Sunteți pe pagina 1din 6

Seminar 1

FUNCȚII COMPLEXE

Durata de studiu: 2 ore

Forma trigonometrică a numerelor complexe:

Orice număr complex z a bi poate fi scris sub forma trigonometrică:

unde: 2 2 r  z  a  b
unde:
2
2
r 
z 
a
b

z r(cosi sin) ,

, iar este argumentul redus al lui z, dat de

tg

b

a

.

Înmulţirea numerelor complexe sub formă trigonometrică: Dacă z 1  r (cos   i
Înmulţirea numerelor complexe sub formă trigonometrică:
Dacă
z 1  r
(cos
  i
sin
)
şi
z
2  r
(cos
  i
sin
)
, atunci:
1
1
1
2
2
2
 z
 r r
cos(
   i 
)
sin(
)
.
z 1
2
1
2
1
2
1
2

Ridicarea la putere a unui număr complex sub formă trigonometrică:

Dacă z r(cosi sin) , atunci:

n

n

r (cos n

i sin n)

z

.

Împărţirea a două numere complexe sub formă trigonometrică: Dacă z 1  r (cos 
Împărţirea a două numere complexe sub formă trigonometrică:
Dacă
z 1  r
(cos
  i
sin
)
şi
z
2  r
(cos
  i
sin
)
, atunci:
1
1
1
2
2
2
.
z
r
2
2

z

1

r 1 cos(

i

1

2

)

sin(

1

2

z 1  r 1  cos(      i   
z 1  r 1  cos(      i   
z 1  r 1  cos(      i   
z 1  r 1  cos(      i   
z 1  r 1  cos(      i   
z 1  r 1  cos(      i   
z 1  r 1  cos(      i   

)

Rădăcinile complexe de ordinul n ale lui w r(cosi sin) sunt:

z

 n r  cos 
n
r
 cos

2 k

i sin

2

k

 

k

n

n

, unde k 0,1,2, n 1.

,

Aplicația 1:

Să se scrie sub formă trigonometrică următoarele numere complexe:

a)

b)

z

z

1

2

1 i

1 i

2

 

1

cos

Soluție:

;

sin

i

.

Cum z a ib rcosi sin, unde

atunci avem:

r

2 2 a  b
2
2
a
 b

și

tg

b

a

z

z

a) Notăm

z '

1   i

1

,

z

2

'

1

i

2

. Obținem;

 2  
2
 2  
2

4

sin

i

sin

i

'

1

''

1

1

1

 

i

7

cos

4

7

  

i

cos

4 4

r

1

cos

1

i sin

1

;

r

2

cos

2

i sin

2

;

 7  7   ''  2    1 i 2
7
7
''
2
  
1
i
2 cos
i
sin
 de unde
z 1
2
2
 ,
2
cos
i sin
4
4
1
7
7  
z
cos
 i
sin
1
7
7
2
4
2
4
2
2 cos
i sin
2
2
1
13
13 
cos
2
4
  i sin
 
.
4
 
b)
 
1
cos
  i   r
sin
cos
  i 
sin
,
unde
z 2

(sau

arctg

b

a

),

2 2 r    2 2 1  cos   sin 
2
2
r 
2
2
1
cos
sin
1
2cos
cos
sin
2
2 1
cos
4sin
 2
sin
,
2
2
 2  2cos  
2
2cos
     2sin cos   sin     2
 
2sin
cos
sin
2
2
 
  arctg
arctg
 
arctg ctg
arctg tg
.
1
cos
2
2
2
2
2sin
 
2
 
 
 
Atunci
z
 2
sin
cos
i sin
.
2
2
2
2
2
2
Aplicația 2:
 1  ix 
n 1 
i 
tg
Să se rezolve ecuația
.
1  ix
1 
i 
tg
Soluție:
 ix
Se notează cu
z 
1 Membrul al doilea se aduce sub o foârmă mai simplă, astfel:
1
.
 ix
1
i  i
tg
 cos
 sin
cos
 i
sin
cos2
 i sin2
.
1
i  i
tg
 cos
 sin
cos
i sin
Atunci ecuația devine:
z
n 
cos2   i sin2 .
Soluțiile acestei ecuații sunt:
2 k
2 k
 cos   2
  i sin   2
,
cu k 0,1,
,
n  1.
z k
n
n
 k
Notând cu
,
atunci obținem:

z

k

Din

cos 2

i

1

n

sin 2

ix

,

1 de unde

1 ix

x

k

i

1 z

k

1 z

k

.

