Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Domeniul Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea / Asistent medical generalist
Data:
Clasa:IIA
Nr. Elevi: 30
Loc instruire; sala de instruire
Timp alocat: 1ora
Modulul : Hematologie si nursing in hematologie
Unitatea de invatare:Transfuzia sanguina
Tipul lectiei :mixta(transmitere noi cunostinte, consolidare de cunostinte teoretice si
deprinderi practice)

COMPETENTE SPECIFICE
1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor hematologice
2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire in
cazul pacientilor cu afectiuni hematologice
3. Elaboreaza planul de ingrijire
4. Aplica interventii proprii si delegate
5. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate

STRATEGIA DIDACTICA:
RESURSE PROCEDURALE(metode didactice):
Expunerea, , simularea, observarea,exercitiul, descrierea, dezbaterea, dialogul,
sintetizarea, jocul de rol, evaluarea orala, evaluarea practica, evaluarea scrisa
RESURSE MATERIALE(mijloace didactice):
-mijloace tehnice:videoproiector, calculator, ecran proiectie
-mijloace materiale de substitutie: , manechin, mulaj
-mijloace de evaluare :, teste de evaluare si barem de corectare
- materialele necesare tehnicii perfuziei, transfuziei

FORMA DE ACTIVITATE. :
-frontala
-individuala
-lucru in perechi

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul orei :
1.Elevii sa enumere functiile sangelui
2.Elevii sa aminteasca componenetele sanguine si rolul acestora
3.Elevii sa identifice cel putin 4 conditii ale donarii de sange
4.Elevii sa specifice 4 indicatii ale donarii de sange
5.Elevii sa aleaga materialele necesare perfuziei endovenoase
6.Elevii sa ilustreze prin metoda ,,jocului de rol”pregatirea corecta a pacientului pentru
transfuzie
7.Elevii sa compare perfuzia endovenoasa cu transfuzia sanguina
8.Elevii sa argumenteze necesitatea pregatirii corespunzatoare a sangelui de transfuzat
9.Elevii sa clasifice accidentele transfuziei si incidentele acesteia

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
,,Chestionar pentru donatorul de sange”-Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiesti
,, Ghid de nursing cu tehnici si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale- Lucretia
Titirca
,,Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali,,-Lucretia Titirca
,,Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali”-Lucretia Ttitirca