Sunteți pe pagina 1din 57
Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2 ”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” Titlul proiectului: Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Numărul de identificare al contractului: POSDRU/8/2.2/S/4/ ID 3024 Beneficiar: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului

VOICHIŢA CIUBĂNCAN

MARIANA DRAGOMIR

GABRIELA HURGHIŞ

RAMONA ZETEA

LIMBA FRANCE

Sexprimer

Modulul 2

Ghidul elevului

Viitorul incepe la scoala! ©2012 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului Toate drepturile sunt
Viitorul incepe la scoala! ©2012 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului Toate drepturile sunt
Viitorul incepe la scoala! ©2012 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului Toate drepturile sunt

Viitorul incepe la scoala!

Viitorul incepe la scoala! ©2012 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului Toate drepturile sunt

©2012 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului Toate drepturile sunt rezervate Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului Atât publicaţia cât şi fragmente din ea nu pot fi reproduse fără permisiunea Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Bucureşti, 2012

Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului Str. Gen. Berthelot 28-30 Sector 1, 010168, Bucureşti Tel. Centrală: 4056200;4056300 e-mail: proiect_id3024@yahoo.com

cuprins Introduction . . . . . . . . . . . . .

cuprins

Introduction

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

. Autoévaluation initiale

Leçon

introductive

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

8

Unité I: MOI, MA FAMILLE, MES AMIS

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

1. Coup de couer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

2. La vie en rose

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

3. Jour après jour

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

4. Allez les bleus!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

5. Faire la fête!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

Autoévaluation

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

Unité II. REGARDS

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

1. Le plaisir de lire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

2. Le code de la route

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

3. La vie en

vert

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

4. Au marché

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

5. L'Europe c' est nous!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

Autoévaluation

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

Unité III. MÉTIERS

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

33

1. Je cherche

je trouve

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

2. Je connais mon métier

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

3. La bourse des emplois

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

4. Curriculum vitae

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

5. Motivation

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

Autoévaluation

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

ANNEXES:

Dialogues

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

Conjugaison des verbes – Mode INDICATIF

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

Dictionnaire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

Dictionnaire français-espagnol-italien

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

54

Bibliographie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

Mot de clôture

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

Lecţie introductivă Drag elev, Te felicităm că ai absolvit cu succes Modulul I la Limba
Lecţie introductivă Drag elev, Te felicităm că ai absolvit cu succes Modulul I la Limba

Lecţie introductivă

Drag elev,

Te felicităm că ai absolvit cu succes Modulul I la Limba franceză! Te simţi, cu certitudine, mai bogat spiritual şi eşti nerăbdător să-ţi îmbogăţeşti cunoştinţele de limba franceză! Suntem gata să te sprijinim în continuare! După ce ai parcurs Modulul I, ţi-ai dat seama că înţelegi cu destulă uşurinţă cuvinte şi expresii şi chiar mesaje orale şi scrise. Doreşti, desigur, mai mult! Vrei să te exprimi, să poţi purta o conversaţie, să poţi scrie o scrisoare sau un mesaj, să întocmeşti un curriculum vitae. Parcurgerea, pas cu pas şi cu multă seriozitate a

Modulului II te va ajuta să-ti îndeplineşti dorinţele. Vei

fi surprins cât de repede vei vorbi şi vei scrie în limba

franceză. Vei avea prilejul să descoperi şi să îndrăgeşti

aspecte esenţiale ale culturii şi civilizaţiei franceze şi

elemente comune spiritualităţii celor două ţări surori,

Franţa şi România.

Activităţile de învăţare pe care le propunem pe

parcursul acestui modul acoperă aceleaşi domenii

importante:

domeniul personal (Moi, ma famille, mes amis);

domeniul public (À votre service!);

domeniul profesional (Métiers).

Trebuie să continui cu curaj!

Sprijină-ţi colegii şi

încercaţi să descoperiţi împreună lucruri noi!

Profesorul îţi va fi aproape şi te va sprijini pas cu pas.

E important doar să vrei şi vei reuşi!

Să încercăm împreună! Deschide ghidul la prima lecţie

!

Te va întâmpina următoarea „iconiţă“:

Souviens-toi! (Aminteşte-ţi!)

următoarea „iconiţă“: Souviens-toi! (Aminteşte-ţi!) Vei fi orientat să discuţi cu colegii tăi, să observi
următoarea „iconiţă“: Souviens-toi! (Aminteşte-ţi!) Vei fi orientat să discuţi cu colegii tăi, să observi

Vei fi orientat să discuţi cu colegii tăi, să observi şi să analizezi imagini care te vor introduce în tema lecţiei.

