Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

SOMNOROASE PĂSĂRELE

de Mihai Eminescu

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele -
Noapte bună!

Doar isvoarele suspină,


Pe când codrul negru tace;
Dorm și florile-n grădină -
Dormi în pace!

Trece lebăda pe ape


Între trestii să se culce -
Fie-ți îngerii aproape,
Somnul dulce!

Peste-a nopții feerie


Se ridică mândra lună,
Totu-i vis și armonie -
Noapte bună!

a)Citește poezia și transcrie 3 cuvinte din 2 silabe.

1)_____________ 2)____________ 3)_____________

b) Ordonează cuvintele pentru a obține propoziții:

1)pe, cuiburi, se, adună ,la, Păsărelele

2)se, culcă, trestii, Lebăda,între

3.Eu zic mai multe, tu zici una:

păsărele___________________ ramuri__________________

lebede ____________________ cuiburi__________________