Sunteți pe pagina 1din 3

Numele proprii care apar în Cartea Apocalipsa

Abaddon – Αβαδδών (Avaddon): distrugere; ruină; abis - (9, 11).


Antipa – Αντιπας (Antipas): ca tatăl; în locul tatălui - (2, 13).
Apollion – Απολλύων (Apollion): care face să piară; nimicitor; distrugător - (9, 11).
Armagheddon – Αρμαγεδών (Armaghedon): muntele bătăliilor (16, 16).
Asia – Ασία (Asia): Răsărit - (1, 4).
Aşer – Ασήρ (Asir): fericit - (7, 6).

Babilon – Βαβυλών (Vavilon): poarta zeilor (14, 8).


Balaam – Βαλαάμ (Valaam): cel care mistuie - (2, 14).
Balac – Βαλάκ (Valac): descărcător - (2, 14).

David – Δαυίδ (David): cel preaiubit - (5, 5).

Efes – Έφεσος (Efesos): râvnit; oraşul plăcerii - (1, 11).


Egipt – Αίγυπτος (Eghiptos): şedere bună; ţară închisă - (11, 8).
Eufrat – Ευφράτης (Effratis): apă dulce - (9, 14).
F

Filadelfia – Φιλαδέλφεια (Filadelfia): dragoste frăţească - (1, 11).

Gad – Γάδ (Gad): noroc; fericire - (7, 5).


Gog – Γώγ (Gog): prinţ; uriaş - (20, 8).

Hristos – Χριστός (Hristos): unsul; cel uns - (1, 1).

Ierusalim – Ίερουσαλήμ (Ierusalim): cetatea păcii; fundamentul păcii - (3, 12).


Iisus – Ίησους (Iisus): mântuitor; Domnul este mântuire - (1, 11).
Ioan – Ίωάννης (Ioannis): Domnul S-a îndurat - (1, 1).
Iosif – Ίωσήφ (Iosif): El să adauge - (7, 8).
Isahar – Ίσσαχάρ (Issahar): El va răsplăti - (7, 7).
Israel – Ίσραήλ (Israil): cel ce luptă cu Dumnezeu; mintea văzătoare de Dumnezeu -(2, 14).
Iuda – Ίούδα (Iuda): lăudat să fie Domnul - (5, 5).
Izabela – Ίεζάβελ (Iezavel): din afara casei; cea curată - (2, 20).

Laodiceea – Λαοδίκεια (Laodikea): dreptatea poporului - (1, 11).


Levi – Λευί (Levi): alipire - (7, 7).

Magog – Μαγώγ (Magog): înalt; cititor în stele - (20, 8).


Manase – Μανασσης (Manassis): cel ce te face să uiţi - (7, 6).
Mihail – Μιχαήλ (Mihail): cine este ca Dumnezeu? - (12, 7).

Neftali – Νεφθαλίμ (Nefthalim): lupta mea - (7, 6).

P
Patmos – Πάτμος (Patmos): catarg - (1, 9).
Pergam – Περγαμος (Pergamos): fortăreaţă - (1, 11).

Ruben – Ρουβήν (Ruvin): iată fiu! - (7, 5).

Sardes – Σάρδεις (Sardis): rămăşiţă - (1, 11).


Satana – Σατάν (Satan): vrăjmaş; acuzator; calomniator; pârâş - (2, 9).
Simeon – Συμεών (Simeon): ascultare - (7, 7).
Sion – Σιών (Sion): stâncă - (14, 1).
Smirna – Σμύρνα (Smirna): mir - (1, 11).
Sodoma – Σόδομα (Sodoma): locul pietrei de var - (11, 8).

Tiatira – Θυατιρα (Thiatira): poarta jertfei - (1, 11).

Veniamin – Βενιαμίν (Veniamin): fiul mâinii drepte; fiul dreptei mele - (7, 8).

Zabulon – Ζαβουλών (Zavulon): locuinţă - (7, 8).