Sunteți pe pagina 1din 129

Bună! Eu sunt Dana.

Bine ați venit


în clasa a II-a!

Salut! Numele meu este Andrei.


Împreună vom călători în universul
acestui manual, învățând lucruri
interesante și utile.
CUM ESTE STRUCTURATĂ O UNITATE DE ÎNVĂȚARE?

CONŢINUT NOU

Procedee și metode
Tablou
activ - participative
intuitiv

Activități
transdisciplinare
Învățare activă,
centrată pe elev

Itemi care stimulează


gândirea critică și creativă
RECAPITULARE EVALUARE AMELIORARE/
DEZVOLTARE

Structurată sub formă Cu descriptori de Itemi de lucru diferențiat


de joc – traseu ilustrat performanță
SIMBOLURI UTILIZATE
Facilitează ÎN MANUALUL DIGITAL

autoevaluarea AMII de tip static

AMII de tip animat

AMII de tip interactiv


5
CUPRINS

Unitatea tematică 1 – Şcoala şi cartea, doi prieteni adevăraţi


1. Actualizarea cunoştinţelor din clasa I
Text suport: Ziua când toţi au şapte ani, după Octav Pancu-Iaşi.............................. 10
2. Textul. Titlul. Autorul. Alineatele • A se prezenta sau a prezenta pe cineva • Dialogul.
Salutul • Alfabetul. Literele mari şi mici de mână. Grupurile de litere
Text suport: Luchi, după Otilia Cazimir..................................................................... 12
3. Cartea. Cuprinsul cărţii • Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu • Dialogul.
Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog • Aşezarea în pagină a textului scris.
Scrierea pe liniatură tip II • Copierea • Cartea clasei
Text suport: Cartea de piatră, după Vladimir Colin.................................................. 16
RECAPITULARE – În căutarea comorii................................................................. 20
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?...................................... 21
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare..... 22

Unitatea tematică 2 – Toamna, doamnă ruginie


1. Textul literar. Textul narativ • Reguli ale discursului oral. Ascultarea și respectarea
opiniei celuilalt vorbitor • Scrierea cuvintelor cu î şi â • Transcrierea
Text suport: Ciuboţelele Ogarului, după Călin Gruia................................................ 24
2. Textul narativ. Recunoaşterea personajelor • Forme ale discursului oral. Descrierea
unui personaj. Scrierea corectă a cuvintelor într-o/într-un
Text suport: Cioc! Cioc! Cioc!, după Emil Gîrleanu................................................. 28
RECAPITULARE – Călător în Ţara Poveştilor....................................................... 32
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?...................................... 33
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare..... 34

Unitatea tematică 3 – Familia, leagănul copilăriei


1. Textul liric. Poezia. Strofa. Versul • Povestirea unor întâmplări trăite sau observate •
Aşezarea în pagina caietului a textului scris în versuri
Text suport: Mama (fragment), după Panait Cerna.................................................... 36
2. Textul liric. Poezii despre universul copilăriei • Dialoguri despre familie şi locuinţă •
Descrierea unei persoane • Scrierea imaginativă după un şir de imagini
Text suport: Bunica, de Ştefan Octavian Iosif............................................................ 40

6 6
RECAPITULARE – Noi şi cuibul părintesc............................................................ 44
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?...................................... 45
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare..... 46
Unitatea tematică 4 – Vin sărbătorile!
1. Povestirea orală a unui fragment de text • Propoziţia/Enunţul. Intonarea propoziţiilor •
Semnul exclamării. Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b
Text suport: Vreau să trăiesc printre stele, după Victor Eftimiu................................ 48
2. Intonarea propoziţiilor • Formularea răspunsurilor la întrebări • Scrierea funcţională.
Felicitarea • Cuvinte cu înţeles asemănător
Text suport: Colindătorii (fragment), de George Coşbuc.......................................... 52
RECAPITULARE – La colindat............................................................................. 56
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?...................................... 57
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare..... 58

Unitatea tematică 5 – Farmecul iernii


1. Povestirea orală a unui text • Povestirea unor întâmplări observate • Reguli ale discursului
oral. Pronunţia clară şi corectă • Virgula
Text suport: Iarna, după Mihail Sadoveanu............................................................... 60
2. Textul nonliterar • Descrierea unui fenomen • Cuvântul. Silaba • Scrierea corectă a cuvintelor
sa/s-a • Scrierea imaginativă după o ilustraţie
Text suport: Fiecare fulg de zăpadă e unic, după Justin Pollard............................... 64
RECAPITULARE – Crăiasa Zăpezii...................................................................... 68
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?...................................... 69
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare..... 70

Unitatea tematică 6 – Învăţăm să ne comportăm!


1. Dialogul în situaţii concrete • Formularea de întrebări și răspunsuri • Povestirea orală a unui
text citit • A cere și a da informații • Două puncte
Text suport: Ce băiat!, după Octavian Pancu-Iaşi....................................................... 72
2. Repovestirea unei întâmplări citite • Scrierea pe liniatură dictando • Cuvinte cu înţeles opus
Text suport: Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis............................................ 76
RECAPITULARE – Despre prietenie..................................................................... 80
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?...................................... 81
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare..... 82

7
Unitatea tematică 7 – Călător pe aripile imaginaţiei
1. A formula o idee • A identifica un obiect/un loc/o persoană • Despărţirea în silabe la
capăt de rând • Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit
Text suport: Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov..................................... 84
2. Acordul în număr şi gen • Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o/dintr-un • Scrierea
imaginativă a unui text după benzi desenate
Text suport: Vrăjitorul din OZ, după Lyman Frank Baum......................................... 88
RECAPITULARE – Hoinărind prin Ţara Minunilor.............................................. 92
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?...................................... 93
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare..... 94

Unitatea tematică 8 – Bun venit, primăvară!


1. Sunetele limbii române. Vocale şi consoane • Scrierea cuvintelor care conţin grupurile
de sunete oa, ea, ia, ie, ua, uă
Text suport: Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu................................................ 96
2. Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au • Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui
şir de întrebări
Text suport: Buburuza, după Eugen Jianu................................................................ 100
RECAPITULARE – File din cartea naturii........................................................... 104
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?.................................... 105
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare... 106

Unitatea tematică 9 – Copilăria, cea mai frumoasă vârstă


 crierea funcţională. Biletul. Tipuri de bilete • Scrierea cuvintelor care conţin litera x
1. S
Text suport: Cheile, după Tudor Arghezi................................................................... 108
2. Textul informativ • Scrierea funcţională. Afişul
Text suport: Întâlnire în lumea cărţilor..................................................................... 112
RECAPITULARE – Către vacanţă!....................................................................... 114
EVALUARE SUMATIVĂ – Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu?.................................... 115
LA PAS! UN PAS MAI SUS! – Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare... 116
RECAPITULARE FINALĂ.................................................................................. 117
EVALUARE FINALĂ (1)...................................................................................... 119
EVALUARE FINALĂ (2)...................................................................................... 120
Mic dicţionar...................................................................................................................... 121
Lista lecturilor suplimentare recomandate......................................................................... 122
Lectură suplimentară.......................................................................................................... 123
8 8
Unitatea tematică 1

ȘCOALA ȘI CARTEA, DOI PRIETENI ADEVĂRAȚI

Voi fi mai bun:

 citind texte care prezintă universul şcolii şi al cărţii;

 prezentând celorlalţi date despre propria persoană şi despre persoanele


apropiate;

 iniţiind şi menținând dialoguri ca formă de comunicare orală;

 reamintindu-mi alfabetul (litere, grupuri de litere);

 recunoscând titlul, autorul şi numărul de alineate ale unui text, compo-


nentele şi cuprinsul unei cărţi;

 utilizând formule de salut în diverse situaţii de comunicare;

 îmbogăţindu-mi vocabularul cu noi termeni;

 aşezând corect în pagina caietului un text, pe liniatura de scriere tip II;

 participând la realizarea unei cărţi a clasei.


CITIRE – LECTURĂ Actualizarea
cunoștințelor din clasa I

ZIUA CÂND TOȚI AU ȘAPTE ANI


după Octav Pancu-Iași

E o dimineață minunată de toamnă. Soarele bate în geam și te


invită să privești frunzele multicolore ale copacilor.
Toți ai casei se agită, numai el, Dumitrescu Radu, stă în
mijlocul camerei și nu spune nimic.
— Gata! Să mergem! zice mama.
Bunicul, bunica, mătușa Niculina, mama și, la urmă, tata se
îndreaptă spre ușă.
— Am uitat băiatul! strigă mama.
Lui Radu îi vine să râdă:
— Ați uitat tocmai ce era mai important!
— Da, spune tata. Mi se pare că el începe astăzi școala. Noi
doar îl conducem.
Îl lasă să treacă înainte, cu ghiozdanul în spate, în uniformă
nouă.
Radu zâmbește. Se gândește că, mergând odată cu el la
școală, toți au în această zi șapte ani.
VOCABULAR
multicolor: colorat în CITIM!
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
felurite culori
2. Tu citești, eu observ.
• Colegul de bancă citește un enunț, iar tu îl vei asculta și
CE PĂRERE AI?
îi vei corecta eventualele greșeli.
• De ce crezi că Radu se
• Schimbați apoi rolurile.
gândea că, în acea zi, toți
3. Citiți textul pe roluri.
membrii familiei sale au
4. Citește enunțurile în care este descrisă ziua când are loc
șapte ani? Argumentează-ți
întâmplarea.
răspunsul.
5. Găsește un alt titlu potrivit textului.
10
RĂSPUND! JOC: Diagrama
1. Ce zi este descrisă în text? • Prin ce se aseamănă și prin
2. De ce se agitau toți ai casei? ce se deosebește prima ta zi
3. Cum se numește elevul din întâmplarea povestită? de școală de cea a lui Radu?
4. Ce obiecte specifice unui elev avea Radu? Completează, pe o coală, o
diagramă asemănătoare cu
EXERSEZ!
cea de mai jos.
1. Bifați căsuța corespunzătoare fiecărui răspuns corect.
ASEMĂNĂRI
• Întâmplarea se petrece într-o dimineață de:
Prima zi Prima zi
 toamnă;  vară;  iarnă. de școală de școală
• Evenimentul înfățișat reprezintă: a mea
a lui Radu
 prima zi de vacanță;  prima zi de școală; • Expuneți lucrările pe tablă
 o serbare. și discutați-le în clasă.
2. Completați oral enunțurile, folosind informațiile din text.
„— Mi se pare că el este cel care începe azi ...” JOC DE MIMĂ
„Îl lasă să treacă înainte, cu ... în spate, în ... nouă.” Culoarea emoțiilor
„[…] toți au în această zi … ani.” • Mimează diferite stări pe
3. Scrie câte o propoziție, folosind cuvintele: școală, elev, ghiozdan. care le-ar putea avea un
4. Transcrie, din text, enunțurile care descriu locul în care se elev în prima zi de școală.

petrece întâmplarea. • Alege o culoare potrivită


pentru fiecare emoție.
5. Desparte în silabe cuvintele: bunica, uniformă, zi, toamnă.
6. Scrie, selectând din textul lecției, câte un cuvânt care să
conțină fiecare dintre literele s, m, u, aflate în poziție inițială. COLȚUL DE CREAȚIE
• Notează, pe un jeton, o
dorință pe care ți-o pui la
JURNAL DE LECTURĂ
început de an școlar.
Elaborează un jurnal de lectură (pe un caiet), în care să notezi
Aș dori să ... .
titlurile cărților citite, autorii acestora și impresii de lectură.
• Adunați jetoanele tuturor
• Caută volumul Făt-Frumos când era mic, de Octav Pancu-Iași, colegilor și afișați-le pe un
din care să citești integral textul Ziua când toți au șapte ani. panou special amenajat.
• Notează câteva idei/expresii care ți-au plăcut.
11
CITIRE – LECTURĂ

LUCHI
după Otilia Cazimir

Clopoțelul a început să sune speriat.


Intrăm în clasă. Pupitrul e înalt. Mă ridic pe coate și abia
izbutesc să mă așez. E așa de liniște...
— Casian Alexandra!
E numele meu. Știu. Dar nu răspund. Pe mine toată lumea
mă strigă Luchi...
Doamna se uită la mine și râde.
— Cu tine vorbesc, fetiță... Cum te cheamă?
Am uitat că banca e înaltă și cad de sus, bocănind, în picioare.
Simt în jurul meu râsul stăpânit al clasei.
— Cum îți zice acasă? stăruie doamna.
— Luchi, ca la căței! sare una dintre colege.
VOCABULAR — Nu e adevărat! Mama îmi spune Casian Alexandra!
• pupitru: bancă de
răspund repede.
școală
Luchi nu mai este nicăieri. În locul ei e o școlăriță cuminte.
• izbutesc: reușesc
• stăruie: insistă
CITIM!
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
NU UITĂM!
2. Citiți în lanț, fiecare elev câte un enunț.
• Pronunțăm clar și corect
3. Citiți pe roluri.
cuvintele.
4. Citește, din text, enunțurile în care fetița explică de ce nu a
• Citim cu intonație
răspuns când i s-a strigat numele.
enunțurile.
5. Aminteşte-ţi din ce este alcătuit textul citit.
• Facem pauze mici între
cuvinte și mai mari între
enunțuri.

12
• Textul • Titlul • Autorul
• Alineatele

6. Precizează: ȘTIM!
• titlul textului; Textul este o înșiruire
• autorul textului. de enunțuri legate prin
7. Observă, apoi indică: înțeles.
• unde este așezat titlul față de text; Orice text are un titlu.
• unde este scris numele autorului în raport cu titlul și cu textul. Textele sunt scrise de
autori.
RĂSPUND!
Un text conține mai multe
1. Unde se petrece întâmplarea?
alineate, adică rânduri
2. De ce nu răspunde fetița atunci când învățătoarea îi rostește
scrise mai retras spre
numele?
dreapta, marcând trecerea
3. Ce crezi că s-a întâmplat cu Luchi?
la o altă idee.

EXERSEZ!
1. Formulează câte o propoziție, folosind cuvintele explicate la
vocabular.
2. Transcrie ultimul alineat al textului.
3. Precizează unde și când se petrece întâmplarea.
4. Stabilește dacă enunțurile următoare sunt adevărate sau false:
 Este prima zi de școală.
 Fetița se numește Casian Alexandra.
 Ea răspunde când își aude numele.
 Mama îi spune fetiței Alex. JURNAL DE LECTURĂ
 Luchi a fugit din clasă. • Caută volumul A murit
5. Scrie un enunț despre prima zi de școală din viața ta. Luchi, de Otilia Cazimir și
citește textul integral.

LUCRĂM ÎN ECHIPĂ! • Transcrie, în jurnal,


Realizaţi o scenetă, pornind de la textul citit, utilizând mimica fragmentul care o
și gestica potrivită. înfățișează pe Luchi.

13
COMUNICARE ORALĂ • A se prezenta sau a prezenta pe cineva • Dialogul
• Salutul

ŞTIM! DESCOPERIM!
• Oamenii comunică oral 1. Observați dialogul personajelor din imagine.

sau în scris, transmițând


Cum te cheamă?
informații.
• Convorbirea dintre două Mă numesc
sau mai multe persoane se Casian Alexandra.
numește dialog. Răspundeți oral la întrebări.

• În scris, dialogul este • Ce o întreabă învățătoarea pe fetiță?

marcat prin folosirea • Ce îi răspunde fetița?

liniei de dialog. 2. Completați dialogurile cu replici potrivite. Exersați dialogurile


în perechi, corectându-vă exprimarea și intonația.

