Sunteți pe pagina 1din 26

Motto: “ Natura ne face asemănători. Educaţia ne deosebeşte.

Confucius

Şcoala Postliceală Sanitară oferă posibilitatea obţinerii unor specializări căutate pe piaţa muncii, fiind
o alternativă, pe plan local, la învăţământul universitar. Absolvenţii de liceu din promoţia curentă, dar şi cei
din promoţiile anterioare se pot reorienta profesional, ţinând cont şi de dinamica actuală a locurilor de muncă.
Generaţii de elevi ai Şcolii Postliceale Sanitare sunt apreciaţi în sistemul medical, unii absolvenţi şi-au
completat studiile la nivel universitar, după ce au descoperit frumuseţea acestei meserii, alţii, bine pregătiţi în
ţară, au aplicat pentru locuri de muncă în străinătate.

Dorim succes cadrelor didactice – profesori, medici şi asistenţi – care sprijină activitatea Şcolii
Postliceale, elevilor actuali, pentru o pregătire temeinică, şi viitorilor absolvenţi, în meseria pe care au ales-o!

Inspector Şcolar General,


Prof. RODICA LUMINIŢA BARCARI

Pag 1
„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa.”

(Regele Ferdinand I)

Școala Postliceală Sanitară din Slobozia, strada Lacului nr.10 este o instituție de învățământ de stat
acreditată, cu o experiență de 25 de ani în formarea asistenților medicali.
În prezent, școala noastră îşi deschide porţile pentru absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de ba-
calaureat pentru a-i pregăti să devină asistenți medicali. Elevii sunt școlarizați pentru calificările asistent
medical generalist și asistent medical de farmacie.
Unitatea noastră funcţionează în incinta Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu”.
Este o şcoală primitoare, curată, propice desfăşurării actului educaţional. Sălile de demonstraţie, labo-
ratorul de informatică şi sălile de clasă dispun de o bază materială corespunzătoare cerinţelor unui învăţământ
de calitate, putând fi îndeplinite astfel standardele de pregătire profesională. Toate acestea se datorează fonduri-
lor venite din autofinanţare, dar şi autorităţilor locale care au înţeles că investiţia în elevi reprezintă investiţia
în viitor.
Elevii Şcolii Postliceale Sanitare sunt implicaţi în activităţi extracuriculare, în activităţi de volun-
tariat. Există o bună colaborare cu spitalele din judeţ, cu Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa, cu Biblioteca
Judeţeană şi cu alte instituţii.
A îngriji un bolnav nu înseamnă doar a-i face o injecţie sau a-i administra un medicament prescris de
medic. Un asistent medical trebuie să fie o enciclopedie în materie, să fie un bun psiholog pentru a empatiza cu
pacientul, să fie ferm în atitudini pentru a-i inspira încredere acestuia, să respecte codul de etică şi deontologie
specific acestei profesii.
De-a lungul timpului, şcoala noastră, formată dintr-un colectiv profesoral bine pregătit, a dat pe piaţa
muncii din ţară şi de peste hotare oameni bine pregătiţi cu care ne mândrim. Ne străduim ca şi în viitor să
ridicăm ştacheta pregătirii elevilor noştri. Criteriile după care ne ghidăm sunt: perseverenţa, seriozitatea, dis-
ciplina.
Misiunea Şcolii Postliceale Sanitare poate fi redată în cuvintele „Împreună pentru o sănătate mai
bună!”. Ne dorim ca elevii şcolii nostre, prin efortul comun, să devină cadre medicale bine pregătite, cetăţeni
activi în U.E. Cred sincer că numai împreună putem avea o școală de care să fim mândri.

Director,
Prof. Novac Mihaela

Pag 2
DINTRE COLABORATORII ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIŢA

Colaborarea Compartimentului de Promovarea Sănătăţii al Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa cu Şcoala


Postliceală Sanitară, înseamnă pentru mine posibilitatea de a cunoaşte viitorii asistenţi medicali, viitori colaboratori în
prevenţie. Pentru că succesul în prevenţie constă în puterea pe care o ai de a determina şi alte persoane să te urmeze.
Deşi pare uşor la prima vedere, acesta este pasul cel mai delicat. O persoană te urmează atunci când găseşte la tine ceea
ce şi-ar dori să aibă: convingerea fermă în ceea ce faci, consecvenţa, oportunitatea promovării şi, nu în ultimul rând, un
chip senin. Partea cea mai interesantă a prevenţiei este de a găsi mijloacele prin care să întreţii relaţiile armonioase cu cei
care ţi se alătură şi împreuna să convingi cât mai multe persoane să te asculte şi să urmeze măcar o parte din ce încerci
să transmiţi.

Şansa mea, atunci când am început colaborarea cu Şcoala Postliceală Sanitară, a fost să cunosc una câte una,
cadrele didactice de acolo, oameni deosebiţi, puternici şi ambiţioşi care erau dedicaţi muncii lor şi asta m-a facut şi pe
mine să mă implic, uneori mai mult decat imi cerea natura meseriei. Astfel, pe lângă mese rotunde, întâlniri organizate
in cadrul şcolii, m-am bucurat de sprijinul Scolii Postliceale Sanitare pentru organizarea diverselor activităţi de interes
general, pentru punerea în scenă a unor piese de teatru ce abordau diverse teme ale prevenţiei. De asemenea, m-am bazat
totdeauna pe sprijinul Şcolii Postliceale Sanitare Slobozia pentru participarea la acţiuni de promovarea sănătăţii, acţiuni
ce vizau conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos, cu accent pe alimentaţie
şi mişcare şi evitarea comportamentelor ce pot dăuna în orice fel stării de sănătate (sedentarismul, consumul de tutun,
alcool, droguri)
Mulţumesc colectivului didactic pentru experienţa de viaţă pe care am trăit-o cu prilejul fiecărei activităţi de
prevenţie şi pentru tot ce va urma... pentru că ştiu că această colaborare nu se va opri aici.

