Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DOMENIUL ŞTIINŢE: CUNOAŞTEREA MEDIULUI

Grupa: mare

Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”

Tema proiectului: „Prietene necuvântătoare”

Tema săptămânii: „În ogradă la bunici”

Tema activităţii: „Câinele şi pisica”

Tipul activităţii: predare de cunoştinţe

Forma de realizare: observare

Scopul activităţii: Identificarea caracteristicilor animalelor domestice observate prin comparaţie şi a modalităţilor de îngrijire
specifice acestora.

Obiective operaţionale:

O1. să recunoască pisica şi căţelul, prin observare directă, pe baza materialului prezentat;

O2. să identifice părţile corpului celor două animale (pisica şi câinele), prin observare directă, pe baza materialului prezentat;

O3. să analizeze comparativ câinele şi pisica (aspect, hrană, foloase), pe baza datelor observate direct şi prin activarea cunoştinţelor
anterioare;

O4. să enumere cel puţin 3 foloase aduse de animalele domestice observate, prin raportare la experienţa personală;

O5. să precizeze modul de hrănire al pisicii şi al câinelui, prin raportare la experienţa personală.
Strategii didactice:

Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, conversaţia, învăţarea prin descoperire.

Mijloace didactice: căţel, pisică, boluri pentru mâncare, oase, ecusoane, medalii.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele Obiective Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare


activităţii operaţionale

1. Moment Pregătirea materialului didactic. Observarea


organizatoric Aranjarea mobilierului în semicerc. comportamentului
elevilor.
2. Captarea În sala de grupă sunt aduse două cuşti în care se află Conversaţia Observarea
atenţiei O1 o pisică şi un căţel. comportamentului
Copiii sunt rugaţi să recunoască animalele şi află Frontal elevilor.
numele acestora: Pufi şi Azorel.
3. Dirijarea Pentru început se stabileşte locul în care trăiesc cele Problematizarea Observarea gradului
învăţării două animale şi faptul că sunt domestice. Frontal de înţelegere a
În continuarea activităţii se va realiza observarea sarcinii
comparativă a câinelui şi a pisicii. Individual
Pe parcursul observării, copiii sunt rugaţi să atingă
O2 cele două animale pentru a putea stabili cum este Evaluarea
blana lor, mustăţile şi picioarele acestora. răspunsurilor
Copiii sunt invitaţi să observe mai întâi capul copiilor
câinelui, apoi al pisicii.
Observarea copiilor este dirijată prin adresarea unor Observaţia
întrebări ajutătoare: Aprecieri verbale şi
„Ce observaţi la capul câinelui/ pisicii?” Explicaţia nonverbale
„Ce culore au ochii?” Învăţarea prin descoperire
„Cum sunt urechile câinelui faţă de urechile pisicii?”
Sinteza parţială Frontal
După observarea şi descrierea capului se face sinteza
parţială a observării pe baza ideilor expuse de copii. Explicaţia Aprecierea gradului
Se trece apoi la observarea corpului câinelui, apoi al de implicare în
pisicii şi la compararea acestora. Copiilor le sunt Demonstraţia activitate
adresate întrebări ajutătoare: Observaţia
„Cum sunt lăbuţele pisicii comparativ cu ale Învăţarea prin descoperire Evaluarea
câinelui?” răspunsurilor
O3 „Cum este blana câinelui?” Frontal copiilor
„Cum sunt picioarele câinelui faţă de cele ale
pisicii?” Problematizarea Aprecieri verbale
Câte picioare are câinele? Dar pisica?”
Conversaţia
Sinteza parţială
După observarea corpului celor două animale se face Demonstraţia
o sinteză parţială prin descrierea comparată a acestora
pe baza descrierilor făcute de copii. Frontal Evaluarea
După observarea şi descrierea animalelor, se răspunsurilor
adresează copiilor întrebări referitoare la hrana lor, la copiilor
modul de îngrijire şi la rolul acestora pe lângă casa
omului: Aprecieri verbale
- „Cu ce se hrăneşte câinele?”
- „Ce mănâncă pisica?”
- „Cum avem grijă de câini?”
- „De ce ţin oamenii pisici pe lângă casele lor? Dar
câini?”
O4 Sinteza finală
În continuare se realizează sinteza finală a observării
câinelui şi a pisicii. Aceasta constă în descrierea
generală a celor două animale şi stabilirea
asemănărilor şi deosebirilor dintre acestea.
4. Obţinerea Pentru a demonstra că au înţeles multe lucruri Explicaţia Evaluarea
performanţei interesante despre câine şi pisică, copiii vor participa corectitudinii
şi asigurarea la un joc cu denumirea „Prietenii animalelor”. Exerciţiul răspunsurilor
feedback- Pentru desfăşurarea jocului, copiii vor primi câte un
ului ecuson care înfăţişează un câine sau o pisică. Aprecieri verbale
În funcţie de ecusonul primit se stabilesc două individuale şi de
O4 echipe: echipa căţeilor şi echipa pisicuţelor. grup
Educatoarea le adresează copiilor propoziţii lacunare Frontal
despre cele două animale observate.
După desfăşurarea jocului, copiii vor hrăni cele două Pe grupe
animale.

5. Încheierea La finalul activităţii se fac aprecieri generale şi Conversaţia Aprecieri generale şi


activităţii individuale asupra modului de participare la individuale
activitate, iar copiii vor fi felicitaţi şi recompensaţi cu Frontal
medalii care semnifică faptul că sunt „Prietenii
animalelor”.