Sunteți pe pagina 1din 3

Anul școlar 2018 – 2019

Şcoala Gimnazială Nr. 190


Strada sergent Niţu Vasile nr. 16
Sectorul 4, Bucureşti
Tel/fax 021 3324689

Activitățile desfășurate de clasa PS


în perioada 27 – 31 mai 2019 ● Școala Altfel ●
profesor învățător: SOARE IULIA

Nr. Denumirea activității Obiective urmărite Coordonator/ Data Evaluare


crt. invitați
1. Atelier de gastronomie -valorizarea talentelor și a Soare Iulia-Maria 27.05.2019 Fotografii
capacităților elevilor în
diferite domenii, ca premisă a
dezvoltării personale;
-exersarea abilităților de a
desfășura în echipă activități
diverse, pentru dezvoltarea
spiritului de cooperare și
socializare.
2. Karaoke -valorificarea și dezvoltarea Soare Iulia-Maria 27.05.2019 Diplome
competențelor cultural-
artistice;
-dezvoltarea limbajului
vorbirii, atitudinilor elevilor,
spontaneității și inițiativei
acestora.
3. Atelier de robotică -derularea unor experimente Soare Iulia-Maria/ 28.05.2019 Fotografii
simple pe baza unui plan de Ciuca Octavian
lucru;
-aplicarea observației ca
demers a cunoașterii de tip
științific;
-comunicarea în forme
diverse a observațiilor asupra
experiementelor realizate.
4. Sport, mișcare, sănătate -manifestarea Soare Iulia-Maria/ 28.05.2019 Fotografii
comportamentului competitiv, Sfiea Lucian
dar şi a spiritului de echipă;
-educarea elevilor în spiritul
valorificării aptitudinilor de a
concura şi de a colabora cu
coechipierii prin participarea
la activitatea propusă.

5. Atelier de creație -dezvoltarea simțului estetic; Soare Iulia-Maria/ 29.05.2019 Diplome


-dezvoltarea gustului pentru Centrul educațional Premii
confecționarea manuală a „Prietenii tăi” Fotografii
obiectelor;
-valorizarea talentelor și a
capacităților elevilor în
diferite domenii, ca premise a
dezvoltării personale.
6. Spectacol de teatru -valorificarea și dezvoltarea Soare Iulia-Maria/ 30.05.2019 Fotografii
competențelor cultural- Teatrul „Istețilă” Desene
artistice;
-dezvoltarea competențelor
sociale.
7. Vizionare film -dezvoltarea limbajului Soare Iulia-Maria 31.05.2019 Fotografii
vorbirii, atitudinilor elevilor, Desene
spontaneității și inițiativei Colaje
acestora, manierei de
relaționare, adaptării la
situațiile propuse;
-facilitarea integrării elevilor
în societate.