Sunteți pe pagina 1din 3

Grila de observatie

(Interviu de selectie)

Data:12.01.2018
Ora:14.00
Numele candidatului: Nitu Mariana

Categoria Dimensiuni Scala de evaluare


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Gandire logica: X
evocă date, fenomene, evenimente,
persoane, răspunde organizat la
subiecte complexe,
dă răspunsuri logice, coerente, la
subiect, reflectează câteva secunde
înainte de a
răspunde la întrebări, pune întrebări
de nuanţare
Exprimare clara si pre- X
cisa a ideilor:
-răspunde exact la întrebările ce i-
au fost adresate, accentuează ideile
principale,
formulează fraze complexe, dar
comprehensibile, nu se pierde în
cuvinte, termină ideea
începută, ideile prezentate au o
continuitate, decurgând logic una
după cealaltă.
Motivatie realista si X
ambitioasa:
-motivat de ceea ce face, are
viziune pe termen lung, nu se
limitează în prezent: acum şi
aici, are aspiraţii realiste,
corespunzătoare propriilor
Aptitudini, capacităţi, cunoscându-şi calităţile,
calitati le foloseşte, fiind totodată
conştientă şi de punctele slabe, se
gândeşte la viitorul său,
construindu-l încă de acum, doreşte
să-şi depăşească actuala condiţie, să
se dezvolte, să
se autoperfecţioneze, ştie ce vrea de
la viaţă.
Capacitate de initiativa: X
-capacitate de a lua iniţiativa în
anumite situaţii, capacitatea de a
lucra singur, fără
încurajări constante.
Cooperare si non- X
conflictualitate:
-are aptitudini de cooperare, de
lucru în echipă, un grad destul de
mare de toleranţă,
capacitatea de a se face înţeles şi
respectat.
Independenta: X
-preferă o muncă în care să-şi
asume toată responsabilitatea şi să
ia decizii singur, nu
agreează să primescă ordine, insa le
indeplineste daca e nevoie, doreşte
să-şi desfaşoare
activitatea mai mult singur

Maturitate: X
-convingeri personale solide, sistem
de valori bine structurat, descrierea
experienţei
trecute cu claritate, exactitate,
capacitate de diferenţiere a
dorinţelor, a planului imaginar
de cel real, vrea să aibă certitudinea
că a înţeles bine întrebarea pentru a
răspunde adecvat
şi totodată că a fost bine înţeleleasă,
nu se pierde în detalii, bun echilibru
între ceea ce
consideră că ar putea oferi şi ceea
ce ar dori să primească.

Convingere si X
argumentare:
-convingător în ceea ce zice, denotă
siguranţă şi claritate în
argumentare, oferă argumente
pertinente, fără ostentaţie, fără un
aer de superioritate, fără a fi agresiv
prin cuvinetele
folosite prin care are capacitatea de
a prezenta un defect ca pe o
calitate, susţine cu
argumente solide motivul pentru
care îşi doreşte postul şi pentru care
crede că se şi
potriveşte cu acesta.

Este capabil sa zambeasca X


sau chiar sa rada in timpul
interviului.
Se exprima clar, cu X
Comportamente: incredere asupra viitorului,
ambitiilor, salariului
Vorbeste despre solutii, X
despre
rezolvari cu succes ale
problemelor

Este direct, sincer, "de X


incredere"; nu pare sa
ascunda nimic important;
Loial

Aspect îngrijit, îmbrăcat cu X


gust
fără să fie ostentativ
Îl privește direct pe cel care X
îl
chestionează

Persoană sociabilă, X
Aspect exterior/ comunicativă, adaptabilă:
Prestanta -deschisă în discuţie, comunică
uşor, se adaptează situaţiei şi
subiectului discuţiei, cât şi
persoanei respective
X
Prezenţă agreabilă

Persoană manierată. X

Alte observatii/
comentarii