Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 26.02.2014
Clasa/Elev: Cls. I
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”
Diagnostic:
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Abilitǎţi practice
Subiectul lecţiei: Mărţişorul
Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi
Profesor itinerant şi de sprijin:
Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile;
2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple;
4. Dezvoltarea simţului practic – gospodăresc şi estetic.
Obiective de referinţă:
1.2. să recunoască şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi
sintetice;
2.2. să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale;
4.1. să identifice modalităţi de folosire a produselor executate.
Obiective operaţionale:
O1 – să descrie etapele realizării mărţişorului;
O2 – sǎ decupeze după contur frunza de trifoi;
O3 – sǎ picteze coaja de nucă folosind culorile tempera;
O4 – sǎ lipească buburuza pe frunza de trifoi decupată.
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
 Mijloace de învăţământ: lucrarea model, hârtie colorată, lipici, foarfece, coji de nucă,
pensule, acuarele, lac de unghii incolor, aţă de mărţişor.
Timp de lucru: 30 minute
Modalităţi de evaluare: continuă şi orală prin aprecieri verbale.
Bibliografie:
 Programa şcolară – Abilităţi practice. Clasele I - a II-a. Bucureşti: 2003;

~1~
 Barff, U. , Burkhardt, I. , Maier, J. (1998). Carte de construit pentru copii. Bucureşti:
Vox.

~2~
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Obiective Conţinutul lecţiei
Etapele lecţiei Metode şi mijloace
operaţionale Activitatea profesorului Activitatea elevului

Pregătirea materialelor necesare Elevul ajută la aşezarea


I. Moment
pentru desfăşurarea activităţii. materialului pe masa de
organizatoric Conversaţia
Familiarizarea elevului cu mediul lucru.
1 minut
cabinetului şi crearea unui climat
psiho-afectiv optim.

Întreabă elevul ce simbolizează şi Elevul răspunde la întrebări


II. Captarea atenţiei
când se oferă mărţişorul; şi ascultă cu atenţie Conversaţia
2 minute
prezentarea simbolisticii prezentarea profesorului.
mărţişorului.

III. Anunţarea temei şi Anunţă subiectul lecţiei – Ascultă cu atenţie şi se Conversaţia


a obiectivelor „Confecţionarea mărţişorului”- şi mobilizează pentru
1 minut obiectivele învăţării, solicitându-i realizarea obiectivelor.
elevului mobilizarea.
IV. Reactualizarea sau Conversaţia
însuşirea unor O1 Prezintǎ lucrarea model. Priveşte lucrarea model.
cunoştinţe necesare Adresează întrebări de tipul: Răspunde la întrebări.
desfăşurării  Ce materiale s-au folosit în Intuieşte materialele de
activităţii realizarea lucrării ? lucru.

~3~
 Ce culori s-au folosit?
2 minute
 De ce instrumente de lucru avem
nevoie?
Furnizează elevului materialele
necesare (Anexa 1).
Prezintǎ elevului etapele de
Urmǎreşte demonstraţia şi
realizare a lucrǎrii:
explicaţiile profesorului de
 Decuparea dupǎ conturul
V. Explicarea şi sprijin.
desenat al frunzei de trifoi;
Explicaţia
demonstrarea  Pictarea cojii de nucă în culorile
Demonstraţia
modului de lucru O1 buburuzei;
Conversaţia
3 minute  Lăcuirea cojii de nucă pictate cu
lac de unghii incolor;
 Lipirea cojii de nucă pictate pe
frunza de trifoi;
 Lipirea aţei de mărţişor pe frunza
de trifoi.
VI. Obţinerea
Supravegheazǎ modul în care
performanţei O2, O3, O4 Lucrează şi respectă Exerciţiul
lucreazǎ elevul şi oferǎ informaţii
20 minute succesiunea etapelor de
suplimentare acolo unde este
lucru. Lucrează ordonat,
nevoie. Îndrumă elevul sǎ lucreze
îngrijit, corect.
cât mai corect şi estetic, respectând
etapele de lucru. Asigurǎ un climat

~4~
favorabil lucrului.

VII. Încheierea Face aprecieri asupra modului de Îşi ia lucrarea şi recompensa, Conversaţia
activităţii desfăşurare a activităţii. Se apoi merge la clasă.
1 minut recompensează copilul un ou
Kinder.

~5~
ANEXA NR. 1

~6~
~7~