Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

Unitatea de învăţământ:
Anul școlar:
Cadrul didactic:

CLASA a II-a – Semestrul I/Semestrul II


Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
Sem Sem Sem Sem
1. 2. 3. 6.
I II I II
 formaţii de adunare în linie pe un rând
Formații de adunare
și de deplasare
 formaţii de adunare în linie pe două rânduri permanent permanent
 formaţie de deplasare în coloană câte unul şi câte doi

Alinieri  alinierea în linie şi în coloană permanent permanent


Pozițiile drepți și pe
1.2. loc repaus
 poziţiile drepţi şi pe loc repaus permanent permanent
1.3. Elemente de
2.1. organizare a Întoarceri prin
săritură
 întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta permanent permanent
2.2. activităților practice
3.1. sportive
5.1. permanent permanent
Porniri și opriri  pornire cu mers pe loc şi oprire (pornire şi oprire din mers)

Treceri din linie în 4 - 1-2 -


formație/ coloană și  trecerea din linie pe un rând în formaţie de semicerc şi cerc
din coloană în  trecerea din coloană câte unul în formaţiile de semicerc şi cerc
formație permanent permanent

Postura corectă  postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate permanent permanent

Poziții  poziţiile stând, stând depărtat, pe genunchi, şezând şi culcat permanent permanent

1.2.
Mișcări  mişcări specifice segmentelor corpului permanent permanent
2.1. Educarea actului
2.2. Elemente ale respirator
 educarea actului respirator permanent permanent
3.1. dezvoltării fizice
Prelucrarea selectivă
3.3. armonioase
4.1.
a segmentelor  exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului permanent permanent
corpului
5.1.
Complexul de 4 - 11-12 -
 complex de dezvoltare fizică liber şi cu obiecte portative, cu/fără fond muzical
dezvoltare fizică
permanent permanent
Corectarea
atitudinilor deficiente
 exerciţii corective pentru atitudini deficiente permanent permanent
1.2. Viteza  viteza de reacţie la stimuli auditivi şi vizuali 6 - 5-7 -
1.3.  viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
2.2.  viteza de deplasare

1
 îndemânarea în acţiuni motrice individuale
Îndemânarea
 îndemânarea în acţiuni motrice pe perechi
6 6 8-10 8-10
3.1.  dezvoltarea forţei spatelui, a abdomenului, a braţelor şi picioarelor (forţa dinamică segmentară)
3.2. Forța - 10 - 3-7
Calități motrice de  probă de control
3.3.
bază  rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe(sărituri la coardă, alergare accelerată pe loc, timp
5.1.
Rezistența de 15-20 s, în două reprize cu pauze de 30s, alergare accelerată pe distanţa de 20m) - 6 - 20-22
ştafetă cu plecare în torent, trecând peste obstacole
Mobilitate și
stabilitate articulară
- mobilitate și stabilitate articulară la nivelul marilor articulații permanent permanent

Mers  mers şi variante de mers:pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit permanent permanent


1.2.
2.2.
Deprinderi motrice
Alergare alergare şi variante de alergare(şerpuită, cu ocolire de obstacole, peste obstacole) permanent permanent
3.1.
de bază sărituri pe loc şi cu deplasare, cu desprindere de pe ambele picioare; sărituri la coardă
3.3.
5.1. Sărituri 4 4 8-9 5-6

Aruncări și prinderi aruncarea azvârlită cu o mână de deasupra umărului la distanţă, prinderea cu două mâini 6 14 5-7 8-15
 echilibrul (deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate)
Echilibru 2 - 11 -
 târâre pe palme și pe genunchi, pe antebrațe și pe genunchi,
Târâre
târâre joasă
- 4 - 1-2
căţărare pe scara fixă şi pe banca înclinată
Cățărare 2 - 12 -
1.3.
escaladare cu apucare, sprijin și pășire peste obstacol
3.1. Escaladare 2 - 13 -
3.3. Deprinderi motrice
5.1. utilitar-aplicative  tracţiuni(deplasarea unui obiect prin tractare cu braţele-individual şi în perechi)
Tracțiune-împingere - 4 - 1-2
5.2.  deplasarea(împingerea) unui obiect sau a unui partener