RELIEF
RELIEF
Diversitate şi… splendoare! Munţii Alpi Munţii Pirinei Marea Mediterană Marea Mânecii Oceanul Atlantic Sena
Diversitate şi… splendoare!
Munţii Alpi
Munţii Pirinei
Marea Mediterană
Marea Mânecii
Oceanul Atlantic
Sena
Loira
Rinul
Ronul
ZONE TURISTICE Apoi, o altă „iconiţă“ îţi va atrage atenţia: Ça m’intéresse! (Mă interesează!) Vei
ZONE TURISTICE Apoi, o altă „iconiţă“ îţi va atrage atenţia: Ça m’intéresse! (Mă interesează!) Vei
ZONE TURISTICE Apoi, o altă „iconiţă“ îţi va atrage atenţia: Ça m’intéresse! (Mă interesează!) Vei
ZONE TURISTICE
ZONE TURISTICE

Apoi, o altă „iconiţă“ îţi va atrage atenţia:

Ça m’intéresse! (Mă interesează!)

Vei asculta un text înregistrat sau citit de profesor şi vei fi ajutat să înţelegi.

„Iconiţa“ următoare:

Coasta de Azur Valea Loirei Paris Versailles Lourdes Alpii Pirineii
Coasta de Azur
Valea Loirei
Paris
Versailles
Lourdes
Alpii
Pirineii

À toi, maintenant! (e rândul tău!)

Te invită să rezolvi exerciţii şi să răspunzi la întrebări, deci să dovedeşti că tocmai ai învăţat ceva.

Ultima „iconiţă“,

Pour aller plus loin

(Mergi mai departe

)

Reprezintă semnalul că poţi încerca să aplici, să utilizezi în alt

context, să dezvolţi ceea ce deja ştii.

utilizezi în alt context, să dezvolţi ceea ce deja ştii. La unele teme vei gasi indicaţia

La unele teme vei gasi indicaţia Pour ton portfolio

(Pentru portofoliul tău). Este o invitaţie la activitate

independentă. Respectând indicaţiile profesorului şi

cerinţa formulată, vei reuşi ca, până la sfârşitul modulului, să ai

un portofoliu complet şi să fii mândru de efortul depus.

În această manieră se vor desfăşura toate lecţiile. În partea

dreaptă, în casete, vei găsi informaţii utile şi interesante, care, cu

siguranţă, îţi vor fi de folos.

Fişele de autoevaluare de la sfârşitul fiecărei unităţi te vor

ajuta să te pregăteşti conştiincios şi să obţii rezultate bune la

evaluări. Parcurgându-le, vei putea identifica ceea ce ai reuşit să

înveţi bine şi ce mai trebuie să exersezi.

Dacă răsfoieşti până la sfârşit ghidul, vei ajunge şi la ultimele

pagini, respectiv la Dicţionar, la Anexe şi la Lista verbelor conjugate. Nu uita să le foloseşti ori de câte ori simţi nevoia!

ORAŞE CELEBRE
ORAŞE CELEBRE
Paris Strasbourg Marseille Lyon Nantes Toulouse Bordeaux Grenoble Rouen Dijon
Paris
Strasbourg
Marseille
Lyon
Nantes
Toulouse
Bordeaux
Grenoble
Rouen
Dijon

Bucură-te cu adevărat de oportunitatea pe care o ai prin programul „A doua şansă“ şi fă din limba franceză un obiect de studiu preferat!

II I

tItLuL cAPItOLuLuI

?
?

titlul lecţiei

Dragi tineri,

Felicitări că aţi ales să urmaţi cursurile de limba engleză din cadrul programului „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior.

Nevoia de a înţelege o limbă străină se face simţită în orice domeniu am lucra; de asemenea, atunci când călătorim sau primim oaspeţi dintr-o ţară străină, ne descurcăm mult mai uşor dacă putem comunica într-o limbă de largă răspândire, cum este limba engleză. În plus, cunoaşterea unei limbi străine ne ajută să înţelegem mai bine modul de gândire al persoanelor de altă naţionalitate şi chiar să ne redescoperim pe noi înşine în raport

cu celălalt. Experienţa învăţării unei limbi străine vă va ajuta să

învăţaţi mai uşor şi alte limbi străine, în funcţie de provocările

cărora va trebui să le faceţi faţă.

Acest curs vă va sprijini în invăţarea limbii engleze prin exerciţii

şi activităţi comunicative care se bazează pe cunoştinţe

anterioare minime. Dacă nu aţi învăţat până acum niciodată

limba engleză, nu trebuie să vă îngrijoraţi, pentru că profesorul

vostru va adapta lecţiile în funcţie de cunoştinţele şi nevoile

voastre. Dacă, dimpotrivă, aveţi deja cunoştinţe de bază, vă va

face plăcere să exersaţi să vă sprijiniţi colegii, descoperind

lucruri noi împreună cu ei.

Fiecare dintre noi avem stiluri de învăţare diferite. Vă sugerăm să

analizaţi în permanenţă modul în care învăţaţi: observaţi care

sunt activităţile pe care le consideraţi uşoare şi care sunt cele

care presupun mai mult efort. Poate că învăţaţi mai uşor atunci

când cineva vă prezintă şi explică clar nişte reguli, sau poate că

învăţaţi mai uşor imitând un model. Unii vor prefera activităţile

scrise, alţii pe cele orale, unii activităţile individuale, alţii pe

cele în pereche sau echipă. Vă recomandăm să faceţi însemnări

periodice într-un jurnal de învăţare, în care să notaţi activităţile care v-au plăcut, cele pe care le-aţi considerat uşoare sau grele, etc. Acest lucru vă va oferi ocazia de vă înregistra succesele, dar şi de a trece mai uşor peste ceea ce vi se pare dificil. De asemenea, puteţi nota în jurnal cuvintele sau expresiile care credeţi că vă vor fi utile într-o anumită situaţie.

