Sunteți pe pagina 1din 6

      

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ PATRIARHUL JUSTINIAN 

Str. Sf. Ecaterina, nr. 2, Sector IV, Bucureşti, Cod 040.155 Tel: 021.335.61.17;  
Fax: 021.335.41.83; ftoub@yahoo.com 

Grila Vechiul Testament

1. Ce sunt sărbătorile pelerinajului din Vechiul Testament?


a. sărbători anuale
b. sărbători sabatice
c. sărbători particulare
d. sărbători ale lunilor noi
2. Când avea loc sărbătoarea pascală?
a. 14-21 nisan
b. 15-21 nisan
c. 14 nisan
d. 15 şi 21 nisan
3. Ce semnifică în denumirea de pesach folosită pentru Paşti?
a. trecere (a israeliţilor prin Marea Roşie)
b. eliberare (din robie)
c. jertfire (a mielului pascal)
d. ucidere (a întâi-născuţilor egipteni)
4. Când puteau sărbători Paştile cei plecaţi în călătorie?
a. nu puteau sărbători Paştile decât dacă se aflau în ţară
b. puteau sărbători în ziua următoare, pe 15 nisan
c. puteau sărbători pe 14 în luna următoare
d. puteau sărbători cu o zi înainte
5. Ce comemora Sărbătoarea Paştilor în Vechiul Testament?
a. Învierea Mântuitorului
b. ieşirea din robia egipteană
c. darea Legii pe muntele Sinai
d. hrănirea timp de 40 de ani cu mană
6. Care este diferenţa între Ieşire 12-13 şi Deuteronom 16 cu privire la animalele de
jertfă pentru Sărbătoarea Paştilor?
a. în Dt 16 sunt acceptate şi vite mari pe lângă miel/ied
b. rămâne tot mielul/iedul pascal, doar că jertfele adiacente se înmulţesc,
incluzând vitele mari
c. în Dt 16 mielul/iedul pascal este înlocuit cu vite mari
d. în Dt 16 cei necuraţi pot jertfi vite mari în schimbul mielului pascal
7. Când se consumau azime în contextul sărbătorii pascale în Vechiul Testament?
a. la ospăţul pascal, apoi timp de şapte zile, deci în total 8 zile
b. numai la ospăţul pascal din 14 nisan
c. doar în ziua întâi şi a şaptea din săptămâna sărbătorii azimelor

 
d. doar între 15-21 nisan
8. Ce zi/zile din sărbătoarea pascală era/erau zile sabatice de odihnă?
a. toate cele şapte zile
b. prima şi a şaptea
c. prima şi a treia
d. prima zi
9. De ce erau consumate azime la sărbătoarea Paştilor?
a. în amintirea grabei cu care israeliţii au ieşit din Egipt
b. pentru că în Egipt se consumau doar azime
c. pentru că azimele reprezentau noua recoltă cerealieră
d. pentru că aluatul reprezenta păcatul
10. Când era adus un snop de orz din seceriş în cultul Vechiului Testament?
a. la sărbătoarea culesului
b. a doua zi a sărbătorii Azimilor
c. la sărbătoarea Azimilor pe 15 nisan
d. la Cincizecime
11. Când se sărbătoarea încheierea seceratului orzului în Vechiul Testament?
a. la aducerea snopului de orz pe 16 nisan
b. la Cincizecime
c. la sărbătoarea culesului
d. la sărbătoarea Azimilor
12. De când erau numărate cele 50 de zile pentru Sărbătoarea Cincizecimii în Vechiul
Testament?
a. din 14 nisan, ziua ospăţului pascal
b. din 15 nisan, începutul sărbătorii Azimilor
c. din 16 nisan, a doua zi din sărbătoarea Azimilor
d. din 21 nisan, ultima zi a Azimelor
13. Când se aduceau la sanctuar două pâini dospite în cultul Vechiului Testament?
a. la sărbătoarea Paştilor
b. la sărbătoarea Azimilor
c. la sărbătoarea Cincizecimii
d. la sărbătoarea Corturilor
14. Ce sărbătoare omite profetul Iezechiel în 45,18-25?
a. sărbătoarea Azimilor
b. sărbătoarea Paştilor
c. sărbătoarea Cincizecimii
d. sărbătoarea Corturilor
15. Ce sărbătoare comemora darea Legii pe muntele Sinai?
a. Paştile
b. sărbătoarea Azimilor
c. Cincizecimea
d. sărbătoarea Corturilor
16. Ce sărbătoarea iudaică preînchipuie întemeierea Bisericii?
a. sărbătoarea Azimilor
b. Paştile
c. sărbătoarea culesului
d. sărbătoarea secerişului
17. Care sărbătoare din Vechiul Testament era numită şi „sărbătoarea culesului”?
a. Paştile