REŢINEM! Bună! Eu sunt …


Când mă prezint sau Andrei. Cum te Prietenii îmi
prezint o persoană, numești? spun …
precizez numele și …
prenumele. APLIC!
1. Joc de rol: Imaginează-ți că faci cunoștință cu o persoană.
În anumite situații, este
Prezintă-te!
necesar să menționez
2. Fă-i colegului/colegei de bancă o prezentare în fața clasei,
vârsta și ocupația.
ținând cont de următoarele informații: nume și prenume, vârstă,
pasiuni.

NUME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ACTIVITATE PRACTICĂ


• Realizează o etichetă după modelul alăturat. Utilizează
CLASA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
eticheta pentru personalizarea manualului sau a caietului
MANUAL/CAIET PENTRU:
tău.
________________

CE PĂRERE AI? A procedat corect fetița care a intervenit în dialogul dintre


învățătoare și Luchi? Explică părerea ta.
14
SCRIERE – REDACTARE • Alfabetul • Literele mari și mici de mână
• Grupurile de litere

LUCRĂM ÎN PERECHI!
1. Denumiți obiectele și ființele din imaginea alăturată textului
de la pagina 14.
• Pronunțați corect fiecare cuvânt. Corectați eventualele
greșeli de pronunție ale colegilor.
• Precizați sunetul inițial al fiecărui cuvânt.
• Numiți sunetele pe care le auziți în pronunția fiecărui cuvânt.
REȚINEM!
2. Enumerați literele alfabetului limbii române.
Totalitatea literelor
3. Selectați, din text, cuvintele care conțin unul dintre grupurile
unei limbi, scrise într-o
de litere ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi.
anumită ordine, se

EXERSEZ! numește alfabet.


1. Selectează, din text, câte un cuvânt care: Alfabetul limbii române
• să înceapă cu litera t; • să se sfârșească cu litera c; aA ăĂ â bB
• să conțină litera u; • să fie scris din șapte litere. cC dD eE fF

2. Transcrie, din text, enunțul în care se precizează numele fetiței. gG hH iI îÎ

• Scrie cuvintele din enunț în ordine alfabetică. jJ kK lL mM


nN oO pP qQ
3. Completează cuvintele cu unul dintre grupurile de litere ce,
rR sS șȘ tT
ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi.
țȚ uU vV wW
ja_tă _veci _rcel _brit
xX yY zZ
pi_or în_țată _rafă în_r
4. Jocul silabelor. Potrivește silabele, pentru a obține cuvinte. ȘTIM!
ci a re gi tă pe În limba română există și
u ghe che șe ce nă sunete redate, în scris, prin
5. Scrie alfabetul limbii române, folosind litere de mână, mari și mici. grupuri de litere.

LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
SCRIEM FRUMOS! Formulați propoziții în
care fiecare cuvânt să aibă
aceeași literă inițială.
15
CITIRE – LECTURĂ

CARTEA DE PIATRĂ
după Vladimir Colin

Un băiat a făcut odată un zmeu de hârtie mare cât casa.


Se prinse de coada lui și zmeul îl purtă printre nori, peste
mări și țări. Ajunseră pe un vârf de munte.
Deodată, un tunet despică muntele și, din adâncul lui, ieși
mare și greoaie o carte de piatră. Era Cartea Pământului, iar
filele ei erau cât muntele. Copertele se urniră descoperind
întâia filă. Băiatul încercă să citească prima pagină, dar slovele
fiind prea mari, nu izbuti.
Atunci zmeul se înălță în văzduh și băiatul citi pe nerăsuflate
„Basmele Omului”.
Apoi zmeul colindă pământul în lung și în lat, iar băiatul
spuse tuturor poveștile citite în cartea de piatră.

VOCABULAR
• despică: tăie, desfăcu CITIM!
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
• se urniră: se mișcară, se
2. Citește:
porniră
• enunțurile care menționează părțile componente ale unei
• slove: litere
cărți;
• văzduh: cer
• alineatul în care se precizează ce citește băiatul în cartea
de piatră.
REȚINEM!
3. Precizează:
Autorul transmite idei
• titlul; • autorul; • numărul de alineate ale textului.
și emoții cu ajutorul
4. Discutați, în perechi, dacă întâmplările povestite de autor
întâmplărilor povestite în
sunt reale sau imaginare.
text.
5. Ce dorește autorul să transmită prin intermediul textului?
16
• Cartea
• Cuprinsul unei cărți

RĂSPUND! JOC:
1. Ce a confecționat băiatul din hârtie? Steluța întrebărilor

2. Unde l-a purtat zmeul pe băiat? Formulează și tu câte o

3. Ce a ieșit din munte? întrebare legată de textul

4. Ce a citit băiatul în Cartea Pământului? citit, care să înceapă cu

5. De ce crezi că băiatul a citit pe nerăsuflate „Basmele Omului”? termenii dați.

Cine?

Ce? Când?
DESCOPERIM!
1. Selectează, din text, cuvintele care denumesc părțile
componente ale cărții. Formulează enunțuri cu aceste cuvinte. Unde? De ce?

• Analizează ilustrația care însoțește textul. Observă


componentele cărții. ȘTIM!
• Priveşte imaginile. Componentele cărții sunt:
• copertele; • cotorul;
• filele.
CUPRIN
S
Tablă de materii
OAMENII ȘI
• Numerele
naturale ANIMALEL
La joacă! E .......
de la 31 la ... ...
• Scheletul 100 La veterin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNITATEA 4
erelor naturale,
animalelo ar ... ...
r. Organe
O zi cu prie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Împărțirea num 100 . . . . . . . . . . . . . . . .
majore (loc

REȚINEM!
alizare şi rol) tenul necuvâ ..... ..... .....
ntător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 0–
........
O familie
Recapitula
mare . . . .
. . .
..........
.
..........
.
.........4 UNITATEA 1 în concentrul rale folosind
re – Evalua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Împărțirea numerelor natu
.......... . . . . . . . . 64
ura cu înmulțirea
re. . . . . . . . .......... .......... .6
.......... ..
.......... ................... ........... 7
..
de la 0 la 100 . . . . . 4 scăderea repetată și legăt . . . . . . . 65
• Adunare ..........
. .
..........
....9 Numerele naturale are, citir e, scriere . . . . . . . . . . ..........
SEC . . . . form . . . 66
Împărțirea la 2 ..........
a şi scăderea . ..........
lor naturale
de la 31 la
numere-
Ap
RETELE PLA
NET EI ALB . . . . .10-11 a. Recunoaștere, a num erelo r . . . . . . . . .
trecere pest 100, fără a în natură ASTRE . .
b. Compararea și
ordonare . . . . 7 Împărțirea la 3 . . . . . . . . . . . 67

Cuprinsul oferă cititorului


e Bucuriile iern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Transformăr ordin ... ... ........ 10 Împărțirea la 4 . . . . . . . . . . . 68
i ale apei Se topește...! ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la 0 la 100 . . .... . . . . . . . . .
..... . . . . . . . . .
... ...
Apa se eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
... .......... . 11 Împărțirea la 5 . . . . . . . . . . 69
poră. . . . . .. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. Evaluare . . . . . .......... ..........
..........
Apa dă în
Împărțirea la 6 . . . . . 70
clo .... ....
Din nou, o cot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
.... erelor naturale ..........
rea și citirea num .......... . 71
pic ... ...
Recapitula ătură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
... a. Formarea, scrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Împărțirea la 7 . . . . . . . . . ..........
re – Evalua .. ..
re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. ...... Împărțirea la 8 .
... . . . . 72
r naturale ..........

informații despre conținutul


.......... . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ordonarea numerelo . . . . . . . 15 Împărțirea la 9 . . . . . . . . . . . . . 73
.......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
b. Compararea și .... . . ..... . . . . . . . . .
UNIVERSU .......... . 19 Cazuri speciale de împărțire
• Adunare
a numerel L
La lumina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
. .22-23 ..........
la 31 la 100 or naturale erelor naturale. . . . 20 . . . 74
, cu trecere de zile . ..
Ajutor din i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Rotunjirea num .......... ..........
.......... ..........
• Soarele, peste ordi
sursă de lum n par ...
Recapitula tea Soarelui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
Evaluare . . . . . și împărțire . . . . . . . 76
ină şi căld
..........
pitulare. . . .
ură
re – Evalua .. ..
re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. .
.......... .......... .......... Împărțirea. Reca . . . . . . . . . . . . . . . 77
........

cărții. În cuprins este


.......... . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 UNITATEA 2 naturale Evaluare . . . . . ciții fără parantez
e.
APA ȘI VÂN ..........
. . . . . . . . . . . . 26
.
erea numerelor . . . . . . . . 21 Ordinea efectuării operațiilor în exer sau
TUL ÎN VIA
Adunarea și scăd
• Scăderea
. .28-29
la 31 la 100
numerelor
naturale de Apa – ese
nţa
ŢA NOAST
RĂ ....... rezolvă prin una,
două
. . . . 78
, cu
• Apa şi vân trecere peste ordin Apa și cur vieţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entul electri .......... .......... r natu rale Probleme care se . . . . . . ..........
tul, surse de
..... ..... erea num erelo . . . 22 mai multe operații . .
Vântul și cur c.
Adunarea și scăd ..........
Efecte poz energie.
itive şi entul electri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ale apei, vân efecte negative Necazuri în c........ .......... .......... 100 . . . . . . . 22
tului şi soar natură . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.. în concentrul 0 – ..........
e ordin. . . . . .
elui Să ajutăm 81

specificat numărul paginii


nat ... ...
Darurile nat ura!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
... a. Fără trecere pest . . . . . . . . 23 UNITATEA 5 .........
n. . . . . . . . . e de geometrie
e ordi
Elemente intuitiv
urii . . . . . . .......... .......... .......... pest
Recapitula . ... ...
re – Evalua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 b. Cu trece re rale . . . . . . . . 82
num erelo r natu ..........
re. . . . . . . . ..
.......... ................... ...................
.. 36
Adunarea și scăd
erea . . . . . . . . 24 Localizarea unor obiecte. cerc, semicerc 83
.......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
. .......... . 24 tung hi, triun ghi,
n. . . . . . . . . ri plane. Pătrat, drep . . . . . . 87
trecere peste ordi 26 Figu
• Figuri geo .......... .
metrice. Corp FORME ȘI . . . . . . . . . . . . 39
uri SUNETE . . .40 a. Adunarea fără ......... .........
89
. . -41
re peste ordin .
geometrice
..........
Audiţie plă . ..........
b. Scăderea fără trece peste ordinul unităților . . . . 28 Linia de simetrie . . . .
cut ..
Pe calea aer ă! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

la care se regăsește fiecare


• Unde şi
. . . . 91
..........
vibraţii
ului. . . . . . .......... .......... trece re 31 . . . . . .
. ... ... a cu . . . e. . 94
..........
Recapitula
re – Evalua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
re. . . . . . . . .. .. 42
c. Adunare
re pest e ordi nul zecilor . . Corpuri geometric . . . . . . . . .
.......... ................... ................... d. Adunarea cu trece
ților Evaluare . . . . .
....
.......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. re la ordinul unită . . . . . 34
• Măsurarea
SĂ . . . . . .......... . . . 44 e. Adunarea cu trece . . . . . . . . . .
MĂ ........
Colectarea, măr imil SURĂM
citirea şi înre or . . . . . . .46-47
Câţi centim CORECT! . . . . . . . . și al zecilor. . . . ..........
. . . 37 TATEA 6 . . . . . . . 95
38 UNI măsură . . . .
gistrarea
etri ...
Câţi litri are măsoară...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........
urări. Unități de
datelor
Evaluare . . . . . or . . . . . . . . .
Forţe şi mişc

conținut din carte.


are. Forme ... ... ...
Cum măsur ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . umut la ordinul zecil 41 Măs . . . . . . . 96
şi
de energie transfer
Scăderea cu împr lor . . . . . . . . . ..........
.
Câţi lei cos
ăm timpul ... ...
?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
...
t la ordin ul sute Măs urar ea lungimilor . . . . . . . . . . . . . . . . 98
umu 43 lor. .
tă.. ... ...
Coloane și .? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
... Scăderea cu împr or și al sutelor. . capacităților vase ..........
100
rân ... ...
Recapitula duri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
... umut la ordinul zecil . . . . . . . . . 46 Măsurarea urilor. . . . . . .
Scăderea cu împr ...... ei corp . . 102
re – Evalua .. ..
re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
.
. 48 Măsurar
ea mas ..........
.......... pentru timp . . . . . . 105
.
.......... .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
. . . . . . . . .......... Unități de măsură . . . . . . . ..........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Evaluare . 107
.......... . Monede și bancnote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-62 ...
..........
. . . . . . . 63 3 Evaluare . . . . .
UNITATEA

• Ce denumire are fiecare pagină ilustrată?


erelor naturale 49
Înmulțirea num 100 . . . . . . . . . . . . . . . . UNITATEA 7 . . . . . . . 108
în concentrul 0

. . . . . . . 50 iulu i. . . . . . . . . .
eni egali . . . . .
de term Explorarea med i de sănătate . .
. . . 108

COLȚUL CĂRȚII
Adunarea repetată . . . . 51 Menținerea stări
ri este 2. . . . . Corpul omenesc. ..........
109
unul dintre facto . . . . . . . 52 suri . . . . . . . .
Înmulțirea când ri este 3. . ocat e de viru itoarelor 110
3
Înmulțirea când
unul dintre facto . . . . . . 53 Boli prov cteri stici comune viețu

• Ce informații oferă fiecare pagină?


4. . . ale. Cara . . . 111
ea când unul dintre factori este . . . . . . . 54 Plante și anim
. . . . . . . . . ..........
Înmulțir ri este 5. . ii de viață . . . . 115
unul dintre facto . . . . 55 Med ..........
Înmulțirea când ri este 6. . . . . Forme de relief.
unul dintre facto ântul. Alcătuire. Ciclul zi – noapte
116
. . . . 56 Păm Sistemului Solar.

Amenajați, în clasă, un colț


Înmulțirea când ri este 7. . . . . Universul. Planetele neți . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
unul dintre facto . . . . . . . 57
Înmulțirea când ri este 8. . citat e de mag
ulțirea când unul dintre facto . . . . . . . . 58 Forțe exer uri și mate riale 118
Înm 9. Electricitate: corp . .
..........

• Ce asemănări există între cele trei pagini? Dar deosebiri?


ea când unul dintre factori este 10 . . . 59 atea . . . . . .
Înmulțir ri este 0, 1 sau conduc electricit . . . . . . 119
unul dintre facto . . . 60 care ..........
Înmulțirea când lare . . .......... Inte nsita tea și tăria sunetelor
Reca pitu . . . 62
Tabla înmulțirii.

al cărții, unde să păstrați


..........
..........
Evaluare . . . . .

2. Consultă manualul tău de „Comunicare în limba română”. 2

cărți de poezii, povești, cărți


• Unde se află cuprinsul în acest manual? Dar în altă carte?
de colorat ș.a.
• La ce pagină se află textul Mama, după Panait Cerna?
17
COMUNICARE ORALĂ • Inițierea, menținerea
și încheierea unui dialog

OBSERVĂM!
• Citiți dialogurile dintre personajele ilustrate.
Bună ziua, Aș dori să împrumut cartea
doamna bibliotecară! „Matilda”, de Roald Dahl.

