Sunteți pe pagina 1din 1

Nicodim vorbește cu Isus

Nicodim era un om important. Era unul dintre farisei si un învățător religios respectat.
Era liniște, întuneric și Nicodim mergea grăbit pe drum. Mergea să se întâlnească cu Isus. Auzise
despre Isus și își dorea să afle mai multe despre El și despre învățăturile Lui.
Cu toate astea, Nicodim nu era prea curajos, s-a dus noaptea, pe ascuns să vorbească cu
Isus pentru că se temea ca ceilalti lideri religiosi să îl vadă în preajma acestuia. Ceilalți lideri nu
îl iubeau pe Isus.
Ajuns la Isus, acesta îi spune : - „Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la
Dumnezeu ; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu
el.” Isus își dorea ca Nicodim să cunoască dragostea lui Dumnezeu, astfel îi spusese: -
„Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui
Dumnezeu.”
Nicodim rămăsese foarte uimit de ceea ce i-a spus Isus, de aceea întrebă : - Dar, cum se
poate așa ceva ? Un om bătrân ca mine să devină din nou bebelus și să se nască încă o data  ?
- Există mai multe feluri de nașteri. Explică Isus. Pe Pământ orice om se naște o singură
dată, însă, există un moment când omul îl caută pe Dumnezeu și îl primește în viața lui. În acel
moment, omul se naște în familia lui Dumnezeu, adică este un nou-venit în familia Sa.
Isus continuă să-i explice lui Nicodim despre ceea ce se întîmplă cu inima noastră atunci
când îl primește pe Dumnezeu. Acesta îi explicase că Duhul Sfânt a Lui Dumnezeu este cel care
vine în inimile noastre și ne ajută să devenim oameni noi.
- Dar eu nu îl pot vedea pe Duhul Sfînt, cum îmi dau seama că el vine în inima mea ?
Întrebă Nicodim. Atunci Isus îi răspunse : - Vântul suflă încolo și încoace, dar nu știi de unde
vine și nici unde merge, cu toate astea poți vedea ceea ce provoacă. Tot la fel se întâmplă și cu
Duhul Sfânt atunci când îi spui să vină în inima ta să te schimbe. Nimeni nu poate înțelege exact
ce se întâmplă dar toata lumea poate vedea rezultatele.
Prin urmare, un om care se naște din nou urăște răul și iubește binele. Dragostea și
smerenia ia locul furiei și geloziei. Isus i-a spus lui Nicodim de ce Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe
Pământ : „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Astfel, prin jertfa lui Isus, toți oamenii pot
intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cum ? Crezând în Isus Hristos și născându-se din nou.
Dumnezeu urăște răul, dar îi iubește pe oameni. De aceea noi avem nevoie de Isus, pentru
că El este perfect, fără păcat. Cu toate astea, a murit pe cruce pentru noi, a fost pedepsit în locul
nostru. Daca îl chemi pe Isus în inima ta și crezi în El, vei fi născut din nou.
Discuția pe care a avut-o Nicodim cu Isus a fost foarte importantă. Nicodim s-a gândit
mult la ea, iar mai târziu avea să devină un ucenic al Lui Isus, născut din nou.