 
b. Sărbătoarea Azimilor
c. Cincizecimea
d. Sărbătoarea Corturilor
18. La care sărbătoare din Vechiul Testament se aduceau în prima zi 14 miei ca jertfă,
numărul scăzându-se treptat până la 7 miei în ultima zi?
a. Paşti
b. Sărbătoarea Azimilor
c. Cincizecime
d. Sărbătoarea Corturilor
19. Cu ce sărbătoare este identificată sărbătoarea anuală a lui Iahve din Şilo?
a. Paştile
b. Azimile
c. Cincizecimea
d. Corturile
20. În ce sărbătoare iudaică erau folosite ramuri de finic?
a. sărbătoarea Paştilor
b. sărbătoarea Corturilor
c. sărbătoarea Cincizecimii
d. sărbătoarea Secerişului
21. Ce sărbătoarea avea şi un profund caracter social, desfiinţând graniţele dintre bogaţi
şi săraci?
a. Paştile
b. sărbătoarea Azimilor
c. sărbătoarea secerişului
d. sărbătoarea culesului
22. Când se conturează gruparea saducheilor şi a fariseilor?
a. în timpul lui Ioan Hircan (sec. 2 îdHr.)
b. în vremea lui Irod (sec. 1 îdHr.)
c. la revenirea din exil (sec. 6 îdHr.)
d. în vremea Mântuitorului (sec. 1 dHr.)
23. Ce înseamnă la origine fariseu?
a. cel separat, care interpretează altfel Legea
b. om cu comportament ipocrit
c. persoană cu viaţă riguroasă
d. ascet evlavios
24. Ce înseamnă Halaka?
a. interpretarea tradiţiei orale
b. parafrazarea arameică a Vechiului Testament
c. comentarea preceptelor Legii
d. interpretarea mistică a Legii
25. Ce înseamnă Hagada?
a. interpretarea tradiţiei orale
b. parafrazarea arameică a Vechiului Testament
c. comentarea preceptelor Legii
d. interpretarea mistică a Legii
26. Care grupare iudaică era cel mai activă în câştigarea de prozeliţi?
a. fariseii
b. saducheii
c. zeloţii

 
d. esenienii
27. Din ce gruparea iudaică făcea parte Sf. Ap. Pavel?
a. farisei
b. saduchei
c. esenieni
d. terapeuţi
28. Care rege/regină din dinastia haşmoneilor i-a persecutat pe farisei?
a. Iuda Macabeul
b. Alexandru Ianeul
c. Alexandra
d. Ioan Hircan
29. Care era învăţătura fariseilor?
a. nu credeau în înviere
b. acceptau tradiţia orală, dar respingeau credinţa în îngeri
c. credeau în existenţa îngeri
d. credeau că sufletul nu supravieţuieşte după moarte
30. Din ce grupare făceau parte Iosif din Arimateea şi Nicodim?
a. a fariseilor
b. a saducheilor
c. a esenienilor
d. a eleniştilor
31. Care era concepţia teologică a saducheilor?
a. respingeau tradiţia orală, acceptând doar Pentateuhul
b. respingeau tradiţia orală, acceptând însă Pentateuhul şi profeţii
c. acceptau tradiţia orală, dar nu credeau în înviere
d. acceptau tradiţia orală, mai puţin credinţa în îngeri
32. Care era concepţia politică a saducheilor?
a. erau favorabili romanilor
b. îi considerau pe romani duşmani neîmpăcaţi
c. erau neutri din punct de vedere politic
d. erau favorabili romanilor, dar îl duşmăneau pe Irod cel Mare
33. De ce îşi ridicaseră samarinenii un sanctuar pe muntele Garizim?
a. considerau că acolo a jertfit primul om
b. credeau că Moise a primit tablele Legii pe mt Garizim
c. considerau că Melchisedec slujea de fapt în Garizim
d. credeau că regele David ridicase templul de fapat pe Garizim, nu pe Sion
34. Ce cărţi recunoşteau ca şi canonice samarinenii?
a. cărţile din canonul ebraic, dar şi multe scrieri apocrife
b. doar Pentateuhul
c. doar Pentateuhul şi profeţii
d. doar scrieri apocrife
35. Care grupare iudaică practica masa în comun?
a. fariseii
b. saducheii
c. esenienii
d. samarinenii
36. De unde provine denumirea de esenieni după Philon din Alexandria?
a. de la fondatorul lor, Eseios
b. din esah, oamenii sfatului