ŞEF SERVICIU PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII DIN CADRUL


DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIŢA
Veronica Nica

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA

În urma parteneriatului de practică încheiat între unitatea noastră sanitară - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia şi
Şcoala Postliceală Sanitară, Slobozia, elevii şcolii şi-au desfăşurat stagiul de pregătire practică conform Graficului de
Instruire Practică.
Pe perioada de derulare a stagiului de pregătire practică elevii Şcolii Postliceale Sanitare şi-au îndeplinit cu
succes sarcinile stabilite de către responsabilul de practică. Au fost prezenţi la stagiul de practică pe toată durata de
desfăşurare a acestuia, au respectat programul de lucru, au dat dovadă de punctualitate.
Au arătat interes faţă de unitatea sanitară, dorinţa de a cunoaşte, respect pentru rolul şi scopurile spitalului, au
avut o atitudine corectă faţă de colegi, faţă de cadrele medicale din spital.
S-a văzut interesul acestora faţă de dobândirea deprinderilor şi abilităţilor necesare profesiei de asistent medi-
cal: seriozitate şi conştiinciozitate, interes pentru a învăţa din experienţele practice, de a aplica teoriile în practică, ati-
tudine profesională, bunăvoinţă, înţelegere, responsabilitate.
Au conştientizat importanţa activităţilor practice la care au participat şi rolul acestora în dezvoltarea competenţelor
lor profesionale având în vedere faptul că elevii de azi vor fi asistenţii medicali de mâine.

Manager, Director ingrijiri,


Dr. Şapira Violeta, Asist. Nae Florentina

Pag 3
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA

n urma parteneriatului de practică încheiat între unitatea noastră sanitară - Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slobozia şi Şcoala Postliceală Sanitară, Slobozia, elevii şcolii şi-au desfăşurat stagiul de pregătire practică
conform Graficului de Instruire Practică.
Pe perioada de derulare a stagiului de pregătire practică elevii Şcolii Postliceale Sanitare şi-au îndeplinit
cu succes sarcinile stabilite de către responsabilul de practică. Au fost prezenţi la stagiul de practică pe toată
durata de desfăşurare a acestuia, au respectat programul de lucru, au dat dovadă de punctualitate.
Au arătat interes faţă de unitatea sanitară, dorinţa de a cunoaşte, respect pentru rolul şi scopurile spita-
lului, au avut o atitudine corectă faţă de colegi, faţă de cadrele medicale din spital.
S-a văzut interesul acestora faţă de dobândirea deprinderilor şi abilităţilor necesare profesiei de asist-
ent medical: seriozitate şi conştiinciozitate, interes pentru a învăţa din experienţele practice, de a aplica teoriile
în practică, atitudine profesională, bunăvoinţă, înţelegere, responsabilitate.
Au conştientizat importanţa activităţilor practice la care au participat şi rolul acestora în dezvoltarea
competenţelor lor profesionale având în vedere faptul că elevii de azi vor fi asistenţii medicali de mâine.

Manager, Director ingrijiri,


Dr. Şapira Violeta, Asist. Nae Florentina

SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEŞTI

Spitalul Municipal “Anghel Saligny” Feteşti a colaborat şi colaborează cu Şcoala Postliceală Sanitară
Slobozia, asigurând efectuarea stagiului practic al elevilor din această şcoală. Elevii care şi-au desfăşurat
practica medicală în cadrul spitalului Municipal Anghel Saligny Feteşti, au dat dovadă de seriozitate, nu
şi-au neglijat atribuţiile care le-au fost date, au cooperat cu echipa medicală, şi-au orientat activitatea spre
desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii medicale şi au fost interesaţi să
acumuleze noile metode de practică medicală.

Director Medical,
Dr. Zahra Salem

SPITALUL ORĂŞENESC ŢĂNDĂREI

Despre activitatea elevilor Şcolii Postliceale Sanitare, Slobozia

Elevii Şcolii Postliceale Sanitare, Slobozia, prin prezenţa lor, ne fac cinste să îi avem printer noi.
Interesul, setea de cunoştinţe noi (uneori mai mult decât programa şcolară), nu fac decât să ne bucure
şi să ne determine să le împărtăşim cât mai multe din cunoştinţele, experienţa şi practica noastră.
Ajutorul elevilor nu este deloc de neglijat. Un lucru important în acest domeniu este munca în echipă,
în cazul urgenţelor mari, aceşti elevi nu refuză niciun serviciu solicitat. Mult succes!
Manager,
Ec. Constantin Maria

Pag 4
“Impresii dintr-o zi de iarnă...”

Încă un început de drum...și pentru mine ca profesor ...și pentru tinerii care, conștienți sau nu de
importanța calificării alese, pășesc cu emoție pe un drum nou.
Elevii școlii noastre sunt unii mai tineri... alții mai maturi, unii abia ieșiți de pe băncile liceului, alții
deja cu familie și copii, dar toți mânați de aceeași dorință de a învăța ceva nou și care, speră ei, să le fie de folos
într-o viitoare carieră de asistent medical.
Motivația pentru care au ales să urmeze cursurile școlii noastre - așa cum mi-au destăinuit-o sub
protecția anonimatului atunci când, în prima zi de școală, i-am rugat să mi-o împărtășească- pare să fie una și
aceeași: dorința de a face bine, de a-și ajuta semenii aflați în suferință, cît și pe cei dragi care ar avea nevoie.
I-am asigurat că, dacă vor fi docili și dornici de a învăța , în acestă școală vor reuși să-și împlinească visele.
Drumul este greu, cunoștințele și abilitățile pe care trebuie să și le însușească sunt multe, dar cu men-
torii răbdători de care sunt înconjurați, vor reuși. La finalul drumului, când vor fi primit diplomele, vor fi
pregătiți să fie utili celor apropiați și să se adauge marii familii a “halatelor albe” care, de cele mai multe ori,
în anonimat, salvează vieți ... și suflete.
Decembrie 2015
Dr. Silaghi Maria

Chimia şi medicina

„Pentru chimie cerurile sunt larg deschise, căci deşi ea este o ştiinţă, ea este şi o artă. Prin
frumuseţea obiectelor sale, evident, dar şi prin însăşi esenţa ei, prin aptitudinea de a inventa viitorul şi de a
se re-crea pe ea însăşi, fără sfârşit.”
J.-M. Lehn

