Sunteți pe pagina 1din 1

Episcopia Devei și Hunedoarei

Protopopiatul ______________
Parohia ___________________
Nr. _____/__________________

RECOMANDARE
ÎN VEDEREA OBŢINERII ARHIEREŞTII BINECUVÂNTĂRI

Subsemnatul preot ____________________________________, conducătorul Oficiului


Parohial Ortodox Român _____________________________, Protopopiatul __________________,
recomand pe tânărul(a) ___________________________________________, cu domiciliul stabil în
________________________________________________________________, în vederea înscrierii
la concursul de admitere la Seminarul Teologic Ortodox din _________________________,
sesiunea __________, dând următoarele referinţe:
1. Familia din care provine:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Frecvenţa la sfintele slujbe:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Participarea la viaţa parohiei şi implicarea în rezolvarea problemelor social-comunitare:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Se spovedeşte şi se împărtăşeşte (numele duhovnicului):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Despre ţinuta morală în relaţiile cu semenii:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Alte consideraţii ale preotului paroh:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Declaraţie:

Subsemnatul ……………....................................................., preot în


parohia ........................................., Protopopiatul ....................................., în deplină
responsabilitate faţă de Chiriah şi faţă de Consiliul Eparhial îmi asum cele consemnate.

Data: ...............................
Semnătura: ....................................