Sunteți pe pagina 1din 9
Mihaela Roco CREATIVITATE si INTELIGENTA EMOTIONALA POLIROM 2004 Capitolul 5 TESTE, EXERCITII SI JOCURI CREATIVE ‘Am rezervat acest capitol doar pentru prezentarea unor teste de creativitate mai mult sau mai putin traditionale. Multi autori considers testele de creativitate ca modalitii aparte de antrenare a creativitatii, luand in considerare faptul ci prin instructaj se solicit subiectilor s4 aib& cat mai multe idei, s% determine cat mai multe asociatii noi. Capitolele 2, 3 si 4 ale acestei crfi contin si ele numeroase teste, metode $i exercifii creative pentru cunoasterea/autocunoasterea creativitatii si stimularea ei. Subliniem ca folosirea acestor teste de creativitate in scopuri diagnostice oficiale necesita in mod obligatoriu consultarea unui expert in psihologia creativit®}ii pentru autenticitatea si obiectivitatea prelucriiii gi analizei rezultatelor. 5.1. Test de imaginatie si creativitate (adaptat dupa E.P. Torrance, Al. Osborn, J.P. Guilford, N.A. Wallach si N. Kogan, G. Meunier) in paginile urmatoare se gisesc mai multe probe practice de imaginatie si creativitate. in dreptul fiecdreia se afld scris ceea ce urmeazi si faceti Proba 1 Mai jos se afl 8 figuri. Sarcina dumneavoastri consti in a gisi ce poate si reprezinte fiecare dintre cele 8 figuri; imaginati-va cat mai multe lucruri pe care ar putea s& le reprezinte figurile respective. in cdsutele din dreptul fiecArei figuri notati raspunsurile dumneavoastra, Exemplu : Minge, covrig, inel, soare, ceas, liter’, inima unei flori, cere, balon, figura geometric’, britar’... _ 6 ‘TESTE, EXERCITI $1 JOCURI CREATIVE 205 M. Vv. vi. DIP PIC |f vill. Proba 2 Gandifi-va la cat mai multe asemanari posibile intre obiectele de mai jos late douk cite dor Exemplu: Inel - cercel Obiecte de podoabi, rotunde, din metal, usoare ca greutate, purtate de femei, mici ca greutate, produse ale imaginatiei CREATIVITATE $1 INTELIGENTA EMOTIONALA 206 I. Cartof - Morcov Il. PisicA - Soarece HI. Vioara - Pian IV. Lapte - Carne V. Radio - Telefon VI. Ceas - Masini de seris VIL. Perdea ~ Covor Vit. ‘Tractor - Tren ‘TESTE, EXERCITI $I JOCURI CREATIVE 207 Proba 3 Gisifi cit mai multe interpretari, semnificatii pentru fiecare dintre desenele schematice de mai jos. Exemplu Valuri, unde, aripi, coarne, sine de sanie, marginea unei fuste, leagan, lebede, pesti, vant. t. m1. Iv. 208 CREATIVITATE $I INTELIGENTA EMOTIONALA Vi. vu. II” | ' Vill. i> fr tL Proba 4 Mai jos sunt date 8 obiecte. In legatura cu fiecare vi se cere si vi ganditi la cat mai multe intrebuinyiri neobisnuite pe care le-ar putea avea obiectele respective. Exemplu: Serviewt Transport rechizite scolare, facut cumpiraituri, parad’ a modei, probe de rezisteng a materialelor, ascunzitoare pentru pitici, obiectiv pentru hoti, obiect al echipamentutui scolar. I. Nasture TESTE, EXERCITII $I JOCURI CREATIVE Cheie 209 mm. Scaun WV. Ziar v. Carbune Vi. vu. Cugit sita VU. Inel 210 CREATIVITATE $I INTELIGENTA EMOTIONALA Proba 5 1. Notafi toate obiectele rotunde la care va ganditi. II. Notafi toate obiectele care produc zgomot. Proba 6 Mai jos sunt prezentate o serie de evenimente a c&ror producere este putin probabila. Totusi, vi rugim si va ganditi la consecinfele posibile ale evenimentelor respective. Exemplu : Ce s-ar intimpla daca soarele nu ar mai rasari niciodata Ar fi foarte frig, ar fi mereu intuneric, nu s-ar mai fabrica bronzol, ar muti floarea- -soarelui, ar da faliment producstorii de costume de plaja, omul nu