Sunteți pe pagina 1din 603

TEZADRUL LITURGIC

AL

SFINTEI BISERICI CRETINE ORTODOXE DE RSRIT

TOMUL II
STUDIUL LITURGIC GENERAL
CUPRINZND CERCETRI T IIN IFIC E CU PR IV IR E LA C U LT ELE PGNE, N CEPUTU RILE CASELOR DE RUGCIUNE ALE CRETINILOR, BISERICILE DIN EPOCA DE AUR A CRETINISM ULUI I DIN TIM PU R ILE URMATOARE, ARHITECTURA, P IC T U R A ) IERARHIA, ODOARELE LITURGICE, CNTAREA, RUGACIUNEA BISERICEASCA, SIMBOLICA C U LTULUI, ETC., N T EM EIA T E PE TIIN A PRO PRIE, I P E T E X T E ORIGINALE CLAS'.CE, DIN SC R IER ILE SFINILOR P RIN I I A L E MARILOR SCRIITORI.

CURSURI U NIVERSITARE
R O S T IT E D E

BADEA CIREEANU
D O C T O R IN T E O L O G IE P R O F E S O R DE L IT U R G IC , P A S T O R A L , O M IL E T IC l C A T E H E T IC LA F A C U L T A T E A DE T E O L O G IE A U N IV E R S IT E I D IN B U C U R E T I

CU 1 1 2 ILUSTRAII

A cest T ezau r L itu rg ic este a p ro b a t de sfntul Sinod din Bucureti al B isericei o rto d o x e ro m n e, n edin a s a din 23 O cto m b re, anul 1909

BUCURETI 1911
T IP O G R A F IA G U T E N B E R G ". J O S E P H G O B L S -sori
2 0 . ST R A D A D O A M N E I, 2 0 .

T IP R IT U -S A N 2 . 0 0 0 E X E M P L A R E l F IE C A R E E X E M P L A R N 3 TO M U R I CU T O A T N G R IJ IR E A l C H E L T U E A L A A U T O R U L U I

Chipul D om nului D octor B A D E A C IR E E A N U A u to ru l Tezaurului L iturgic, n in u t de srbtoare, m b rcat n frac m podobit cu d ecoraii.

TEZAURUL LITURGIC
DE

Dr. BADEA CIREEANU 9

TO M U L l l L E A

STUDIUL LITURGIC GENEBAL


i.

J*i

Apologeii cultului cretin.

n cea mai adnc vechime omul sa nchinat unei fiine A Tot Puternice, Creatoare,de care atrna viaa i tericirea lu i1). Dar acest m onoteism 2), degenernd mai trziu n politeism 3), i ne mai cunoscndu-se prin urmare adev ratul Dumnezeu, omul n teama lui de puterile naturale, de elemente, reptile i tot felul de vieti fioroase, ncepu a zeifica pe unele din acestea i a invoca n contra celorlalte, proteciunea altor idoli nchipuii de fantazia lui v ioae4). De aceea
1) Muli dintre geologi, potrivit celor 6 zile ale creaiunei biblice, m presc i ei timpul pn la deluviu, n 6 perioade: a) Perioada chaotic, cnd pmntul nu avea fo rm ; b) Perioada primei formri a cojei pmntului, sau perioada a r h a ic ; c) Perioada p rim ar sau paleozoic, n care ntlnim primele anim ale; d) Perioada secun dar sau mezozoic cnd aflm animale vertebrate ; e) Perioada teriar sau kainozoic cnd apar animalele rumegtoare, pahiderme, carnivore i m aim uele; f) Perioada cu atern ar sau deluvian cnd apare omul. Conf. Gr. Stefnescu, Cnd a apru t omul ? Bucureti, 1903, p. 15. 2) Cuvntul monoteism e compus din novo*; = singur i 0eog = Dumne zeu ; nsemneaz a dar in chin area la un singur Dumnezeu. 3) Cuvntul politeism e compus din noAAoi -= muli i 0 eoi = D um nezei; nsemneaz prin urmare in chin area la m ai m uli Dumnezei.

dto
(Ezechiel, 20, 30 31).

Dpiiri rw n -i: c\ri cjik ocrjnptf nn*n (4

DR. BADEA CIREEANU

vedem la popoarele vechi pgne 1), o mulime de culte, unele mai escentrice de ct altele. n studiile arheologice i n desgroprile tiinifice cari se fac zilnic prin prile locuite n vechime de popoarele idololatre 2), se descoper nu numai tot felul de statui ale zeilor, dar

D om nul D o cto r B A D E A C IR E E A N U , A utoru l Tezaurului Liturgic, n vrful Turnului Eifel" din m ijlocul oraului Paris, cap itala F ran ciei, nalt de 3 0 0 metrii, p rivete Bisericile i edificiile m inunate ale oraului, in v ara anilor 1 8 9 7 i 1 9 0 0 . T o t atu n ci Dom nia Sa a strb tu t n treag a F ra n cie in scop uri tiinifice.

1 ) Cuvntul pgn" i are origina n latin, paganus = ran, stean, ne cioplit. Ovidiu, Cicerone, aa ntrebuinar cuvntul paganus". n cretinism dobndi nsemnarea de necurat, idololatru, spurcat. 2 ) nIdololatria" , elSco^otatTQeia, a q , (compus din e8coXov = imagine, chip, idol, i XdTqeCa = serviciu, ceremonie religioas, nsemneaz adoraiu n ea im agi

nilor, figurilor, cultul idolilor.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

i o mulime de obiecte, cari erau de nevoe la mplinirea cu l telor din acele tim p u ri1). Muzeele cele bogate din rile Europei nc pstreaz nu meroi zei cioplii din lemn, piatr, bronz, fier i alte m aterialuri, cum i diferite lucruri privitoare la cultele popoarelor vechi. Toate acestea sunt adunate din spturile fcute la templele pgne din Teba, Memfis, Persepole, Susa, Ecbatana (azi Hamadan), Palmira, Ninive, Acropole, apoi de la palatele regilor cari domnir odinioar n lume, i din ruinele cetilor v ech i2).

P a la tu l do cristal din. m arginea orau lui L o n d ra ca p itala Angliei, n care am vzut o bogie de obiecte religioase, L u n i 11 A ugust anul 1 8 9 7 . C o n stru cia m arelui p a la t a co stat 3 7 milioane de franci. (Autorul).

1) Vezi Privirile generale asupra culturei popoarelor vechi" ntocmite de mine i publicate n revista B iserica ortodox R o m n din Bucureti, anul X X X (1906), n. 4, p. 4 4 3 - 4 5 0 (Autorul). 2) In cercetrile ce am fcu t n vacanele de var ale an ilor 1897, 1898, 1899 i 1904, p rin muzeele m a ri din Europa i Africa, i a n u m e : in mu zeul b ritan ic din Londra, L u v ru din Paris, n aion al din Madrid, n m u zeele V atican ulu i i de pe m untele Capitolin din Rom a, n aion al din Neapole, etn o g ra fic din B erlin , n ord ic din Copenhaga, G rassi din Lipsea, nord ic din Stockholm, erem itag iu din Petersburg, de tiini n atu rale i a r h eolog ie din Viena, de an ticit i din Constantinopole, n aion al din Atena, ap oi in muzeele egip tean i ara b ic n Cairo din A lexandria, etc., am

vzut in aceste tezaure de lucruri vechi, pe lng m ulim ea statuilor de zei, n c i num eroase obiecte m agice d. e. am ulete sau talism ane strvechi, pentru fer irea om ului de ruti, nenorociri, erpi, crocodili i de fu ria

40

DR. BADEA CIREEANU

Pe cnd neamul omenesc se afla n noianul acestor rt ciri, sau propoveduit nvturile mesianice de ctre Domnul nostru Jisus Hristos, i sau stabilit de el principiile pentru n fiinarea unui c u lt1 ), cu menirea de a se practica totdeauna n liserica cretin. Din acest cult fur excluse cugetrile mate riale ale religiunilor pgne, i se nlturar sacrificiile snge roase, obinuite la templele presrate prin Siria, Egipt, Grecia, Italia, Vechiul Mexic i alte ri acoperite oare cnd de ceaa pgn ism ului. n locurile pe unde se semnar cuvintele Mntuitorului, ncet fumegai unea sacrificielor de la altarele zeilor, i n locul sgomotului de la srbtorile pgne, se stabili acum prea man im alelor fioroase. Din exam in area cu ateniune a acestor lucruri, am do bndit convingerea , c popoarele vechi din Asia, erau mult m ai bogate in aceste credine dearte de ct popoarele african e. La locuitorii asiatici n tlnim o vast com plicaiune de doctrine pgne i numeroi zei protectori in contra spiritelor rele i dum anilor de tot felu lu (Autorul). 1) Cultus", se deriv de la verbul latin colere a cultiva, a ngriji, a practica,
a sprijini. Plaut, Horaiu, Virgiliu, Cicerone, ntrebuinar foarte des acest cuvnt. In form religioas Romanii nelegeau prin cuvntul cult, onorarea zeilor i ascultarea de ordinile lor anunate de preoi la temple. n nici o parte a Italiei nu s a pstrat mai bine fiina templelor romane cu altarele lor, de ct n ruinele oraului Pompei care fu acoperit de lava vul canului Vezuviu la anul 79 dup Hristos, iar astzi cu mari sacrificii se afl descoperite aproape trei pri din ele. In Pompei am vzut n vara anului

1897, ruinele m ai multor tem ple: al lui Apolon, al lui Joe, al Fortunei, al lui Mercur i al lui August. D intre toate aceste temple, acela al lui Apolon, e m ai bine conservai. Aci vede cineva altarul de sacrificii i locul de sus unde se suiau preoii pe cteva trepte de m arm or i se rugau n ain tea zeului. Iar Luni 1 Septembrie 1897 m am suit i pe muntele Vezuviu, i m'am
uitat cu spaim i fiori n jos pe gura craterului ce funcioneaz astzi n linite. n spturile arheologice fcute la Pompei n toamna anului 1901, descoperindu-se 50 de schelete, ntre cari unul fiind mpodobit cu un lan de aur, se crede c acesta ar fi scheletul naturalistului roman Pliniu cel btrn, acoperit de lava Vezuviului la anul 79 dup Hristos. Nepotul su Pliniu cel tnr, a des cris prea bine nimicirea oraului Pompei, n dou scrisori minunate adresate lui Tacit. Una din ele e publicat romnete, n Lepturariul lui Arune Pumnul, Vieanna, 1863, partea I, pag. 169. O irupiune vulcanic mai nspimnttoare de ct aceasta, avu loc n primvara anului 1902 n insula Martinica din Antilele Mici franceze. Atunci vulcanul Pelee din aceast insul, acoperi oraul Saint Pierre cu mprejurimile sale, i murir n flcrile lavei i n fum vro 40.000 de oameni. Pe suprafaa pmntului se numr vro 360 de vulcani n activitate. Tot n anul 1902, s'au gsit urmele unui ora situat pe malul fluviului Sorno, nu departe de Pompei (Italia), ngropat n lava vulcanului Vezuviu, cu cteva veacuri nainte de Pompei. Iar n anul 1903 arheologul D allOsso, a descoperit n partea de est a Ve zuviului, urmele unui sat la o adncime foarte mare, acoperit de lav, dup cum se crede, nainte de zidirea Romei. D asupra vechiului Erculanum, se afl azi oraul Resius cu 25.000 de locuitori. Americanul Valderstein a voit n anul 1904 s descopere Erculanum dar a avut nevoe pentru aceasta de sute de milioane franci. Iot n anul 1903 fu acoperit delav i apoi scufundat n jos Orelul Duverge* aezat la poalele munilor Stncoi din America. Astzi n locul acelui orel se afl lacul Corvelo. Asemenea nenorocire s'a ntmplat i oraului Mesina dm Si cilia in anul 1908. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

11

rirea lui Dumnezeu n spirit i n adevr 1). Navem de ct s ne aducem aminte de cultul zeielor Isis, Venus, Afrodila, Diana din Efes i al Gibelei, la a cror veneraiune, se fptueau cele
1) i acum gsim chiar n apropiere de noi, rmie din sgomotul i micrile pgne, pstrate n Islamism. In vara anului 1898 aflndu-m n C ons tan tin o p le , am vizitat n ziua de 27 August giamia (Teke) a Derviilor u rl tori (clugri Turci) din Scutari (un cartier al oraului Constantinopole). G iam ia aceasta e o construcie veche de lemn cu dou etage. Decoraiunea edificiului o formeaz mai multe sbii, bice, cuite, darale, msci i alte lucruri de acest fel. Litania la cari asistaiu cu mai muli europeni e o particularitate extrem a cul tului mahometan. Derviul prior (Imamul, adic preotul) da semnele de toate

Derviii (clug&ri m ahom edani) n orau l Iafa (Palestina).

micrile, pe cnd ceilali dervii cu ali Turci fanatici pui n rnd, recitau versete din Coran, ngenuchiau, apoi n picioare fceau diferite micri din cap, din mini, jucau pe loc, oftau i mugeau ngrozitor. Turcii azisteni admirau aceast frumusee! Dintre fanaticii cari fceau micrile, m a uimit un ofier negru, gigantic la corp, groaznic la chip i foarte puternic n micrile trupului. La sfritul Litaniei care a inut vr'o trei ore, priorul cu un aer grav i o inut de profet, a clcat pe spate pe credincioi i copii ca s fie sntoi. Muzica ns a Litaniei, executat n solori vocale de 'Furci muzicani, era frumoas, ns foarte jalnic. i la Evrei erau ndatinate jocurile cu caracter de sfinenie. Aa, n cartea Il-a a lui Samuel, cap. 6 , v. 1 4 - 1 5 , cetim aceste cuvinte: i Davicl dn ui (^ n toate pu terile lui n ain tea lui Iehovau (naintea chivotului). Iar n alt loc din aceeai carte, cap. 6 , v. 16 cetim : i cnd in tr chivotxd lui vzu pe regele David sltnd (f-gE)

Iehova in cetatea lui David, Mical fiica lui Saul, se u it pe fereastr i dn uin d C " i 5 " ') n ain tea lui Iehova i ea l despreul in in im a sau.

Dar i n Biserica rsritean a rmas o reminiscen spiritual a dnuirilor re ligioase dinVechiul Testament i anume la Isaia dnuete", cnd preotul cu mirii i

12

DR. BADEA CIREEANU

mai neauzite desfrnri, i ne vom face idee de cultele pgne *). Abia ncepu ns a nflori cultul n cretinism, si imediat rsrir o mulime de persecutori ai acestui cult. Temniele acum se deschiser pentru martirii cretinismului, sbiele se ascuir, fiarele slbatice se pregtir spre a sfia cu lcomie mii de cretini ) i rugurile se aprinser pentru a arde de vii pe m rturisitorii credinei. Chinurile cele mai nfiortoare se urzir pentru sprijinitorii cultului cretin 3).
naii se nvrtesc de 3 ori mprejurul mesei din naos, inndu-se unul cu altul de mini. Tot aa i la hirotonie cnd se cnt n altar Isaia dnuete", ocolesc de 3 ori hirotonitul cu clericii sf. mas din altar. Asemenea nvrtire se face i la botez. Aceste ocoliri sau cum le zice Simeon Tesaloniceanul (cap. 295) dnuiri sfinte", nsemneaz bucuria sau nemrginirea lui Dumnezeu. (Autorul). 1) Arnobius (Contra gentes, IV. 35), Isidor de Onciul (Archeol. bibi.), Cernui, 1884, pag 527 531, Eusebiu istoricul (Vit. Const, lib. III c. 55), ne arat c se svreau orgii de desfrnare la un templu fenician al zeiei Venus, aezat ntr'o pdure a muntelui L iban; iar Constantin cel Mare a poruncit ca templul s fie drmat i desfrnarea s se sting, ceeace sa i fcut. A mai po runcit s se drme toate templele pgne unde se comiteau nelegiuiri de tot felul (Euseb. Vit. Const, lib. III, c. 58). 2) Crudul mprat Neron ( 5 4 - 6 8 ) , ordon a s e unge cu smoal n grdinele sale o mulime de cretini i apoi a li se d foc ca s lumineze noaptea acele localiti. Plngerile i tnguirile rsunau pretutindinea. Iat ce zice Corneliu Tacit ( f 117), n Analele sale Cartea XV, XLIV , despre persecuia lui Neron n contra cretinilor: Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos, et quaesitissimis poenis affecit quos, per flagitia invisos, vulgus christianos appellabat. Auctor nominis ejus Clu'istus, Tiberio imperitante, per procuratorem Pontium Pilatum, supplicio affectus erat... Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens, haud perinde in crimine incendii, quatn odio humani generis convicti sunt. Et pareuntibus addita ludibria, ut, ferarum tergis contecti, laniatu canum interirent aut crucibus a/fixi, aut flam m andi, atque ubi deffecisset dies in usum nocturni lumini urerentur. Hortos suos et spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi, vel curriculo insistens". Mai trziu mpratul Vespasian ( 6 9 - 7 9 ) , a nceput n Roma construirea Marelui Coloseu pe locul unde, dup cum zic unii, erau grdinele lui Neron. Vespasian ns na putut s termine aceast mrea cldire. Fiul su T it (an. 79 81), finind Coloseul, la inaugurat cu junghierea a 5.000 de ani male slbatice i 10.000 de prizonieri ntre cari erau i muli cretini. Dar mai mult snge de cretini s'a vrsat n timpurile din urm n arena Coloseului i pe alte piee publice.

In Roma, m uli italieni m i-au artat in vara an u lui 1807 ruinele palatelor n eroniane unde se svreau attea cruzim i i locul unde erau grdinele acestui m prat, att de triste p rin ard erea cretinilor. Dup
acetia, grdinele i palatele erau aproape de locul unde fu zidit C o lo seu l; iar dup nvaii latini, ele erau acolo unde s'a zidit Vaticanul mai trziu. Pe locul unde se zice de latini, c erau grdinele neroniene, s'a zidit o Bi seric de ctre Constantin cel Mare. Monumentul acela avea 100 de columne de marmur cu mozaicuri preioase. El a inut vr'o 10 secole. Pe lng aceast Biseric s'au fcut cu timpul spitale, cimitire, mprejmuiri cu ziduri mari . a. Toate acestea purtau o numire comun de Vaticanus", de la colina pe care erau zidite. In secolul X IV papii i strmutar reedina aci, din Lateran i apoi din Avignon. In secolul al X V ncepur zidirea Basilicei sfntului Petru pe locul unde era Biserica lui Constantin i unde dup tradiie a fost nmormntat apos tolul Petru. Tot pe atunci ncepur i zidirea palatului papal continuat n de cursul timpului (Autorul). 3) Chrysost. Aoyos JteQ <puY|<;: E l jtio te l t< j>^.oya, moreue to i?

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

13

In secolul II, 111 i nceputul secolului IV, mpreun cu persecuiunile tiranilor, se mai ivi nc o serie de dumani pe riculoi n persoana filosofilor pgni. Acetia luptar pe terenul ideilor a negri pe cretini i aruncar asupra urmailor lui Hristos, tot felul de calomnii urcioase. ntre aceti dumani se distinser n secolul II Celsus x), Crescens, Corneliu Fronton i Lucian din Sam osata2) ; iar n secolul III se ilustrar prin neadevruri, A mmonia Saccas ( f 250), Plotin (y 270 3) i F ilostrat 4) ; apoi Ierocle prefectul Bitiniei i n urm al Ale xandriei la nceputul secolului IV scrise Aoyoi cpiarjOei rtpog /(HGTiavoik, n contra cretinilor B ). Toi aceti inimici ai adev rurilor mesianice, atribuir cretinilor amestecri de snge la cultul lor, orgiele cele mai escentrice n adunrile tainice, vrjitoriele i mnctoria de oameni. i acuzar apoi prin grain i n scris de toate faptele necuviincioase nchipuite numai de mintea fantastic i de care nici nu trebue a mai vorbi 6). n aceste atacuri briitoare n contra cretinilor, nc din secolul I-iu luau parte si jidovii (Orig. contr. Cels. III). Apologeii cretinilor din secolul II-lea ca Meliton de Sardes, Iustin Martirul, Minuciu F elix i A tenogora; apoi cei din secolul III-lea ca Clement din A lexandria , Origen, Ipolit, Tertulian, .a., aduser probe puternice prin graiu si scrieri, i dovedir cu pri sosin, c brlelele acelor calomniatori sunt cu totul nente meiate.

iam. Iloaoi xvinawoi TjOeXriaav jcepi ysveoOai x% 'Exxtaiaag; jtooa rrjyava; Jtocoi xajiwoi, 0 iiqC (ov oSoA'xeg, Ijup'n fixovT^E-va; xai ou JteQieyvvovTO. I I of ol ;to)v(.i/|auvTec; ; S eaiy rjv T ai xai Xi'iOi] jraQafisSovtai. IIou 8e f jE x x X tjo ia ; 'Y ite g tov f]/aov X,d[uiei. T a exemov Eopeoxai, xd xauxric d O a v a ra . E l oxe okyoi fjoav, ovx evixV|0T)oav, oxe f| otxoupivr) Ijc31t|o0ti evoePeag, juoq vixf|oai buvaaai; , / 0 oupavog xai rj yrj JiaQSAeuaovxai, ol 8e /.oyoi (j.ou ou | xtj
w aQ E/w 0 cooi". 1 ) Epicurianul Celsus a scris pe la anul 178 n contra cretinilor un tratat ntitulat i,Aoyog d^nOi?" n care numia pe lisus Hristos, vrjitor, amgitor i'i batjocorea toate aciunile lui divine. Opera lui Celsus sa perdut; dar mai trziu Origen rspunznd la atacurile epicurianului, prin apologia ntitulat Contra Celsum , n 8 cri, reproduce aproape n ntregime scrierea lui Celsus. 2) Lucian nscut n Samosata din Siria (f c. a. 200), fu un mare satiric cu privire la religia pgn a Grecilor n Dialogul m orilor" i-i btu jo c i de cretini n cele dou c ri: A lexandru din Abono tihos (A^un-ou t(xo), i

Despre m oartea cinicului Pey'egrinus. 3) A se vedea Vie de Plotin par Porphyre, dans le deuxieme volume de

la traduction des Enneades, pag. 12. 4) Philostrate, Vie dApollonius de Tyane. 5) Ierocle repetete mai multe atacuri din acelea ale lui Celsus. Despre Ierocle avem mrturii de la Lactaniu n scrierea sa De morte persecutorum" i de la Eusebiu n scrierea lui Adversus H ieroclem ". Eusevic Popov., Istoria Biser., Vol. I, pag. 191 194. 6) Alii eos ferunt ipsius antistitis ac sacerdotis colere genitalia et quasi parentis adorare naturam. Nescio an falsa, certe occultis ac nocturnis appositta suspicio. Min. Felix- Octav. n Gaume, Histoire des catacombes de Rome, Paris, pag. 20 2 .

14

DR. BADEA CIREEANU

A) A pologeii cu ltu lu i din secolu l II


1. Episcopul Meliton de Sardes (an. 170), nu numai c a trimis mpratului Marcu Aurel iu (161180) o clduroas apo logie a cultului cretinesc, dar el a inaugurat prin aceasta i o puternic coal apologetic*). Dup ce episcopul apr ndeajuns cultul cretinilor prin aceast apologie, se mir mai departe, cum lumea pgn de altfel cult, divinizeaz lemnele i pietrele si se nchin lo r? C eadintiu grije a ta, zice Meliton, s fie

ca tu sa nu amgeti sufletul tu. Tu ins te amgeti pe tine nsui, cnd numeti Dumnezeu, aceea ce nu este Dum nezeu j*). Cugetarea principal cu privire la cult, Meliton o for muleaz n aceste cuvinte: O, om de nimic, care ai pe Dum nezeu in tine, a fa r de tine i m ai presus de tine, cum cumperi tu idoli fcui de m n omeneasc i te nchini lor 9 Tu nu tii c ochiul care vede toate, te-a vzut 9 Nu auzi c cuvntul adevrului ii zice: cum va fi sculptat Dumnezeu cel nevzut9 Pentru ce te prosternezi naintea celui nensufleit 9 Teme-te m ai bine de Acela care sgudue pm ntul i cerurile, in fu riaz m area, mut munii, i poale deveni pentru tine foc mis tuitor3).
2. Nici un apologet ns nu apr mai bine vechiul cult cretin, de ct Iustin Filozoful i Martirul ( 163 sau 167). Acesta n prima apologie ndreptat mpratului Antonin Piui (138161) i senatului roman, spune c nchinarea cretineasc este o ma nifestare de sentimente i cugetri curate. i dac cretinii se ntrunesc la rugciune, aceasta o fac spre a ceti buci din scrierile apostolilor i profeilor i sunt departe de a svri nelegiuirile de cari sunt acuzai prin iubitorii de ntunerec. Gi privire la sf. euharistie, Iustin formuleaz n cuvintele cele mai alese credina Bisericei i deprteaz n acelai timp bnueala de antropofagie czut asupra cretinilor. Noi, zice apologetul, primim acestea (pinea i vinul), nu ca pe o pine simpl i nici

ca pe o butur obinuit ; ci noi credem c m.ncarea aceasta asupra creia s'a pronunat binecuvntarea prin mijlocul rugciunei cu cuvintele Lui, i care prin introducerea in noi nutrete corpul i sngele nostru, este nsui corpul i sngele lui Ilristos cel ce s a incorporat*). Iar n apologia l trimis
1) Din apologia lui Meliton s'au gsit fragmente ntr'un manuscript siriac, aflat n muzeul britanic din Londra. Manuscriptul poart vechimea din secolul VII. Textul se afl n Vol. II al operei Spicilegium solemnense, edat de Pitra, p. X X X V III LIII. Cf. E. de Pressense, Histoire des trois premiers siecles de Peglise chretienne, T. II, Paris, p. 166 seqq. 2) Cura sit tibi primum ut in anima tua non mentiaris". Pitra, Spicil. solemnense, p. 48. 3) Homo vilis, qui Deum habes in te et extra te et supra te..., Pitra Spicil. solemn., p. 50. 4) Iust. Mart. Ap. I c. 66. Conf. Arhim. Ghenadie Enceanu, Patristica sau studiul istoric asupra Prinilor biser., pag. 43, Bucur., 1878.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

15

lui Marcu Aurelia o complectare a primei apologii Iustin afirm c centrul cultului cretin, este adoraliunea lui Dum

nezeu Tatl dreptei i al virtuilor, adoraiunea lui Dumnezeu Fiiul i a sfntului Spirit 1). 3. Minuciu Felix (an. 170) n scrierea sa fcut ca un dialog intre cretinul Octavin i pgnul Ceciliu, a com btut
multe brfeli venite din partea pgnilor asupra cretinilor. Aa, nvinuindu-se urmaii evangeliei c ei adoreaz crucea i merit prin urinare s fie rstignii pe ea, Minuciu Felix (Dial. Octav.) le rspunde dumanilor, c cretinii nu adoreaz crucea, ci pe Acela ce a fost rstignit pe ea. Apoi Lucian de Samosata i cu cei de o credin cu el (Dial, in mort.), acuznd pe cretini c se nchin membrelor brbteti ale preotului (antistitis ge nitalia), cnd adic pioii i mrturiseau pcatele n genuchi naintea ministrului altarului, Minuciu le rspunde (n Dial. Oct. c. 28) c a nvinuiri trec peste orice margine de nerui nare. Pgnii plecaser ctre aceast nscocire de la imoralitatea sectei lui Garpocrat care svrea asemenea fapte i sectarii se chemau tot cretini. Iar pe acei cari ziceau c cretinii se nchin unui cap de mgar, Minuciu (Dial. Octav. c. 28) i Tertulian (l Ad nat. XIV) i nfrunt zicndu-le, c aceast idololatrie inventat de Jidovi i Tacit (Hist. V), o svresc pgnii, iar nu fiii Bisericei cretine. Dumanii crucei n aceast calomnie, au pornit de la intrarea n Ierusalim a Domnului clare pe asin. Iar despre prnzul ccTieste, Minuciu ne arat (Dial. Octav. 28) c pgnii ziceau, c la introducerea unui prozelit n cretinism, i se d acestuia un copil nvlit n pine, pe care proselitul l str punge cu cuitul, apoi corpul victimei e mncat de cei de fa n chipuind jertfa lui H ristos2). Dar Iustin (Dial, cum Tryph. n. X i xVpol. 1 i II), Minuciu (Dial. Octav.), Atenagora (Legat. n. III), Teofil de"Antiohia (L. Ill ad Autolic n. IV) i Origen (L. VI n. 27), desvinovesc pe urmaii evangeliei de aceste nelegiuiri3).
1) Kcu oh.oXoyol'uev xu)v TOiouTcov vo iuo jiivcov 0ea)v d0eoi slvai, &M. ou^'i too d?.T|0<mxTov, x a i Jtutyog ixaiocruvrig x a i aa>(ppoavvng, x a i t <7) v dcov do erei)v, dvejufiixxov te xaxiag Oeou- Xk *exevov te x a i tov nan auTofi mov t X0ovra xai 8 i8d^avra ijug rau ta, xai tov tcov XAxov Enopievcov xai e^o ^jloiauhevcdv dya0)v yyeXmx otpatov, jrvevfid te to -Tgocpr|Tixov OE|36uE0a x a i jtqooxuvovuev, Xoyfo xai d ^ 0 E a ti(.i(ovte5, x a i Jiavri |3oi>Xojiev(j> (laOtlv, (og tSi8d x0ilp iv , dtpOovtog jtaQaSidvte?. Iust. Mart. apoi. II, ap. Coteler. patr. apostol., Tom. II, p. 56. Iar celor ce ziceau c cretinii se nchin unui om rstignit, dup cum afirma i Tacit (Anual. XV, 63), Iustin (Apoi. II) le rspunde c cretinii se n chin lui Iisus Hristos fiul lui Dumnezeu care a luat moarte pe cruce, i dac a primit firea omeneasc, n'a ncetat niciodat de a fi Dumnezeu. 2) Ospee tiestice" se ziceau de la partea mitologic care spune c Atreu a gtit fratelui su Thyest un prnz din cei doui copii ai acestuia, i apoi la nvitat s-i mnnce. 3) i Eusebiu (Hist. eccl. V, 1), apr cu energie pe cretini de aceaste urcioase calomnii. Ct pentru incestul Oedip adic orb", Com eliu Fronton zicea c nchintorii crucei se adunau mpreun cu copiii, femeile i surorile lor, n zilele de srbtori, nuni, sfiniri de Biserici (case particulare) i mormntri, apoi dup ce mncau i beau cu mbuibare, stingnd luminele se dau la tot felul de orgii incestuoase. Ins Minuciu (Dial. Octav.) i Origen (contr. Cels. 1.

16

DR. BADEA CIREEANU

4. Din punctul de vedere filozofic, n aprarea cretinis mului, mult mai sistematic de ct Iustin, este Atenagora. Pro fund cunosctor al misterielor pgne i al literaturei antice, Atenagora (an. 180) citeaz n scrieren sa IIoea(3eTa jieqi X qigTiavurv (mijlocire pentru cretini) n 37 capitole, pe cei mai n semnai reprezentani ai culturei elenice, ca martori n procesul pe care-1 intenteaz pgnismului. Dup ce scoate n eviden deosebirile escentrice cari exist ntre cultele pgne, apologetul arat c zeii occidentului sunt despreuii de [>opoarele rsri tene i actele cultului egiptean sunt pentru Greci ntru totul com ice J). Continund cu com baterea acestor credine pgne, Atenagora ajunge la stabilirea deosebirilor dintre adoratorul lui Jo e Olimpicul i veneratorul crocodilului -). n urma acestora, nal cultul cretinilor n care se observ o unitate perfect de vederi i 1 pune mai pre sus de ori ce cult din pgnisui8). Acelora cari nvinueau pe cretini c la ntrunirile lor jertfesc un copil, Atenagora le trimite aceste cuvinte: Eu v cer pe

acel om care crede in tnviere i consimte in acelai timp face mormntul viu al unui corp care trebue s invieze. departe apologetul afirm cu t rie : Cci nu se poate ca iai oam eni cari cred c corpurile noastre au s invieze, mnnce ca i cum nu ar m ai invia 4).

a se
Mai

ace s le

VI n. 27) nimicesc aceste nvinuiri. E drept ntru ctva, c mesele acestea (aga pele) care se fceau n casele particulare i n tinda Bisericilor, dau ocaziuni i la unele mici necurenii. De aceea Tertulian (D ejeju n . XVII), sinodul din Laodicea (can. 28), Grigorie de Nazianz (carm. X), Augustin (Confess. VI, 2), combtur agapele pn ce se desfiinar. Canoanele 28 al sin. din Laodic. i 74 al sino dului VI ecumenic, le opresc cu desvrire. 1 ) n capitolul X IV al scrierei sale apologetul dup cc i bate jo c de mul imea zeilor, spune c Egiptenii i lovesc piepturile in temple, p a r c a r j li

nite m ori...Iar pe an im ale le ra d du p ce m or i le n groap n tem pleu.


2) n capitolul X X , Atenagora se mir de absurditatea figurilor de zei. El zice aceste cuvinte: Voiu arta aci corpurile zeilo r; voiu a r t pe He-

racle, un zeu dracon, n colcit; ia r pe cei cu o sut de m in i i voiu am inti cu scrb. i fiica lui Zevs... are doui ochi n locul lor, apoi doui pe fru n te, i un cioc la p artea din drt a gtului. E a are i coarne"... etc. Apoi n capitolul X X V III Atenagora arat c Toi E giptenii sacrific boi curai de genul m asculin i viei grai. Ia r vitele de genul fem enin, nu le este ngduit s le sacrifice, cci sunt consacrate zeiei Isisu.
Ct privete pe cretini, eruditul apologet mrturisete n capitolul XIII c acetia nu aduc sacrificii sngeroase cci ,, Tatl a tot Creatorul, nu are tre

buin de snge, n ici de m iros de crnuri... ci cea m ai m are je r tf pentru el este s cunoatem cine a ntins cerul... cine a strns apa...u etc.

3) E. de Pressense, Histoire des trois premiers siecles de l'eglise chretienne, T . II, p. 1 9 2 - 2 0 3 , Paris, 1861. 4) Atenag. IlQeoftea, op. c., cap. 3 6 : Ou y 0 to > v avtcov, xcu otvatmjoeoGai ijiuyv rtPttFLoOai t a ocojiaxa x a i eoGsiv avea <05 cnV. vacraioofiEva. Conf. Athenag. Apoi. n E. de Pressense op. cit., T. I, p. 114. Aceast idee este desfu rat de Atenagora i n scrierea sa ITeQ dvacrxoeco tAv vexQtov" (Despre n vierea morilor). Aa n capitolul VIII din aceast carte, Atenagora se ntreab astfel: i ce s m ai zicem de corpul omenesc, cnd vedem c el nu a fost

hotrll nici unei creaturi spre h r a n ? n to td eau n a el num ai spre onoarea flrci sale a gsit m orm ntul su in pm n tu.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

17

B) A pologeii cu ltu lu i din seco lu l III.