Mai presus de toate, nu vă lăsaţi descurajaţi atunci când simţiţi că nu vă descurcaţi de la bun început aşa cum v-aţi dori. Pentru a învăţa o limbă străină este nevoie de timp, dar şi de foarte multă perseverenţă. Folosiţi orice ocazie aveţi (în clasă sau în situaţii reale) de a exersa cuvintele sau expresiile învăţate. Pentru a vă ajuta în acest sens, fiecare lecţie se încheie cu sugestii de utilizare a celor învăţate. Realizând ideile de la secţiunea “Use it!” puteţi să vă îmbogăţiţi portofoliul, care va fi evaluat la sfârşitul cursului.

Fişele de auto-evaluare de la sfârşitul fiecărui capitol vă pot sprijini în obţinerea de rezultate cât mai bune la evaluări. Rezolvând aceste fişe, veţi putea identifica ce aţi reuşit să învăţaţi si ce anume trebuie să mai exersaţi.

La finalul acestui curs, veţi reuşi să:

– Înţelegeţi un mesaj oral simplu;

– Extrageţi informaţii simple dintr-un text scris;

– Realizaţi o descriere orală simplă, utilizând o serie de expresii cunoscute;

– Completaţi diverse formulare cu date personale;

– Participaţi în conversaţii simple, pe teme personale.

Bucuraţi-vă de succes, şi nu uitaţi: „Aveţi dreptul la limba engleză.” Prin programul „A doua şansă” puteţi face ca acest drept să devină cu adevărat al dumneavoastră.

Autoévaluation initiale (autoevaluare iniţială) Je peux (Pot….) • comprendre un message enrégistré

Autoévaluation initiale (autoevaluare iniţială)

Je peux

(Pot….)

Je peux (Pot….)
Je peux (Pot….)
Je peux (Pot….)

comprendre un message enrégistré

     

lire un texte en français

     

comprendre les questions du

     

professeur

me présenter…

     

décrire ma famille…

     

parler de mon métier

     

mettre des questions…

     

exécuter des instructions simples

     

demander des renseignements…

     

saluer et répondre au salut

     

lire des annonces dans un journal

     

comprendre les paroles d’une chanson courte

     

• lire un mail en français

     
Moi, Ma famille, mes amis I
Moi, Ma famille, mes amis
I
Moi, Ma famille, mes amis I PrOGrAMuL „A dOuA şAnSă” • nIVeL SecundAr 9

I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS

coup de coeur 1
coup de coeur
1

Souviens-toi!I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS coup de coeur 1 1. Discute avec ton copain sur

I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS coup de coeur 1 Souviens-toi! 1. Discute avec ton copain

1. Discute avec ton copain sur vos amis. Quel rôle jouent-ils dans votre vie? Avez-vous beaucoup ou peu d’amis? Quelle est la différence entre un vrai ami et un faux amis? Comparez vos résultats. 2. Discute avec tes copains sur les réseaux de socialisation actuelle. Qu’est-ce que vous en pensez?

Ça m’intéresse!de socialisation actuelle. Qu’est-ce que vous en pensez? Lis les annonces suivantes et complète le tableau:

Qu’est-ce que vous en pensez? Ça m’intéresse! Lis les annonces suivantes et complète le tableau: Homme,

Lis les annonces suivantes et complète le tableau:

Homme, 36 ans, célibataire, communicatif, je cherche une relation d’amitié sincère avec une femme avec
Homme, 36 ans, célibataire,
communicatif, je cherche une relation
d’amitié sincère avec une femme avec
laquelle partager les bons moments de
la vie. Moi, 1,68 m, cheveux coupés
courts, sportif, timide.
Femme, 41 ans, bavarde, je voudrais trouver des amis car je me sens seule. Je
Femme, 41 ans, bavarde, je
voudrais trouver des amis car
je me sens seule. Je mesure
1,55 m et j’ai 50 kg. J’ai les
yeux bleus et j’aime cuisiner.
Homme, 53 ans, 1,70 et 80 kg (j’adore manger), cherche une amie pour me faire
Homme, 53 ans, 1,70 et 80 kg
(j’adore manger), cherche une
amie pour me faire échapper à la
solitude. Je suis romantique et j’ai
un petit défaut: je fume.

Femme, jolie et sympa, de taille

moyenne, brune, je me sens

voudrais

trouver

un

seule.

Je sérieux

responsable

plus et mariage).

homme

(et,

d’amitié

relation

une

pour

peut-être,

Écoute le document et réponds:

• Quel est le nom de la société?

• De quel problème s’occupe-t-elle?