Bună ziua, Dana!


A. Te pot ajuta cu ceva? Imediat. Este despre o fetiță
căreia îi plăcea să citească.
REŢINEM! B.
În timpul unui dialog, este C.
• Cui i se adresează fetița? Cartea pare interesantă.
recomandat ca vorbitorul
• Ce formulă utilizează ea? Vă mulțumesc!
să comunice clar și
• Cum îi răspunde bibliotecara?
corect, iar ascultătorul să La revedere!
• Ce dorește Dana? Lectură plăcută!
urmărească atent mesajul
• Ce informații îi oferă bibliotecara?
transmis. Persoanele care
• Ce formule utilizează persoanele pentru încheierea convorbirii?
comunică sunt, pe rând,
APLICĂM!
ascultători, apoi vorbitori.
JOC DE ROL: La librărie
ACTIVITATE ÎN Imaginează-ți că vrei să cumperi o carte. Un coleg joacă rolul
BIBLIOTECA ȘCOLII
librarului. Construiește un dialog cu librarul, ținând cont de:
• Vizitați biblioteca școlii.
• modul de adresare;
Observați:
• corectitudinea și claritatea solicitării;
- cum este organizat spațiul
• salut;
pentru cărți/de lectură;
• alte norme de politețe.
- ce cuprinde o fișă de
împrumut;
- unde și cum sunt LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
• Confecționați, în grup, cărticele pe diferite teme: plante,
înregistrate cărțile (după
animale, povești ș.a.
autor, după tematică ș.a.).
- Realizați desene/fotografii potrivite.
• Căutați, în bibliotecă sau
- Redactați, la computerul din clasă, textul care cuprinde
la COLȚUL CĂRȚII, o
informațiile potrivite temei alese.
carte despre animale.
• Expuneți produsele realizate la Colțul cărții.
18
SCRIERE – REDACTARE • Așezarea în pagină a textului scris
• Copierea

DESCOPERIM! REȚINEM!
Observă modelul de așezare în pagină, apoi răspunde la Data se scrie în partea
întrebări. dreaptă a paginii.
Titlul se scrie în mijlocul
data
titlul rândului următor.

autorul Numele autorului se scrie


alineate între titlu și text.
Respectăm:
• alineatele din textul
tipărit;
• punctuația;
• Unde este scrisă data? • ortografia (scrierea
• Unde este așezat titlul? Dar numele autorului? corectă) cuvintelor.
• Cum sunt scrise cuvintele „Un” și „Se” față de celelalte Scriem îngrijit, respectând
cuvinte din text? De ce? liniatura.
• Câte alineate are fragmentul de text prezentat?

APLICĂM!
Copiază, în caiet, fragmentul de text scris de mână.
Autoevaluează-ți copierea, după criteriile date, în tabelul următor. JOC: furtuna de idei
• Citește proverbul:
Criterii Da Nu Parțial
Cartea este o comoară de
organizarea în pagină
(dată, titlu, autor, alineate); învățături.
respectarea punctuației; • Scrie două motive care
respectarea ortografiei; îndreptățesc afirmația.
aspectul scrisului.
• Citiți în clasă ce a notat
fiecare elev și realizați, pe
LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
tablă, un inventar de idei.
Selectați, din cărţile citite, proverbe și zicători despre carte.
Discutați-le în clasă. Afișați lucrările la Panoul clasei.
19
RECAPITULARE În căutarea comorii

Doamna învățătoare le-a spus Danei și lui Andrei că citind vor descoperi o comoară. Ajută-i
să ajungă la comoară, rezolvând cerințele date. Respectă traseul indicat.
S
CUPRIN
1. Indică, în cuprinsul cărții alăturate, numărul paginii unei ........5
m n a .. .. ..............
Toa
lecturi al cărei titlu poate fi asociat cu termenul „carte”. O. GOG
A
..........9
a c ir e ș e ..............
L
NGĂ
I. CREA
......... 12
2. Așază, în ordine alfabetică, b e c e d a rul ........
A EZI
T. ARGH
cuvintele scrise pe indicator. .......20
rii ..........
Colindăto UC
Urmați puntea de G. COȘB
lemn spre castel!
3. Completează
dialogurile dintre cei
doi copii și Balaurici.

— Salut!
Eu sunt ... .
Te rugăm să ... .
— ... !
Eu sunt ..., iar ea e ... .

4. Precizează care dintre variantele următoare este un text. Argumentează.


A. ABECEDARUL B. Ieri, am luat din sertar vechiul meu
de Tudor Arghezi abecedar.
Ion D. Marinescu este elev în clasa întâi și stă În penar am pus stiloul și trei creioane.
îngândurat, speriat de literele alfabetului. Îmi place noul meu ghiozdan.
Lui i-ar plăcea să-i zică la școală Ionel, ca acasă. Uniforma mea are culoarea neagră.

5. Transcrie, în caiet, varianta selectată,


respectând regulile de așezare în pagină.
Corectați, făcând schimb de caiete.
R
POVEȘTI

DICŢIONA
Pinocchio

MAtildA

BASME
ISTORIE

6. Scrie un enunț despre rolul cărților în viața omului.


20
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu? EVALUARE SUMATIVĂ
S – titlul textului;
B – titlul și autorul
1. Citeşte textul, apoi rezolvă cerințele date.
textului;
CAP! SPIC! 1. FB – titlul, autorul și
de Mircea Sântimbreanu numărul de alineate
A început școala. Pe pereții clasei a apărut din nou orarul ale textului identificate
corect.
cu severele sale chenare. În caiete, creionul roșu a și dantelat
primele compoziții, paginile cărților noi au și fost mâzgălite. S – răspunsul potrivit
— Sandule, hai la mine să învățăm! își strigă Nicușor vecinul întrebării din imaginea A;
peste gard. B – răspunsul potrivit
imaginii A și întrebarea
— Vino tu la mine!
potrivită răspunsului dat
Cerințe: în imaginea B;
2.
FB – răspunsul potrivit
• subliniază titlul textului;
imaginii A, întrebarea
• încercuiește numele autorului; potrivită pentru imaginea
• scrie, în căsuță, numărul de alineate din fragment. B și dialogul potrivit
pentru imaginea C
formulate corect.
2. Privește ilustrațiile.

A. B. …? C. …? S – un enunț;
Cum te
B – două enunțuri;
numești? 3.
Sunt elevă în FB – trei enunțuri
… … completate corect.
clasa a II-a.
Formulează:
• răspunsul la întrebarea profesoarei din imaginea A;
• întrebarea potrivită răspunsului fetiței din imaginea B;
• un dialog potrivit pentru imaginea C.

3. Completează enunțurile cu informațiile potrivite.


• Cuprinsul oferă cititorului ... despre conținutul cărții. 1 2 3
S
• În cuprins este specificată ... la care se regăsește fiecare
B
conținut din carte. FB
• Cuprinsul unei cărți se poate afla la ... cărții. Calificativ final
21
ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE – AMELIORARE/DEZVOLTARE

LA PAS! 1. Ordonează alfabetic denumirile obiectelor sugerate în


imaginea alăturată.
2. Formulează câte un enunț despre:
• școală; • carte; • colegi.
3. Caută în cuprinsul manualului tău:
• numărul paginii la care se află textul Cartea de piatră,
după Vladimir Colin.
• numerele paginilor între care se află unitatea tematică
despre familie.

4. Observă imaginile.

• Scrie, pentru fiecare situație ilustrată: - câte o formulă de salut;


- câte un schimb de mesaje între vorbitori; - câte o formulă de încheiere a dialogului.
UN PAS MAI SUS!
PROIECT: Cartea clasei
Ce Vă propunem să confecţionaţi o carte uriașă în care să prezentați
veți evenimentele la care ați participat, fotografii, desene, informații de interes
face? comun, rezultate deosebite la concursuri, creațiile unor colegi ș.a.
Vă veți grupa în echipe, împărțindu-vă sarcinile de lucru:
Cum • realizarea ilustraţiilor (desene/fotografii);
veți
• redactarea textelor scrise;
face?
• copertarea; 
• legarea filelor.
Veți adăuga permanent, pe parcursul semestrului, creații ale voastre.
De ce veți face? Veţi participa la un concurs al revistelor școlare.
22
Unitatea tematică 2

TOAMNA, DOAMNĂ RUGINIE

Voi fi mai bun:

 citind texte literare în care se povestesc întâmplări;

 identificând personajele unei întâmplări şi însuşiri ale acestora;

 descriind un personaj pe baza unui text citit;

 scriind corect cuvinte care conţin î şi â, într-o/într-un;

 exersând dialoguri în situaţii din viaţa de zi cu zi;

 respectând reguli ale unui dialog (vorbirea pe rând, ascultarea


vorbitorului, menţinerea ideii);

 exersând transcrierea şi copierea unui text;

 formulând o părere/o opinie despre un fapt observat/citit.


CITIRE – LECTURĂ

CIUBOȚELELE OGARULUI
după Călin Gruia

Începuseră ploile de toamnă. Vântul împrăștia frunzele pe


poteci. Era frig.
Iepurele pornise spre iarmaroc. Avea doi galbeni. Voia să
își cumpere încălțări. Mergea zgribulit și speriat. Pe drum se
întâlni cu Ogarul. Acesta avea o șubă și ciuboțele noi.
— Cât ai dat pe ciuboțele?
— Doi galbeni, răspunse Ogarul.
— Merg să îmi cumpăr și eu!
Porniră împreună. Se întuneca.
— Să ne oprim la hanul Ursului, zise Ogarul.

VOCABULAR Aici, Ogarul mâncă și bău pe săturate. Iepurele nu se atinse


• ogar: câine de vânătoare de nimic. Pentru că Ogarul nu avea bani și mâncarea trebuia
• galbeni: bani de aur plătită, Iepurele fu nevoit să îi dea Ursului cei doi galbeni. De
• zgribulit: înfrigurat necaz, începu să plângă.
• șubă: haină căptușită cu Ogarul adormi. Iepurele îi luă ciuboțelele și fugi de la han.
blană, cojocel
• ciuboțele: cizmulițe, CITIM!
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
ghetuțe
2. Citește:
• enunțurile care îl înfățișează pe Iepure;
REȚINEM!
• fragmentul care descrie anotimpul când se petrece
• Textul care prezintă
întâmplarea;
întâmplări imaginare se
• dialogul dintre Iepure și Ogar.
numește text literar.
3. Citiți textul pe roluri.
• Textul literar îi provoacă
4. Discutați, în perechi, dacă faptele povestite sunt reale sau imaginare.
emoții cititorului.
5. Ce credeţi că vrea autorul să transmită cititorului cu ajutorul textului?
24
• Textul literar
• Textul narativ

RĂSPUND! HARTA LECTURII


1. Formulați, în perechi, întrebări referitoare la textul citit, care Completează, în caiet, o
să înceapă cu următoarele cuvinte: Ce ...?; Cine ...?; Când ...?; schemă asemănătoare.
Cum ...?; Unde ...?; De ce ...? TITLUL TEXTULUI
Răspundeți la întrebările formulate. AUTORUL
ALINEATE FRAGMENTE

ÎNVĂȚĂTURA DESPRINSĂ
EXERSEZ!
1. Citește, din nou, fiecare parte a textului marcată cu semnul .
REȚINEM!
• Completează enunțurile următoare cu informațiile potrivite.
Textul Ciuboțelele
A venit ... .
Ogarului cuprinde un șir de
Iepurele se ducea la ..., având ... .
fapte povestite în ordinea în
Pe drum, acesta s-a întâlnit cu ... .
care s-au petrecut. Acesta
Ce doi se opresc la ... .
este o povestire.
Ogarul mănâncă ..., iar Iepurele este nevoit să ... .
Fiecare faptă corespunde
Când ... a adormit, Iepurele ... .
unei părți de text care se
2. Plasează pe axa timpului faptele povestite în text, potrivit
numește fragment.
succesiunii acestora.
Fiecare fragment începe cu
alineat.
Sosirea Fuga Iepurelui Un text poate avea mai
toamnei de la han
multe fragmente.

LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
JOC
1. JOC. Recunoaște personajul
• Găsește un alt final
Lucrați în echipă. Fiecare grup va descrie un personaj din
pentru întâmplarea citită.
textul citit. Celelalte echipe vor recunoaște personajul.
• Prezintă, în fața clasei,
Exemplu: Era zgribulit și speriat. / Mâncă și bău pe săturate.
povestirea cu noul final.
2. Realizaţi o scenetă pe baza întâmplării citite, utilizând măști.
• Folosește intonația
Folosiţi gesturi și mimică potrivite rolului.
potrivită situației.
• Utilizaţi cuvinte și expresii din text.

25
COMUNICARE ORALĂ • Reguli ale discursului oral
• Ascultarea și respectarea opiniei celuilalt
Eu cred că
ŞTIM! OBSERVĂM!
1. Citiți dialogul. Ogarul a greșit
Într-un dialog, partenerii
profitând de
sunt, pe rând, vorbitori și
naivitatea
ascultători.
Iepurelui.

REȚINEM!
Ascultăm cu atenție ceea
Părerea mea
ce ne comunică partenerul
este că Iepurele
de dialog, apoi ne expu­
nu trebuia să Ursul e vinovat,
nem propria părere.
plece la drum cu pentru că trebuia să-l oblige
Respectăm părerea orică­
un necunoscut. pe Ogar să plătească.
rui vorbitor.
• Ce spune băiatul? Dar fata? Dar doamna învățătoare?
• Care dintre cei trei vorbitori crezi că are dreptate?
CE PĂRERE AI?
• Cum procedăm când partenerii de dialog au păreri diferite
A procedat corect
față de ale noastre?
Ogarul? Dar Iepurele?
Argumentează.
APLIC!
1. Citește dialogul următor:
Dana se întâlnește cu Andrei, în parc.
— Hai să ne dăm în leagăn! zice Dana.
— Bună, Dana! Eu aș vrea să mă joc cu mingea.
— Nu contează. Hai mai repede! răspunde fata.
JOC DE ROL
Explică modul în care ar fi trebuit să se adreseze Dana.
Imaginează-ți că ești
Iepurele. Creează un 2. Alege, din lista de mai jos, un alt titlu potrivit povestirii citite.
dialog cu Ogarul și Ursul. Motivează-ți alegerea.
Alege doi colegi și jucați • Iepurele și Ogarul; • Răzbunarea Iepurelui;
scena în fața clasei. • La Hanul Ursului; • Ogarul încălțat.
26
SCRIERE – REDACTARE • Scrierea cuvintelor cu „î” și „â”
• Transcrierea

OBSERVĂM! ȘTIM!
Citiți enunțurile rostite de cei doi copii. Observați scrierea În limba română, sunetul
cuvintelor marcate. î este redat cu ajutorul
Se hotărî literelor î sau â.
Iepurele începu să să ia ciuboțelele
plângă de necaz. Ogarului și să fugă. REȚINEM!
• La început și la sfârșit
• Când se scrie cu î? Dar cu â?
de cuvânt se scrie î. În inte­
• Dați exemple de cuvinte care se scriu cu î sau cu â.
riorul cuvintelor se scrie â.
• Există cuvinte care se scriu și cu î, și cu â? Exemplificați.

