Sunteți pe pagina 1din 2

CRITERII ȘI SUBPUNCTE PENTRU DESCRIERE:

Volum: 7 –8 pagini - textul de bază (făra anexe). Este necesar de descries fiecare subpunt.

1. Denumirea firmei, Anul fondării, Forma organizatorico-juridică, Tipul de proprietate, Sfera de


activitate, Numărul de angajați, produsele/serviciile firmei

2. Organigrama organizației (anexă).

3. Analiza SWOT (anexă).

4. Etapa în ciclul de viață al întreprinderii (cu argumentare).

5. Tipuri de schimbări organizaționale majore realizate în ultimii 5 ani (restructurări,


reorganizări, implementarea diferitor sisteme de calitate, rebranding, outsoursing, s.a.) conform
tabelului:

1 Situația Factorii/ cauzele Tipul de schimbare Bariere, Rezultate


inițială/înainte interne și externe (restructurare, dificultăți +/-.Cum
de schimbare concrete ce au reorganizare, (financiare, argumentați?
(problema) determinat schimbarea implementarea SMC, timp, reacții
rebranding s.a. ) negative)

6. Descrierea schimbărilor organizaționale de amploare mai mică - în acele subsisteme în


care s-au implementat (personal, producere, tehnic, marketing, desfacere, aprovizionare,
financiar, organigrama, sistemul documentar (creare sau modificare de regulamente de activitate,
fișe de post, cod de etică, rapoarte formale) s.a.).

Situația inițială/ Factorii / cauzele Tipul de schimbare Bariere/probleme Rezultate


înainte de interne și externe (in subsistemul: dificultați +/-. Cum
schimbare concrete ce au personal, (financiare, timp, argumentați?
(problema) determinat producere, reacții negative)
schimbarea marketing s.a.)

1 Produse/servici Concurenții au Producere: Financiar + 1 produs


i lansat un produs lansarea unui (insuficiența de nou. Clienți
nou produs nou, resurse/ mulțumiți.
achiziționarea depăsirea Creșterea
utilajului devizului de cifrei de
costuri) și timp afaceri

2 Subsitemul
tehnic și
tehnologic

3 Subsistemul
organizatoric

1
4 Subsistemul
informațional și
documentar

5 ……………

7. Ce probleme există în activitatea firmei care nu sunt rezolvate (ex. fluctuația înaltă a cadrelor,
conflicte latente, calitate joasă a produselor)? Care pot fi consecințele potențiale?

8. Care din schimbari s-au initiat/realizat de cind dvs activati in firmă? cum v-au afectat
personal? Care a fost reacția dvs +/-.ati fost implicat: ca initiator, proiectant,executant?

9. Descrieți evoluția succintă a organizației (prin schimbările realizate, specificând care v-au
afectat și care - nu) și evoluția dvs ca specialist (inclusiv din punct de vedere al culturii
personale) pentru ultimii 3-5-7 ani (în dependență de perioada care activați în această
organizație). Specificați ce s-a schimbat la Dvs, ce s-ar fi putut schimba (competențe noi, s.a.)
dar din motivele x,y,z, nu s-a realizat. Ce bariere au apărut, de ce? Cum s-au depășit? Există sau
nu tangențe între evoluția dvs în această organizație și evoluția organizației?

10. Descrieți specificul procesului de adaptare prin care ați trecut ca nou angajat într-o
organizație (perioada de adaptare profesională, psiho-emoțională, a fost adaptare
stihiinică sau organizația a controlat și inflențat acest proces prin intermediul diferitor
instrumente).

11. Schimbări / direcții de activitate în viitor.