1

z

z

k

k

 

1

cos 2

cos 2

i sin 2

i sin 2

2coscos

2i sincos

i sin,

i sin,



 

1

soluțiile ecuației sunt:

sau

Aplicația 3:

x

k

x

k

i



2cos

cos

i

sin

2 sin

i

cos

i

sin

 ctg

,

ctg

 

k  ,

n

cu k 0,1,

,

n 1.

Să se afle ux, y Re f zși vx, y Im f zpentru funcția

f

Soluție:

z

z

i

ux, yivx, y.

 
 

z

i

 

f



z

x

iy

i

x

i

y

1

x

iy

i

x

i

y

1

 

x

2

y 1

2

 

x

2

y

1

2

 

2

x

y

2

1

Re



2

x

y

1

2

f

z

;

2 x

 

 .

Im f z

 
 

2

x

y

1

2

i

f

Cum z x iy , se obține

x

i

y

1



x

i

y

1

 

2

x

y 1

2

 

2 x

 

x

2

y 1

2

.

f

z

z

 
. z
.
z

Deci:

x

u y

,

v x

,

y

Aplicația 4:

Să se studieze derivabilitatea funcției

Soluție:

z

z

i

z

i

.

Funcția

f

z

z

z
z

ux, y

ivx, y.

Pentru ca f să fie monogenă, trebuie indeplinite

  u  v   condițiile Cauchy-Riemann   x  y 
  u  v
condițiile Cauchy-Riemann
  x  y
.
  u
v

 y
 x
 
x
 iy
Cum
f
z
u x
,
y
iv x
,
y
,
atunci
2
2
x
y
x
u x
, y
, v x
, y
2
2
x
 y
iy . 2 2 x  y
iy
.
2
2
x
 y

Prin urmare:

Se observă că

2  u y  x , y   ,  x  x
2
 u
y
x
,
y
,
 x
 x
2
2
 3
 y
 u
xy
x
,
y

,
 y
2 2
 3
x
 y
 v
xy
x
,
y

,
 x
 x
2 2
 3
 y
2
 v
x
x , 
y
.
 y
2
2
 3
x
 y

u v

x y y

u

și



v

x

, deci funcția

f nu este monogenă pe

^

v   x  y  y  u și   v  x

\ 0.

Tema 1 1) Să se scrie sub formă trigonometrică următoarele numere complexe: 1  z
Tema 1
1) Să se scrie sub formă trigonometrică următoarele numere complexe:
1
z
1
;
i)
z
  i
1
3;
iv)   i
4
1
2
 43
z
 i
;
v) cos
z
 
1
 i 
sin
.
ii)
2
5
1
5
 i  i
;
iii)
z 3
2) Să se rezolve următoarele ecuații în complex:
n
n
ii) 
x  i
 
x
i
 0;
1
n
2
1
x
 0.
3) Să se afle ux, y Re f z și vx, y Im f z pentru funcțiile următoare:
i
i) z
f
 z
3 ;
iv)
f z  
1
;
z
1
z
z
z
iii) z 
f
;
vi)
f
z
.
z
 z 1
4) Să se studieze derivabilitatea funcțiilor:
i
i)
f 
z  
1
;
iii)
f
z
 z
2 ;
z
z 
i
z 
z
;
iv)
f
z
z 
i

i) z

4

1

 

0;

iii) 1

2 1  x
2
1
x

n

ii) z

f

ii) z  f   ; v) f   z  z ;
ii) z  f   ; v) f   z  z ;

;

v)

f

z

z

;

ii)

f

.