Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar pentru elevi

I. Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii, marcând cu “ √ ” căsuţa


care corespunde opiniei dvs.
Notă: Chestionarul este anonim.

Dez-
a
c
Acord Dez- o
Nici /
t a r
n
o c d
Afirmaţii Acord i
t o
c
a r t
i
l d o
t
a
l
1. Lectiile profesorilor sunt usor de inteles

2. Profesorii se exprimă clar, elevii isi dau seama usor ce


se vrea de la ei

3. Profesorii ascultă întrebările elevilor si îi ajută dacă


este nevoie

4. Profesorii au rabdare cu elevii mai lenti, revin daca


este nevoie în cadrul procesului de predare-învățare

5. Profesorii utilizează metode eficiente de predare

6. Profesorii stăpânesc materia predată

7. Profesorii prezintă materia într-o manieră interesantă

8. Profesoii încurajează elevii sa fie activi în cadrul orelor

9. Profesorii manifestă o atitudine pozitivă față de elevi

10. Profesorii sunt corecți în aprecierea elevilor

11. Profesorii posedă și utilizează limbajul de specialitate

12. Profesorii ne ajuta sa facem legaturi cu cunostintele


anterioare sau cu alte cunostinte, de la alte discipline

13. Profesorii folosesc materiale ajutatoare (planse, harti,


aparate,etc.)

II. Ce apreciezi în primul rând la şcoala ta ? *


o activitatea de predare – învǎţare;
o relaţiile cu profesorii;
o relaţiile cu elevii;
o pregǎtirea pentru viaţǎ / piaţa muncii;
o Altele:..................................................................................................
III. Profesorul preferat este:

IV. Vă rugăm să scrieţi sugestiile şi comentariile suplimentare adresate profesorilor din şcolala
dumneavoastră pe spaţiul punctat de mai jos.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................