ȘTIM!
APLIC! Transcrierea constă în
1. Selectează, din text, câte două cuvinte care se scriu cu î sau â. transformarea textului
2. Completează casetele cu î sau â. scris de tipar în text scris
c  ntec g  ndeam cobor  de mână, respectând
 mpreună  nc  ntat dobor  regulile așezării în pagină.

JURNAL DE LECTURĂ
EXERSEZ!
• Caută cartea Ciuboțelele
1. Transcrie al doilea alineat al textului. Autoevaluează-te cu
Ogarului, de Călin Gruia
ajutorul unui tabel asemănător celui dat.
și citește textul integral.
Criterii Da Nu Parțial
• Realizează un portret al
așezarea în pagină (alineate)
personajului preferat.
respectarea punctuației • Expuneți portretele reali-
respectarea ortografiei zate la Panoul clasei, apoi
aspectul scrisului
păstrați cele mai reușite
lucrări în Colecția de po-
SCRIEM FRUMOS! vești.

27
CITIRE – LECTURĂ

CIOC! CIOC! CIOC!


după Emil Gîrleanu

Într-o toamnă aurie, veveriţa a pornit în salturi grăbite să


îşi caute provizii pentru iarnă. Într-o zi a dat peste un alun. Ea a
cărat toată toamna şi a umplut scorbura. Îşi făcea planuri că nu
se va mai mişca toată iarna din căsuţă.
Într-o dimineaţă se zgârie într-o coajă de alună. De unde?
Că ea nici nu se atinsese de merinde! Se mânie şi se puse la
pândă să prindă hoţul.
Ce era? Ciocănitoarea dăduse de scorbură şi se pusese pe
mâncat. Cum sosi, veveriţa se repezi şi o prinse de coadă. Se
zbătu ciocănitoarea, dar lăsă coada în laba veveriţei şi fugi.
Într-un târziu se întoarse şi bătu cu ciocul: Cioc! Cioc!
Cioc! Dar veveriţa îşi mutase culcuşul.

VOCABULAR CITIM!
• merinde: mâncare, 1. Citeşte textul în gând, apoi cu voce tare.

provizii 2. Citiţi textul în ştafetă.

• se mânie: se supără 3. Citeşte:


• enunţul în care este precizat anotimpul când se petrece
întâmplarea;
REȚINEM!
• al doilea alineat;
Gîrleanu se scrie cu î,
• fragmentul în care este prezentată răzbunarea veveriţei.
şi nu cu â pentru că se
4. Precizează:
respectă felul în care se
• titlul; • numele autorului; • numărul alineatelor.
semna scriitorul.
5. Explică de ce textul dat este o povestire.

28
• Textul narativ
• Recunoaşterea personajelor

RĂSPUND! CE PĂRERE AI?


1. Când se petrece întâmplarea? 5. Ce a constatat ea într-o zi? Alege varianta potrivită.
2. Cine participă la întâmplare? 6. Cine îi mânca din merinde? Învăţătura povestirii este:
3. Ce a găsit veveriţa? 7. Cum s-a răzbunat veveriţa  E bine să fim darnici.
4. Ce a făcut ea cu alunele? pe ciocănitoare?  Nu e frumos să profiţi
de pe urma altora.
EXERSEZ!
1. Priveşte imaginile următoare şi ordonează-le potrivit desfă­şu­
 Cine munceşte are tot
ce vrea.
rării întâmplărilor prezentate în text.
 Unii se descurcă fără
c. prea mare efort.
Motivează-ți alegerea.

a.
b.
d. ACTIVITATE

• Formulează câte un enunţ potrivit despre fiecare imagine. TRANSDISCIPLINARĂ


• Realizaţi un desen pe o
• Povesteşte fiecare fragment, cu ajutorul imaginilor. Folo­
fişă sau faceţi un modelaj
seş­te expresiile: la început, la un moment dat, după aceea, apoi,
prin care să înfăţişaţi chipul/
până la urmă.
imaginea toamnei.
• Completează oral mesajele colegilor. Corectează expri­
• Însoţiţi lucrarea plastică de
marea acestora.
câteva enunţuri sugestive,
LUCRĂM ÎN ECHIPĂ! redactate la computer.
Lucraţi în patru echipe. Împărţiţi o coală de carton în patru
cadrane, asemănătoare celor de mai jos. Completaţi Cadranele,
JURNAL DE LECTURĂ
rezolvând cerințele!
• Caută volumul Din
1. Transcrieţi enunţul care 2. Scrieţi două enunţuri prin
precizează anotimpul în care se care să schimbaţi finalul lumea celor care nu
desfăşoară faptele. textului. cuvântă, de Emil Gîrleanu
3. Identificaţi trăiri, emoţii 4. Realizaţi un desen în care să
şi citeşte, la alegere, două
pe care le produce textul prezentaţi adăpostul veveriţei,
povestiri.
cititorului. aşa cum vi-l imaginaţi.
29
COMUNICARE ORALĂ • Forme ale discursului oral
• Descrierea unui personaj

REŢINEM! DESCOPERIM!
Textul Cioc! Cioc! Cioc! 1. Reciteşte textul. Observă ce rol au, în text, ciocănitoarea şi

prezintă o întâmplare la veveriţa.

care participă o veve­riţă 2. Reţeaua personajelor

şi o ciocănitoare. Acestea Completează casetele cu numele personajelor care participă

sunt personajele textu­lui. la întâmplările prezentate în text. Indică, prin săgeţi, acţiunile
acestora, ca în model.
... ... ...
JOC: Veverița
și ciocănitoarea
veverița
• Dramatizați întâmplarea
citită, folosind păpuși pe pornise
să își caute ... ...
deget sau marionete. provizii

APLICĂM!
1. Jurnalul dublu
ACTIVITATE Completează un tabel asemănător celui dat, în care să notezi
TRANSDISCIPLINARĂ însuşiri ale personajelor din text.
• Asociaţi fapta ciocăni­ Foloseşte informațiile selectate din textul de la exercițiul de
toarei cu cea a altui perso­ mai sus.
naj. Veveriţa – însuşiri argumente din text

• Creaţi un simbol potrivit „a pornit în salturi grăbite să îşi


• prevăzătoare
caute provizii pentru iarnă”
acestui tip de personaj. ... ...
2. Turul galeriei
• Desenează veveriţa, aşa cum ţi-o imaginezi.
JOC CREATIV
• Însoţeşte desenul cu 2 – 3 enunţuri în care să-i prezinţi
Adresează-i ciocănitorii
însuşirile.
o întrebare. Ce ar putea
Expuneţi produsele pe tablă şi alegeţi o lucrare care v-a
să-ţi răspundă?
plăcut, motivându-vă alegerea.

30
SCRIERE – REDACTARE • Scrierea corectă a cuvintelor
„într-o” şi „într-un”

DESCOPERIM! REŢINEM!
1. Citiţi enunţurile date. Observaţi scrierea cuvintelor marcate. • Cuvintele într-o şi
într-un se scriu
Într-o dimineaţă,
Într-un târziu întotdeauna cu liniuţă de
veveriţa se zgârie
a prins hoţul. unire/cratimă.
într-o coajă de alună.

• Formulaţi enunţuri în care să folosiţi cuvintele într-o şi


sac
într-un. nă
am
to
APLICĂM!
seară
1. Notează, în casete, termenii potriviţi, scrişi pe frunzele alunului.
toamnă alun
• într-o ... • într-un ...
... ...
2. Încercuieşte varianta corectă.
• Într-o alu
n
clasă se află treizeci de elevi. pădure
Într-un
într-o
• Am călătorit tren aglomerat. an
într-un
• Într-o într-o
seară ne-am întâlnit parc.
Într-un într-un
3. Completează enunţurile în caiet, folosind într-o şi într-un.
… zi, veveriţa a plecat prin pădure să culeagă alune. A urcat JOC:
… copac. A pus apoi alunele … scorbură. Continuă propoziţia
Completează propoziţiile
SCRIEM FRUMOS!
date.
• Într-o dimineaţă, Dana
….
• Într-un penar am găsit… .
31
RECAPITULARE Călător în Țara Poveștilor

• Citeşte fragmentele date. „Peste dealuri zgribulite,


Era o toamnă târzie. Moş Ilie îmi spuse cea dintâi poveste Peste ţarini zdrenţuite,
vânătorească. A venit aşa, deodată,
— Într-o zi, încarc puşca, o chem pe Fâţa şi intru în pădure. Toamna cea întunecată.
Ajung la o râpă. Fâţa adulmecă şi porneşte repede. Merg după Lungă, slabă şi zăludă,
lătrat. Într-o poiană văd o dihanie. Părea un cal cu picioare Botezând natura udă
scurte. Avea un corn în frunte. Ochii îi vărsau văpaie. C-un mănunchi de ciumafai.”
după Mihail Sadoveanu, Ţara de dincolo de negură George Topîrceanu,
1. Identifică Balada unui greier mic
fragmentul care 2. Precizează:
aparţine unei povestiri. • titlul şi autorul textului ales;
Motivează-ţi alegerea. • personajele care participă la întâmplare.

3. Selectează, din textul


ales, un element real şi unul
4. Formulează câte un enunţ, folosind
imaginar.
expresiile într-o toamnă, într-un loc.

5. Descoperă regula şi continuă şirul, adăugând câte un cuvânt.


• început, întors, … • a coborî, a doborî, … • dintâi, zâmbet, …

CE E NOU ÎN LUMEA
POVEŞTILOR?
• Redă, printr-un desen, personajul
fantastic prezentat în text.
6. Scrie trei enunţuri în care să evidenţiezi • Păstraţi lucrările cele mai suges­
însuşirile personajului fantastic întâlnit de vânător. tive în mapa Colecţia de poveşti.
32
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu? EVALUARE SUMATIVĂ
S – titlul;
1. Citeşte/Ascultă textul dat.
B – titlul şi autorul;
În faţa casei, copilaşul urmăreşte stolul de rândunele, printre
1. FB – titlul, autorul şi
care şi cei trei pui ai lui, din cuibul de sub streaşină.
personajele identificate
Păsările s-au odihnit puţin şi apoi s-au ridicat.
corect.
Copilaşul a privit lung stolul care se pierdea, apoi a început
S – o corespondență;
să plângă.
B – 2 corespondențe;
Mama a venit în fugă şi l-a strâns în braţe. 2.
FB – 3 corespondențe
— Nu plânge, dragul mamei, se vor întoarce la primăvară.
realizate corect.
după Emil Gîrleanu, Puişorii
• Rezolvă cerinţele: S – două casete;
- subliniază titlul textului; B – patru casete;
3.
- indică numele autorului; FB – șase casete
- încercuieşte, în text, personajele participante la acţiune. completate corect.
2. Realizează corespondenţa dintre fiecare imagine şi numărul S – un personaj;
de ordine al secvenţei din textul dat. B – două personaje;
4.
FB – trei personaje
identificate corect.
S – o propoziţie;
B – două propoziţii;
a b c 5.
1 2 3
FB – trei propoziţii

3. Completează casetele cu literele î sau â. completate corect.

pl ns dobor c mp
ncălţat g scă ntors
4. Citeşte următoarele enunţuri şi scrie ce personaje sunt descrise.
• A mâncat şi a băut, neavând cu ce să plătească.
• Mergea spre iarmaroc, zgribulit şi speriat.
• A umplut scorbura cu alune, pentru iarnă. 1 2 3 4 5
5. Completează propoziţiile, cu unul dintre cuvintele într-o, într-un. S
B
… după-amiază, Andrei a ieşit în grădină. Ţinea o lopată …
FB
mână. O stropitoare aştepta … colţ al grădinii. Calificativ final
33
ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE – AMELIORARE/DEZVOLTARE

LA PAS!
• Citeşte fragmentul dat.
Era odată, într-un sat, un om grozav de leneş, care era purtat într-un car spre spânzurătoare.
Se întâmplă să treacă pe-acolo, într-o trăsură, o cucoană miloasă.
— Oameni buni, se vede că bietul om este bolnav! Duceţi-l la moşia mea, acolo am un hambar
plin cu pâine uscată.
— Dar înmoaie cineva pâinea aceea? întrebă omul.
Cucoana n-a înţeles cum poate un om să fie atât de leneş şi le-a spus sătenilor că leneşul
merită să fie spânzurat.
după Ion Creangă, Povestea unui om leneş
1. Transcrie cuvintele subliniate în text. Alătură ortogramelor alţi termeni potriviţi.
2. Selectează, din fragment, câte un cuvânt care să conţină: • î; • â; • î şi â.
3. Completează enunţurile, folosind informaţiile din text.
• Personajele care participă la întâmplare sunt … .
• Omul din car era … .
• Aflând că sătenii vor să-l spânzure, cucoanei … .
4. Lucraţi în perechi.
• Exprimaţi-vă părerea despre comportamentul personajelor.
• Ascultați şi părerea colegului de bancă. • Notaţi concluziile în caiet.

UN PAS MAI SUS!


CUBUL
Lucraţi în șase echipe, împărţindu-vă următoarele sarcini:
1. Descrieţi cele două personaje ale textului.
2. Comparaţi atitudinea cucoanei cu cea a leneşului.
3. Asociaţi comportamentul leneşului cu cel al altor personaje din lecturile voastre.
4. Realizaţi un desen care să ilustreze textul dat.
5. Scrieţi finalul întâmplării, continuând textul cu două enunţuri.
6. Identificaţi un argument care să susţină şi unul care să combată schimbarea de opinie a
cucoanei, în finalul fragmentului dat.
Expuneţi lucrările şi discutaţi-le în clasă.
34
Unitatea tematică 3

FAMILIA, LEAGĂNUL COPILĂRIEI

Voi fi mai bun:

 citind texte literare în versuri, care ilustrează universul copilăriei;

 recunoscând strofele, versurile unei poezii;

 povestind întâmplări trăite sau observate;

 aşezând corect în pagina caietului un text în versuri;

 redactând un text pe baza unui şir de imagini;

 exersând dialoguri în situaţii din viaţa de zi cu zi;

 realizând descrierea unei persoane.


CITIRE – LECTURĂ

MAMA
(fragment)
după Panait Cerna

Din vârsta fericirii fără minte,


Icoane dragi mi-apar mereu-nainte.

De lume răzleţită şi sfioasă,


În ramă de salcâm zăresc o casă.

Şi-n casă, într-un colţ întunecat,


Văd un copil de mama lui certat. [...]

Din toţi câţi trec, nu-i nimeni să-l aline


Şi-adoarme-ncet copilul, în suspine.
VOCABULAR
Dar peste noapte-o biruieşte dorul
• icoană: (aici) imagine
Şi mama merge unde-i doarme-odorul.
• răzleţită: izolată,
El simte cum s-apleacă peste dânsul
înstrăinată
O umbră bună ce îi şterge plânsul.
• să aline: să mângâie
De gâtul ei s-atârnă în neştire
• biruieşte: învinge
Toţi îngerii din ceruri îi sunt fraţi!
• odor: prunc, copil
Învăluiţi de-a candelei lucire,
Copil şi mamă dorm îmbrăţişaţi.
REȚINEM!
• Textul Mama este o CITIM!
poezie. 1. Citeşte textul în gând, apoi cu voce tare.

• Poezia este scrisă cu 2. Citeşte:

rânduri scurte, numite • expresiile care vorbesc despre casă;

versuri. • enunţurile care prezintă comportamentul mamei.


