Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuațiilor

1. Maria a strâns o sumă de bani, mai mică de 500 lei. Dacă ar împărți banii în grupe de câte 15
lei, atunci i-ar mai rămâne 5 lei; dacă ar împărți banii în grupe de câte 30 lei, i-ar mai
rămâne 20 lei; dacă ar împărți banii în grupe de 45 lei, i-ar rămâne 35 lei.
a) verificați dacă Maria poate avea 170 lei.
b) Aflați care este cea mai mare sumă de bani pe care o poate avea Maria.
2. Dacă un grup de elevi se grupează în grupe de câte 6 elevi, rămân 3 elevi negrupaţi. Dacă
acelaşi grup de elevi se grupează în grupe de câte 8 elevi, rămân tot 3 elevi negrupaţi.
a) Să se arate că în grup pot fi 99 de elevi.
b) Înainte de a fi grupaţi, să se afle numărul minim de elevi din grup.
3. Dacă un grup de elevi se grupează în grupe de câte 8 elevi, rămân 5 elevi negrupaţi. Dacă
acelaşi grup de elevi se grupează în grupe de câte 10 elevi, rămân 7 elevi negrupaţi.
a) Să se arate că în grup pot fi 117 de elevi.
b) Înainte de a fi grupaţi, să se afle numărul minim de elevi din grup.
4. Într-o pungă sunt bomboane. Dacă bomboanele se împart în mod egal unui grup de 4 copii,
atunci rămân în pungă 3 bomboane. Dacă bomboanele se împart în mod egal unui grup de
7 copii, atunci rămân în pungă 6 bomboane.
a) Verificaţi dacă în pungă pot fi 55 de bomboane.
b) Care poate fi cel mai mic număr de bomboane din pungă, înainte ca acestea să fie
împărţite copiilor?
5. Dacă într-o clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă, rămîn 3 elevi în picioare; dacă se aşează
câte 3 elevi într-o bancă, rămîn 4 bănci libere. Câte bănci şi câţi elevi sunt în clasă?
6. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 3 elevi într-o bancă, rămîn 5 bănci libere, iar dacă se
aşează câte 2, rămân 5 elevi în picioare. Câţi elevi şi câte bănci sunt în sală?
7. Într-o sală intră mai mulţi elevi. Dacă se aşează câte 2 în bancă , rămân 9 elevi în picioare,
iar dacă se aşează câte 3 într-o bancă , rămân 7 bănci neocupate şi una ocupată cu un singur
elev. Câte bănci şi câţi elevi sunt?
8. Dintr-o sumă Ionel a cheltuit în prima zi a treia parte, a doua zi 160 lei din suma ramasa, iar
a treia zi, jumatate din noul rest, dupa care a constatat ca i-au ramas 170 lei. Ce sumă a avut
inițial?
9. În trei depozite se află 600 tone de grâu. Dacă din primul depozit se transferă 20 tone în al
doilea şi 25 tone în al treilea, atunci în cele trei depozite se află cantităţi egale de grâu.
a) Cu câte tone de grâu este mai mare cantitatea de grâu din al doilea depozit faţă de
cantitatea de grâu din al treilea depozit?
b) Aflaţi câte tone de grâu se află în fiecare depozit?
10. Într-o împărţire, restul este egal cu 6, iar câtul este egal cu 4. Suma dintre deîmpărţit, cât şi
împărţitor este egal cu 260. Determinaţi împărţitorul şi deîmpărţitul.
11. După ce a vândut 20% din cantitatea de mere cu care a venit la piaţă un producător a
constatat că mai are de vândut 160 kg. Cu câte kg de mere a venit producătorul la piață?
12. Într-o parcare sunt 32 automobile şi motociclete. Dacă pleacă din parcare 4 automobile şi
vin 5 motociclete, numărul automobilelor este de două ori mai mare decât cel al
motocicletelor. Aflaţi câte automobile şi motociclete au fost la început în parcare.