• Quel métier exercent les spécialistes de cette société?

Trouve la signification des expressions suivantes. Associe les expressions aux explications:

• Je suis seul(e).

• Mon ami(e) s’absente.

J’ai beaucoup d’ami(e)s. Je n’ai pas d’ami(e)s.

Mon ami(e) n’est pas ici. Mon ami(e) est toujours avec moi.

Amis

Sport pratiqué

Sport d’équipe

Sport individuel

Homme 1

     

Homme 2

     

Femme 1

     

Femme 2

     

À toi, maintenant!1. Personalise les messages avec une image. Justifie ton choix avec un mot de chaque

1. Personalise les messages avec une image. Justifie ton choix avec un mot de chaque message.

image. Justifie ton choix avec un mot de chaque message. 2. Décris oralement au choix une
image. Justifie ton choix avec un mot de chaque message. 2. Décris oralement au choix une
image. Justifie ton choix avec un mot de chaque message. 2. Décris oralement au choix une
image. Justifie ton choix avec un mot de chaque message. 2. Décris oralement au choix une

2. Décris oralement au choix une personne des messages que tu viens de lire.

3. Écris un petit message de réponse à la personne choisie. Imagine aussi son nom et son prénom.

Décris-toi physiquement et dis aussi tes qualités et tes défauts! Commence ton message avec:

«Bonjour

4. Quel message pourrait appartenir à Caroline? Justifie en

recopiant les phrases du message!

5. Une personne t’attend à la gare. Elle ne te connais pas.

Décris-toi pour qu’elle puisse te reconnaître.

6*. Dis si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et

écris un exemple de l’annonce pour chaque affirmation:

Je suis enchanté(e) d’être ton ami(e).».

retiens!
retiens!

Je suis

/

Homme 1 aime le sport

V ou F

Justification ………………………….

Homme 2 n’a aucun défaut.

V ou F

Justification…………………………

Femme 1 ne parle pas beaucoup

V ou F

Pour exprimer son état civil:

Je suis célibataire/ marié/ divorcé. Pour parler des qualités et des défauts:

il/ elle est

Justification ………………………………………

Femme 2 déteste la sériosité et la responsabilité des hommes.

Pour décrire une personne

du point de vue physique:

V ou F

Justification ………………………………………………….

Il/ elle mesure

a les cheveux longs/ courts. Il/ elle a les yeux bleus/

verts/ noirs.

m, il/ elle

7*. Joue le rôle d’un spécialiste en couple et fais les paires. Écris

des phrases pour soutenir ton choix!

Par exemple: L’homme mesure 1.70 m et la femme 1.55.

Pour aller plus loinPar exemple: L’homme mesure 1.70 m et la femme 1.55. 1. Écoute la chanson de Céline

1. Écoute la chanson de Céline Dion Pour que tu m’aimes

encore et dis s’il s’agit d’une relation d’amour ou d’amitié.

2. Cherche sur internet ou dans les dictionnaires l’expression

qui exprime l’amour dans plusieurs langues! 3. Décris ton/ ta meilleur(e) ami(e). Si tu n’en as pas, imagine ton ami(e) idéal(e) avec ses qualités et ses défauts. Si tu as une photo de ton/ ta meilleur(e) ami(e),

défauts. Si tu as une photo de ton/ ta meilleur(e) ami(e), tu peux l’ajouter dans ton

tu peux l’ajouter dans ton portfolio.

Lexique
Lexique

- coeur

- amitié

- homme

- femme

- partager

- solitude

I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS

2
2

La vie en rose

Souviens-toi!I . MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS 2 La vie en rose 1. Discute avec ton

MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS 2 La vie en rose Souviens-toi! 1. Discute avec ton copain

1. Discute avec ton copain sur vos experiences de la vie. Qu’est-ce que pour vous une belle vie? Êtes-vous contents de votre vie? Comment peut-on embeillir notre vie? Donnez des exemples et comparez vos résultats. 2. Dis comment tu vas aujourd’hui. Explique pourquoi.

Ça m’intéresse!2. Dis comment tu vas aujourd’hui. Explique pourquoi. Écoute le document et coche la bonne case:

vas aujourd’hui. Explique pourquoi. Ça m’intéresse! Écoute le document et coche la bonne case: Les deux

Écoute le document et coche la bonne case:vas aujourd’hui. Explique pourquoi. Ça m’intéresse! Les deux amis parlent: • • du sport; • d’une

Les deux amis parlent:

• du sport;

d’une relation d’amour;

de leurs sentiments.

Réécoute le document et réponds:sport; • d’une relation d’amour; de leurs sentiments. • • • V F V F V

V

V F

F

V F

V

V F

F

V F

V

V F

F

V F

Comment se sent Mathieu? Pourquoi?

Qu’est-ce son ami lui propose?

Quel solution lui donne-t-il?

Trouve dans le document l’explication des expressions suivantes. Associe-les:

• Je suis triste. J’ai perdu mon emploi.

•Je suis optimiste.

J’ai raté mon examen.

Je suis malade.

Je vois la vie en rose.

