Sunteți pe pagina 1din 5
UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ş TI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX Ă PATRIARHUL JUSTINIAN Str. Sf. Ecaterina,

UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ş TI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ PATRIARHUL JUSTINIAN

Str. Sf. Ecaterina, nr. 2, Sector IV, Bucure ş ti, Cod 040.155 Tel: 021.335.61.17; Fax: 021.335.41.83; ftoub@yahoo.com

Grilă Noul Testament

1. Termenul românesc canon vine din:

a. latinizarea grecescului κανών

b. latinizarea grecescului κανών sau a ebraicului caneh

c. latinizarea ebraicului caneh

d. este un termen original românesc

2. Canonul Noului Testament reprezintă o colecţie de:

a. 26 de cărţi

b. 22 de cărţi

c. 24 de cărţi

d. 27 de cărţi

3. Până la formarea canonului Noului Testament, Biblia primilor creştini era:

a. Evanghelia Mântuitorului transmisă prin viu grai

b. Vechiul Testament

c. Epistolele Sfântului Apostol Pavel

d. Fragmentele scrise din predica Mântuitorului Hristos

4. Autorii cărţilor care vor forma canonul Noului Testament au scris aceste cărţi cu conştiinţa că ele vor intra în componenţa Bibliei creştinilor

a. Da!

b. Nu!

c. Unii da şi unii nu!

d. La început nu, dar mai târziu da!

5. Cele două criterii fundamentale pentru definirea canonului Noului Testament au fost:

a. Apostolicitatea şi Inspiraţia

b. Apostolicitatea şi Canonicitatea

c. Canonicitatea şi Inspiraţia

d. Inspiraţia şi ortodoxia credinţei

6. Între factorii care au influenţat formarea canonului se numără şi:

a. numărul mare de scrieri apocrife

b. temerea că s-ar putea pierde cărţile respective

c. pledoaria în favoare cărţilor venită din partea unei autorităţi bisericeşti

d. competiţia dintre dferiţii autori

7. Cel mai vechi document în care sunt citate cărţi care vor intra în canonul Noului Testament este

a. Epistola către Diognet

b. Epistola întîia a Sfântului Clement

c. Epistola către Evrei

d. Păstorul lui Herma

8. Afirmaţia că Memoriile Apostolilor erau citite în fiecare duminică la slujbele creştinilor alături de cărţile Profeţilor o face:

a.

Hegesip

b.

Tatian Asirianul

c.

Justin Martirul şi Filosoful

d.

Sfântul Ignatie Teoforul

9. Fragmentul Muratori este un document (privitor la canonul Noului Testament) din secolul:

a. al II-lea

b. al III-lea

c. al IV-lea

d. al V-lea

10. În mărturiile din sec. al II-lea privind canonul Noului Testament nu sunt citate deloc :

a. Epistolele către Evrei şi cele soborniceşti

b. Epistola către Filimon şi Epistola a treia a Sfântului Apostol Ioan

c. Epistola către Evrei şi Apocalipsa

d. Epistolele soborniceşti

11. Mărturii privind existenţa canonului în sec. Al III-lea avem de la:

a. Clement Alexandrinul, Origen, Tertulian, Sf. Ciprian al Cartaginei

b. Clement Alexandrinul, Ignatie Teoforul, Justin Martirul şi Filosoful

c. Origen, Eusebiu de Cezareea, Justin Martirul şi Filosoful

d. Origen, Clement Romanul, Policarp al Smirnei, Atanasie cel Mare

12. Care dintre autorii de mai jos, când se referă la cărţile sfinte, le împarte în Lege şi Evanghelii?

a. Sfântul Ciprian al Cartaginei

b. Origen

c. Sfântul Ioan Gură de Aur

d. Sfântul Atanasie cel Mare

13. Care din autorii de mai jos împarte cărţile Noului Testament în Omologumena şi Antilegomena?

a. Eusebiu de Cezareea

b. Sfântul Ioan Gură de Aur

c. Sfântul Chiril al Alexandriei

d. Sfântul Ignatie Teoforul

14. Ce se înţelege prin termenul omologumena?

a. cărţile care au acelaşi nume

b. cărţile care provin din acelaşi loc

c. cărţile recunoscute de toţi drept canonice

d. cărţile care mărturisesc la fel dreapta credinţă

15. CE se înţelege prin termenul antilegomena?

a.

cărţile prin care erau combătuţi ereticii

b.

cărţile care conţineau polemici

c.

cărţile care erau puse sub semnul îndoielii de toţi

d.

