Sunteți pe pagina 1din 18

red-religie.

ro

FIȘA DE LUCRU

COMPLETAREA LINK-ULUI ÎN GOOGLE FORMS – PAG. 1

Fișa de lucru se completează și în format electronic pe următorul link:.


https://forms.gle/Tv8KY7gvyN2LFjCV9 .
SCENARIUL DIDACTIC – Pag. 1
Clasa: a V- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Profesor:
Unitatea de învățământ:
Unitatea de învățare: Dumnezeu se face cunoscut omului
Competențe specifice vizate:
o 1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;
o 1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice,
religioase, literare, plastice, istorice);
o 2.1.Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului
persoanelor din textele studiate;
o 2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață,
din perspectiva unor criterii date;
o 3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase.
Tipul lecției: lecţie de evaluare a cunoștințelor;
Timp de lucru:30 minute
Bibliografie:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tiparită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului
Biblic și de Misiune Ortodoxă, ediție 2008;
2. Programa școlară pentru disciplina religie, cultul ortodox, clasa a V-a, aprobată prin ordin
al ministrului Nr.3393/28.02.2017 ;
3. Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Cristian Alexa și echipa, Akademos Art,
București, 2017;
4. Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Cristina Benga și echipa, Corint,
București, 2017.
FIȘA DE LUCRU - Pag. 2-14
GRILA DE RĂSPUNSURI - Pag. 15
GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME - Pag. 16
WEBOGRAFIA IMAGINILOR ȘI BAREMELOR (VIDEOCLIPURILOR) FOLOSITE -
Pag. 17-19

2
red-religie.ro

FIȘA DE LUCRU
Unitatea de învățare ,,Dumnezeu se face cunoscut omului”
Notă explicativă:
o Simbolul cerc ○ - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
o Simbolul pătrat ◻ - răspuns multiplu (mai multe răspunsuri sunt corecte).
o Punctaj maxim 100 puncte.
1. Citind cărțile Sfintei Scripturi, descoperim că Dumnezeu din iubire, a adus la existență
lumea. Citește textul de mai jos și alege ce se înțelege prin cuvântul „cer”:
4 puncte

o cerul, de la o margine la alta; o b) lumea nevăzută;

o c) lumea văzută.

2
red-religie.ro
2. Privind imaginea de mai jos, observăm că Părintele ceresc ne-a lăsat moștenire o lume
frumoasă creată prin puterea Cuvântului și a voinței Sale. Alege varianta corespunzătoare ce
completează corect propoziția: „Dumnezeu a zis în prima zi a creației: <<….>>.”
5 puncte

○ a) <<Să fie luna!>> ○ b)<<Să fie florile!>>

○ c) <<Să fie lumină!>>

3. Îngerii și oamenii se aseamănă, dar se și deosebesc. Selectează doar acele propoziții pe care
le consideri adevărate:
5 puncte

□ a) Îngerii și oamenii au □ b) Îngerii și oamenii au voință;


sentimente;

2
red-religie.ro
□ c) Îngerii și oamenii sunt □ d) Îngerii și oamenii gândesc.
muritori;
4. Legământul încheiat de Dumnezeu cu Noe consfințește prietenia dintre Dumnezeu, Noe și
urmașii săi. Descoperă intrusul care s-a strecurat printre cuvintele ce completează
următoarele enunțuri:
7 puncte

a) devotamentul b) curcubeul c)viețuitoare d)credința e) familia

1. Calitățile
prin care s-a
remarcat Noe
au fost:
2. În corabia
pe care însuși
Dumnezeu l-
a învățat să o
construiască,
Noe a luat:
3. Semnul
legământului
dintre Noe și
Dumnezeu
este:

5. Privind icoana de mai jos, ne amintim de faptul că, Sfânta Treime S-a arătat lui Avraam la
stejarul din Mamvri. Acesta a rămas peste veacuri, loc de pelerinaj până în zilele noastre.
Alege vestea adusă de Dumnezeu lui Avraam la stejarul din Mamvri:
7 puncte

2
red-religie.ro

○ a) Va trebui să muncească pământul. ○ b) Va avea o fetiţă.

○ c) Va avea un fiu,
căruia îi va pune numele Isaac.

6. Patriarhii Noe și Avraam practicând virtuțile, au devenit prietenii lui Dumnezeu. Stabilește
corespondenţa dintre cele trei virtuţi înnăscute în sufletul omului şi semnificaţia acestora:
7 puncte

2
red-religie.ro

o a)1B, 2C; 3A;


o b)1C; 2A; 3B;
o c)1A; 2B; 3C.