Regarde les images. Décris le temps qu’il fait en associant chaque image à un état d’âme:

qu’il fait en associant chaque image à un état d’âme: I l p l e u
qu’il fait en associant chaque image à un état d’âme: I l p l e u
qu’il fait en associant chaque image à un état d’âme: I l p l e u
qu’il fait en associant chaque image à un état d’âme: I l p l e u

Il pleut

Il fait du soleil

II y a du soleil dans les nuages

Il y a une orage

Je suis en colèred u s o l e i l dans les nuages Il y a une orage

i l dans les nuages Il y a une orage Je suis en colère Je suis

Je suis triste

nuages Il y a une orage Je suis en colère Je suis triste Je suis content

Je suis content

Comme ci comme çaune orage Je suis en colère Je suis triste Je suis content Modèle: Quand il pleut,

Modèle: Quand il pleut, je suis triste.

12 12

LIMBA frAnceză • GHIduL eLeVuLuI

LIMBA frAnceză • GHIduL eLeVuLuI

À toi, maintenant!retiens! 1. Complète les phrases avec les couleurs qui te conviennent: Le ciel est clair.

retiens!
retiens!

1. Complète les phrases avec les couleurs qui te conviennent:

Le ciel est clair. Il n’y a aucun nuage. Je vois la vie en Il pleut à verse. Je n’ai envie de rien faire. Je vois la vie en Les Français sont romantiques. Ils chantent l’amour. Ils voient la vie en

J’aime sortir dans le parc. J’adore la fraîcheur des fleurs. Je vois la vie en Je suis optimiste. Je suis tombé amoureux. Je vois la vie en (rose, rouge, jaune, bleu, orange, blanc, gris, vert, noir)

2. Trouve dans la liste d’à côté le nom correspondant à chaque état

d’âme:

Pour parler du temps qu’il fait:

- il fait beau/ mauvais.

- il fait du solei.

- il fait du vent.

- il y a des nuages.

- il pleut.

- il neige.

Pour parler de ses sentiments:

- je suis content/ triste/

heureux/ fatigué(e)/ de bonne humeur/ optimiste/

pessimiste/ déçu(e).

- je vois la vie en rose. Les couleurs:

- rouge

- jaune

- blanc, blanche

- bleu, bleue

- vert,e

- rose

- noir,e

- orange

A

B

Comme je suis triste!

bonheur

Je suis vraiment heureux!

déception

Tu m’as deçu!

fatigue

Laisse-moi dormir! Je suis fatigué!

Tristesse

3. Joue le rôle du psychologue. Complète les phrases avec les mots

qui manquent:

a.

Monsieur, je me sens très mal aujourd’hui. Je viens de me

séparer de ma femme.

 
 

Je vois bien que vous êtes

,

probablement vous avez

une

amoureuse.

b.

– Je voudrais partager cette extraordinaire nouvelle avec tout

le monde! Je suis sûr que je vais avoir une augmentation de

salaire.

 
 

Comme vous êtes

!

C’est très bien. J’adore votre

c.

– J’ai beaucoup travaillé. Je n’ai plus de ressources. Je ne peux

plus!

Ne vous inquietez pas! Vous êtes probablement très

fatigué. Votre

va disparaître avec un bon sommeil!

4*. Complète les phrases avec le mot contraire dans chaque

situation:

• Mon meilleur ami est chômeur. Il est pessimiste. Moi, au

contraire, je suis

• Ma meilleure amie a raté son examen. Elle est triste. Moi, au

contraire, je suis

d’avoir passé tous mes examens avec de bons

résultats.

• Mes amis sont toujours de bonne humeur. Moi, au contraire, je

suis toujours de

5*. Remets en ordre chronologique les phrases suivantes:

Le soir, je rentre chez moi épuisé. Tout ce que je veux c’est regarder la télé et dormir. Il est midi et demi. Je mange. Je suis en pleine forme. Il est six heures du matin. Je me réveille de très bonne humeur. Il est dix heures du matin. Je travaille mais je ne suis pas encore fatigué.

à cause de mes problèmes.

Lexique
Lexique

- orage

- vent

- nuage

- bonheur

- tristesse

- bonne humeur

- fatigue

- déception

Pour aller plus loin- bonheur - tristesse - bonne humeur - fatigue - déception 1. Écoute la chanson La

1. Écoute la chanson La vie en rose chantée par Edith Piaf et écrit les mots qui la font voir la vie

en rose.

2. Complète ton journal d’aujourd’hui.

Je me suis réveillé(e) à

L’après-midi j’ai été à l’école et je me suis senti(e) Le soir je vais rentrer chez moi

heures du matin

PPrrOOGGrrAAMMuuLL „„AA ddOOuuAA şşAAnnSSăă”” •• nnIIVVeeLL SSeeccuunnddAArr

1133

I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS

3
3

Jour après jour

Souviens-toi!I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS 3 Jour après jour • Discute avec ton copain sur

MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS 3 Jour après jour Souviens-toi! • Discute avec ton copain sur

Discute avec ton copain sur cette image. Qu’est-ce qu’on pourrais y trouver? À quoi ça sert?

