Sunteți pe pagina 1din 1

Prezentarea ta poate primi 120 de puncte, acordate astfel:

A. Expunerea – 70 de puncte:
- Concordanţa dintre tema propusă şi conţinutul expunerii...........................20 de puncte/18p/15p
- Adaptarea la tipul de discurs cerut................................................................10 puncte/8p/6p
- Utilizarea adecvată a limbii române............................................................. 10 puncte/8p/6p
- Coerenţa şi expresivitatea argumentaţiei, utilizarea tehnicilor persuasive….10 puncte/8p/6p
- Capacitatea de a construi un discurs clar, coerent şi personalizat…………..10 puncte/8p/6p
- Originalitate şi creativitate în formularea răspunsului………………………10 puncte/8p/6p

B. Abilităţi de comunicare orală – 40 de puncte:


- Folosirea adecvată a mijloacelor comunicării orale (limbaj corporal/gestică/mimică......20 puncte/18p/15p
- Intonaţia/ritmul/debitul/volumul......................................................................10 puncte/ 8p/6p
- Gestionarea timpului..............................................................................10 puncte/ 8p/6p

Se acordă din oficiu 10 puncte. SUCCES!