3. Observă aşezarea în pagină a textului.
• Mai multe versuri
• Cum sunt scrise rândurile?
alcătuiesc o strofă.
• Cum sunt grupate rândurile?
36
• Textul liric • Poezia
• Strofa • Versul

RĂSPUND! COLŢUL DE CREAŢIE


1. Despre ce icoane vorbeşte poetul? • Dacă poţi, creează o
2. Cum i se înfăţişează poetului casa părintească? scurtă poezie despre
3. Ce vede poetul în casa părintească? mama ta. Prezint-o
4. Cine e copilul despre care îşi aminteşte poetul? colegilor.
5. Cum îşi manifestă mama dragostea pentru copilul său? • Alegeţi cele mai reuşite
6. Cum îi răspunde copilul? De ce? poezii şi expuneţi-le la
Colţul de creaţie.

EXERSEZ!
1. Jurnalul dublu CE PĂRERE AI?
Completează, în caiet, un tabel asemănător celui dat, în care Reciteşte strofa în care
să explici expresiile: „vârsta fericirii fără minte”, „icoane dragi mama îşi ceartă copilul.
mi-apar”, „o umbră bună” și „a candelei lucire”. • Ce crezi că a determinat
Expresia Explicaţia atitudinea mamei?
„vârsta fericirii – frageda copilărie când toate faptele • Aminteşte-ţi o situaţie
fără minte” şi vorbele sunt nevinovate
... ... similară din viaţa ta.
2. Formulează enunţuri, folosind cuvintele de la VOCABULAR. • Povesteşte întâmplarea şi
3. Explică scrierea cuvântului marcat în expresia „într-un colţ”. colegilor tăi, apoi ascultă
şi povestirile celorlalţi.

LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
Lucraţi în patru echipe. Completaţi Cadranele, rezolvând AUDIEM, ÎNVĂȚĂM
cerințele. • Audiază în clasă poezia
1. Selectaţi versurile sau ex­pre­ 2. Realizaţi un desen al casei, Întâlnire cu mama, de
siile care dovedesc dragos­tea sugerat de a treia strofă a poeziei. Nicolae Labiș.
mamei pentru copilul ei. • Uti­li­zează culori potrivite,
3. Imaginaţi-vă un dialog între 4. Scrieţi cinci enunţuri despre
pentru a ilustra o scenă
copil şi mama sa. „mama”, fo­lo­sind experienţa
sugerată de poezie.
voastră de zi cu zi sau textul
dat.
37
COMUNICARE ORALĂ • Povestirea unei întâmplări trăite
sau observate

OBSERVĂM!
Priviţi imaginile.

JOC: CASETA • Denumiţi persoanele din fiecare ilustraţie.

CU GÂNDURI • Precizaţi acţiunile săvârşite de persoanele din ilustraţii.

Completează enunţul: • Numeşte activităţi realizate de mama ta. Ascultă şi părerea

Pentru mine, mama altor colegi. Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc

înseamnă … . experienţele voastre? Completează diagrama.


ASEMĂNĂRI

SECRETELE Acţiuni ale Acţiuni ale

REUŞITEI mamei mele altor mame

• Formulează enunţuri
APLIC!
scurte şi clare!
1. Povesteşte o întâmplare din viaţa ta, la care a luat parte şi
• Nu te abate de la
mama.
subiect!
2. Povesteşte o întâmplare trăită sau observată, sugerată de una
• Foloseşte o exprimare
din imaginile următoare.
îngrijită!

38
SCRIERE – REDACTARE • Aşezarea textului în versuri
în pagina caietului

DESCOPERIM! ȘTIM!
Observaţi aşezarea în pagină a textului în versuri. Data se scrie în partea
data dreaptă a paginii.
titlul Titlul se scrie în mijlocul
autorul rândului următor.
alineate
Numele autorului se scrie
între titlu şi text.

REȚINEM!
În cazul textului în
versuri, fiecare vers se
scrie cu alineat şi, de
• Unde este scrisă data? Dar titlul? Dar numele autorului?
cele mai multe ori, primul
• Cum sunt scrise cuvintele „Din”, „Icoane”, „De”, „În”? De ce?
cuvânt al versului se scrie
• Cum este marcat spaţiul dintre strofe?
cu literă iniţială mare.
Între strofe se lasă un rând
APLIC!
liber.
Copiază, în caiet, fragmentul de text prezentat.
• Compară scrisul tău cu cel din model, după criteriile date.
JURNAL DE LECTURĂ
• Corectează-ţi eventualele greşeli. Selectează, din lectura
suplimentară, texte în
Criterii Da Nu Parţial
versuri care ţi-au plăcut.
Aşezarea în pagină (titlu, autor,
alineate, spaţiu între strofe) Transcrie, în jurnal,
Respectarea punctuaţiei acele versuri, respectând
Respectarea ortografiei regulile de aşezare în
Aspectul scrisului (îngrijit, lizibil)
pagină, ortografia şi
punctuaţia.
SCRIEM FRUMOS!

39
CITIRE – LECTURĂ

BUNICA
de Ştefan Octavian Iosif

Cu părul nins, cu ochii mici


Şi calzi de duioşie,
Aieve parc-o văd aici
Icoana firavei bunici
Din frageda-mi pruncie.

Torcea, torcea, fus după fus,


Din zori şi până-n seară;
Cu furca-n brâu, cu gândul dus,
Era frumoasă de nespus
În portu-i de la ţară.

Căta la noi aşa de blând,


Senină şi tăcută;
VOCABULAR
Doar suspina din când în când
• duioşie: blândeţe, calm
La amintirea vreunui gând
• aieve (forma corectă Din viaţa ei trecută.
aievea): cu adevărat, în
realitate CITIM!
1. Citeşte textul în gând, apoi cu voce tare.
• firavă: delicată,
2. Citeşte:
plăpândă
• cuvintele care prezintă înfăţişarea bunicii;
• pruncie: copilărie
• enunţurile care sugerează felul de a fi al bunicii.
• căta (forma corectă
3. Precizează:
căuta): (aici) privea, se
• titlul;
uita
• numele autorului;
• suspina: ofta
• numărul de strofe şi numărul de versuri.
40
• Textul liric
• Poezii despre universul copilăriei

RĂSPUND! REŢINEM!
1. Despre cine vorbeşte poetul în text? Poetul îşi exprimă
2. Cum apare bunica în amintirea poetului? propriile sentimente
3. Cu ce se ocupa bunica? faţa de bunica sa, ceea
4. Cum îi privea bunica pe membrii familiei? ce provoacă emoţie
5. Ce sentimente exprimă poetul pentru bunica sa? cititorului.
Poetul realizează un
EXERSEZ! portret fizic şi sufletesc al
1. Selectează, din text, expresii şi versuri care alcătuiesc portretul bunicii sale.
bunicii. Organizează-le într-un tabel asemănător celui dat.
Însuşiri fizice „părul nins”, … LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
Însuşiri sufleteşti „căta […] blând”, … • Realizaţi o figurină
2. Ordonează imaginile potrivit succesiunii strofelor din poezie. confecţionată din diferite
materiale (carton, hârtie
glasată ş.a.).
• Împărţiţi sarcinile: faţa,
ochii, sprâncenele, gura.
• Expuneţi figurina la
• Găseşte un titlu potrivit fiecărui tablou.
Panoul clasei, expri­mân­
3. Memorează una dintre strofele care ţi-a plăcut.
du-vă trăirile.
• Recitaţi strofa memorată pe rând, corectându-vă, în perechi,
intonaţia şi pronunţia.
JURNAL DE LECTURĂ
4. Formulează câte un enunţ, folosind cuvintele: duioşie, firav,
• Citeşte una dintre poves­
suspina.
tirile Bunicul sau Bunica,
5. Explică înţelesul expresiilor: păr nins, ochi calzi, viaţa trecută.
de Barbu Ştefănescu
6. Realizează corespondenţa dintre fiecare vers şi explicaţiile
Delavrancea.
alăturate.
• Notează, din text,
„icoana firavei bunici” Privea nepoţii cu drag.
enun­ţu­rile care descriu pe
„aieve parc-o văd aici” Imaginea unei bunici plăpânde.
bunica sau pe bunicul.
„căta la noi aşa de blând” Mi se pare că o văd cu adevărat.
41
COMUNICARE ORALĂ • Dialoguri despre familie şi locuinţă
• Descrierea unei persoane

EXERSĂM!
1. Priviţi imaginile.

Familia Danei Familia lui Andrei

• Care sunt membrii familiei Danei? Dar ai lui Andrei?


• Unde locuieşte fiecare familie?

NU UITAŢI! 2. Discutaţi, în perechi, despre:

• Formulaţi clar enunţurile! • componenţa familiei; • locuinţa familiei;

• Vorbiţi pe rând! • numele membrilor; • rolul vostru în cadrul familiei;

• Ascultaţi-l cu atenţie pe • ocupaţia părinţilor; • relaţiile dintre membrii

celălalt! • activităţile familiei; familiei voastre.

• Respectaţi părerea 3. Joc de rol

partenerului de dialog! Imaginează-ţi o întâlnire cu bunica ta, pe care nu ai văzut-o


de mult timp. Realizează, împreună cu colegul de bancă, un
ŞTIM!
dialog în care veţi evidenţia:
Pentru a descrie o
• salutul; • respectarea opiniei celuilalt vorbitor.
persoană, trebuie să
• modul de adresare; • ascultarea replicilor bunicii.
evidenţiem atât trăsături
4. Reciteşte ex. 1 de la rubrica EXERSEZ!, de la pagina 41,
fizice, cât şi sufleteşti.
a­mintindu-ţi ce elemente cuprinde descrierea unei persoane.
Însuşirile sufleteşti
• Realizează o descriere a bunicii tale/a bunicului tău. Dacă
sunt susţinute de vorbe,
poţi, înso­­ţeşte descrierea cu un desen sugestiv. Prezintă-l în
atitudini, fapte.
faţa co­le­gilor.
42
SCRIERE – REDACTARE • Scrierea imaginativă
după un şir de imagini

DESCOPERIM!
Observaţi imaginile.

• Formulaţi propoziţii în legătură cu fiecare imagine. REȚINEM!


• Numiţi personajele care participă la întâmplare. Pentru a realiza un text
• Îmbogăţiţi propoziţiile, utilizând expresii deosebite, pentru după un şir de ilustraţii,
a obţine un text de 5 – 7 enunţuri. procedăm astfel:
• Daţi un titlu potrivit textului. • formulăm clar enunţuri;
• Redactaţi textul, respectând regulile de aşezare în pagină, • dezvoltăm enunţurile cu
punctuaţia şi ortografia. alte informaţii;
• nuanţăm exprimarea prin
EXERSEZ! utilizarea unor expresii
Creează expresii deosebite, după model. deosebite;
• păr nins, argintiu, … • redactăm textul,
... ...
respectând normele
• chip • buze
ortografice, de punctuaţie
... ...
şi de aşezare în pagină.
ca două stele ...
• glas precum
• ochi
ca ... ...
VORBE ÎNŢELEPTE
povestesc ...
• tăcerea Cinsteşte învăţăturile
• mâinile
... ... tatălui tău şi ascultă
poveţele maicii tale!
Integrează, în textul de mai sus, unele expresii create.
43

RECAPITULARE Noi și cuibul părintesc

• Citeşte textul.
Bine e la noi acasă! Tată, mamă şi bunici, Când păşesc al casei prag,
Nu e lume mai frumoasă Eu şi frăţiorii mici, Tot ce văd în ea mi-e drag.
Cum e cuibul părintesc, Toţi, aici, suntem uniţi, Parcă dintr-un basm vrăjit,
Unde eu trăiesc şi cresc. Bucuroşi şi fericiţi! Toate-mi spun „Bine-ai venit!”
Casa mea şi-n somn o ştiu, Emilia Căldăraru,
Orice colţ pot să-l descriu, Bine e la noi acasă!

Joc: STELUŢA 1. Precizează:

ÎNTREBĂRILOR • titlul; • numele autorului; • numărul de versuri.

Formulează câte o 2. Găseşte un alt titlu potrivit poeziei.

întrebare în legătură 3. Transcrie versurile care vorbesc despre casa părintească.

cu textul citit, care să Respectă regulile de aşezare în pagină a textului în versuri.

înceapă cu unul dintre 4. Asociază enunţurilor date expresii sau versuri din text.

cuvintele ridicate. • Casa părintească este locul unde se reuneşte familia.


Cine? • Sentimentele îi unesc pe membrii familiei.

Ce? Când? • Orice obiect din casă are o valoare sentimentală.


5. Explică înţelesul versului: „Toţi, aici, suntem uniţi.”

Unde? De ce? 6. Scrie un text de 5 – 7 enunţuri, pornind de la imaginile date.

• Răspunde, în scris, la
întrebări.

ACTIVITATE
TRANSDISCIPLINARĂ
Ilustrează, dacă vrei, pe o
LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
fişă, me­sajul transmis de
Imaginaţi-vă o activitate sau un eveniment în familie. Împărţiţi
poezia dată.
rolurile. Creaţi dialoguri între membrii familiei, pe diferite teme:
Discutaţi lucrările în cla­
• o aniversare; • în concediu;
să. Afişaţi-le la panou.
• la cumpărături; • în vizită.
44
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu? EVALUARE SUMATIVĂ
S – o variantă de răspuns;
B – două variante de
1. Încercuieşte varianta corectă de răspuns.
o povestire. răspuns;
• Textul scris cu rânduri scurte este 1.
o poezie. FB – trei variante de
vers. răspuns identificate
• Rândul scurt al unei poezii se numeşte
fragment. corect.
• Strofa
reprezintă un grup de versuri. S – plasarea corectă a
Alineatul
titlului şi a numelui
2. Transcrie textul dat, respectând regulile de aşezare în pagină.
autorului; ortografierea
corectă a cuvintelor;
CÂNTEC DE ADORMIT MITZURA
B – plasarea corectă a
(fragment)
titlului şi a numelui
de Tudor Arghezi
autorului; ortografierea
2.
corectă a cuvintelor;
Doamne, fă-i bordei în soare, scrierea fiecărui vers cu
Într-un colţ de ţară veche, alineat şi majusculă;
Nu mai ’nalt decât o floare FB – aşezare corectă în
Şi îngust cât o ureche. pagină, ortografie, punctu-
aţie respectate, aspectul
Şi-n pridvor, un ochi de apă îngrijit al scrisului.
Cu o luntre cât chibritul, S – un enunţ;
Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă B – două enunţuri;
Cerul tău şi nesfârşitul. 3. FB – trei enunţuri formu-
late corect, folosind trei
3. Formulează trei enunţuri prin care să descrii un membru al criterii.
familiei tale, referindu-te la:
• o însuşire fizică;
• o însuşire sufletească;
• relaţia ta cu acest membru al familiei. 1 2 3
S
B
FB
45
ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE – AMELIORARE/DEZVOLTARE

LA PAS!
• Citeşte fragmentele date.
Şi, Doamne, frumos era pe atunci, căci şi „Tatăl meu zideşte case
părinţii, şi fraţii, şi surorile îmi erau sănătoşi, Cocoţat pe schele;
şi casa ne era îndestulată, şi copiii şi copilele El, cu fruntea lui, ajunge
megieşilor erau de-a pururea în petrecere cu noi. Până sus la stele.”
după Ion Creangă, Amintiri din copilărie Veronica Porumbacu, Tatăl meu

• megieş: vecin
1. Indică textul în versuri. Motivează alegerea.
2. Citeşte: • un vers; • o strofă.
3. Identifică:
- membrul familiei la care face referire fragmentul în versuri;
- o însuşire a acestuia, ce reiese din text.
4. Observă imaginea alăturată, apoi răspunde cerințelor date.
• Ce persoane sunt ilustrate?
• Ce însuşiri fizice observi la bunic? Dar la nepot?
• Ce însuşire sufletească sugerează îmbrățișarea bunicu­lui?
Dar zâmbetul?
• Formulează două enunţuri în care să precizezi:
- o însuşire fizică;
- o însuşire sufletească a bunicului.

