Sunteți pe pagina 1din 7

Metoda de studiu biblic inductiv

aplicată pe cartea ”Neemia”


Legenda pictogramelor

Informaţii utile Studiu aplicat pe Neemia

Metoda de studiu Teme de studiu

Generalităţi

De ce să studiem cartea Neemia?


I. Din perspectiva stilului şi a dimensiunii
a. este o carte medie
b. este o naraţiune
c. este o carte istorică/ o carte document
d. are un context biblic interesant, oferind perspective şi asupra altor cărţi din VT
II. Din perspectiva beneficiului învăţăturii practice - are o tematică foarte importantă
pentru noi: rugăciune, implicare, sacrificiu, biruinţă, viziune…
III. Din perspectiva metodei de studiu - se pretează foarte bine pentru exerciţiu şi
antrenament

De ce trebuie citită cartea Neemia de mai multe ori?


Deşi uneori avem impresia că suntem buni cunoscători ai Scripturii, deseori ne scapă detalii
importante tocmai pentru că tratăm superficial textul biblic. Citirea completă, cu atenţie, repetată
şi într-un spirit de rugăciune ne ajută să ne familiarizăm cu cartea studiată.

De ce avem nevoie de o metodă de studiu biblic?


O metodă este un procedeu, un plan, o anumită ordine şi anumiţi paşi care trebuie parcurşi.
(Dumnezeu iubeşte ordinea). În Proverbe 24:32 aflăm metoda de învăţare a celui mai înţelept

1
om care a trăit vreodată, el spunea: ”M-am uitat bine şi cu luare aminte, şi am tras învăţătură din
ce am văzut.”

Care sunt paşii parcurşi de Solomon în învăţare / studiu?


• M-am uitat bine - a observat cu (mare atenţie) nişte lucruri
• … cu luare aminte - a încercat să înţeleagă ceea ce a observat
• am tras învăţătură - a tras nişte concluzii, a stabilit nişte principii practice pe care le-a
aplicat mai apoi le-a trăit.

Prin folosirea metodei de studiu noi nu în cercăm să facem altceva decât să urmăm cu seriozitate
aceşti paşi biblici ai învăţării:
• ne uităm bine la textul Scripturii - pasul OBSERVARII
• ne uităm cu luare aminte la ceea ce am observat - pasul INTERPRETĂRII
• tragem învăţături, stabilim principii pe care să le urmăm în viaţă - pasul APLICARII.

Paşii metodei de studiu biblic inductiv

1. Rugăciunea
Este un element de bază în cadrul metodei de studiu biblic inductiv. Deşi Biblia este o carte
scrisă ca literatură este în acelaşi timp şi o carte sfântă. De aceea atunci când studiem Biblia
trebuie să recunoaştem dependenţa noastră de Duhul Sfânt, cel care este Autorul ei. Trebuie deci
să ne rugăm pentru: iluminarea noastră, pentru deschiderea inimii, pentru perseverenţă în
studierea Cuvântului precum şi pentru supunerea noastră faţă de Cuvânt.

2. Privirea de ansamblu
În această etapă survolăm o unitate mare a Scripturii (o carte). Această survolare se realizează
prin citirea textului ce urmează să fie studiat şi prin reflectare la scopul şi tema cărţii:
• Citim:
i. Pentru a ne familiariza cu textul
ii. Pentru a înţelege contextul (biblic, geografic, istoric, literar)
iii. Pentru a descoperi cuvintele cheie
• Reflectăm:
i. La scopul cărţii (întrebare: De ce a fost scrisă această carte?)
ii. La tema cărţii (întrebare: Despre ce vorbeşte autorul?)