13. O culegere deschisă într-un anumit loc are suma numerelor înscrise pe cele două pagini
egală cu 201. Care sunt numerele înscrise pe cele două pagini?
14. Suma a două numere este 80, iar câtul împărţirii unui număr la celălalt este 3. Determinaţi
numerele.
15. Doi elevi au rezolvat impreună 42 de probleme. Dacă primul a rezolvat cu 10 mai multe
probleme decât al doilea, aflati câte probleme a rezolvat fiecare elev.
16. Suma pătratelor a trei numere naturale consecutive impare este egală cu 155. Să se afle
aceste numere.
17. La începutul anului şcolar numărul elevilor din clasele a VIII-a A şi a VIII-a B se afla în
raportul de 3:4. Pe parcursul anului şcolar, 6 elevi din clasa a VIII-a B s-au transferat în
clasa a VIII-a A, astfel că efectivele celor două clase au ajuns la raportul de 4:3.
a) La începutul anului şcolar, cât la sută din numărul elevilor din clasa a VIII-a B sunt în
clasa a VIII-a A?
b) Aflaţi numărul elevilor din clasa a VIII-a A la începutul anului şcolar.
18. Un muncitor este capabil să termine o lucrare în 8 ore iar alt muncitor este capabil să
termine aceeaşi lucrare în 5 ore. Cât la sută din lucrare ar face cei doi muncitori dacă ar
lucra împreună 2 ore?
19. Suma a două numere naturale este 250. Să se afle numerele ştiind că împărţind numărul
mare la cel mic obţinem câtul 3 şi restul 2.
20. Un biciclist parcurge un traseu astfel : în prima zi 40 % din întregul drum , a doua zi 30 %
din rest şi în a treia zi restul de 210 km. Care a fost lungimea întregului drum ?
21. Un drumet parcurge 150 de km. cea ce reprezinta un sfert din lungimea drumului pe care
il are de parcurs . Ce lungime are drumul ?
22. La un concurs participa 72 fete si 90 baieti. Toti participantii sunt grupati in echipe care au
acelasi numar de copii, iar fiecare echipa are acelasi numar de fete .
a) Aratati ca se pot forma 6 echipe.
b) Care este numarul maxim de echipe care se pot forma ?
23. Un croitor are nevoie de 2m de material pentru a confectiona o vesta iar pentru a
confectiona o rochie ii sunt necesari 3 m de material .
a) Aratati ca din 25 de metri de material se pot confectiona 8 veste si 3 rochii.
b) Stiind ca din cei 25 de metri de material pot fi confectionate un numar egal de veste si
rochii, sa se determine acest numar.
24. Daca elevii unei clase se aseaza cate doi intr-o banca, raman 5 elevi fara loc. Daca se aseaza
cate 3 intr-o banca, raman 4 banci libere. Verificati daca in clasa pot fi 39 elevi si 17 banci.
25. Aflați numărul a, știind că suma dintre sfertul său și dublul său este egală cu 117.
Andrei şi Sorin au împreună 28 ani, (vârstele lor fiind mai mari de 2 ani). Câţi ani aveau
împreună în urmă cu 2 ani?
26. Raportul a două numere este 0,25
a) Cât la sută reprezintă numărul mare din numărul mic?
b) Dacă suma numerelor este 75, aflaţi cele două numere.
27. Elena vrea să îsi aseze timbrele într-un clasor. Ea constată că dacă asază câte 5 timbre sau
câte 6 sau câte 8 pe o pagină, îi rămân de fiecare dată două timbre. Determinați numărul
minim de timbre pe care le poate avea Elena, stiind că are mai mult de două timbre.
28. Într-un coş sunt mere, care pot fi împărţite unor copii. Dacă se dă fiecărui copil câte 4
mere, sau câte 5 mere, sau câte 7 mere, rămân tot timpul în coş 3 mere nedate. Verificaţi
dacă în coş poate fi un număr de mere cuprins între 250 şi 300.