”Împreună pentru o sănătate mai bună!” – un slogan ce spune multe despre Școala Postliceală Sanitară,
Slobozia, un slogan prin care am realizat că doar ÎMPREUNĂ putem promova principii de sănătate corecte.
Pentru a fi o școală de succes, trebuie să lucrăm împreună, de multe ori traversând graniţele geografice sau
organizatorice, pentru a face faţă nevoilor mereu în schimbare.
În secolul trecut, chimia a contribuit foarte mult la salvarea de vieţi omeneşti în domeniul medicinei şi
sănătăţii, fapt ce ne permite acum să trăim mai mult, mai fericiţi şi mai sănătoşi.
Astăzi, în domeniul medical și nu numai, se lucrează în echipă, iar specialiștii trebuie sa aibă un limbaj
comun și un coordonator - profesorul - care să dețină cunoștințe foarte bune și care să răspundă noilor chemări
cerute de progresul zilelor noastre.
Datorita evoluției științelor naturii, precum și aparaturii din ce în ce mai performante, se pătrunde cât
mai adânc în “intimitatea” materiei, inclusiv în structura corpului omenesc.
Chimia farmaceutică, disciplină cu importanță în domeniul farmaceutic și importantă pentru pregătirea
viitorilor asistenți de farmacie, se adresează elevilor din anii I, II și III, fiind predată în semestrul al doilea.
Capitolele parcurse se referă la substanțe anorganice și organice, substanțe auxiliare pentru prepararea
medicamentelor. Prin intermediul chimiei, milioane de vieţi omeneşti au fost salvate datorită progresului din
domeniul sănătăţii şi al medicinei.Această dinamică permanentă a terapeuticii ne obligă să exploatăm la
maximum evoluția științifică.
Elevul din domeniul medical trebuie să studieze, tocmai pentru faptul că, în momentul în care va de-
veni practician, să poată fi pregătit pentru cercetarea științifică și pentru activitatea medicală, el fiind special-
istul care vine în contact cu subiectul bolnav.
Prof. Bordei Veronica Alina

Pag 5
Diagnosticele de nursing… bată-le vina!

Dragă cititorule, ție îți scriu aceste rânduri cu speranța clară că la sfârșitul lor vei fi mai puțin temător
atunci când vine vorba de formularea unui diagnostic de nursing.
Nimic mai simplu în formularea unuia, de orice fel. Trebuie doar să te înarmezi cu răbdare și să mă lași
să te fac să înțelegi, așa cum au făcut-o și alții cu mine, fiindcă un diagnostic de nursing este esența profesiei,
dorința ta de a înțelege și de a ajuta un om aflat în suferință la un moment dat. Trebuie să iubești această me-
serie și să uiți pentru o clipă de problemele tale. De ce? Pentru că cineva are nevoie acută de tine ACUM, AICI
și-ți caută privirea în încercarea de a se agăța de speranță. Nu-l dezamăgi!

Deci, dragul meu cititor, să începem lecția:
Să ne imaginăm că sunt în fața ta și te rog să-mi dai un diagnostic de nursing alegând amândoi o temă. Tu vei
încerca să incropesti unul, bâjbâind printre cuvinte, vei tăcea sau mă vei privi nedumerit. Nu fi dezamăgit!
Sunt aici să te ajut. Şi atunci voi începe așa:
Exemple de diagnostic de nursing în situația dată:
Noncomplianţa față de formularea unui diagnostic de îngrijire (problemă) datorat lipsei de înțelegere
în formularea unuia (sursă de dificultate-etiologie) manifestat prin tăcere (manifestare de dependență).
Complianță = noțiune care se referă la consimțământul unui bolnav pentru mijloacele terapeutice nec-
esare ameliorării stării de sănătate, în care se includ terapiile, regimurile alimentare, modificarea stilului de
viață, ca și acceptarea supravegherii medicale și a controlului periodic.
Acesta fiind diagnosticul de îngrijire în ceea ce te privește, îmi propun ca obiective de îngrijire:
Obiectiv pe termen scurt, imediat: Aport de cunoștințe până la sfârșitul lecției;
Obiectiv pe termen mediu: Planificarea împreună cu tine a noțiunilor noi și a regulilor de formulare pentru o
săptămână, o lună, înțelegând și utilizând în redactarea diagnosticului de îngrijire cursurile de nursing speci-
fice;
Obiectiv pe termen lung: Aprofundarea cunoștințelor astfel încât la sfârșitul cursurilor să fii sigur de reușită.
Așa cum ai înțeles deja, diagnosticul tău de îngrijire este actual, pentru că se desfășoară acum, în acest
moment și este compus din problemă, sursă de dificultate și manifestare.
Dacă eu nu îmi voi atinge obiectivele pe termen scurt și mediu, el ar putea deveni un diagnostic posibil
[acesta cuprinde în prima parte diagnosticul de îngrijire suspectat (“posibil + diagnostic”), urmat de “cauzat
de/favorizat de”, iar în a doua parte a enunțului elementele clinice care atrag atenția în acest sens].
Deci, diagnosticul tău de îngrijire s-ar transforma în:
“Posibil deficit de cunoștințe (problemă) cauzat de imposibilitatea înțelegerii de formulare a unui diagnostic
de îngrijire (sursă de dificultate).”
Și ca triada să fie completă, iar eu să mă simt complet inutilă, diagnosticul tău ar putea deveni un diag-
nostic de risc crescut (în prima parte a enunțului conține sintagma “risc crescut pentru” urmată de diagnosticul
de îngrijire pentru care pacientul prezintă semne de risc, conjuncția “favorizat de/ cauzat de“ iar în a doua parte
a enunțului enumerarea factorilor de risc prezenți pentru dezvoltarea acestuia):
“Risc crescut pentru apariția insuccesului în practicarea meseriei de asistent medical favorizat de lipsa
totală de cunoștințe și înțelegere a procesului de nursing”
Sau lucrurile ar putea merge bine, eu aș fi înțeleasă, iar tu, dragul meu cititor, ai avea parte de o carieră
strălucită; așa că diagnosticul tău ar fi un diagnostic de nursing al stării de bine:
“Potenţial crescut pentru o mai bună informare”.
“Potenţial crescut pentru o reușită în carieră”.

