Sunteți pe pagina 1din 4

Exercițiul 1

1) Creați un document Word nou și salvați-l cu numele exercitiu1.docx.


2) Setați pagina astfel:
o Dimensiune A4
o Margini: sus - 3cm, stânga, dreapta și jos - 2cm
3) Copiați textul din fișierul lorem.txt
4) Modificați stilul textului normal astfel încât:
o Să fie aliniat stânga-dreapta (justified)
o Fontul textului normal să fie Cambria 11pt, cu spațiere la 1.3 rânduri
o Prima linie a fiecărui paragraf să fie indendată 1cm
o Spațiul înainte de paragraf să fie 0pt, iar după 6pt
5) La începutul textului inserați un nume de capitol și aplicați-i stilul Heading 1.
6) Pe rândul următor inserați un nume de subcapitol și aplicați-i stilul Heading 2
7) După trei paragrafe de text inserați un alt nume de subcapitol cu stilul Heading 2.
8) Poziționați cursorul pe unul din titlurile marcate cu Heading și marcați-o ca listă multinivel cu
numerotarea automată a titlurilor. Observați modificarea stilurilor pentru Heading 1, 2,….
9) Modificați stilul Heading 1: bold, culoare roșie
10) Modificați stilul Heading 2: bold, culoare albastru închis, cu spațiu 12pt înainte și 6pt după
titlu
11) După 5 paragrafe de text a subcapitolului 1.2, inserați un nou subcapitol și marcați-l Heading
2. Procedați la fel pentru încă 2 subcapitole.
12) Antetul paginilor va arăta astfel:
o Antetul primei pagini va conține titlul capitolului, centrat, font Cambria 10pt, italic
Folosiți câmpuri (Fields). Sub textul din antet se inserează o linie roșie, punctată, pe
toată lățimea rândului. Folosiți (Borders).
o Antetul paginilor următoare va conține titlul subcapitolului, cu aceeași formatare ca
pentru prima pagină
13) Numerotați paginile astfel:
o Inserați numărul paginii în subsol (footer), centrat
o Inserați (folosind Fields) numărul total de pagini al documentului (ntotal), astfel încât
numerotarea fiecărei pagini să fie de forma “pag. nn din ntotal”
o Deasupra numărului paginii, inserați o linie continuă roșie pe toată lățimea rândului
o Prima pagină și următoarele vor avea același tip de subsol.

La sfârșitul exercițiului, documentul ar trebui să arate ca cel din exercițiul1.pdf.

1
Exercițiul 2

1) Salvați fișierul exercițiul1.docx în exercițiul2.docx și modificați-l după cum este descris în


continuare
2) Inserați o ecuație la alegere în subcapitolul 1.1 și apoi una în subcapitolul 1.2
3) Inserați câte o figură în fiecare din primele 3 subcapitole:
o Setați înălțimea figurii de 5cm și lățimea ajustată automat.
o Sub figură adăugați legendă (caption) care să fie de forma “Figura cap.n” unde cap
este numărul capitolului, iar n este numărul figurii. După număr includeți un text
explicativ pentru figură.
4) În subcapitolul 4 inserați următorul tabel cu lățimea coloanelor de 1 cm, 5 cm și respectiv 10
cm. Tabelul va avea legendă care include și numărul capitolului în partea de sus și text
explicativ.
Tabelul 1.1. Lista persoanelor din universități

Nr. Nume și prenume Universitatea

1 Ionescu Petre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2 Petrescu Ion Universitatea Babeș-Bolyai

3 Vasile Vasile Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”

5) În paragraful anterior fiecărei figuri și tabel, scrieți câte o propoziție în care să faceți referire
la figură și inserați eticheta și numărul figurii folosind referințe încrucișate (cross-references).

La sfârșitul exercițiului, documentul ar trebui să arate ca cel din exercițiul2.pdf.