29. La un test, 20% din numărul elevilor unei clase au luat nota 10. Media notelor obținute de
ceilalți 20 de elevi ai clasei a fost 7,50.
a) Arătați că în clasă sunt 25 de elevi.
b) determinați media tuturor elevilor din clasă.
30. Într-o sală de spectacole sunt 30 rânduri de fotolii pentru spectatori, iar fiecare rând are 24
fotolii. Dacă în sală sunt 735 spectatori, aflaţi câţi spectatori stau în picioare.
31. Doi amici au împreună 450 lei. Diferenţa dintre 60% din suma primului şi 40% din suma
celui de al doilea este 20 lei. Câţi lei are fiecare?
32. Mihai avea 26 ani când s-a născut fiul său Matei. Câți ani are fiul său acum, știind că peste
14 ani, vârsta tatăluiva fi dublul vârstei lui Matei.
33. Matei a cheltuit sâmbătă după amiază două cincimi din suma pe care o avea dimineața.
Duminică,
după ce a mai cheltuit încă 13 lei, Matei mai are 8 lei din suma inițială. Determinați suma pe
care a avut-o Matei sâmbătă dimineață.
34. Bunicul constată că în urmă cu 12 ani avea vârsta de 12 ori mai mare decât a nepotului său,
și că peste 4 ani va avea vârsta de 4 ori mai mare decât a nepotului.
a) Câți ani are nepotul în prezent ?
b) Câți ani avea bunicul când s-a născut nepotul ?
35. O femeie cumpără mere pentru copii ei și-și face socoteala că trebuie să capete câte 21 de
mere fiecare. Pe drum își amintește că 2 copii sunt pedepsiți și deci, nu primesc nimic și
făcând o nouă socoteală, găsește că celorlalți li se cuvin câte 28 de mere. Câți copii are și câte
mere a cumpărat ?
36. Pentru 4 mese și 10 scaune s-au plătit 6500 lei. Cât costă o masă și cât costă un scaun, dacă o
masă costă cât 10 scaune ?
37. Un elev a cheltuit o sumă de bani în trei zile astfel: în prima zi a cheltuit 30% din sumă; a
doua zi a cheltuit 60% din cât a cheltuit în prima zi; a treia zi a cheltuit ultimii 26 lei. Aflaţi
cât a cheltuit elevul în prima zi.
38. După ce a citit 60% din numărul paginilor unei cărți, și apoi 20% din rest, unui elev i=au
mai rămas de citit 48 pagini pentru a termina cartea. Câte pagini are toată cartea ?
39. Suma a două numere naturale este egală cu 280. Determinați cele două numere, știind că o
treime din primul număr este egală cu o pătrime din al doilea număr.
40. Suma a patru numere este 91. Aflaţi cele patru numere , ştiind că dacă adunăm 4 la primul
număr , scădem 4 din al doilea număr, împărţim la 4 al treilea număr , se obţine de fiecare
dată cel de-al patrulea număr.
1
41. Un autocar cu excursionişti parcurge un drum în patru zile . În prima zi parcurge 4 din
2 1
drum , a doua zi 3 din ce a rămas , a treia zi din noul rest , iar a patra zi ultimii 60 km .
2

Câţi km a avut drumul şi câţi a parcurs în fiecare zi autocarul ?


42. Regina şi Pandele au fiecare o foaie pe care este scris un număr natural (acelaşi). Regina îl
triplează şi la rezultat adună 77. Pandele adună la el 133 şi apoi dublează rezultatul. Ştiind
că în final au obţinut rezultate egale, aflaţi ce număr era scris pe foile lor.
43. Daca un copil isi numara timbrele cate 36, 72 sau 168, de fiecare data raman 32 timbre in
plus. Cate timbre are, daca numarul lor este cel mai mic cu aceasta proprietate?