Acest tip de enunț, al diagnosticului de îngrijire al stării de bine, nu include niciodată afirmații asupra
factorilor asociați și este formulat ca un enunț cu un singur element. El reprezintă o judecată clinică asupra
unui individ, familii sau comunități privind tranziția de la un anumit nivel de sănătate la unul superior.
În speranța că a fost o lectură plăcută, închei aici urându-ți un studiu plăcut și semnându-mă:

Asistent Medical Generalist,


Maria Pătru

Pag 6
PLAN DE ÎNGRIJIRE

Alcoolismul

B.A în vârstă de 31 de ani,căsătorit cu 2 copii minori, nu are loc de muncă stabil în ultimile 6 luni. Datorită
acestei situaţii, relaţiile din cadrul familiei devin foarte tensionate.Acesta se izolează,evită să comunice cu familia, iar
din cauza grijilor, orele de somn devin agitate.Situaţia creată îl face să-şi găsească refugiul în alcool.
Consumul de alcool îl face să manifeste o serie de comportamente neadecvate : îşi neglijează aspectul fizic
preferând să nu îşi mai schimbe hainele şi să nu se spele,mămâncă la diferite ore, puţin şi ce apucă, dar nu de calitate,
mersul este nesigur şi nu are echilibru ,ajungând să-şi lezeze anumite părţi ale corpului prin mici accidentări.
Încearcă să renunţe la alcool dar în perioadele când nu bea , transpiră abundent,are greţuri ,simte că se sufocă şi
că-i iese inima din piept,devine confuz şi dezorientat.
Pentru aceste motive familia îl aduce la spital.

Pag 7
Anul : III A - Asistent medical generalist

Pag 8
ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

Asistenții de farmacie constituie, alături de farmaciști, personalul angajat al unei farmacii.


În exercitarea profesiei sale, asistentul de farmacie trebuie să respecte reguli de bună practică farmaceutică. Rolul
acestuia este de a milita pentru o prescriere rațională și economică, precum și pentru utilizarea corespunzătoare
a medicamentelor.
Practicând meseria de asistent de farmacie primește șansa de a lucra în beneficiul semenilor , bucuria
de a te simți util prin aportul la binele societății și siguranța că eforturile tale contează, de aici rezultând o
deosebită satisfacție sufletească și, bineînțeles, împlinire profesională.
Elevii ce urmează cursurile acestei școli sunt conştienţi şi încântaţi de direcţiile profesionale pe care le
pot urma după absolvire. Aceştie îşi pot exercita profesia atât în farmacii şi lanţuri farmaceutice, cât şi în labo-
ratoare de produse farmaceutice şi companii de distribuţie.
Cursurile se desfăşoară sub atenta îndrumare a specialiştilor cu experienţă: farmacişti, medici, asistenţi,
profesori. Aceştia transmit cunoştinţele necesare şi sunt alături de elevi în eforturile acestora de a se pregăti o
viitoare carieră în domeniul farmaceutic.
Procesul de predare – învăţare - evaluare este realizare în condiţii optime, îndrumătorii implicând în
mod active elevii, prin îmbinarea materialelor şi mijloacelor tradiţionale cu cele moderne.
Cel mai important rămâne însă contactul direct şi deschis dintre elevi şi profesori, disponibilitatea pro-
fesorilor de a răspunde la întrebările primate de la elevi.
Specialiştii în farmacii, care au rol de îndrumători ai procesului didactic în cadrul Şcolii Postliceale
Sanitare, Slobozia, oferă elevilor în mod deschis şi responsabil din experienţa dobândită de ei în contactul di-
rect cu pacienţii şi cu necesităţile acestora.
În planul de învăţământ pentru calificarea asistent medical de farmacie sunt prevăzute 31 de module,
care au în vedere însuşirea unor competenţe, conform standardului de pregătire profesională.
Încă din această perioadă, cadrele didactice sunt preocupate de pregătirea elevilor care urmează să
suţină examenul de certificare a calificării profesionale în sesiunea iulie 2016. Examenul constă în:
•Proba practică,
•Proba scrisă,
•Susţinerea proiectului.
Cadrele didactice din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare, Slobozia, prin cursurile pe care le predau, do-
resc să formeze asistenţi de farmacie pregătiţi pentru domeniul de activitate în care urmează să-şi înceapă
cariera, capabili să pună în practică cunoştinţele dobândite, totul fiind în beneficiul pacienţilor.

Asistent principal de farmacie,


Popescu Georgeta

Care este cel mai important lucru în viaţa unui om ?


“Prima bogţie este sănătatea.”
Ralph Waldo Emerson

Sigur, fiecare dintre noi ne-am pus această întrebare. Eu cred că cel mai important lucru în viaţa unui
om este sănătatea deoarece, în lipsa ei, celelalte frumuseţi ale vieţii ar fi umbrite, nu m-aş putea bucura de ele
şi nu aş putea să îmi ajut aproapele.
Pentru a-mi dezvolta cunoştinţele despre menţinerea sănătăţii şi acordarea de ajutor celor bolnavi am
hotărât să urmez cursurile Şcolii Postliceale Sanitare Slobozia. Împreuna cu minunaţii mei colegi am acumulat
cunoştinţe despre anatomie, patologie, tehnici şi îngrijiri acordate bolnavilor de către asistenţii medicali. Toate
aceste noţiuni le-am dobândit prin intermediul unor oameni bine pregatiţi, serioşi, energici, şi în acelaşi timp,
răbdători.
Un om minunat care este mereu lângă noi, ne susţine şi ne dă energia de care avem nevoie, este in-
structorul nostru, doamna Gabriela Dumitrescu, care ne învaţă despre promovarea sănătăţii, prevenirea
îmbolnăvirilor şi îngrijirea celui bolnav precum şi tehnicile de evaluare şi îngrijirile acordate de către asistenţii
medicali.
Am să descriu cum decurge o oră în care se efectuează o anumită tehnică, care se efectuează în sala de
Pag 9
demonstraţie. Am ales tehnica ,,Montarea perfuziei’’ deoarece aproape oricărui bolnav, care se internează într-
un spital i se montează o perfuzie pentru un anumit scop.

Definiţie: Perfuzia intravenoasă reprezintă introducerea pe cale parenterală, picătură cu picătură, a


unor substanţe medicamentoase pentru reechilibrarea hidroelectrolitică şi volemică a organismului.

