Sunteți pe pagina 1din 2

3 Certificarea conformitatii

Certificarea conformitatii produselor si aplicarea marcajului CE,


asigura libera circulatie a produselor pe piata europeana raspunzand
cerintelor esentiale impuse prin directivele si regulamentele Uniunii
Europene si stimuland dezvoltarea schimburilor comerciale.
Marcajul CE se aplica doar de catre producator sau de catre
reprezentantul sau autorizat pe produsele pentru care legislatia comunitara
de armonizare specifica prevede aplicarea marcajului si nu se aplica pe
niciun alt produs.
Prin faptul ca a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE,
producatorul indica faptul ca isi asuma responsabilitatea pentru
conformitatea produsului cu toate cerintele aplicabile prevazute de legislatia
comunitara de armonizare relevanta care reglementeaza aplicarea
marcajului.
Marcajul CE este singurul marcaj care atesta conformitatea produsului
cu cerintele aplicabile prevazute de legislatia comunitara de armonizare
relevanta care reglementeaza aplicarea acestuia.

SC GCP Certificari SRL este o companie romaneasca cu capital integral


privat, care ofera servicii de certificare a conformitatii produselor /
controlului productiei in fabrica / constantei performantei produselor
pentru constructii, in urmatoarele conditii:

A. In domeniul voluntar – ca organisim de certificare a conformitatii


produselor pentru constructii, activitate pentru care SC GCP Certificari a
obtinut acreditarea RENAR, conform certificatului nr. PR 090/01.08.2012,
actualizat la data de 02.09.2015.
Potrivit celor mentionate in certificatul de acreditare, GCP CERTIFICARI
îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi este competent să
efectueze activităţi de certificare a produselor.

B. In domeniul reglementat – Regulamentul UE 305/2011 – ca organism de


certificare a controlului productiei in fabrica (sistem 2+) si de certificare a
constantei performantei produselor (sistem 1+), conform cerintelor
standardelor europene de produse aplicabile.

Fazele certificarii/atestarii conformitatii produselor sunt urmatoarele:


- solicitarea si completarea documentelor de certificare;
- evaluarea preliminara a produsului;
- auditul de certificare;
- acordarea certificarii;
- supravegherea titularilor de licente.