Sunteți pe pagina 1din 110
NICOLAE MITROFAN Noe ek lye, 1 WR _ TESTAREA PSIHOLOGICA A COPILULUI MIC EDIT PRESS MIHAELA 5.2L. Bucuresti, 1997 Coperta de CONSTANTIN POHRIB Toate drepturile apartin EDIT PRESS MIHAELA S.R.L. CUPRINS Cuvant ipainte ce 1, Ce inseamna ,,copilul mic” sau ,,varstele miei? 2. Testarea abilitatilor la varstele mici . 22... . 2.1. Instrumentele de m&surare de tip ,,screéning” 2.1.1, Precautii privind utilizarea lor 2.1.2. Exemple de teste intalnite mai freevent in practice. bea ondoe 21.2.1, Testul Denver {de evidentiere a achizitiilor in planul dezvoltarii 2.1.2.2, Inventarul de dezvoltare Battelle 2.1.2.3. Testul de triere Brigance (revizuit) pentru gridinit& si copiii din clasa La ZAZA. Testul de triere Brigance (revizuit) pentru prescolaritatea timpurie 2.1.2.5. Testul detriere Brigance® pentru prescolari : 2.1.2.6, Tnventaral de triere pe baza activi tafilor de dezvoltare 2.1.2.7. Indicatérii deavoltarii_pentra:mi- surarea efectelor invitarii 2.1.2.8, Inventarul pentru trierea timpurie 212.9, Teventarelpentra tienen timps- tie 3 eens 2.1.2.10. Profilele trieri timpurii - : uw 19 19 rt) 24 24 28 86 39 8 46 “9 30 2.1211 Testul de trieve a lui MeCarthy (IST) 2.12.12. Testul Miller de masurare a pre- seolarilor . 2.1.2.13, Inventarul pentru misurarea dez- voltarit prescolarului 2.1.2.14. Teste de misurare (tip ,,screening”) pentru ari comportamentale spe- cifice 2.2. Mijloace de misurare a dezvoltirii .. . . 22.1 2.2.2. Mijloace de misurare a dervoltrit eopiilor nou-nascuti . 2.2.1.1. Masurarea comportamentuli copi- Iului nascut inainte de termen 2.2.1.2. Seala_de masurare a comporta mentului neonatal . . 2.2.1.3. Misurarea neurologici a copilului nascut inainte de termen sila ter men. ‘2.2.14, Chestionar pentru temperamentul copilului — Revienit Miloace de masurare a deavoltiritcopilr foarte mici (0—2/3 ani) 5 2.2.2.1. Sistemul de misurare, evaluare si programare pentru copiii foarte mici $i mici 2.2.2.2. Scalele Bayley ale dezvoltarii co paului — 1h . 2.2.2.3, Carolina Curriculum pentru copiti foarte mici cu nevoi speciale . 2.2.2.4, Profilul de dezvoltare al interven tiet timpurii 2.2.2.5. Profilul achizifillor invari tim- puri 5 2.2.2.6, Profiul Hawaii al: invatarii tim- puri 35 58 60 63 53 64 66 67 68 2 78 80 82 83, 2.3. 2.2.2.7. Inventaral, Minnesota de dezvol tare a copilului 2.2.2.8 Scalele ordinale ale dezvoltarii psi hologice ho . 2.2.3. Mijloace de masurare a dezvoltarii copiilor prescolari si a scolarilor mici 2.2.3.1, Inventarnl dezvoltarii copilului 2.2:3.2 Inventarul diagnostic al loi Bri gance pentru dezvoltarea timpu- Tie — revizuit 3. Profilul achizitiilor inv&{tii 4. Sistemal de planificare a servicillor pentru copilaria timpurie 22.3, Carolina Curriculum pentru pre- scolarii cu nevoi speciale 2.2.3.6, Testul Gesell pentma prescolari 2.2:3.7, Scalele de dezvoltare Gesell 2.2.3.8, Alte teste folosite in practica psiho- diagnostict de la noi din tara Probleme ce apar in Jegiturd eu aplicarea testelor de misurare a dezvoltarii 3. Masurarea inteligentei la prescolari ©... 2 2s Exemple de teste 3.1.1, Scala de inteligen{4 pentru copii mici a lui Cattell : 3.12. Bateria Kaufman pentry misurarea co- piilor oie 3.1.3, Scalele MeCarthy pentru’ abilititile co- piilor LILA, Scalele pentru diferentierea abilitilor 3.1.5. Scala de inteligenfa Stanford-Binet (a patra editie) 3.1.6, Seala de inteligenta’ Wechsler pentru copiii prescolari si scolari mici — revizuit Consideratii si recomandari privind aplicarea teste- lor de inteligenta pe copiti prescolari a4 86 90 90,

S-ar putea să vă placă și