Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Test - Biblia
27-02-2021
1) SUBIECTUL I
a) Ce este Biblia? _______________________________________________________________________
b) În câte părți se împarte Biblia și care sunt acelea ?_________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) Răspunde cu adevarat (A) sau fals (F) :
 Sfânta Scriptură este o bibliotecă formată din 76 de cărți.
 În Vechiul Testament se găsesc 27 de cărți iar in Noult Testament 39.
 Noul Testament conține cărți Istorice, Epistole și Apocalipsa.
 Exodul este o carte ce se află în Noul Testament.
d) Enumeră 5 cărți din Noul Testament _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
și 5 cărți din Vechiul Testament
__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e) Cine este autorul Bibliei? ______________________________________________________________________

2) SUBIECTUL II
a) De ce ar trebui să citim Biblia ? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b) Continuă versetul din PS. 119 : 105 „Cuvântul tău ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3) SUBIECTUL III-
Alege varianta corectă
a) Iosua împreună cu armata sa doreau să cucerească 1) Canaanul; 2) Nazaretul; 3) Galileea.
b) Iosua a cerut ajutor în luptele sale de la: 1) Vecinii săi; 2) De la îngeri; 3) De la Dumnezeu.
c) Când l-a ajutat pe Iosua, Dumnezeu a făcut să stea în loc: 1) Soarele; 2) Luna și stelele; 3) Pământul.
4) SUBIECTUL IV
a) Cum puteau comunica oamenii cu Dumnezeu În Vechiul Testament ?
_______________________________
_______________________________________________________________________________________
b) Ce s-a întâmplat cu plata păcatelor noastre în Noul Testament? ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
c) În opinia ta, dar și din tot ce am învățat până acum, cum putem avea o relatie cu Dumnezeu? ___________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5) SUBIECTUL V Alege varianta corectă:


a) Iosia a ajuns împărat la vârsta de : 1) 9 ani; 2) 16 ani; 3) 8 ani.
b) El a curățat templul de: 1) Idoli ; 2) mizerie ; 3) oameni.
c) Preotul Hilchia a găsit în templu: 1) o comoară; 2) niște oase vechi; 3) Cartea Legii; 4) cărți vechi.
d) Ce a făcut Iosia după ce a aflat că Dumnezeu era mânios și voia să pedepsească popurul ?
1) A adus multe jertfe si s-a rugat lui Dumnezeu; 2) S-a smerit înaintea Domnului și a făcut legământ cu El;

Care este versetul tău preferat dintre cele 5 învățate?


Nume:
3) A plâns multe zile și a facut fapte bune ca să fie iertat.

Care este versetul tău preferat dintre cele 5 învățate?