Sunteți pe pagina 1din 5

Diferențieri între risc-incertitudine și risc-probabilitate

În viața noastră de zi cu zi, exista multe circumstanțe, în care trebuie să ne asumăm niște riscuri,
care implică expuneri la pierderi sau pericole. Riscul poate fi înțeles ca o potențială pierdere. Acesta nu
este exact același lucru ca incertitudinea, care implica o lipsă a certitudinii unui efect într-o situație
particulară. Există instanțe unde incertitudinea este inerentă, luând în considerare evenimentele viitoare,
neavând idee de ce se poate întâmpla in continuare.
Deci, pe scurt, riscul descrie o situație, în care exista o șansă de pierdere sau pericol. În schimb,
incertitudinea se referă la o condiție unde nu ești sigur de efectele următoare.
Se pot evidenţia următoarele trăsături ale riscului :
Conceptul de risc:
 Un eveniment incert dar posibil, originea lui aflându-se în incertitudine; este păgubitor, efectele
lui odată produse nu mai pot fi înlăturate; apare procesul activităţii umane, sociale, economice,
politice şi în raporturile dintre om şi natură.
 Expunerea la situaţii nedorite.
 Eveniment posibil şi nedorit, previzibil sau imprevizibil.
 Definiţia riscului diferă de la o disciplină la alta, chiar în cadrul aceluiaşi domeniu sunt uneori
definiţii contradictorii. Cu toate aceste diferenţieri toate definiţiile conţin două elemente comune:
nedeterminare (incertitudine) şi pierdere.
 Noţiunea de nedeterminare a rezultatelor este implicată în toate definiţiile riscului. Când riscul s-
a spus că există, atunci întotdeauna există cel puţin două rezultate posibile. Dacă se cunoaşte cu
certitudine că o pierdere se va realiza aceasta nu înseamnă că evenimentul respectiv este afectat
de risc.
 Definiţii ale riscului:
o Posibilitatea de a pierde;
o Incertitudinea ce afectează rezultatul;
o Dispersia rezultatelor aşteptate;
o Probabilitatea ca orice rezultat să difere de unul aşteptat.
o Posibilitatea de a pierde
o Incertitudinea ce afectează rezultatul
o Dispersia actuală a rezultatelor aşteptate
o Probabilitatea ca orice rezultat să difere de unul aşteptat
o Concept multidimensional al cărui nivel nu poate fi redus la un singur element, la o cifră.

1
Diferențe între risc și incertitudine- Tabel de comparație
Bază de comparație Risc Incertitudine
Definiție Probabilitatea de a câștiga sau Incertitudinea implică o
de a pierde ceva ce se merită situație unde evenimentele
este cunoscută ca risc viitoare nu sunt cunoscute
Observație Poate fi măsurat Nu poate fi măsurat
Efect Efectele sunt cunoscute Efectele nu sunt cunoscute
Control Controlabil Necontrolabil
Minimalizare Da Nu
Probabilitate Alocată Nu este alocată

Definiția Riscului
În mod obișnuit, riscul este rezultatul unei acțiuni care a avut loc sau nu, într-o situație particulară
din care poate rezulta o pierdere sau un câștig. Este definit ca o șansă sau pierdere sau o expunere la
pericol, care rezulta din factori interni sau externi, care poate fi diminuat prin luarea de măsuri preventive.
Mai simplu, riscul este un eveniment neplănuit care daca are loc poate afecta orice obiectiv al
vreunui proiect. Dacă afectează proiectul pozitiv, atunci riscul este pozitiv, dacă îl afectează negativ,
atunci riscul este negativ.
Există diferite strategii de risc pentru a răspunde riscurilor negative și pozitive. Obiectivul unei
strategii de răspuns la riscul negativ este de a minimaliza impactul riscurilor negative iar obiectivul unei
strategii de răspuns la riscul pozitiv este de a maximiza șansa ca un risc pozitiv să aibă loc.
Mai există doi termeni ai riscului: risc cunoscut și risc necunoscut.
Riscurile cunoscute sunt acele riscuri care sunt identificate în timpul procesului de identificare a
riscului și cele necunoscute sunt cele care nu au putut fi identificare în timpul procesului.
Pentru riscurile cunoscute se execută un plan de contingență și se va folosi o rezervă de urgență
pentru a gestiona aceste riscuri.
De cealaltă parte, riscurile necunoscute sunt administrate prin soluții de urgență și rezerva de
gestionare este folosită sa administreze aceste tipuri de riscuri.
Definiția Incertitudinii
Prin incertitudine se înțelege absența totală a unei certitudini sau ceva care nu este cunoscut.
Aceasta se referă la o situație unde exista o multitudine de alternative rezultatând dintr-un efect specific,
dar probabilitatea efectului nu este certă. Aceasta se întâmplă din cauza informațiilor insuficiente sau a
lipsei de cunoștințe despre condiția actuală. Prin urmare, este greu să definești sau să prezici efectele sau
evenimentele care pot avea loc.
Incertitudinea nu poate fi definită prin termeni cantitativi. Prin urmare, probabilitățile nu pot fi
aplicate evenimentelor posibile, deoarece probabilitățile sunt necunoscute.

