Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume: Atanasiu Florentina Simona

Adresă: jud Galati , Bulevardul Dunărea nr 56


Telefon:0730462220
E-mail: atanasiu.simona1999@gmail.com

Data: 27.2.2019

Către Inspectoratul Judeţean Galați

Stimata Doamnă,
Inspector Şcolar, Oana Enache

Subsemnata Atanasiu Florentina Simona, educatoare-suplinitoare la Grădinița cu


Program Prelungit ,,Motanul Încălțat’’ Galați, vă adresez această scrisoare de intenție pentru
a-mi exprima dorința de a participa la examenul de definitivare în învățământ.

Am aboslvit Colegiul Pedagogic ,,Costache Negri’’ Galați , specializarea Educatoare-


Învățătoare , promoţia 2018 și consider că în anii de studiu am acumulat multe cunoștințe
pedagagice benefice meseriei pe care o practic.

Interesul meu pentru a mă definitiva în învățământ derivă din dorința mea de a-mi putea
demonstra în continuare capacitățile și aptitudinile de educatoare, aptitudini dobândite in
anii de practică din perioada studiilor, precum și in acest an de activitate la catedră. Îmi
doresc ca obiectivele experinței didactice să ducă la dobândirea anumitor aptitudini și
competențe pentru buna desfășurare a carierei, cum ar fi: creativitatea în elaborarea planurilor
de activitate didactică și de formare; spontaneitate și capacitate de adaptare în funcție de
condițiile concrete prin redimensionarea și reorientarea activității didactice; capacitatea de a
interveni reglator la nivelul evaluării inițiale și continue a elevilor; capacitatea de a realiza o
diagnoză a învățământului ; capacitatea de a oferi și primi respect profesional și social.

Motivația pentru o carieră în învățământ presupune permanenta formare și dezvoltare


astfel încât să pot oferi celui pe care îl învăț o perspectivă rapidă și corectă asupra domeniilor
pe care le predau.
Permanent, atenția mea este concentrată pe nevoia mea de formare continuă, relevantă pentru
activitatea instructiv-educativă la grupă. Un cadru didactic trebuie permanent motivat să se
autoevalueze pentru a performa optim la catedră.

În acest an școlar îmi propun să obțin definitivarea în învățământ deoarece îmi doresc ca
studiile mele în pedagogie să aibă o finalitate pozitivă, aceea de a continua în domeniul
pentru care m-am pregătit. Definitivarea în învățământ îmi oferă posibilitatea de a mă
titulariza în învățământ și de-a preda pe un post pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Cu stimă,

Ed.Atanasiu Florentina Simona