1. Cu Clement din A lexandria ( f 215), apologia cultului cretin se ridic la cea mai nalt treapt. Pcatele idololatriei, Clement le desvlete cu atta finee de spirit i putere, n ct pgnii nu mai ncearc ai st mpotriv. In scrierea sa (cIIqoTpejTTixoq (Protrepticul, cluz) ntocmi o faimoas satir asupra numeroaselor statui pgne, naintea crora nchintorii de idoli se prosternau din cea mai adnc vechime *). Ieronia din satir este nfiarea unui spirit ager i profund cunosctor al ntregei mitologii pgne. Cu privire la confuziunea ce se afl ntre zei, Clement se ndoete cum i ar pute clasilic mai bine, cci

se socotesc trei Jupiteri, cinci Minerve, o mulime de Apoloni i de Esculapi tm duitori de boale ; apoi tot atia Mercuri ci sunt i n eltori; iar Vulcanii sunt nenum erai 2). Artnd pati mile lor, apologetul zice c zeii sunt de ras um an, representani ai puterilor demonice rspndite in aer, lacomi de buturi i sacrificii, genii rutcioase, dum ani ai oam enilor i poftitori de carne, snge i victime omeneti 3). 2. Origen ( f 254) primete principiile apologetice ale
lui Clement, le consider demonstrate i se mulumete a le afirma. Pietatea pgn, zice Origen, nu are nimic esen ial;

ea este o nsuire cu caracter arbitrar i accidental. L a unii crocodilul este adorat ; pe cnd alii l m nnc cu lcomie, n unele ri lumea se nchin leu lu i; iar in altele, se vene reaz anim alele domestice. Pietatea unui popor devine impie tatea altor neamuri. Aceasta este o gr'mdire de absurditi 4). 3. Ipolit ( f 235) n opera sa Philosophumena (Principii
filosofice), este adnc mhnit de teogoniile mitologice, penIrn c aci se divinizeaz elementele naturei, n loc s se reco mande nchinarea la Cel Adevrat. Toi aceia, zice Ipolit poelilor si filosofilor pgni, cari nu sau ridicat la ceea-ce este cu

adevrat divin, in cercetrile lor asupra firei lucrurilor create, xi nu s a u luminat din mreia creaiunei, au divinizat cnd un element din lume, cnd altul, nesocotind pe Dumnezeu care
1) Clement d'Alexandrie. Protrepticus, c. IV, 46. Edition de Leipsig, 1831. 2) Clem. Alexandr. Protrepticus. II, 28. 3) Clem. Alexandr. Protrepticus. II, 40. III, 42. 4) Origen. Contra Celsum V, 27. Conf. E. de Pressense, Hist, des trois prein. sied. de lgl. chret., Tom . II. 312. I)ar Origen mai arat (Contr. Cels.) c primii calomniatori ai cretinilor fur I i'rrii, cari duser cu ei n lume nscocirile ce nu s'au ters dou sute de ani. De invea Iii Bisericei cretine, erau uri pretutindinea, fiind crezui ca oameni fr di' lene, vrjitori, trufai, urtori de tiin, uritori de oameni, etc. (Orig. contr. < rh VI. Mm. Eel. Octav.). Se mai spunea c cretinii sunt avari, risipitori, fa miliei i periculoi (Orig. contr. Cels. III. Tertull. Apoi. X X X IX ). Toate aceste Im umili nchipuite au fost spulberate de apologii cretintei.
Or, limlfd Cireifeanu. T ezaurul Liturgic. 2

Io

DR. BADEA CIRE.EANU

a creat totul x). La finele scrierei sale numite mai sus, Ipolit se adreseaz oamenilor secolului s u : Grecilor si barbarilor, Haldeilor i Asirienilor, Indienilor i Etiopenilor, le iilo r i Homanilor, cum i tuturor locuitorilor Europei, Asiei i Libiei, crora apologetul le arat drumul binelui i i ndeamn la cu notina Creatorului lu m ei2). i sftuete mai departe, s pr seasc" deartele sofisme i nltoarele nvturi, i se ctige senintatea adevrului care i va apra de judecata lui Dum nezeu 3). 4. Tertulian (*j* 240) cel mai mare i mai rodnic apologet al cretintei, ne ncunotiineaz c pe "timpul su pgnii din Cartagena, inventaser o nou calomnie, c adic cretinii se nchin unui asin. Pgnii, poate din nchipuirea eslei n care sa nscut Mntuitorul, sau din felul intrrei sale n Ierusalim clare pe asin, dduser origina acestei infame calomnii. De curnd , zice Tertulian, in aceast cetate, sa publicat un nou chip al Dumnezeului nostru, pe care unul din acei oameni cari se nimesc spre a se lupta in jocu ri cu fiarele, l-a n f iat in pictur, cu o inscripiune de felul acesta: Dumnezeul cretinilor, de neam mgresc. El era cu urechi de asin, cu copit la un picior, cu o carte in m n i cu o tog pe dyisul. Noi am ris i de numele i de form a lu i; cci la un astfel de zeu curcit, s cdea s se nchine numai acei cari sau dedat cu zei ce poart capete de cini sau de lei, i coarne de capr ori de berbec, i cu de cei cari sunt api pn la bru i erpi la picioare, ori cari au aripi la clce sau la spate... Noi ne nchinm num ai la unul Dumnezeu (Tertull. Apolog. XVI). Tot
acest aprtor al cretinilor, spune c fii Bisericei erau nvinuii, c nu produc nimic bun n lume dnfructuosi in negotiis (Tertul. Apolog. X L II), c vatm majestatea cezarilor (Tertull. Apolog. X X X V ), c nu respect pe principi, sunt vrjmai publici, voesc a nfiina o nou mprie roman, c ador soarele (Tertull. Apoi. XVl), c adoreaz crucea, sunt nchintori ai zeului egiptean Serapis, etc. La toate acestea apologetul rspunse cu temeiuri tari, spunnd foloasele aduse de cretini, respectul pentru legi, nevinovia cretinilor i c nu se nchin soarelui ca Perii, ci spre rsrit i respect ziua Duminecei supranumit a soarelui, a luminei, c n acea zi a nviat Domnul. Ct despre cruce, zice Tertulian (Apoi. X V I), cretinii nu o adoreaz pe ea, ci pe Acel rstignit pe acest o b iect; dar pgnii, adaog el, se nchin i adoreaz steagurile lor, cari au forma crucei mpodobit cu
1) Hippolytus, Philosophumena,
I. 2 6 : O l Ttavxe g xcitco xov B e io u

XWQrjoavte, t u (.teyeOi] xfj<; xxoecog x a x c u t h x y ev x et;, tr e p o s'repav usq<k xxiaeo jc JtQoxQtvavxei;, xov Si- 0 eov xovxtov x a i 6 r] fiiovQyov m '| ejuyvovxeg.

xrjg

2) Vezi Religiunea vechilor Egipteni, Babiloneni, Evrei, Arabi i H anaanii, publicat de mine n revista Biserica ortodox Bornn" din Bucu reti, anul X X X (1906) n. 5, p. 543 549 (Autorul). 3) Hippolytus Portuensis, Philosophumena, X, 34.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

19

plnlrn Hcumpe (Conf. i Martigny, Diction, des antiq. chret. p .1 1 0 ). Din acestea se vede c cultul cretinilor, n timpurile cele vor Iii mai ales, a suferit multe mpilri din partea pgni srr. ului, pAufl cnd a ajuns la nflorirea strlucitoare din secolul al IV D ar n|iol(>K(jii cretini, brbai luminai prin erudiiunea lor tiinillcfl H i credina cea adevrat, fcur ca furtunile ridicare n niilrii llisericei, s se nimiceasc ca nite valuri spumegande, l/n u ca s poat cltin edificiul ntemeiat de Iisus Hristos.

2.

Cultul la popoarele pgne n timpul de fa.


paragraful precedent am vzut c omul la nceput era mouoteist, adic se nchina unui Dumnezeu ; apoi ntunecndu-se In mliito, a czut n politeism, sau la nchinarea naintea zeilor (firuli de mni omeneti. Iisus Hristos propoveduind lum inarea < umilii i deslegarea lui de lanurile idololatriei, a nfiinat adevarutul cult cu adoraiunea Celui ce a creat totul. Apostolii i i i i intiHii lor, m p reu n cu mrturisitorii crcdinei cretine, r s pndir mai departe nvturile Mntuitorului "cu tot cultul nInmoiiit de el. Multe chiruri au ndurat ns m artirii cretinis mului, din partea celor ce au susinut pgnism ul; dar precum
D in

iniunrrecul nopei se ascunde cnd resare soarele, tot aa sa < iImn ngnismul pe nesimite, naintea luminei cretinism ului .
Una din cele trei pri ale omenirei ntregi (adic 564 de milimitm do suflete din ntreaga omenire care se ridic n zilele noastre Iu] de milioane de suflete), astzi este cretin adoratoare a li111ni T reim i* ); iar popoarele cari nc n au primit pn acum boI) 1'oat omenirea de azi (an. 1911) s ridic la 1594 milioane de suflete vi i olmain din urmtoarele 5 rase: I. Din rasa cau casian , descind popoarele locuitoare n centrul Europei, 11 ii 11ii i flsritean i Africa de nord. Aceste popoare se despart i ele n familii ,i gini a) Fam ilia Indo-germ an sau aric (745 mii.) cuprinde n sine 5 g in i: I ) Ginta latin (154 mii.) din care coboar Francezii, Italienii, Romnii, I 'i'iiulolii, Portugezii, Catalonii, Valonii i Grecii moderni. 2) Ginta teutonic nul.) din care descind Germanii, Englezii, Scoienii, Scandinavii, Holan li /II Flamanzii. 3) G inta slav (126 mii.) care conine n sine pe Rui, Rui'ni poloni, Casubi, Masuri, Cehi, Slovaci i pe Venzii din S a x o n ia ; apoi pe '.iiiIn, Croai, Sloveni din Istria, pe Lituani i Bulgari. 4) Ginta Iran ic (26 mil > t are a dat din snul ei pe Peri, Armeni, Curzi, Georgieni, Cerchezi, AfUiiiiiMani i Tacichi. 5) Ginta in dic (240 mii.) creia aparin popoarele rsl'ilmlllo n India. Tot din familia lndo-german mai fac parte Albanezii (1 mii.) vi < Iii (9 mii.) din Irlanda i America de nord. b) F am ilia sem it (41 mii.) din care fac parte Jidanii, Arabii, Beduinii, I ii descendenii vechilor Haldei, Sirieni, Fenicieni, Babiloneni i Asirieni; tot ni I m numr Abisinienii, Nubienii, Somalii i Suahelii. i ) Fam ilia ham itic sau B erberian (20 mii.) din care coboar Berberi Uit Maroc, Maurii, Cabilii, Tuaregii, Copii din Egipt, Abisinienii, Dongolienii . a.

20

DR. BADEA GIREEAND

tezul cretinismului se afl n ntunerecul cultural i religios 1). Este de folosul nostru liturgic s aruncm aa dar o scurt privire i asupra cultelor pgne din timpul de fa2). Cultele pgne cari exist azi pe suprafaa pmntului se m presc n dou categorii : sistematice i nesistematice. Cele sistem atice sunt urmtoarele : brahmanismul, budismul, jmrsism ul, confucianismul, taotzeismul, fotismul i sintoismul. Iar cele nesistem atice sunt acestea : saieismul, zooteismul, antro poteismul, amanismul i fetiismul. Cultele sistematice se numesc astfel, cci ele de i sunt pgne, totui au o ordine n credin, au temple, preoi i lite ratur religioas scris. Iar cele nesistematice se cheam aa,
II. Din rasa mongol avem : a) F am ilia [m ic (22 mii.) care conine n sine pe Careli, Fini, Estoni i Curii din Europa nordic. La familia finic mai nsumm pe Ungurii i Seclerii din Ungaria i Transilvania, pe Serjeni, Mordvineni, Ceremizi, Samoezi, Ciuzi, la p o n i, Voguli . a., din Rusia nordic. b) F am ilia mongol (514 mii.) din care fac parte Chinezii, Japonezii, Tibetanii, Anamiii, Siamezii, Birm anii, Bureii, Manciurii, Tunguzii, Calmucii i Iacu ii; apoi Bucharienii, Osmanii, Chirghisii, Turcii, Ttarii, Caracalpacii . a. III. Rasa m alaez (40 mii.) cuprinde n cercul ei pe Mongolii tnalaezi din insula Sumatra, Negriii din Filipine, pe Iavanezi, Sundanezi, Aciuezi i Batacii din lava i Sumatra; tot aci avem pe Dajaci, Alfurii i Macasari din Borneo, Celebes i diferite insule. IV. Din rasa am erican in digen (15 mii.) fac parte Atabascii, Irochezii, Cri, Delavarii, Nacezii, Huronenii, . a., din America nordic; apoi Zapatechii, Aztechenii, Toltechenii, Otomii, . a., din America central; n fine Tupi, Araucarierii, Patagonienii, Guaranii... din America sudic. V. Rasa etiopic sau neagr (145 mii.) cu fii ei rspndii n Africa i Australia, ne-a dat o mulime de triburi din care citm numai ctev a: Fulbe, Haussa, Sontai, Fullah, Niam-Niam, Dahomeeni, Fan . a., aezate n Africa nordic i central. Din rasa neagr mai sunt i popoarele JBantu i Iiundu din Africa sudic ca d. e. Cafrii, Zulu, Beciuami, Suaheli, Mrui, etc. Urmeaz apoi popoarele din Papua, Nigriia, Guiana Nou, Caledonia-Nou i din insulele oceanelor i m rilo r; n fine popoarele din Polinesia, Micronesia, Melanesia etc. Rase nehotrite. Unele popoare nu se tiu de cari rase se in: s. e. Bascii din Ispania (700.000), Dravizii (50 mii.) din India, Singalesii (2 mii.) din Ceilan, Eschimozii din America de nord, Hotentoii i Bumanii din Africa de sud, cum i iganii rspndii n Europa, Asia vestic i Africa nordic, Conf. S X 8 . icfm onn' eogra)l)ifa*ftattftifdjer UniDcrfal*jaff)en*2ttla, SBien, 1897, . 9 14. 1 ) Cele 1594 milioane de suflete de pe pmnt, dup cultul lor religios se mpresc cam astfel: 554 milioane cretini de toate confesiunele (120 milioane greco-ortodoci; 10 milioane eterodoci; 263 milioane rom ano-catolici; 171 milioane protestani); 215 milioane mahom edani; 15 milioane mozaiti (jidani) i 800 mi lioane pgni. Cele 800 milioane de pgni se mpresc aproximativ cam n chipul urm tor: 120 milioane buditi; 215 milioane brahmani (H indu); 300 mi lioane confucianiti, taotzeiti i fo titi; 15 mii. sin to iti; dar confucianitii, taotzeitii, fotitii i sintoitii, adesea ori sunt i partizani ai budismului, i de aceea muli i numr tot la budism ; iar 150 milioane aparin cultelor nesistematice; acetia s u n t: sabciti, zooteiti, antropoteiti (animiti), amaniti i fetiiti. Conf. % 8 . .)icfmann's> (ycofr.=ftatift. unit). afd)en=3ltla, <S. 45. 2) De i judaismul i mahomedanismul sunt deprtate de cretinism, totui ambele religiuni fiind monoteiste cu adoraiunea lui Iehova i Allah, i avnd un cult mai curat de ct al tuturor popoarelor necretine, de aceea nu ne ocupm aci de judaism i mahometanism, ci numai de cultele politeiste.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

21

ponl.ru c nu au vrun sistem de credin, nu au tem ple, i n ic i preoi, nici literatur scris.

A) C ultele pgne sistem atice.


1. pui (cu vro lltar ( l)eus, har cam cu

Brahm anismul. Vechia religiune indian, avea la n ce

3.000 de ani a. Hr.) de zeu principal pe Dyaus0eo?); iar zei mai mici pe Indra l), Varuna . a. 1000 de ani a. Hr., religiunea aceasta se num i hralimanism de la zeul principal care fu acum Brahm a (rug-

k'.nil liruhm ani: B ra h m a, Vinu (cel de sus) i Siva, stau pe un tro n m p letit d in 7 erpi.

1) a) Fo rm u le de ru gciu n i s tr v e c h i, fcu te de b rah m an i lui In d ra. ..Venii cei de un cuget cu noi, luai locurile voastre (n templu) ca s > 1 1 1' 111 cele mai frumoase cntece i s srbtorim pe Indra". Pe Indra, pe puternicul Indra, isvorul bogiilor, s-l mrim i s-i aducm daruri". Indra ne ncarc de bunti, el ne d nelepciune, i el s primeasc n iiliiiile noastre". ..Cntai lui Indra care st n carul de rsboiu, i zdrobete pe inimicii si nit picioarele sale". ..Aducei lui buturile ce-i plac; aducei-i d ahd hi" (lapte acru temelia sacrili iilor din epoca vedic). O Indra! Tu care eti Dumnezeu - mprat, i ocrmueti lumea, tu care > i umplut universul de la naterea ta, privete darurile noastre". Tu care asculi cntecele noastre, f ca darurile ce-i sunt puse nainte, nft fie vrednice de tine". Rugciunile i cntrile sfinte mrind puterea zeilor, s poat i ale inuslrc rugciuni s mreasc puterea ta". Tu Indra, care ocroteti toate cu mna ta nevzut, primete aceste buIml curate, aceste pind bas (prjituri) i aceste dahdhi ce-i aducem ie".

22

DR. BADEA CIREEANU

ciunea). Brahmanismul rspndit i azi n tot Industanul, intro duse n snui cu deosebire de l secolul VI a. Hr. un haos de zei, n fruntea crora gsim sub diferite nume pe Brahm a, care mpreun cu Vinu i Siva formeaz o trinitate (trimurti). Dup Vede *), strvechile cri sfinte ale Indienilor, Brahma este creatorul a to ate; Vinu nelepciunea lumei i Siva distrugtorul rului. Toi trei la un loc se nfieaz prin un trup cu trei capete. Cani de la secolul VI a. IJr! brahmanismul sa compli cat i a deczut din clasicism ul su, att prin infinitele schirn-

r r n r

q rfa c T O

a f a a M -H W

H T S f^ T T W . i

M odel de scriere sanscrit. T rad u cerea acestui te x t san scrit este aceasta ,,C a a iubit Dum nezeu lu m ea, n c t i pe Fiul su cel unul nscut la d a t, ca to t ce l ce c re d e n tru el, s nu p ia r , ci s aib via venic". (loan 3, 16). Conf. B ritisch e und A uslndische Bibel-Gesellschaft, Lon don 1881, p. 32.

p area din potopul cel mare.

Noi mrim puterea ta nem rginit; de aceea tu Domnul vieei ne apr n contra morei", etc. Conf. Mose, Manou, Mahomet, traditions religieuses, par Louis Jacolliot, Paris, 1880, pag. 354. b) C n ta re a s tr v e c h ilo r brahm ani n faa lui In d ra, pen tru sc

Venii, adunai-v mprejurul nostru cum se adunau n vechime strmoii notrii mprejurul lui M ad utchau d as" (un mare brahman). i toi mpreun s-i aducem buturi lui Indra i s-i cntm lui, c a mntuit din apele potopului pe V aiw asv ata singurul om drept". S mrim pe Indra care a suflat peste vnturi i a dus corabia btrnului nostru strmo pe vrful muntelui Hymavat". S-l mrim pe el pentru c a poruncit lui Vaiwasvata dup ce soarele a luat locul vrtejului, ca tu rtu reau a s prscasc corabia" . c. 1. Conf. Louis Jacolliot, Mo'se, Manou, Mahomet, traditions religieuses, Paris, 1880, pag. 355. 1) R ig-V eda (cunotina imnelor de laud), cea mai veche culegere (cam 19 secole a. Hr.) de cntri religioase n 10.500 versuri, procur preoilor brah mani, un material foarte bogat de bine-cuvntri, blesteme i diferite formule relative la cult. Rig-Veda avu mai trziu 3 coleciuni succesive: Y adju r-V eda cu rugciuni n proz; Sam a-V eda, cu rugciuni (mantras) hotrte a fi cn tate i A tharva- Veda, cu formule de sfiniri, curiri i jurminte. Fie care din aceste Vede se compune din dou pri deosebite: m antras sau rugciunile i brahm anas sau dogmele i nvturile religioase. Mai n urm se compuser la aceste 4 Vede comentarii (Puranas, Su tras) religioase, filozofice i dogmatice. Apoi prin sec. VI a. Hr., Vysa, dup cum susin brahmanii, a compus un extras din cele patru Vede numit Vedanta. Vedele de i sunt scrise n limba s a n s crit , cu toate acestea n timpurile mo derne (sec. XVII), s'a fcut din ele o traducere scurtat n limba persan i apoi n cea la tin ; iar n limbile vorbite n Europa, sunt traduse numai unele pri din Vede. Brahmanismul de la budism ncoace, se afl explicat n P urana, apoi n cele dou epopei: M h b h rata (107,389 versuri) i R m y an a (24.000 versuri). Conf. M. Langlois, Rig-Veda, Paris, 1848.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

23

bri i atribute date zeilor, cum i prin formele bizare ;e li au dat n pagode (capite 1). Cultul brahman este plin de superstiiuni unele ridicule* a l lele revolttoare. La srbtoarea Djaggernath, pe cnd un ca r sfnt al zeului Crina (Vinu), zdrobete sub roate o mulime de victim e rari i caut moartea n acest chip spre a dobndi o fe r.cire utern, ali fanatici se supun n capiti de bun voe la to t felul do torturi. Zeiei soia lui Siva, n timpurile trecute, i sacrificau si oameni. Pn acum mai exist nc i obiceiul crud de a se ;irde femeile indiene cnd mor brbaii lo r 2). Splrile in rul

lin p reo t brah m a n din In d ia (Asia) in serviciul su religios d in pagod (templu).

E l ine n m na d reap t clopoeii cu care alung demonii.

1) In templele brahmane nu arare ori se gsesc columne n forma mdu larelor brbteti consfinite lui Vinu zeul naterilor masculine. De asemenea se 111:11 vd i forme n chipul organelor femeeti consfinite soiei lui Vinu, zeia naterilor femenine. La ziua ei se fac mari desfrnri cu sacrificii sngeroase. 2 ) ngrozitorul obiceiu de a se arde de vii vduvele, odat cu arderea diilavrelor brbailor lor n'a disprut nc n India. In provincia Dehar, a murit In Ianuarie 1905, brahmanul Candri Misr, iar cadavrul lui trebuia s fie ars pe ni.iliil unui ru. Vduva lui se mbi, se mpodobi ca pentru o nunt, se aez I"' rug, i porunci fiului ei s-i ndeplineasc datoria religioas. Fiul vduvei

lx \.

DrtDKA (JIHESBANU

Gangele i vizitarea cel puin odat n via a templului din Bengalia, n care se ail zeul Visnu, sunt pri principale ale acestui cult. Paradisul, dup Vede, este un loc de lumin i glorie ) ; iar iadul pentru fctorii de ru, este un pu foarte a d n c 2). n brahmanism se admite i metempsihoz, adic mutarea sufletelor din vietate n vietate pn ce se cur de pcate. Brahmanii, adic preoii acestei religiuni, se ocup cu stu diul Vedelor i cu exerciiul cu ltu lu i3). Ui se disting printrun

C arul sfnt Djaggernath> la s& rbtoarea cu acest num e, sdrobete sub g reu tatea ro atelo r sale pe brahm anii pioL

cinoi, necredincioi, ca nite fem ei f r fra i, ca nite fem ei cari i ursc p e brbaii loru.
3) Iat i alte fragmente de nvturi i rugciuni brahmane:

i rudele aprinser rugul n prezena unei mulimi mari de privitori. Apoi n rugciuni, n sunete de imbale i trmbie, arse vduva mpreun cu cadavrul soului ei. Autoritile engleze nu se arat prea energice n stingerea acestui nspimnttor obiceiu. Abatele Duewar, istorisete c n anul 1817 au fost arse numai n pro vincia Bengal peste 700 vduve; iar n anul 1819 peste 400, intro circums cripie a guvernmntului Calcuta. Victimele cari ncercau s fug, erau prinse de mulimea ndrjit i aruncate n flcri. (Autorul). 1) De aceea rugciunea brahmanului n aceast privin sun astfel: Pune-m , o, so m a, in lum ea neschim bat i neperitoare, unde se gsete lum in i glorie n esfritu. (Rig-Veda, IX. 113,7). 2) Acest abis , zice Rig-Veda (IV. 5,5), este gtit jpentra cei ri, m in

N ici-odat, o In dra, nu vei gsi om bogat am ic al tuu (Rig-Veda V III, 21,14). I a r dac umblu ca un n u or btut de vnt, trem urnd, a i m il de mine. Noi cnd greim, o Var una, m niem pe cei din ceruri... nu ne pedepsi pen tru aceast greeal (Rig-Veda VI. 89, 2 5).
n fiecare zi, n pagode se aduc 3 sacrificii: unul n zorile zilei, altul n

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

25

mutuin special i se nutresc numai cu verdeuri, orez i lapte, ftmtru a se face vrednici de paradis, muli dintre brahmani, se Hiipun din voina lor la chinurile cele mai o r ib ile ; d. e. rmn In toat viaa ntro posiiune imobil, um bl desculi iarna i vara, Isi fac mpusturi pe corp cu ferul ascuit, privesc tied iu tit n soarele arztor, stau culcai pe cu e ascuite, etc. Dar <lo cnd Indiile se alia n stpn ireaEnglezilor, sau mai mpu inat iceste cru zim i1). Astzi credincioii brahmanism ului se ridic la vro 215 milioane de su flete2). 2. Budismul este o reformare a brahmanismului. Cam prin

O vduv b ra h m a n (*) din India e aru n cat de vie n foc p en tru a ard e

m p reu n cu cad avru l soului ei.

miezul zilei i al 3-lea seara. Sacrificiile sunt nsoite de imne i cntri n onoarea lui Brahma, a soarelui, focului, apelor, etc. Preoii brahmani, la aduivrea sacrificiilor, sun i clopoei pentru gonirea spiritelor rele. Sacrificiile se .uluc din cereale, plcinte, lapte acru, butura soma, unt proaspt i felurite gr simi. i laicii aduc sacrificii de 3 ori pe zi, n vatra focului din cas. Iar butura soma" se extrage din planta sfnt numit i ea soma", cultivat n Indii, insula Ceilan, China, Japonia, . a. Eu ai asemna aceast butur cu mustul scos din struguri. (Autorul). 1 ) Conf. M. N. Bouillet, Dictionnaire universel d histoire et Geographie, edit. 16. pag. 255, Paris I8 6 0 . Adolf Kgi, Der Rig-Veda", Lpz. 1 8 8 1 .-M u lle r , Sniolien des Syana, London, 1 8 4 9 .- Icon. C. Nazarie, Apologetica cretin, Tom. II, traducere de pe Rojdestvenski, Flticeni, 1897, p. 3 4 .-M a x Miiller, GHnleltung itt bio bcrgteidjcnbe SReliflionStoiffenfdjaft. 1874. - E. de Pressense, Hist, des trois prem. siecles, le premier siecle, pag. 5 3 - 7 9 . 2) Vezi Religiunea vechilor Indieni, Peri, Greci i Rom ani" studiat dr mine i publicat n revista Biserica ortodox R om n1 1 , din Bucureti, anul X X X (1906), n. 6 , pag. 6 8 7 - 6 9 9 . (Autorul).

26

DR. BADEA CIREEANU

secolul VI-lea a. Ilr., tot rsritul asiatic era rsvrtit, din cauza corupiunei n care czuser religiunile vechi, i de aceea vedem pe Buda, Confuciu, Laotze (Lao-ce) i Zoroastru, nevoindu-se a d o nfiare mai logic credinelor pgne 1). n acest timp Buda (Chinezii l numesc Fo). fiul unei familii regale Sakya (Sakyarnuni), din prile rului Gangele, reform religiunea brah man i i aduse noui m odificri*). Att naterea ct i activi tatea lui Buda n India, sunt nvluite n legende i minuni. Noua religiune reformat dup principiile filozofice si morale ale lui Buda (luminatul), se numi budism i se ntinse apoi din India n China, Mandciuria, Mongolia, Tibet. Japonia, insula Ceilan 3), n regatul de Anam i Siam, n imperiul Birm aniei, insulele Malaeze, n unele pri ale Siberiei i Rusiei de r s rit4),

U n fa k ir (srac) b rahm an indian st, cu lcat pe cue ascu ite un tim p de m ai m u lte luni, in sem n de peniten.

1) P. M Georgescu, Tablou sinoptic de toate religiile pmntului, Bu cureti, 1870, pag. 44. 2) Despre timpul n care a vieuit Buda nu se unesc indologii. Buditii din Tibet urc naterea acestui reformator cu 3000 de ani nainte de Hristos; iar cei din China, Mongolia i Japonia o stabilesc intre sec. X - X I V a Hr. Legendele indiene cu majoritatea indologilor fixeaz naterea lui Buda la anul 623 i moartea la an. 543 a. H r.; dar el va apare iari dup 5000 de ani sub numele de M atrey a. Conf. M. N. Bouillet Diet, de hist., pag. 243. Asem. C. D. Georgean, Univers, princ., relig. cretine, Bucureti, 1878, pag. 1 9 - 2 4 . 3) In oraul A n arad h ap u ra din insula Ceilan, trete un copac ce se crede a fi n etate de 2.200 de ani dup cum arat vro 25 de documente budiste. Copacul este ofilit, ruinat i aproape n stingere. Abia vro cteva frunze mai dau din el. In mprejurimea copacului sunt multe altare budiste. 4) Icon. C. Nazarie, Apoi. cret., Tom. II, pag. 36 68 .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

27

b'iecctn din aceste [ri i m odific in felu l su religiunea tudist, ne deprtndu-se ins de principiile ei generale *). B id a un a vzut n via alt ceva de ct su fe rin a ; a se mntui d e Hiiferin e culmea virtutei.
Budismul recomand nfrnarea dela ru (cam n ch iju l decalogului ebraic) i asceza pn la m ortificarea sau aduceiea corpului n nesim ire 2). In aceast stare budistul se crede n

M area pagod, regal budist din orau l C am bodge (Asia) zidit n stil cam bodgian.

1) Dup cum am vzut eu nsu-mi, Buda se nchipuete n form de 'l.iliu i arare-ori prin pictur. De obiceiu se reprezint prin statu de coloare mi,unic (ca ori ce Indian), n chipul unui Indian corpolent, eznd jos cu picioaIfli ncruciate. El poart scufie mic pe cap cu puine ornamente pe fru nte; !<M|illl i este gol, are dou ori opt mni ntinse, simbolul drniciei. Statua lui llml.i n mijlocul pagodelor. Vezi chipul lui Buda, Tom. I, Tez. Lit. p. X X X IX . Dar n anul 1897 am vzut n muzeul etnografic din Berlin, o statu i lui Buda, adus din India; ea este fcut din bronz i are o mrime colosal. Huila st ns aci n picioare. (Autorul). 2) Indienii buditi se nfrneaz att de came, cum i de buturi spiri . mm Conf. C. D. Georgean, op. cit., pag. 22.

28

DR. BADEA CIREEANU

culmea fericirei pe care o ntituleaz Nirvana ') D ar nu toi ajung n Nirvana n aceast via, de aci rsare nevoia de metempsihos ca i n brahmanism a). La nceput, budismul nu avea nici cult nici temple, ci consta numai ntrun sistem filozofic pesimist. Mai n urm Buda schimb cultul su, care deveni mai mecanic de ct cel brahman. Cultul budist e astzi cel mai degenerat n ct exist n el i maini de rugciuni, cari nvrtesc necontenit formule ca aces1) Scriitorul englez anume Percy Landon, cltorind mult n misteriosul Tibet, a dat la iveal n anul 1905 o carte asupra acestei ri, n care puini euro peni au putut ptrunde. Landon laud mult ospitalitatea i blndeea ranului tibetan,Acare suport cu rbdare jugul clugrilor buditi guvernatori ai Tibetului. n Lassa fanatismul i bigotismul clugrilor buditi merge pn acolo, n ct muli din ei pentru a se mpca cu Buda, i petrec viaa ngropai n pmnt din propria lor voin. O mnstire cu clugri ngropai de vii se afl lng Gyanglse. Iat cuvintele lui Landon cu privire la aceast m nstire: Am fost dus, zice el, p rin tro curte strm t, in con giu rat de toate

prile cu ziduri. Lng zid pe pm n t se a fl deschizturi m ici strm te, acoperite cu pietre Conductorul meu lovi de 3 ori n truna d in aceste pietre i atunci vzuiu lucru ngrozitor: ncet i cu p rere de ru se dep rt p ia tra de pe deschiztu r; o prpastie neagr se deschise n ain tea m ea. O m n neagr ca un schelet se art... dup o p ip ial m ai lu ng, m n a obosit, czu f r putere la pm nt. Dup cteva m inute m n a se ivi iari la nivelul deschizturei. In fiecare zi se aduce acestor nenorocii p u in ap i o bucat de azim . Aductorul bate de 3 ori pe p ia tr i atunci cel ngropat ntinde m n a i ea hran a Aceti clugri ngropai de oii, petrec toat viaa n groapa lor, f r a e lv ro d a t dintr^nsa, incungiurai venic de o noapte i singurtate n grozitoare Ei petrec acolo 15, 20 i 30 de ani. Cnd nu m ai rspun de la btaia ngrijitorului, se tie c monahul a murit. Se scoate cadavrul i n locul lui vine altulu.
Landon descrie foarte frumos capitala Lassa. El spune c din deprtare oraul acesta apare ca o minunat fantasm alb acoperit cu aur strlucitor. Despre mnstirea Potala reedina lui Dalai-Lama zice c e ceva uria,

m re i extraordin ar. Nu exist n lume o construcie cu care s se com pare*.