7. În fiecare an, Maria merge în Săptămâna Patimilor din Postul Mare la slujbele de seară,
numite denii. A aflat că, asemenea Mântuitorului, care a suferit și a iertat necondiționat, și
unul dintre fiii Patriarhului Iacov a suferit datorită fraților lui și totuși i-a iertat. Privește
diagrama, apoi selectează numele fiului iertător al patriarhului Iacov:

7 puncte

2
red-religie.ro

○ a) Prorocul Daniel; ○ b) Dreptul Iosif;

○ c ) Regele Solomon.

8. ÎNȚELEPCIUNEA este darul prin care alegem în viață numai ceea ce ne ajută să ne
apropiem de Dumnezeu (așa cum sugerează imaginea de mai jos) și respingem ceea ce ne
desparte de El. Alege și tu sfaturile care te ajută să devii înțelept:

5 puncte

2
red-religie.ro

Adevărat Fals
a) Taci când nu ai timp să gândești înainte de ○ ○
a vorbi!
b) Taci când ești provocat spre răutate! ○ ○
c) Taci când trebuie să-L mărturisești pe ○ ○
Dumnezeu!
d) Taci când ești nervos! ○ ○
e) Taci când ești ispitit să vorbești de rău pe ○ ○
cineva!
9. Andrei repetă zilnic un proverb. Ordonează cuvintele și vei obține proverbul pe care te
sfătuiesc și pe tine să-l ții minte:
7 puncte

o a) 4, 2, 1, 5, 3;
o b) 3, 5, 1, 4, 2;
o c) 2, 1, 4, 5, 3.

2
red-religie.ro
10. Părintele duhovnic îi vorbește lui Matei despre ascultare. Ascultarea înseamnă încrederea
deplină și speranța în iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Alege faptele prin care Matei face
ascultare de Dumnezeu și de părinți:

7 puncte

□ a) Sunt harnic; □ b) O ajut pe mama în bucătărie;

□ c) Mă rog zilnic Maicii □ d) Îmi place să mă laud;


Domnului pentru cei necăjiți;

11. Citind din Sfânta Scriptură despre prorocul Moise și privind icona de mai jos, Ștefan, descoperă
că Dumnezeu este iubire și că ne oferă ajutorul Său prin semenii noștri. Ajută-l pe Ștefan să
potrivească afirmațiile de mai jos cu termenii corespunzători:
4 puncte

a)Roșie b) robia c) rug e)Tablele Legii


egipteană aprins
1. Moise îl vede pe Dumnezeu pe
Muntele Horeb sub forma
○ ○ ○ ○
unui ... ..

2
red-religie.ro
2. Poporul evreu condus de
Moise a trecut în chip minunat
○ ○ ○ ○
Marea...
3. Pe Muntele Sinai, Moise a
primit de la Dumnezeu ...
○ ○ ○ ○
4. Misiunea primită de Moise a
fost eliberarea poporului evreu
○ ○ ○ ○
din... ...

12. Citește următoarea ghicitoare: ,,În luna iunie, pentru 30 de elevi care se roagă Domnului Iisus ,
îngerii păzitori înalță 900 de rugăciuni. Unuia dintre elevi, îngerașul păzitor înalță și Maicii
Domnului 30 de rugăciuni. Suma rugăciunilor înălțate de îngerii păzitori la Poarta Cerului în luna
iunie, reprezintă numărul anilor cât a trăit Adam pe pământ”. Scrie pe spațiul liber numărul anilor
cât a trăit Adam:
4 puncte

…………………………………………………………….

13. Mihai a aflat în duminica dinaintea Nașterii Domnului că în această zi sunt sărbătoriți
strămoșii Mântuitorului. Curios, a analizat cu atenție icoana de mai jos și, când a ajuns acasă,
a citit din Sfânta Scriptură despre Regele David. Ajută-l pe Mihai să completeze spațiile libere
pentru a formula enunțuri adevărate:

15 puncte

2
red-religie.ro

a) David a fost ultimul ......al lui Iesei și în neamul lui avea să se nască, mai târziu, Mântuitorul Iisus
Hristos.re
..........................................
b) David a fost cel mai viteaz rege al poporului ales și a scris cei mai mulți ... din Vechiul
Testament.
...........................................
c) Profeții au vestit timpul, locul și alte amănunte legate de Mântuitorul Iisus, pregătind ... pentru
venirea Sa.
............................................