3. Observarea
Observarea este baza studiului biblic. O observare greşită sau neatentă poate duce la o
interpretare greşită şi la o trăire nepotrivită. Dacă un medic nu este atent la simptomele
pacientului poate foarte uşor să pună un diagnostic greşit. Pentru a evita această situaţie trebuie
să observe cu atenţie fiecare amănunt pentru a se asigura că diagnosticul pus va fi cel mai
potrivit. La fel este şi cu studiul biblic. Ce trebuie să observăm atunci când studiem Scriptura?
• Trebuie să observăm structura textului:

2
i. Prin realizarea planului de idei (idei principale şi secundare)
ii. Prin descoperirea cuvintelor de legătură:
1. Comparaţiile (ca, asemenea, după cum… tot aşa, precum…)
2. Contrastul (ci, dar…)
3. Cauzalitatea (căci, pentru că, fiindcă…)
4. Concluzie (deci, aşadar, dar…)
5. Condiţie (dacă)
• Trebuie să observăm conţinutul textului, punând textului următoarele întrebări: Cine?
Ce? Care? Unde? Când? Cum? De ce?

4. Interpretarea
În această etapă ţintim spre semnificaţia textului. Urmărim semnificaţia detaliilor, dar şi
semnificaţia unităţii întregi. În această etapă vom folosi întrebările de interpretare, al căror
răspuns nu-l mai găsim direct în text, aceste întrebări sunt:
• Ce înseamnă? (întrebarea explicativă)
• De ce? (întrebarea raţională)
• Cum? (întrebarea funcţională)
În procesul căutării semnificaţiei textului vom încerca să descoperim ideea textului studiat (în
termenii ei, atunci şi acolo). Pentru a descoperi ideea textului vom pune următoarele întrebări?
• Despre ce vorbeşte autorul?
• Ce ne spune despre ce vorbeşte?

5. Corelarea
Concluziile studiului tău pot fi foarte interesante, dar nu ştim cât sunt de corecte. Pentru a ne
asigura de corectitudinea interpretărilor noastre trebuie să ne verificăm. Iar pentru a ne verifica
trebuie să citim Scriptura să vedem dacă susţine interpretarea noastră. Nu uita: Scriptura
interpretează Scriptura!

S-ar putea să ai în biblioteca personală comentarii şi studii pe textul abordat. Niciodată să nu


deschizi un astfel de comentariu înainte de această etapă, când pe lângă Scriptură poţi căuta şi
părerea unor oameni mai inspiraţi de Dumnezeu sau mai bine pregătiţi.

Deci îţi vei corela concluziile studiului cu Scriptura, dar şi cu comentariile sau studiile unor
oameni inspiraţi de Dumnezeu.

6. Aplicarea
Scriptura nu trebuie studiată pentru a deveni mai deştepţi sau pentru a avea mai multe cunoştinţe.
Studiul Scripturii vizează cunoaşterea lui Dumnezeu şi transformarea noastră. Dacă nu atingem
aceste două mari scopuri studiul nostru este zadarnic. Transformarea noastră depinde în foarte
mare măsură de cum aplic învăţăturile Sfintei Scripturi. În ajutorul aplicării vine ideea ce am
descoperit-o în etapa interpretării, tot ce trebuie să fac este să o actualizez în termenii eu, aici şi
acum.

Iată în continuare câteva gânduri şi câteva întrebări care te pot ajuta la aplicarea Cuvântului lui
Dumnezeu:
• Cum arată ideea transmisă în înţelegerea unui grup de vârsta mea, în experienţa şi în
cultura mea?

3
• Cum mă raportez la această idee? Este acceptabilă sau mi se pare prea radicală?
• Cum reacţionez într-o situaţie tipică în care trebuie să aplic ideea? Care e răspunsul
meu obişnuit? Explorează nivelul sentimentelor pentru a înţelege de ce trăieşti aşa cum
trăieşti. Care sunt alternativele mai bune la modul tău de viaţă?
• Caută modalităţi de aplicare a ideii. Fixează-ţi ca scop să pui ideea în aplicare în
săptămâna ce urmează. Caută oameni cu care să-ţi împărtăşeşti experienţele aplicării
ideii. Împărtăşeşte-ţi reuşitele şi eşecurile, dificultăţile şi motivaţiile.