UN PAS MAI SUS!


Joc: DESCRIE PERSOANA!
• Puneţi, într-un coşuleţ, bilete pe care să fie scris:

mama tata bunicul sora bunica fratele


• Un copil extrage un bilet. Va descrie persoana indicată de acesta, precizând însuşiri
sufleteşti şi elemente din înfăţişarea acelei persoane.
• Va fi apreciată cea mai frumoasă descriere.

46
Unitatea tematică 4

VIN SĂRBĂTORILE!

Voi fi mai bun:

 citind texte ce reprezintă anotimpul iarna şi sărbătorile;

 formulând întrebări şi răspunsuri pe baza textelor citite;

 scriind pe m înainte de p sau b;

 identificând cuvinte cu înţeles asemănător celor date;

 redactând o felicitare;

 alcătuind propoziţii şi intonându-le potrivit înţelesului şi semnelor de


punctuaţie utilizate;

 formulând îndemnuri, rugăminţi, strigări, urări ş.a. marcate prin semnul


exclamării;

 povestind oral un fragment al unui text citit.


CITIRE – LECTURĂ

VREAU SĂ TRĂIESC PRINTRE STELE


după Victor Eftimiu

Un pui de brad se săturase să stea la umbra brazilor bătrâni,


în întuneric. Dorea să călătorească şi să poarte pe ramuri o
puzderie de steluţe.
Începu să urce. Îi lăsă în urmă pe toţi prietenii lui. Rămase
singur pe o stâncă.
Deodată zise:
— Nu e nimeni care să-mi ţină tovărăşie.
— Ba da! Spuse un moşneag care zbura în slava cerului.
Era Moş Crăciun.
— De ce oftezi?
— Mă simt singur.
VOCABULAR
— Dar cu copiii nu ai vrea să te joci?

• puzderie: mulţime, — Ba da, dar copiii sunt departe.

număr mare Moşul îl oferi unor oameni care aveau copii. Aceştia îl
împodobiră cu steluţe şi jucării. Cântară şi jucară în jurul lui.
• slava cerului: înaltul
Visul brăduţului se împlinise.
cerului, văzduh

ACTIVITATE CITIM!
TRANSDISCIPLINARĂ 1. Citeşte textul în gând, apoi cu voce tare.
2. Citiţi textul pe roluri.
Ilustrează brăduțul 3. Citeşte:
îm­po­dobit, aflat în casa - enunţul care exprimă dorinţa brăduţului;
co­pii­lor. - fragmentul în care se povesteşte despre felul cum a fost
Ce exprimă acesta? primit brăduţul de către oameni.

48
• Povestirea orală
a unui fragment

DESCOPERIM! ŞTIM!
1. Ordonează enunţurile date, potrivit întâmplărilor din text. Un fragment de text este
• Moş Crăciun a dus brăduţul unei familii care avea copii. organizat în jurul unei
• Un brăduţ voia să trăiască printre stele. idei.
• Brăduţul se simţea singur pe stâncă. Ideea poate fi exprimată
2. Reciteşte: prin mai multe enunţuri
• primul fragment din text; sau alineate.
• enunţul potrivit acestui fragment, descoperit la exerciţiul
anterior. Ce fel de informaţii cuprinde enunţul?
NU UITA!
3. Observă modul în care povesteşte Andrei primul fragment
Respectă următoarele
din text.
etape:
• reciteşti fragmentul;
• formulezi întrebări
despre ceea ce se
1. Despre cine se vorbeşte în fragment? povesteşte;
... despre un brăduţ. • răspunzi la întrebări,
2. Cum se simţea brăduţul? selectând informaţiile
... singur. importante;
3. Ce îşi dorea acesta? • înlănțuieşti enunţurile!
... să călătorească, având pe ramuri steluţe.

REŢINEM!

Un brăduţ stătea singur pe o stâncă. El îşi dorea Povestirea orală a unui

să călătorească, purtând steluţe pe ramurile lui. fragment reprezintă


dezvoltarea enunţului ce
cuprinde informaţiile cele
APLIC!
mai importante.
Povesteşte oral al treilea fragment, procedând asemănător lui
Andrei.

49
COMUNICARE ORALĂ • Propoziţia / Enunţul
• Intonarea propoziţiilor

EXERSEZ!
1. Citeşte, din text, câte un enunţ care să exprime:
• o informaţie;
• o întrebare.
2. Observă imaginea alăturată.
• Formulează câte o comunicare despre brăduţ, care să
ŞTIM! exprime:
O comunicare orală sau scri­ • o constatare/o informaţie;
să se numeşte propoziţie. • o întrebare.
La sfârşitul propoziţiei care
comunică o informaţie sau
DESCOPERIM!
o constatare se pune punct. Observaţi enunţurile rostite de personaje:
La sfârşitul propoziţiei prin
care se întreabă ceva se Salut, Ce bine e
pune semnul întrebării. brăduţule! printre copii!
Propoziţia se intonează
ţinând seama de semnele Pune-i o steluţă
de punctuaţie. în vârf! Hai să jucăm
în jurul lui!

• Explicaţi ce exprimă fiecare enunţ rostit de personaje.


REŢINEM!
• Ce semn s-a scris la sfârşitul fiecărui enunţ?
Unele propoziţii expri-
mă o strigare, o mirare,
o bucurie, o poruncă, un APLIC!
1. Completează casetele cu semnele de punctuaţie potrivite.
îndemn, un salut, o urare.
A început să ningă 
La sfârşitul acestor propo-
— Cum sunt fulgii 
ziţii se scrie semnul
— Sunt aşa de mari şi de pufoşi 
exclamării (!).
2. Scrie câte un enunţ care să exprime:
• un salut; • o rugăminte; • o urare.
50
SCRIERE – REDACTARE • Semnul exclamării
• Scrierea corectă a cuvintelor cu „m” înainte de „p” sau „b”

DESCOPERIM! REŢINEM!
1. Citiţi dialogul. Observaţi scrierea cuvintelor marcate. Înainte de literele p sau b se
Acum e scrie întotdeauna m.
Brăduţul nu mai stă la împodobit cu
umbra brazilor bătrâni. globuri şi steluţe. CE PĂRERE AI?
• De ce crezi că îşi dorea
• Ce literă este scrisă înainte de p? Dar înaintea lui b? brăduţul să fie alături de
• Selectaţi, din text, cuvinte care se scriu cu mp/mb. copii?
• Daţi alte exemple de cuvinte care se scriu cu mp/mb. • De ce reprezintă bradul
de Crăciun o bucurie
APLIC! pentru oameni?
1. Completează casetele cu m sau n, pentru a obţine cuvinte Motivează răspunsurile.
corecte.
î  părat u  brelă cu  pără COLŢUL DE CREAŢIE
î  ceput tro  petă co  curs • Notează, pe un jeton, o
2. Transformă cuvintele, ca în model. dorinţă pe care ţi-ar plăcea
pădure – împădurit boboc... să ţi-o îndeplinească Moş
prieten... bătrân... Crăciun. Poţi folosi cuvin-
te, desene sau simboluri.

ATELIER • Afişaţi jetoanele la rubrica


Joc de rol AŞ DORI SĂ...
Imaginaţi-vă o întâlnire cu Moş Crăciun.
• Cum v-aţi comporta? JURNAL DE LECTURĂ
• Ce l-aţi întreba? • Citeşte poezia Uite, vine
• Ce i-aţi cere? Moş Crăciun, de Otilia
Organizaţi o mică serbare. Cazimir.
• Selectează şi scrie expresii
din poezie.

51
CITIRE – LECTURĂ

COLINDĂTORII
(fragment)
de George Coșbuc

Cad fulgii mari încet zburând,


Și-n casă arde focul,
Iar noi, pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.
De mult și patul ne-aștepta,
Dar cine să se culce?
Rugată, mama repeta
Cu glasul rar și dulce.

Cum sta pe paie-n frig Hristos,


În ieslea cea săracă,
Și boul cum sufla milos

VOCABULAR Căldură ca să-i facă,

iesle: jgheab făcut din Drăguţ un miel cum i-au adus

lemn, în care se pune Păstorii de la stână,

hrana animalelor în grajd Și îngeri albi cântau pe sus,


Cu flori de măr în mână.

CONCURS
Memoraţi versurile care
CITIM!
v-au impresionat. 1. Citește poezia cu un ton liniștit.

Organizaţi în clasă un 2. Citește versurile în care se vorbește despre nașterea lui Hristos.

concurs de recitări. 3. Transcrie versurile în care este prezentată sosirea păstorilor.


Observă și respectă așezarea versurilor.
Fiţi atenţi la intonaţie și
Corectaţi transcrierea în perechi.
pronunţie!
Apreciaţi aspectul și corectitudinea scrisului.
52
• Intonarea propoziţiilor.
• Formularea răspunsurilor la întrebări

4. Precizează: JOC DE ROL


numărul strofelor poeziei; • Imaginaţi-vă întâlnirea
numărul versurilor fiecărei strofe. dintre păstori şi steaua
care îi îndrumă spre ieslea
RĂSPUND! în care s-a născut Hristos.
Citește întrebarea. Observă răspunsul formulat.
• Creaţi dialoguri între
1. Despre ce sărbătoare religioasă le vorbește copiilor mama?
personaje.
Mama le vorbește copiilor despre nașterea lui Hristos.
2. Ce anotimp este descris în poezie?
3. Ce află copiii despre nașterea lui Hristos? AUDIEM, ÎNVĂŢĂM!
4. Ce învăţătură ai desprins din a doua strofă a poeziei? • Audiaţi colinde sau
citiţi despre obiceiuri din
perioada Crăciunului.
EXERSEZ!
1. Formulează propoziţii cu ajutorul cuvintelor: • Redați, printr-un desen,
• păstor; reacţiile şi impresiile
• stână; produse de sunetele/
• înger. textele audiate.
• Foloseşte semnele de punctuaţie cunoscute.
2. Transformă cuvintele, după model.
fulg păstor înger glas
fulgi ... ... ...
3. Explică folosirea semnelor de punctuație marcate în enunțurile
JURNAL DE LECTURĂ
date:
• Citeşte/Ascultă con­ti­­nua­
Cine voia să se culce?
rea poeziei Colindătorii,
Ce glas dulce are mama!
de George Coşbuc.
Hristos s-a născut într-o iesle.
• Intonează corespunzător fiecare enunţ. • Selectează versuri care

4. Selectează, din text, câte două cuvinte care se scriu cu: vorbesc despre Naşterea

î; â. Domnului.

53
SCRIERE – REDACTARE • Felicitarea

DESCOPERIM!
Observaţi imaginile. Citiţi mesajul scris.

Cu ocazia Sărbătorii Naşterii


Domnului, vă dorim sănătate
şi împlinire.

Crăciun fericit! Familia Ionescu

ŞTIM Ce prezintă ilustraţia?

Oamenii fac schimb de Ce urare este scrisă sub ilustraţie?

mesaje orale sau scrise în Ce mesaj este transmis în textul alăturat?

diferite situaţii din viaţa Există o legătură între ilustraţie şi mesaj? Explică.

de zi cu zi. APLIC!
1. Alege, din enumerarea de mai jos, situaţiile în care putem
transmite un mesaj prin intermediul unei felicitări.
Paşte; o aniversare; sfârşitul anului şcolar; obţinerea
unui premiu; o onomastică; 1 Decembrie.
2. Precizează evenimentele sau sărbătorile la care poţi folosi
REŢINEM!
următoarele urări:
Felicitarea este o ilustrată
Hristos a înviat! La mulţi ani!
special tipărită, prin care
Multă sănătate! Felicitări!
o persoană adresează
altei persoane aprecieri
pentru o realizare LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
Realizaţi, în grup, o felicitare de Anul Nou pe care o puteţi
deosebită sau urări cu
trimite unor prieteni.
ocazia unor sărbători, a
Împărţiţi sarcinile: confecţionarea ilustraţiei, conceperea me­
unei aniversări sau a altor
sajului, scrierea mesajului.
evenimente deosebite.
Selectaţi cele mai reuşite lucrări şi expuneţi-le la Colţul de creaţie.
54
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII • Cuvinte
cu înţeles asemănător

DESCOPERIM! ŞTIM!
Observaţi imaginea. Citiţi enunţurile, apoi rezolvați cerințele. Uneori, oamenii folosesc
în exprimare cuvinte

Glasul mamei se aude rar şi dulce. diferite, dar care transmit


aceeaşi idee.

REŢINEM!
În exprimare, repetarea
unor cuvinte poate
Are o voce ca de înger! deveni supărătoare.
Înlocuirea acestora cu
• Ce spune Dana? Dar Andrei? alte cuvinte cu înţeles
• Ce puteţi spune despre înţelesul cuvintelor marcate? asemănător îmbogăţeşte
• De ce credeţi că cei doi copii nu au folosit acelaşi termen în exprimarea. Atenție! Nu
exprimare? trebuie schimbat înţelesul
APLIC! enunţului!
1. Înlocuieşte cuvintele marcate cu altele potrivite, dintre cele
scrise între paranteze, fără a schimba înţelesul enunţurilor.
JOCUL CUVINTELOR
• În aer plutesc fulgi de zăpadă.
CU ÎNŢELES
Fulgii de zăpadă sunt pufoşi.
ASEMĂNĂTOR
• Lucraţi în echipă.
• Mama repetă cu glas încet. • Completaţi şirurile date
Glasul încet îi fermeca pe copii. cu cel puţin doi termeni.
(ploaie, rar, şoptit, nea) zic: spun, ..., ..., ...
2. Realizează corespondenţe între cuvinte cu înţeles asemănător. mare: uriaş, ..., ..., ...
• stând • frumuşel copil: prunc, ..., ..., ...
• cânta • şezând încet: uşor, ..., ..., ...
• drăguţ • intona • Câştigă echipa care
• păstor • cioban a găsit cele mai multe
cuvinte. 55
RECAPITULARE La colindat

• Citeşte fragmentul de mai jos.


Era ajunul Anului Nou. Mama a adus două sorcove. Una pentru mine, cealaltă pentru Ionică,
un biet copil orfan, cu care mergeam la colindat.
A doua zi am plecat amândoi cu sorcova. Era lapoviţă. Abia scoteam picioarele din noroi.
Deodată un câine se repezi la noi. Eu fug. Ionică rămâne singur în noroi. Ţipă. Se apără disperat
cu sorcova.
Îl iau de mâna şi mergem acasă. Mama întreabă:
— De unde te-a muşcat, Ionică?
— De sorcovă! răcnește el.
după Barbu Ştefănescu Delavrancea, De azi și de demult

1. Formulează întrebări pe baza 2. Ordonează enunţurile potrivit


textului, care să înceapă cu: Cine?, întâmplărilor din text.
Ce?, Când?, Unde?, De ce?.  Un câine se repede la Ionică.
• Redactează răspunsurile.  Doi băieţi primesc câte o sorcovă.
 Băieţii se întorc acasă.
3. Povesteşte oral fragmentul care  Copiii pleacă cu sorcova.
prezintă păţania lui Ionică.