14. Irina, colega din clasa a V-a, a realizat o expoziție de icoane în cinstea strămoșilor
Mântuitorului. Ajut-o să potrivească icoana ce reprezintă persoana sfântă (primul set de
icoane) cu evenimentul corespunzător acesteia (al doilea set de icoane):

6 puncte

a) Biserica- b) Prima c) d) Iisus e) Rugul f) Arătarea


Corabia mântuirii familie Arborele Hristos aprins Sfintei
lui Iesei -Modelul Treimi
suprem al
iertării

2
red-religie.ro
1.Iosif
○ ○ ○ ○ ○ ○
2. Adam
○ ○ ○ ○ ○ ○
3. David
○ ○ ○ ○ ○ ○
4. Moise
○ ○ ○ ○ ○ ○
5. Avraam
○ ○ ○ ○ ○ ○
6. Noe
○ ○ ○ ○ ○ ○

15. Prietenul tău se află într-o situație dificilă, este foarte trist și așteaptă de la tine un
cuvânt de mângâiere. Ascultă următoarea înregistrare și alege câteva sfaturi pe care
prorocul David i le poate da:

10 puncte
Videoclip:

□ a) Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi □ b) Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să
din toate necazurile lor i-a izbăvit; nu grăiască vicleşug;;

2
red-religie.ro

□ c)Andreea ți-a greșit, ar fi cazul să o □ d) Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi


pedepsești și tu; o urmează pe ea;

Profesor, ZAHARIOIU DANIELA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE”, BUZĂU

2
red-religie.ro

GRILA DE RĂSPUNSURI
Unitatea de învățare “Dumnezeu se face cunoscut omului”

Numele și prenumele elevului: __________________________________


Unitatea de învățământ: _______________________________________
Clasa: ______________________________________________________

Număr întrebare Răspuns oferit Număr întrebare Răspuns oferit

Întrebarea 1 Întrebarea 9

Întrebarea 2 Întrebarea 10

Întrebarea 3 Întrebarea 11

Întrebarea 4 Întrebarea 12

Întrebarea 5 Întrebarea 13

Întrebarea 6 Întrebarea 14

Întrebarea 7 Întrebarea 15

Întrebarea 8

Total: 100 puncte

TE FELICIT!

2
red-religie.ro

GRILA DE RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREME


Unitatea de învățare “Dumnezeu se face cunoscut omului”

Număr întrebare Răspuns corect Număr întrebare Răspuns corect

9 b (7p)
Întrebarea 1 1.b (4p.) Întrebarea 9

2.c (5p.) 10 a, b, c (7p.)


Întrebarea 2 Întrebarea 10
11 1d, 2a, 3.c, 4e, 5.b
1 punct pentru
Întrebarea 3 Întrebarea 11 fiecare
3.a, b, d (5p.) corespondență
(4x1p=4p)
1a, d; 2c, e; 3b
2 puncte pentru
fiecare
Întrebarea 4 Întrebarea 12 (930) (5p)
corespondență
(3x2p=6 p.)

5.c (7p) a) (fiu) 5p


b) (psalmi)5p
Întrebarea 5 Întrebarea 13 c) (lumea)5p
(3x5p=15p)

1d, 2b, 3c , 4e , 5f ,
6a
1 punct pentru
Întrebarea 6 6 a (7 p.) Întrebarea 14
fiecare
corespondență
(6x1p=6p)

15.a, b, d,
Întrebarea 7 7 b (7 p.) Întrebarea 15
(10p.)
8 a, b, d, e (A)
8 c (F)
Întrebarea 8
(5x1p=5p)

Total: 100 puncte

2
red-religie.ro

WEBOGRAFIA IMAGINILOR ȘI A VIDEOCLIPURILOR INSERATE


Unitatea de învățare „Dumnezeu se face cunoscut omului”

Nr. Link imagine


între
bare
Antet: Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor Icoana Sfânta Treime Biserica Sf. Ioan-Piață;
Imagine proprie;
1a Imagine proprie;
1. 1b Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor, Icoană Înger, Biserica Sf. Gheorghe-Nou;
1c
Icoană Crearea lumii, Biserica Sf. Sava din Iași, autor: Claudiu Bălan, https://str.crestin-
ortodox.ro/foto/1585/158424_facerea.jpg , ultima accesare la data de 1.08.2020, ora
11,00;
Sursa: www.doxologia.ro;

2. 2a https://images.unsplash.com/photo-1516801247234-b4134144673e?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=750&q=80, Qino
Al, domeniul public, ultima accesare la data de 1.08.2020, ora 11,30;
2b https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/10/15/07/magnolia-2218788_960_720.jpg,
domeniul public, ultima accesare la data de 1.08.2020, ora 21,30;
2c https://unsplash.com/photos/pQS0ETF3KTI/download , domeniul public, ultima accesare
la data de 1.08.2020, ora 10,00;

3a Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor, Icoana Maica Domnului, Biserica Sf. Gheorghe-Nou,


3.
3b Sursa: Mănăstirea Sucevița, Icoana Prorocul Zaharia,;
3c Sursa: www.doxologia.ro,
3d Sursa: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, I coana Buna Vestire;
Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor, Icoana Dreptul Noe, Biserica Sf. Gheorghe-Nou;

4.

Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor, Icoana Sfânta Treime, Sf. Ioan-Piață;


a) https://images.unsplash.com/photo-1490750967868-88aa4486c946?ixlib=rb-
5. 1.2.1&auto=format&fit=crop&w=750&q=80, Sergey Shmidh, domeniul public, ultima
accesare la data de 1.08.2020, ora 9,00;
b)  https://images.unsplash.com/photo-1510025092510-371a97295106?ixlib=rb-
1.2.1&w=1000&q=80 , Ksenia Yudina, domeniul public, ultima accesare la data de
1.09.2020, ora 8,00;
c) Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor Icoana Patriarhul Avraam, Biserica Sf. Gheorghe-Nou,
Imagine creată;

6.

2
red-religie.ro

Imagine creată:
Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor, Icoana Patriarhul Iacov;
7. a) Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor Icoana Profetul Daniel, Biserica Sf. Gheorghe-Nou;
b) Sursa: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Icoana Dreptul Iosif,
c) https://4.bp.blogspot.com/-nmVwDhAbRl8/VMuGqFiZ-
pI/AAAAAAAAGXo/AM3Inw9jB6s/s1600/Sf.%2Bproor.%2BSolomon.jpg, Pictor,
Monica Vasiloaia, ultima accesare la data 3.07. 2020, ora 11:20;
Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor, Icoana Scara lui Iacov, Biserica Sf. Gheorghe-Nou;

8.

Imagine creată;

9.

Sursa: Mănăstirea Sucevița, Icoana Ieșirea din robia Egiptului,

10.

11. a) Imagine creată;


b) https://images.unsplash.com/photo-1585164743050-e27677e3819d?ixlib=rb-
1.2.1&q=80&fm=jpg&crop=entropy&cs=tinysrgb&w=1080&fit=max&ixid=eyJhcHBfa
WQiOjEyMDd9 , Oby Onyeador, domeniul public, ultima accesare la 3.08. 2020, ora
22:30;
c) Imagine creată;
d) https://images.unsplash.com/photo-1507036066871-b7e8032b3dea?ixlib=rb-
1.2.1&auto=format&fit=crop&w=667&q=80, domeniul public, la 3.08. 2020, ora 12:45;
e) Imagine creată;
Gif creat:
Sursa: Arhiepiscopia Bucureștilor; Icoana Maica Domnului;
12. Sursa: Mănăstirea Sucevița, Icoana Iisus Hristos Pantocrator;

Sursa: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Icoana Regele David;

13.

Colaj:
1) Sursa: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Icoana Dreptul Iosif;
14. 2) Sursa: Mănăstirea Sucevița, Icoana Adam;
3) Sursa: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Icoana Regele David;
4) Sursa: www.doxologia.ro, Icoana Moise;
5) Sursa: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Icoana Avraam;

2
red-religie.ro

6) Sursa: www.doxologia.ro, Icoana Noe;

Colaj creat cu următoarele imagini:


a) Imagine proprie;
b) Sursa: Mănăstirea Sucevița, Prima Familie;
c) Sursa :www.doxologia.ro, Arborele lui Iesei;
d) Sursa: www.doxologia.ro, Icoana Răstignirea Domnului;
e) Icoana Rugul aprins, Pictor Prof. Lector Dr. Mihai Coman,
https://lh3.googleusercontent.com/ws1ZTcQDXCZ-
R_PDbEw3kNIHjiaQHzGa30_xztwMXY8A4NOS7217kemBDOKkPJgx8KqOq0ef5Xpt-
kYxrtrWCWe7zl_eEOYr2kyxRjvsThinK9NfgdqZSgkyawTm=w304 , ultima accesare la data
21.08.2020, ora 10;;
f) Sursa: Mănăstirea Sucevița, Arătarea Sfintei Treimi;
Înregistrare audio https://youtu.be/s3aut3OJMP4 ,sursa Mănăstirea Putna;
a) Sursa: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Icoana Sf. Neagoe Basarab;
15. b) Sursa: www.doxologia.ro;
c) https://images.unsplash.com/photo-1541580621-cb65cc53084b?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=400&q=60, Annie
Spratt, domeniul public, ultima accesare la data de 1.06.2020, ora 11,00;
d) Sursa: Muzeul Național al Bucovinei, Sala Sfatului,

S-ar putea să vă placă și