Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA

FESTIVALUL –CONCURS INTERNAȚIONAL DE ȘTAFETE, PARCURSURI APLICATIVEA


ȘI DANS „FAIR-PLAY”

NR.CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE VÂRSTA/ UNITATEA ȘCOLARĂ OBSERVAȚII


PARTICIPANTULUI CLASA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIRECTOR, PROFESOR,/ÎNSOȚITOR
PROF. BUTNARU IONEL –RELU