Sunteți pe pagina 1din 5

7.

Planificarea calendaristică 1

Şcoala: Colegiul Național I. L. Caragiale Profesor îndrumător: Mihaela Găvănescu


Clasa: a X-a A
Disciplina: Educație Antreprenorială
Nr.de ore/săptamână: 1 oră
Nr. total de ore (conform planului de învăţământ): 35 ore
An şcolar: 2017 - 2018

Unitatea de învăţare Competenţe specifice / Conţinuturi selectate Nr. ore Săptămâna(ile) Observaţii
rezultate ale învăţării alocate

Managementul 1.1 Prezentarea materiei 1 S1


Resurselor Personale
2.1 Test predictive 1 S2
3.1 Motivatia muncii 1 S3
4.1 Alegerea traseului professional si 1 S4
problema mobilitatii profesionale
Individul ca intreprinzator
1 S5
Calitati si competente ale
2 S6+S7
intreprinzatorului de success
1 S8
Evaluare

1
Studentul va realiza planificarea calendaristică pentru una din disciplinele predate, atât pentru semestrul I cât şi pentru semestrul II
Unitatea de învăţare Competenţe specifice / Conţinuturi selectate Nr. ore Săptămâna(ile) Observaţii
rezultate ale învăţării alocate

Inițierea și derularea 1.2 Planul de afaceri si problemele 2 S10+S11


unei afaceri aplicarii acestuia
1.3
2.2 1 S12
Conditiile legislative ale activitatii
2.3
antreprenoriale
1 S13
4.2
5.1 Instrumentele necesare studierii pietei

Recapitularea 1 S14
semestrială

Inițierea și derularea 2.3 2 S15+S16


unei afaceri Resursele necesare derularii unei
afaceri (financier, materiale,umane)
4.3 2 S17+S18
Obtinerea produsului
5.1
2 S19+S20
Promovarea produsului

1 S29
Protectia mediului

1 S30
Evaluare
Unitatea de învăţare Competenţe specifice / Conţinuturi selectate Nr. ore Săptămâna(ile) Observaţii
rezultate ale învăţării alocate

1.5 Riscul in afaceri: 1 S31

Risc și reușita în afaceri 2.5 -tipuri de risc


2.6 - modalitati de diminuare a riscului

Modele de reusita in afaceri 1 S32

General si particular in realizarea unei 1 S33


afaceri reusite

Recapitulare semestriala
2 S34
Închiderea situației 1 S35
școlare