7. Sinteza
În această etapă vom încerca să formulăm ideea întregii cărţi şi vom alcătui o schiţă sau o
schemă a cărţii care să încapă pe o singură pagină.

Neemia - Privire de ansamblu

Scurt istoric al poporului evreu

ROBIA
Din pricina neascultării Iuda şi Israel au fost duse în robie, după mai multe sute de ani în care
Dumnezeu le-a dat şanse de pocăinţă:
• Ducerea în robie a lui Israel
o Primul val (732 î.Cr.) – 2 Împăraţi 15:27-29; 1 Cronici 5:25,26
o Al doilea val (722 î.Cr.) – 2 Împăraţi 17:6-8
o Al treilea val (681-668 î.Cr.) – din acest moment regatul de nord este cunoscut
sub numele de Samaria. Imperiul Asirian a mixat poporul evreu rămas cu
populaţiile păgâne deportate aici.
• Ducerea în robie a lui Iuda
o Primul val (586 î.Cr.) – 2 Împăraţi 24:10,14
o Al doilea val – 2 Împăraţi 25:11
o Al treilea val – Ieremia 52:30
În urma acestor deportări şi asedii peste 200.000 de evrei au fost duşi în robie, ţara pustiită,
Ierusalimul distrus, templul ars, şi zidurile dărâmate.

ELIBERAREA
După 70 de ani de robie babiloniană evreilor li se dă dreptul să se întoarcă acasă. Acesta este un
act divin prorocit cu mai bine de două sute de ani înainte, prin proroci care au menţionat nu doar
perioada de robie ci şi numele exact al împăratului care îi va elibera. Astfel o mare parte din
evreii aflaţi în robie s-au întors acasă în trei perioada distincte.

4
Evenimentele cărţii Neemia relatează al treilea val de plecări din robia babiloneană şi descriu
construirea zidului Ierusalimului, pentru protecţia poporului evreu în ţara dăruită lor de
Dumnezeu.

Schiţă istorică

5
Citeşte Neemia 1:1-4 şi răspunde la întrebări

1. Care sunt persoanele pe care le descoperim în aceste versete?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Cine scrie cartea aceasta?
______________________________________________________________________________
3. Fă o descriere cât mai completă a lui Neemia (pe baza acestor versete)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Având în vedere întreaga carte, care crezi că este scopul cu care a fost scrisă?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Când au loc evenimentele descrise în aceste versete?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Luna Chişleu făcea trecerea între toamnă şi iarnă, suprapunându-se în mare parte cu luna
Decembrie a calendarului contemporan. Anul al douăzecilea se referă la anul de domnie al
împăratului persan Artaxerxe I Longimanus (464-424 î.Cr.).

6. Unde au loc aceste evenimente şi ce oraş îl preocupă pe Neemia. Însemnează oraşele pe hartă.

6
7. Care sunt veştile primite de Neemia şi care sunt nevoile care cer să se facă ceva?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Descrie starea în care a ajuns Neemia la aflarea veştilor despre Ierusalim:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Ce te nelinişteşte pe tine, legat de nevoile lucrării Domnului?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Mulţi credincioşi cunosc nevoile existente în lucrare, dar trec pe lângă ele insensibili sau
indiferenţi (vezi pilda celui căzut între tâlhari). De ce crezi că se întâmplă acest lucru?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Comparabil cu ceilalţi evrei care, la rândul lor, cunoşteau problemele Ierusalimului, Neemia
devine preocupat de ele. De ce are nevoie un om pentru a deveni preocupat, motivat să facă
ceva ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Care sunt câteva lucruri care te demotivează în prezent să te implici în lucrarea Domnului?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Care este o zonă a vieţii tale în care te frămânţi din cauza porţilor arse şi a zidurilor
dărâmate? Pune-ţi deoparte o zi de post în această săptămână ca să te rogi pentru aceste
nevoi importante din viaţa de slujire.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________