5. Scrie cuvinte cu
4. Transcrie câte un enunţ care exprimă: înţeles asemănător
• o informaţie; • o întrebare;• o strigare. pentru: fug, disperat,
a răcni, biet.

6. Redactează textul unei felicitări 7. Vizionaţi, în clasă, o secvenţă înregistrată


de Anul Nou, adresată rudelor. sau o emisiune în care este prezentată urarea
cu sorcova. Discutaţi despre acest obicei.
56
56
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu? EVALUARE SUMATIVĂ
S – numerotarea corectă

• Citeşte fragmentul de mai jos. a primului enunţ;

La o săptămână după Crăciun, iarna a pus stăpânire pe sat. B – numerotarea corectă

Pe coasta înaltă şi largă din capătul satului au apărut copiii cu a primelor două enunţuri;

săniuţele. 1. FB – numerotarea

Vasilică şi Niculiţă s-au rugat mult de părinţi ca să-i lase la corectă a tuturor

săniuş. Ajunşi pe coastă, se sfătuiră care să stea înainte. enunţurilor, potrivit

— Să stea cel care conduce! zise succesiunii întâmplărilor

un băiat mai mare. Aţi mai fost din text.

singuri la săniuş?
S – completarea corectă a
Copiii nu răspunseră.
unui enunţ;
după Ion Agârbiceanu,
B – completarea corectă
La Săniuş 2.
a două enunţuri;
FB – completarea corectă
1. Ordonează enunţurile următoare, potrivit întâmplărilor din a trei enunţuri.
text, numerotându-le în casete.
• Copiii se sfătuiră cum să stea pe sanie.  S – realizarea unei

• Copiii au ieşit cu săniile pe coastă.  corespondenţe corecte;

• Vasilică şi Niculiţă au mers la săniuş.  B – realizarea a două


3.
 corespondenţe corecte;

2. Completează casetele cu semnele de punctuaţie potrivite. FB – realizarea a trei

• Ninge neîncetat de două zile  corespondenţe corecte.

• De unde cad fulgii pufoşi 


• Hai să-i prindem  1 2 3
S
B
3. Realizează corespondenţa dintre enunţurile date şi ceea ce FB
Calificativ final
exprimă acestea.
• Ce frumos ninge! O MIRARE
• Ar fi mai bine să-ţi pui căciula! O BUCURIE
• Vai, a nins toată noaptea! UN ÎNDEMN
57
ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE – AMELIORARE/DEZVOLTARE

LA PAS! 1. Transformă enunţurile, ca în model.


• Citeşte textul dat. Copiii colindă pe la case. Cine colindă pe la case?
Ce frumos colindă copiii!
PLUGUŞORUL • Copiii le doresc gospodarilor belşug.
Mâine anul se-nnoieşte, • Gazdele le dau copiilor nuci şi covrigi.
Pluguşorul se porneşte 2. Completează casetele cu m sau n. Nu uita că înainte de p sau
Şi începe a colinda, b se scrie m!
Pe la case a ura. câ  p î  toarce î  plinit
Casa care e curată câ  d î  parte î  belşugat
Dumnezeu s-o norocească. 3. Descoperă regula și încercuiește intrusul.
Câte flori sunt în livadă, • a porni: a începe, a se urni, a atinge, a se mișca;
Atâţia galbeni în ladă, • curată: spălată, caldă, nepătată, îngrijită.
Câţi cărbuni sunt în cuptor,
Atâtea vite-n obor. UN PAS MAI SUS!
Anul fie cu belşug PROIECT: Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun
Pentru brazda de sub plug. Ce vom face?
La mulţi ani cu sănătate, Vom realiza o planşă pe care vom ilustra obiceiuri şi tradiţii
Să vă dea Domnul de toate! practicate de Crăciun în zona în care locuim.
La anul şi la mulţi ani! Cum vom face?
• Vom lucra în grup.
• Ne vom documenta din cărţi, reviste, materiale înregistrate
sau de la părinţi şi bunici.
• Vom redacta textul la computer.
• Vom aduna recuzita necesară (obiecte, costume populare).
• Vom merge la colindat, realizând fotografii sau desene.
• Vom asambla, prin lipire, materialele pe planşă.
De ce vom face?
• Vom participa la o expoziţie.
• Vom organiza o serbare de Crăciun, ilustrând obiceiurile şi tra­
diţiile locale.
58
Unitatea tematică 5

FARMECUL IERNII

Voi fi mai bun:

 citind texte literare şi nonliterare ce prezintă fenomene specifice iernii;

 povestind oral un text citit sau întâmplări observate;

 realizând descrierea unui fenomen al naturii;

 respectând regulile unui discurs oral (pronunţia clară şi corectă);

 utilizând corect virgula (între cuvintele unei enumerări sau după


o strigare);

 folosind corect cuvintele sa şi s-a în scrierea propoziţiilor;

 identificând cuvinte după criterii date (număr de silabe, poziţia unui


sunet/a unei litere, înţeles ş.a.);

 formând cuvinte după criterii date (combinaţii de litere/silabe);

 redactând un text pe baza unei ilustraţii.


CITIRE – LECTURĂ

IARNA
după Mihail Sadoveanu

Era o iarnă bogată în zăpadă. Pârâul era înghețat și troienit.


Mă bucuram de prima mea vacanță și îi cerui lui Moș
Irimia o săniuță. După ce bătrânul mi-a cioplit-o, luai pe fratele
meu Matei ș-o pornirăm cu băieții pe costișă. Șirag ne dădeam
drumul la vale, chiuind și urlând.
Atunci învățam cârmuirea saniei de la Vasile a lui Pânzaru,
care îmi zicea:
— Măi Tudoriță, îndreaptă sania cu călcâiele și apoi să vezi
că merge ca trenul!
Se așeză dinainte pe săniuță și eu în spatele lui. Pornirăm
la vale. Săniuța mergea fulgerător. Ochii mi se încălziseră și
VOCABULAR obrajii mi se aprinseră.
• troienit: înzăpezit — Ei, îți place? întrebă Vasile.
• costișă: partea înclinată — Tare îmi place!
a dealului, pantă Sus, pe deal, băieții satului chiuiau.
• chiuind: țipând
• cârmuire: (aici)
conducere CITIM!
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
2. Citește:
JOC:
• enunțul în care Tudoriță învață să cârmuiască sania;
Cuvinte dintr-un cuvânt
• alineatul din care afli în ce anotimp se petrece întâmplarea;
• Descoperă cuvintele
• fragmentul care înfățișează cursa cu săniuța celor doi frați.
ascunse în cuvântul
3. Citiți textul pe roluri.
„fulgerător”.
4. Explică folosirea: •  semnului întrebării;
• Scrie-le în caiet.
• semnului exclamării.
60
• Povestirea orală
a unui text

DESCOPERIM! ȘTIM!
1. Observați întrebările formulate de cei doi copii, în legătură Un text cuprinde două sau
cu textul citit. mai multe fragmente.
b. Ce a cerut băiatul lui
a. Când se petrece Moș Irimia? Când povestim oral un
întâmplarea? fragment, dezvoltăm
d. Ce i-a învățat Vasile
enunțul care prezintă
c. Unde au pornit a lui Pânzaru?
băieții? informațiile cele mai
f. De ce chiuiau
importante.
e. Cum se simțea copiii?
băiatul?

REȚINEM!
2. Răspundeți la fiecare întrebare, în ordinea indicată de sub­
Enunțurile prin care
puncte, formulând câte un enunț.
răspundem oral
• Ce observați?
întrebărilor referitoare la
3. Recitiți textul Iarna, după Mihail Sadoveanu. Povestiți-l în
un text, în ordinea în care
fața clasei, urmărind răspunsurile la întrebările date.
s-au petrecut întâmplările,
• Corectați eventualele greșeli de exprimare.
alcătuiesc povestirea
orală a textului.
APLIC!
1. Recitiți textul Vreau să trăiesc printre stele, după Victor
Eftimiu.
• Recitește enunțurile prezentate la exercițiul 1, pagina 50,
JURNAL DE LECTURĂ
de la rubrica DESCOPERIM!
• Fragmentul citit face
• Povestiți oral textul, dezvoltând enunțurile date.
parte din povestirea
Moș Crăciun, de Mihail
LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
Sadoveanu. Citește textul
Organizați-vă în echipe și realizați câte un rebus cu tema
integral și selectează, pe o
Iarna. Împărțiți sarcinile: formularea definițiilor, realizarea
fișă, expresii despre iarnă.
formatului pe planșă, ilustrarea unor definiții cu ajutorul unor
simboluri/desene.
61
COMUNICARE ORALĂ • Povestirea unor întâmplări observate
• Reguli ale discursului oral • Pronunția clară și corectă

EXERSEZ!
1. Observă imaginea dată.
• Unde și când se petrece întâmplarea?
• Cine apare în imagine?
• Ce face fiecare copil?  
• De ce râd copiii?
2. Povestește o întâmplare trăită sau observată, care s-a petrecut
iarna, la săniuș, la patinaj sau la schi. Ceilalți colegi pot:
NU UITA!
– să adreseze întrebări lămuritoare asupra unui fapt;
• Precizezi locul și
– să corecteze exprimarea și îmbinarea enunțurilor.
momentul întâmplării,
persoanele care iau parte LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
la acțiune. Jocul semnelor de punctuație
• Înlănțuiești enunțurile O echipă va formula enunțuri, intonându-le corect.
în ordinea în care s-au Celelalte echipe vor indica, pe rând, pentru fiecare enunț,
petrecut faptele. semnul de punctuație potrivit.
• Te exprimi îngrijit, Câștigă echipa care are cele mai multe răspunsuri corecte.
pronunțând clar și corect
ACTIVITATE TRANSDISCIPLINARĂ
cuvintele.
Realizează imaginea iernii folosind cuvinte, forme și culori.
• Intonezi enunțurile
• Utilizează computerul;
potrivit mesajului pe care
• Prezintă lucrarea în fața clasei;
dorești să-l transmiți.
• Expuneți lucrările la Panoul clasei.
62
SCRIERE – REDACTARE • Virgula

DESCOPERIM! REŢINEM!
1. Observați imaginea. Citiți/Ascultați dialogul dintre personaje. Virgula (,) este semnul
de punctuație care se
Ne așezăm,
folosește pentru a separa:
Măi Tudoriță, îndreptăm sania cu
- cuvântul care exprimă
cum se conduce călcâiele, pornim
o strigare de restul
sania? la vale.
enunțului;
- cuvintele unei enumerări.
• Ce personaje discută?
Virgula nu se pune îna­in­
• Ce îi spune Vasile a lui Pânzaru lui Tudoriță?
tea cuvintelor și, sau, ori.
• Ce semn apare după numele strigat?
• Ce răspunde Tudoriță?
• Ce semn apare între cuvintele enumerării?

APLIC!
1. Citește cu voce tare textul dat.
LA SINAIA
Sandu, Bogdan, Florin, Mihai și Teo au urcat în autocar. Ei
merg la Sinaia. JOC: Continuă enunțul!
— Cornelia, urcă mai repede! Învățătoarea citește pro­
• Identifică semnele de punctuație folosite în text. po­ziții incomplete. Elevii
• Explică utilizarea acestora. vor continua propozițiile,
2. Scrie și completează casetele cu semnele de punctuație potrivite. completându-le potrivit.
 Ioana  ce servim azi la desert  Scrieți în caiete enunțurile
 Am cumpărat fructe  prăjituri  suc  obţinute.
3. Formulează enunțuri, folosind virgula: Exemple:
- după cuvântul care exprimă o strigare; • La ora de comunicare,
- între cuvintele unei enumerări. am citit, am povestit ... .
• — Dragi elevi, ... .
63
CITIRE – LECTURĂ

FIECARE FULG DE ZĂPADĂ ESTE UNIC


după Justin Pollard

Primul care a constatat acest fapt a fost americanul Wilson


Bentley, la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Wilson locuia într-un ținut friguros și s-a gândit să studieze
fulgii la un microscop dăruit de mama sa.
Deși fiecare fulg avea formă hexagonală superbă,
era totuși diferit. Cu timpul, Wilson a cumpărat un aparat de
VOCABULAR
fotografiat, cu care a imortalizat peste 5 000 de fulgi diferiți.
• hexagonală: figură geo­
me­trică având șase laturi. Dar poate fi adevărat? Un fulg de nea este un mic cristal
înghețat dintr-un nor, care devine tot mai mare odată ce coboară
• superbă: deosebit de
spre pământ. Forma lui depinde de cât de rece și de umed este
frumoasă
aerul, de curentul care îl poartă în zbor.
• a imortalizat: (aici) a
Așadar, e puțin probabil ca doi fulgi să ia formă și să cadă
fotografiat
identic.

CITIM!
1. Citește textul în gând, apoi cu voce tare.
2. Citește enunțul în care se spune:
- cine a fost Wilson Bentley;
- ce este un fulg de nea.
64
• Textul nonliterar
sau informativ

DESCOPERIM! ȘTIM!
Lucrați în grupuri de 4 – 5 elevi. Unele texte prezintă
• Recitiți textul, marcând în dreptul informațiilor următoarele informații reale, din viața
simboluri: de zi cu zi sau informații

 pentru informații cunoscute; din diferite domenii.


– pentru informațiile care contrazic sau diferă de ceea ce
știați;
+ pentru informații noi;
? pentru informații care vi se par neclare sau insuficient
lămurite.
• Completați un tabel asemănător celui dat, după ce terminați de
REȚINEM!
citit și de înţeles textul. Textele care oferă informa­
ții exacte din realitate sunt
√ – + ?
texte nonliterare sau

• Discutați și trageți concluzii în cadrul grupului. informative.

• Expuneți rezultatul activității voastre.


• Observați și rezultatele celorlalte echipe.
• Identificați concluziile activității și notați-le pe tablă.

APLIC!
• Creează un text nonliterar, de 3 – 7 rânduri, alegând una dintre
JURNAL DE LECTURĂ
următoarele teme: Citește, în reviste
- un eveniment; destinate copiilor, texte
- o sărbătoare; nonliterare cu tematică
- o invenție; diversă.
- o personalitate. Notează titlurile revistelor
• Citiți textele în clasă. sau ale textelor care ți-au
• Afișați-le la panou pe cele mai reușite. plăcut.