2
Exercițiul 3

1) Salvați fișierul exercițiul2.docx în exercițiul3.docx și modificați-l după cum este descris în


continuare
2) Inserați o linie liberă înainte de titlul primului capitol. Apoi inserați sfârșit de secțiune cu
trecere la pagină nouă (Section break – next page). Activați afișarea marcajelor ascunse
pentru a vedea secțiunile.
3) Poziționați cursorul în antetul paginii cu titlul primului capitol (care ar trebui să aibă
mențiunea “First Page Header – Section 2”) și în tab-ul Header and Footer Tools dezactivați
butonul Link to Previous. Apoi poziționați cursorul pe rând în antetul oricărei pagini
următoare și dezactivați Link to Previous. Procedați la fel și pentru subsolul paginii.
4) Poziționați cursorul în antetul primei pagini (goale), dezactivați opțiunea Different first page,
ștergeți antetul și apoi ștergeți subsolul paginii. Mențiunea de sub antet ar trebui să fie
“Header – Section 1” și similar pentru subsol.
5) Inserați numerotare pentru paginile din secțiunea 1, cu cifre romane i, ii, iii, … în subsolul
paginii, centrat.
6) Modificați numerotarea paginilor din secțiunea 2 astfel încât numerotarea să fie afișată cu
cifre arabe, centrat, începând cu 1, fără afișarea numărului total de pagini.
7) În secțiunea 1, pe pagini separate generați:
o Cuprinsul documentului
o Lista de figuri
o Lista de tabele
8) Inserați în text cel puțin trei referințe bibliografice și la sfârșitul documentului generați
bibliografia. Puteți utiliza de exemplu următoarele date pentru publicații:

1 Source: Book
Author: Kirk, Donald E.
Title: Optimal Control Theory. An Introduction
Year: 2004
Publisher: Dover Publications, Inc.
2 Source: Book
Author: Dutton, Ken; Thompson, Steve; Barraclough, Bill
Title: The Art of Control Engineering
Year: 1997
Publisher: Addison-Wesley
3 Source: Conference Proceedings
Author: Ma, Xiang; Castanon, David A.
Title: Receding Horizon Planning for Dubins Traveling Salesman Problems
Conference: Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control
Year: 2006
City: San Diego, USA
Schimbați stilul bibliografiei în APA sau IEEE și observați modificările.

La sfârșitul exercițiului, documentul ar trebui să arate ca cel din exercițiul3.pdf.

3
Exercițiul 4

Scrieţi un raport care poate să fie o parte din lucrarea de licenţă sau orice alt text, cu următoarele
specificaţii:
- Formatul paginii: A4, margini: 2.5 cm
- Fontul textului normal: Cambria sau Times New Roman, de dimensiune 12pt, la 1.5 rânduri
- Fontul și formatul pentru titluri: la alegere
- Raportul conţine:
o Foaia de titlu (prima pagină)
▪ conţine titlul raportului şi numele autorului – format la alegere
▪ nu se numerotează
o Paginile de început - următoarele (minimum) 3 pagini:
▪ Cuprins (începe la pagină nouă) – generat din titlurile capitolelor și
subcapitolelor până la nivelul 2.
▪ Lista de figuri (începe la pagină nouă) – generată din legendele (caption) figurilor
▪ Lista de tabele (începe la pagină nouă) – generată din legendele (caption)
tabelelor
▪ Aceste pagini se numerotează cu cifre romane: i, ii, iii, etc în partea de jos a
paginii, centrat
▪ Cuprinsul şi listele de figuri şi tabele se generează automat (table of contents,
list of figures)
o Partea principală a raportului, de minimum 5 pagini, va conţine cel puţin 2 capitole,
fiecare având cel puţin 2 subcapitole. Raportul va conţine minimum 3 figuri şi 2 tabele cu
legende (caption)
▪ Fiecare capitol începe la pagină nouă, impară.
▪ Se numerotează cu cifre arabe astfel:
• Primul capitol începe cu pagina 1
• Numărul primei pagini a fiecărui capitol se centrează. Pentru restul
paginilor numerele vor fi în partea din stânga jos pentru paginile pare şi
în dreapta jos pentru paginile impare.
▪ Prima pagină a fiecărui capitol nu are antet (header),
▪ Paginile pare au în antet titlul raportului
▪ Paginile impare au în antet titlul capitolului
▪ Figurile se centrează iar titlul şi numerotarea (caption) se poziţionează sub figură
▪ Tabelele se aliniază la stânga, iar titlul şi numerotarea (caption) se poziţionează
deasupra tabelului.
o Bibliografie
▪ Fiecare referinţă bibliografică trebuie citată în text. Utilizaţi bibliography sau
cross-references

S-ar putea să vă placă și