Sunteți pe pagina 1din 6

Contabilitatea activelor circulante

301-302 “Materii prime şi materiale”

Debit Credit
(1) pretul de inregistrare al produselor rezultate in urma sacrificarii
animalelor si pasarilor, a semifabricatelor retinute din productia
proprie si consumate ca stocuri şi cu valoarea la pret de inregistrare
a produselor finite retinute din productia proprie 307.00.00
301.00.00 si consumate ca stocuri 341.00.00
302.0x.00 345.00.00
valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in
301.00.00 (2)
gestiune aduse de la terti 351.01.00
302.0x.00
(3)cu valoarea la pret de inregistrare a stocurilor achizitionate de la
furnizori cu factură, fară factură, din avansuri de trezorerie şi cu 401.01.00,
301.00.00 valoarea taxelor vamale aferente stocurilor aprovizionate din import 408.00.00,
302.0x.00 446.00.00,
(4) cu valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor şi 542.0x.00
materialelor primite de la unitate
301.00.00
481.01.01,
302.0x.00 (5) stocuri constatate plus la inventar, restituite la magazie ca
nefolosite, stocuri constatate la sfărşitul perioadei în cazul
301.00.00 aplicării metodei inventarului intermitent 601.00.00,
302.0x.00 602.0x.00
Contabilitatea activelor circulante
301-302 “Materii prime şi materiale”

Debit Credit
(6) valoarea stocurilor primite cu titlu gratuit sau rezultate din
dezmembrarea unor active fixe
301.00.00 779.01.01
302.0x.00 791.00.00
(7) stocuri date în prelucrare în instituţie, trimise la terţi sau trecute în
307.00.00 categoria mărfurilor pentru a fi vândute 301.00.00
351.01.00 302.0x.00
371.00.00
(8) stocuri transmise între unitate şi subunităţi
301.00.00
48101.01 302.0x.00
(9) stocuri date în consum, lipsuri la inventariere, degradate, destocate (la
601.00.00, aplicarea metodei inventarului intermitent, la începutul perioadei următoare),
602.0x.00, transferate cu titlu gratuit sau distruse în urma calamităţilor naturale
301.00.00
658.01.01 302.0x.00
690.00.00
(10) valoarea carburanţilor procuraţi pe bază de bonuri valorice
302.02.00 532.04.00
Contabilitatea activelor circulante
303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”

Debit Credit

(1) cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie si folosite ca


obiecte de inventar

303.01.00 345.00.00
(2)
cu valoarea la pret de inregistreare a materialelor de natura
303.01.00
obiectelor de inventar intrate in gestiune, aduse de la terti. 351.02.00
(3)cu valoarea la pret de inregistrare a stocurilor achizitionate de la
furnizori cu factură, fară factură, din avansuri de trezorerie şi cu valoarea 401.01.00,
taxelor vamale aferente stocurilor aprovizionate din import 408.00.00,
303.01.00
446.00.00,
(4) cu valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor şi 542.0x.00
materialelor primite de la unitate sau altă subunitate
303.01.00
481.01.01
(5) materiale de natura obiectelor de inventar în magazie,
constatate plus la inventariere
303.01.00 603.00.00
Contabilitatea activelor circulante
303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”

Debit Credit
(6) cu valoarea stocurilor primite cu titlu gratuit sau rezultate din dezmembrarea
unor active fixe

303.01.00 779.01.01
791.00.00
(7) stocuri date în prelucrare în instituţie, trimise la terţi sau trecute în
categoria mărfurilor pentru a fi vândute
351.02.00 303.01.00
371.00.00
(8) stocuri transmise între unitate şi subunităţi sau între subunităţile aflate în
subordinea aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite
481.01.01 303.01.00

(9) lipsuri la inventariere, degradate, scoase din folosinţă prin


603.00.00, includerea pe cheltuieli, transferate cu titlu gratuit sau distruse în
urma calamităţilor naturale
658.01.01 303.01.00
690.00.00 303.02.00
(10) materiale de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
303.02.00 303.01.00
Contabilitatea activelor circulante
304 - 305 “Materiale şi ambalaje rezervă de stat şi de
mobilizare”
Debit Credit

(1) cu valoarea la cost de achizitie a materialelor şi ambalajelor


rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori, cu sau fără factură

304.0x.00 401.0x.00
305.0x.00 408.00.00
(2)
cu valoarea materialelor şi ambalajelor rezerva de stat si de
304.0x.00 mobilizare constatate plus la inventar 689.0x.00
305.0x.00
(3) cu valoarea la cost de achizitie a materialelor şi ambalajelor
rezerva de stat si de mobilizare
304.0x.00 si a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit
305.0x.00 779.01.01

(4) cu valoarea la cost de achizitie a materialelor şi ambalajelor


371.00.00 disponibilizate din stocurile rezerva de stat si de mobilizare si 304.0x.00
381.00.00 vandute ca atare 305.0x.00
(5) cu valoarea la cost de achizitie a materialelor şi ambalajelor
rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru 304.0x.00
411.0x.01 improspatarea stocurilor 305.0x.00
Contabilitatea activelor circulante
304 - 305 “Materiale şi ambalaje rezervă de stat şi
de mobilizare”
Debit Credit
(6) cu valoarea la cost de achizitie a materialelor şi ambalajelor rezerva de stat
si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii, imputate
304.0x.00
461.01.01 305.0x.00
(7) cu valoarea la cost de achizitie a materialelor şi ambalajelor rezerva
de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare
gratuite, constatate lipsa si aprobate ca perisabilitati legale,
reprezentand prelevari de probe aprobate legal sau scoase din evidenţă
689.0x.00 cu caracter definitiv. 304.0x.00
305.0x.00

(8) valoarea pierderilor din calamităţi 304.0x.00


690.00.00 305.0x.00

S-ar putea să vă placă și