Sunteți pe pagina 1din 1

Test - Biblia

27-02-2021
1) SUBIECTUL I
a) Ce este Biblia? _______________________________________________________________________
b) În câte părți se împarte Biblia și care sunt acelea ?_________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) Alege varianta corectă :
 Biblia este formată din : a) 76 de cărti ; b) 66 de cărți
 Noul Testament conține ; a) 35 de carti ; b) 39 de cărți
 Vechiul Testament are : a) 27 de cărți; b) 37 de cărți
 Cine este autorul Bibliei ? a) Moise b) Dumnezeu c) Pavel
 Exodul se află în ; a) Vechiul Testament b) Noul Testament
 Matei este o carte din : a) Vechiul Testament b) Noul Testament
 Psalmii se gasesc în : a) Vechiul Testament b) Noul Testament
 Geneza este o carte care face parte din : a) Vechiul Testament b) Noul Testament
 Apocalipsa poate fi gasită în : a) Vechiul Testament b) Noul Testament
d) SUBIECTUL II Alege varianta corectă :
a) De ce ar trebui să citim Biblia ? a) pentru că așa ne cere la Biserică și la scoala duminicală.
b) pentru a-L cunoaste pe Dumnezeu si a avea o relație cu El
c) pentru ca este bine să citesti foarte multe cărți.
b) Continuă versetul din PS. 119 : 105 „Cuvântul tău
____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2) SUBIECTUL III- Alege varianta corectă
a) Iosua a cerut ajutor în luptele sale de la: 1) Vecinii săi; 2) De la îngeri; 3) De la Dumnezeu.
b) Când l-a ajutat pe Iosua, Dumnezeu a făcut să stea în loc: 1) Soarele; 2) Luna și stelele; 3) Pământul.
3) SUBIECTUL IV Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F)
 În Vechiul Testament oamenii aduceau jertfe pentru a fi iertati
 În Vechiul Testament oamenii puteau vorbii cu Dumnezeu foarte ușor.
 În Noul Testament Isus a murit pentru păcatele noastre.
 Vechiul și Noul Testament se completează unul pe celalalt.
4) SUBIECTUL V Alege varianta corectă:
a) Iosia a ajuns împărat la vârsta de : 1) 9 ani; 2) 16 ani; 3) 8 ani.
b) El a curățat templul de: 1) Idoli ; 2) mizerie ; 3) oameni.
5) Care este versetul tău preferat dintre cele 5 învățate?