2
Diferențele principale dintre risc și incertitudine:
1. Riscul este definit ca o situație de a câștiga sau a pierde ceva ce se merită. Incertitudinea este o
situție în care evenimentele viitoare nu sunt cunoscute.
2. Riscul poate fi măsurat și cuantificat, prin modele teoretice. În schimb, incertitudinea nu poate fi
măsurată cantitativ, dat fiind că evenimentele viitoare sunt imprevizibile.
3. Efectele posibile sunt cunoscute la risc, în timp ce în cazul incertitudinii efectele sunt
necunoscute.
4. Riscul poate fi controlat dacă se iau măsuri adecvate pentru a-l controla. De cealaltă parte,
incertitudinea este peste puterile unei persoane sau a unei întreprinderi de a o controla, deoarece
viitorul este incert.
5. Minimalizarea riscului poate fi realizată, luându-se măsuri de precauție, ceea ce este contrar
incertitudinii care nu poate fi minimalizată.
6. În risc, probabilitățile sunt atribuite unui set de împrejurări, ceea ce nu este posibil în cazul
incertitudinii.
Exemplu din realitate pentru risc si incertitudine:
Să spunem că există două echipe cunoscute de fotbal având în lot jucători cunoscuți, și trebuie să
joace meciul între ele în ziua următoare.
Se poate spune exact care echipă va câștiga ?
Evident nu. Totuși, se poate face o presupunere printr-o examinare și analizând performanțele
din trecut a fiecărui jucător în mod individual, a echipei, și a rezultatelor care s-au obținut între cele două
echipe.
Aici se poate veni cu niște date cum ar fi 40% șanse pentru Echipa A sau Echipa B de a câștiga,
sau există posibilitatea de 70% ca Echipa A sau Echipa B să piardă meciul.
Acum, să punem același meci de fotbal într-un scenariu diferit:
Să spunem din nou că două echipe de fotbal urmează să joace un meci, și niciun jucător nu a fost
selectat pentru niciuna dintre echipe. În acest caz, dacă cineva întreabă cine va câștiga, ce se poate spune?
Nu există niciun indiciu, nu se știu jucătorii niciunei echipe sau cum vor juca echipele etc. În această
situație, nu există nici o informație din trecut, și prin urmare nu se poate prezice rezultatul evenimentului,
chiar dacă meciul este același, regulile sunt aceleași, și chiar și stadionul același.
Această situație este numită incertitudine.
În concluzie, riscul și incertitudinea sunt lucruri diferite, dar majoritatea oamenilor cred că sunt
același lucru și le ignoră. Managementul riscului devine mai ușor deoarece se pot identifica riscurile și
se poate dezvolta un plan de răspuns în avans bazat pe experiențele din trecut. Totuși, managementul
incertitudinii devine foarte dificil deoarece informația anterioară nu este disponibilă, sunt implicați prea
mulți parametri, și nu se poate prezice efectul.
Riscul şi incertitudinea se întâlnesc combinate în diferite proporţii, dar incertitudinea nu
poate fi eliminată definitiv, oricât de completă ar fi gestionarea riscului. Oricând pot să apară situaţii
şi interdependenţe care nu au fost luate iniţial în considerare. Astfel de evenimente imprevizibile
pot provoca abateri care să schimbe fundamental configuraţia datelor. Incertitudinea devine o
potenţială sursă de risc, atunci când decurge dintr-o informare incompletă sau din apelarea la surse
adesea incompatibile cu situaţia reală din întreprindere sau de pe piaţa concurenţială.