2) Iat nvturile principale din Catehism ul Budist* ntocmit din 168 ntrebri i rspunsuri. Cartea e tradus din versiunea francez, n limba romn, de G rigore Goilav, n Bucureti, 1909. Art. 1: Ce este un budist ? Un credin cios n Domnul nostru Buda. Art. 3 : Fost-a Duda un zeu? Nu. Art. 4 : Fost-a el un om? El avea pe dinafar chipul om ului; dar n luntru nu era ca ceilali oameni. Art. 5 : B u da er num ele lu i? Nu, acesta era numele strei lui sufle teti. Art. 6 : Ce nsem neaz numele B uda ? Luminat, sau cel ce are destul nelepciune. Art. 7 : Care era adevratul nume al lui B u da ? Siddharta er numele lui cresc; iar Gautama numele su de familie. El er prin de Kapilavastu. Art. 8 : Cine-i er tat i m am ? Regele Sudhodana i regina Maya. Art. 9 : Cnd sa nscut prinul S iddharta ? La anul 623 nainte de era cre tin. Art. 14: T ria B uda singur? La vrsta de 16 ani sa cstorit cu Yasadhara... stoluri de fete cu muzic i danuri fermecau orele de odihn ale lui Buda n palatele lui strlucite. Art. 3 0 : Cum a eit el din p alat ? Intro noapte pe cnd strejarii dormeau... nclec pe calul su alb Kantaka i s'a deprtat n jungle (pustie) la nite pustnici brahmani. Art. 39: Ce m ai fcu atu nci? Fugi i de ac n pdurea Buddha-Gaya unde sttu n post i cugetri. Art. 4 3 : Postea B u d a ? In toat vremea. Art. 5 0 : Ce a dobndit d in acestea? S a fcut Biida" adic luminatul. Art. 6 6 : Ce este N irv a n a ? O stare unde nceteaz ori ce schimbare, chin i durere. Ori ce om ajunge n Nirvana. Art. 8 6 : Care sunt cele 10 porunci ale budistului? A se feri: de furt, ucidere, . a. Art. 159:

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

29

lou: o, preiosule (Buda) in floarea L o t u lu i *). Sacrificiile conNtau din flori, tmieri i semine, Zeul cel m ai mare e Buia ntrupat n persoana reformatorului Buda, nchipuit de obictiu Hoznd pe o tloare, dar sunt pe lng el i ali zei mai mici. Buditii din provincia Tibetul, (indigenii i*zic : B od ju l; C iiim zii: Tsanq), au o ierarhie clerical sistem atic. Preoii de ic i mm numesc L a m a ; iar ponteticele lor cu reedina n oraful Lassa capitala Tibetului, poart numele de J)alai-L am a, care mm crede c e o ncorporare inferioar a lui B u d a 2). Fie care Iu rit budist i are cultul ei, venernd, relicve, icoane, . a., cu cre dina c-i au origina de la Buda 3). Crile sfinte sunt cunoscute
< :> tii despre via(a lui Duda ? Vineri sa nscut, M ercuri a fugit n puslie, Mnri a murit n etate de 80 de ani. Art. 1 6 0 : Scris-a el tivturile s a e ? Nu, regele Bimbisara a poruncit a fi spate pe table de aur. 1) Lotos ou Lotus. Les anciens designaient sous ce nom trois sortes de Iil.mtcs: a) des herbes aquatiques qui croissaient dan s le Nil et le Gange... hm voit Vimage de lotus aquatique sur plusieurs m onum ents eyyptiens et iniiem ; il etait chez les Egyptiens, un des attributs du Suleil, parce que sa Iii ur se montre sur leau au lever de lastre, et disparait avec l u i ; b) des h e o e s h ii estres appartenant, la plupart, divers genres de la fam ilie des Legumineuses ; i) un arbre, que lon croit etre le zizyphus lotus, espece de Juju bier cultivee .ui Ies cotes septentrionales de lAfrique, ou son fruit est la nourriture princiIi,iIc. Conf. M. N. Bouillet, Dictionnaire univers., des sciences, des lettres et .Ies arts, ed. 19, Paris, 1890, pag. 960. Iar Erodot spune c atunci cnd cresc apele Nilului i cmpiile se schimb Inlro mare, cresc n ap mulime de flori pe cari Egiptenii le numesc LoL .os. I Ic au forma c rin ilo r. Locuitorii le culeg, le usuc la soare, le piseaz seminele >i fur din ele pine pe care o coc la foc. Rdcina de Lotos e rotund i cam iIc mrimea unui mr. Ea e bun i de mncare i are un gust cam dulceag. ( oul. P. M. Oeorgescu, Muzele lui Herodot, Bucureti, 1893, pag. 101. 2) Dup moartea unui Buda ncorporat, representaiunea lui rmne n lir.ura lui Dalai-Lama, pn la venirea unui alt Buda. Dalai-Lama (preotul ocea nului, marea nelepciune), resideaz n palatul-cetate-mnstire, Potala, sau Pui.il.i ori Budala, din oraul Lassa, capitala Tibetului, tributar Chinei. n ora unit 20.000 de clugri buditi la 50.000 locuitori. Situat n valea rului sfnt h/.mg-Bo, oraul Lassa, prezint aspectul unei ceti originale, prin mulimea iii . linitirilor, templelor i a tot felul de lucruri budiste. Palatul Potala cldit pe 0 colin nalt, e vzut din orice parte a oraului. Cretinii sau ori ce credin1 li iii do alt religiune, cu greu se pot strecura n Lassa, Meca budismului i cu iH A I mai mult n Potala, ca s nu profaneze cu prezena lor sfinenia locului, h.il.u Lama capul clugrilor buditi (tichiele galbene), primete n audien pe u i care din motive de pietate doresc s-l vaz; el atunci ade pe un altar de nul', cu minile ntinse pentru a bine cuvnta. Poart pe cap o coroan de aur yl c mbrcat ntro mantie de purpur. Faa acestui pontifice budist, de i e MAndfl i linitit, totui trdeaz chinurile la care el se expune de bun voe, a ,i intre n N irvana. El se confirm de mpratul Chinei cnd se sue pe tron. Capul clericilor cstorii (tichiele roii), e iari un pontifice budist, dar nu se Inii iii .1 de influena pe care o are Dalai-Lama. El rezideaz n Tibet la Saki-Lum po. Al treilea pontifice mai puin nsemnat, locuete afar din Tibet la Urga. i iilfllorii descriu cu admiraiune bogiile mnstirilor budiste din Lassa. Conf. n luciilor, Wcfd)ict)tc b. 93ubl)tfmu$ iu Qubien, Petersburg, 1869.- M . N. Bouillet, Oii l I'hist. et. de geogr., pag. 455 i 1443. 3) Misionarii cretini afirm c budismul acum e o copie desfigurat a icylm isniului; prin urmare nu cretinismul a copiat budismul, dup cum se mmjinc de unii, ci budismul imiteaz ntrun chip nereuit cretinismul. Aceasta m imate dovedi foarte lesne prin faptul c budismul la nceput a fost numai un ululcin filosofic lipsit de ori ce cult i ceremonii. Apoi originalul evangeliei lui

3U

DR. BADEA CIREEANU

sub numele de Tripitaka ori Sutta sau de Sutra (texte). Ele sunt mprite n capitole sub form de proz i poezie, coninnd astzi parte nvturi budiste i brahmane, parte nvturi i parabole mprumutate din evangelie *) Cam de la sec. V lll-lea d. Ilr., se nscur din budism o mulime de secte sub diferite numiri, dar cari nu se deprteaz n punctele eseniale de mama lor comun, religia budist. Dup aprecierile statistice, buditii ating cifra de iW m ilioane de suflete *). Chiar n Germania, pesimitii Schopenhauer i Hart man profesar principiele budiste rspndite acum i n unele pri ale Angliei. De altfel, dintre toate religiunile pgne, bu dismul e ntemeiat pe oare care logic. 3. Parsismul sau Magismul ori Mazdaismul, este o re form a vechei religii iranice, care ajunsese n mare decaden cam prin sec. VI a. Hr. In timpul acesta Medul Zoroastru (Zarathustra), inaugur o reform n Bactria, sub scutul regelui Gustasp (poate Histaspe), i aduse vechea credin iranic ntro stare mai curat 3). Ca i Buda. Zoroastru e nvlit n legende,
Matei, dup cum ne spune Eusebiu n 1st. Bis. 5.10, fu adus de Vartolomei, n Indii la nceputul cretinismului; din acea ev an gelie-p o ate buditii mprumu tar multe parabole i nvturi i le intercalar n Sutre, n cari aflm, parabola vameului i a fariseului, a celor cinci fecioare nelepte, etc. Iar n secolul II cnd Panten a mers la Indieni dup cererea acestora ca s predice cretinismul, a aflat acolo urme de nvturi evangelice semnate oare cnd de apostolul Vartolomei. Conf. I Stef., Catech. Bis. drept cred. rs., Sibiiu, 1879, pag. 48. Dars lsm pe renumitul istoric, W ladiinir Guettee ( f 1892), s ne lmureasc aceast cestiune. Barthelemy, zice acest brbat n Istoria sa Bis., penetra ju squaux ndes... V enseignement chretien passa j usque dans les livres sacres des Jndiens et la legende de Chrisna est calquee sur 1 Evangile de saint Mathieu. On a pretendu que cette legende etait anterieure, dans l Inde la predication de lEvangile, de sorte que toute Pliistoire de Jesus Christ ne serait qu'un roman calque sur cette ancienne legende indienne... Les savants les plus competents dans la litterature indienne coniine W illiam Jo n es et C olebrok e, on etabli queplusieurs des livres auxquels on voudrait attribuer une antiquite fabuleuse, ne remontent quaux siecles, qui correspondent au moyen ge des nations occidentales, et ue les livres les plus anciens ont ele m odifies diverses epoques". W ladimir iuettee, Histoire de L'eglise, Tom. 1, pag. 192. Dr. Juliu Olariu. ntr. n V. T., Carans., 1891, pag. 144. Cretinii Tomiti" pn azi pstreaz n sudul Indiei pe coastele Malabar, credina lor primit n secolul primar al cretinismului. 1 ) Colectiunea tuturor crilor sfinte (K'hagiur) ale budismului scrise n limba s a n s crit , umple astzi aproape 108 volume, cu toate c Buda na scris nimic. M. N. Bouillet, Diet, dhist., pag. 243. Una din cele mai curioase cri indiene este K am a-S u tra sau misteriele iinereei vechilor Indieni. Aci se arat fantazia oriental n toat goliciunea ei. K am a-S utra a aprut de curnd n Paris tradus n limba francez de E. Lamairesse. 2) Dar confucianitii, taotzeitii, fotitii i sintoitii cari ating acum cifra de 315 milioane suflete, adesea ori sunt i partizani ai budismului, i de aceea muli i numr tot la budism ; n cazul acesta budismul numr vro 435 de mili oane de credincioi. 3) Pe cnd majoritatea scriitorilor susine c Zoroastru a trit prin sec. VI-lea a. Hr., unii l pun cu 5.000 de ani mai nainte de rsboiul troian; iar alii cu 1300 de ani a. Hr. Noi ns admitem c Zoroastru a trit prin sec. VI-lea a. Hr., ntemeindu-ne mai ales pe curentul general ce se pornise n ex-

TEZAUKUL LITURGIC, T. II.

31

minuni i povestiri cu fantazii orientale. Din Bactria, religiunea informat numit parsism, trecu in Persia i n alte ri iranice. Strvechiul zeu Aliura-Mazda creatorul zeilor si al lumei, devine Iu parsism Ormuzd sau spiritul cel b u n ; iar zeul Agro-Manyus sau Auro-Manyus creatorul demonilor i al tuturor rutilor, fu numit [hr iman sau spiritul cel ru, necontenit contrar lui Ormuzd (dualiHiiuil). mprejurul acestora, sunt i ali zei foarte numeroi x). ( iuosticii i Maniclieii mprumutar multe nvturi din parsism a).
M

II

M oscheea persan, ,, a h z a d 6 h -A b d u l-A z im din orau l T eh eran (Persia)

In mul orient asiatic, de a se reforma vechile religiuni. Magii cred c dup 3000 i' m i i de la Zoroastru, va veni Mntuitorul lor i va nimici pe Ahriman. Conf. M N. Bouillet. Diction, d'hist. et de geogr., p. 1921. 1) In parsism binele i rul se iau mai mult n neles m aterial; rul oiist n materie i ntunerec; iar binele const n lumin, n lupta cu tot ce e i Alt, i n fer irea de m inciun, dup cum vedem aceasta n rugciunea vechiu lui persan, aflat n crile lui sfinte: ie m rog, o Ormuzd, i ie i cer pli iile, curenia i sfinenia". Druete-mi o via lung i un bine deplin". Druete oamenilor plceri curate i sfinte i f ca ei s se nmuleasc ;i totdeauna s fie n plceri". Apr pe omul care iubete adevrul de omul mincinos i arat pretulliulenea lumina ta". n parsism se recomand prin crile sfinte virginitatea fetelor pn la mriti, mperecherea animalelor i ocrotirea cin ilor (ca la Turci i Tibetani), Ari cinele a fost aprtorul orientalului n contra animalelor slbatece. Conf. E. I imairesse, Kama Soutra, pag. VII VIII, Paris, 2) Dr. N. Nitzulescu, Comp. de 1st. Bis., p. 40, Bucur., 1875.

DR. IA DEA CIREEANU

Scrierile sfinte ale acestei religiuni sunt cuprinse a) n Zend-Avestci veche (cuvnt viu) divizat n 3 p ri: Vendidat (cosmogonia), Yasna (rugciuni pentru sacrificii) i Vispered (cntri religioase); bj n Kordah-Avesta (imne ctre zeii infe riori). Toate aceste cri sunt scrise n limba zendic i dia lectul pehlvic, dup moartea lui Zoroastru, aa cum a nvat e l 1). Sacrificiele constau din carne, pne, lapte i o butur (fiaoma),

Un

d e r v i

(clugr) p ersan .

1) Dup tradiiile i nvturile persane, Zend-Avesta cuprindea nainte de Alexandru cel Mare 21 de cri. Din acestea a ajuns pn la noi numai o carte compus din 3 pri: Vendidat (n 37 capitole); Yasna (70 cap.) i Vis p ered (37 cap. n cap. 13 i 15 se aduce laud clin ilo r i se face ndemnare a ngriji de ei). I_a Vispered se afl i un adaos numit Kordah-Avesta. Iar cele 20 de cri nimicite n timpul expediiei lui Alexandru prin foc sunt: Situd-Yest (33 cap.) coninea descrierea fiinelor divine; Situdghar (22 cap .); Vahist-Mnsra h (22 cap.); Bagha (21 cap.); D uvsdah-H m ast; N adir (35 cap.); Psam (22 cap.); Ratustai (50 cap.); B ar as (60 cap.); K asakcirr ah (50 cap.); Vastasp (60 cap.); Khast (22 cap.) coninea nvturi agricole, judiciare, . a .; C afand (60 cap.); Jarast (22 cap.); Baghan-Y ast (17 cap.); N azarum (54 cap.); Asp aru m (64 ca p .); Devaserujed- (60 cap .); Ackarem (52 cap.) i Hadakht (30 cap.). n aceste cri se cuprindeau nvturi religioase, morale, astronomice, is-

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

33

Iio (tari le consum Magii (preoii, m adjus1). Un act al cultului n i aprinderea focului sfnt (simbolul cureniei) mpreun cu mloratiunea soarelui2). Arabii ntinzndu-se n Persia prin secolul V ll-le i ntenmiar aci mahomedanismul; iar credincioii lui Zoroas.ru se miraser la muni i n prile Indiei. n zilele noastre toi supuii inirsismului acum degenerat, abia se numr vro 300.&W, r s pndii n Persia la Teheran, Ispahan i K erm an; apoi n In d ii ilur mai ales n Bombai unde tresc sub proteciunea Englezilor. Iu temple i azi se ntreine necontenit focul, aprins dup suslmurea Ghebrilor 3) de nsui Zoroastru4). Mare pcat este la /iiraliistrieni atingerea cuiva de cadavre; n tro asemenea n lAmplare pctosul se spal n 9 nopi cu ap sfinit. Astzi murele preot al acestei religii se cheam Kalantar. 4. Confucianismul, sau sistemul de credin al nooilim ei i'liineze i japoneze, numit i prim a religie de stat a imperiului rnrosc, este reformarea vechei religiuni a Chinezilor. Ccnfuciu ((long-fu-ce nvtorul), nscut n mprejurri miraculoase, dup
loilec i legislative. Perii mai aveau pe lng acestea i alte cri de tiin, nimicite n timpul rsboaelor. nvaii cred c cele 2 1 de cri religioase fur liniate prin secolul VI d. Hr. pe temeiul unor documente foarte vechi. 1 ) Magii (n,dYoi), dup cum ne spune Erodot, n timpurile vechi, pe lng Ii ,u Iicarea cultului, se mai ocupau nc cu astronomia, astrologia sau cetirea viitorului n stele i li se mai atribuia i o putere supranatural, de care ne oIurc aminte cuvntul magie. Se credea c Magii supun voinei lor pe spii iii Ic superioare, chiam demonii (magia neagr), chiam geniele binefctoare (in.ir.i.i alb) i produc efecte minunate prin aceast tiin. Magia e foarte veche n om enire; aa, n Exod cap. 6, v. 11, ni se spune .i l araon chem pe Magii lui de curte i ei rspunser prin transformarea n ynpi a^toegelor lor la minimele fcute de ctre Moisi. n Grecia, Medea trecea de mare fermectoare. Iar n Fapt. Ap. cap. 8 , v. I 12, ni se arat puterea fermectoare a lui Simon Magul. n apus, n timpurile evului mediu i modern, acest soiu de oameni fur iii ii ile vii, dup dispoziiunele luate de scaunul papal. Vezi I. Kastell, Iohann Huss, i 1ii ii ), Konstanz, pag. 3 6 : 1585 ben 15 (September, $atl)ariim grcUagin unb 9lnna 'j'iiUUitt nu'flcu xyevei lebcnbig bcvfirannt. 1636 ben 8 SDarg, Slrfulo iUatjetin nrflcn ^cyerct IcOenhij uevtmuuit. 1641 bcit 27 $ u li, ovotl)ea Cnngenfiergerin lin'Hon c je r c t lebcnbig berbrannt". n. f. iu. Azi, Fakirii din Indii sunt tot un fel il Magi". Conf. Pierre Larousse, nouv. diet., Paris, 1891, p. 464. Conf. E. de l n sense, op. cit. I siecle, p. 44 52. 2) Cultul strvechiu al religiei persane, consta i din aprinderea de focuri ni.ui n onoarea lui Ormuzd (privit i ca zeu al luminei), pe dealuri nalte, pe muni i pe piramide. i n moscheele Kabililor africani de azi, se aprinde focul numi la srbtori. 3) Mahomedanii, numesc pe credincioii parsismului Ghebrii" (Ghebr cuvnt pereni, nsemneaz n ecredincios; turc. G hiaur) adic necredincioi. Ghebrii mai jiojirlft i numele de Parsis. Conf. M. N. Bouillet, Diction, d hist. et de Geogr., PU. 757. 4) Les Guebres adorent le soleil, comme limage de la divinite et le type 'I ii fon le plus pur; ils venerent aussi les autres;... chez eux, le frere epouse sa mi i i i . Ils conservent religieusement les livres sacres de Zoroastre. Les Guebres umil doux, bienfaisants, fideles, et ne meritent point le mepris auquel ils sont miidamnes chez les Musulmans. M. N. Bouillet, Diction, d hist, et de Geogr., p 757, 1098, 1917.
I>r. Badea Cireeanu .Tezaurul L itu rgic.

DR. BADEA CIRERANU

afirmarea documentelor confucianiste, la anul 551 i mort la 479 a. Hr., a lost fiul unui guvernator chinez anume KungLiang-H i, din provincia L u . In etate de 19 ani se cstori, dar curnd se despri de soia sa. Foarte inteligent i aplicat la meditaiuni filozofice, Conuciu la etatea de 24 de ani, se incunjur de mai muli discipuli, i ncepu a ndrept moravurile con frailor si chinezi, a corecta normele de dreptate i a ncuraj agricultura *). Mai trziu cutreernd provinciile rei sale, predic

O a risto cra t i pioas ch inez cn t imne orientale religioase'lui Confuciu.

1) Texte m orale traduse din cartea T a-H io a lui Confuciu. Datoy'iile ctre prinft. ,,Se poate ntmpl ca n serviciele ce le aduci prinilor ti, s ntmpini greuti i neplceri; totui dac ei cer cu struin aceste servicii, s le nde plineti cu toat bunvoin".

Datoriile ctre am ici.


In legturile cu prietenii ti, nu lua seama la defectele ori la calitile lor. S ngdueti omului drept, ca s fie puin violent; omului nobil s fie puin vanitos; celui vesel, puin cam uurel. Cu aceste ngdueli pstrezi dragostea prietenilor".

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

35

morala i se sili a renvia obiceiurile strmoeti. El revizui ciiiile sfinte chinezeti King (cartea) i compuse viloroasa m ie re u-King o colecie de documente vechi, isto'ice-chimtte, din cari a cules morala i filosofia veche. Mai com pise apoi, dup cum susin confraii lui posteriori, o mulime de scr.eri, cari In i fcut renumit n lu m e1). Aa a nfiinat Confuciu rd ig ia sa. El e superior celorlali reform atori ai epocei sae, prin nit iplitatea nvturilor lui* i prin fapta, c sistemul su de nvtur nu introduce asceza escentric, cum a fcit d. e. Iluda; ci a recomandat totdeauna moderaiunea (calea de m ijloc), munectul ctre btrni, cultul m orilor i credina n Tien di vinitatea creatoare2). Chinezii arat pe Confucius ca pe un < m u nelept, mare filosof si legislator; iar nu ca pe o ncorponire divin cum se ntmpl aceasta cu Buda i Zoroastri. Totui m I lui Confuciu i se ridic n China temple mree i statui (n moae. Cultul confucianismului e foarte m rg in it; el are temple, dur nare preoi. Singur mpratul mplinete n marele templu <lm Peking, de 3 ori pe an, datoriile religioase pentru popor. Ini Confuciu i se aduc i sacrificii: mtase, vin, pete i carne In porc, n sunetul tamburelor i clopoeilor. Dar mai au dreptul ni demnitarii statului i prinii de familie de a aduce n China u puin ceremonie, sacrificii relative la adoraiunea lui Conltinu,*a rurilor, munilor, spiritelor i m orilor1 1 ). Confucianitii cu Taotzeistii, Fotitii i intoitii, azinum er In un loc, aproximativ vro 35 m ilioane de suflete . Zilnic ns i1 mpuineaz aceti credincioi i se nm ulesc ai budism ului4).
1 ) Cele 5 K ing" de mare valoare la Chinezi sunt: u-K ing , Ciun-Cieu, \i King, i-K ing i Li-K i. Iar crile despre cari Chinezii susin c ar fi comI> iri ile Confuciu sunt urmtoarele: Lun-Y u sau convorbirile lui Confuciu cu devii si; Ciun-Cieu (primvara i toamna) n care arat istoria provinciei Lu ; IIm o-King (dialogi asupra pietei); i-King, sau colecia de cntece populare i lilmveti; Ta-Hio (marea tiin) cu nvturi filozofice; Ciung-Yung (calea de mijloc) cu purtarea filozofilor chinezi. Toate acestea fur traduse i n limbile niiopciie. Aa u-King s'a tradus n limba francez la 1770 n 4, prin Gaubil, U h im . Apoi crile morale au fost traduse n latinete i parafrazate prin In........Ila, llerdrich, Rougemont i Couplet sub titlu l: Confucius sin aru m phiIi<ii>phu8t Paris, 1687, folio. Ciung-Yung s'a tradus n limba franc, i latin la IU/ de Remusat. Viaa lui Confucius a fost scris deAm iot, . a. Conf. M. N. h-millet, diet, dhist., p. 412. 2) Strvechea divinitate a Chinezilor era ns ,,ang-Ti, adic Marele 1) Sacrificiile chinezeti se fac din orez, legumi, miei, viei, . a. 4) Biblioteca naional chinez un Tesaur ne mai aflat n lume, umple 23 ii* taloane ale universitei H an-Lin" din Peking. Biblioteca cuprinde 4 desIr ilu r i, din cari artm aci pe cele mai nsemnate cri, culese din catalogul iu ici instituii. a) Din despritura crilor clasice alegem : Ta-Hio (tiina cea mare) ii ii-.a de Confuciu, care nva aci, cum s se lumineze mintea omului. Ciung\ung (calea de mijloc), scris tot de Confuciu, iar dup unii de un elev al lu i; mi se arat cum s se poarte nelepii n lume. L un-Y u, sau convorbirile lui

ImpArat".

36

DR. BADEA CIREEANU

5. Taotzeismul (Taoismul) sau religia misticilor chinezi, numit i a doua religie de stat a imperiului ceresc, a rsrit n acele pri cu vro 560 de ani nainte de era cretin, adic cam n acelai timp cnd sa ivit i confucianismul/ Laotze (Lao-ce) un filozof vestit nscut n anul 604 a. Hr. fu contemporan mai btrn i cunoscut lui Confuciu. El nv pe temeiul vechei religiuni chineze, c fiina superioar este T a o 1), de unde i sistemul su de credin se numi Taotzeism ori T aoism ; n multe pri ns doctrina lui Laotze, se aseamn cu budismul. Preoii taotzeiti, n cea mai mare parte tritori n mnstiri, se ocup cu magia, fermecarea demonilor i cetirea viitorului din micarea stelelor (astrologia2). n imperiul ceresc, Laotze trece ca i Confuciu de un om cu adnc nelepciune i autor al mai multor sute de opere privitoare la cult, moral i magie. Cea mai de seam oper a sa este cartea sfnt Tao-te-King compus din vro 6000 de cu vinte legate ntre ele fr n eles3), dar din care nvaii chiConfuciu cu auditorii lui. Cartea filozofului Iengtze cu satirizarea viiilor i cu sfaturi pentru toate mprejurrile vieei, . a. h) Din despritura crile sfinte distingem : cartea Yi-Kiny cu prezi cerea viitorului; scrierea aceasta misterioas are 1450 de comentarii. u-King n care Confuciu cu nvturi morale i filozofice, arat Istoria chinez ntemeiat pe documente vechi, din cea mai ntunecoas vechime (3000 de ani a. Hr.), i pn n secolul VII 1-lea a. Hr. i-King o carte cu 300 cntece vechi populare adunate de Confuciu. L i-K i cu ritualul cultului religios chinezesc. Ciun-Cieu sau primvara i toamna" etc. etc. c) Din scrierile istorice nsemnm pe acestea: 24 de cri despre diferite dinastii chineze, pn la dinastia Mansu. Apoi 130 de cri, cu documente isto rice ale Chinei i ale rilor vecine, cari cuprind un timp de 5.000 de ani nainte de Hristos, i dup aceea 1300 de ani dup Hristos. La aceast oper uria i de o scump valoare, au lucrat pe baza documentelor nvaii chinezi Se-menang (sec., XI d. Hr.) i Mci-tuanlin (sec. X IV d. Hr.), etc. etc. d) n fine din ultima despritura a bibliotecei, cuprinztoare de cri m orale, nsem nm : tratate despre cretere, nvtur, rsboiu, dreptul penal, creterea vermilor de mtase, astronomie, matematic, preziceri de viitor, pictur, arta scrierei, muzic, tragerea cu arcul, baterea banilor, facerea cernelei i a ceaiului. Apoi mai sunt enciclopedii ilustrate, descrieri de obiceiuri, scrieri bu diste, despre secta Tao, mitologii, . a. Dar armatele aliate europene i americane, prdnd oraul Peking n anul 1900, au ars din nenorocire, o parte din aceast bibliotec, n care s'au strns cri i documente n timp de 2.500 de ani de nvaii chinezi. Fapta aceasta este destul de barbar. Multe din aceste opere au fost nsuite de aliai. Conf. scrisoarea lui Tsien-lao-cong din oraul chinez Ciang-tsia-cu, trimis lui U-secong n 15 Decembre 1900. 1) Laotze nva c Tao este o fiin neptruns care a dobndit reali tate mai nainte de ct cerul i pmntul. Tao este linitit, fr form i nev zut. Toate lucrurile sunt fcute de el". 2) Templele Chinezilor sunt mici i se compun de obiceiu dintro singur camer numit Ting". Ele sunt ncungiurate de cte-o galerie i precedate de curte cu pori monumentale. Azi, cel mai nsemnat templu e cel din Nanking, zidit din porelan. 3) Texte m orale traduse din cartea T a o -te -K in g a lui Laotze.

Sfatu ri dale tinerilor.

Afar de femeea voastr legitim,

s nu cugetai la alta. Tinerilor, sili-

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

37

nuzi prin comentarii mistice scot frumoase n v tu ri1). n tim

pul de fa ns Taotzeismul este deczut n trun politeisin jo s


nic, din care cauz se cam mpuineaz credincioii lui i trec

Iu budism. G. Fotismul (Foismul sau Budismul chinezesc) adic sislomul de credin al lui Buda pe care Chinezii l num esc F o 2), <'Hte a treia religiune de stat, i anume a poporului din impe riul ceresc. Pornit din India religia aceasta, n China a dobn dii mai multe modificri, din porunca mpratului Meng-ti, n

iionzli (preoi) fotiti chinezi, sv resc cu ltul n pagoda lor, avnd pe a ltar statu a lui Buda.

| i \ i la nfrnare. Nenfrnarea este otrava aductoare de moarte. Stpnii pati mi l< t ,\ vei tri linitii".

O prirea laxu lu i.
Existena lucrurilor scumpe, sunt mrturia luxului. Bogia prea mare a aduce peirea altora. Cu ct unii pun mai muli cai la cruele lor, cu att nul mai muli cari merg pe jos. Cu cat mesele unora sunt mai mbelugate, cu ii ii amt mai muli cari mor de foqie". Dar lao tze mai nv pe Chinezi urm toarele: Srcia nu e o ruine. S n <|ini demnitatea dobndit prin merit. S respeci btrneea. Cnd v nuiin .ii- cineva mo" avei un titlu de noblee. mpratul este tatl i maica pol'"iului. Mandarinii sunt tatl i m aniacelor pe cari i administreaz. Agricultura n i lir iubit de fie cine. S avei cult pentru familia voastr. Legile s fie in111111*i111(* i erttoare. S mpcai pe m pricinai". 1) Conf. M. Stanislas Julien, Tao-te-King, Paris, 1 842.Conf. M .N . Bouillet, IM i i dliist., p. 376 i 1732. 2) S nu se confunde Fo cu Fohi un mprat al Chinei, care a trit cu li h mI d < * ini a. Hr. Conf. Bouillet, p. 236 i 631.
im . >i.i,

anul 65 dup Hristos. Din aceast cauz, unii din greeal au crezut c ea nu este creaiim ea lui Buda. Bonzii , adic preoii Fotismului, recomand libertatea, a nu omor vro vietate, a se abine de vin, de necurenii i a crede n recompensa i pedeapsa dup moarte. Bonzii n mare parte tresc n mnstiri 1). Cultul i zeitile sunt, tot acelea pe cari le aflm n budism. Dar chinezul nu face deosebire ntre cele 3 religii de s ta t; el ea parte deopotriv la toate. 7. Sintoismul (calea zeilor) sau religia de stat a poporului japonez, i deduce numirea de la cartea lui Confuciu numit Sinto. Poporul japonez ntemeiat pe acest sistem religios, ador pe Tien (o fiin superioar sub care se mai nelege soarele i luna), mpreun cu o mulime de zei mai m ici Cltoriile de nchinare la locurile lor sfinte (m nstiri), danurile religioase fcute de preotese, reinerea de carne i vin la timpuri hotrte, ferirea de necurenii, sunt acte ale Sintoismului. Marele preot din Kioto cu preoii mai mici i cu Micado, conduc firele religiei; ei vin n temple pentru cult, seara i dimineaa cnd aduc i s a crificii: orez, . a . 2). Pe lng
1) Bonzes, nom que donnent les Europeens aux pretres de la Chine et du Japon. Ils sont divises en plusieurs sectes. Ceux de Foe (Fo) recoinmandent les iberalites, surtout envers leurs monasteres, et pratiquent, dit-on, en public du moins, de rudes austerites. Les bonzes de Lao (Laotze), observent le celibat. II y a aussi des bonzes qui vivent en communaute comme les moines dans le christianism e: ils se recrutent en achetant de jeunes enfants qu'ils elcvent, et quil initient a leurs mysteres, de rigoureuses epreuves... Le nom de bonze s'applique aussi aux pretres bouddhistes". M. N. Bouillet, Diction, d'hist., p. 236. Bonzii, din fire foarte vicleni, se servesc de metempsicoz, spre a stoarce ofrande de la pioi, i i sperie c dup moarte sufletul lor va trece ntrun corp de arpe, oarece, cine..., dac nu le va da milostenie. Bonzii ca i Fariseii de odinioar ai Jidovilor, umbl pe strade cu lanuri de picioare i se opresc la pori cntnd ja ln ic : iat ct suferim noi pentru pcatele voastre". Alii se lo vesc cu capul de pietre pe drumuri i n trguri, spre a stoarce ofrande de la trectori. 2) Unul din templele frumoase sintoiste, este i cel din Tochio (capitala Japoniei) din principalul cartier S him bashi* . Poarta este^ sculptat artistic i l c u it; iar templul este o cldire cu proporiuni mari. n luntrul lui, cineva intr cu respect desculndu-se ca i Musulmanii. Acoperiul templului este sus inut de coloane uriae; interiorul ns pare cam ntunecos. Pardoseala e aco perit de covoare dese fcut din scoar de cocotieri (nuci de coca). Tabernaco lul aurit din fundul templului, reprezint un punct strlucitor n semi-ntunerecul din templu. Serviciul religios sintoist, seamn n formele exterioare ntru ctva cu cel romano-catolic. Preoii sunt mbrcai n costume lungi de o singur co loare. Se arde tme n templu. Se reciteaz rugciuni, i se intoneaz imne de chorul vocal, n melodia oriental. Aci este o candel, ntre alte curioziti, care nu se stinge de secole, prin ngrijirea bonzilor. Mulimea credincioilor, n mare parte femei din popor, st jos pe clce, ntr'o atitudine respectoas. O grdin desfttoare de pini, ncungiur templul. Cprioarele umbl prin grdin, nesuprate de nimeni. O alee mpodobit cu felinare mici, duce la mormintele Shogunilor. Mormintele sunt nite mauzolee mari (cum sunt n Brusa din Asia Mic, mormintele Sultanilor), cu acoperiu rile n form de solzi semnnd cu templul nsui. Pe una din laturile grdinei se afl cldirile com orilor Shogunilor. Como-

religie, r liu vechime mai este rspndit n Japonia i Itin Iinimii. Pretutindenea i chiar pre cmpii ntlnim tempe n i ulii Ini religioase. n timpul de fa, elita japonez, tinde la formarea undi r<<li;; it ii i noui, cu elemente din religiunile japoneze i creti ni mi. Calendarul gregorian este ntrebuinat n cult i afaceri'e utili ului do la anul 1870 n co a ce 1). Nu de mult. timp a fost b l liiiduHfi cremaiunea pentru cadavrele omeneti.
iK 'o iifltft

Domnul D octo r B A D E A C IR E E A N U , A u to ru l Tezau ru lui Liturgic, iiiliUorete cu vaporul pe golful de F in lan d a de la"o rau l R eval, la frum osul ora Inlaingfors cap itala Fin land ei, M ari 2 8 Iulie anul 1898, p e n tru c e rce t ri litu rg ice .