Scop:
-hidratarea şi mineralizarea organismului;
-administrarea medicamentelor la care se urmăreşte efectul prelungit;
-depurativ, diluând şi favorizând excreţia din organism a produşilor toxici;
-completarea proteinelor sau a unor componente sanguine pe cale parenterală;
-alimentarea pe cale parenterală.

Pregătirea materialelor:
- tava medicală;
- trusa pentru perfuzat;
- soluţia prescrisă;
- garou;
- tăviţa renală;
- stativ prevăzut cu brăţări, cu cleme, pentru fixarea flacoanelor;
- 1 - 2 seringi;
- o pernă muşama;
- o pensă hemostatică;
- comprese sterile;
- antiseptic pentru tegument;
- romplast;
- foarfece;
Pregatirea echipamentului:
-se verifică data de expirare a soluţiilor de administrat, volumul şi tipul soluţiilor;
-se verifică aspectul lor( să nu fie tulburi, precipitate etc);
-se agaţă soluţia în stativ
-se înlătură capacul sau dopul protector şi se dezinfectează cu un pad alcoolizat porţiunea unde va fi introdus
perfuzorul;
- se introduce cu seringa sterilă un alt medicament în soluţia perfuzabilă. Dacă acest lucru este indicat şi se va
eticheta flaconul specificând medicaţia introdusă;
- se desface perfuzorul şi se introduce în soluţie având grijă să nu atingem capătul său de nimic pentru a-l
păstra steril;
- se clampează perfuzorul şi apoi se presează camera de umplere până se umple jumătate;
- se declampează perfuzorul şi se goleşte de aer lăsând lichidul să curgă în tăviţă până când nu mai este nicio
bulă de aer;
- dacă soluţia este în flacon de sticlă va trebui să se deschidă filtrul de aer pentru ca ea să curgă. Dacă este în
pungă de plastic nu este nevoie;
- se detaşează capacul protector al celuilalt capăt al perfuzorului şi se ataşează perfuzorul la ac/branulă;
- se etichetează flaconul de soluţie cu data şi ora administrării.

Pregatirea psihica si fizica a bolnavului:


- I se explică bolnavului necesitatea tehnicii;
- Se aşează bolnavul pe pat, in decubit dorsal, cât mai comod, cu antebraţul în extensie şi pronaţie.

Efectuarea perfuziei:
-spălarea pe mâini cu apă şi săpun, mănuşi;
-se examinează calitatea venelor;
-se aplică garoul de cauciuc la nivelul braţului;
Pag 10
-se aseptizează plica cotului cu alcool;
-se cere bolnavului să inchidă pumnul;
-se efectuează puncţia venei alese;
-se verifică poziţia acului în venă;
-se îndepărtează garoul şi se adaptează amboul aparatului de perfuzie la ac;
-se deschide prestubul, pentru a permite scurgerea lichidului in venă şi se reglează viteza de scurgere a lichidu-
lui de perfuzat, cu ajutorul prestubului, in funcţie de necesitate;
-se fixează cu leucoplast amboul acului şi porţiunea tubului învecinat acestuia de pielea bolnavului;
-se supraveghează permanent starea bolnavului şi funcţionarea aparatului.
Dacă este necesar se pregateşte cel de-al II-lea flacon cu substanţa medicamentoasă, încălzindu-l la tem-
peratura corpului.
Înainte ca flaconul să se golească complet, se închide prestubul pentru a împiedica pătrunderea aerului în
perfuzor şi se racordează aparatul de perfuzie la noul flacon.
Se deschide prestubul pentru a permite lichidului să curgă; operaţia de schimbare trebuie să se petreacă cât
mai repede, pentru a nu se coagula sângele refulat din ac şi se reglează din nou viteza de perfuzat a lichidului
de perfuzat.
Înainte de golirea flaconului se închide prestubul, se exercită o presiune asupra venei puncţionate cu un
tampon îmbibat in soluţie dezinfectantă şi printr-o mişcare bruscă, în direcţia axului vasului, se extrage axul
din venă.
Se dezinfectează locul puncţiei, se aplică un pansament steril şi se fixează cu romplast.

Ingrijirea bolnavului dupa tehnica:


-Se aşează bolnavul confortabil in patul său:
-Se administrează bolnavului lichide călduţe (dacă este permis);
-Se supraveghează bolnavul;

Reorganizarea locului de munca:


-se notează in foaia de observaţie data, cantitatea de lichid perfuzat, cine a efectuat perfuzia.

Incidente,accidente:
-hiperhidratarea prin perfuzie în exces, la cardiaci, poate determina edem pulmonar acut: tuse, expectoraţie,
polipnee, creşterea T.A. se reduce ritmul perfuziei sau chiar se întrerupe complet, se injectează cardiotonice;
-embolie pulmonară prin pătrunderea aerului in curentul circulator. Se previne prin: eliminarea aerului din
tub înainte de instalarea perfuziei, întreruperea ei înainte de golirea completă a flaconului;
-nerespectarea regulilor de asepsie poate determina infectarea şi apariţia de frisoane.
-coagularea sângelui pe ac sau canulă - se previne prin introducerea pe lumen a soluţiei de heparină;
-revărsarea lichidului perivenos-flebită-durere, creşte temperatura tegumentului, eritem de-a lungul venei - se
anunţă medicul;
-lichidul nu se scurge deşi acul este in vene - se verifică poziţia acului, se mobilizează puţin, se verifică presiu-
nea lichidului.

Învăţăm tehnici ,Instructorul de practică şi elevii în sala de demonstraţii

Rădulescu Raluca
Anul II B
Calificarea: Asistent Medical Generalist

Pag 11
Alege să faci bine!

