Sunteți pe pagina 1din 2

⚘⚘⚘⚘⚘ Folosirea câtorva prepoziții în limba engleză.

✿ ✿

At = la (static) arată locul I am at the faculty.


= la (arată direcția și se folosește după I go to the blackboard.
To
verbe de mișcare) Excepție: I go home.
= pe The book is on the desk.
= în ziua de There are no classes on Sunday.
on (folosit pentru a arăta data, ziua) He returns on the 2nd of June.
They live on a farm.
= la
I am working on a report.
upon = pe (implicând și mișcare) Put these books upon the others.
= în
They are in the garden.
(în câteva cazuri corespunde cu pe din
The farmers are in the fields.
limba română)
in In summer we go on holidays.
in se folosește deasemenea cu substantive
It often rains in October.
care exprimă anul, luna, anotimpul sau
I go to my lectures in the
părțile zilei (cu sens adverbial)
morning.
Come into the garden.
into = în (implica direcția și pătrunderea)
Go into the study.
At the table I sit between Mother
= între and Father.
between
(două persoane sau lucruri) The bookcase is between the
window and the door.
The teacher is among his
= printre students.
among
(mai multe persoane sau obiecte) You are happy among your
friends.
The pages of this book.
of = folosit în special pentru genitiv
The children of my friends.
He comes from London.
from = din, de la (arătând proveniența)
These apples are from that tree.

⚘ Prepoziții exprimând mișcare; Prepoziții care arată starea pe loc ⚘

⚘ Prepoziții exprimând mișcare ⚘ Prepositions showing direction ⚘


over = peste The cat jumps over the box.
I go to the Institute every day.
to = la, spre (direcție)
dar: In the evening I go home.
They come into the room.
into = în (mișcare)
We translate from English into Romanian.
down = în josul They climbed down the mountain.
up = în susul They climbed up the mountain.
through = prin They passed through a forest.
out of = (afară) din He walked out of the house.

1
The girl looked out of the window.
Mary comes from the library.
from = de la, din
I am busy from 9 a.m. to 3 p.m.

⚘⚘⚘✾⚘❀❀❃⚘
⚘ Prepoziții care arată starea pe loc ⚘ Prepositions showing place ⚘
between = între There is a picture between the two windows.
among = printre Parents are happy among their children.
round = în jurul There is a large garden round the house.
above = deasupra A lamp hangs above the table.
behind
The blackboard is behind the teacher's desk.
= în spatele
at = la (static) At 6 o'clock we shall be at the library.
in
We are all in the classroom.
= în (stare pe loc)
on = pe The clock is on the table.
under
The floor is under our feet.
= sub, dedesubt
by, near
Come and sit by me near the fire.
= lîngă, alături de
before In the morning, he leaves before me.
= înaintea, în fața The man was waiting before the door.
in front of
There are some trees in front of my study.
= în fața

⚘⚘⚘✾⚘❀❀❃⚘
Construcții cu prepoziții

⚘⚘⚘ În limba engleză, ca regulă generală și spre deosebire de limba română,


substantivul se articulează când este precedat de o prepoziție:

The flowers on the table are pink and blue


= Florile de pe masă sunt roz și albastre.

The man is in the room. = Omul este în cameră.

The teacher's pen is on the desk. = Stiloul profesorului este pe catedră. ✿ ✿