Sunteți pe pagina 1din 2

%Isus m-a eliberat

Prin braţul Său puternic !


Sunt liber, liber !
Liber, liber !%
 
 
% Nu mai sunt rob
Sunt fiu de Ĩmpărat !%
%Bateţi din palme cântaţi
Sărbătoriţi-L pe El. %