I ii orice m p reju rare ne-am afl, s fim ngduitori. Mai bine s m ncm i'iifin, d a r din m unca noastr. i s nu ne batem f r folos*. Conf. i Dr,

nlc sunt nchise n nite lzi bine ncuiate. Ele constau din nite arme vechi, IH i le vechi, i suluri de papire lungi de un metru, cu maxime chinezeti atrililllte lui Confucius. Iat traducerea unei maxime : Oamenii trcbue s fie oneti.

I | Matignon, L orient lointain, Chine, Coree, Mongolie, Japon, Paris, 1903. 1) M. N. Bouillet, Diet, dhist., p. 1669. P .M . Georgescu, Tablou sinoptic .li loate relig. pmntului, Bucureti, 1870, p. 292. Crile vechi japoneze spun c lumea e creat de doui zei (kam i): Iamtyhi i femeea sa Ianam i. Acetia despicar cu lncile lor apele Oceanului i cir din adnc insulele Japoniei. Dup aceasta cei doui zei, crear pe semizei. I nul din acetia s'a cstorit cu zeia soarelui i apoi coborndu-se n luntre pe iprle Oceanului au ajuns la insulele Japoniei. A luat n stpnire insulele i apoi le-a lsat motenire fiului su Dima. Acesta a mprit aci 75 de ani i ,i murit n etate de 127 de ani. Acest Dima a dat natere ntregului neam ja ponez i dinastiei lui Micado. Amintirea acestei epocese srbtorete de Japonezi In '.!< ) Ianuarie n fiecare an. Deci, Japonezii sunt fii zeilor i ai soarelui. n rz boiul pe care lau avut Japonezii cu Ruii n anul 1904 sq., supuii lui Micado ni dovedit destul eroism i ndestultoare sentimente umanitare (Autorul).

40

DR. BADEA CIRESEANU

B ) Cultele p gn e n esistem atice.


1. S abeism u l *) numit astfel de la cuvntul ebraic ta'o stea, constelaiune, cer), const n adoraiunea stelelor, lunei i a soarelui. Sabeismul era foarte rspndit n vechia ome nire i anume printre Asirieni, Haldei, Arabi i popoarele no made. Este firesc lucru, c omul n leagnul culturei sale, sa nchinat totdeauna puterei, animalului ori obiectului care la im presionat mai mult i cu care a venit mai des n contact. Po poarele pstoreti din vechime, veghind noaptea lng turmele lor i ferindu-le de fiarele slbatece, sau orientat n stadiele nopilor, prin lun 2), stele, luceferi i alte corpuri cereti m podobite cu o strlucire plcut. Micarea regulat a acestora fcndu-le o plcere uimitoare i frumuseea lor atrgndu-le admiraiunea, de aci sa nscut cultul stelelor. ntunerecul mis terios al nopilor, a fcut s creasc i mai mult adoraiunea corpurilor cereti. Acest cult, cu timpul a perdut forma lui rom antic i a deczut atunci cnd sa crezut c aceste corpuri sunt locauri de zei i tot felul de spirite, i sa nceput deci nchinarea nnaintea stelelor, ca naintea unor fiine nsufleite3). n legtur strns cu adoraiunea stelelor, st cultul soa relui la popoarele ocupate mai ales cu agricultura cmpeneasc i cu diferite nevoi ale vieei. Cldura i lumina bine-tctoare a acestui planet, atraser recunotina omului, care aduse la rndul su drept jertf nchinarea nsoit de sacrificiu. Dintre popoarele nchintoare naintea soarelui ne aducem aminte mai ales de vechii Egipteni, cari divinizar* planetul i a fie care parte a Egiptului i ddu cte un nume d. e. Ha, Phra, Ptha, Ammon, Mentu si A tm u 4). nclzirea plcut a focului pe timpuri friguroase i lumina lui preioas n ntunerecul nopilor, nc nu rmaser fr efect naintea omului fr colib i adpostit numai pe lng arbori sau mprejurul colinelor. Perii urmtori lui Zoroastru, ca adora1 ) n limba ebraic D-n n n p y (ab) nsemneaz armat, exerciii militare, dar ier. 3 3 ,2 2 .

mai ales stea, constelaiune, i de aci i ea numirea sistemul sabeismului d. e.

Sabeitii, Zooteitii, Antropoteitii, amanitii i Fetiitii, astzi nsumeaz mpreun y t ' o 150 milioane de suflete. 2) Turcii pn azi poart pe stindardul lor semi-luna, ca amintire din tim purile strvechi ale Sabeismului. 3) lc. C. Nazarie, op. cit., Tom. I, p. 3 0 8 - 3 1 2 . 4) Conf. Jablonski, Pantheon Aegyptiorutn, Berlin, 1 7 5 0 - 5 2 . Lepsius, 6ud) bev atten Sleggptert, SBctlin, 1856. Wiedmann, ect)irijtc 91. 3. Don ^fame* tifd) 1 b iS au f Slleyanbet, 1880. Vechii regi egipteni se ntitulau spaima ini micilor i luminoi ca soarele".

TEZAURUL LITURGIC, T . II.

41

luri ai acestui element (jruQoAutpai), pn azi nu sting focul din iiIlistele lor 1). nchintori naintea corpurilor cereti, se mai afl n tim purile noastre printre slbaticii din Poliiiesia, Peru, Paraguai m , ii.; dar ntro form mult mai deczut se afl acum Sabei unul la Negrii din sudul Saharei pn la Sudan 2). Prin pr ile acestea adoraiunea soarelui i a stelelor, este nsotit de mii| mratiiuni grosolane i credine de tot felul. Luna pin se iH'Plieuz cu jocuri i orgii slbatece. D ei aceti pgni au idee In o zeitate superioar numit Zmbi , creatoare a lumei, totui noiunea aceasta elementar, se perde n noianul altor rtciri Io uirte3). 2. Zooteismul (djov-animal), este divinizarea animalelor i mloraliunea lor nsi. Egiptenii dac venerau unele animale, rodeau c nite fiine divine locuesc n e le ; de aceea ei adorau IIIn(olo ntrupate i onorau n acelai timp i pe animale c sau nvrednicit de o a putere zeeasc. De aci vedem c zootei umil egiptean er de o form mult mai idealic, de ct la pol'iurole slbatece din timpul de fa, unde se ador nsi vietile. lin animal mult adorat din vechime i pn n zilele noastre ni.ii ales la Negrii din Africa, este arpele . Cltorind cineva In nAiMile sudice ale continentului negru, unde reptila aceasta vlcloan i ngrozitoare este de o iuime fulgertoare i o puInro uria, gsete mai prelutindenea cultul acestei periculoase |ii:unii, dar mai cu seam printre triburile Toni i Ganni. Numoroasele victime omorte de erpi, au ndreptit aducerea de sai nlirii pentru mblnzirea lor, mai ales c in acele tri tropicale, ii hi ura perpetu i stepele vaste, contribuesc considerabil la nmulirea i creterea colosal a scrboaselor rep tile4). De altfel
I) Focul de pe altarul Iudeilor n care se ardeau sacrificiile, nc er I". -.1Aut, i trebuea s nu s sting niciodat (III M. 9, 2 4 ; II Par. 7, 1 ; III M o, 12. II Mac. 1, 19). Zoroastru aprinse focul sfnt, care se pstreaz nestins de atunci (sec. VI Iii ) >i pn azi n temple, de preoii lui. Pflzirea focului sfnt n templele romane, er ncredinat vestalelor. Romnul pzete i el n vatra sa focul, ca s nu se sting. Aa fac i Eschimoii, Indienii, Japonezii, Birmanii, . a. '.!) Cretinii adorau i ei soarele n secolul al 111-lea (Terul, advers, gen ii"', XVI) i al V-lea (Leon. Magn. Sermon. XII n Natal. Domin.), precum i fui ui (can. 05 Sinod. VI ecum.) peste care sreau. Dar i astzi triburile Tariii amoezii i Laponii, se nchin soarelui, lunci i focului, cu mpliniri de li i llicil, ')) Romnul respect i el stelele, luna, soarele, focul, trsnetul, fulu h ii I, pAmntul, apa, morii, se teme de vrjitori i crede n descntece, a cum fHiniii i popoarele arice. Romnul ns nu aduce cult acestor lucruri, ca popoak Ii Idololatre. La naterea omului, la nsurtoare, ngroparea morilor, la poiiiiiiin .i lor, la srbtori, n viaa social, poporul romn are iari o mulime iii il.ilinc aduse i pstrate de la popoarele strvechi (Autorul). I) Indigenii din insulele Cuba i Haiti, cu toat interzicerea spaniol i iun ii iiiA, svresc i astzi ascuni n pduri cultul arpelui" cu obiceiuri ngVo/lIoiue. Prin cntece de filiere, un arpe viu, enorm de mare, se sue pe un

oamenii aproape pe tot pmntul, nspimntai de erpi, au creat basme, legende, ghicitori, descntece i poveti exagerate, pri vitoare la aceste vieti ngrozitoare 1). Lupta omului cu erpii, blaurii, draconii i zmeii, este descris cu colorile cele mai vii n toate religiunile omenirei. De nici un animal nu sa temut i nu sa ocupat omul mai mult de ct de arpe. Prin urmare nu

U n pgn african zo o teist descnt, i se nchin erp ilor si sfini.

altar fcut anume pentru srbtoare. Adoratorii reptilei joac acum, cam fca der viii urltori, mprejurul arpelui, pn ce cad de ameeal i extaz. Apoi sacri fic oameni vii legndu-i de copaci i tindu-i in buci pe cari le arunc calde n gura arpelui. Acesta le nghite cu lcomie (Autorul). 1) Chiar zmeii ncuibai prin casele pustii, dup credina poporului nos tru, sunt tot un fel de erpi. Descntecele pentru ferirea de zmei i basmele din popor, mai toate sunt mpletite din fantazii asupra erpilor. Cine nu cunoate credina din comunele rurale despre arpele de cas ? Dar cte legende nu sunt create asupra copiilor, cari mnnc lapte din strachin mpreun cu arpele de cas geniul protector al fam iliei? Cine nu tie c erpii sug lapte de la vaci? a) Credinele acestea sunt vechi ca i lumea. Evreii adorar arpele de aram ; Egiptenii l nchipuir foarte des pe monumentele lor. Cneph, zeul Egip-

im mirm daca slbaticii mai ales din Africa sudic, se nchin ni imlfzi erpilor ca unor D um nezei1). Tot din causa fricei, Negrii din meaz-zi de Sudan, adDr i'rucoi ilul, iari un animal viclean, la, periculos i puternic i un lo u ; iar ali slbateci se nchin leopardului, leulu. i ilnliui-ului, din cauza forei uriae a acestor animale. .I. Antropoteismul (av0Qco^:o;-06s=ndumnezeirea omului), numit dup unii i Animismul (a n im u s^ suflet), este cultul ce un ndiice oamenilor vii, dar mai ales sufletelor celor mori. A\em 'In ihiln exemple n Istoria omenirei, despre ndumnezeirea mpmlilor, regilor, vitejilor i oamenilor de geniu, chiar n via lllml aceti muritori. Pentru convingerea noastr de aces.ea, nu imun de ct s ne aducem aminte de Cezarii Romanilor, de l.il:ii Lama ponteficele budismului, de marii escursioniti p rirtre niillml-Bci i de nii vitejii triburilor b a rb a re 2). Dar sub an:roIh ilnimn, nelegem cu deosebire, divinizarea m orilor i aducerea dn nacrificii naintea spiritelor lor. De altfel cultul morilor, li ni rin mult rspndit azi printre slbateci, este ntemeiat toi pe o ln;;o lireasc sdit n om. Cei vii totdeauna admir trecutul i gsesc la cei ncetai 'Im via mai frumoase caliti dect la cei cari tresc. InaaIrnllnr, nu er de ct un arpe. De asemenea Serapis, zeul aceluiai popor, se lii< lilpuin ncolcit de ase ori de aceast reptil. Zeul Isis tot n acelai chip se IiilAtityit. Dar i n cosmogonia babilonean nu lipsete balaurul", ori arpele". b) Romanii i Dacii nc erau foarte bogai n povestirile despre erpi. I unda cartea V-a, spune c nu e nici un loc fr geniu, care se arat adesea Iii Curm de arpe. Virgiliu n Eneida tot cartea V-a, descrie plecarea lui Enea itln < nrtagena, ntoarcerea lui n Sicilia, i artarea unui arpe monstru, c id e l ii ..iliit.it cenua printeasc. Indienii i toate popoarele orientale, au tradiiuni foarte bogate despre erpi. v) Esculap, zeul medicinei la Eleni, i azi st nchipuit pe zidurile din l'miipci, cu un arpe n mn vrt cu capul ntr'un vas cu medicamente. Zeia 1 1 ' it n i se desemneaz cu aceast jivin n mn. Multe zeiti vechi, au erpi Li picioare, n mni, pe cap i pe bastoane. ti) In cretinism, arpele tot nu fu dat uitrei. Arhanghelul Mihail se nffltlr,i/A nvingnd pe arpe. Sfinii George, Dimitrie i Teodor Tiron, viteji t'Alfliei, se desemneaz adesea nfignd suliele n corpul blaurului. Cazania de li /lua sfntului Teodor Tiron, ne spune c un arpe care mnca o lume nh i ii(;ft si ncolcia de mai multe ori o mgur, a fost omort de sf. Teodor. M ii ii ii Fecioar Maria a nscut pe Acel ce a zdrobit capul arpelui. La picioan L erucei de rstignire, arpele nc nu lipsete. Diavolul alu at chipul arpelui iilinl a nelat pe Adam. n fine, iadul e zugrvit pe Bisericile din comunele mi ,ile n chip de blaur enorm cu gura deschis ca s nghi pe pctoi. Conf. i i Drni. Teodorescu, ncercri critice asupra unor credine, datine i morav, ale pop rom., Bucur., 1875, p. 1 1 2 -1 2 2 . 1) Dintre toate aquariele din Europa, mai bogat n erpi e cel din Londra. Ail in'a nfiorat n vara anului 1897, mrimea colosal a erpilor boa, python uiiiironda (Autorul). 2) Apostolul Pavel vindecnd n Listra pe un neputincios, din cauza iu eic.t.i, preotul lui Joe aducnd tauri i cununi naintea porilor, voia s sacrili naintea lui Pavel i Varnava care nsoea pe apostol, ca naintea unor zei. I ' h apostolul mpreun cu nsoitorul su, s'au opus cu inzisten la aceast fr I' lege. Fapt. Apost. 14, 11 18.

44

DR. BADEA GIREEANU

ginaiunea creeaz cele mai frumoase icoane asupra strmoilor, cu privire la traiul, morala, obiceiurile i onestitatea lor. Cineva ns, nui poate da seama pentru ce prinii, rudele, am icii i cunoscuii lui, apar dup moarte, mult mai meritoi dect atunci cnd triau. Vitejii neamurilor, in via puine cununi dobn d e sc; dar dup moartea lor cnd zugrvirea eroismului se n florete de ctre urmai, eroii simt imortalizai prin monumente, statui, cununi, creaiuni de imne i povestiri mree ale fap telor lor. Tot aceasta se ntmpl in neles contrar cu crim inalitii i ru fctorii ordinari, cari au nspimntat n via pe con temporanii lor. Dup moarte apar i ei n memoria urmailor, ca indivizi nzestrai cu caliti exagerate n r u ; de aci apoi isvorsc descrierile vioae cu privire la omorurile, crim ele i ja furile svrite mai ales iu timpul nopilor. Tot ce poate imaginaiunea s creeze, se vedo n biograftele haiducilor, tlharilor i a acelor cari cutreer munii, vile i pdurile spre ai gsi prada lor. Orientalul i slbatecul fiind i mai aprini n descrieri i povestiri de acest fel, i formeaz cele mai de cpetenie subiecte din faptele celor mori, lat pentru ce, a dar, popoareleslbatece ador i acum spiritele morilor, lie din cauza admiraiunei calitilor bune ce au avut n via purttorii sufletelor, fie din cauza temerei de ele. Negrii din sudul Saharei, Cafrii i Ilotentoii, se supun terei mprejur n timpul copilriei lor, i sunt cei mai fanatici adoratori ai spiritelor celor ncetai din Via. Din cauza slbtciei n care se afl popoarele acestea, cultul spiritelor dege nereaz pn la aducerea de sacrificii omeneti, pe cari apoi le mnnc cu mare sgomot. Malaezii din insula Madagascar, cu toate opunerile europenilor, totui nu arare ori prznuesc cu desftare i jertfe de oameni, aducerea aminte de spiritele mor ilor. Prizonierii i dumanii njunghiai, n Madagascar au tot aceeai soart ca i n sudul A fricei: consumarea pe ntrecute, de ctre adoratorii spiritelor l). n America, pe lng rmii rurilor Ohio i Misisipi, se
1) In anul 1907, sa descoperit c i unii dintre tlharii chinezii d in T on chinul de sus au mncat cu lcomie carne de om. Cnd fur liberate de poterelearmate, mai multe victime din minele acelor bandii, se aflar fapte ngrozitoare. De cte ori lipsea hran tlharilor, prizonierii lor erau njunghiai i mncai. Femeile i copiii erau alei ca mai gustoi. Revista ,,LAvenir du T onkin" din acea localitate, pe la nceputul anului 1907, zugrvete n culorile cele mai negre canibalismul acelor Chinezi. Dar pentru bunul sim omenesc, nu mai art aci cele ce se petrec n mijlocul acelor feare omeneti. Nu numai bandiii, dar i ali Chinezi mnnc carne de om, i aceasta se dovedete din craniele i ose mintele omeneti gsite pe drumuri, a cror carne fusese fript i mncat. S'a mai dovedit tot n primvara anului amintit, c din cauza foametei ngrozitoare, i Indienii din unele provincii, desgropau cadavrele oamenilor mori i le mncau cu lcom ie! Iar n anul 1910 s'a aflat c i banditul fioros Ju a n Cmjci din Chili (America) mpreun cu ceata lui au mncat fripte pe victimele lor (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

*5

mai gisesc i astzi rmie din vechii Indieni, venii aci cin A iia, cup prerea etnologilor, cu 1600 de ani inainte de Hristos. \costi slbateci aduc spiritelor, sacrificii compuse din mncri, liAuturi i tutun. L a ocaziuni solemne, tribu rile acestea, cred inMiilieieite sacriliciele am in tite; de aceea, n scop de a da s irhrtloribr mai mult strlucire, aduc jertf, snge omenesc leat lin mfcelrirea prizonierilor, i din njunghierea chiar a amicilor ii rudelor mai de aproape. Muli Indieni din aceste locuri, fanat c i in credina lor se rnesc de bun voe, ca s i aduc sngele

Mai muli oam eni vii, su nt m n cai de

a n tro p o fa g i

n A frica.

ro l

I'M ni tar ul spiritelor. Adesea ori se aduce ca sacrificiu spiritului ui mare copilul intiu nscut i prinii mbtrnii. Dar din cauz c aceti slbateci, represint pe spirite sub Im u n i * simbolice de crocodil, arpe, broasc, lup, vac, vulpe, run i i, curcan i alte pasri i animale, i chipul ea atunci nuliii'ln de Totcu sau Totem de aceea i sistemul lor de cre 11111ii hi 1 numete Totenism, sau Totemism. Sacrificiele se -im pe altare de ctre pioi, purtnd msci urte pe fa 1),

I) Mftsci de felul acesta am vzut n toate muzeele mari din Europa s. e. Iu iiiii/ciiI britanic din Londra, Luvru din Paris, naional din Madrid, etnuunt/h din Berlin, nordic din Copenhaga, Grassi din Lipsea, nordic din Stoi Umilii, vremitugiu din Petersburg, etc. Mscile acestea sunt lucrate de slbateci

DR. BADKA CIREEANU

Fem eia n amanism e o vietate necurat; ea nu are suflet. Felul acesta de religiune se afl respndit n tim purile noastre, printre Samoezi, Gafrii, Hotentoi i slbatecii de pe m alurile rurilor Ohio i M isisip i1). 5. Fetiism ul , este' astzi cel mai josnic cult pgn2). El const n adoraiunea obiectelor artificiale, dar mai ales a tot ce nu e fcut de mn omeneasc s. e. a bucilor de lem n gsite pe drum, a pietrelor, rdcinelor, a arborilor, rurilor, m unilor, a ciolanelor prsite i n fine, a tot ce se prezint nensufleit i nelucrat de mn de om. Credincioii fetiismului, sunt n a stare de slbtcie, n ct nu au nici o noiune de ntruniri la cult, ori de pagode; ci fiecare din ei cnd gsete vrun feti adic un obiect din cele artate mai sus, i face onorurile cuvenite, mbrindu-1, strngndu-1 la sn, sau lundu-1 cu sine spre a-1 purt ca talisman. Cu drept cuvnt am zis c fetiismul este cel mai josnic dintre toate cultele pgne; cci pe cnd idololatrii adic ado ratorii statuelor, animalelor sau obiectelor de art, cred c prin acestea se nchin, unor spirite, fiine cereti, ori puteri naturale, fetiitii din contr, au convingerea c chiar acele lucruri natu rale, nensufleite, pe cari le gsesc, sunt protectorii i binef ctorii lor. De* sine se nelege, c superstiiunile cele mai escen trice sunt ncuibate n cultul acesta. Fetiismul i are credincioii lui printre cei mai napoiai slbateci din Asia '), America, Australia, dar mai cu seam printre Negrii din Africa central i sudic. Mai slbateci ns i de ct toi acetia, i mai nfocai fetiiti, sunt Dumanii (oamenii din tufe), tritori n sudul Africei. Ascuni mai mult n stufiuri i prin guri n pmnt, Bumanii un neam al Ilotentoilor, se deosebesc prea puin de animalele slbatece. Toi fetiitii la un loc nsumeaz, dup aprecierile statis tice, mai multe zecimi de milioane de suflete.

Planul materiei din Tomul ll-lea al Tezaurului Liturgic.


entru a s e studia sistematic i mai cu nlesnire aceast parte liturgic, este de nevoe n prima linie ca s ne formm o idee de sfintele locauri n care se adun cretinii pentru glo1) M. N. Bouillet, Diet, d'hist., p. 346. 2 ) Cuvntul Fetiism " se deriv de la portugesul ,,fetisso" sau feitigo" (factitium = ce e fcut spre fermecare) i nsemneaz obiect trebuincios pentru amgire, vrjitorie. Bouillet, Diction, dhist., p. 617. 3) i ntre Eschimoii i Samoezii din Asia este rspndit amanismul. Preoii lor mbrcai n sdrene i mpodobii cu coji de scoici, joac naintea mulimei btnd o dara (Autorul).

I-1lin en C elu ia Tot Puternic. La nceputul cretinismului lcca.... iii de nchinare fiind de o simplitate original, ajunser n Ir. ursul timpului a se construi cu mult m estrie .i cu tcat liiimiBooa arhitectonic, pe care a putut-o so ating o m u ljrin Milhra sa. Dar locaurile acestea, au i ele podoabele lor, eari "inioiizoaz cu ideea predominant n c u lt; pictur bisericeasc in in urmare, lucrat dup normele fixate din vechime n crellliiHii, cum i toat decoraiunea sfintelor Biserici n stilul,gustul I uminificaiunea religioas, sunt cestiuni cari se vor aeza, la 1 1mi>|iitu 1 Tomului al II-lea al acestui Tezaur. Dup ce ne-am introdus, a zicnd, n sfintele locauri, ml (rivim pe sfiniii servitori cu treptele lor ierarhice, stabilite iu Itnorica noastr ortodox. Nu trecem apoi cu vederea nici mloirole de cari au nevoe minitrii altarului n exercitarea cu l tului ea d. e. crile, vestmintele i vasele liturgice. Toate acestea I' il idiom cu privire la timpurile vechi i moderne. Mai departe ne ocupm cu nlarea minei cretinului n ii'; n tiile sfinte, prin m ijlocirea cntrilor i nigciunilor biseilrr ii. n fine, nelesurile simbolice avnd i ele un rost foarte uiiiilicativ n cult, ntocmesc de asertaenea o cestiune de n a re Intnios n studiul liturgic. Rezumnd a dar cuprinsul acetui Tom, vom ave ur ni. iii arele trei se ciu n i:

S E C IU N E A I.
L o c a u r ile de n c h in a r e a le c r e tin ilo r .

Cap. I. Locaurile sfinte vechi i moderne. Cap. II. Iconografia bisericeasc.

S E C IU N E A I I .
S fin iii s e r v ito r i a i a lt a r u lu i i o d o a r e le litu r g ic e .

Cap. I. Ierarhia bisericeasc. Cap. II. Odoarele trebuincioase la serviciul liturgic.

S E C IU N E A I I I .
M a n if e s t a r e a i s im b o lic a c u ltu lu i.

Cap. I. Manifestarea cultului n Biseric. Cap. II. Sim bolica cultului.

Or. liadea C ireeanu. Tezaurul Liturgic.

SECIUNEA l A
LOCAURILE DE NCHINARE ALE CRETINILOR
> 4.

Cuprinsul acestei seciuni.

ii toate timpurile omul i a avut l anumite pentru mplinirea cultului su re^ ligiosx). n timpurile preistorice cnd monoteismul er rspndit asupra omenirei i cnd tiina arhitec tonic er aproape necunoscut, omul i mplinea cultul su, sub umbra arborilor, pe nlimi i chiar n pdurile nfrunzite, unde n linite se ador F

ctorul a toate.

Dup trecerea unui timp ndelungat, omul nvnd ai sp colibe n pmnt, nu trecu cu vederea a-i scobi i templele sale n stncile de sub pmnt, apoi n stncile de pe supra faa pmntului i dup aceea a le cldi pe pmntul liber 2). La popoarele semitice i 111 special la Evrei , patriarhii ri dicau altare, fixau pietre i zideau stlpi 111 locuri frum oase; apoi turnnd unt de lemn a supra acestor monumente religioase
1) Noi dac punem n ordinea studiului nostru, ntiu locaurile sfinte i apoi ierarhia bisericeasc, o facem aceasta pentru motivul firesc c mai ntiu a existat n lume cultul religios pe un loc oriunde ar fi fost el i apoi dup aceea s'a instituit ordinea preoeasc; iar nu a existat mai ntiu preoia i dup aceea locul pentru adoraiunea lui Dumnezeu. (Autorul). 2) loan Mandinescu, Elemente de 1st. univ., Vol. I (1st. veche), Iai, 1879, p. 32.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

51

In iernii de slinire a lor, se adunau mprejur pentru a tduce * ui lui Iehoval). Abia Moisi hotr nfiinarea unui coit ca mu propriu pentru a se aduna n trnsul Evreii la rugciune; in David i iul su Solomon, zidir renumitul templu din Iei uni lini. Asirienii, Babilonenii i mai ales vechii locuitori din frunuHHole vi ale Tigrului i Eufratului, n timpurile strvechi se milium mpreun pe cmpii pentru a admir frumuseea cerului I i stelelor i a le aduce cult. De aci se ivi i cauza pantru him Asirienii i Babilonenii devenir astronomi vestii. Abi inii trziu se zidir temple n onoarea lui Ba al i a altor zeiti.

/r .

J.l/iii

1 fotnnul D o cto r B A D E A C IR E E A N U A u to ru l Tezaurului Liturgic, ihirtimi^to de la orau l H elsingfors cu vaporul pe M area B altic sp re m reu l hiht H lockholm cap itala Suediei, M ercuri i Jo i 2 9 i 3 0 Iulie anul 1898, p en tru studii liturgice.

Mczii, Perii, dar mai ales locuitorii vechiului ora Ecbahnni, 111cit se adunar pe frumoasele lor platouri muntoase i
lu.jiiidurite, spre a aduce nchinare stelelor i puterilor naturale. Fenicienii i Cartaginezii, tot asemenea nu fcur escepie Iu udimrile lor la cult, fa de contemporanii din alte naliniiiilili. n tru n cuvnt, toate popoarele vechi avur locuri Imliirllc lio mprejurul unui stlp, unui arbore, mprejurul unei Iiiri i n m uii chiar n cmpiele deschise, ori n pdurile ntune..... n i . pentru a glorifica Puterea cea nemrginit. I irotinismul ridicndu-se prin curenia nvturilor sale I i iipra tuturor credinelor vechi, afirm cu fapta cuvintele
I) I Moisi, 1 2 , 7 - 8 . 13,4. 19,22. 13. 31,54. 46,1. Asem. 1 Moisi, 28,18. 35,14.

uiv. BADKA UIKEEANU

Dom nului: c va veni timpul cnd nchintorii cei adevrai ac vor nchina Printelui in spirit i adevr * ) ; i casa mea cas de rugciune este 2). Pentru a se face a dar cultul n cretinism cu mai mult pietate i pentru a se da sentimentelor religioase un sbor ct mai nemrginit, a fost nevoe de a se nchina fie care cretin n locul unde sa aliat, dar mai ales de a se adun credincioii m preun in casa D om nului; cci sentimentele ca i ideile nu nfloresc de ct din contactul cu semenii n o trii; iar izolarea i retragerea de cercul social, nu arare ori duc la stingerea sentimentelor i mpuinarea ideilor. Dup cum, prin urmare, ideile se transmit din om n om prin contact i n trun chip minunat, tot a i sentimentele religioase se transm it cte o dat aproape incontient prin vieuirea mpreun cu cei de o credin cu noi. Iat dar legea fireasc ce a cluzit pe om n toate tim purile de a se aduna mpreun cu semenii lui la cult i la toate actele folositoare.

c a p it o l u l

r iu

LOCAURILE SFINTE, VECHI I MODERNE

5.

Adunarea cretinilor la un loc hotrt pentru nchinare.


retinismul aducnd n omenire o schimbare radical n ceea ce privete nvtura dogma tic i cultul, a fost nevoe de a se acomoda nouei religiuni, nu numai gndirea creti neasc, dar i manifestarea dinafaric a pietei religioase. n scopul acesta, spre a nu se ivi deo sebiri n formele eseniale ale cultului, se stabilir punctele principale pentru mergerea n comun n casa Domnului i unitatea de vederi n legtur cu nchi narea naintea sfntului altar. a) Marii dascli ai Bisericei, cunoscnd c numai pe idei de nfrire i egalitate se poate ntemeia stabilitatea i propirea cretinismului, se adunar, chibzuir i formular
1) loan, 4,23. Filip., 3,3. 2) Mat., 21,13. Marcu, 11,17. Luca, 19,46. loan, 2,17.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

53

i' J i)ut ei; in e a s e oglindesc toatq nvturile sfinte i prin tui nr explic luminos, tot ce ni sa orinduit de Mntuitorul lumei. I> ) Ereticii asiatici i africani, eind din snul ortodoxiei,
ii

ii vAlaturile pentru nchinarea n comun i fixar n acelai timp Ih'dnpsole spirituale pentru cei ce se abteau de la aceste d inui sfinte. Statornici n fgduinele fcute la intrarea n m ii11iiI Bisericei prin baia botezului, cretinii nfruntar ori cep iedlH si aprar cu brbie obiceiurile nrdcinaten mijlocul lor, ni privire la adunrile religioase. Iar atunci cnd puterea pg ni inului ncepu a descrete, cretinii se adunar n sfintele loca luri ou mai mare linite, cci nu' mai erau urmrii de du ii m i i ii doctrinei i ai vieei lor. / De i nu se nltur din cult nchinarea fcut de pios n ui oo timp i n ori ce loc i este chiar recomandat mai ales uimiri cnd ea se face cu toat curenia inimei, totui adunilin In comun au fost preferate din toate punctele de vedere, pentru ntrirea deplin a cretinismului. Dac. iie care pios h i li mplinit cultul su totdeauna pentru sine, n numele su l Inrn legile comune, poate c cretinismul nar fi ajuns la uilinoa n care l vedem acum. nchinarea in comun aa d a r , este puterea de viatei a

nr desprir de nvturile Bisericei-mame i de participarea I I cultul de origin apostolic. Dar urmrile triste rsrite din m urirea lor, pn azi ne arat n trsuri posomorite, starea uinllieioas n care noat aceti nefericii. Nestorienii, Monoh/lii si Monoteleii, nii prsind lumina adevrului, de o mie i 11ii* i sute de ani sunt sbuciumai n noianurile perzrei, isbii i|n luate stncile prpstioase, gata n tot momentul s se afunde pentru totdeauna cnd n abisul islamismului, cnd n acela al iilor confesiuni *). Starea acestor eretici o putem asemn cu o m m bie naufragiat n luciul cel nemrginit al oceanului; acum \ 11urile vijelioase ale apei, poart 111 toate direciunile pe acel nenorocit vas, pn cnd o isbitur puternic i d lovitura de iiel ro. Mai putem asemn starea Nestorienilor, Monofiziilor i 'Iniiotoleilor, cu o frunz smuls de vnt de pe un arbore verde; nr frunza fiind dus i nvrtit n aer de puterea i furia vn tului, dup un scurt timp e aruncat n vro prpastie ori isbit le vro stnc i aci czut i pierde urma ei. S a ntmplat cu iiresii eretici, ceea ce se ntmpl cu nite copii neasculttori desfaluriln printeti. Odraslele viioaseeind din cm inurileprinteti, cfililoosc dup aceea pe toate cile pierzrei, fiind n legtur cu oamenii de seama i nclinrile lor. Dar fiii rtcii sunt purliih do voia ntmplrilor nenorocite, pn la un moment dat, mul un sfrit tragic pune capt rtcirilor lor. Acum dar, vedem pentru ce se luar din vechime msuri le conductorii cretintei, ca toi pioii legai n tro inim
I) Vezi Tezaur. Liturg., Tom . I, p. 147159.

DR. BADEA CIREEANU

si un cuget curat, s se adune mpreun n casa Domnului i aci s prea mreasc pe Tatl cel c e r e s c ; vedem pentru ce sa intit n tracolo ca toi cretinii s fie un corp i a s se apere mpotriva celor cari au voit s le surpe credina i s le drme obiceiurile sfinte. Dac nar fi fost adunrile religioase, poate c nar li rsrit acei viteji ai credinei, cari au suferit cu atta senintate, martirismul pornit din partea pgntei.

ARTICOLUL I
ADUNRILE TAINICE ALE CRETINILOR N TIMPUL PERSECUTIUNILOR

6.

