagini/ bandă desenată a mesajului manual, caietul sistematică
necuvântător transmis de un text audiat elevului, fişe de (probe orale,
lucru probe practice,
2.1 - oferirea unor informaţii despre sine, Resurse fişe de lucru,
despre familie, colegi, despre procedurale: teme pentru
activităţile preferate etc., folosind observarea acasă),
enunţuri dirijată,conversaţia, portofoliul,
explicaţia, învăţarea proiectul
2.2 - dialoguri despre sine, despre familie, prin descoperire, Probă de
colegi, despre animalul preferat, jocul didactică, evaluare orală /
activităţile preferate desfăşurate etc. munca independentă scrisă
- povestirea unor evenimente Forme de
semnificative din viaţa proprie sau din organizare a

82
activitatea şcolară / a clasei, cu colectivului
folosirea verbelor la timpurile activitatea frontală,
potrivite activitate în echipă,
activitate în perechi,
2.3 - participarea la discuţii în perechi / în activitate
grup pe teme de interes (timpul liber, individuală
animalul preferat, cartea preferată,
prezentarea produselor activităţii
şcolare etc.)

3.1 - citirea în ritm propriu a unui text


scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii /


fraze / a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Evaluare sumativă 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare Resurse materiale: 1 Probă de
cu informaţii dintr-un text audiat manual, caietul evaluare orală /
elevului, fişe de scrisă
2.2 - identificarea trăsăturilor unui lucru
personaj, descrierea unui loc, a unui Resurse

83
fruct, a unei flori etc. procedurale:
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text conversaţia,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă explicaţia, munca
de semnele de punctuaţie independentă
Forme de
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi organizare a
fraze dintr-un scurt text pe teme colectivului
cunoscute activitate
individuală
4.2 - folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Activităţi de 2.1 - reformularea unor propoziţii prin Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi schimbarea intonaţiei sau a accentului, manual, caietul sistematică
dezvoltare în funcţie de scopul comunicării elevului, fişe de
- schimbarea topicii propoziţiei, cu lucru
accentuarea unor detalii ale mesajului Resurse
transmis procedurale:
observarea
2.2 - identificarea trăsăturilor unui dirijată,conversaţia,
personaj, descrierea unui loc, a unui explicaţia, jocul
fruct, a unei flori etc. didactic, exerciţiul
Forme de
2.3 - participarea la discuţii în perechi / în organizare a
grup pe teme de interes (timpul liber, colectivului
animalul preferat, cartea preferată, activitatea frontală,
prezentarea produselor activităţii activitate în echipă,
şcolare etc.) activitate în perechi,
- formularea unor mesaje în care să-şi activitate
exprime intenţia de a primi individuală

84
informaţii / lămuriri în legătură cu un
aspect / o problemă din spaţiul
familiar
- formularea unor enunţuri scurte,
clare, prin care să solicite sprijin în
condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje
fantastice, întâmplări petrecute în vis,
călătorii în lumi imaginare
3.1
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
4.1
- scrierea corectă a unor propoziţii /
fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
4.2
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)

Unitatea de învăţare: Copilăria mea veselă şi nevinovată


Nr. de ore: 16

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


tenţe ore

85
specifice
A formula o părere, 1.3 - analiza şi sinteza fonetică a Resurse materiale: 3 Observarea
o opinie, o idee cuvintelor manual, caietul sistematică
- stabilirea poziţiei unui sunet în elevului, fişe de (probe orale,
Biletul silabă/ cuvânt lucru, jetoane probe practice,
colorate fişe de lucru,
Text suport: 2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se Resurse teme pentru
Cheile, formulează o solicitare, o întrebare, o procedurale: acasă),
după Tudor Arghezi mulţumire, o rugăminte, un îndemn, observarea portofoliul,
un salut etc. dirijată,conversaţia, proiectul
- jocuri de rol explicaţia, învăţarea Probă de
prin descoperire, evaluare orală /
2.3 - utilizarea formulelor de adresare, de jocul didactică, scrisă
solicitare, de mulţumire, munca independentă
corespunzătoare unui anumit context Forme de
organizare a
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor colectivului
şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ activitatea frontală,
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe activitate în echipă,
roluri, citire ştafetă etc.) activitate în perechi,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate
repere (alineatul, linia de dialog) sau individuală
respectând un detaliu/ o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor răspunsuri la


întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

4.1 - transcrierea sau copierea unor mesaje


în cadrul unor activităţi individuale

86
sau comune

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
Formularea unei 1.2 - relatarea, în succesiune logică, a Resurse materiale: 3 Observarea
solicitări întâmplărilor din textul audiat manual, caietul sistematică
elevului, fişe de (probe orale,
Povestirea unei 1.3 - jocuri de tipul: „Continuă lucru, jetoane pentru probe practice,
întâmplări trăite sau propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un etichete fişe de lucru,
observate cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte Resurse teme pentru
mari, obiecte mici”, „Propoziţia procedurale: acasă),
Text suport: crescătoare” etc. observarea portofoliul,
Dulapul cu "A fost", dirijată,conversaţia, proiectul
după Silvia Kerim 2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se explicaţia, învăţarea Probă de
formulează o solicitare, o întrebare, o prin descoperire, evaluare orală /
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, jocul didactică, scrisă
un salut etc. munca independentă
Forme de
2.2 - povestirea unor evenimente organizare a
semnificative din viaţa proprie sau din colectivului
activitatea şcolară/ a clasei, cu activitatea frontală,
folosirea verbelor la timpurile activitate în echipă,
potrivite activitate în perechi,
activitate
3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor individuală
şi textelor scurte ( citire cu voce tare/

87
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/ o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)

3.2 - formularea unor răspunsuri la


întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

4.1 - transcrierea sau copierea unor mesaje


în cadrul unor activităţi individuale
sau comune

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-
un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor

4.3 - completarea unui jurnal personal sau


al clasei, folosind desene, decupaje şi
enunţuri scurte
Dialogul 1.1 - selectarea/ formularea unor titluri Resurse materiale: 3 Observarea
potrivite textelor scurte audiate manual, caietul sistematică

88
Povestirea unui vis - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a elevului, fişe de (probe orale,
unui fragment audiat lucru probe practice,
Text suport: 1.2 - relatarea, în succesiune logică, a Resurse fişe de lucru,
Valea cu fluturi, cu întâmplărilor din textul audiat procedurale: teme pentru
păsări şi cu flori observarea acasă),
după Fănuş Neagu dirijată,conversaţia, portofoliul,
- identificarea vocalelor şi consoanelor în
1.3 silabe şi cuvinte explicaţia, învăţarea proiectul
- despărţirea cuvintelor în silabe prin descoperire, Probă de
- schimbarea sensului unui cuvânt prin jocul didactică, evaluare orală /
schimbarea unei silabe/ unui sunet munca independentă scrisă
- identificarea unor cuvinte date după Forme de
criterii precum: număr de sunete, sunet organizare a
iniţial, sunet final etc. colectivului
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor activitatea frontală,
din propoziţii de 4-6 cuvinte activitate în echipă,
activitate în perechi,
- povestirea unor vise, poveşti etc.
2.1 activitate
- crearea unor scurte povestiri orale după individuală
2.2 o imagine/ o suită de imagini şi după un
şir de întrebări

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi


textelor scurte ( citire cu voce tare/ în
şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt,
cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele
de punctuaţie

- transcrieri selective de cuvinte şi fraze


4.1 dintr-un scurt text pe teme cunoscute

89
4.2 - folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
Lectură: 1.4 - participarea la activităţi de tipul „ce e
Resurse materiale: 2 Observarea
De ce latră Grivei, nou în lumea poveştilor”, în care manual, caietul sistematică
după Marin Sorescu copiii ascultă întâmplări/ evenimente/ elevului, fişe de (probe orale,
secvenţe din poveşti/ basme povestite/ lucru probe practice,
citite de copii sau adulţi Resurse fişe de lucru,
procedurale: teme pentru
2.3 - participarea la discuţii în perechi/ în observarea acasă),
grup pe teme de interes (timpul liber, dirijată,conversaţia, portofoliul,
animalul preferat, cartea preferată, explicaţia, învăţarea proiectul
prezentarea produselor activităţii prin descoperire, Probă de
şcolare etc.) jocul didactică, evaluare orală /
munca independentă scrisă
3.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite Forme de
repere (alineatul, linia de dialog) sau organizare a
respectând un detaliu/ o idee din text colectivului
(joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.2 - emiterea unor predicţii asupra firului activitate în perechi,
narativ al textului citit activitate
individuală
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/
fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