“De ce ai ales meseria de asistent medical?” Iată o întrebare care mi-a fost adresată foarte des in ultimii
doi ani. Adolescentă fiind mă gândeam că, într-o zi, voi putea fi de ajutor oamenilor. Dintotdeauna m-au în-
tristat cei aflați in suferință și, de aceea, am încercat întotdeauna să le alin, chiar și printr-o vorbă bună, dur-
erea. Mi-am dorit să ofer ajutor profesionist, de calitate. Îngrijirea bolnavilor este o profesie eternă. Atâta timp
cât există oameni, va fi mereu nevoie de grijă, compasiune şi înţelegere. Munca asistenţilor medicali satisface
această necesitate. Astfel am devenit elev al Școlii Postliceale Sanitare din Slobozia. Am redescoperit bucu-
ria de a fi elev, de data aceasta din perspectiva adultului.
În primul an de școală am reluat studiul Anatomiei si Fiziologiei Omului, al Geneticii si Embriolo-
giei, materii care nu imi erau total necunoscute, acestea făcând parte din programa de liceu. Am aprofundat
noțiuni privind organele și sistemele de organe, am înțeles modul în care se transmite impulsul nervos, am
conștientizat importanța cunoașterii acestui fascinant tot unitar care se numește corp omenesc.
Foarte interesant a fost modulul “Virusologie, bacteriologie, parazitologie”- atât din punctul de vedere al
informațiilor primite, cât și al modului în care acestea ne-au fost transmise de către profesor. Am fost implicați
in mod activ la ore, am realizat proiecte atât individual, cât și pe grupuri, am realizat fișe de portofoliu, sis-
tematizând lecțiile predate de profesor, am folosit prezentări în format powerPoint pe diferite teme de studiu
individual.
Un alt modul studiat în anul I a fost “Semiologie medicală pentru asistenți medicali”. Această disciplină
care se ocupă cu descrierea si interpretarea simptomelor și semnelor de boală ne este de mare ajutor acum, în
anul doi, când studiem elemente de patologie a organelor și sistemelor de organe ale corpului uman. Ne ajută
să descoperim “semnele și simptomele, să le interpretăm în mod corespunzător cu scopul de a aprecia corect și
rapid diagnosticul clinic și de nursing, pentru a interveni eficient în sprijinul redobândirii sănătății pacientului
sau ameliorării acesteia”
Am învățat că rolul asistenței medicale nu poate fi redus la simplul act de executare a unor tehnici de
îngrijire, ci implică întregul efort de asigurare a unei stări de bine persoanei îngrijite, ajutarea și asistarea pa-
cientului să fie independent în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale.
Pregătirea teoretică presupune parcurgerea a 38 module dintre care: anatomia și fiziologia omului, vi-
rusologie, bacteriologie, parazitologie, bazele științei nursingului, administrarea medicamentelor, biochimie,
cardiologie și nursing în cardiologie, chirurgie toracică, cardiovasculară și nursing specific, ortopedie, trau-
matologie și nursing specific, reumatologie și nursing în reumatologie, boli metabolice, de nutriție și nursing
specific, neurologie și nursing în neurologie, anestezie terapie intensivă și nursing specific etc.
Pregătirea teoretică este completată de stagii clinice de pregătire derulate în unități spitalicești. Avem oca-
zia aprofundării cunoștintelor acumulate in timpul orelor de practică efectuate pe diferitele secții ale spitalelor.
Îmi aduc aminte de emoția pe care a simțit-o atunci când am intrat pentru prima dată într-o sală de operație și
am asistat la o colecistectomie laparoscopică, sau când am facut prima injecție intramusculară unui pacient.
Viața unui asistent medical poate fi descrisă oricum, dar nu plictisitoare: nicio zi nu seamănă cu alta,
niciun caz cu altul. In plus, este nevoie de perfecționare toată viața.
De ce să imbrațișez această profesie? Pentru că mâine, ca şi astăzi, vor fi bolnavi si eu voi fi necesar ca
„asistent medical”, iar viaţa mea va fi întotdeauna eroică, dificilă, neliniştită, sublimă!

Vasile Roxana Andreia,


Anul II C,
Calificarea Asistent Medical Generalist,

Pag 12
Să faci bine !

“Să faci bine” este o sintagmă cunoscută de toți vorbitorii de limbă română din lume. Este o locuțiune verbală
cu conotații multiple pentru care limba română a apelat de-alungul timpului la cuvinte împrumutate din alte
limbi, adică la neologisme.
“Să faci bine” ceva, să reușești, să realizezi, poate oricine care vrea și are un minim de pricepere.
“Să faci bine” cuiva, să ajuți pe cineva, poate oricine cu o vorbă bună, un sfat, oferind un umăr pe care
să-ți plângi oful, orice sprijin moral sau material câteodată.
“Să faci bine” pe cineva înseamnă să vindeci și acest lucru nu-l poate face oricine doar vrând sau dintr-
o dragoste imensă față de semeni.
Trebuie să te înarmezi cu o cantitate uriașă de cunoștințe despre această minunată, complicată și misterioasă
mașinărie care este corpul omenesc. Să-i cunoști toate piesele și angrenajele, să cunoști cum funcționează ele
în parametrii normali, ce le poate afecta buna funcționare în caz de rănire, accidentare sau atacurile diverse-
lor boli sau virusuri, și cel mai important, să găsești metodele de vindecare pentru ca organismul omenesc să
funcționeze iar normal.Este greu,nu ?
Este foarte greu și nu la îndemâna oricui. Pentru asta trebuie să înveți, să înveți și iar să înveți într-o formă de
învățământ, alegând o cale mai lungă, facultatea, sau o cale mai scurtă, școala postliceală. Eu am ales a doua
variantă pentru a fi mai repede lângă semenii mei, ajutându-i în clipe de cumpănă cu toată dragostea mea și cu
toate cunoștințele mele.
Este greu, trebuie doar să înveți, să înveți si iar să înveți, chiar toată viața.
“Să faceți bine” ceva, cuiva, pe cineva, oriunde și oricând, vă urează din tot sufletul o elevă din anul II al Școlii
Postliceale Sanitare Slobozia.
Șcrab Cristina Roxana
Anul II C
Calificarea: Asistent Medical Generalist

De ce asistent medical ?