Casele de rugciune n timpul apostolilor.


n s
entru ca s ne facem o idee de casele n cari sf. apostoli i fceau rugciunile i mreau pe Dumnezeu, este de nevoe s cunoatem mai nainte de toate, planul i dispoziiunea locuinelor evreeti de pe acele timpuri. De la colibele primitive formate din crci de arbori i frunze, apoi de la bordeele spate n pmnt sau aflate prin stnci, movile ori vi adnci, Evreii ca toate popoarele vechi propind n cultur, au ajuns s nlocuiasc n decursul timpului vechile locuine, cu case luxoase i foarte frumos zidite. Pe timpul mprailor, palatele mprteti i acelea ale Evreilor bogai, erau lucrate de Feni cieni i arhiteci streini; cci fiii lui Israil dup cum nsui So lomon mrturisete aceasta nu tiau s ciopleasc lemne ca Sidonenii i meterii din alte ri1 ). ntm plrile istorice prin care au trecut Evreii, au fost n fireasc legtur cu gustul arhitec tonic i puterea populaiunei de ai construi locuinele. Cnd a dar statul evreu er n bune condiiuni, se construeau i edificiile ct mai mree 2) ; iar cnd alte state mai tari i n1) II Sam. 5,11. I Par. 15,1. I Imp. 5,6. 18. 2) Iat cum descrie profetul Iereinia luxul arhitectonic i mobiliar al caselor vechilor Evrei din Palestina de pe timpul su (sec. VII a. H .),n cartea sa cap.22,v. 14:

n x peci

v? jn p i tr n n

n u c TO

(Cel ce z i c e : mi voi zidi cas mare i cmri ntinse; i i face ferestre i o acopere cu cedru i o vpsete cu rou).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

DO

limbau domnia asupra Evreilor, lucrul urma de la sine, ca locu ii le e acestora s lie ct mai umilicioase. A se ntmpl n loute statele din lume. 1. Pe timpul apostolilor, cnd Romanii domniau n Pales tina se zideau case n Ierusalim ,"din crmizi arse n foc, ori minai uscate la soare; iar locuinele celor bogai, i acum se /idetu din pietre cioplite i meteugit ncheiate, pe cnd sriimea se mulumea i numai cu colibe de lemn, sau cu vizuini In pmnt, ca* i n ziua de astzi Acopermntul caselor er orizontal, spre a servi Evreilor i la alte n e v o i: a respira de pn ol aer c u r a t 2 ), a privi n deprtare vro festivitate, a dormi icolo pe timpul nopilor de var, a plnge pe mori i a vesti vro nenorocire a casei. Pe acoperemnt se mai construia adesea ori ) cldire ori un foior uiceg^ov, coenaculum), ntre buinat ca loc de cugetare, pentru vorbiri tainice, primirea \i unui oaspete, inerea bolnavilor, pstrarea morilor pn la nmormntare i n fine servia ca loc de ru gciu n e3). Cnd Domnul nostru Iisus IlristOs, a venit s mnnce pustele cu ucenicii lui nainte de patim, a trimis din Vitania lind se alia el, pe Petru i loan, ca s intre n cetatea Ieru Htliiuului *), i s-i pregteasc pentru acest mare act, un foior In un om pe "care l vor ntlni ducnd un vas cu apa 5). Teollluct si Zigaben, cred c Mntuitorul nu a spus numele acelui om, pentru ca Iuda s nu tie i s-l prind nainte ori cnd ura la mas. Kvangelitii ne istorisesc c lisus a intrat cu nvceii lui Iu foiorul pregtit0), i aci a svrit Cina cea de tain insti tuind inisteriul sfintei Euharistii. Foiorul er aternut cu es1) In cltoria cc am fcut-o n Palestina n vara anului 1904, am vzut n in utilii de lng Ierihon, nite vizuini naturale n peatr. ntrebnd de rostul untura, mi sa rspuns c ntrnsele locuesc Beduini sraci. De altfel i nite niMiiahi pustnici, locuiau n nite peteri scobite n dealul Ierihonului. Iar acoorizontale asupra caselor celor din Palestina i Egipt, cum i o cmar iln .iipra acoperielor, se obinuesc i n zilele noastre, dup cum eu nsu-mi am vii/ut (Autorul). 2) ii Sam. 11,2: i a fost ctre sear, c David sculndu-se de pe somn yi pirumblndu-se pe acopermntul casei domneti ( T I s r r jT S J!J! vzi1 tl> pe acopermnt o femee scldndu-se" . a. Iar n Deuteronom cap. 22.8, l'HIm cnd i vei zidi cas nou s-i faci grilaj mprejurul coperiului tu, s mi uluci vin de snge peste casa ta cnd ar cdea cineva de pe ea. 3) Isidor de Onciul, Manual de Arheol. bibi., pag. 92. Comp., Fapt. Npuftt., 9,37. I) Cetete Cltoria mea n Palestina" cu Istoria amnunit a oraului hntMiiliiinil, publicat n revista Biserica ortodox Romn" din Bucureti, inul XXXI, (1907), n. 2 (Mai), pag. 189 212. (Autorul). r > ) Vezi Cunotinele geografice vechi asupra Palestinei", ntocmite de jlllllr la faa locului i publicate n revista Biserica ortodox ro m n din Itm m rili, anul X X X I (1907), n. 1, pag. 6 7 - 7 1 . (Autorul). o) De i gsim la Marcu (14,15) cuvntul dvcxyaiov (foior), iar la Luca I ' M l) xutuXn|iu (locuin), totui dvayaiov ori avdjyaiov nu e de ct forma

DR. BADEA CIREEANU

tu r iT ) i mpodobit cu scaune, mese i alte obiecte ca s n ic e 2). De i acest loca ave simplitatea apostolic, totui aci se re vrs acum cu ndestulare prin Dumnezeu-Omul, spiritul celei mai desvrite dragoste, al sfineniei i al bunttei divine. Dup rstignirea i nvierea Domnului, apostolii se adunau mpreun cu mult temere, i i aveau consftuirile lor n case, fiind uile incuete de frica Iu d eilor 3). Motivul acestei temeri, er m nia rstignitorilor lui Ilristos, cari nu lsau nici acum s treac vro ocaziune, fr s reverse urgia lor i asupra n vceilor mesianici. Biserici, adic locauri zidite anume pentru cult, nu se aflau n acele timpuri, pentru c abi se ivise noua doctrin i apoi dac sar fi cldit locauri de felul acesta, ar fi fost ndat drmate de Iudei i pgni, i mai mare rsvrtire sar fi ns cut cu acel prilej. Iar dac aflm n scrierile N. T. cuvntul de Biseric (1 Cor. 16,19), se nelege prin aceast expresiune

ad u narea credincioii or.


2. nlndu-se Domnul la ceruri, apostolii aveau adun rile lor tot pentru frica Iudeilor, n casele celor cari din inim erau devotai nvturilor evangelice i n locuinele acelor pioi cari treceau la noua credin. Aceasta o afirm evangel ist ul Luca n Faptele Apostolilor (2,46), unde ne spune c ucenicii svreau frngerea pnei prin case (xoitoIxov) ludnd pe Dom nul i mulumindu-i lu i4). Una din aceste case er i aceea a Mriei, m aica evangelistului Marcu ). Cnd Petru a eit din temnia n care fusese omort Iacov cel Mare din porunca lui Irod, a venit noaptea la casa Mriei unde erau adunai i ceilali frai stnd in rugciune. Aci Petru btnd n poart i s adeschis i a fcut semn tuturor s tac i apoi le-a istorisit mi nunea prin care a eit din temni 6). Ni se mai dau i alte nume de proprietari n casele crora se frngea pinea i se fceau rugciuni, s. e. n casa lui Simon Curelarul zidit n Ioppe (Iafa), pe rmii mrii (Mediterane 7), a lui G am aliel8), etc. Deosebirea
doric corespunztoare cuvntului wtegtpov (foior). Ct despre evangelistul Luca el a luat ntregul n loc de parte, casa n loc de foiorul ci. 1) Luca 2 2 ,1 2 : i el (stpnul casei) v va art vou un foior marc aternut; acolo gtii". 2) Dr. Aug. Bisping, (rf(. bcv Guaitcjclicn ttadj 9)inru unb ufa, II 2lufl. aWilnfter, 1868, pag. 110 i 441. 3) loan 20,19. 4) Fapt. Apost. 2 ,4 6 - 4 7 . 5) Fapt. Apost. 2,12. 6) Fapt. Apost. 12, 13 seq. 7) Conf. Fapt. Apost. 10,6. Vezi i cltoria mea de la Ia fa i pn la Ierusalim , publicat n revista B iserica ortodox R om n din Bucureti, anul X X X (1907), n. 12, pag. 1 3 8 7 -1 3 9 9 . Descrierea acestei cltorii a fost re produs i de revista B iserica i coala din Arad (Transilvania), anul X X X I (1907), n. 21, pag. 6 ; n. 23, pag. 4 ; n. 24, pag. 4 ; n. 25, pag. 3 ; i n. 27, pag. 4. (Autorul). 8) Fapt. Apost. 5, 3 3 - 3 9 .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

o7

m*a numii, c cu o simplitate original se fcea frngerea 111 << liha Cu*elarului scldat n valurile mrei Mediterane i cu o Miilomnitae impuntoare se svrea acest act, 111 casa nvaI ului (iarm liel*). Dar afar de aceste locuine din Palestina, mai ill im caa pentru adunri i rugciuni, n diferite ceti depr1.1 Io. In Filipi gsim casa neguttoresei Lidia cea botezat de omand (K),40 Fapt. Ap.) ; n Tesaldnic pe acea a lui lason care m i sii lie drmat de Jidovi din cauza urei (1 7 ,7 ); n Corint 1 .1 a lui lus (18,7) i n Efes locuina lui Akila i Priskila (I Cor. 10 ,19 )- n toate aceste locuine se adunau credincioii, adu1 nu 11 laudi lui Dumnezeu i vorbeau despre nevoile lor" Se nai fceau rugciuni arare-ori sub cerul liber pe lng i h 1ri (F a jt. Ap. 16,13) i se intonau imne de laud In temniele

F n t n a isto ric din orau l Iafa (Palestina) din care am b u t ap M iu U 10 August anul 1 9 0 4 . E a se afl pe locul unde a fost casa lui Sim on C u re la ru l

in care a fost gzduit Apostolul P etru . (Fap t. Apost. 10,6). (Autorul).

ntunecoase n cari erau aruncai propoveduitorii cuvntului 1 1 apt. Ap. 10,25). Tot evangelistul Luca ne ncredineaz cu alt ocaziune ( I apt. Ap. 20,8), c foiorul (iW qgjov) din Troada n care se all.i noaptea apostolul Pavel cu credincioii lui, er luminat cu candele multe i apostolul a prelungit vorba pn la miezul iidptoi. Iar Petru obinuia de se rug i singur n casa de sus ii ro <V>[iu i'^eocpov). Adesea ori intrau apostolii pentru rugi n templul din Ierusalim 2).
1) Gueranger, Inst. Lit., Tom . I, pag. 30 31. Conf. Fapt., Ap. 9,43. 10,6 (| 10,19.10,32. 2) Fapt. Apost. 21,26.

Frngerea pinei ave loc pe un altar care nu er de ct o mas simpl. Aceasta o afirm apostolul neamurilor n epis tola ctre Evrei (13,10): avem altar, din care nu au drept a m nca cei ce servesc cortului, artndu-se prin aceasta supe rioritatea altarului din Noul Testam ent fa din cel din Vechiul Testam ent ) 3. n adunrile credincioilor din timpurile apostolice se ceteau buci din V. T. dar mai ales din epistolele apostolilor i din evangelii. A, apostolul Pavel cu privire la aceast lectur, sftuete pe Coloseni n chipul u rm to r: Salutai pe fraii cei din

L aod icea i pe N im fan i Biserica cea din casa lui. i cnd se va ceti aceast epistol de ctre voi, facei s se ceteasc i in Biserica Laodiccnilor, ca i voi s cetii pe cea din L aod i cea 2). Iar la sfritul primei epistole ctre Tesaloniceni acest apostol adaog : V ju r in Domnul, ca aceast epistol s se ceteasc tuturor frailor sfini 3). Cum c i evangeliele se ce
teau n adunrile apostolilor i ale celorlali frai, pare c apos tolul Pavel face aluziune la aceasta n epistola II ctre Corinteni (c. 8 ), cnd zice c acest frate L u ca s'a fcut renumit prin evangelic in toate B isericile 4). Dar mai lmurit vorbete despre aceasta, istoricul Eusebiu, cnd susine c sa ncuviinat de apostolul Petru ca nvturile Mntuitorului scrise de M arca, s se ceteasc in Biseric 6) %La toate aceste cetiri i explicri fcute do oameni destoinici n ale scripturei, femeile trebuiau s tac l s ascu lte ; dialogii i ntrebrile erau in terzise. Femeilor se mai recomanda la rugciune, simplitatea hainelor i nvlirea prului; iar brbailor, descoperirea ca pului (I Cor. 11, 1 23, 14, 1 36). Atunci cnd nu se aflau nvai n scripturi, er tcere n adunare i se ruga fie care in limba sa lui Dumnezeu (I Cor. 14,28). Solemnitatea cu care se frngea pinea, er cu totul m rea i impuntoare. loan Hrisostom ntro cuvntare a sa, arat o adnc admiraiune ctre acea strlucire i ntreab c ce fceau apostolii cnd mncau cinele cele sfinte (euha ristia) ? Oare nu le mncau in rugciuni i cntri''? Nu in nvtur ndelungat i mult nelepciune ?* ). Cretinii din acele timpuri apostolice, se ntreau ntre ei nu numai prin unitatea de credin i adunrile religioase, dar i prin mngierea suferinzilor i venirea n ajutorul aces tora cu mijloace materiale. Strngerea de ajutoare, er sftuit
1) Vezi activitatea sfinilor apostoli Petru i Pavel n Cuvntarea panigiric" fcut de mine i tiprit n revista Biserica ortodox ro m n u din Bucureti, anul X X X (1906), n. 3, pag. 3 4 1 - 3 5 6 . (Autorul). 2) Colos. 4, 1 5 - 1 7 . 3) I Tesal. 5,27. . 4) II Corint 8,18. 5) Euseb. Hist. eccl. lib. II, c. 15. 6) I. Hrisost. Homil. X X V II in I ad. C or.: 01 dbioaToA.oi t u >v I e q v euTvcov Exetvoav x enoo]aav; ouyv i eu; eujrd TQobrr|aav xui vjxvcoftiag... x. t. A ~

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

59

le iifOHtolul Pavel, s se fac n adunri mai ales Duminica i'111m 111.... lat cu nchinarea cretineasc, trebuia s aib loc i ni|ii(ren aminte de fraii cei nenorocii i aliai n neputin 'In ;i ctig pinea cea de toate zilele1). ntre cei darnici i Indiiilori ctre sraci, se distingeau Filipenii i Corintenii, cfnrii ipostolul le mulumete cu prisosin i i binecuvinteaz | M < n tm i drnicia lor 2). La eirea din casele de rugciune, apostolii se despreau -If credincioi, rostind cu dragoste freasc i cu blndeea r e i mpodobea, cuvintele : < < Domnul fie cu i\oi. n aceast vesiii e nvceii lui Ilristos erau ntemeiai p,e fgduina dat Im (o Domnul: Iat eu sunt cu voi in toate zilele pn la *1iii ritul lum ei 3).

f
C i

locaurile de nchinare n secolul ll-lea i lll-lea.


\
ct credina cretin se rspndea de ctre apostoli cu o mpeziciune uimitoare n toate prile lumei, cu atta se nmulir i inimicii cretinttei, i fcur tot felul de rele cu ncepere mai ales de la crudul Neron (an. 5 4 08), i pn la i m u n u l Diocleian (an. 284 305). Acum cretinii nu mai aveau .1 In >t cu Iudeii slbii i mprtiai n lume de mpratul I il (71) 81 d. Pir.), ci aprinser mnia Romanilor, n cari gsir iii iii dumani foarte puternici, sub domnia crora se alia aproape inul; lumea cunoscut pe atunci. mpraii romani prevznd stingerea religiunei lor str11misnti prin rspndirea cretinismului, nu cruar nici un mijloc ne uman, prin care ar ti putut mpedeca din mersul ei noua religiune. De la jum tatea secolului I i pn la n ceputul secolului IV-lea, privim la cele mai nfiortoare munci, i m ura fur supui cretinii. Neron a dat semnalul chinurilor iplinite cu cruzime asupra eroilor credinei, iar Diocleian prin 'dlclele sale, a atins culmea ori cror torturi nchipuite de mintea omeneasc. Eusebiu istoricul, cu toat iscusina lui pe i irn a avut-o n mnuirea condeiului i ncercarea de a scrie - iimcenele persecutiuni, totui mrturisete n Istoria sa bise riceasc c a fost martor la rbdarea cretinilor muncii din poruncile lui Diocleian 4), dar nu are cuvinte pentru a art ee;i ce sa pus n execuie din aceste ordine B ). Acum ne in1) I Corint, c. 16. 2) II Corint. 8,9. Conf. Filip. 4,10. 3) Mat. 28,20. De altfel, aceast salutare freasc a rmas n fiin pn it/i printre cretinii pioi dar mai ales printre clerici. Aceasta este i origina apoli .ului" nostru. Conf. Tez. Lit., Tom . I, p. 8. 4) Euseb. Hist. eccl. lib. VIII, cap. 9. 5) Fuseb. Hist. eccl. lib. VIII, cap. 6.

GO

DR, BADEA GIREEANU

cliipuiin dar, pentru ce i dup timpurile apostolice i vedem pe cretini fcndu-i rugciunile tot n tradiionalele foioare i n locurile ascunse. Aceasta o afirm i Recogniiunele (X . 71) atribuite lui Clement Romanul. Iar Pliniu cel tnr (- * 114) proconsolul Bitiniei, n epistola sa trimis lui Traian in anul 104, zice c cretinii se adunau n zorile unei anumite zile (Duminica) i cntau lui Hristos ca lui Dumnezeu. Satiricul Lucian de Samosata ( f c. a. 200), ne povestete n secolul 11 , c ntmplarea la dus ntro cas necunoscut, n care aflnd o scar lung cu trepte, sa suit ntro camer superioar

m podobit cu ornamente aurite, ca i casa lui Menelau descris de Hovner; aci a gsit oam eni stnd in genuchi avnd feele lor p a lid e 1). De i mrturia aceasta o avem de la un satiric, totui
alegnd partea istoric, vedem unde i cum se rugau cretinii prin secolul II. Ei mai alegeau aceste locuri i pentru un folos n d o it: spre a ascunde de ochii pgnilor misteriele sfinte, i de a se deosebi n rugciuni de idololatrii cari i aveau zeii lor pe la rspntii i aci cu o ipocrizie intenionat, fceau tot felul de m icri comice, naintea statuelor nensufleite. Iar despre nite locauri, zidite de cretini anume pentru cult, nu gsim nici o urm n acest secol. bj Abia n secolul III-lea vedem ivindu-se o nenelegere ntre o ceat de cretini i alta de negutori, cu privire*la con strucia unei Biserici n sensul propriu al cuvntului. Locul pe care trebuia s se zideasc casa Domnului se afla n Roma, si er acoperit de ruinele unui institut de militari invalizi. Cretinii cereau acest pmnt ca s-l curee i apoi s construiasc pe el sfntul loca: iar negutorii mai nclinai ca de obiceiu spre cele materiale, la rndul lor pretindeau locul, spre a zidi pe el prvlii pentru mrfuri. Ambele cete nenelegndu-se, au apelat la toate instanele judectoreti pn cnd au ajuns Ia mpratul de pe acel timp A lexandru Sever (222 235), cu ru gmintea ca monarhul s se rosteasc definitiv, cui s se dea acest pmnt, ajuns acum un smbure de discordie. mp ratul dup chibzuin sa, porunci c mai bine este ca o divi nitate s fie adorat n acest loc cu un cult oare care, de ct s zideasc aci negutorii prvliile lor 2). Cretinii a dar construir Biserica i se adunar n trinsa pentru rugciune *)
1) Lucian n Dialogul Pliilopatris", No. 23 (^OMJixQiq - iubitorul P a triei), ce i se atribue cu n d o ial; dar unii Cred c acest dialog a fost compus n secolul IV. Lucian fu nscut n Samosata ctre anul 120 d. Hr. i mur aproape de anul 200. El e numit de scriitorii moderni Voltaire al anticitei" pentru spiritul su sarcastic i satirele pe cari le ntocmia cu privire la cultul cretin, pgn, moravurile societei . a. De la Lucian au rmas multe scrieri ca J)ialogii m orilor, D ialogii zeilor . a., tradusei tiprite de mai multe ori. Conf. M. N. Bouillet, Diction, dhist., p. 1077. Vezi i Ios. Bingami, Orig. s. Antiq. eccles., T. III, 1, VIII, cap. I, XIII. 2) Lamprid. in Alexand. Sever, 49. 3) Pe la anul 245 gsim pe neobositul propoveduitor al credinei cretine,

(
TEZAURUL LITURGIC, T. II. 61

Dupi v ro treizeci de ani dela sentina dat de Alexandru Nnvor, ca:e dup cum vzurm er un ngduitor al cretinilor, iillrtm pe mpratul Galien (260268) iari aducnd pacea n rrMstinisrr, adesea ori turburat de succesorii lui A lexandru1), (inlion piblic un edict prin care ngdue episcopilor a servi 'i'li slint( fr sfial i le ddu napoi Bisericile rpite de pl^ibii. E e erau foarte multe la n u m r2). Mai pe urm acest mprat public i un al doilea edict prin care pune pe episcopi !,ii In posesiunea cimitirelor, rpite n timpul trecut de idololatrii3). c) Suindu-se pe scaunul mprtesc fiorosul Diocleian rix i . 305i, veni iari urgia pgimeasc asupra cretinilor. De nnlft dat ns, torturile aplicate asupra celor ce mrturiseau pe lliintos, itrecu r ori ce grad de cruzime, la care sar mai putea li.indi omul4). Dar s lsm pe istoricul Eusebiu s ne poviviteasc el, cele ce singur a vzut. n al nousprezecelea an iii dom nia lui Diocleian (an. 303), zice Eusebiu, in luna Distri, / . rare hom anii o numesc Manie, puin m ai nainte de timpul

iuti miilor Domnului, se publicar edictele prin cari er p o nt urii ca Bisericile s fie drmate din temelie, crile sfinte m i fie ars?, persoanele de vrednicie, cari ar rm nea tari in nmrturisirea religiunei cretine, s fie acoperite de nelegiuire i imparul si fie dus n ro b ie 6)... Ia r Petru unul, din cm raii mpratului, ne supunndu-se ordinului de a jertfi zeilor, fu ridicat in aer i muncit crud pentru a fi, silit s jertfeasc. Statornic in credina sa, in mijlocul muncilor, i fiind att de H / Wm l in ct i se ' vedeau oasele, tiranii i turnar n ranele Iul sare i oet. Vitejia lui Petru fiind nemicat prin du rerile cele m ai iui, clii aduser un grtar i foc pentru a-l itnlr e u ncetul, s nu m oar prea curnd i a s scape de 11 ti im e )... Dintre cretinii din Egipt, unii fu r ari de vii pi alii aruncai n mare dup ce au fost sfiai cu unghii i/ i fer i dup ce au ptimit tot felul de munci. ,7). Ascuitul
( li lyni ir Taumaturgul, construind n oraul Neocesarea unde episcopia el, o Biseric pi nt i ii i ndiinarea naintea lui D-zeu. Conf. Bourasse, Archeol.chret., Tours, 1867, p.S7. Iar n Nicomidia, pe timpul lui Diocleian er una din cele mai frumoase lli'i m i ale acelui timp. Lactaniu (f 330) n scrierea sa ,,De mortibus persecuini'inn", cap. XII, ne spune c din porunca lui Diocleian a fost drmat. 1) mpraii cruzi cari fcur ru cretinilor, n intervalul de timp de la Aliiimilru Sever i pn la Galien, sunt aceti trei: Maxim Tracul (2 3 5 -2 3 8 ), |)n Iu (240 251) i Gal (2 5 1 253). 2) Martigny, Dictiomiaire des antiquites chretiennes, ed. III, Paris 1889, p. 90. 3 ) I Ins., Hist. eccl. VII, 13. 4) Despre persecuiunea furioas a lui Diocleian n contra cretinilor, o h . Cuvntarea panigiric" ntocmit de mine i publicat n revista Bisel< ii n itrlodox liomnudin Bucureti, anul X X X I (1907), n. 1, p. 8 9 - 9 / . (Autorul). i) In s., Ilist. eccl. VIII, 2. <i) Euseb. Hist. eccl. VIII, 6. Conf. i scrisoarea enciclic a Bisericei din Umil ii i despre moartea lui Policarp, n Migne, textul latino-grec, Tom. V, pen ii ii i c vedea i chinurile cretinilor din secolul al 11-lea. Iar la Eusebiu, aceast pili li Iii .i sc afl n Istoria sa bis. Cartea IV, cap. 15. /) I useb., Hist. eccl. VIII, 8.

sablvlor era tocit de prea multe ucideri i clii obosii de a munci pe martiri, se schimbau rnd p e rnd. Am fost i m artor la
nfricoatele suferine i la inimoasa rb d a re a acelor credin cioi...1) Iar ceea ce s'1 a petrecut in Pont, nu se poate spune f r

ca cineva s nu tremure de spaim . Unii avur degetele str punse cu trestii ascuite; alii avu r coapsele i celelalte pri ale trupului arse cu plumb to p it; unii fu r muncii cu noui chinuri inventate de judectori, cari se ntreceau unul cu altul

In c h iz ito rii p a p a li i regeti, ard de vii n Isp an ia pe oam enii nevinovai. A rd erea sub num irea de auto-da-fe (act de credin) se fcea ca i in alte ri cu o nfricoat solem nitate.

in nscociri de acest fel... Nu s'ar putea spune cte persoane au fost cari avur ochiul drept smuls cu ferul sau ars cu foc...2) Ct privete pentru torturile aplicate episcopilor, am artat intro lucrare deosebit acele chinuri, la cari de asemenea am fost m artor ocular...3) Fem eile ne fiind, mai slabe in credin de
1) Euseb., Hist. eccl. VIII, 9. 2) Ibidem, Hist. eccl. VIII. 12. 3) Ibidem, Hist. eccl. VIII, 13.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

63

(ill hitrbiii, su ferim aceleai munci i lu ar aceleai cununi1) ..


Iul in bl ui acesta arat persecuia lui Diocletian i L actan ii i ; . 1. 10) n scrierea sa De mortibus persecutorum. lat; dar cum descrie Eusebiu martorul ocular, suferinei? rcsliniltr num ai ntro singur persecuiuixe, adic acea pornii Ir IMocbian. Episcopi, preoi, diaconi i cretini de toate etile i nmdiliunele deopotriv erau torturai oribil, spre a se lepdt Ic Invlturile lui llristos. n tot imperiul roman miile de vielinie, sueriau cu fruntea senin aceste grozvii, pentru a st ntinde ale vrul n lu m e2). Er a dar un lucru prea nenncnmat iain tea tiranilor, ele a se drm a Bisericile cretine. d) Acum ar urma s stabilim cum era forma arhitecto nicii si a r e era mprirea interioar acelor 1 biserici din se<o lu l I I I . Credem ns c tiina nar i in msur s se pronune n ndestulare asupra acestei cestiurii, pentru c lipsesc cu de ny Ari re isvoarele n privina aceasa. Eusebiu care afirm faptul im < 1>ntei i al distrugerei bisericilor, nu ne d nici o lumin *l< pro d ieritele lor forme. Noi, fcnd ns o ncercare de a In ifnou aceast problem pe baza mai mult a probabilitiei, i n|iilai de in ele figuri de Biserici sculptate pe sarcofagii n secolul III credem c acele locauri sfinte, trebue s fi avut altarul n Inrmfl de sem icerc, apoi corabia i n tine porticul aa cum sa ulii .imit totdeauna. Aceste pri ale B is e ric e v a u 4bst dictate de linlenia tetelor liturgice, ct i de mprejurrile diferite 3). Lu mina zilei se primea prin mai multe ferestre i ui. Iar la o 'l< nc riere n ai minuioas a acelor Biserici vechi, nu putem nainta. Dionisie Alexandreanul (7 264) mrturisete c cretinii 111
1) Eusebiu, Hist. eccl. VIII, 14. De alt'el i torturile inchizitorilor papali i regeti, fptuite din secolul Ml X IX 111 Francia, Germania, Italia i cu deosebire n Ispania, asupra protestanilor, lvivilor, ereticilor, vrjitorilor i a nevinovailor ce cdeau n disgraia inchillorilor, nu fur mai pe jos de ct torturile din timpul primelor secole cretine, lin In/itorii nu s'au dat la o parte de la nici o tortur de felul acesta: a svfojulivi, prin ap, a frigerei pe jeratic aprins, a ntinderei corpului pe o roat lllvArlit d'asupra focului, a spnzururei cu capul n jos i n fine a ard erei i/c fii pe foc a miilor de oameni. Arderea pe rug a acestor nenorocii se fcea 'ii l'JVtorete (auto-da-fe), n pieele publice ale oraelor, trgurilor i satelor din ii i .ipusul Europei. Torturile inchiziiei le cunoatem din Istoria omenirei i cr ii ramase de. la inchizitorii acelor timpuri. Chinurile se fceau din ordinul tribunalelor papale i regale din rile ii|iiiM*ne. Tribunalele inchizitoriale erau compuse mai ales din arhiepiscopi i 1 M ici papali. Ordinele acestora se aplicau de autoritile lumeti cari ascultau i i i groaz de scaunul Romei. Regii i mpraii, dau ajutor cu tot zelul la exe. 111.ura ordinelor inchizitoriale. Nobili, ceteni, preoi, rani, fecioare, vduve, d eopotriv mureau n chinurile artate mai sus. Cu ct torturile erau mai nfioiniM.nv, cu att clericii papali ludau mai mult pe Dom nul". Vezi L Histoire 1I1* re q u isitio n , par Limborch, Amst. 1692, ct par A. Lorente, Paris, 1815. Conf. M N. Bouillet, Diction., op. c., p. 883. Vezi i Eusevie Popovici, 1st. Bis., vol. II, |p < , p. 71- 73, 104, 235 -2 3 6 . Asem. Tez. Lit., T. II, p. 33, n. 1. 2) Euseb. Hist. eccl. VIII, 6. 3) Bisericile din secolul IV nu ar fi fost mprite n altar, naos i pro files, tur o datin veche motenit de la strmoi.

64

DR. BADEA CIRESEANU

timpurile de ^rele ncercri din partea tiranilor, prin urinare n secolul II i III, se mai rugau, svreau cultul i ineau adun rile lor, pretutindinea pe unde i gseau refugiul d. e. pe cm pii,

in singurti, in corbii pe ap, in grajduri, in temnie i in /ine pretutindenea er Biserica lor1 ).


8.

Catacombele cretine din mprejurimile Romei.


J i t timpurile noastre de fa, Roma ocup ca ora populat, abia o parte din vechea cetate care era odinioar lala In mei pgne. n luntrul zidurilor cari ncungiurau oraul n vechime, acum spaiul este aproape pe jumtate acoperit cu grdini, cu livezi, cu Vii i cu locuri virane, unde pometul sau blriile, cresc printre ruinele mree, rmase de la aceia cari domnir oare cnd n lume 2). 1 . n afar de murii cetei, vedem aceeai pustiire; dar pretutindenea sunt semne de mreia vechilor locuitori. Aici n tlneti nite apeducte uriae, de o lungime aproape fr sfrit, prin cari Romanii i aduceau n ora ap limpede i bun de but, din munii pduroi i plini de isv o are; dincolo vezi ros togolite nite ziduri colosale cari i inspir admiraiune i fiori ; mai ncolo zreti strlucind la razele fierbini ale soirelui, r mie din blocuri de marmor sau piatr alb, n semn c vr'un patrician sa desftat aci n palatul su, ncongiurat de familie, de numeroi sclavi i toate buntile pm ntului3). Iar la vrun col de colin, nite ruine ne bgate n seam, i aduc aminte c poate aci er odat vrun templu pgn, n care se srbtoriau zilele mari i festivitile romane. Toate aceste rmie vorbesc cu prisosin cltorului, despre luxul, bogia i str lucirea, ce aveau loc odinioar la Romani. Nici un popor din acelea cari au trit nainte de era cretin, nu ne inspir atta m reie ca strnepoii Ini R o m u l; i n nici o parte a lumei, nu ntlnim, n timpurile clasice attea lucruri minunate, de o finee rafinat i de un gust ales, cum gsim acestea n epoca vechilor locuitori ai Romei. Pretutindenea pe unde clcar ei, lsar posteritei urme n eterse de puternicia lor, prin poduri
1) Apud tiuseb., Hist, eccles. lib. V II. c. X X I I : TT 6 xj<; xa() tlxaotov GXwjJtoog xojto, Jtavrjyv)Qix6v r)[uv yeyo\e younov dyyoc- syr^ua- vaOq nuv&o^etov 6eo|x(ori'|Qiov. 2) Dup aprccicrilc istoricilor, Roma veche numra vro 3 milioane de locuitori, 500 de temple i 37 pori ale cete i; pe cnd astzi abia atinge cifra de 500.000 de suflete. M. N. Bouillet, Diction, dhist. et de Geogr., 16 ed., Paris, 1860, p. 1525. 3) Foarte frumos descrie Cicerone n cartea sa De senectute" viaa de la ar a bogtailor Romani.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

65

gigantice, dum uri tiate n piatr, monumente mari, i attea ninintiri n fata crora rmnem uimii. Dar pe ct Romanii urmi naintai n cultura lumeasc, pe att erau napoiai monlm ente, mii ales in timpul imperiului. Dac is pe cmpiile ntinse, Roma cea pgn a lsat urme de felii acesta, apoi i cretinii din acest ora prigonii din l*ate prile sco bir i ei cu rbdare mai bine de dou secole si lunilate n adncurile pmntului, nenumrate galerii supra pune i n criciate n toate direciile/ i apoi n ele spar mi lioane de morminte i numeroase chilii i bisericue. La scohlrea acesto* m isterioase catacom bei), i silir pe cretini perMiruiele crncene ndreptate n contra lor, cari inur vro 250 iii' ani, adici cam de la anul 64 i pn pe la l3 , cnd Mafnln Constantin prin edictul su d e d a MUan, ddu cretinilor llhnrtatea religioas, dup ce n timpurile trecute, s vrsase itiAtu snge le nevinovai. 2. Nercn fu cel dntiu mprat pgn, care porunci s m c urz de vii m rturisitorii lui Ilrfistos, s-i arunce n gurile tia relor slbatece i s-i extermine prin tot felul de chinuri, pentru tiu se nchinau zeilor, lepdau obiceiurile pgne i erau nvinuii de tot felul de nelegiuiri. Cruzimile se ascuir att de liiull n tim ul lui Neron i a altor mprai de felul su, n c t i oti ni i nu mai aveau viata ngduit i i cutau acum scniiioa n pduri, vi, locuri neumblate, dar mai ales n crpIii11 In i adncimile pmntului. Dac viaa cretinilor nu era ngduit, cu att mai mult nchinarea lor er prigonit, iar iimrlii lor profanai. i cum omul a inut n toate timpurile de datorie sfnt ca morii lui s se cinsteasc i s nu se ating ulmnni de ei, nici s-i profaneze cu cuvinte ori cu lucruri neunite, cu att mai vrtos cretinul a mpodobit ngroparea morlllor lui, cu rugciuni, cntri sfinte, binecu vntri bisericeti, I iu pstrat totdeauna n locuri curate, cu o cuvenit evlavie, i Inimoas aducere aminte de e i 2). Din aceste motive dar, s num-n ideia la cretinii din Roma, ca s-i sape galerii pe sub
ii

I) Unii deduc numirea de catacomb, de la prepoziiunea greac x atd inii Mibt) i xufifJog ori -nifipog - tumulus (groap fireasc sau fcut de mn ....... alii o deduc de la verbul latinesc cubo, combinat cu prepoziiunea cum il ii',i i nsemneaz ceea ce nsemneaz i verbul ja c ere (a fi culcat). Dar e mai |M"lnihil i'A numirea de catacomb se deriv din xu tu xu(a{3ti (suteran, groap kiil' Hi ui natural). Catacomb as dar nu nsemneaz de ct adn citu r in MtHflH/. (Martigny, Dictionnaire des antiquites chretiennes edit. III, Paris 1889, litUi I I ) La nceput catacombele se numiau cim itire (xoijitittj qici) ori cripte | 111 i n u ) , i tocmai mai trziu cnd se ddur uitrei -poate prin secolul VI , ill...... numirea de catacombe". Conf. Euseb. Popovici Catacombele Rom ei" ilt hyi ir public inut n Cernui n anul 1882 i publicat n ..Candela" No. 9 l iu illu anul 1883.