As-tu un agenda?

Ça m’intéresse!pourrais y trouver? À quoi ça sert? • As-tu un agenda? 1. Écoute le document et

1. Écoute le document et choisi l’ image qui correspond aux

propositions de l’homme:

l’ image qui correspond aux propositions de l’homme: Souligne les jours de la semaine que tu
l’ image qui correspond aux propositions de l’homme: Souligne les jours de la semaine que tu

Souligne les jours de la semaine que tu entends:

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche.

Réécoute le document et trouve la signification des expressions suivantes:

• Je suis désolée.

Découverte

• Ça vous dirait de sortir demain?

Malheureusement, je dois vous refuser.

C’est une très bonne idée!

Demain, je ne voudrais pas vous voir.

Je voudrais vous inviter de sortir demain.

Lis la page d’agenda et coche Vrai ou Faux: 40E SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU
Lis la page d’agenda et coche Vrai ou Faux:
40E SEMAINE
DU 27 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE
Lundi 27
8h30 RDV avec l’avocat
17h Faire le ménage
Jeudi 30
17h30 film
Dîner des cons sur TF1
Mardi 28
19h shopping avec Eliane
23h doc. sur Découverte
«Le stress, la maladie du siècle»
Vendredi 1er
aniv. de Marianne
Mercredi 29
16h30 Réunion des parents à l’école
PRÉSENCE OBLIGATOIRE!
18h Dentiste
Samedi 2
préparer la valise
faire les courses
vérifier la liste
Notes
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2011

• L’agenda appartient à une femme.

V

• L’agenda appartient à une femme. V F

F

• L’agenda appartient à une femme. V F

• La personne a un rendez-vous avec l’avocat mercredi.

V

• La personne a un rendez-vous avec l’avocat mercredi. V F

F

• La personne a un rendez-vous avec l’avocat mercredi. V F

• Lundi, elle doit faire le ménage.

V

• Lundi, elle doit faire le ménage. V F

F

• Lundi, elle doit faire le ménage. V F

• Sur TF1 il y a un film.

V

• Sur TF1 il y a un film. V F

F

• Sur TF1 il y a un film. V F

• Elle et Eliane vont aller au concert mardi soir.

V

• Elle et Eliane vont aller au concert mardi soir. V F

F

• Elle et Eliane vont aller au concert mardi soir. V F

• Sur la chaîne Découverte on peut voir des documentaires.

V

• Sur la chaîne Découverte on peut voir des documentaires. V F

F

• Sur la chaîne Découverte on peut voir des documentaires. V F

• L’anniversaire de Marianne est dimanche.

V

• L’anniversaire de Marianne est dimanche. V F

F

• L’anniversaire de Marianne est dimanche. V F

• Elle doit aller à l’école à une réunion des parents.

V

• Elle doit aller à l’école à une réunion des parents. V F

F

• Elle doit aller à l’école à une réunion des parents. V F

• Elle va voyager.

V

• Elle va voyager. V F

F

• Elle va voyager. V F

• Dimanche, elle est très occupée.

V

• Dimanche, elle est très occupée. V F

F

• Dimanche, elle est très occupée. V F

À toi, maintenant!V F • Dimanche, elle est très occupée. V F 1. Associe les situations suivantes aux

1. Associe les situations suivantes aux excuses convenables:

A

Je ne vous permets pas d’arriver en retard! Je t’invite au restaurant ce soir.

Tu veux jouer au football avec moi?

Parlez-vous anglais?

B

Je suis désolé, ce soir je dîne en famille. Je regrette, je suis fatigué.

Désolé, je parle français.

Excusez-moi pour le retard, s’il vous plaît.

2. Associe l’activité convenable à chaque situation:

A

Victor aime les comédies romantiques.

Mes amis adorent danser.

Mariella préfère manger en ville.

J’aime coudre, peindre, jardiner.

Aimes-tu faire du vélo.

Je dois passer l’aspirateur.

B

Sortir en boîte

Faire des activités

manuelles.

Aller au cinéma.

Faire le ménage.

Faire du sport.

Aller au restaurant

3.

Réponds aux questions?

Quel jour est-ce aujourd’hui?

Quel jour de la semaine sera ton anniversaire cette année?

Quel jour de la semaine regardes-tu la télé?

Quels jours de la semaine tu ne viens pas à l’école?

4.

Joue avec ton copain les scènes suivantes:

• Tu lui proposes de sortir en ville dimanche, l’après-midi. Il ne peux pas sortir parce qu’il ne sait pas danser. Il s’excuse.

• Tu lui proposes de voir un film hystorique; il refuse en s’excusant parce qu’il préfère les comédies.

5*. Réponds au SMS suivant avec une bonne excuse:

Je t’attends devant le café «Noir désir», ce matin à 8h30. Bises, J. 6*. Imagine les activités qu’on peut faire le dimanche. Complète l’agenda avec ce que tu proposes.