 
c. din chisioi, cu sensul de sfinţi
d. de la denumirea regiunii unde s-au retras
37. Cât dura la esenieni timpul de noviciat?
a. trei zile
b. 40 de zile
c. între unul şi trei ani
d. şapte ani
38. Care este credinţa esenienilor?
a. că nu există îngeri
b. că sufletul nu supravieţuieşte după moarte
c. că nu există înviere
d. că sufletul e nemuritor
39. Care era concepţia esenienilor în legătură cu cultul din Ierusalim?
a. respingeau jertfe, ci trimiteau doar ofrande
b. respingeau jertfele şi ofrandele impuse de Lege
c. participau intens la aducerea de jertfe şi ofrande
d. aduceau jertfe, însă respingeau ofrandele cuvenite preoţilor
40. Din câţi membri era alcătuit consiliul esenienilor?
a. trei preoţi şi 12 membri
b. 12 preoţi şi trei membri
c. un mare preot şi 12 membri
d. şapte preoţi şi 12 membri
41. Cine erau eleniştii?
a. iudeii din diaspora care vorbeau între ei greaca, pentru că uitaseră ebraica
b. iudeii care practicau un cult sincretist cu influenţe elenistice
c. iudeii din Grecia
d. neamurile sau păgânii
42. De ce erau numiţi esenienii irodieni?
a. erau partizanii politicii lui Irod
b. erau ironizaţi astfel de duşmanii lui Irod Antipa
c. erau conduşi de Irod cel Mare
d. făceau parte dintre dregătorii lui Irod Antipa
43. Care grupare era numită de Iosif Flaviu „cei bogaţi”?
a. fariseii
b. saducheii
c. esenienii
d. irodienii
44. Care grupare iudaică fixase un set de 613 legi?
a. fariseii
b. esenienii
c. saducheii
d. samarinenii
45. Care grupare iudaică număra aproximativ 4000 de membri?
a. fariseii
b. esenienii din Qumran
c. saducheii
d. terapeuţii
46. Ce le spune Mântuitorul ucenicilor când îi trimite la propovăduire în Matei 10,5?
a. să-i evite pe samarineni

 
b. să propovăduiască samarinenilor şi păgânilor
c. să-i urască pe samarineni
d. să propovăduiască samarinenilor, nu însă şi păgânilor
47. Care grupare iudaică număra aproximativ 5000 de membri?
a. fariseii
b. esenienii din Qumran
c. saducheii
d. terapeuţii
48. Conducătorul cărei grupări era Preotul celor numeroşi?
a. al fariseilor
b. al saducheilor
c. al samarinenilor
d. al esenienilor
49. Care grupare iudaică nu era simpatizată de Iosif Flaviu?
a. fariseii
b. saducheii
c. esenienii
d. terapeuţii
50. Care grupare iudaică acorda o atenţie deosebită spălărilor rituale?
a. fariseii
b. saducheii
c. esenienii
d. samarinenii
51. De ce erau numiţi terapeuţii astfel?
a. de la fondatorul grupării, Terapeus
b. de la localitatea Terapeia
c. de la practicarea terapeuticii cu plante medicinale
d. de la preocupările de terapeutică spirituală prin asceză