cărţile a căror canonicitate era uneori pus în discuţie

16. În categoria omologoumena sunt introduse de autorul respectiv cărţile:

a. Cele patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, cele 14 epistole pauline, I Ioan şi I Petru

b. Cele patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, cele 14 epistole pauline, I, II, III Ioan şi II Petru, Iacob, Apocalipsa

c. Cele patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, cele 14 epistole pauline, Iacob şi I Petru, Apocalipsa

d. Cele patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, 13 epistole pauline, I Ioan şi I Petru

17. Lista completă, aşa cum va rămâne până astăzi, a cărţilor canonice ale Noului Testament, este consemnată pentru prima dată într-o scriere a

a. Sfântului Grigorie de Nazians

b. Sfântului Chiril al Alexandriei

c. Sfântului Chiril al Ierusalimului

d. Sfântului Atanasie cel Mare

18. Scrierea în care aflăm lista completă (aşa cum va rămâne până astăzi) a cărţilor incluse în canonul Noului Testament datează din anul

a. 376

b. 367

c. 387

d. 397

19. Care sinoade ecumenice consfinţesc pentru Biserica întreagă canonul Noului Testament?

a. Sinodul I Ecumenic, din 325 şi Sinodul II, din 381

b. Sinodul II Ecumenic, din 381 şi Sinodul IV, din 451

c. Sinodul Trulan, din 692 şi Sinodul VII, din 787

d. Sinodul IV, din 451 şi Sinodul VII, din 787

20. În ce canon al Sinodului de la Laodiceea avem lista completă a cărţilor Noului Testament?

a. Canonul 59

b. Canonul 60

c. Canonul 35

d. Canonul 36

21. Cui se datorează, după Sfântul Ioan Gură de Aur, rătăcirile corintenilor privitoare la înviere?

a. Ignoranţei

b. Mândriei

c. Păcatului

d. Diavolului

22. Care este varianta corectă a versetului de mai jos?

a. 15,3 Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi;

b. 15,3 Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am propovăduit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi;

c. 15,3 Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am auzit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi;

d. 15,3 Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am învăţat, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi;

23. Care este varianta corectă a versetului de mai jos?

a. 15,6 În urmă S-a arătat deodată la peste şapte sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi au murit, iar unii trăiesc până astăzi;

b. 15,6 În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit;

c. 15,6 În urmă S-a arătat deodată la peste şase sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi au şi adormit, iar unii trăiesc până astăzi;

d. 15,6 În urmă S-a arătat deodată la peste două sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit;

24. Care este varianta corectă versetului de mai jos?

a. 15,22 Căci, precum în Adam toţi au căzut, aşa şi în Hristos toţi vor învia.

b. 15,22 Căci, precum în Adam toţi au viaţă, aşa şi în Hristos toţi vor învia.

c.

15,22 Căci, precum în Adam toţi au păcătuit, aşa şi în Hristos toţi vor învia.

d. 15,22 Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia.

25. Care este varianta corectă a versetului de mai jos?

a. 15,29 Fiindcă ce vor face cei care pomenesc pe cei morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce îi mai pomenesc?

b. 15,29 Fiindcă ce vor face cei care se roagă pentru morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai roagă pentru ei?

c. 15,29 Fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei?

d. 15,29 Fiindcă ce vor face cei care dau de pomană pentru morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce dau de pomană pentru ei?

26. Care este varianta corectă a versetului de mai jos?

a. 15,36 Nebun ce eşti! Tu ce semeni nu dă viaţă, dacă nu va fi udat.

b. 15,36 Nebun ce eşti! Tu ce semeni nu dă viaţă, dacă nu va fi îngrijit.

c. 15,36 Nebun ce eşti! Tu ce semeni nu dă viaţă, dacă nu va voi Dumnezeu.

d. 15,36 Nebun ce eşti! Tu ce semeni nu dă viaţă, dacă nu va fi murit.

27. Care este varianta corectă a versetului de mai jos?

a. 15,42 Aşa este şi învierea morţilor: 15,44 Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc.

b. 15,42 Aşa este şi învierea morţilor: 15,44 Se seamănă trup pământesc, înviază trup ceresc

c. 15,42 Aşa este şi învierea morţilor: 15,44 Se seamănă trup mort, înviază trup viu

d. 15,42 Aşa este şi învierea morţilor: 15,44 Se seamănă trup stricăcios, înviază trup duhovnicesc

28. Care este varianta corectă a versetului de mai jos?

a. 15,51 Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom învia,

b. 5,51 Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi vom fi judecaţi,

c. 15,51 Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom sfinţi,

d. 15,51 Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba,

29. Care este, după Sfântul Ioan Gură de Aur, motivul pentru care, Sfântul Pavel spune că

„Hristos a murit pentru păcatele noastre” la începutul cap. 15 din 1 Cor.?

a. Pentru a pune dintru început temelie mare şi nesurpată învierii morţilor.

b. Pentru a aminti faptul că Hristos a fost omorât de iudei.

c. Pentru a combate necredinţa corintenilor în Hristos cel înviat.

d. Pentru a completa predica sa iniţială.