3
Totuși, pentru ca un proiect să fie complet reușit trebuie ca cei ce îl execută să fie foarte precauți,
proactivi și cu mintea deschisă pentru a putea administra riscul și incertitudinea.
Probabilitatea este o măsură sau o estimare a cât de probabil este ca un eveniment să se întâmple
sau ca o afirmație să fie adevărată.
Probabilitatea se mai poate defini ca:
 Calitatea sau faptul de a fi probabil.
 Un eveniment probabil, o circumstanță, etc.
 O posibilitate relativă ca un eveniment să aibă loc, exprimată de raportul dintre numărul
de evenimente actuale la numărul total de evenimente posibile.
 Frecvența relativă cu care un eveniment are loc sau este posibil să aibă loc.
Probabilitatea este des utilizată în matematică, statistică, finanțe, jocuri de noroc, știință, filosofie
și la mașinăriile cu inteligență artificială. Teoria probabilității este deasemenea utilizată să descrie bazele
mecanicii și regularitățile sistemelor complexe.
Probabilitatea poate fi exprimată atât calitativ cât și cantitativ. Atunci când discutăm despre
probabilitate din punct de vedere calitativ, se folosesc termeni ca: frecvent, posibil, rar etc. De altfel,
este posibil ca probabilitatea să fie descrisă din punct de vedere numeric. Probabilităților li se dau valori
între 0 sau 1, unde 0 este 0% șansă să se întâmple vreun eveniment, adică nu se va întâmpla, și 1 este
100% șansă ca să se întâmple vreun eveniment.
Probabilitate Descriere
Relativ Numeric
Foarte mică 0.1 Foarte improbabil să aibă loc
Mică 0.3 Cel mai probabil nu va avea loc
Moderată 0.5 Posibil să aibă loc
Mare 0.7 Probabil să aibă loc
Foarte mare 0.9 Foarte probabil să aibă loc

În relație cu riscul, probabilitatea este folosită pentru a se vedea șansa de amortizare a riscului.
Dacă este o posibilitate mare, asta fiind mai apropiată de 1, de a se amortiza riscul, atunci riscul se merită.
În orice caz, dacă este o posibilitate mai mică, asta fiind mai apropiată de 0, de a se amortiza riscul, atunci
nu se merită riscul, probabil ajungându-se la pierderi.
Riscul nu se poate confunda cu probabilitatea materializării sale. În următorul tabel sunt
sintetizate diferenţele dintre aceste două noţiuni, care sunt complementare, dar nu identice. Mai precis,
în metodele moderne de gestionare a riscului se apelează la instrumentele matematice ale teoriei
probabilităţilor, dar trebuie spus, de la început, că acestea nu rezolvă toate aspectele riscului. Orice
tratare, oricât de sofisticată, a acestor aspecte lasă loc unui anumit grad de incertitudine. Ne găsim,
întotdeauna, cum spunea A.C. Martinet, în situaţia de a rezolva un sistem cu mai multe necunoscute decât
numărul de ecuaţii, cu necazurile unui sistem nedeterminat sau, mai grav uneori, incompatibil cu spaţiul
în care îşi desfăşoară întreprinderea activitatea sa.

4
Diferenţe între risc şi probabilitate:

Risc Probabilitate

O caracteristică specifică Ne indică în ce măsură este posibilă producerea


întregii distribuţii de unui anumit eveniment în condiţii bine
probabilităţi determinate.

Se asociază cu o probabilitate
de apariţie a unor evenimente
nedorite. Cu cât consecinţele Pentru fiecare eveniment există o anumită
sunt mai nedorite cu atât mai probabilitate de apariţie.
riscantă este decizia ce a fost
adoptată.

Metodele esenţiale de măsurare


a riscului sunt cele cu ajutorul
Caracterul sau însuşirea a ceea ce este probabil
teoriei probabilităţilor, potrivit
părerii agenţilor economici.

Riscul obiectiv inerent oricărei


acţiuni caracterizate prin
Probabilitatea obiectivă se bazează pe evidenţa
variabilitatea rezultatelor
istorică a datelor statistice.
probabile este o variabilă
independentă de individ.

Probabilitatea subiectivă şi respectiv aprecierea


subiectivă a riscului poartă amprenta personalităţii
Riscul subiectiv este o estimare
fiecărui individ, reflectând mentalităţile,
a riscului obiectiv şi depinde de
obiceiurile şi măsura în care acestea se bazează pe
individ.
intuiţie sau dimpotrivă, pe observaţii minuţioase
pentru luarea deciziilor.