Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Primara Colibri autorizata M.E.N. prin OM nr. 3908/03.05.

2012

Structura arondata gradinita cu program normal si prelungit COLIBRI acreditata M.E.N. prin OM nr. 3636/19.06.2014
Cod Identificare Fiscala: 37152113

AVIZAT DIRECTOR,
AVIZAT RESPONSABIL COMISIE METODICA

NR. INREGISTRARE:……………………../…………………..

Nume si prenume cadru didactic: Tirla Cristina

Clasa : a II a

An scolar: 2019/2020

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE


(an şcolar 2019-2020)
NR. DENUMIREA OBIECTIVELE DATA/ FINALITATI/EVALUARE
CRT. ACTIVITĂŢII PROPUSE LOCUL
1. „TRAVERSEZ CORECT - Prezentarea şi discutarea septembrie Formarea comportamentului
STRADA?” normelor de circulaţie rutieră. sala de clasă rutier responsabil pe baza
(reguli privind traversarea străzii) - Dezvoltarea deprinderilor de cunoaşterii şi respectării
circulaţie rutieră şi a regulilor de circulaţie pentru
comportamentului preventiv; prevenirea producerii
-Redarea printr-un desen accidentelor de circulaţie;
schematic a drumului parcurs de Expozitie de desene realizate
ei până la şcoală; de elevi.

2. ZIUA MONDIALĂ A -Dezvoltarea simtului estetic si octombrie Valorizarea aptitudinilor


EDUCATORULUI practic; Sala de clasă elevilor si materializarea
-Dezvoltarea capacităţii de acestora în produse artistice;
colaborare; Expoziţie de desene realizate
de elevi ;
- pregatirea unor preparate care Concurs cu premii
Concurs de creaţii nu necesita coacere
COLIBRI MASTER CHEF – -asamblarea ingredientelor
CONCURS CULINAR printr-un mod cat mai creativ
-degustarea si jurizarea
preparatelor
3. DE UNDE MĂ INFORMEZ? - Identificarea surselor de octombrie Prezentarea unui portofoliu
Ziua mondială pentru dezvoltarea informare pe care le folosesc în Cabinetul de cu sursele de informare
informaţională(24 octombrie) diferite situaţii; informatică folosite;
-Dezvoltarea capacităţii de Menţionarea avantajelor/
colaborare; dezavantajelor acestor surse
de informare.

4. „ŞCOALA MEA – -Promovarea activităţilor octombrie Implicarea a cel putin 50 %


ÎN SĂRBĂTOARE” extracurriculare ale clasei , în Şcoală dintre părinţi şi a tuturor
comunitate; elevilor în viaţa şcolii ;
- Implicarea părinţilor în Promovarea imaginii şcolii
activităţile artistice; în comunitate .
- Colaborarea familiei cu şcoala; Album cu fotografii
-Participarea activă la
manifestările de socializare în
cadrul grupului.
5. „O CARTE CITITĂ, O COMOARĂ - Stimularea lecturii în rândul Lunar Valorizarea aptitudinilor
DESCOPERITĂ” elevilor; elevilor prin realizarea de
-Reorientarea activităţii de portofolii ;