Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORTURILE DE

COORDONARE ŞI DE SUBORDONARE

ÎN PROPOZIŢIE
1. Raportul de coordonare se stabileşte între două sau mai multe părţi de propoziţie de acelaşi
fel.
Raportul de coordonare se realizează prin:
- juxtapunere (alăturarea prin virgulă):
Ana, Maria, Marius şi Andrei au fost la mare.
- joncţiune (prin conjuncţii şi grupuri de cuvinte cu valoare de conjuncţii coordonatoare):
nici, dar, iar, însă, ci, sau, ori, precum şi, numai că:
NP NP
Concertul a fost scurt, dar foarte reuşit.

AT AT
Urmăreşte numai emisiunile sportive sau de divertisment.

2. Raportul de subordonare se stabileşte între o parte secundară de propoziţie, adică atributul


sau complementul, şi cuvântul determinat de regent.
Raportul de subordonare se realizează prin:
- alăturarea unui atribut de substantivul determinat sau a unui complement de verbul
determinat:
AT C
Fata frumoasă învaţă bine.
↑____| ↑____|
- joncţiune (prin prepoziţii sau grupuri de cuvinte cu valoare de prepoziţie care cer cazurile
Ac, G, D):
C C
În vacanţă vom merge la mare.
ÎN FRAZĂ
1. Raportul de coordonare se stabileşte între două propoziţii de acelaşi fel, fie principale, fie
secundare.
Mijloacele de realizare sunt aceleaşi ca în propoziţie conjuncţii şi locuţiuni prepoziţionale
coordonatoare sau virgula:
PP PP PP
Pământul te naşte ,1/ pământul te creşte,2/ pământul te mistuieşte.3/

PP PS PS
Îmi place 1/ să călătoresc,2/ să citesc.3/

Conjuncţiile coordonatoare pot fi:


- copulative: şi, nici, nu numai (că)...dar (şi), nu numai (că)...ci (şi)
PP PP
Cinci degete sunt la o mână / şi nu seamănă unul cu altul. 2/
1

PP PP
Nici nu ninge, 1/ nici nu plouă. 2/

PP PS PS
Se vede / că îl place / şi îl respectă. 3/
1 2

- adversative: dar, iar, însă, ci

PP PP
Fratele-i frate, 1/ dar brânză-i pe bani. 2/
PP PS
E frumos, / însă năravul îl strică. 2/
1

PP PS PS
I-am cerut 1/ să ne viziteze, 2/ dar să nu întârzie mult. 3/

- disjunctive: ori, sau, fie...fie, ori...ori, ba...ba


PP PS PS
Hotărăşte-te / dacă stai 2/ sau pleci. 3/
1

PS PS PP
Ori fură, 1/ ori ţine sacul, 2/ e tot lotru. 3/
PP PP
Ba doarme, / ba nu doarme. 2/
1

- conclusive: deci, aşadar,


PP PP
O luptă-i viaţa; / deci te luptă. 2/
1

PP PS PS
Ar dori 1/ să se îmbogăţească, 2/ aşadar să-şi schimbe condiţia umilă. 3/

2. Raportul de subordonare se realizează între o propoziţie secundară şi regenta ei.


Mijloace de realizare:
a) conjuncţii: că, dacă, să, de, ca să, deşi, încât, întrucât, fiindcă, deoarece:
PP PS
Nu da pâine câinilor altora, / că te latră ai tăi. 2/
1

PP PS
Mintea e bună, 1/ dacă e soră şi cu norocul. 2/

b) locuţiuni conjuncţionale subordonatoare: pentru că, din cauză că, din pricină că, din
moment ce, de vreme ce, măcar că, măcar să, măcar de, chiar dacă, chiar să, cu toate că, ca şi cum, ca
şi când, de parcă, în timp ce, după ce, până ce, până să:
PS PP
Până ce nu răstoarnă carul, 1/ nu se repară drumul. 2/

PS PP
În loc să scârtâie carul, 1/ scârtâie măgarul.2/
c) pronume sau adjective pronominale relative: cine, care, ce, ceea ce, cât, câtă:

PP PS
Nu dorm toţi 1/ câţi au ochii închişi. 2/
PP PS
Nu călca şarpele / care doarme. 2/
1

d) pronume sau adjective pronominale nehotărâte: orice, oricine, oricare, orişicare, orişice,
orişicine:
PP PS
Orice se vede mai rar /mai dulce pare. 2/
1

PP PS
Oricine umblă ziua 1/ nu se poticneşte. 2/
e) adverbe relative: când, cum, unde, cât:

PP PS
Omul nu e niciodată bătrân 1/ când e vorba de învăţătură. 2/
PP PS
Mâna altuia nu te scarpină / cum îţi place. 12/
1

f) adverbe nehotărâte: oricând, oriunde, oricum, orişiunde, orişicând, orişicum, orişicât:


PP PS
Oriunde sunt popi mulţi 1/ moare pruncul nebotezat. 2/
PP PS
Omul 1/ oricât trăieşte 2/ învăţând se foloseşte. 1/

S-ar putea să vă placă și