Probabil, o primă întrebare a unui angajator in viitor ar fi: ‘’De ce ai vrut să fii asistent medical?’’
Răspunsul ar fi simplu: ‘’Fiindcă iubesc omul si viața!’’.Apoi memoria afectivă m-a adus într-un segment
de timp în care păpușile erau salvate de injecțiile făcute de mine cu creionul-seringă și scoase din boală…apoi,
raportându-mă la un timp mai apropiat, mi-am exersat aptitudinile prin nevoia de a-mi ajuta mătușa, care,
emoțional, nu putea să depășească pragul de a-i administra insulina, pisoiului bolnav de diabet zaharat. A fost
surprinsă de rapiditatea cu care am înțeles informațiile date de medic si apoi aplicate. Au urmat sugestii ‘’cum
ar fi dacă te-ai inscrie la Școala Postliceală Sanitară? fiindcă e o profesie pe care timpul a validat-o mereu!’’.
Sora mea este și ea asistentă medicală și deseori îmi împartășea din bucuria pe care o avea când pacienții pe
care îi trata îi multumeau pentru starea de sănătate redobândită. Și m-am decis, luând startul puțin mai târziu,
dar hotărâtă să aflu multe informații pe care apoi să le folosesc în practicile organizate prin programa școlară.
Sigur, că fără o bază, temelie teoretică, nimic nu se poate clădi. Am pornit la drum știind vorba lui Socrate
‘’că nu știu nimic’’, dar cu nevoia și credința că voi fi o asistentă medicală bună. Au urmat orele, lucrările,
emoțiile primelor confirmări. Am reușit să mă integrez în colectivul clasei mele, încet am început să am un ori-
zont mai larg, prin informațiile teoretice despre: corpul uman, acest microunivers al întregului univers, despre
viruși, bacterii, paraziți, imunitate, boli, minte, corp, relații interumane, personalități, acte terapeutice, strate-
gii și tehnici aplicate. Am participat cu emoții la disecții, unde concret mi-am amintit informațiile primite și
stocate in memoria mea, apoi, în practicile organizate, am experimentat bucuria de a face omul să zâmbească,
prin efectul curativ al tratamentului, dar și prin acela de a-l aborda pe el ca om cu iubire si compasiune.
Îmi este dragă școala unde vin, cu setea de a mă informa, unde profesorii ne dăruiesc timpul, priceperea si
cunoștințele lor, fiind modelele mele/noastre de responsabilitate asumată.

M-am referit la mine, imaginându-mi un interviu fictiv, știu însă ca fiecare din cel înscris în catalog a avut
motivația lui personală, dar esența cred că e iubirea pentru om, nevoia de a-l ajuta, de a fi util, a lupta cu boala
Pag 13
și a rupe fâșii cât mai mari din prada vieții amânând moartea.
Sunt la jumătatea unui drum început care îmi dă posibilitatea de a face un bilanț al argumentelor ce-mi
pozitivează nevoia de a-mi continua drumul.
Am cunoscut profesori cu personalități diferite predând informații specifice materiei fiecăruia, iar varietatea
emoțiilor simțite se sintetizează în siguranța pe care mi-o conferă convingerea că dumneavoastră, domnilor
profesori, imi/ne clădiți temelia solidă a ceea ce voi/vom deveni.
M-a impresionat diluția relației elev-profesor, disponibilitatea fiecăruia din dumneavoastră de a ne fi de
ajutor și a ne susține în formarea noastră, clădindu-ne prin practicile la spital, în care, concret, experimentăm
parte din viitoarele obligații pe care un asistent medical le are.
Ne-ați învățat a evalua sub altă perspectivă disciplina prin raportarea individuală și în grup la aceasta, fiind
exerciții de adaptare la ceea ce vom fi.
Ne-ați dat matricea a ceea ce devine elevul acestei școli sanitare, prin validarea calității actului de învățământ
și al selecției celor care primesc calitatea de asistent medical, prin reușitele pe care, practic le-am avut și le au
cursanții acestei școli la examenele pentru angajare în țară și U.E.
Acestea sunt argumentele pentru care sunt eleva școlii postliceale sanitare, binențeles prin filtrul
subiectivismului meu, care a procesat și informațiile colegilor mei.

Șcrab Cristina Roxana


Anul II C
Calificarea: Asistent Medical Generalist

Rânduri din gândurile asistenților medicali…

Sydney J. Harris spunea că întregul scop al educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre, astfel
la orele de Comunicare Profesională, în urma jocului propus de domnişoara profesor, elevii de anul I și-au
deschis fereastra sufletului, dând eului lor creator libertatea de exprimare a sentimentelor şi gândurilor într-
un mod timid, dar personal, rezultând astfel şi altă latură, una sensibilă, a acestor oameni, care cu paşi înceţi,
dar siguri descoperă tainele tratării şi îngrijirii corpului uman, însă, în acelaşi timp, se redescoperă pe ei înşişi
privind prin fereastra deschisă spre o nouă viaţă şi dorindu-şi să dobândească cât mai multe informaţii utile
dezvoltării lor profesionale, dar şi umane.
Fără să mai insist asupra descrierii, care uneori poate deveni plictisitoare, vă voi împărtăşi în cele ce
urmează o parte dintre gândurile colegilor voştri...

***
“Când te-am văzut pe tine, mamă, prima dată
O voce a strigat în mine
Şi am avut emoţii, mamă,
Emoţii pentru lumea de afară...
Însă, cu timpul, m-am informat
Că tu eşti tot ce am mai drag!
Şi, acum, pot tuturor să le vorbesc
Spunându-le cât de mult eu te iubesc!”
***

***
“Am o mare bucurie,
Ştiu că o să scapi de hernie!
Şi o să fii informat
Că mâine vei fi externat.

Însă, după holul de spital


Se aude o voce caldă,
Pag 14
Doctorul te informează
Că de astăzi eşti de gardă.”
***
“Mă informez despre bucurie, fericire
Totul e un vis frumos care mi-l descrie...
Viaţa, sentimentele, trăirile, tot
Până o să mor o să le cânt peste tot!
Vocea ta, pe care de mult o iubeam
S-a transformat, acum, în urlete pentru al meu timpan.
Emoţiile sunt pretutindeni, mii şi mii...
Vreau să scap odată de tine fără a mai suferi!”
***
“Eu şi coleg mea
Amândouă în bancă aşa...
Ne informăm, comunicăm,
Cu bucurie ne ajutăm!

Emoţiile însă ne cuprind


Când la ascultat nu ştim.
În picioare ne ridică,
Iar vocea ne este răguşită.