90
4.2 - folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Recapitulare – 1.1 - alegerea răspunsurilor corecte la Resurse materiale: 2 Observarea
Un băiat ... ordonat întrebări legate de mesajul textului manual, caietul sistematică
audiat, dintr-o pereche/ serie de elevului, fişe de (probe orale,
variante date lucru probe practice,
Resurse fişe de lucru,
1.2 - completarea unor enunţuri lacunare procedurale: teme pentru
cu informaţii dintr-un text audiat observarea acasă),
dirijată,conversaţia, portofoliul,
2.3 - formularea unei opinii referitoare la explicaţia, învăţarea proiectul
un personaj/ o întâmplare/ un mod de prin descoperire, Probă de
comportament etc. jocul didactică, evaluare orală /
munca independentă scrisă
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text Forme de
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă organizare a
de semnele de punctuaţie colectivului
activitatea frontală,
4.2 - folosirea convenţiilor limbajului activitate în echipă,
scris (scrierea cu majusculă/ cu activitate în perechi,
alineat, utilizarea corectă a semnelor activitate
de punctuaţie) individuală
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări

91
Evaluare sumativă 3.1 - citirea în ritm propriu a unui text Resurse materiale: 1 Probă de
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă manual, caietul evaluare orală /
de semnele de punctuaţie elevului, fişe de scrisă
lucru
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/ Resurse
fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II, procedurale:
dictando, velină, respectând încadrarea conversaţia,
în pagina de caiet (tip II, dictando sau explicaţia, munca
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor independentă
dintre litere şi cuvinte Forme de
organizare a
4.2 - folosirea convenţiilor limbajului colectivului
scris (scrierea cu majusculă/ cu activitate
alineat, utilizarea corectă a semnelor individuală
de punctuaţie)
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
Activităţi de 1.1 - selectarea/ formularea unor titluri Resurse materiale: 2 Observarea
ameliorare şi potrivite textelor scurte audiate manual, caietul sistematică
dezvoltare - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a elevului, fişe de
unui fragment audiat lucru
Resurse
- relatarea, în succesiune logică, a
1.2 procedurale:
întâmplărilor din textul audiat
- completarea unor enunţuri lacunare cu observarea
informaţii dintr-un text audiat dirijată,conversaţia,
explicaţia, jocul
1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor în didactic, exerciţiul
silabe şi cuvinte Forme de
- formarea unor cuvinte prin derivare cu organizare a
prefixe sau sufixe (fără terminologie) colectivului

92
- despărţirea cuvintelor în silabe activitatea frontală,
- schimbarea sensului unui cuvânt prin activitate în echipă,
schimbarea unei silabe/ unui sunet activitate în perechi,
activitate
- povestirea unor vise, poveşti etc.
2.1 individuală
- crearea unor scurte povestiri orale
2.2 după o imagine/ o suită de imagini şi
după un şir de întrebări

- participarea la discuţii în perechi/ în


2.3 grup pe teme de interes (timpul liber,
animalul preferat, cartea preferată,
prezentarea produselor activităţii
şcolare etc.)
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj/ o întâmplare/ un mod de
comportament etc.

- citirea în ritm propriu a unui text


3.1 scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie

- transcrieri selective de cuvinte şi


4.1 fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

- folosirea convenţiilor limbajului


4.2 scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)

93
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor

Unitatea de învăţare: Vine vara!


Nr. de ore: 13

Conţinuturi Compe- Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


tenţe ore
specifice
Textul narativ 1.1 - selectarea/ formularea unor titluri Resurse materiale: 3 Observarea
potrivite textelor scurte audiate manual, caietul sistematică
Reguli ale elevului, fişe de (probe orale,
discursului oral 1.2 - identificarea personajelor dintr-un lucru, jetoane probe practice,
text audiat colorate fişe de lucru,
Text suport: - precizarea locului şi timpului acţiunii Resurse teme pentru
Pif, Paf, Puf, prezentate într-un text audiat procedurale: acasă),
după Cezar Petrescu observarea portofoliul,
1.3 - identificarea vocalelor şi consoanelor dirijată,conversaţia, proiectul
în silabe şi cuvinte explicaţia, învăţarea Probă de
- identificarea unor cuvinte date după prin descoperire, evaluare orală /
criterii precum: număr de sunete, jocul didactică, scrisă
sunet iniţial, sunet final etc. munca independentă
Forme de
2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se organizare a
formulează o solicitare, o întrebare, o colectivului
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, activitatea frontală,
un salut etc. activitate în echipă,
- identificarea şi corectarea greşelilor activitate în perechi,
de exprimare activitate
individuală