30. Care sunt ereticii a căror erminie greşită a discursului Sfântului Pavel despre înviere

este combătută de Sfântul Ioan Gură de Aur?

a. Arienii

b. Pnevmatomahii

c. Maniheii

d. Nestorienii

31. Ereticii combătuţi de Sfântul Ioan pentru că răstălmăceau cuvintele Sfântului Pavel

despre înviere, învăţau că:

a. …prin cuvântul moarte de aici, Pavel înţelege moartea trupului, iar prin cel de înviere izbăvirea de păcate

b. …prin cuvântul moarte de aici, Pavel înţelege moartea în păcat, iar prin cel de înviere

nemurirea sufletului

c. …prin cuvântul moarte de aici, Pavel înţelege moartea sufletului, iar prin cel de înviere

învierea sufletească

d. …prin cuvântul moarte de aici, Pavel înţelege moartea în păcat, iar prin cel de înviere izbăvirea

de păcate

32. De ce adaugă Sfântul Pavel, la cuvintele că Hristos a murit pentru păcatele noastre cuvintele după Scripturi?

a. Pentru că Scripturile pretutindeni vorbesc despre moarte trupului.

b. Pentru că Scripturile proorocesc despre moartea lui Hristos.

c. Pentru că Scripturile sunt adevărate.

d. Pentru că Scripturile sunt crezute de credincioşi.

33. Cum explică Sfântul Ioan mărturia Sfântului Pavel că Iisus s-a arătat celor

doisprezece, din moment ce Apostolii erau numai unsprezece?

a. Pavel se referă la o arătare a lui Iisus către cei doisprezece după Înălţare, când numărul Apostolilor era completat prin alegerea lui Matia.

b. Pavel foloseşte titlul generic de Cei doisprezece pentru a indica grupul apostolilor chiar dacă

aceştia atunci erau numai unsprezece.

c. Este o greşeală neintenţionată a Sfântului Pavel.

d. Este o greşeală neintenţionată a Sfântului Ioan Gură de Aur.

34. Ce calitate deosebită a Sfântului Pavel scoate în evidenţă în chip deosebit Sfântul

Ioan Gură de Aur în comentariul său la cap. 15 din Epsitola 1 Corinteni?

a. cultura sa deosebită

b. tactul său pedagogic excepţional

c. dragostea sa faţă de corinteni

d. cunoaşterea legii iudaice

35. Despre ce împărăţie vorbeşte Pavel, după Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când

spune că Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui?

a. Împărăţia cea cerească

b. Împărăţia dracilor.

c. Împărăţia Fiului

d. Împărăţia împăraţilor pământeşti.

36. Ce înţelege Sfântul Pavel prin afirmaţia că moartea este ultimul vrăjmaş, după

erminia Sfântului Ioan Gură de Aur.

a. Adică după toţi ceilalţi vrăjmaşi, după diavol şi după toate celelalte.

b. Cel mai mic vrăjmaş.

c. Cel mai puternic vrăjmaş.

d. Cel mai dureros.

37. Cum explică Sf. Ioan Gură de Aur cuvintele Sfântului Pavel Ca Dumnezeu să fie

toate în toate?

a. Adică, toate să atârne de El, să nu se supună două principii, sau două stăpâniri, sau doi

Dumnezei.

b. Adică, Dumnezeu pătrunde cu harul Său toată creaţia.

c. Adică, Întreaga lume să se mute în Împărăţia lui Dumnezeu.

d. Adică, toate făpturile să se unească între ele prin Dumnezeu

38. Cum explică Sfântul Ioan motivul pentru care Apostolul Pavel spune că nu toate

trupurile înviate vor avea aceeaşi slavă, ci va fi deosebire între slavă şi slavă?

a. Dumnezeu este suveran şi dă fiecăruia ce voieşte şi cât voieşte.

b. Unii sunt mai mult iar alţii mai puţin ajutaţi de sfinţi.

c. Credinţa că toţi oamenii se vor învrednicii după înviere de acelaşi bunătăţi i-ar face pe oameni leneşi şi nepăsători.

d. Unii sunt mai aproape iar alţii mai departe de Dumnezeu.