Dar, cu bucurie în suflet


Mereu noi ne gândim
Cum pacienţii o să-i îngrijim
După ce asistente o să fim.”
***
“Vocea ta îmi spune mie
Că ţi-e frică de lucrare,
Dar vei avea o bucurie
Când vei lua o notă mare.

Cu emoţie vei scrie


La anatomie-n grabă;
De ţesuturi şi celulă
Vezi să nu faci mare zarvă!

Însă va fi foarte greu


Să te informezi, ştii bine!
Ai grijă de testul tău
Şi nu renunţa la greu!”
***
“Comunic prin voce,
Mă înarmez cu emoţie.
Transmit informaţia feroce,
Iar bucuria de pe faţa mea
se reflectă în privirea ta
şi vocea-mi începe-a trepida
când pulsul deja a încetat şi
pe mine m-a lăsat nemişcat.”
***

Rânduri culese de la elevii anilor I


Calificările :Asistent Medical de Farmacie şi Asistent Medical Generalist
Prof. Măncilă Adriana

Deontologia şi Etica Asistentului Medical Generalist


Pag 15
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist din România cuprinde un ansamblu de prin-
cipii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în bazacărora se exercită profesia de asistent medical generalist
pe teritoriul României.
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din
România are drept principal scop:
a) ocrotirea drepturilor pacienţilor;
b) respectarea obligaţiilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;
c) apărarea demnităţii şi a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
d) recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de societate, precum şi a obligaţiilor interne ce
derivă din această încredere.
Principiile fundamentale în bazacărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă
şi profesia de asistent medical peteritoriul României sunt următoarele:
a)exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţaşi de persoana umană;
b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;
c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de câteori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel înalt de
competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără nici un fel de discriminare;
f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să dovedească loi-
alitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor şi asistenţă pentru realizarea
îndatoririlor profesionale;
g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuiesă se comporte cu cinste şi demnitate
profesională şi să nu prejudicieze în nici un fel profesia sau să submineze încredereapacientului.
Aşadar, asistentul medical are ca principal scop în exercitarea meseriei sale, binele pacientului. În jurul
acestuia se centrează toate acţiunile exercitate de asistentul medical. Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale
de cea mai înaltăcalitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale,
au dreptul de a fi respectaţi ca persoană umană, fără nici o discriminare.Drepturile fundamentale ale pacientului
cuprind:
- Dreptul pacientului la informaţia medicală;
- Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală;
- Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului;
- Drepturile pacientului în domeniul reproducerii;
- Dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.

Pentru îndeplinirea acestor drepturi, asistentul medical are obligaţia de a exercita 4 responsabilităţi
fundamentale:
- Promovarea sănătăţii
- Prevenirea îmbolnăvirilor
- Alinarea suferinţelor
- Restabilirea stării de sănătate.
Toate aceste responsabilităţi impun respectarea unor principii şi valori profesionale, dar şi conştientizarea şi dez-
voltarea valorilor personale. Principiile şi valorile în nursing sunt, spre exemplu, devotamentul faţă de profesie,
grija şi afecţiunea faţă de pacient, loialitatea şi libertatea profesională, empatia, imaginea de sine pozitivă, binefac-
erea, confidenţialitatea, respectiv, viaţa, independenţa, libertatea, egalitatea, non-discriminarea.
Pentru a fi capabil să ofere îngrijiri medicale de calitate, dar şi datorită noutăţilor care apar mereu în domeniul
medical, asistenul medical are obligaţia să participe anual la cursuri de formare şi perfecţionare organizate de către
Ordinul Asistenţlor medicali din România sau de către alte instituţii.
În concluzie, practicarea profesiei de asistent medical presupune o mare responsabilitate, dar şi o calitate umană
excepţională; asistentul medical trebuie să aibă o foarte bună pregătire, având în mâinile sale sănătatea, confortul
psihic si viaţa pacienţilor săi.
Giuglan Irina,
Anul III A
Calificarea: Asistent Medical Generalist

Pag 16
Pag 17
Pag 18
Pag 19
Resuscitarea cardio-respiratorie Masaj cardiac extern

Efectuarea unui pansament Aranjarea lenjeriei de pat

Puncţia venoasă pentru a


recolta sânge
Pag 20
CRÂMPEIE DIN ACTIVITATEA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE
ACTIVITĂŢI LA CLASELE CU CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

EXERSAREA TEHNICILOR DE NURSING


ÎN SĂLILE DE DEMONSTAŢIE LA CLASELE
CU CALIFICAREA
ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Măsurarea Tensiunii Arteriale

Montarea perfuziei sub îndrumarea


instructorului de practică

Pag 21
Şedinţă la Consiliul elevilor

Momentul votului

Ora de Anatomie

Ora de
Nursing
comunitar

Pag 22
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

Activitate la biblioteca judeţeană ,,Ştefan Bănulescu “ – Salonul de carte

Activitate pe tema Hiv-Sida în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa

*VOLUNTARIAT

Pag 23
PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PROGRAME

Programul naţional
S.N.A.C.
(Strategia Natională de Acţiune
Comunitară ) - ,,Săptămâna
legumelor şi fructelor donate”

Anul I A
Calificarea: Asistent Medical
Generalist

Programul naţional S.N.A.C. ( Strategia Natională de Acţiune Comunitară ) -


,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate”
Anul III A, IIIC
Calificarea: Asistent Medical Generalist

PROIECT LEONARDO DA VINCI IVT

Înmânarea certificatelor
Europass şi …poză de final
După o zi de practică într-un
spital din Turcia

Pag 24
Ştefania prezintă un
colecist extras laparoscopic

În timpul practicii în blocul operator, Spitalul din Turcia,


elevii Scolii Postliceale Sanitare asistă la intervenţiile chirurgicale

PROIECT ,,ÎNGRIJIRE COPII” , ,,ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI ” , BABY- SITTER”

Pag 25
ÎN PRACTICA DE SPECIALITATE

Pregătirea eprubetelor Administrarea medicamentelor


pentru laborator

Oare este bun rezultatul ? Pregătim branula pentru Perfuzia


administrarea tratamentului

Alimentarea pacientului la pat

si

Transportarea pacientului

Pag 26