.) Mich. I leinecii, 9Uit)Ubung ber altcn unb neuen riccfjifdjc Sl ivdjc. i# cipl/ ll, III, T h. s. 8 0 : Bcmt nun ott ber Sird)C ctitigc 9ul)c Oefd)et)retc, n i'll raion fie biofe Splcije mit geringen mufcrn u fiefinuen, bamit fie barinncn i"i 1 '1111> unb SEBcttcr cinigcr maffctt modjtcn gcfidjcit fetyn".

| j | ,

Ih

Ihiitni Cireeanu. Tezaurul Liturgic.

66

DR. BADEA CIREEANU

pmnt, s-i ngroape acolo pe morii lor, s se nchine lui Dumnezeu n timpuri de prigoniri, i sa se adune n ele pentru sftuiri tainice. Peteri aproape la fel cu acelea de cari ne ocu pm, se mai aflau i n alte pri locuite de cretini d. e. n Neapole, Siracusa, Ispania, insula Malta, Siria, Alexandria, e tc .; mai cunoscute sunt ns cele de pe lng Roma, asupra crora sau scris multe cri de ctre arheologi. Catacombele cretine din mprejurimile Romei, sunt dup cum sa artat, nite galerii spate n adncimea pmntului, avnd limea de vrun metru i jumtate, iar nlimea ntre 2 i 4 metrii. Pe de lturi, galeriile au n dreapta i stnga mor minte (loculi) scobite orizontal n prei n form de firizi; din distan n distan, ntlnim chilii (cubicula) i b isericu e; cele din etagiul I-iu sunt iluminate puin prin nite ferestrue ver-

D om nul D octor B A D E A C IR E E A N U A utoru l Tezaurului Liturgic, se cob oar in ad n ca i fioroasa c a ta c o m b a sfntului C a lis t din m arginea o ra ului R om a cap itala Italiei, in luna August anul 1897.

ticale (luminaria) eite n suprafaa pmntului, avnd forma ca nite couri de case rneti. Unele catacombe sunt aa de adnci, n ct ating 4 5 caturi spre fundul pmntului, susi nute prin boli i prei verticali. 3. Intrarea n aceste peteri se face pe treptele mai mult verticale ale unui grliciu larg de vrun metru patrat i adnc de vro 5 6 m etrii; iar de aci, ncep pe dedesupt ramificrile galeriilor n toate direciile i adncimile, scobitc de meteri

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

67

(lusBores) dup nite planuri arhitectonice prea bin* chibzuite. Catacombele acestea sunt spate n tro calitate de pmnt calmros, numit de geologi tu f grauntos, favorabil i spturei, dar In acelai timp i siguranei n contra drmrei grcpilor.

ntunecoase ca i iadul, adn ci, ncruciate i de u n aspect nfiortor, reci ca iarna i greu de\ strbtut n m jlo cu l lor,
peterile cretine fur un scut providenial pentru nchintorii m ice i > ) R elicviele m artirilor m uncii pentru sfnti credin, lin adunate de credincioi, aduse n tain n aceste ceti ale umi lilor i ngropate aci cu pietate. Cretinii ascunzndu-se astIrl in timpul persecuiilor, se obinuir a veni n peteri i n llmpuri de pace, pentru a venera rmiele frailor lor, depuse u I spre pstrare. Datina fireasc de a ngropa pe mori n spelunci, este i 'ii l<' veche. Egiptenii, Fenicienii i mai ales Evreii, i ngroI iii pe repausaii lor ct mai adnc n pmnt. Evreii pare mi nu avut catacom be n Roma pentru ngropare, n a i nainte In ct cretinii, cari n formaiunea i sparea acestor labirinte nblerane, se crede c au imitat pe fiii lui Israil. Cretinii mai fur nevoii a spa catacombele, n pmntul Im propriu, i pentru motivul acesta, c chiar n timpul persemi iilor, legile romane, afar de escepiuni grave, aprau cirnilin'/e de ori ce confesiune ar ti fost ele, ca locuri de odihn piinlru cei m ori, unde prigonirea nu-i mai are raiunea d ea I) Cnd am vizitat oraul Roma n vara anului 1897, n am trecut cu ve il* n ;i nici catacombele din mprejurimile oraului. n ziua de 22 Argust acel an, pitii ilin Roma pe via Osliemis" i trecnd pe lng piramida-tnauzoleu a lui ( ulii . <rstius, am intrat n Basilica sfntului Paul, i de aci pe via A piau, printre Vil l nrftdini, am aju ns la catocomba sfntului Calist, cea mai vestit dintre Iunie, mprejmuit cu uluci despre drum, aa cum sunt toate catacombele. Sunnd iliipuclul de la poart, a aprut un cleric latin, care ma condus n luntrul ca lm Minhn, i mi a dat toate lmuririle despre acest labirint misterios. E foarte limn'. ..i te cobori la o aa adncime, avnd numai o slab lumin de la o luIIIA11ii11 di- cear. Pretutindenea am vzut morminte n preii galeriilor i oseiiiniii de oameni, ngropate acum la baza galeriilor. Catacomba e n bunstare |l nu c nicidecum ruinat. Picturi, monogram e, inscripiuni, bisericue, fu M H i|/iip iott de la faclele de rin i de la lmpile primilor cretini, toate acestea li1 mu privit cu admiraiune. Obiectele cretine ns, erau ridicate de aci de e f i ' ,.i duse n muzeul din Vatican pentru pstrare, cum i n alte muzee din
l'liinpn.

Dup ce am eit din catacomb, m'am napoiat n ora pe lng monasIli i i i'iencft bazilian G rotta-Ferrattaa. n acel timp ct am rmas n Roma, Nlli vi/ilut toate edificiele i tot ce a fost vrednic de vzut d. e . : Basilica sfn I ni a i iSftru, Vaticanul cu grdinele jt muzeele lui, mauzoleul m pratidu i (azi numit Castelul ngerului"), forul lui Traian, foru l Itornan, m atih ini/itealru (coloseul) zidit de Tit i Vespasian, m untele Palatin, unde |iiii"M liu-ft colosalele ruine ale palatelor Cesarilor romani, Panteonul zidit de ^li/i '/m, (a/i numit Biserica sfnta jMaria rotunda"), muntele Capitolin cu bojfnhh1 muzee de lu cru ri adu n ate din vechia Rom , etc. Sa tie c marele palat al papilor de lng Basilica sfntului Petru, sa (Hunii - Vaticanul pentru c el este zidit la marginea Romei, pe o colin nu mii i ilm vechime ..Vaticanus m ons". Colina aceasta nu fcea parte din cele 7 l M im .ile Romei. (Autorul).

68

DR. BADEA CIREEANU

li. De aceea, catacombele la nceput purtau n acest scop nu mirea de cimitire ori cripte *), cari erau i mai mult ocrotite atunci cnd mai purtau numiri de patricieni ori persoane inlluente d. e. cimitirul matroanei Lucina, al senatorului P retex tat, al matroanei Domitila, al lui Calist, etc., i se considerau atunci ca mauzolee ale acestor familii nobile, scutite n ori ce timp de profanaiuni. Cretinii prin urmare, pe de o parte aveau grija de a supune cimitirele lor proteciunei vre-unei persoane chiar cretin de ar li lost, dar trebuia s fac purte din cet enia i societatea nalt roman, iar pe de alt parte erau cu pruden n toate mprejurrile, i secretul intrrilor n cata combe, l cunoteau numai ei. 4. Mai n urm, dup ce persecuiile ncetar i cretinis mul deveni religiune domnitoare n imperiul roman, m orii nu se mai ngropar n aceste cimitire lioroase de ct a r a r e - o r i; dar nici cretinii nu mai fur nevoii s se adune n ele de ct num ai pentru aducerea aminte de cei rep au sai; cu timpul ns catacombele se ddur uitrei. Abia prin secolul X V I ncepndu-se cercetrile arheologice ale acestor cuiburi cretineti cari rmseser n prsire, sau descoperit n mprejurimea Romei de atunci i pn n zilele noastre, vro 60 de catacombe spate i ntrebuinate de cretini n timpul celor vro 250 de ani ct au inut prigonirile ; din aceste spelunci, 25 sunt m ic i2). S au mai descoperit i vro patru catacombe n cari se ascundeau pe acele vremuri jidovii, cari nc nu prea erau iubii nici de Jomani, dar nici de vrun popor vechia, ori modern. S a calculat apoi aproximativ, c dac toate galeriile catacom belor folosite de cretini, sar pune n linie dreapt, sar forma o lungime de cel puin 100 de chilom etrii3). Numrul morilor de ambele sexe, de diferite eti i stri sociale, ngropai aci de cretini, din jumtatea a 11 -a a secolului I i pn la nceputul secolului al V, se ridic la vro 6 m ilio an e; iar de aci nainte nu se mai ngropa nimeni n aceste peteri. Cestiunea originei catacombelor, se discut de vro trei
1) n crile scriitorilor din primele secole d. e. la Clem. Rom., Minuciu Felix, Origen, Ciprian, Eusebiu, Ieronim, nu gsim numirea de catacomb", ci numai de cim itir". Conf. Pressense, op. cit., T. 1, p. 121. Tot aceast numire o aflm i n Constit. Apost., n cartea VII, cap. ultim. Alt dat aflm i numirea de crypt", schimbat cu cea de catacomb", d. e. la poetul Prudeniu con temporanul lui Ieronim. 2) A. I. Odobescu, Istoria Arheologiei, I Anticitatea i Renaterea, Bucu reti, 1877, pag. 594. 3) Eusebiu Popovici Catacombele Rom ei u, prelegere publicat n Candela", op. cit. Unii ns dintre arheologii apuseni, cred c lungimea tuturor coridoarelor catacombale cretine, ar fi de 630 chilom etrii; alii o cred de 876 chilom etrii; iar iezuitul Marchi exagereaz lungimea pn la 1200 de chilom etrii; dar de aceast prere fantastic se mir i cei mai mari prtinitori ai lui Marchi. Conf. Martigny, Diction, des antiquites, chr., p. 145. Iar Dr. H. Holtzmann i Dr. R. Zopffel n cartea lor Lexikon filr Theologieu, Leipzig, 1882, art . Katakomben*, cred c aceste coridoare au o lungime de 1000 chilometrii.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

:> 9

(e ani fr ca nvaii s ajung pn acum la aceeai Holuime. Aa, arheologii din secolul 17, ca renumitul Bosit i contemporanul su Aringhi, din secolul 18 ca Boldetti , din s e colul 1( .> ca B ou rass i ali nvai, susinur c aceste ceii ale mDrilor, nu sunt spate de vechii cretini, ci sunt nite ;:ropi (latomiae ori arenariae), din cari Romanii scoteau pietre (Iul litoid) i puzzolana, adic un fel de nisip pentru fabrica'ea cimentului, trebuincios n construcia mreelor cldiri dinm iauicitul ora. C arieri de piatr i puzzolan, zic arheologii, erau o mulime n prsire pe timpul ivirei cretinismului n Rom a; de aceea cretinii n nevoile lor se ascunser n ele i le ntreIminUr de a-gata pentru ngroparea morilor, plinirea cultului i pentru consftuirile lor religioase ). Pe la jum tatea secolului |J9 ns, iezuitul Marchi i cu i'ciiunitul arheolog Giovanni Battista de Rossi, se ridicar cu o nou teorie i se nevoir ca prin argumente geologice, istorice i ari itectonice, s dovedeasc lumei c catacombele de cari ne ocupSm, sunt spate n jumtatea a Il-a a secolului I, dar cele mai multe din ele n secolul II, al 111 i nceputul secolului al IV In;, numai de cretinii diiji Roma, i nici o lovitur de d o rn rian dat'pgnii in aceste ntunecoase cim itire2). Prerea acestor doui nvai fu urmat apoi de toi clericii latini, de muli arheologi germani ca Kraus, Schultze, Merz, e t c .3), cum i iln ali iubitori de cercetri arheologice. Argumentele pe cari le nvoem, pentru a dovedi c crellnii din Roma n adevr au spat catacombele i sau folosit In nlo n timpul persecuiunilor, sunt cele ce urmeaz: a) Tuful grunos, n care sunt spate catacombele, fiind im pilmnt calcaros, foarte poros i fraged, nu este hun pentru ciHiHtrucii; deci aceste spelunci adnci i ntunecoase, nu sunt hihnnii ori arenarii, adic carieri de piatr i nisip. Romanii l'iiu urmare, au scos aceste materialuri, din alte gropi, iar nu 'Im catacombele cretine. h) F orm a arhitectonic a catacom belor, cu galerii strimte, Lir meteugit spate, cu prei verticali, cu morminte, biseri1111o si chilii, scobite anume n preii galeriilor, ne conduc la
Mi i l e

1) Les archeologues des trois derniers siecles pretendent, en general, que llim < Mlacombes furent primitivement ouvertes par les anciens Romains. A leur l< ii niarchent l'immortel Bosio, Aringhi et lexcellent Boldetti. Ces excavations o'iipiirliiicnt latomiae, arenarise, carrieres de pierres, carrieres de sabie.... Une tliiili plus approfondie a demontre que nos eimetieres sont dorigine exclusis hm ut chretienne... Conf. Mr. Gaurne, Histoire des catacornbes de Rome, Paris,
|m, Mi 17.

2) Mr. Gaurne, op. cit., p. 20.


I) Operele catacombale ale acestor trei germani sunt urmtoarele: Kraus, grcibuvg int iBreigau 1879. mliull/e, Wvdjaologifcfjc tubien u&er altdjriftlidje Monumente, SBieu 1880. Merz, Iu Ailicoliil Matafombcn" in Siealenc^ftopabic fi'tt protcftantifdjc g e o lo g ic unb IIihIm ' 2 Vlitfl. hevrtusQegeOeu lunt .)cr$O0 uitb s ^ litt 7. Ccip^ig, 1880.

Uim ii,i sotteranea, bic rflmtfcfjcn fatafontbcn, 2

70

DR. BADEA CIREEANU

convingerea neovit, c catacombele sunt spate de cretini pentru scopuri religioase, iar nu sunt carieri de piatr ori de nisip, a cror form neregulat nu are nevoe de planuri chib zuite i de concepiuni religioase. cj Dac catacombele att de minunate prin mprirea i ntinderea lor, ar fi lost spate de pgni, istoricii romani, iscusii prin penele lor, ca Titu Liviu, Pliniu, Suetoniu, Tacit . a., cari au ludat teatrele, circurile, apeductele, cile i canalele Romei, nar fi trecut cu vederea tocmai acele spturi misterioase din inima pm ntului1). Tcerea acestor scriitori a dar, ne

Dom nul D octor B A D E A C IR E E A N U A utoru l Tezaurului Liturgic, M ari 21 Iulie anul 1 8 9 8 se cob oar n B iserica sfntului A ntonie fcut din sare in salina W ielika (Polonia austriac), la o adncim e de 2 0 0 m etrii de la su prafaa pm ntului.

1) P. Marchi, Monumenti primitivi delle Arti cristiane nella Metropoli del Cristianesimo, Roma, 1844, p. 90. Conf. Mr. Gaurne, Histoire des catacombes de Rome, p. 16 seq. i Valentin Thalhofer, .S>anbbbud) ber ilatl)olifd)cn Situvflif, grcifm rg in SBvciSgau, 1883, p. 89, 1 3 4 - 1 3 5 .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

71

ntrete n credina noastr, c ei nu Ie cunoteau, pentru c ni erau spate de pgni1). d) Catacombele cretine din Neapole, Siracusa , Tspania, m u la Malta, Siria, A lexandria, etc., scobite aproape la fel cu o*lo din Rom a, ne conduc la afirmarea, c i in alte pri ale hunei er nevoe de a se spa peteri de acest soiu, pentru a m i ascunde n ele nchintorii crucei, n timpurile cnd ei se ti Iau in nenorociri. e) n scobirea catacom belor din mprejurim ile R cm ei , nu Vi'dem urmrindu-se stratele de tuf grunos pentru a l scoate i u-1 ntrebuina n co n stru cii; ci vedem numai tendina de a da galeriilor o form ct mai regulat; iar dac catacombele hi li fost carieri de piatr ori. de nisip, le-am vedea ca pe nite l.iopi neregulate, spate n suprafaa pmntului, tot aa cum m u obinuete la gropile din cari se scoate azi nisip ori pmnt | ii niru crmid. / / '/ n fine, dac Romanii obinuiau n Vechime s sape aa Ir minunat galeriile n pmnt ca s scoat nisip i bolovani 1li1 piatr, pentru ce constructorii moderni din Roma nmi m ai iihildt pe strm oii lor cnjd au avut nevoe de naterial n cl di rna monumentelor i a palatelor, cari fac azi fala Romei mo l< rno ? a). Si pentru "ce aa dar, nu mai gsim/i mai trziu ' i o catacom b spndu-se de pgni la fel cu acelea Je cari lin ocupm ? Ilftmnem prin urmare, bine statornicii n credina noastr, h i catacombele din mprejurimea Romei, sunt spate de cretini, u n i deveniser numeroi n acest ora, pe timpul persecuiilor. 1 i opul ntreit, pentru care nchintorii lui I Iristos au lucrat aceste Inliirinte, este dup cum am vzut u rm toru l: pentru a-i ngropa In nln pe morii lor, pentru a se nchina lui Dumnezeu n l11111r 111 lor n timpurile de prigoniri, i pentru a se ascunde n li c;i ud er nevoia de sftuiri tainice.

I) Aci ar putea unii s zic, c i salinele din cari se scoate sare, sunt Iul meteugit spate, i totui nimeni nu se mai ocup cu descrierea lor. Dar In finM itft obieciune am putea rspunde, c salinele chibzuite cu deosebire, sunt Milled iiI multor poesii i povestiri frumoase. Aa, salina W ielika de lng j run*viu (Polonia), ale crei saloane, biserici, bli cu ap, picturi, statui spate Iii m i ir i alte podoabe artistice, mi au atras mirarea n 21 Iulie 1898, cnd am * Uliul iceast raritate, este descris cu colorile cele mai frumoase, de scriitorii i porii poloni. De aceea e vestit n acele pri i vizitat mai ales n timpul Vioi, zilnic de sute de persoane. (Autorul). .) Mi am dat ateniunea, cnd am vizitat Roma, n luna August 1897 s lin !< unde scot azi Italienii, pietre, nisip i pmnt pentru zidirile din ora? il i u i vrt/ut c blocurile de piatr ori marmor, le aduc n ora din munii liilirl | nisipul l scot din albia rurilor, aa ca i n Rom nia; iar pmntul iniiini lArrtinid, l scot din vecintatea Vaticanului, fr vr'o regul arliitectoliliii, Io! nA ca i la noi i n toate prile lumei. (Autorul).

9.

Adunrile tainice ale cretinilor din Roma in catacombe.


paragraful trecut, am vzut c catacombele sau spat de cretini, din jumtatea a Il-a a secolului I i pn dup nceputul secolului al IV -lea; iar morii sau ngropat aci iot n acest tim p ; dar unii dintre cretini, din motive de pietate, depuser pe repauzaii lor n galeriile catacombale, pn pe la nceputul secolului al V-lea. Acum vom vedea mai departe cum se ngropau morii, cum se adunau cretinii pentru cult, i cum se ascundeau ei n aceste adncimi, pentru consftuiri folositoare. a) Cretinii n persecutiunile cari nu se mai sfrau, se adunau tainic n catacombe 'pentru a ngropa pe morii lor, ntru care scop meterii (tossores), scobir nite firizi lungree n preii verticali ai galeriilor i n paralel cu acestea, i aci ngropar de obiceiu fr ^cosciuge pe cei repauzati, nfurai ns n pnzeturi curate. n tro groap de acest fel ncpea un mort, doui, trei i adesea ori i patru m o ri; dar atunci i mor mntul se numi loculus, loculus bisomus , trisomus i quadrisom us1). Firizile acestea erau apoi astupate cu lespezi de mar mor, metal, piatr ori pmnt i pe ele s scriau epitafii cu coninut curat cretinesc : doarme n pace, se odihnete, repauzeaz, se roag pentru noi i alte cuvinte cari stau n legtur cu dogma i credina n nvierea morilor. Mai trziu, se scrise pe lespezi anul naterei i al morei repausatului i cte-cev din viaa l u i ; s ameninau apoi cteodat i cu blesteme profanatorii mormntului. Prin secolul IV-lea i nce putul secolului V-lea, epitafiele aveau n frunte, la mijloc sau la urm, crucea ori monogramul lui Hristos. Crucea la nceput avea n inscripiuni forma literei greceti T ; iar din secolul V-lea ncoace, lu chipul pe care l pstreaz i n zilele noastre. Monogramul er sau inform a literelor X P, sau n chipul S, de obiceiu precedat de A i urmat de Q, pentru c Hristos d nce putul i sfritul la tot ce exist 2). Adesea ori se sculptau pe lespezi i lguri simbolice de palmieri, porumbie . a. Mormin tele acestea suprapuse unul d asupra altuia, formau un ir per pendicular de patru, cinci, i pn la dousprezece gropi, cari ajungeau bolta galeriei, i a irurile nenumrate de morminte
1) Mr. Gaume, Hist, des Catacombes de Rome, p. 123.

2) Mr. Gaume, op. cit., p. 154 i 342. Euseb. Popovici Candela" No. 10
din 1883. - I . A. Odobescu, 1st. Arheolog., p. 626. - Bourasse, Arheol. chret., p. 68. Apocalipsa 21, 6.

TEZAURUL LITURGIC, T. Ii.

73

iiho/ ,ii io pretutindenea n acest chip, dau catacom belor aspectul nnor sinistre ceti ale morilor. n galeriile catacombale, se mai scobitu din distan n ilintiml, la dreapta i la stnga, chilii mari numite cubicula nlin'i odi dc dormit , n semn c cei ncetai din via, dor mi. ni somnul celor drepi. i aceste cmri n u serveau la altn-vi'i, de ct tot pentru ngroparea m orilor ^eri unei familii disiin u*. Form a cm rilor er rotund, sem ioial, triunghiular, pnulagonal i exagonal. Unele din ele primiau ziua o lumin I iliii do la soare printro mic deschiztur ;n faa pm ntului; im altele erau luminate prin lmpi atrnate de boite ori aezate In lirizi. Mrimea acestor odi er cteodat destul de nsem nat, a c n una din ele se puteau aez pn la o sut de Impuri de copii i btrni. Ordinea n care se aezau morii n rubinile, er tot aceeai caii n g a le rii; adici in p reii acestor ndui so scobiau lirizi, i acolo se depuneau morii familiei, creia i|uirliiiea cubicula. De obiceiu n fundul chiliei er aezat moriiniiitiil veri unui martir, considerat ca protector al celor mori, dii|iii evlavioasa dorin primilor cretini, de a se ngropa ct io.ii aproape de plcuii Domnului. Mormintele m artirilor mari, m u pstrate cu mult (evlavie n chilii anume scobite, i erau vl/ilnlo 1111 numai n timpurile de grele ncercri, dar chiar dup 'o rroslinismul fu proclamat ca religiune dom nitoare1).
1 I) S ascultm acum pe fericitul Ieronim , ca s ne povesteasc el - Horn. In I /cliil 6 0 - c u ct religiositate erau vizitate aceste ceti ale morilor, prin H*io|ul IV al cretinismului. Cnd erah'l'copil-i nvam la coala din llom a, plic Ieronim, luasem obiceiu, D um inica, a m duce cu- ali bei ca mine, ii i rn r le t m orm intele apostolilor i ale m artirilor. R tceam adesea p rin mu 'Ir boli scobite in berile pm n tu lu i, n a i cror p rei se afl de am n ilotht prile , n u m ai m orm inte de reposai , i in ca ri , ntunecim ea este aa ih iiihhic, n ct acolo i poate omul nchipui cuvintele p ro fetu lu i: De h i /Kii/ori-se-vor n ia d u. (Psalm. 54, 16).

Abia p alocurea cte-o slab lum in, strbtnd, de sus prin nite n lmirt, ce nu se pot num i ferestre, vine s m ai m puineze groaza acelei i n ain tn d ncet i pe dibuite n acea neagr noapte, i vin in un oh' cuvintele poetului cnd zice: De toate p rile ntunerecul i tcerea min i ml sufletul de groazu. (Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent.
V ii r l 'neiu. II, 755). Vezi, Martigny, Diction, op. cit., pag. 123. I. Al. OdoI "ii n, 1st. Arh., op. cit., p. 613 seqq. Bingham, T. X, lib. X X III, C. I, III.

Poetul spaniol Aurellu Prudeniu, contemporan cu Ieronim, descrie i el i i i mlAiic pietate aceste necropole cretine. n poesia sa martirologic ntituliilit h'ristephanon , cnt cripta n care la anul 235 s'au depus rmiele .i opului lpolit, dup ce fusese trt i sfiat prin mrcini, de telegari nen liliiiii, lin ordinul mpratului Maxim Tracul. Nu departe de zidurile cetei, i'i Prudeniu, prin tre frum oase livezi de pom i, se deschide crip ta , cu ad n i iimlr ci ntunecoase. O c rare povrnit duce, pe treptele erpuite, n ti m iililc-i crm itu ri , lipsite de lum in, cci p rin tro slab zare, ziua abia mi i n mic pn la p rim ele-i ui, i lum ineaz n um ai pragul tin d ei; ia r de hi'olo i incinte, besnele nopei, crescnd foarte repede, intunec lot cuprinsul in i lor in<foioase locuri. Ici i colea ns se zresc ochiuri, strpunse in aco-

nuint, cari de sus atern raze lum inoase n snul bolilor. De i cile,

/4

DR. BADEA CIREEANU

Morilor de o nsemntate deosebit li se spau i mor minte mai bine chibzuite. Pentru un mort de un aa lei, sau pentru un m artir, se scobi n pretele unei chilii ori chiar i n preii galeriilor, un sicriu n care er pus mortul ; sicriul acesta astupat cu o lespede de marmor, ave o scobitur dasupra lui n form de sem icerc ori patrat. n a chip sicriul devenia umbrit sau de un arc (arcosolium) sa u de un tavan drept (sepolcro a m ensa1). ngroparea cretinilor i mai ales a m artirilor se svrea cu o serbare religioas, pe ct er cu putin unei Biscrici per secutate. n mprejurimea mortului se aprindeau fclii, cari n semnau lumina i mngerea evangelic; adunarea cnta psalmi, iar preoii bine cuvntau, lundu-i rmas bun de la cel mort. Pe timpul persecuiilor, de i tainic, totui serbarea er i mai mare. Cu ct veneraiune se pstrau osemintele m artirilor, se vede din cuvintele Smirnenilor, prin cari afirm, c ei au cules

relicviele lui Policarp, de o mie de ori m ai scumpe de ct pie trele preioase si aurul curat , i le-au nchis cu respect intr'un loc 2). bj Menirea esenial a catacombelor, er ns de a s e oficia in ele serviciul divin , mai ales n timpul goanelor. Locul hot
rt n peteri, pentru acest scop, er ntrun fel de chilii, numite ns cripte n sensul cel mai strns al cuvntului. n unul din preii criptei, er ngropat un m a rtir; iar dasupra mormn tului su, se scobia un arcosolium adic sepolcro a m ensa , pentru ca pe piatra mormntului, s se oficieze sfnta liturgie ca pe o mas sfnt i apoi aci s fie destul loc pentru liturgisitor ca i la o proscomidie. Se crede c n cripte erau scobite n prei, scaunul pentru episcop, avnd la dreapta i la stnga alte scaune pentru presviteria) ; de aceea aceste mici locauri mai purtau i numirea do paraclise ori bisericue. Diferena a dar ntre o chilie-cubicula i ntre o chilie-cript , er a ce a s ta : pe cnd cubiculele serveau pentru ngroparea morilor de toate conditiunile, criptele erau hotrte numai pentru ngroparea veri unui martir, i n acelai timp i pentru practicarea cultului, svrit cu mult pomp mai ales la ziua aniversar a morei lu i4). Preii i boitele criptelor erau de obiceiu nfrumuseate cu picturi, i tencuite cu marmor pisat i amestecat cu var. Lumina i aerul veneau printro mic ferestrue, prin care se
lungi i ndesate se mpletesc in rscruci de toate prile, ca umbroase tinde in ju ru l unor n g u ste c h ilii, apoi totui, la unele locuri, lu m in a ptru nde n acele boli strpunse, cari au fost spate n rru n ch ii scobii ai dealului. Astfel, ch iar pe sub pm nt, vin de se strecoar razele soarelui d ep r tat, i omul nc si acolo, se bucur de a lui l u m i n Martigny, p. 123 seq.
I. Al. Odobescu, pag. 615 seq. Conf. Chateaubriand, Les Martyrs, p. 50 sqq. 1) Eusebiu Popovici, Candela", No. 9. 2) Euseb. Hist, eccles. IV, 15. 3) Eusebiu Popovici, Candela", No. 9 . - Martigny, Diction., op. cit., p. 89. 4) Martigny, Diction., op. cit., p. 122. Eusebiu Popovici, Candela", No. 9.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

hu r t i coborrea cadavrelor n timpuri grele. Mai erau lu n iimln In timpul nopilor, cu lmpi de pmnt, bronz, ori d e a r , iul iitrnate <le boli prin lanuri de metal. La eirea crecin i in ului* din cripte, pentru a se nlesni trecerea lor prin g'ileillln ntoarse n toate direciunile se aezau lmpi n lirizi lin .Ini,ui ft in distan. Pn azi se mai pstreaz urmele fumega11uimi, eit din aceste lumini n acele timpuri. O catacom b uimo coninea pn la 00 de cubicule i c rip te 1). Schultze i Edm ond de Pressense i n jumtatea a Il-i a Moroiului ;i1XI>l , crezur c catacom bele nau servit n timpul |ioi ,i o ( ut iilor i ca locauri de nchinare, ci numai pentru ngroInirnu morilor, i abi dup epoca lui Constantin cel Mare, ve11oiiii cretinii n catacom be la ziua m artirilor ngropai aci, ca i In aduc veneraiune cu cntri i rugciuni liturgice, lat i uni i argumenteaz Pressense prerea lui, de altfel prea puin Inlnmeiat: Se crede c catacom-bele, zice acest scriitor, au^ost 11 locauri pentru svrirea regulat a cultului in prim ele urmlc ale cretin ti , i c sctu vzut Biserici subterane, in itire se plineau mister iile aproape de osemintele sfinilor . Dar

ucrnHla nu e alt ceva, de ct schimbarea secolului IV cu iele il'niliu trei secole, prin trun anachronism care se intm pl iiilrsca ori in datele istorice. Se tie cu siguran,, d ideia de im mncluar statornic, er cu votul strein cretinilor din aceast prrioad. Textele cele mai pozitive arat c ei pstrar pe un ti mp foarte ndelungat spiritualitatea primitiv, i ii gsim lot mutnd ne contenit locuri de adu n are pentru cult, f r ins n nve puterea ca s ridice lempte -L altare noui, Apolo./.(// cei mai autorizai ca Minuciu F elix i Origen, nu tiu re m u rspund la obieciunile pgnilor, cnd acetia spuneau, iii cretinii nau a lta re" ; d ar apologeii acetia, totui vd o iui perioritate in cretinism i eau obiectiunea pgnilor, drept argument pentru susinerea doctrinei cretine. naintea m rtui mirilor acestor brbai, cade piedestalul ridicat de Aringhi i M ardii, pe care se nevoesc a ntemeia sanctuarele catacombale in timpurile Bisericei primitive. Nici odat nu poate cineva m probeze, c mormintele m artirilor au servit de altare pentru i nii, in fa a m rturisirei a de categorice a lui Minuciu Felix, ni ml afirm pgnilor c noi cretinii navem a lta re ". De iiltfel e sigur, c Biserica a avut locuri pentru cult, dar in ii[itra de catacombe. A lexandru Sever, druise in acest scop o ni na, de lng Tibru, i cretinii se adunau aci ca i in alte ri firii de felul acesta 2).
Dar Pressense, de i nu voete a lu in vedere nelesul cuvintelor lui Minuciu Felix, cnd acesta tinde a arta pg-

1) Gardianul catacombei sfntului Calist, 'mi-a afirmat, c n aceast peIriA sunt peste 100 de cubicule i cripte. (Autorul). 2) Edmond de Pressense, op. cit., p. 1 2 0 -1 2 1 , T. I.