si-ar cunoaste umbra, nu ar mai inflori pomi 1. Ce s-ar intampla dac& toate produsele alimentare ar fi pe gratis? Il. Ce s-ar intampla daca toate femeile ar deveni invizibile? IIL Ce s-ar intampla daca temperatura in Romania ar creste cu 10°C? IV. Ce s-ar intampla daca s-ar interzice prin lege folosirea cosmeticelor? V. Ce s-ar intampla dacd am putea auzi tot ce gandesc ceilalti oameni? Proba 7 Mai jos sunt prezentate o serie de situatii sau produse care necesita imbunititiri. Va rugim si va ganditi la ct mai multe solujii pentru ameliorarea Lor. Exemplu: Cum s-ar putea imbunitati un un citelus de jucdrie pentru a fi mai atrgator pentru copii? Sti mearga, s& vorbeas dea din urechi si din coada, sd se spele singur, sa plang& daca i se vorbeste urat... I. Ce amelioriri ar trebui aduse unui autobuz pentru a fi cat mai folositor cAilitoritor? IL. Ce s-ar putea face pentru ca Bucurestiul si fie un oras curat? TIL. Cum ar trebui organizatd o tabari pentru a fi cit mai atractiva si util pentru tineri? IV. Ce ar trebui si facti un profesor pentru ca elevii si invefe mai bine? V. Ce ar trebui ficut pentru ca oamenii s& fie corecti si cinstiti? Notarea si interpretarea rspunsurilor Prin raspunsurile la acest test se evalueaza trei factori intelectuali ai potentialului creativ si anume: fluiditate, flexibilitate si originalitate. Fluiditatea se refer la bogitia si fluxul de cuvinte, idei, imagini, asociatii etc. Se noteazi numarul total de rispunsuri. Flexibilitatea desemneaz capacitatea de restructurare a gandirii, de schimbare a mersului acesteia in cursul rezolvarii unei probleme ; ea este opusul fixitatii sau rigiditayii gindirii, Se apreciaza prin numérul de clase de raspuns. ‘TESTE, EXERCITII $I JOCURI CREATIVE 211 Originalitatea priveste unicitatea rispunsurilor si gradul lor metaforic. De obicei, se iau in considerare rispunsurile cu frecventa 1, cele emise intr-o colectivitate sau grup (de exemplu, ,,clasi de elevi”, ,grup de prieteni” etc.). Exemplul pentru itemul cere Raspunsurile sunt: minge, balon, covrig, chifl4, soare, luna, ceas, bratara, colier, inel, figura geometric’, ochelari, cireasd, visind, inima unei flori. Pentru acest item punctajul la fluiditate este 15 Clasele de réspuns sunt I. Jucarii (minge, baton) Il, Produse de panificatie (covrig, chifla) Il. Corpuri ceresti (soare, luna) IV. Obiecte de uz personal (ceas, ochelari) V. Obiecte de podoaba sau bijuterii 3) ‘VI. Forme abstracte (figuri geometrice) VII. Fructe (cireasi, visin’) VII. Metafore (inima unei flori) Punctajul pentru flexibilitate este opt (numarul claselor de raspuns). La originalitate se iau in considerare rispunsurile cu frecvenfa 1 si cele metaforice, sau cu totul deosebite, iesite din comun, Pentru exemplul dat, punctajul poate fi 1 (inima unei flori) ‘Testul cuprinde sapte probe, fiecare cu cate opt sarcini sau itemuri. Se calculeazi punc- tajul pentru fiecare item si pe urma se determina punctajul mediu pentru fiecare grupa. Testul are dou’ tipuri de probe, unele pentru creativitate verbal (mumerele 2, 4, 5, 6, 7) sialtele pentru creativitate figural (numerele 1 si 3) in general, este bine si existe un echilibra intre rispunsurile la cele doud categorii de probe verbale si nonverbale Repetim c& administrarea acestui test in scop diagnostic pentru cercetiiri sau evaluiri de potential creativ, in scopuri oficiale, nu se poate realiza decat de psiholog, altfel exist riscul ca rezultatele s& nu fie corecte si concludente.

S-ar putea să vă placă și