Transport de greutăți
 transportul unor obiecte uşoare apucate cu ambele mâini, sprijinite la piept, pe umăr, - 8 - 4-7
individual şi în perechi
2.2. Deprinderi motrice  alergare în tempo moderat
2.3. sportive elementare  pasul lansat în tempo moderat
3.1.
3.2. Al. de  alergare în tempo uniform, individual şi pe perechi 8 - 1-6 -
3.3. rezistenta  alergare de durată
5.1.
5.2.
Al.de  alergare cu accelerare
viteza  startul din picioare şi lansarea de la start
- 8 - 16-19
Atletism

 alergare accelerată cu start de sus


 alergare de viteză cu start din picioare pe distanţa de 25m sub formă de concurs

- exercitii pregatitoare - 8 - 11-15


- aruncarea mingii de oina de pe loc, la distanta
A.M.O. - aruncarea mingii de oina sub forma de concurs

EVALUARE SUMATIVĂ

Specifice gimnasticii  cumpăna pe un genunchi 6 6 11-13 1-3


 semisfoara
 podul de jos
 rulări
 rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
 rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
EVALUARE SUMATIVĂ

2
• Dribling multiplu, de pe loc
• Conducerea mingii cu piciorul
• Stafete si jocuri cuprinzand procedeele invatate
• Stafete aplicative cu mingea
• Jocuri dinamice cu mingea
Minifotbal -poziţia fundamentală în apărare 18 28 2-10 8-22
-deplasările cu paşi adăugaţi
-lucrul de braţe şi jocul de picioare
-variante de joc cu temă
Joc bilateral
• Obisnuirea cu mingea de handbal

JOC SPORTIV
• Pasarea cu o mana si prinderea cu doua maini de pe loc, din mers si din alergare
• Dribling simplu si multiplu de pe loc
• Dribling simplu si multiplu din mers
• Dribling simplu si multiplu din alergare
Asezarea in teren a jucatorilor pe posturile corespunzatoare
Aruncarea la poarta de pe loc, din mers si din alergare 18 28 2-10 8-22
Minihandbal Joc bilateral
• Stafete aplicative cu mingea
• Jocuri dinamice cu mingea
-poziţia fundamentală în apărare
-deplasările cu paşi adăugaţi
-lucrul de braţe şi jocul de picioare
-variante de joc cu temă
SAH:
Discipline -tabla de sah
sportive -piesele si formele acestora in jocul de sah 6 6 11-13 1-3
alternative -asezarea pieselor pe tabla de sah
-deplasarea pieselor pe tabla de sah
 respectarea regulilor de paşi şi fault;
Noțiuni de  dublu dribling permanent permanent
regulament sportiv arbitrare de către elevi prin rotaţie, cu respectarea regulilor transmise
joc cu temă
 promovarea rezultatelor obţinute de echipele reprezentative ale şcolii la diferite competiţii şi
concursuri şcolare
5.1. Informații sportive
 “Campionii noştri în sport”: Gică Hagi, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Ion permanent permanent
Ţiriac, Lia Manoliu, Ivan Patzachin, Iolanda Balaş
 alergare de durată: 2reprize a 2 min.(băieţi) şi 2 reprize a 1min si 45”(fete)
 complex de dezvoltare fizică armonioasă
 elemente de gimnastică acrobatică izolate 4 5 4.7.10. 3.7.15.
2.3.
3.2.
EVALUARE  alergare de viteză cu start din picioare pe distanţa de 25m 13 19.22
 minihandbal/minifotbal
 aruncare la ţintă orizontală cu două mâini de jos
 forța