DR. BADEA CIREEANU

nilor, c cretinii, nau altare in felul celor pgne, totui mai departe Pressense se contrazice n susinerea sa, i apoi afirm i ol j*(* nesimite, ca iti timpul celor mai violente* persecuiuni, cretinii svreau in catacombe cultul i sfintele mistere, pentru c aci er refugiul lor pentru timpuri ndelungate. Noi ns lsnd la o parte prerile subiective ale ctorv istorici, tim cu i^nran, c pe timpul prigonirilor, cretinii din Roma, nu mimai i ngropau pe morii lor n catacombe, dar se adunau aci i pentru nchinarea religioas. n sprijinirea acestei alirmaUiini, ne vin n ajutor mai multe mrturii, dar dintre acestea cilm pe aceea atribuit lui Clement episcopul Hornei caro se adres credincioilor cu aceste vorbe, pe la

M ntuitorul lisus Hristos cu monogram e i cu disc m p rejurul capului, p ictu r din ju m tatea secolului IV aflat in catacom b ele Romei, n ca ri m am co b ort n luna A ugust anul 1897. (Autorul).

finele secolului I : Venii i adunai-v n cimitire, 'pentru ca

s cetii crile sfinte, s cntai imne in onoarea m artirilor i tuturor sfinilor eii din aceast lume, s v rugai pentru fraii votrii adorm ii in Domnul, s dai n Bisericile i ci mitirele voastre jertf bine prim it lui Dumnezeu , chipul cor pului nostru mprtesc, i s nsoii cu cntece de psalm i pe cei ce adorm n credin 1). De altfel, nici nu sar pute pre1) Const. Apost., lib. VII, c. u ltim .-C o n f. Mr. Gaume., op. cit., p. 1 0 5 - 1 0 6 .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

77

mpune, c cretinii tocmai n acele gropi fioroase din ad in ciuina pmntului, unde erau ascuni cu pstorii lor de frica tir a nilor, nu ar fi Invocat ajutorul puternic al Celui Prea nall prin m uvii 'irea cultului. c) n tim purile de grele ncercri, cretinii se mai adunau In catacombe, pentru sftuiri tainvce i pentru felurite acte i (Plineti. Aci n peteri, nchintorii crucei, ascultau poveele Ii.inIorilor lor, luau nvturi religioase, primiau botezul, ineau militri despre modul cum s se apere de pgni, discutau iiMitpra edictelor noui de persecuiuni i se ntreau unul pe nitul n m uncile cari li se pregteau de ctre tirani. Despre ni'ine aciuni svrite n tro pioas intimitate, nu sau n lo it nin unul dintre arheologi i istorici, i nici chiar aceia cari ii lin c catacom bele stint vechi carieri pgneti de piatr | nisip. Cu toate c cim itirele erau scutite prin legile romane de |.ioliinaliune i er prin urmare ngduit a se aduna n ele cel I>i11 in pentru aducerea aminte de cei repauzai, totui prin se rului II, n timpul lui Anonin Piui, ncepur a se interzice inIniriln n aceste ascunztori. Dininscripiunele de pe morminte, m u vede plngerea acelor tiVnpuri n cari mrturisitorii credinei nici in caverne nu se mai, puteau aduna, ca s ngroape pe murii si s se roage lui Dumnezeu *). Dar n secolul 111 i anume i" timpul lui Valerian (253SO), se luar msuri i mai aspre Io ciitro pgni, pentru a se opri intrarea n catacombe, sub iiniiininri de pedepse grele. Tot atunci pgnii ncepur a urinun si n aceste labirinte adnci i fioroase pe cretini, i dac ll prindeau acolo i m celreau cu to a t cruzim ea. A, Ciprian up mrturisete c episcopul Romei Sixt ll-lea a fost prins n ini inoniba sfntului Calist i martirizat acolo cu patru diaconi ni m i '). Iar pe la anul 200 episcopul roman Corneliu scria fiilor m ii mlleteti c persecuiunea er a de violent in ct cre tinii nu se m ai puteau adun nici in criptele cele m ai cunoslu/r'1 ). Numerian care se alia pe scaunul Cezarilor pe la anul 'Ml, ullfmd c muli cretini sunt ascuni n cim itirele de pe iiIim i Salaria, porunci s drme intrrile i s surpe pmntul I iln coi din luntrul cavernei. Ordinul tiranic fu execu tat4). I Im linii vzndu-se astfel prigonii i urmrii i n catacombe, nmulir intrrile acestor labirinte, pentru ca n momente de pe

ll M. de Rossi, Inscriptiones urbis Romae septimo seculo antiquiores. ',!) Xystum in coem elerium Callixti animadversum sciatis octo nonas Au' <nni eo diaconos quatuor. Cypr. Epist. ad Success., et Epist. L X X X II. I) Publice neque iu cryptis notioribus missas agere christianis licuisse. i m ihl I pist. VIII ad Lupicin. Vicim. I) lit in introitu cryptse paries levaretur; quod cum factum fuisset, mon(i iu <|iii crypt initninebat super eosdejecit. Baron. Annales. Anu. 2 8 4 .-M a rch i, I idi'in < .tiacomb., p. 81.

ricole, s poat ei din ele prin vii, grdini, i locuri strategice din vecintatea R o m ei1). Cauza pentru care cretinii din acest timp se urmreau i n ascunztori, er u rm toarea: ndat ce edictele sngeroase erau lipite pe zidurile Romei pentru a se munci eroii credinei, acetia se refugiau n galeriile din adncimea pmntului. Atunci proconsolii i filozofii, ncriminau pe cretini de adunri clan destine n ascunztori; mpraii iritai prin aceste acuzaiuni, emiteau alte porunci cu pedepse de moarte pentru cei refugiai. Poporul pgn ncurajat prin aceste msuri, alerga la cata combe, drma intrrile, arunca n luntrul lor pietre i pmnt, i n fine i asfixia pe credincioi prin fum i alte mi jloace crude. Iar cnd violenta persecuiei mai slbia, ca o ndurare ctre cretini, iari li se da libertate s intre n ascunztorile lor. Dar cretinii nu se adunau n aceste adncimi ca s-i scape viata i s fuff de moarte, ci pentru ca s se roage pe mormintele frailor lor ncununai cu laurii credinei, s se ntreasc prin sfnta euharistie, i s se pregteasc pentru a suferi chinurile martirismului cei atept. 10.

Cercetrile tiinifice asupra catacombelor din m prejurimile Romei i interiorul lor misterios.
D u p ncetarea goanelor ndreptate n contra urmailor lui Hristos, catacombele ncepur a se da uitrei, a c pe la sfritul secolului I V, intrrile n aceste ascunztori cretine se fceau mai mult de curiositate i pentru remprosptarea n memorie a chinurilor ndurate odinioar de mrturisitorii c r u c e i; iar din secolul V nainte, nici un mort nu se mai ngropa aci. Unele din intrrile, galeriile i criptele catacombale, ncepnd a se ruina i drma, episcopul roman Dainas , ptruns de valo rosul trecut al catacombelor, lu msuri pe la anul 870, pentru restaurarea i apoi mpodobirea lor cu table de marmor, cari conineau inscripii caligrafice i versuri frumoase. Mai departe, fcu a se lucr n ele picturi n colori i mozaic, a se m brc preii de la cripte cu plci de marmor i chiar de argint,
1) Pour se soustraire aux recherches des persecuteurs, les chretiens multipliaient les entrees de leurs Catacombes. Chaque jou r encore on en dccouvre de nouvelles dans les vignes et dans les jardins des environs de Rome. Cette multiplicity d'ouvertures avait un autre m otif: l& jlise voulait que leshom m es el les fem m es eussent leu r entree d ifferen te. On conoit que la separation des sexes encore observee, de nos jours, dans un grand nombre de paroisses, devait etre rigoureusenient prescrite alors que les assemblies avaient lieu, pendant la nuit, dans des souterrains eclaires seulement par des lampes. Mr. Gaume, Histoire des catacomb, de Rome, p. 106.

TttZAUllUL. L1IUHU1U,

I . il.

* y

I In lino a sc svri n luntrul lor tot felul de u crri fru ition c, cu toate c nceputuri de mpodobiri, existau n aceste 1111 ii rin In inc din tim purile mai vechi. Cderea imperiului roman de apus pe la anul <-761), aduse rn miio nvlirea 111 Roma a Goilor, Vandalilor, S tracin ilo r i I .nngobarzilor, prdtori ai oraului i chiar ai ascunztorilor ticdiim . Din aceast cauz, n secolul VI episcopul Llomei loan III inr in secolul V III Paul I, se vzur nevoii a rep ara striniriimelo barbarilor fcute 111 peteri, cu deosebire c acest din ui net episcop, a i transportat reicvieje m artirilor n Bisericile 1lin ora*). Catacombele rm aser acum ntro com plect p su ire. iu secolul IX -lea gsim pe A nastasie Bibliotecarul (7 < 88(), mmpilnd o carte intitulat Liber P on tificalii . Oble 107 bioI mlii ale episcopilor romani, cari au trit n cele dntiu 9 se ini' alecretintei, i erau cuprinse n aceast carte, revrsau n11111;i lumin i asupra peterilor cretine din mprejurimea I I n i3). Prin secolul XII l-lea allm iari o alt car:e cu titlu l: \lirabiiia urbis R om a, ntocmit la fel cu aceea a lui AnasIhm u, cu singura deosebire c n cea din urm sunt adaose i I r n l i i l e episcopilor Romev' cari au trit din timpul Bibliote1 11 ului i pn n secolul X llI-lea. Acum catacombele nu mai rn,ui vizitate de ct de unii monahi latini venii din deprtri in M ii viziteze scaunul papal i apoi cutezau s intre i n periiiulonsele caverne, n cari aflau domnind ntunereciil i o trisiile mortal. Fiorii i trem urturele de fric, erau fenomenele nrnduse n vizitatori, cari i scobiau numele lor n preii peIm ilor, dndu-se astfel ca eroi ndrasnei, i cu mare curag iu -Ir :i strbate pe aci. Dorina de a scrie numele 111 locuri p timite, deprtate i greu de ptruns, a fost totdeauna nedeslipit In om. Prin aceasta i s vdete dorina, de a deveni celebru 1 mlmirat ntre drumeii cetitori, cari vor veni pe urmele lui.

A. a) Renaterea care s a ivit n secolul XV i XVI, adic rnlnvierea tiinelor i artelor, czute 111 lngeziren evul mediu, uni i desgroparea lucrrilor clasice de tot felul dar n special
1) Imperiul roman se desfcu n dou pri dup moartea lui Teodosie ../ Mure (f 395), care nc fiind n via, l mpri ntre cei doui fii ai s i: ihmri 11 111 occident i A rcadie n orient. Imperiul de occident se desfiina la linul 176, cnd se i nfiinar mai multe regate pe ruinele lu i; iar cel de orient niiil boli nc vro mie de ani i apoi czu n fine la anul 1453 nfiinndu-se Iir minele lui im periul turcesc. 2) Martigny, Diction., op. cit., p. 127. ) Nous citerons en second lieu le martyrologe dont on attribue la pre111 in c redaction S. Jerome, mais qui a ete souvent remanie depuis, et les vies ih'* t niies, ou Liber pontificalis" dont le dernier compilateur est Anastase le Bi bi mii uraire. Martigny, Diction., op. cit., p. 129.

im . HADKA (JIHKSKANU

romane i greceti, fii o epoc bine cuvntat i sosit pentru luminarea lumei. Fam ilia Medicilor din Florena, episcopul ro man Leon al X-lea nc un descendent al acestei familii, m preun cu Francisc 1 regele Franciei, au fost coi mai clduroi ocrotitori ai nvailor din secolul XV-lea, pui n tot mo mentul la adpostul lor, pentru scopul renvierei tiinelor folo sitoare i actelor frumoase. n acest secol atlm pe entuziasmatul arheolog, calabrianul Pom ponio Lcto (7 1497), di st in gnd 11-se ntre colegii lui. prin luarea catacombelor llomei ca obiect de studiu istoric i arheo logic. Dar rezultatul cercetrilor lui Pomponio, nu fu tocmai n coronat de succes. n secolul XVI-lea, nvatul clugr veronez Onufrie Panvini (7 1568), adun n trun tratat ntitulat: De

ritu sepeliendi mortuos apud veteres christianos et eorum coemeteries, toate notiele cari erau rspndite prin documente cu
privire la catacombe. Panvini deci a studiat cavernele numai din cetire, iar nu din vederea lor. Tot ca acest clugr a stu diat catacombele i contemporanul su, renumitul cardinal neapolitan Cesar Baroniu (7 1607). Rezultatul acestor cercetri, l vedem presrat n opera sa Annales ecclesice care ncepe cu timpurile cele mai vechi cretine, i se ntinde cu cercetrile is torice bisericeti, pn n anul 1198, de i greelele nu lipsesc nici de aci, tot a cum nu lipsesc din nici o oper omeneasc. Prin urmare, pn pe la linele secolului XVI-lea numai tradiiunile scrise mai pstreaz amintirea catacombelor cretine. O ntmplare ns neateptat ddu natere cercetrilor serioase de acest gen, pe la finitul secolului al XVI-lea. 11 anul 1578, nite lucrtori spnd nisip n tro groap de pe calea Salaria, descoperir o bolt a catacombei Priscilei n care se vzur picturi, morminte, sarcofage i inscripiuni. Vestea se rspndi n tot oraul lloma, i toii curioii alergar s vad aceast minune x). Tocmai pe atunci clugrul spaniol, domini canul Al fon* Ciacconio (7 1590), care descrisese columna lui Traian, se afl n Roma tot pentru cercetri de lucruri vechi. Mirndu-se i el de aceast descoperire, intr n luntru i puse s-i desemneze tot ce se gsea n catacom b2). Cercetrile sale le-a aternut ntrun Album cu descrieri istorice i copii de pe picturile i obiectele vzute n peter. Doui cltori venii pe atunci n Roma tocmai din Belgia, adic tnrul nobil Filipp Wimjh din Leuven i monahul Macarie sau cum se numi mai nainte, Jean L H eureux din Gravelines (7 1604), amndoui contemporani ai lui Ciacconio, ini iai de acesta i iubitori n acelai grad de lucrrile arheolo gice, se ddur i ei cu mult zel la studiul, la desemnarea i ptrunderea inscripiilor ce decorau catacomba Priscilei. Dar
1) Eusebiu Popovici Candela" No. 9, din 1883.

2) Martigny, Diet, des antiq. chr., p. 127.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

81

ml il'iitiUu muri foarte tn r, a n ct n a avut timp nici m i ii formuleze sistem atic notele sale, aflate i acum n Bruxelles. Mm i rir ns; ntreprinse singur o ncercare de a face comenlhrll iiMUpra picturilor si sculpturilor gsite pn atunci n pelorl Opera lui de i er foarte interesant, totui a rmas ne til'iuilit de el. n anul 1657 gsim pe medicul belgian J. J. / u r //M, tiprind n Anvers tratatul lui Macarie n titu la t: Abrai tifi ) eu Apistopistus quce est antiquaria de gemmis Basil i{littnm disquisitio. n acest tratat, autorul se ncearc a lmuri IuImIohuI enigmatic al uncr figuri cabalistice gravate pe pietre in ii mi M lil grosolan, cari nchipuesc tipuri omeneti cu capete de coco m l do leu, i cu erpi n oc de picioare. Pe alte pietre sau gsit Imn i'lpii greceti, ebraice ori siriace i cuvinte ca acestea: S|iuu c;, lix< i> , Xvoncpi?, 2c(3ao>0, . a. Aci monahul Macarie a rpminunii numele unor zeiti ale sectei gnostice, rspndit n ....'olul II de ru-credincioi (apistopisti). A doua lucrare a lui M u m m ntocmit cu privire la picturile i sculpturile descoin'i lln po atunci n catacombele clin R o m ai cu comentarii nI iu io asupra lor, a aprut n P aris abia n anul 1856 prin moHii I m1 1 lia/fael Garrucci sub urmtorul titlu : Hagioglipta sive

l>h htrw et sculptura} sacrce antiquiores prcesertiri quce Roma? i i'iH fluutur. b) Secolul X V II-lea fu mai mnos pentru aceste ce rc e t ri;
I) a) Irineu, Ipolit, Origen i Epifanie, arat c gnosticul cabalistic Basilid Mi uulivanul, din secolul II,nva ciudat nchipu i urm tor: O fiin veche fr IM IIH', ii produs smburele luniei din care au eit trei feluri de fii: fiii cei d'ntiu avnd i n mi Airhon, au ocupat partea cea superioar aplirom eii s'au numit oy8oa(erau 1 iii II Ion rnd de fii, au ocupat partea inferioar a pliromei, numii eOftOficl; (nun I ) , iar al lll-lea rnd de fii au rmas n smbure. Rndul 1 i al II-lea de Iii iii nAscut ali fii, n ct avnd fiecare rnd de fii mpria lor, sau fcut 365 llll | iii i n111 sa ii u6<}a|a = a = l - ) - a = l + a = l + 6 = 2-| -| = 60 = 100 + 'iki l(>5 cte zile are anul. ntiul rnd de fii au condus pe ceilali cu lliiiuli Dumnezeu a trimis deci pe Eonul Hristos s-i elibereze de chinuri. Mil'll"'! Impreunndu-se cu omul Iisus, a fost prins i u cis; iar Eonul Hristos i'h > > n II In nliroma. Conf. Meletie, Bisericeasca Istorie, tradus de Mitropolitul MiiMnvel Veniamin Costachi, T. I, cartea II, cap. VIII, 4 , 5 ,6 , 7, Iai, 1841. Iiiin li,mi, Origin, s. antiq. eccles., T . I, cap. I, III. b) AliyaloK; sau cum zicea Basilid 5 A6yaodH, erau la cretinii gnostici i Mlyl nmutnle ori talisrnane pe cari le purtau la gt. De aceste amulete s'au ......iul mult Tertulian, Ieronim, Epifanie (H ar. X X IV n. 7 ,8 ), Teodoret (Haer. I Id oil , I.. I, c. 4), loan Damascen (Haer. X X IV ) . a. n muzeele de azi sunt ih inii amulete de acest fel cu inscripia A6eaou| ori I A Q (care corespunde cuViiii! Im lrhova,Savaoth,Adonai), etc. n mijlocul amuletei er ofigur cabalistic de mu mi t.ip de coco i cu picioare din erpi, sau o figur de cine cu ase stele I Imii.i mprejur, ori un chip de leu, de maimu, de sfinx, i adesea ori chipul ml U'iIi Ih, Serapis i alte zeiti egiptene. Inscripiele pe aceste 7 feluri de amu1 1 1! lu Imiua monedelor erau fcute urt cu litere greceti, feniciene, ebraice, iii I lullin', c a ri n u aveau nici un neles. Aceasta provenea de acolo c sisteHiul Iul Basilid er cretin, dar compus fr rndueal cu elemente din pgnism. I mil Mii'tigny, art. Abraxas". < aud am vizitat catacomba Caracala" din Alexandria (Egipt) n 20 August |M iH, nm vA/ut ntrnsa destule figuri gnostice de zei egipteni, sculptate n p li ii mlucombei, d. e. soarele, arpele, boul Apis, zeul Osiris, etc. (Autorul).
Ih limita Cireeanu. T ezaurul Liturgic.

82

DR. BADEA CIREEANU

ol ddu studielor catacombale pe renumitul advocat Antonie Bosio zis i Christo for Columb al catacombelor (*j* 10*29), nscut n insula Malta, dar stabilit n Roma pe la jumtatea secolului XVI-lea. Cluzit de scrierile arheologilor cretini ca d. e. Pan vini, Ciacconio, W ingh, i foarte nclinat ctre acest soiu de studiu, Bosio intr n catacomba sfntului Calist, apoi i n alte peteri descoperite de el, crora a sacrificat 35 de ani de munc rodnic i plin de succes. Stud iele sale toarte minuioase, n cari nu ls nimic din catacombe s treac neobservat, sunt cuprinse n cele trei Tomuri ale operei lui Borna sotterranea. Cartea lui Bosio n care critica topografic covrate alte preo cupai uni arheologice, cuprinde explicri asupra chinurilor su ferite de m artirii cretini, asupra adunrilor tainice cretine n ascunztori, asupra ngroprei i desgroprei morilor, asupra riturilor de ngropare la primii cretini, asupra imaginelor pic tate i simbolelor din toate cim itirele descoperite de autor pe cile Aurelia, Cornelia, Appia, Ardeatina, Latina, Prenestina, Tiburtina, Salaria, Flaminia, e t c .1). Sgomotul produs de opera lui Bosio, cu privire la nouile descoperiri cretine, fcur n secolul XVII-lea pe unii dintre monahii latini s abuzeze de pietatea credincioilor ndreptat ctre acele gropi, i ncepur a specula buna lor credin cu oseminte de tot felul sub numirea de relicve m artirice des coperite de curnd. Teologii protestani germani i englezi, au zind de unele ca acestea, se ridicar cu un scepticism pronun at, tgduind origina cretin a catacombelor i admind fr s le vad, c ele nu sunt alt cev de ct arenariele i puticulele pgne 2). cj Curia roman lu msuri n secolul XVII 1-lea ca s des fiineze abuzurile monahale cu privire la mprtierea de tot lelul de relicve, iar pe de alt parte orndui i deprtarea scepti cismului protestant fixat acum asupra peterilor cretine. n acest din urm scop, canonicul Marcu-Antonie Boldetti (*j~c. 1749), public pe la anul IT'iO o carte : Osscrvazioni sopra i cimiteri dei s. s. Martiri ed antichi cristiani di Borna cu coninut apo logetic i arheologic relativ la catacombe. Timpul de 30 de ani In care Boldetti luase parte la cercetrile acestor ceti ale mor1) Opera lui Bosio Rom a sotterranea prezint un folos arheologic, mult admirat de cercettorii moderni. O parte din lucrarea aceasta, apru n prima ediie la anul 1632 dup moartea autorului. Alt ediie n limba latin, fu tiprit de oratorianul Aringhi n Roma la anul 1651 ; ediia ns cea mai rspndit fu publical la anul 1662. Negreit c in cercetrile lui Bosio se afl i unele greeli. O alt ediie cu adnotaiuni, fu publicat prin canonicul Jb tta r i ntre anii a1737 i 1754. 2) n secolul XV II, chiar teologul latin I. B. Thiers i benedictinul Mabillon, se pronunar n contra acestor specule ce se fceau de ctre monahii latini din Italia, cu moatele fr nume adunate din catacombe, cu sngele nchiegat al martirilor i cu lacrmile sfinilor adunate de ngeri n vscioare. Conf. I. A. Odobescu, Istoria Arheol. I. Ant. i Renaterea, p. 642.

TEZAURUL LITURGIC, T. *11.

83

Iilor, i aduse destul material ca s fac din cartea sa o lic r a r e insennat. La publicarea acestei cri, l ajutar doui b irb a i mai nvai de ct e l : unul este anticarul florentin F ilip p B u o mirotti ( 1733), care, de i senator n patria sa, totui st o cu pat i cu cestiunile arheologice. Lui i se datorete studiul asupra dor 70 de pahare a zise cu fundul de aur (fondi d o ro ), aliate de el n peterile cretine. Mai trziu, vase de acest fel m o mai gsir o mulim e. Cu privire la aceste m ici obiect?, n .mul 1726, Buonarotti a publicat ca rtea : Osservationi topra

itlcnni fram m enti di vasi antichi divetro ornai de figure, Iro nii i ne* cimiteri d i Rom a. Cellalt ajutor al lui Boldetti este imficarul M arangoni ( 1753), care pregtise n timp de 20 de
uni, o mare scriere ca com plectare a descoperirilor lui B ) s io ; d.ir un incendiu din care abi scp cu viaa, i distruse lucrarea ni rodul muncei sale. De la Marangoni au mai rmas n u n a i dou dizertaii i dou scrieri mici publicate de ctre nsui autorul. n ele arat obiectele pgne primite n cretinism, i Ioricui Coloseului din Roma, . a. Tot n acest secol, canonicul J. G. Bottari (y 1775), se lin ii cunoscut prin publicarea i adnotarea operei lui Bosio, pe nu n o tipri ntre anii 1737 i 754 sub titlu l: Sculture e pit hin' sacre estratte clei cimiteri di Roma. Adaosul fcut acum do llottari la opera lui Bosio Roma sotterranea, nu consist in iiII ceva de ct n nite explicri greite, pe cari canonicul l< formul relativ la picturile foarte curioase, aflate dasupra I'lor trei morminte din catacomba lui Pretextat. Bottari crezu hi ueostea sunt figuri cretine travestite n figuri pgne. Dar i-icotrile mai noui, descoperir c picturile din acele trei artMiNolii, sunt scene din misteriele sincretismului frigian, cu cari 'nu decorat mormintele unui Vinceniu si alu nei V ib ia - preeIul i preoteasa lui B a c h u s -, cum i al unor nchintori ai h ni ui nersan M itra*). dl n secolul XIX-lea, se distinser de asemenea mai muli njircluliti de felul acesta, ntre cari ocup un loc nseninat ca i'nnntrttor al Originei catacombelor , iezuitul P. Marchi, care 1. In iur o munc de 23 de ani n aceast ramur. Opera lui, m i 11iii s aib 3 volum e: arhitectura, pictura i sculptura cata.......holor; totui el nu a terminat-o. Abia a aprut la 1844 n IIhiiiii primul volum : Mon-umenti delle arti cristiane primitive...

\i Lilrel ura.

l ot a sa distins Ludovic Perret, autorul operei L escaitu mnhi'x de Rome, publicat n 0 volume la Paris ntre anii i i i 1857. Dar n fruntea arheologilor cunoscui pe acest timp In iimiiHt ramur, st Giovanni Rattista de Rossi (*{* 1895), nu fu mulumit de studiele predecesorilor si, prin faptul
I) I. A. Odobeseu, Istor. Arheol., op. cit., p. 641. Conf. Teohari Antoii, < uliul Cabirilor, Bucureti, 1889, p. 47, n. 1.

84

DR. BADEA CIREEANU

c erau lipsite de critica istoric. El a complectat i aceast lips n cele trei Tomuri ale sale (folio), publicate ntre anii 18641877 sub titlu l: La Rom a sotterranea cristiana, n care pe lng studiele critico-istorice, reproduce nc i tablourile din peteri prin arta litogralic-chromolitic. n svrirea acestei opere a fost ajutat de fratele su topograful Mihail de Rossi. Cunoscut ne este i monahul arheolog Raffael Garrucci, autorul celor 6 Tomuri (folio) cu 500 de Table, publicate sub acest titlu :

Storia della arte cristiana nei prim i otto secoli della chiesa,
ntre anii 1873 1881 x). Acum dup ce am vzut n repeziciune pe cei mai nsem nai cercettori ai catacom belor cretine, s dm puin aten iune i asupra obiectelor vechi, pe cari le-au gsit ei* n aceste peteri rmase de la cretinii ascuni aci n timpurile de grele ncercri. Aceste obiecte sunt de trei categ o rii: inscripiile adic epitafiile de pe morminte, ori cele scobite mai trziu de vizi tatori, i acestea sunt numite de Italieni graffiti ; apoi lucru rile ntrebuinate de cretini n catacom be ori puse de ei n m orm inte; i n fine picturile de pe prei i din paharele cu fundul de aur, cum i sculpturile de pe srco fagii i statui.
B.

1. Inscripiile de pe morminte, sunt scrise sau n limba latin nou, sau n limba greac mult ntrebuinat pe atunci n Roma. Epitaliilo cele mai vechi, nu conin de ct nume proirii, fr s se mai arate anul ori alt ceva cu privire la mort. ^a m artiri, gsim de obiceiu pe mormintele lor, titlul sub nu mele de Martys, Martyr, Martur. Dup numele mortului, urmeaz mai totdeauna o mngere cretin easc: moartea nu

e venica; Dumnezeu s-i rcoreasc sufletul; fii primit in Hristos ; dormi in pace ; 2) fie-i rina uoar ; 3) . a.
Mult lumin revars asupra acestor peteri i inscripiile graf fiti scobite de cltorii timpurilor trzii, pe morminte, pe p reii galeriilor, pe columne, i n line pe unde le-a venit lor la ndem n; n aceste graffite se citete sau o maxim, ori o gn dire sentimental, sau chiar i o batjocur. Lucrurile rm ase de la cretinii refugiai n aceste gropi, sunt de o scump valoare pentru noi. n catacom be se atlar lmpi de tavan, de prete, de mas, folosite de vechii cretini ziua i noaptea ca s fac lumin n acele ntunecimi. Ele erau fabricate din pmnt, bronz, chihlimbar, a rg in t; i aveau form
1) Valentin Thalhofer, .gmttbfmd) ber Sntholifcfien giturgif. I B., p. 135. 2) De altfel i la vechii Egipteni, Ker-heb-u\ adic preotul, cnd nmor mnta vro mumie, inea o cuvntare funebral pe care o termin n chipul ur m tor: In pace, in pace, fii in veci, lng m arele nostru zeuu. (Autorul). 3) Terra tibi sit levisu = s-i fie rna uoar", este o dorin pentru mori, pe care o aflm i la Romani.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

85

do ccrabie, cup, i alte chipuri de gust i mpodobite c i in scripii. Tot aci s au gsit glei de fier pentru ap, pahare, rase le pmnt pentru buctrie i unelte de ale spto:ilor. (inele trupuri din morminte aveau chipul nestricat, dar la cea dntiu atingere se prefcur in cenu. E le se n f u rat n jitlnzi simple ori cusute cu aur dup starea mortului, ti se imneu n m orm inte cu minile ncruciate pe piept i cu faa intoa'S la rsrit. n frizile mortuare se mai punea tot ce-i plcei m ortului: am ulete in form a inimei, unelte, jucrii, o b ecte do lut i de g te a l 1). N une prinde deci m irarea dac n n o rniiutde cretinilor, arheologii au gsit, ppui, clopoei , m isei, oglin:i de metal, cutii cu parfumuri. chei, m rci de joc, piep teni, <nese mici de marmor pentru joc, bani, lm pi, vase de hftut, statui, figuri, portrete, inele, \ n fine tot felul de lucruri trebuincioase o m u lu i3). i instrumentele ntrebuinate n torturarea cretinilor, itri nu lipsir din m orm inte d. e. crlige i cngi de fier, piepteni rn dini de fier, grbace de lanuri cu" sfrcuri de plumb i tot lolul 'le unelte cari umplu sufletul de groaz3). Nu puin interes ne prezint i butelcuele de sticl ori de |irtmnt (phialae cruentse), gsite nfipte sau ngropate n ten cuiala m orm intelor; tot a ne intereseaz i paharele a zise i n fundul de au r (fondi doro). Cele dintiu cu un strat rou Iio fund, sau crezut mult timp, c conineau odinioar snge do martiri. Dar gsindu-se prea multe vscioare de acest fel in'm i pe la copii i la oameni ngropai dup Constantin cel \lnre, sa admis apoi c butelcuele acestea conineau vin eu haristie, ca s aib mortul merinde pe drum. Cercetrile chi mico ns, nu se mpac cu nici una din aceste explicri, dar ulei nau ajuns la vrun rezultat. Iar paharele cu fundul de aur, mi ni de provenien pgn, dar fabricate i ntrebuinate i de i ostilii i acomodate gustului i credinei lor. Cupele acestea
1) Obiecte de acest fel, rim ase ns de a Pompeeni, am vzut i n ma nii imizu din Neapole n vara anului 1897. n etagiul II-lea al muzului am ufitil paturi pompeene de bronz, balane de cntrit ntocmai ca ale noastre, Irtiiiu i ile fier pentru prizonieri, grtare de fier pentru arderea sacrificiilor nllitlnltM zeilor, case pentru pstrat bani, lacte, chei, broate de ui, undie pentru pt yU \ instrumente pentru arhitectur ntre cari i echerul, instrumente de dentur, m i < de fiert bucate, etc. Tot atunci, ducndu-mn ruinele oraului Pompei, fala di odinioar a Italiei, am vzut acolo desgropate: o farm acie cu erpi zugrvl|l mc murii exteriori, o bi'utrie, o rlyni sistematic de bronz, trotu are i "li.l/l pavate n perfeciune, piee, teatre, bi, palate, temple romane . a., toate 1 1' ui( nainte de era cretin. Din acestea conchidem, c cultura e veche n o>metilir (Autorul). Conf. Eusebiu Popovici, Candela" No. 10, 1883. Asem. Mariii-ny, Diction, des antiq. chret., op. cit., art. O bjets trouvesdans les tombe;aux Imi lions'*, p. 531 533. 2) Dup cele ce eu nsu-mi am aflat n Egipt, n vara anului 1904, i la vi i lill htfipteni se puneau n morminte vase, statui i alte obiecte cari fceau HKilillIrnil camerei mortuare n care se odihneau de veci strnepoii lui Sesostre.

IN M il> i ui).

I) I. A. Odobescu, Istor. Arlieol., op. cit., p. 631.

erau de sticl. Pe piciorul cupei si n luntrul lui, se aterneau foie de aur, tiate n forme de litere ori de figuri. Peste foie e aternea o alt plac de sticl, care, la cldura focului se ferbea cu vasul, lsnd a se vedea transparente pe ambele pri scrierea ori figura fixat acolo. Aceste cupe serviau la buturi i apoi se puneau n morminte ca obiecte plcute mortului. Pe fundul acestor vase, sau gsit figuri mitologice pgne, ca d. e. Ercule cu Minerva, Amor cu Psichea , jocuri de circ, vntori, cai nhmai la ipodrom, n fine scenele cari avuser loc cnd sau fabricat paharele. n alte cupe se gsesc familii cu cte-o urare spes, vivas, bibas. Tot a s gsesc i multe su biecte din Vechiul i Noul Testament. Paharele cu fundul de aur, ne aduc o lumin vie asupra picturilor din cele mai vechi timpuri cretin e; iar dac nu sar fi gsit aceste vase, am li crezut poate, c cretinii nan avut picturi la nceput, tot a ca i Jidovii. n catacombe as dar gsim fazele iconografiei, nceput n timpurile primitive ele la simbole i alegorii, i ajuns apoi dup Constantin cel Mare la istoria real. L 2. Icoanele simbolice pictate pe preii acestor cuiburi cre tineti sunt urmtoarele : petele care nchipuete pe Hristos x) ; petele purtnd n spate un co cu pine i cu vin -Ilr is to s druind hrana euharistic; ancora - sperana cretin ; porumbul (columba, eolumbulus) - sufletul p io s; ram ura de mslin pa cea etern ; ram ura de smochin - victoria ctiga prin o viat cretineasc; mielul sufletul nevinovat; crinul purtarea de grij a lui Dumnezeu de toate vietile; cum pna - dreptatea cereasc; cerbul, d elfin u l2 ), calul, nava - ajungerea la premiele ce re ti; lam pa, sfenicul lumina de v e c i; cocou l- apropierea zorilor zilei de v e c i; lopata vnturarea adevrului; laptele nvtura dat celor n evrstn ici3). Pe preii catacombelor sau gsit i aceste icoane ale- ' goricei mprumutate din nvturile lui H ristos: buciumul de vi, smntorul care arunc smna ca s moar i apoi s
1) Cuvintele lisus Hristos fiul lui Dumnezeu M ntuitorul", se pronunau de cretini n vechime ca o rugciune prin form ula: Iiioov Xpiorog BeoD mog otoxrjQ. Din formula aceasta rugciunal, cretinii luar iniialele i formar cu vntul 1x01? = pete; i de aceea Hristos er reprezentat n chipul acesta cum zice Tertulian : Sed nos pisciculi secundum l^Guv nostrum Jesum Christum in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo salvi sumus". Tertull. De baptism. Cap. I .- C o n f . Clem. Al. Paed., 1. Ill, c. X I, 59. Aug. De civitate Dei, lib. X V III.-H ie ro n ., epist. X L III, ad B o n o s.- C o n f. E. de Pressense, T. I, p. 123 seqq. Se crede c formula aceasta i are origina la ^cretinii vechi din Alexandria. Vezi Martigny, Diet. art. Poisson", p. 653 659. n tot cazul greesc cei ce cred c petele cretinilor este mprumutat de ei din cultul Cabirilor din Frigia. 2) D elphini etiam recentes adhuc et teneros catulos ex aliqua causa consternatos rursus ventre suscipiunt et complectuntur. Bas. Magn. Horn. VII, in Hexaem. 3) Euseb. Popovici Candela" No. 10, din 1883. I. A. Odobescu, op. cit., pag. 624.

