Sunteți pe pagina 1din 3

Rugăciunea lui Neemia

Text biblic: Neemia 1

Introducere

„Printre miile de exilaŃi evrei care nu s-au întors în Iuda s-a numărat şi Neemia. El a avut
privilegiul să dobânească un rang înalt printre membrii curŃii persane, fiind numit paharnic al lui
Artaxerxes Longimanus. Trăind în bogata cetate Susa, aflată la aproximativ 160 kilometri nord-est
de Golful Persic, el era stabilit confortabil în capitala Persiei. Aflând că zidurile Ierusalimului
erau încă în ruină, Neemia a fost cuprins de mâhnire. Zile întregi a deplâns lucrul acesta, postind
şi rugându-se pentru poporul lui din Ierusalim.

Rugăciunea consemnată în Neemia 1:5-11 preprezintă esenŃa lucrării sale de mijlocire în această
perioadă de jale...”1

Citeşte Neemia 1:5-11 şi răspunde la întrebări

1. Citeşte rugăciunea lui Neemia şi notează părŃile ei componente:


(v.5)______________________________________________________________________
(v.6,7)____________________________________________________________________
(v.8,9)____________________________________________________________________
(v.10,11)__________________________________________________________________
2. Cum îl descrie Neemia pe Dumnezeu în începutul rugăciunii lui? (v.5)
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________
e. _______________________________________________________________________
3. Dar la sfârşitul rugăciunii? (v.10)
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
4. Cum sunt influenŃate rugăciunile noastre de ceea ce ştim despre Dumnezeu şi de imaginea
despre El?____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Cum se descrie Neemia pe sine şi pe poporul din care face parte? (v.6,10,11)_______________
_____________________________________________________________________________
6. Ce trăsătură de caracter putem observa la Neemia, dacă Ńinem cont de această descriere pe care
şi-o face chiar dacă era un om cu un rang foarte important în cel mai mare imperiu al vremii?
_____________________________________________________________________________
1
Samuel J. Schultz, Călătorie prin Vechiul Testament, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 2008, p.338,339.
1
7. Citeşte Daniel 9:4-6 şi Ezra 9:6-15 şi observă care sunt asemănările dintre rugăciunile lui
Daniel, Ezra şi Neemia?_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Care sunt vinovaŃii pe care îi identifică Neemia pentru starea dezastruoasă în care se află
Ierusalimul? (v.6,7)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PoŃi să identifici persoanele care sunt responsabile pentru dărâmăturile din viaŃa ta? Te poŃi pune în
rând cu acestea în modul cel mai sincer? „Una din caracteristicile principale ale rugăciunii lui Neemia
este identificarea cu păcatele şi nevoile poporului. Neemia a avut un sentiment al responsabilităŃii
comune pe care mulŃi din noi nu-l avem astăzi. Rareori ne simŃim parte a bisericii exact în felul în care
Neemia simŃea că este parte din Iuda. Cultura noastră pune accentul pe individualism. Noi suntem
membrii individuali ai bisericii şi nu suntem dispuşi să mărturisim eşecul bisericii drept propriul nostru
eşec.”2
9. Pentru a-L convinge pe Dumnezeu să ia în considerare rugăciunea lui, Neemia face apel la:
(v.8,9) ____________________________________________________________________
(v.10)_____________________________________________________________________
10. Care este ameninŃarea lui Dumnezeu din v. 8?________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Mi se potriveşte mie ca şi creştin această ameninŃare? Totuşi cum mă poate afecta păcatul pe
mine? Care sunt consecinŃele păcatului pentru noi creştinii?_____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Care este promisiunea lui Dumnezeu din v.9? ________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Care sunt condiŃiile lui Dumnezeu pentru a-şi duce la îndeplinire promisiunile? (v.9)
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________
14. Cum crezi că te pot ajuta promisiunile lui Dumnezeu în rugăciune?_______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Citind v.8 şi 9 ce poŃi spune despre legătura dintre rugăciune şi ascultare?__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Ce identitate îşi asumă Neemia alături de iudei? v.10 Ei sunt:
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________
17. Care sunt cererile lui Neemia din v. 11b?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
18. În v. 11 Neemia cere izbândă din partea Domnului, la ce crezi că se referă?_________________

2
C.B. Neemia – modelul credinciosului implicat, Arad, 2008, p.22,23
2
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Ezra 4:21 se referă la o decizie luată de împăratul Artaxerxes. Care este această decizie?______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20. Observându-l pe Neemia crezi că pe lângă rugăciune trebuie să ai şi un plan de acŃiune?
Argumentează._________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Neemia 1 – Ideea textului şi sinteza capitolului

1. Ideea textului / ideea actuală:


a. Despre ce vorbeşte autorul?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. Ce ne spune despre ce vorbeşte?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c. Formulează ideea textului:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d. Formulează ideea actuală:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Sinteza capitolului 1:

a. Tema v.1-3: _____________________________________________________________


i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
iv. _____________________________________________________________

b. Tema v.4-11: ____________________________________________________________


i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
iv. _____________________________________________________________
v. _____________________________________________________________