Sunteți pe pagina 1din 1

Test Nr.

Nume şi prenume: _________________________ Master: __________

Exerciţiul 1. Deschideţi fişierul Analiză_factorială_1.


Verificaţi validitatea factorială a unui chestionar care măsoară 3
dimensiuni. Pentru modelul final, precizaţi:
1. Cât % din varianţa itemilor explică modelul final cu cei 3 factori?
2. Care item are comunalitatea cea mai mică?
3. Care item are indicatorul KMO cel mai mic?
4. Identificaţi itemii din fiecare factor.
5. Există itemi inversaţi? Dacă da, care sunt aceştia?
6. Care este valoarea testului Barlett, indicatorul KMO general şi
determinantul?
7. Care este procentul de reziduuri nonredundante mai mari decât 0.05?

S-ar putea să vă placă și