Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnica valorii scop

Buget previzional pentru cursul de Excel 2007

Nr. cursanti 17 cursanti
Taxa curs 2,000 lei
Nr. total ore 100 ore
VENITURI 34,000 lei 1.8
Salarii orare profesori 180 lei
Total salarii 18,000 lei
Materiale tiparite 1,700 lei
Cheltuieli administrative 5,100 lei
CHELTUIELI  24,800 lei
REZULTAT 9,200 lei
Rata rentabilităţii 27%

Câţi cursanţi trebuie să participe la cursul postuniversitar pentru a se atinge un 
u a se atinge un prag de rentabilitate de 40%?
Tehnica scenariilor

Buget previzional pentru cursuri postuniversitare

Nr. cursanti 17 cursanti
Taxa curs 2,000 lei
Nr. total ore 100 ore
VENITURI 34,000 lei
Salarii orare profesori 180 lei
Total salarii 18,000 lei
Materiale tiparite 1,700 lei
Cheltuieli administrative 5,100 lei
CHELTUIELI  24,800 lei
REZULTAT 9,200 lei
Rata rentabilităţii 27%

Så se elaboreze 2 variante de buget pentru un curs de perfectionare, 
unei evolutii pesimiste si a uneia optimiste a pietei de formare profesionalå; informatiile care con
brute sunt: nr. de cursanti care participå la formare, tariful cursului, nr. total de ore afectate progr
instruire, precum si remuneratia personalului didactic implicat în formare.
Parametrii modificabili Strategie pesimista Strategie optimista
Nr. cursanti 12 cursanti 30 cursanti
Taxa curs                       1,700 lei                         2,100 lei 
Nr. total ore 70 ore 80 ore
Salarii orare profesori                          200 lei                            175 lei 

e perfectionare, simulând rentabilitatea cursului, în conditiile
 formare profesionalå; informatiile care conduc la formarea marjei
ariful cursului, nr. total de ore afectate programului de
 implicat în formare.