Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Fraza- fişă de lucru


Clasa a VII-a
1. Împarte în propoziţii frazele următoare și precizează care sunt propozițiile principale, respectiv
propozițiile secundare.
a Pe mare, furtunile apar cand nu te aștepți.
b Tigrul este animalul care a supraviețuit.
c. Eu aţipisem lângă gard. Au reuşit să vină până aproape de mine, să ţintească şi să tragă. I-am văzut făcând
toate acestea, dar, apoi, încetişor, ca legănată de valuri, n-am mai văzut nimic.
d. „Ursulețul întinde gâtul și adulmecă mireasma dulce a florii.“
e „Îngrijitoarea se apleacă peste roabă, ia de acolo o pară zemoasă și i-o întinde ursulețului.“
f „Pe partea dreaptă este un lac lunguieț, rațe sălbatice se trezesc și foșnesc în desiș, iar în stânga e marginea
pădurii.“
g „Puiul de urs se apropie și-i adulmecă ghetele, apoi pleacă tiptil mai departe.“
h „I-a văzut și i-a auzit, sunt sus, de jur împrejur, strigă la el ca la o arătare îngrozitoare.“
fi„Aude niște strigăte, dar înțelege târziu…“

2. Realizează schema frazelor date. Indică felul propozițiilor între care se stabilește un raport de
coordonare.
a Fata vedea cine stătea cu pușca la ochi și cine agita brațele.
b Puiul de urs nu știa care sunt dușmanii și care sunt prietenii lui.
c. Acum sunt în tren, câmpuri de floarea-soarelui mi se perindă prin faţa ochilor şi emoţiile cresc.
d. Am mers şi am tot mers pe malul unui râu mare şi învolburat, iar munţii dimprejur tot creşteau.

3. Continuă enunţurile de mai jos, utilizând verbele din paranteze şi conectorii daţi (deci, şi, ci, iar,
dar) pentru a obţine raporturi de coordonare între propoziţiile date:
a. Ursoaica nu mai dormea.................................. (a privi)
b. Maşina se zdruncina........................................ (a încetini)
c. Mara mergea la Belgrad.................................. (a ocoli)
d. Satele rămâneau în urmă................................. (a goni)
e. În rezervaţie a ajuns şi familia fetei................. (a locui)

4 Alcătuiește fraze în care să utilizezi câte un verb de pe coloana din stânga și câte un verb de pe coloana din
dreapta, la moduri predicative. Realizează relația de coordonare dintre propoziții prin folosirea câte unui
conector extras de pe pânza bărcii (ci, însă, sau, iar, dar).
a înota a lupta
a rupe a salva
a sări a mânca
a pândi a strânge
a cerși a spera

5 Transformă frazele construite la exercițiul 4, inlocuind fiecare conector cu punct și virgulă sau cu virgulă.

Portofoliu. Imaginează-ți că ești Pi și scrii un mesaj de ajutor pe care îl arunci, închis într-o sticlă, în mare.
Redactează mesajul, in 40 – 50 de cuvinte, având grijă să folosești coordonarea prin juxtapunere și prin
joncțiune între propoziții și să incluzi semnul de punctuație punct și virgulă.

BIBLIOGRAFIE: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia
Corcheş, Limba şi literatura română, Clasa a VII-a, ed. Art Klett, Bucureşti, 2019, pag. 29.
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheş, Limba şi
literatura română, Caietul elevului, Clasa a VII-a, ed. Art Klett, Bucureşti, 2019, pag. 16-17.