Pour aller plus loinle dimanche. Complète l’agenda avec ce que tu proposes. Crée ta semaine idéale. Réalise une page

l’agenda avec ce que tu proposes. Pour aller plus loin Crée ta semaine idéale. Réalise une

Crée ta semaine idéale. Réalise une page d’agenda avec les activités de cette semaine. Écris au moins deux activités pour chaque jour. Mets cette page dans ton portfolio.

retiens!
retiens!

Les jours de la semaine:

- lundi, mardi, mercredi,

jeudi, vendredi, samedi,

dimanche.

Pour faire des propositions:

- Je te propose de

je voudrais t’/ vous inviter

/

Ça te/ vous dirait d’/ de Pour s’excuser:

- Je suis désolé(e)

- Je regrette

- Malheureusement, je ne peux pas

?

Lexique
Lexique

Désolé

Malheureusement

Boîte

Semaine

Ménage

Réunion

Aujourd’hui

Demain

/

I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS

4
4

Allez les bleus!

Souviens-toi!I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS 4 Allez les bleus! Discute avec ton copain sur le

Discute avec ton copain sur le sport. Avez-vous un sport préféré? Lequel? Connaissez- vous des sportifs français célèbres dans le monde? À Avez-vous un sport préféré? Lequel? Connaissez- vous des sportifs français célèbres dans le monde? À quoi vous fait penser le titre de la leçon?

 
 
 
Ça m’intéresse!  

Ça m’intéresse!

 
1.
1.
1. Écoute le document et choisis l’ image qui lui correspond:

Écoute le document et choisis l’ image qui lui correspond:

 
 
 
 
2.
2.

Trouve dans le document la signification des expressions suivantes. Associe les expressions aux

explications:

 
 

J’y tiens beaucoup.

Je tiens beaucoup à mes amis.

 

Je tiens beaucoup à mes médailles.

 

Ça sera facile. Tu réussiras.

3.
3.
4.
4.

Tu ne pourras pas apprendre à danser.

Souligne les sports que tu entends dans le document:

 

danse classique, cyclisme, football, tennis, natation, gymnastique, volley-ball, ski.

Lis les messages suivants et complète le tableau:

Je m’appelle Radu. Je suis Roumain et je suis passionné pour le football. Je pratique ce sport depuis

l’âge de treize ans. Je ne perds aucun match ni à la télé, ni sur le terrain de l’école avec mes amis.

• Mon nom est Sonia. Je fais du volley-ball depuis trois ans. J’aime bien gagner et je suis sur que mon équipe sera en finale cette année.

• Je suis Léonard. Je raffole pour les sports d’hiver. Mon sport préféré: le ski bien sûr.

• Moi, c’est Lavinia, Roumaine. Je joue au tennis depuis petite. Je souhaite devenir championne. Mon sportif préféré: Nadal.

• Je suis Nadia, comme la meilleure gymnaste du monde. Je fais de la gymnastique cinq fois par

semaine. C’est un sport difficile, mais ça m’aide à garder ma ligne. Je suis contente de pratiquer ce sport.

Nom Sport pratiqué Sport d’équipe Sport individuel
Nom
Sport pratiqué
Sport d’équipe
Sport individuel

À toi, maintenant!1. Associe les phrases suivantes au sport convenable: A B Je m’entraîne pour le marathon

1. Associe les phrases suivantes au sport convenable:

A

B

Je m’entraîne pour le marathon de New-York. J’adore courir.

football

Mon équipe préférée c’est Olympique Marseille.

volley-ball

J’aime aller à la plage et jouer ce sport.

danse

J’aime la musique et j’adore participer à des compétitions.

athlétisme

J’adore ma bicyclette!

cyclisme

Je suis grand, j’ai presque 2 m de haut et je suis toujours sur le terrain.

basket-ball

J’adore aller à la mer parce que j’aime nager.

natation

2. Complète les phrases suivantes avec les sportifs convenables:

les phrases suivantes avec les sportifs convenables: Thiery Henri fait partie de l’équipe nationale de

Thiery Henri fait partie de l’équipe nationale de football. Ce Mon amie a gagné trois médailles d’or en gymnastique. Elle est une La France est reconnue pour le tour de cyclisme. Les

vit en France. réconnue. français arrivent

toujours parmi les premiers. Les d’athlétisme.

3. Trouve dans les messages de cinq personnes qui parlent sur le

sport, les phrases qui expriment la passion et l’amour pour le

sport. Recopie-les et après, transforme-les en phrases négatives:

américains participent toujours aux compétitions olympiques

Modèle:

Je suis passionné pour le football.

Je ne suis pas passionné pour le football.

retiens!
retiens!

4. Réponds au questions suivantes:

a. Quel est ton sport préféré?

b. Quel est le sportif/ sportive que tu admires le plus?

c. Quel sport aimerais-tu pratiquer?

5*. Ton ami te demande de lui parler de ton sportif préféré.

N’oublie pas d’avoir dans ta présentation le nom et prénom

du sportif, sa nationalité, l’âge. Précise aussi s’il s’agit d’un

sport d’équipe ou d’un sport individuel. Commence ta

présentation par «Mon sportif préféré est

».

