Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nitu Mariana
Adresă(e) Bd.Independentei, nr.11, bl. B7, sc.A, et.3, ap.12
Telefon(oane) 0244582098 Mobil: 0700234567
E-mail(uri) nitu.mariana@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 02.02.1990

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Educatoare


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 01.09.2014-31.08.2017
Funcţia sau postul ocupat Profesor invatamant prescolar
Activităţi şi responsabilităţi -Desfasurarea activitatilor instructiv-educative conform cu documentele reglatorii
principale -Colaborarea cu prescolarii si cu parintii acestora in vederea asigurarii calitatii
invatarii
-Formarea unor trasaturi pozitive de carcater
-Desfasurarea unor activitati de perfectionare continua
-Completarea planificarii si a evaluarilor semestriale
-Participarea la diverse parteneriate cu scoala, cu centre educationale si centre
culturale
Numele şi adresa angajatorului Gradinita Piticot, Ploiesti
Tipul activităţii sau sectorul de Educatie
activitate

Educaţie şi formare

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Perioada 2014-2016
Calificarea / diploma obţinută Diploma masterat
Disciplinele principale studiate / Master Consiliere -
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Engleza avansat avansat avansat avansat avansat
Spaniola Mediu Mediu mediu mediu mediu
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare, cooperare, spirit de initiativa, proactivitate, abilitati de
munca in echipa, empatie si implicare

Competenţe şi aptitudini Capacitatea de a reactiona eficient in situatii limita, capacitate de asumare a


organizatorice raspunderii, orientare spre rezultate, meticulozitate, managementul proiectelor

Competenţe şi aptitudini de Windows XP, MS Office, internet


utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini Creativitate, asimilare rapida a cunostintelor, capacitate de adaptare, entuziasm,
gandire pozitiva, integritate, corectitudine, orientar spre calitate, aptitudini
artistice(teatru, pictura)

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Specializari:


Participari la diverse cursuri de pregatire si formare profesionala:
-Atestat de competente in „Arta actorului” eliberat de UNATC
-Curs de management educational
-Curs de engleza (finalizat cu atestat) in cadrul UPG
-Atestat de predare a limbii engleza pentru ciclul primar, media 10
-Curs de formare a caracterului avizat de CCD „Character First”
-Certificat Formarea Formatorului

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628