94
2.2 - crearea unor scurte povestiri orale
după o imagine/ o suită de imagini şi
după un şir de întrebări

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare/
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/ o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/


fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Textul liric 1.2 - identificarea enunţurilor adevărate/ Resurse materiale: 3 Observarea
false referitoare la textul audiat manual, caietul sistematică
Scrierea funcţională elevului, fişe de (probe orale,
2.1 - jocuri de rol lucru, jetoane pentru probe practice,

95
Text suport: etichete fişe de lucru,
Cărăbuşul de 3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor Resurse teme pentru
aramă, şi textelor scurte ( citire cu voce tare/ procedurale: acasă),
de Lucian Blaga în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe observarea portofoliul,
roluri, citire ştafetă etc.) dirijată,conversaţia, proiectul
- citirea selectivă în funcţie de anumite explicaţia, învăţarea Probă de
repere (alineatul, linia de dialog) sau prin descoperire, evaluare orală /
respectând un detaliu/ o idee din text jocul didactică, scrisă
(joc: „Găseşte şi citeşte”) munca independentă
Forme de
3.2 - formularea unor răspunsuri la organizare a
întrebări, în legătură cu un scurt text colectivului
citit activitatea frontală,
activitate în echipă,
3.4 - vizite la muzee şi case memoriale activitate în perechi,
activitate
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/ individuală
fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - folosirea convenţiilor limbajului


scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
Textul nonliterar 3.1 - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: Resurse materiale: 3 Observarea
reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte manual, caietul sistematică
Afişul scurte etc. elevului, fişe de (probe orale,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, lucru probe practice,

96
cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Resurse fişe de lucru,
de punctuaţie procedurale: teme pentru
3.2 - identificarea şi analizarea ilustraţiilor observarea acasă),
care însoţesc textul citit dirijată,conversaţia, portofoliul,
- identificarea unor informaţii previzibile explicaţia, învăţarea proiectul
în diverse materiale cotidiene (reclame,
prin descoperire, Probă de
prospecte, orare etc.)
jocul didactică, evaluare orală /
3.3 - decodarea unor informaţii din manual munca independentă scrisă
(viniete, cuprins etc.), a simbolurilor Forme de
întâlnite în drumul spre şcoală, în pliante/ organizare a
reclame/ reviste pentru copii etc. colectivului
activitatea frontală,
4.1 - realizarea unor planşe/ etichete/ postere/ activitate în echipă,
afişe pe teme familiare, după modele date activitate în perechi,
activitate
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
4.2 individuală
materiale necesare în activitatea zilnică
Recapitulare – 3.1 - citirea unor mesaje din mediul Resurse materiale: 2 Observarea
Către vacanţă cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, manual, caietul sistematică
enunţuri, texte scurte etc. elevului, fişe de (probe orale,
- citirea în ritm propriu a unui text lucru probe practice,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Resurse fişe de lucru,
de semnele de punctuaţie procedurale: teme pentru
observarea acasă),
4.1 - realizarea unor planşe/ etichete/ dirijată,conversaţia, portofoliul,
postere/ afişe pe teme familiare, după explicaţia, învăţarea proiectul
modele date prin descoperire, Probă de
jocul didactică, evaluare orală /
4.2 - confecţionarea unor fişe, etichete, munca independentă scrisă
afişe, materiale necesare în activitatea Forme de
zilnică organizare a