6*. Vous voulez faire du sport. Vous allez dans un club et vous

remplissez le formulaire d’inscription: Madame Mademoiselle Monsieur Nom: Prénom: Adresse: Ville: Date de
remplissez le formulaire d’inscription:
Madame
Mademoiselle
Monsieur
Nom:
Prénom:
Adresse:
Ville:
Date de naissance:
(jj/mm/aaaa)
Téléphone:
Quel est votre sport favori?
Pratiquez-vous régulièrement un sport?
Lequel?
Combien de fois par semaine?
Quels sont les sports que vous souhaitez
faire dans notre club?

Pour parler du sport:

- Je fais du/ de la/ de l’/ des

- Je joue au/ à la/ à l’/ aux

- Je pratique le/ la/ l’/ les Pour parler du sport qu’on aime:

- J’aime/ j’adore/ je raffole/ je suis passionné pour

Lexique
Lexique

- tenir

- football

- cyclisme

- athlétisme

- garder

- jouer

- pratiquer

Pour aller plus loin

- garder - jouer - pratiquer Pour aller plus loin Cherche sur Internet ou dans les

Cherche sur Internet ou dans les journaux des informations sur un sportif français. Présente-le à tes collègues!

I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS

5
5

faire la fête!

Souviens-toi!I. MOI, MA fAMILLe, MeS AMIS 5 faire la fête! • Discute avec ton copain sur

• Discute avec ton copain sur les images suivantes. Qu’est-ce qu’elles représentent pour vous?

• Qu’est-ce qu’elles vous évoquent?

• As-tu une fête préférée? Laquelle? Pourquoi?

• As-tu une fête préférée? Laquelle? Pourquoi? Ça m’intéresse! Nous avons le plaisir de vous
• As-tu une fête préférée? Laquelle? Pourquoi? Ça m’intéresse! Nous avons le plaisir de vous
• As-tu une fête préférée? Laquelle? Pourquoi? Ça m’intéresse! Nous avons le plaisir de vous

Ça m’intéresse!• As-tu une fête préférée? Laquelle? Pourquoi? Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de

Nous avons le plaisir de vous

annoncer l’arrivée de Marie,

fruit de notre amour, le 5

février! Nous vous invitons à

son bâptème ce mois pour

partager ce moment

vraiment magnifique avec

toute notre chère famille.

Ana et Paul, les parents les

plus fiers du monde

1.
1.

Lis les cartes suivantes et réponds:

Samedi, le 30 octobre, je

t’invite à mon anniversaire.

Je t’attends chez moi, 5 rue

du Printemps, à partir du 9h

du soir. N’oublie pas

d’apporter ton CD préféré!

Jean

N’oublie pas d’apporter ton CD préféré! Jean Voilà un jour «historique» pour nous: le 26 août,

Voilà un jour «historique» pour nous: le 26 août, nous fêtons nos 30 ans de mariage. Nous souhaiterions que vous soyez, comme d’habitude, à côté de nous! Vous serez évidemment nos invités les plus spéciaux! Amoureux à jamais, Nina et Sébastien

Joyeuses Pâques à toi et à toute ta famille! Que l’espoir et la sérénité de cette sainte fête soient toujours dans vos âmes!

Laura et Alexandra

fête soient toujours dans vos âmes! Laura et Alexandra Un dîner spécial pour une personne spéciale,

Un dîner spécial pour une personne spéciale, ma bien-aimée! Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai pour toujours! Je t’invite au restaurant «Désirouge», à 19h pour te déclarer encore mon amour. Ton «valentin», Georges

Beaucoup de joie et plein de bonheur pour ce Noël de rêve! Alex

de joie et plein de bonheur pour ce Noël de rêve! Alex a. Qui écrit ces

a. Qui écrit ces cartes? Précise le nom de chaque personne pour chaque situation! b. À qui s’adresse chaque carte? Précise le lien entre les personnes: parenté, amitié, amour, etc.

2.
2.

Coche dans le tableau le mois de l’année qui correspond à chaque fête:

Mois

Anniversaire

Bâptème

Fête de mariage

Saint Valentin

Fête de Noël

Pâques

Janvier

           

Février

           

Mars

           

Avril

           

Mai

           

Juin

           

Juillet

           

Août

           

Septembre

           

Octobre

           

Novembre

           

Décembre

           

3. Précise la saison qui correspond à chaque fête (printemps, été, automne, hiver):

- anniversaire de Jean:

- bâptème de Marie:

- fête de mariage de Nina et Sébastien:

- fête de Saint Valentin:

- fête de Noël:

- fête de Pâques:

À toi, maintenant!de Saint Valentin: - fête de Noël: - fête de Pâques: 1. Réponds oralement aux questions

1. Réponds oralement aux questions suivantes:

a. En quel mois de l’année es-tu né(e)?

b. En quelle saison fêtes-tu ton anniversaire?

c. Quel cadeau voudrais-tu recevoir à l’occasion de Noël?

2. Quelle réponse correspond à chaque invitation? Justifie ton