Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

________/__________

Director,
Unitatea de învățământ

DOSAR CURRICULUM ADAPTAT

Instituția de învățământ _____________________________


Nume și prenume elev (ă)____________________________ Clasa __________
Învățător/ diriginte _________________________________
Profesor de sprijin __________________________________

Prezentul dosar conține Curriculum adaptat pentru următoarele materii:


Nr. Disciplina Cadru didactic
1
2
3
...
...
...
...

Director, Avizat Director CJRAE,


Unitatea de învățământ Prof. Dr. Delia Mariana Ardelean
CURRICULUM ADAPTAT

Instituția de învățământ _____________________________


Nume și prenume elev (ă)____________________________ Clasa __________
Disciplina _____________________________
Cadru didactic ________________________ Semătura _________________________

Obiective cadru/ competențe generale:

Conținuturile învățării:


Obiective cadru/ Obiective de referință/ Activitatea de învățare


competențe generale competențe specifice pentru elevii cu CES
Majoritatea Elevii cu CES/
elevilor curriculum
adaptat

Modalități de evaluare:

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES

Nr. Unitatea de Nr de ore


crt. învățare SEM I SEM II TOTAL