97
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate
individuală
Evaluare sumativă 1.2 - identificarea enunţurilor adevărate/ Resurse materiale: 2 Probă de
false referitoare la textul audiat manual, caietul evaluare orală /
elevului, fişe de scrisă
3.1 - citirea unor mesaje din mediul lucru
cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, Resurse
enunţuri, texte scurte etc. procedurale:
- citirea în ritm propriu a unui text conversaţia,
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă explicaţia, munca
de semnele de punctuaţie independentă
Forme de
4.2 - confecţionarea unor felicitări cu organizare a
diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 colectivului
Martie) şi scrierea mesajelor activitate
corespunzătoare folosind diverse individuală
instrumente (stilou, creioane cerate,
carioca, marker etc.)
Recapitulare finală 1.1 - selectarea unor enunţuri/ imagini Resurse materiale: 6 Observarea
corespunzătoare subiectului unui text manual, caietul sistematică
audiat elevului, fişe de
- alegerea răspunsurilor corecte la lucru
întrebări legate de mesajul textului Resurse
audiat, dintr-o pereche/ serie de procedurale:
variante date observarea
- povestirea orală, cu întrebări de dirijată,conversaţia,
sprijin, a unui fragment audiat explicaţia, jocul

98
didactic, exerciţiul
1.2 - identificarea personajelor dintr-un Forme de
text audiat organizare a
- precizarea locului şi timpului acţiunii colectivului
prezentate într-un text audiat activitatea frontală,
- identificarea enunţurilor adevărate/ activitate în echipă,
false referitoare la textul audiat activitate în perechi,
- completarea unor enunţuri lacunare activitate
cu informaţii dintr-un text audiat individuală

1.3 - analiza şi sinteza fonetică a


cuvintelor
- identificarea vocalelor şi consoanelor
în silabe şi cuvinte
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte
date
- formarea unor cuvinte din silabe date
- despărţirea cuvintelor în silabe
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
schimbarea unei silabe/ unui sunet
- stabilirea poziţiei şi a ordinii
cuvintelor din propoziţii de 4-6
cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei
propoziţii prin adăugarea/ eliminarea
unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în
propoziţie, fără a schimba mesajul
transmis

2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se

99
formulează o solicitare, o întrebare, o
mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine,
despre familie, colegi, despre
activităţile preferate etc., folosind
enunţuri
- jocuri de rol
- schimbarea topicii propoziţiei, cu
accentuarea unor detalii ale mesajului
transmis
- transformarea/ completarea unor
enunţuri după modele date
- formularea de enunţuri după ilustraţii
sau folosind cuvinte date
- combinarea unor propoziţii care au
legătură între ele, pentru a explora
formarea textului

2.2 - dialoguri despre sine, despre familie,


colegi, despre animalul preferat,
activităţile preferate/ desfăşurate etc.
- povestirea unor evenimente
semnificative din viaţa proprie sau din
activitatea şcolară/ a clasei, cu
folosirea verbelor la timpurile
potrivite
- identificarea trăsăturilor unui
personaj, descrierea unui loc, a unui
fruct, a unei flori etc.
- realizarea acordului dintre subiect şi

100
predicat, dintre substantiv şi adjectiv
(fără menţionarea terminologiei)

2.3 - utilizarea formulelor de adresare, de


solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context
- formularea unei opinii referitoare la
un personaj/ o întâmplare/ un mod de
comportament etc.

3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor


şi textelor scurte ( citire cu voce tare/
în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- identificarea alineatelor,
paragrafelor, titlului şi autorului unui
text

3.2 - formularea orală a mesajului/


învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu
sprijin, a unui fragment dintr-un text
citit
- formularea unor răspunsuri la
întrebări, în legătură cu un scurt text
citit

101
- aranjarea unei suite de propoziţii
după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

4.1 - scrierea corectă a unor propoziţii/


fraze/ a unui text scurt pe foaie tip II,
dictando, velină, respectând încadrarea
în pagina de caiet (tip II, dictando sau
cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

4.2 - scrierea cuvintelor obţinute prin


completarea sau combinarea unor
silabe
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-
un text
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări
Evaluare finală 1.3 - identificarea unor cuvinte date după 3
criterii precum: număr de sunete,
sunet iniţial, sunet final etc.

102
2.1 - alcătuirea unor propoziţii prin care se
formulează o solicitare, o întrebare, o
mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
un salut etc.
3.1 - citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie

4.2 - plasarea semnelor de punctuaţie într-


un text
- compunerea unor texte scurte (3-7
enunţuri) pe teme din sfera de interes a
copiilor, cu ajutorul unor imagini sau
întrebări

103