65
COMUNICARE ORALĂ • Descrierea unui fenomen • Cuvântul • Silaba
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

EXERSĂM ÎN PERECHI!
Selectați, în perechi, cuvintele sau enunțurile din text care
descriu fulgul de zăpadă.
• Adăugați cuvintelor/enunțurilor identificate în text altele
care să descrie acest fenomen.
• Adresați-vă, pe rând, întrebări despre:
- cum arată fulgul (formă, mărime, culoare);
- cum se formează (utilizați și cunoștințele de la orele de
matematică și explorarea mediului);
ȘTIM! – ce sugerează căderea fulgilor de nea.
• Propoziția este alcătuită
din cuvinte. LUCRĂM ÎN ECHIPĂ!
• Cuvântul este grupul de Lucrați câte 4 – 5 elevi:
sunete/litere care are un • Alegeți-vă, din lista dată, un fenomen pe care îl veți descrie:
înțeles. ploaie, arșiță, fulger, vânt.
• Cuvântul poate fi • Formulați propoziții prin care să descrieți fenomenul ales.
alcătuit din una sau mai • Împărțiți o coală de hârtie în două părți: pe prima, redactați
multe sunete/litere. descrierea, pe cealaltă, ilustrați fenomenul.
• Silaba este sunetul sau • Discutați în clasă și expuneți produsul.
grupul de sunete care se
pronunță printr-o singură EXERSEZ!
deschidere de gură. 1. Precizează numărul de cuvinte din propoziția dată.
Fulgul zboară.
• Dezvoltă propoziția, adăugând, pe rând, unul, două, apoi
JOC: Cuvinte istețe
trei cuvinte. Ce observi?
Transformă cuvintele, ca
• Ce poți spune despre ideea transmisă?
în model.
2. Formulează câte o propoziție alcătuită din 3 – 4 cuvinte, în
mac, rac, ...
care termenul „fulg” se află în:
casă, masă, ...
• poziție inițială; • poziție finală; • interiorul propoziției.
66
SCRIERE – REDACTARE • Scrierea imaginativă dintr-o ilustrație
• Scrierea scurtă a cuvintelor „sa” / „s-a”

EXERSEZ!
1. Observă imaginea. Răspunde oral la întrebări.
În ce anotimp se petrece întâmplarea?
Care sunt personajele?
Ce fac cei doi fulgi?
Ce dorește brăduțul?
Ce se întâmplă cu unul dintre fulgi? De ce?
Cum crezi că s-ar putea sfârși întâmplarea?
2. Redactează un text de 3 – 7 enunțuri, pornind de la ilustrația dată. Par­
Criterii Da Nu
țial
• Utilizează răspunsurile la întrebările de la exercițiul 1.
înlănțuirea
• Dă textului un titlu corespunzător.
logică a
• Folosește, în enunțuri, și expresiile: brăduț vesel, mantie ca enunțurilor
argintul, fulgii se leagănă, vânt supărat. exprimare
• Autoevaluează-ți textul, după criteriile alăturate. corectă,
îngrijită
așezare în
DESCOPERIM!
pagină
Citește dialogul dat. Observă scrierea cuvintelor colorate.
punctuație
– Wilson s-a gândit să studieze fulgii.
ortografie
– A folosit microscopul dăruit de mama sa.
• Cum sunt scrise cuvintele marcate?
REŢINEM!
• Cu ce se poate înlocui cuvântul „sa”?
Se scrie sa când îl putem
• Câte silabe are fiecare cuvânt marcat?
înlocui cu unul dintre
cuvintele lui sau ei.
APLIC!
1. Încercuiește varianta corectă. Se scrie s-a când nu îl
s-a s-a s-a putem înlocui, deoarece
Andrei dus la prietena . Aceasta bucurat.
sa sa sa sunt două cuvinte rostite
s-a
I-a împrumutat cartea .
sa într-o singură silabă.
2. Completează propozițiile cu sa ori s-a.
Cuvintele sa și s-a sunt
Fulgul ... topit în palma ... .
ortograme.
67
RECAPITULARE Crăiasa Zăpezii

• Citeşte textul de mai jos.


Flori sclipitoare de argint se țes pe geamuri.
— Au și regină fulgii, bunico? întreabă Kay.
— Sigur, se numește Crăiasa Zăpezii. Ea pornește noaptea pe străzi și se uită prin ferestre, în
case. Atunci geamurile îngheață.
— Vine și pe la noi? întreabă Gerda.
— Atât îi trebuie, răspunse băiatul, că o pun pe sobă și îndată se topește.
Deodată, la fereastră apare un fulg care începe să crească. Acum este o femeie cu rochie albă,
din mii de fulgi. Ce frumoasă este!
după Hans Christian Andersen, Crăiasa Zăpezii

1. Ordonează enunțurile, 2. Povestește oral textul, dezvoltând


potrivit întâmplărilor din text. enunțurile ordonate anterior.
 Ninge. 3. Explică folosirea virgulei în enunțurile:
 A apărut Crăiasa Zăpezii. • — Au și regină fulgii, bunico?
 Fulgul de zăpadă a crescut. • E o femeie cu rochie albă, strălucitoare, țesută din fulgi.

4. Selectează, din text, câte două


cuvinte care să aibă: 6. Privește imaginea.
- o silabă; - două silabe; - trei silabe. Scrie un text
de 3 – 7 enunțuri, pe
baza ilustrației date.

5. Formulează câte o
propoziție alcătuită din trei
cuvinte, care să exprime:
- o informație; 7. Completează, în caiet, enunțurile cu sa ori s-a.
- o întrebare; • Kay stătea lângă sora  .
- un îndemn adresat lui Kay. • Crăiasa Zăpezii  uitat prin geam.

68
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum ştiu? EVALUARE SUMATIVĂ
S → un enunț;
B → 2 enunțuri;
Citeşte fragmentul de mai jos. 1.
FB → 3 enunțuri
Dimineaţa, Gina a tras perdelele şi a rămas încremenită.
transcrise corect.
— Aaa! s-a mirat ea.
S → o cerință;
Ninsoarea albă acoperise lumea. Stratul de nea era fraged,
B → 2 cerințe;
moale, pufos. Fulgii pluteau, fluturau, se legănau în aer. 2.
FB → 3 cerințe rezolvate
Sub geam, Pavalache, căţelul, sărea, făcea tumbe. Gina a
corect.
lovit cu degetul în geam, iar căţelul a dat vesel din coadă.
S → un enunț;
— Mamă, Pavalache vrea să înfulece toată zăpada!
B → 2 enunțuri;
— Nu te teme! Îţi rămâne şi ţie! zise mama sa. 3.
FB → 3 enunțuri
după Cezar Petrescu, Ninsoarea
redactate diferit.
1. Transcrie:
S → identificarea enun­
- un enunţ care descrie un fenomen specific iernii;
ţului, corespun­zător
- un enunţ în care virgula separă cuvintele unei enumerări;
primei etape a textului;
- un enunţ alcătuit din patru cuvinte.
B → identificarea
2. Explică:
e­nunţurilor cores­pun­
- scrierea cuvântului marcat în enunţul: „s-a mirat ea.”;
4. zătoare primelor două
- folosirea virgulei în enunţul:
etape ale textului;
„—Mamă, Pavalache vrea să înfulece toată zăpada!”;
FB → identificarea
- scrierea cuvântului marcat în enunţul: „zise mama sa”.
enunţurilor cores­pun­
3. Ordonează în trei moduri diferite cuvintele date, pentru a
zătoare celor trei etape
obţine o propoziţie.
ale textului.
albi în fulgii pluteau aer . S → un cuvânt;
4. Ordonează enunţurile potrivit întâmplărilor din text.
B → două cuvinte;
 Mama o linişteşte pe fetiţă.  Ninge liniştit. 5.
FB → trei cuvinte
 Căţelul Pavalache se joacă în zăpadă.
identificate corect.
5. Selectează, din text, câte un cuvânt care:
1 2 3 4 5
- este format din trei silabe; S
B
- conţine un grup de litere;
FB
- se scrie cu literă iniţială mare. Calificativ final

69
ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE – AMELIORARE/DEZVOLTARE

LA PAS!
1. Transcrie textul de mai jos în caiet, completând cu semnele de punctuaţie potrivite.
Andrei  Dan  Dora şi Ana sunt în curte 
 Copii  facem un om de zăpadă  întreabă Dan.
 Ce idee bună  Ne trebuie o mătură  nişte cărbuni  o pălărie  un morcov  un
fular 
2. Citeşte propoziţia dată.
Flori de gheaţă au împodobit ferestrele.
• Scrie, în caseta alăturată, numărul de cuvinte din propoziţie. 
• Subliniază un cuvânt format din două silabe.
• Încercuieşte un cuvânt care conţine un grup de litere.
3. Completează enunţurile cu termeni potriviţi.
prietena
• Dana se plimba cu
... sa.
...
împrietenit
• Andrei s-a ... cu Ana.
...

UN PAS MAI SUS!


Investigatorul perfect
Formulaţi, în perechi, întrebări în legătură cu textul citit la exercițiul 1, care să înceapă cu
fiecare dintre cuvintele:

CINE? CE? CUM? UNDE? DE CE?

Formulaţi răspunsurile potrivite care să cuprindă câte două detalii, ca în modelul dat. Notaţi-le
în caiet.
Exemplu: CÂND se petrece întâmplarea?
Detaliul 1: Întâmplarea se petrece într-o dimineaţă. Detaliul 2: Este iarnă şi ninge liniştit.
Ordonaţi enunţurile rezultate în ordinea succesiunii întâmplărilor şi povestiţi oral textul.

70
Unitatea tematică 6

ÎNVĂŢĂM SĂ NE COMPORTĂM!

Voi fi mai bun:

 citind texte literare care prezintă norme de comportament;

 exersând dialoguri în situaţii concrete din viaţa de zi cu zi;

 povestind oral un text citit;

 formulând întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit;

 utilizând semnul (:) înaintea unei enumerări sau a unui dialog;

 scriind corect şi lizibil pe liniatură dictando;

 identificând cuvinte cu înţeles opus celor date şi integrându-le în enun-


ţuri şi în vocabularul propriu.

71
CITIRE – LECTURĂ

CE BĂIAT!
după Octav Pancu-Iași

Tramvaiul porni. În timp ce uşa se închidea, sări


înăuntru un băiat. Îşi făcu loc dând din coate şi se repezi
spre singurul scaun liber.
În jurul băiatului stăteau în picioare mai mulţi călători.
Deodată, un om în vârstă zise cu un gest de nedu­me­ri­re:
— Nu înţeleg...
Intră în vorbă şi o femeie care avea o sacoşă încărcată
cu pungi, sticle şi pachete:
— Mi se pare curios şi mie...
— Poate e suferind, sărăcuţul! zise bărbatul.
— Nu cred. Altfel, cum ar putea să stea pe scaun, în

VOCABULAR timp ce noi...

nedumerire: (aici) mirare Şi îl bătu uşor pe umăr.


suferind: bolnav — Spune, puişor, te doare ceva?
— Nu am nimic.

TITLUL POTRIVIT Şi băiatul continuă să privească pe fereastră.


Alege, dintre variantele CITIM!
1. Citeşte textul în gând, apoi cu voce tare.
date, pe cea pe care o
2. Citeşte:
consideri mai potrivită ca
- întrebarea adresată băiatului;
titlu pentru textul citit.
- enunţul în care este descrisă femeia;
• Un băiat neatent
- dialogul dintre bătrân şi femeie.
• Nepăsare
3. Citiţi textul pe roluri.
• Atenţie la neatenţie!
4. Explică:
• Cum ne comportăm?
- nedumerirea călătorilor din tramvai;
Motivează-ți alegerea.
- titlul textului.
72
• Formularea de întrebări şi răspunsuri
• Povestirea orală a unui text citit

RĂSPUND! CE PĂRERE AI?


JOC: Răspunde, aruncă, întreabă • Cum ţi se pare că
Un elev are o minge. El formulează o întrebare referitoare a procedat băiatul?
la text. Aruncă mingea către alt elev, care trebuie să formuleze Motivează-ți răspunsul.
răspunsul la întrebare. Apoi pune o altă întrebare şi aruncă • Dă exemple de situaţii
mingea spre un alt coleg. în care trebuie aplicate
Cel care nu ştie să răspundă este eliminat din joc. anumite norme de
comportament.
EXERSEZ!
1. Formulează câte un enunţ, folosind cuvintele explicate la
vocabular.
ACTIVITATE
2. Selectează, din text, câte un cuvânt scris cu î, â, mp sau mb.
TRANSDISCIPLINARĂ
Scrie-le pe caiet.
• Desenează băiatul din
3. Dezvoltă propoziţia dată, adăugând unul sau mai multe
textul citit, aşa cum ţi-l
cuvinte.
imaginezi.
Tramvaiul porni.
• Însoţeşte desenul cu
4. Formulează, într-un enunţ, învăţătura transmisă de text.
însuşiri potrivite, scrise la
computer.
LUCRĂM ÎN PERECHI!
1. Ordonaţi imaginile potrivit întâmplărilor din text.
JURNAL DE LECTURĂ
• Caută şi citeşte texte
în care este pusă în
evidenţă încălcarea unor
norme de comportament.
   De exemplu, schiţa D-l
Goe..., de I. L. Caragiale.
2. Povestiţi oral textul, evidenţiind comportamentul băiatului.
• Recomandă-le şi
Prezentaţi povestirea în clasă. Evaluaţi rezultatul activităţii după
colegilor textul citit.
criterii prestabilite.
73
COMUNICARE ORALĂ • Dialogul în situaţii concrete
• A cere şi a da informaţii

PANOUL EXERSĂM!
1. Citiţi dialogurile şi observaţi imaginile.
„Vreau să ştiu”
• Întocmiţi fişe cu norme Urcăm pe ușa
Poftiți! Luați loc!
de conduită în sala de spec­ din spate.

tacole, în mijloacele de
transport şi în magazine.
Coborâm
• Afişaţi produsele la panou.
prin față.

ÎNVĂŢĂM • Despre ce vorbesc băieţii?

DIN PROVERBE • Ce face fetiţa? De ce?


Explică următorul proverb 2. Discutaţi despre reguli de conduită în mijloacele de transport.
„Soarele luminează lumea, Realizaţi scurte dialoguri între călători, evidenţiind normele de
iar educaţia luminează comportament.
omul.”
• Identifică şi alte proverbe DESCOPERIM!
şi zicători despre educaţie. 1. Citiţi dialogurile dintre personaje.
Discutaţi, în clasă, despre Sigur!
mesajul acestora. Coborâți la
Vă rog, se poate
să-mi spuneţi unde să a doua
REŢINEM!
cobor pentru Teatrul staţie!
Când cer sau ofer o
Arlechin?
informaţie, formulez
enunţul clar şi corect, • Unde se află personajele?
pentru a putea fi înţeles. • Ce întreabă femeia? Cum se adresează?
Este necesar să folosesc • Cum i se răspunde?
formule de adresare 2. Alege formulele pe care le poţi utiliza când ceri o informaţie.
politicoasă, pentru a-mi Aţi putea să ... ? Sunteţi amabil să ... ?
arăta respectul faţă de cel Spune-mi ... . Vreau să ... .
cu care comunic.
Vă rog ... . M-ar interesa să ... .
74
SCRIERE – REDACTARE • Două puncte

DESCOPERIM! REŢINEM!
1. Observaţi imaginea. Citiţi replicile personajelor. Două puncte (:) este un

Mama are semn de punctuație folosit


Da. Ea îmi spune
o sacoşă înaintea unei enumerări
mereu: „Ajută-i
încărcată: sau la sfârşitul unei
pe cei ce au nevoie
pungi, sticle, propoziţii care anunţă
de tine!”
pachete. începerea unui dialog.
De obicei, în propoziţia
• Indică persoanele care participă la dialogul ilustrat.
care anunţă începerea
• Ce constată băiatul? De ce s-a folosit virgula? Ce semn s-a
dialogului, semnul (:)
utilizat înaintea enumerării?
se pune după cuvinte
• Ce își aminteşte fetița? Ce semn s-a folosit înaintea cuvin­
ca: spune, întreabă,
telor spuse de mamă?
zice, răspunde, exclamă,
povesteşte ş.a.
APLIC!
1. Formulează enunţuri în care să foloseşti semnul două puncte:
- înaintea unei enumerări;
- înaintea unui dialog.
2. Completează casetele cu semnele de punctuaţie potr