Sunteți pe pagina 1din 2

Stimate doamne şi stimaţi domni, deputaţi şi miniştri,

Excelenţele Voastre, doamnelor şi domnilor ambasadori,


Anul care s-a scurs de la ultima noastră întâlnire a fost unul de referinţă în afirmarea Republicii
Moldova pe plan internaţional şi consolidarea cursului ei de dezvoltare în familia popoarelor
europene.
Într-un context regional de securitate dificil, cu provocări la adresa securităţii şi stabilităţii
Republicii Moldova, am reuşit să avansăm substanţial în raporturile noastre cu Uniunea
Europeană.
Prin obţinerea regimului liberalizat de vize cu statele membre ale Uniunii Europene, prin
semnarea, ratificarea şi punerea în aplicare a Acordului de Asociere, inclusiv a Zonei de comerţ
liber cu Uniunea Europeană, am parcurs o etapă hotărâtoare în procesul de integrare a ţării
noastre în Uniunea Europeană.
Trebuie să menţionez că acest succes se datorează, în primul rând, sprijinului consistent pe care
l-am primit din partea statelor membre ale Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii, și a
altor parteneri, atât în plan politic, cât şi în eforturile de modernizare a ţării.
Contăm pe sprijinul politic al partenerilor noştri europeni în cadrul Summit-ului Parteneriatului
Estic de la Riga în vederea reconfirmării perspectivei europene a Republicii Moldova.
Implementarea prevederilor Acordului de Asociere rămâne obiectivul nostru naţional major în
anii 2015-2016. Vom acţiona cu perseverenţă în realizarea tuturor sarcinilor de etapă.
Sprijinul statelor-membre ale Uniunii Europene şi a partenerilor de dezvoltare în vederea
realizării unui spectru larg de obiective sectoriale va contribui la integrarea Republicii Moldova
în piaţa internă a Uniunii Europene.
În 2014 au evoluat relaţiile bilaterale cu statele vecine, România şi Ucraina, care vor rămâne o
prioritate a politicii noastre externe.
Relaţiile moldo-române au avansat substanțial prin punerea în aplicare a priorităților de pe
agenda bilaterală, și desfășurarea unor multiple proiecte economice și sociale.
Prin inaugurarea gazoductului Iaşi-Ungheni am pus bazele interconexiunii energetice cu spațiul
european.
România este unul din principalii noștri parteneri comercial-economici, și un promotor prețios al
cauzei europene a Republicii Moldova.
Federaţia Rusă rămâne un partener politic şi comercial-economic important pentru ţara noastră.
Vom continua eforturile la nivel politic şi pe linia ministerelor de resort în vederea depăşirii
blocajelor ridicate artificial în unele sectoare ale cooperării noastre tradiţionale.
În ultimul an, Serviciul diplomatic a depus un efort consistent în vederea consolidării cadrului
juridic al relaţiilor bilaterale, reuşindu-se liberalizarea regimului de vize cu o serie de state,
precum Republica Turcia, Statul Israel, Muntenegru, și Republica Albania.
S-a efectuat o muncă considerabilă în vederea consolidării capacităţilor de interacţiune şi sprijin
pentru diaspora moldovenească, extinderea reţelelor consulatelor de carieră şi consulilor
onorifici ai Republicii Moldova, acordării asistenţei cetăţenilor noştri în situaţii de criză.
Vom acorda şi pe viitor o atenţie specială cooperării multidimensionale în cadrul organizaţiilor
internaţionale relevante precum ONU, OSCE și Consiliul Europei.
Într-un mediu internaţional tot mai complex şi inter-conectat, am considerat că este important să
aprofundăm dialogul politic şi cooperarea practică cu NATO, punând accent pe reformarea şi
modernizarea sectorului de securitate şi apărare al ţării.
Excelenţele Voastre,
Doamnelor şi domnilor,
În final, doresc să îmi exprim încrederea că, în timpul cel mai apropiat Republicii Moldova, va fi
membra a Uniunii Europene, singura cale de propășire a țării.
Vă mulțumesc.
Rosca Tatiana