Sunteți pe pagina 1din 1

Epurarea fizico-mecanică a apelor uzate constituie prima treaptă de epurare a apelor uzate şi

se bazează pe procese fizice de separare a poluanţilor din apele uzate. În această treaptă se
îndepărtează, în special, materiile solide sau cele solide şi lichide cu densităţi mai mici decât
1 g/cm3.

Epurarea fizico-chimică are la bază procedee şi fenomene chimice de neutralizare,


precipitare, coagulare, floculare, realizate prin tratarea apei cu reactivi chimici.

Procesele biologice de epurare a apelor uzate (reziduale) sunt procese în timpul cărora
materiile organice biodegradabile din apele uzate şi din nămoluri sunt descompuse cu ajutorul
microorganismelor, în principal bacterii. Transformările prin care microorganismele
degradează substanţele în produşi de ultimă degradare sunt: a) descompunere aerobă (în
prezenţă de oxigen) b) descompunere anaerobă (în lipsa oxigenului) c) descompunere
anoxică (în prezenţa ionului nitrat)