I I\/,/\UIYUIj

U (

U I U i IU,

1.

II.

Iinlo/r. pstorul col bun, fecioarele cele nelepte, fecioa*elo im Im iiim Cu privire la Vechiul Testam ent: Adam x), Eva, .Avei, I in111 Non, Isac, Iov, Iosif, Moisi, Samson, David, Ilie, Iona, Tcbie, hniilll In groapa cu l e i i 2). Din Noul T estam ent: nchinarea linii'ilnr, Maica Domnului cu pruncul lisus n b rae i cu n o i mi. ntinse pentru rugciune, lisus binecuvntnd poporul o ri pi I viiiiI Hpro ol, cu monograme mprejur, prefacerea apei n vin, <Indoraroit orbului, lisu s la pu vorbind cu Sam arinean ca,m ininioii ou cinci pini i cu doui peti, vindecarea slbnogilui, I ii vlcrcii lui Lazr, agapele sau prnzurile freti, la cari (celliiii o vftd participnd culcai, avnd pe mas peti, piii i ni* olo cu vin; iar rstignirea i nvierea nu se vede n nici o

M a ica Dom nului cu p ru n cu l lisu s in b rae i cu minile lltl Imtn Hpre rugciune, pictur, din ju m tatea secolului IV al'lat in cataco m b ele

Romei, in care m am cob orit in lun a A ugust anul 1897. (Autorul).

n ,H 3 H T l

(Genesa, Cap. I, v. 2 6 : 1)

i|**H.7"^ tron-7

c 'E * "

d; t

c i facem om (a zis Iehova) dup chipul nostru i dup asemnarea noasttr, s lA|iAitcnsc petele mrei i zburtorul cerului i viaa de pe tot pmmtul i Iul i.ii ,'itorul ce se trte pe pmnt). 2) E. de Pressense, T. I, p. 132, s e q .-C o n f. I. A. Odobescu, p. 627. Asem. I | Hourasse, Archeologie chretienne, VII edit.; Tours, 1867, pag. 53 79. Vezi I ( Ir de Grimouard de Saint-Laurent, Guide de L'art chretien, T. I, Paris, l1 1 /-*, pag. 1 5 17.

DU. UADKA CIREEANU

parte a catacom belor1). Mai sunt reprezentate prin picturi, ospuri familiare, adunri la rugciuni, Orfeu cntnd din lir, reprezentnd pe H ristos2). Icoane f r nsemnare alegoric, n cele dnti trei se cole ntlnim n catacombe foarte r a r ; din acestea citm pe cele mai cu n o scu te: Sfnta fecioar cu losif i pruncul, apos tolii Petru i P a v e l; iar un chip al lui Hristos* cu trsurile lui lizionomice, sau chipuri de m artiri, ori de chinuri m artirice, nu se afl n peterile de cari ne ocupm. i dac nu vedem chipul Mntuitorului n form omeneasc nainte de Constantin cel Mare, se pare c cretinii erau condui pe atunci de ideea ar tat n Isaia 53, 23, c Hristos a fost prevzut de profet, ca

neavnd nici chip nici asem nare frum oas i prin urm are de reprezentat. A nvar Clement Alexandreanul i T ertu lian ;
iar dela Constantin cel Mare ncoace, Hristos se nchipui dup idealul frumuseei, cum se zice n psalmul 44, 2. Ori poate se fereau cretinii s-l nchipueasc pe lisus n timpul persecu iilor cu forma lui omeneasc, de team ca nu cumv s-l cu noasc pgnii i s-l profaneze. 3. n aceste ascunztori ale cretinilor, sau mai aflat i sculpturi pe sarcofage, reprezentnd nainte de Constantin cel Mare chipuri simbolice cretine i mai ales pgne cu figura lui Cupidon, Odiseu, Psichea, Sirenele, Ju n on a, ca unele ce se lucrau n faa pgnilor; iar de la acest mprat ncoace, vedem reprezentate numai chipuri cretine, pentru c acum numai er nici o temere de pgni. De asemenea sau gsit n gropile de cari vorbim, multe statui, din cari unele erau prea bine lucrate. Dintre acestea amintim numai statua Bunului Pstor, n chip de tnr fr barb, mbrcat n tunic i innd pe umr un miel 3). S au mai aflat aci nc multe obiecte de tot felul pe cari
1) De i se afl rstignirea numai n catacomba sfinilor Iuliu i Valentin, dar aceasta pare a fi din secolul VIII-lea. Conf. Bottari. tav. C X X X X II. Gori. De mitrato, cap. VIII. 2) Clement de Alexandria, Origen, Lactaniu, Eusebiu, Grigorie de Nisa i Teodoret, aseamn pe Orfeu persoana mitologic a Grecilor, cu lisus Hristos, pentru cuvntul c precum acela a mblnzit natura cu lira sa, tot a i Mntui torul a m blnzit natura omului i a ntors-o de la ru spre bine prin nvturile sale. Conf. Martigny, op. cit., pag. 554 561. In anul 1905, s'a fcut i n Ierusalem urmtoarea descoperire arheologic. La 300 metrii deprtare de una din porile oraului, n localitatea Bob-el-Amud, er o cas de construcie veche. ntrnsa s'au fcut spturi adnci, cari au dus la descoperirea unei pardosele de mozaic prea bine conservat, avnd limea 3 m. i lungimea 6 m. Mozaicul reprezint pe Orfeu cntnd din lir. El e ascultat de fauni. In unghiuri sunt reprezentate flori, un tigru, un cal slbatic, un bivol, o cprioar i alte fiare cari ascult lira maestrului. Tot aci se reprezint dou femei cu mahrame pe cap i cu inscripia: Teodosia i Georgia. La m ijloc e figura lui Orfeu. Acest mozaic pare a fi lucrat prin sec. II ori III al cretinismului. Aci a fost casa veri unui pios cretin. (Autorul). 3) Martigny, Diction., op. cit., p. 5 8 4 - 5 8 7 .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

89

im Io mai indicm , dar cari sunt foarte preioase pent*u a cuunite istoria trecutului i a cultului cretinesc. Toate aceste obiecte parte au disprut odat cu descoperirea lor, u r parte pstreaz n muzeele Vaticanului, n cel de pe m urtele Ca|n(<lin, n muzeul Luvru din Paris, etc. Iat dar pentru ce am inzistat aici ntru ctva asip ra ca ii rumbelor din mprejurimile Romei. Cauza pentru ca*e le-am li! prin urm are un loc preios, este c n ele ni sau pstrat Irimele urme ale vechilor c re tin i; prin ele ne putem lumina imipra multor puncte din cultul i nvturile cretin* ; i n li io, prin ele trim n spirit un moment, cu vechii boiezati n Domnul.

11. Catacombele cretine din celelalte pri ale lumei.


P c t o r i aproape la fel cu cele din mprejurim ile Romei, mai sunt n Ie ru sa lim *), Neapole, S iracusa , Ispania, insula Multa, S iria , A lexan dria 2) Grecia, P ersia i Asia Mic. a) Muli susin c catacombele din oraul Neapole ar fi nni vochi dect nceputul cretinismului, i c n vechime pi .mii i-au ngropat n ele p e morii lo r ; iar cnd nvtura i'vuiif>elic se ntinse pe aci, catacom bele devenir proprietatea nvslinilor i se folosir de e le 3). Dar noi nu tim dac sunt Ininninice cele susinute de scriitori, cu privire la origina pjrtnrt a acestor cav ern e; i nu tim pe ce sau rzimat ei n nmitoroa teoriei lor. Ceea-ce tim cu siguran este lucrul uriniHor, c gsim n aceste catacom be numai rmie de la nrhlntorii crucei, ca bisericue, inscripii, morminte, obiecte, lii.iln de provenien cretin, i anume din timpurile cnd n primele secole, urmtorii lui Hristos erau prigonii de pgni4).
1) n August 1904, am eit din Ierusalim pe poarta Damascului i am int ri n apropiere la lacul Vitezda" ce se afl acum n posesiunea FranciscanHot. Lacul este un bazen i.dnc spat n piatr de vechii Iudei, spre a se strnge tuli insul ap de ploae pentru splarea jertfelor ce se aduceau la templu. A llin I de lac am intrat n fioroasele peteri spate n piatr pentru a se ngrop ii i'ii Iudeilor. Mormintele sunt fcute n form de cuptoare de pine. Mi-a fost lin .i m cobor mai n jos. (Autorul). 2) n anul 1904, luna August, am vizitat petera din Alexandria. Ea e spnl.i n pmnt, foarte regulat. Petera conine morminte a cror vechime se u n lr a fi mai adnc dect nceputul cretinismului. D'asupra firizilor mortuare m afl pe unele locuri: soarele, arpele, boul Apis, zeul Osiris, . a. D e sigur i ii ^i cretinii s'au ascuns pe aci n timpul prigonirilor. Proveniena catacombei i.i pure a fi egiptean. (Autorul). 3) F. A. Brockhaus, Stdgem. beutfd)e JReal (Srtctyflopabic GumbeirfationS Vi jicon X 9tuft. Ccipjig, 1853, Tom . VIII, p. 695. Conf. M. N. Bouilhet, DicII*>n. d'hist., pag. 329 i 1249. 4) Gilbertus Burnetm ntr'o carte a sa aprut n Lipsea la am. 1687, de,crie cu muK admiraiune catacombele neapolitane, i le arat c sunt mult nmi frumoase de ct cele din mprejurimile Romei. ntro suburbie a (oraului

92

DR. BADEA CIREEANU

la baza muntelui de piatr, totui aceast curiozitate a naturei liind un adpost de vro dou veacuri al unor cuvioi sihastrii cari i svresc aci in linite cultul lor, cu att mai vrtos merit ateniunea noastr. Petera Ielomicioara este un ganglarg la eire, dar care merge tot micorndu-se spre fund, pn ce se zrete numai o mic deschiztur, de unde curge un isvor de ap limpede ce erpuete dealungul peterei, i se vars apoi n rul Ialomia de aci. Craniile cu tot felul de ose minte omeneti aflate n fundul peterei, sunt mrturii sigure c n timpurile vechi, oamenii i cutar refugiul n acest loc misterios, atunci cnd erau ameninai de rzmirie i rzboaie crncene. O bisericu de lemn cldit n mijlocul peterei i un rnd de chilii cari nchid intrarea n suteran, iat tot ce se afl construit in aceast sihstrie umilicioas. Preii acestei misterioase catacombe, sunt plini cu inscripii de tot felul s. e. numele vizitatorilor, poezii, date istorice, sau i pornografii *). Mai sunt n llom nia i alte peteri n cari vietuir pust nicii i se nchinar lui Dumnezeu; dar acestea fiindf de o mai mic nsemntate istoric, nu le mai amintesc a c i 2).
1) Intr'o zi din luna August 1896, m'am suit din Sinaia pe muntele F u r nica i am strbtut frumoasa culme a acestui munte spre valea Jepilor. Trecnd apoi peste vrful munilor C araim an, Babele, i suindu-m dup aceea pe creasta muntelui Omul, am cobort de aci la Obria Ialom i[ei, i tot am mers n jos pe lng acest ru, pn ce am ajuns seara n Schitul Ielom icioara din petera cu acest nume. Civa monahi sihatrii din peter, m primir bucuros i m adpostir n chiliile de la poarta peterei, cari sunt i o bar de aprare n contra fiarelor slbatece i a oamenilor ru fctori. Noaptea cea mai sinistr dar i cea mai romantic, este aceea pe care o petrece cltorul n aceast pe ter. Totul e slbatec; totul e fire sc ! Omul nu a schimbat nimic aci. Pustnicii 'mi povestir noaptea tot felul de legende i ntmplri tragice din aceste locuri slbatice. Murmurul rului lalomicioara, a priaului ce strbate petera, cte un strigt al ciobanilor din apropiere i al paserilor nocturne, toate acestea fcur s am n peter o noapte fioroas. A doua zi m am napoiat n Sinaia. (Autorul). 2) De asemenea se mai afl n munii Carpai i pe cmpiile rei noastre, multe ascunztori spate n pmnt sub form de tuneluri, de ctre strmoii notrii Romni, pentru a se ascunde n trnsele de groaza Turcilor nvlitori, a Ttarilor, i a altor fiare omeneti. Dar aceste peteri ne avnd ntrnsele vro nsemnare istoric, vr'o pictur sau vro rmi din acele timpuri, nu ne putem pronuna asupra lor. Dar de o foarte mare nsemntate sunt mai ales pentru noi Romnii, des coperirile arheologice ce se fac n Dobrogia. Din acestea rsar cunotine noui asupra vechiului cretinism din aceast provincie. n timpul lui Diocleian (2 8 4 -3 0 5 ), au fugit n Dobrogia de frica perse cuiei, preotul Epictet. Pe atunci Dobrogia fiind n stpnirea Romanilor, era nflorit i prea bine populat. Eusebiu (Vit. Imp. Const., Ill, 7), zice c la sinodul I ecumenic, a luat parte i episcopul Scitiei (Dobrogiei). Iar din docu mente se dovedete c erau 14 ceti n Dobrogia n secolul IV, ntre cari se g seau mai m a ri: Tomis, Axiopolis (Cerna-Vod) i Troesmis (Iglia). Pe la anul 381 se afla episcop n Dobrogia Gherontie care a luat parte la sinodul 11-lea ecum enic; iar la anul 431 era n aceast treapt ierarhic Ti~ motei prta la sinodul al III ecumenic. I,a anul 451 se afl episcop A lexandru care a fost de fa la sinodul al IV-lea inut n Halcedon. La sinodul al V ll-lea a luat parte i episcopul Teodor cu reedina n Tropaeum (Adatn-Klissi).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

93

Aedem dar, c cretinul att n timpuri grele, ct i atu ici cnd (1 a avut nevoe de linite n meditaiunile sale religioase, i-a abs locuri retrase, peteri adnci, pduri, muni, vi i lot felii de ascunztori, ca aci n tain i departe de sgomo:ul lumei, s prea m reasc pe Creatorul tuturor fpturilor.

12.

Mrturii aduse pentru existena locaurilor de nchinare, n cele dnti trei secole ale cretinismului.
C u toate c nu exist nici o ndoial despre existena la crjtin a unor asemenea locauri n cele dnti trei secole, fie ii au avut ele loc pe suprafaa pmntului, ori n catacombe, lotui 3au ivit unii critici n secolul XVII cu Nicolae Vede.iu In frunte, apoi n jumtatea Il-a a sec. X IX Schultze i Pres upuse sari au tgduit existena acestor edificii sfinte. Ei siu ntemeiat pe texte interpretate n silnicie, i culese din scrierile Ini Minuciu F elix , Origen, Arnobiu i Lactaniu. De aci cri ticii conchid c cretinii n cele d ini trei secole , nau aiu t

mei case de rugciune, nici Biserici, nici icoane.

Dar noi vom vedea textele la cari se provoac contrarii ilutrii, i vom nelege dac ei sunt temeinici n susinerea lor.

A.
1. Minuciu F elix pe la finele secolului al II-lea, a scris un dialog ntre un brbat Octaviu care reprezint pe cretinul jiIoh, ntre un Cecil iu, adic figura pgnului. Ceciliu se kdreniM izft lui Octaviu cu aceste vorbe : Pentru ce nu au cretinii nici altare , nici temple i nici icoane*?1). Iar Octaviu i rs punde: Statui ori chipuri i altare nu avem. Ce templu s-i

ridicm iui, cnd toat aceast lume, fcut prin lucrarea sa mi poate s-l ncap?*). Aici criticii susin c Minuciu Felix
n Constana s'au gsit de profesorul G r. Tocilescu (f 1909) i de autorul Tezaur Liturgic, lim p id e pmnt cu semnul crucei, ori cu monogramul Iul lliistos. n Tropaeum s'au aflat n anul 1895 lmpi cu mnere n form de nuc, hani bizantini cu chipul lui Hristos propoveduind, . a. n Tomis, erau pe timpul episcopului de aci Bretanion (sec. IV) 2 Biserici m i n i nedescoperite pn acum. In N ovridunum (Isaccea) nc sar putea dlesB iserici; asemenea i n Axiopolis. n Tropaeum Traiani (Adam-Klissi) hi o cetate ntins pe 12 hectare; n apropiere er monumentul ridicat ntre M H ll 108 109 n amintirea cucerirei Daciei. Numai un sfert sa descoperit pn N i uni din vechiul Tropaeum* La o Biseric de aci s'au gsit i picturi cari s au Uium il la aer. Conf. Or. G . Tocilescu, Monumentul de la Adam-Klissi, Viena, 18'95. 1) Minucius Felix in Dialog. Octavius, cap. 10 i 3 2 : Cur nullas a.ras lidIii ii I (christiani), templa n u lla? nulla nota sim ulacra? 2) Min. Felix ibidem : Delubra et aras non habemus... etc.
........ t u i

94

' - D R .. BADEA CIREEANU-

tgdueste existena-altarelor, locaurilor sfinte^i a icoanelor cretine. Ei ns nu iau n seam spiritul textului, din care se vede ca cretinii nu aveau aceste lucruri n felul celor pgne. 12. Dar Vedeliu (Nicolaus Vedelius) i cu prtaii si merg mai departe i aduc un citat din cartea a V lll-a; a epistolei lui Origen ndreptat n contra lui Celsus. Dup acestea , zice Origen, Celsas ne obiecteaz c nlturm din cult i tem plele i icoanele i statuete 1). Faptul acesta, zice Vedeliu, nu-1 tgdueste nici Origen, ci-1 recunoate prin rspunsul urmtor :

Ne lipsesc acestea, fiindc nu cinstim pe un Dumnezeu demn de adorat, in chipul' cum se face aceasta in templele idolilor celor nesimitori (ne n su fleii2). ns tot Origen, n omilia X-a
a crei lui Iosua, nu numai c apr existena locaurilor sfinte, dar ndeamn pe pioi la nfrum usearea lo r 3). Se tie apoi c numai Origen nar fi fost n stare s despreueasc tiina editicielor n cari se ador Creatorul a to ate4). 3. Dup aceti doui scriitori, zic criticii, a vieuit Arnobiu, care rspunde pgnilor dup anul 3001a brfelele lor, i afirm cu aceste cuvinte c cretinii nau B is e ric i: Dup acestea obi nuii, voi pgnilor, a ne atribui nou cea m ai mare crim

si nelegiuire, fiindc nu construim nici Biserici sfinte pentru servietele de veneraiune, nu admitem nici icoane de ale zeilor, nici busturile lor, i nu zidim nici altare , i nu pregtim nici locuri ridicate pentru jertfe f> ). Dar nsui Arnobiu n aceeai scriere, mrturisete c a avut o cas de rugciune, care a fost drim at in persecuiunea diocleian 6). 4. Se mai provoac n line adversarii la Lactaniu, care
acuz pe pgni la nceputul secolului IV-lea de infamiele lor, i le propune aceste ntrebri n cartea lui Despre religiunea fa ls : Pentru ce, voi pgnilor, nu ridicai ocliii votrii spre

ceruri, i pentru ce nu invocai numele zeilor prin aducerea de sacrificii in locuri deschise ? Pentru ce privii la prei , la lemne i pietrele cioplite, m ai bine dect ai privi spre Cel de sus , in locul cruia credei c sunt zeii votrii? Ce sunt tem1) Origenes in lib. III, Adversus Celsuni" : Post haec, Celsus et aras ct simulacra et delubra nos ait defugere. 2) Origen. ib id em : Quia haud quaquam Deum insensibilibus templis colendum existimamus. 3) Origen. in Horn. X, in Iosuam : Ad ornatum ecclesi^. 4) Iat ce zice Eusebiu (Hist, eccles. lib. VI, c. X X III) despre modul cum a scris Origen mulimea crilor sale: Origen ave m ai mult de 7 oam eni

cari scrieau sub dictarea lu i pe r n d ; m ai ave cel pu in tot atia oam eni cari copieau, a fa r de o mulime de fete cari scrieau foarte bineu.
5) Arnobius lib. VI, Adversus gentes" : In hac consuevistis parte crimen nobis maximum impietatis affigere, quod neque aedes sacras venerationis ad officia extruamus, non Deorum alicujus simulacrum constituamus aut formam, non altaria fabricemus, non aras. 6) Arnob. ibidem lib. IV : Conventicula sua habuisse, quae ultima persecutione... diruta est.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

9>

/ilele n s ine n s i? Ce voesc zeii prin temple? Ce sunt ii sine nsi ico a n ele? 1) Criticii ns nu se provoac i la cartei
V, Capitelul II, din scrierea numit, n care C iceronele cretii Mi deplnge c Diocletian a ordonat s se surpe Biserica Ivi

Dumnezeu, pe c n d el semna cuvntul n Bitinia 2).


Dar din textele acestor patru apologei, nu rezult c (i lrt<*duesc existena locaurilor de nchinare, ci apologeii mr turisesc c cretinii nu au temple cu idoli i altare pentru jertfe crunte r. felul ce lo r pgne; liindc cretinii n Biseric S3 nchin n spirit i adevr.
B.

a) Cum c locaurile de nchinare au existat chiar de li


nceputul cretinism ului, o afirm pe lng cei patru scriitori mai sus numii, n c i Faptele i Epistolele apostolilor d ii Noul Testament, n nenumrate rnduri. Apoi autorul scrierei necunoaterile atribuit lui Clement Romanul, cu privire h timpurile apostolice i finitul secolului I, zice c n cele eapte ile (ale sptm nei), m ai mult de ct zece mii de oameni caii

rred in Dumnezeu sunt botezai i sigilai cu sfinirea. i toii acetia au o dorin zeloas ca i T eofil3) care er cel mai nut It intre cpeteniile cetii, i totui casa sa a fost sfinita w transformat in tro m rea basilic a Bisericii cretine 4). I;ir n epistola I ctre Corinteni atribuit tot lui Clement R cmimul gsim urm torul sfat dat C orintenilor: La anumite li iii puri svrii jertfele i litu rg iile; i nu f r regul sau ntmpltor s fie ele sfinite; ci in timpuri i ore bine hotrite aib loc m plinirea lor & ). b) Cu privire la locaurile de nchinare din secolul Il-lea,
im* raportm la epistola lui Pliniu cel tnr ( 114) trimis lui Tmian, cruia i istorisete adunarea la c u lta cretin ilor; apoi l.i Lucian autorul dialogului Philopatris, n care se descrie mirarea lui Lucian ntrun foior (hyperoon), unde a gsit o

1) Lactantius, lib. I, De L isa re lig io n e ": Cur igitur, oculos in coelum imn tollitis? et advocatis Deorum nominibus in aperto sacrificia celebratis ? cur ml parietes et ligna. et lapides potissimum, quatn illo spectatis, ubi eos credetis t w ? quid sibi tem pla? quid arae volunt? quid ipsa denique simulacra? 2) Lactant., lib. V, cap. II, De falsa relig." : Quum ego in Bithynia lit iu. r. oratorias accitus docerem, contigissetque, ut eodcm tempore Dei templum
vfiteretur.

\ ) Teofil este un nalt demnitar cruia Luca i adreseaz Evangelia sa i I 11ilrlc Apostolilor. Dac Teofil a fost din Roma, Alexandria, ori din Antiohia, in r.Na nu se tie cu siguran. Bisping (Svflat. ber Gnoitg. ttad) SDnrfuS unib \'ll(.i, II 9IfI. <3. 142. I) Clem. Rom., Rccognitiones", lib. X, n. L X X I: Intra septem dies, pluis i(iiiitn decern millia hominum credentes Deo, baptisati sunt, et sanctifications i mi ri.iti, ita ut omni aviditatis desiderio Theophilus, qui erat cunctis potentibuis i i i i i vitale sublimior, domus sua* ingentem Basilicam ecclesise nomine consecrarett. *>) Clem. Rom., Epist. I, ad Corinth., n. X L : Kaxd xaiQoug T8TYMf'',ow,S i u . ii ;i()onq)OQ; x a l feixouQyiac; EJtixeXeoGai, x a l aiix sixfj f] dtdxrcog exeXevorv ,i \i ciim, XX (oyiofiivoi^ xaiyot xal copan;.

DR. BADEA CIRE EA NU

adunare de cretini rugndu-se n g en u ch i*). Un text ns mai semnilicativ, gsim n epistola lui Ignatie Teoforul ctre Magnesieni, pe cari i consiliaz Ignatie ca toi s mearg la Bise ric 2). Iar n epistola sa ctre Filadelfieni, le arat acestora unitatea de vederi n cult pentru c este un altar , cum este un episcop cu presviterul i diaconul su 3). Tot n secolul II Piui episcopul Romei, scrise dou epis tole ctre Justus episcopul Vienei. n prima scrisoare l ncunotiineaz pe Justus c matroana roman Euprepia a druit casa sa sracilor; in acest edificiu, zice Piui, svrim acum in fa a sracilor notri liturgiile orn du ite 4). Iar n a doua epis tol, laud pe presviterul Pastor, care a alergat in Domnul cu vrednicie , i i-a ctigat pentru aceasta un frum os renum e B ). Apoi la linele secolului II-lea Clement Alexandreariul n Stromata sa, se exprim a s tfe l: Acum numesc B iseric tot locul in care se adun cei alei (cretin ii6). c) In secolul lll-lea dovezile n folosul nostru sunt i ma numeroase. Aa Ipolit- artnd -semnele venirei lui Antihrist n opera sa Despre finitul lum ei, zice c atunci locaurile lui

Dumnezeu ca i casele vor fi, i se va ntm pl nimicirea Biseri cilor 7). Tertulian n scrierea sa privitoare la idololatrie, vorbind
despre ntoarcerea cretinilor czui, iari n mijlocul celor drept credincioi, afirm cu prisosin existenta locaurilor sfinte. * Ze lul credinei , zice apologetul, necontenit a condus la pocin,

cretinul suspinnd sa ntors de la idoli in Biseric, i a venit in casa Domnului de la oficiele contrare, ridicnd m nile ctre Dumnezeu T atl8). Iar n epistola ndreptat n contra Valentinienilor, Tertulian numete Biserica casa Columbei ne legnd prin Columb pe nsui Hristos, a crui religiune o asea
mn blndeei pe care o are o porumbi. i n tratatul su Despre coroana militarilor, apologetul ^Tertulian fcnd deo sebire ntre Raptisteriu i Biseric, arat mai departe ceremo nialul, cu care se svrea botezul. Tot acolo n Baptisteriu zice Tertulian, fiind ap pentru cei chemai , m a inainte

m rturisim ndestul credina sub m na presviterului, i apoi ne lepdm de diavolul, de cursele i ngerii lui 9).

1) Bingham . O rig., s. ant. eccl., Tom . III., lib. VIII, cap. I. Conf. pag. 60, T o m . II, Tezaur Liturgic. 2) Ignat. Theoph., Epist. ad Magnes., n. VII. 3) Ignat. Theoph., Epist. ad Philadelph., n. IV. 4) Pii Epist. I III in Tom . I. Conciliorum , p. 5 7 6 : Euprepia titulum dom us suae pauperibus ad sig n av it; ubi nune cum pauperibus nostris com m orantes missas agim us. 5) Pii Epist. II IV in T om . I, C onc., p. 577. 6) Clem . A lexandr., in S trom ata V I I : Nuv xov tojiov, fik'/M xo uOooujjio, xwv exXEXT(I)v, exxX,T)oav xa/.o>. 1 7) H ipol., in Consum m atione m undi" : Oi v ao i toO 0eou to? olxot eoovrai, x a i xaraorpoepai tu>v exx/.t]ouov. 8) Tertull. D e idololatria", cap. VII. 9) Tertull. D e corona militis, c. III: Aquam adituri ibidem, sed et aii-

particularitate observat n Biserica veche, ne o pre:int

Ihui.isic episcopul Alexandriei n tro epistol a sa, dnd datul ni femeile ca ri se afl in fluxul lunar, i d a c ele su it in H f(\ ) silul /lu xu lu i, se cuvine s intre in casa Domnului1)
Mai lum inos ns i ntro mai mare bogie stilistic s? ex Ciprian n s c rie re a sa Despre eleimosin cnd n un ete | im iisi11 do nch in are dominicum, ecclesia, capitolium i a t a r e ihiiiiini. Iar n epistola ctre Corneliu, vorbind despre pieoii i ci rftzui n pcate i despre penitena celor cari voiau si iiu i i< 1 i i111ii n B iseric, ne nfieaz cea mai nalt menire a ;asei
p r im

P alatu l R egal din orau l Stockholm (Suedia), n care am adm irat In vura anului 1 8 9 8 o m ulim e de lu cru ri rm ase de la primii cretin i. ^Autorul).

Domnului. Ce este m ai frumos, ntreab acest printe biseri<'m c, de ct ca Biserica s fie m ai erttoare de ct C ap itoliu l 2), v < f..d preoii czui in greeal s fie readui la altarul Domprius in ecclcsia sub antistitis mnu cont;stamur, nos renuntiare diabolo, l pompa? et angelis eius. 1) Dionys. Alexandr., Epist. can. II, ap. Bevereg., Tom. II, pag. 4 0 :
tntv (ixfie&yco yu vaixw v, el JtQooTjxev avT&g o u t tu ia x e iie v a el? to v olxov

rlnirvai xovi Geov. . . 2) Capitoliul este una din cele apte coline ale Romei pe care era zidit i> mplul lui Joe Capitolinul. Azi pe aceast colin e un mare muzu cu sculpiui i romane, pe care lam vizitat n luna August anul 1897. (Autorul).
Ibr. Badea Cireeanu.Tezaurul L itu rg ic.
7

98

DR. BADEA CIREEANU

nului, i s fie ntre clerici unire sfnt i vrednic de cinste, i s dispar chipurile cioplite cu aur/urii lor'?1). Tot a Grigorie episcopul Neocesareei supranumit i Tau maturgul, ocupndu-se n tro epistol de Bisericile Pontului,
arat i locurile unde se cuvine s stea, credincioii, pctoii i catehumenii. d) Dar noi mai gsim mrturii i n edictele mprailor romani, cu privire la locaurile slinte. Aici avem n vedere pitacul mpratului Galien, din care nelegem c edificiele cretine numite tojtcov 0pr|<jxeu(n^a)v rpite n timpurile anterioare de p gni, sau restituit iari cretin ilo r2). Iar mpratul Aurclian hotr ca Paul de Samosata, pentru erezia sa, s lie alungat din casa B isericei 3). Gsim ns i exemple de rutate n per soana mprailor Valerian i Diocletian, din ordinele crora

edificiele de rugciune sau Bisericele fu r drim ate melie 4).

din te

Chiar i pgnii m rturisesc existena locaurilor de nchi nare din timpurile vechi cretine. De vzut n aceast privin este mai ales mrturia lui Lampridiu, din scrierea sa asupra vieei lui A lexandru Sever, care sa rostit despre un pmnt din Roma, c mai bine este ca o divinitate s fie adorat in acest

loc cu un cult oare care, de ct s zideasc aci negutorii prvliile lor B ).


Multe ar mai fi nc textele de acest fel, la cari mai putea ndrepta pentru a dovedi netemeinicia celor ce sunt de prerea lui Vedeliu . a . ; dar eu am adus aci numai mrturiele mai nsemnate. Prin urmare mai toi scriitorii cretini din timpurile celor trei secole nceptoare, vorbesc de locaurile sfinte, fie ele case particulare, n secolul i II, fie Biserici anume construite pentru cult, i le arat ca pe nite edificii cunoscute de toat lumea cretin i pgn.

1) Cipr. Ad Cornelium ", Epist. LV, al. LIX. 2) Euseb., Histor. eccl., lib. V II, c. X III. Conf. Biligham. op. c. T. III, p. 141 seqq. 3) Euseb., Histor. eccl., lib. VII, c. X X X : Mrj8ap(i;lex<nr)vai tov IlatiXou toii xf)g exxtajowxg oi'xou Of/.ovroq. 4) Euseb., Histor. eccl., lib. V III, c. I. 5) Lampridius in Vita Alexandri Severi" c. X L IX , arat c acest mprat s'a pronunat astfel: Melius esse, ut quomodocumque illic Deus colatur, quam propinariis dedatur". Vezi Tezaur. Liturg., Tom. II, p. 60.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

99

ARTICOLUL Il-iea
I ISERICILE MREE CO>STRIITE N TIMPURILE

POSTERIOARE.

13.

Basilicile din epoca de aur a cretinismului.


up ce se rspndi negura pgnismului, cre tinii nu mai avur nevoe s se ascund n peteri i locuri ntunecoase pentru plinirea cultului lo r 1) ; dar nici .iu mai lptuir adoratiunea lui Dumnezeu 111 casele oame nilor -'): ci acum n jumtatea ntia a seco lului IV-lea, ei vzndu-se iberi i ne sup rai de nimeni, ncepur a construi fr sfial (isilici (Biserici) mree 111 suprafaf. pmntului, i poi a le mpodobi, cu columne, ornamente i picturi frumoase, ca aci s sc adune in linite la sfnta li turgic si la srbtorile religioase , i s aduc laud I

Celui Prea n a lt9).

A. i. Basilicile n epoca de a u ra cretinismului, purtau o mare Imjjie de numiri. Rsritenii 111 sinoadele din Ancira *), Neo1) Eusevie Popovici, 1st. Bis., vol. I, p. 3 8 4 : Dup ce Licinie fu nlnnl i Constantin rmase singur mpiat, cretinismul ajunse la victorie defi nitiv.1 in imperiul roman. Constantin fcuse cu ncetul cretinismul religie de 'lui luc mai 'nainte n occident unde domnea de la 312, iar de la 323 n tot Imperiul, nvnd pe toi supuii si de a prsi pgnismul i a se ntoarce la t latinism . Dar el a lsat i pgnilor libertatea cultului lor". Conf. i Euseb., Vita liii|< Constantin, lib. II, c. LVI. 2) Cetete activitatea Marelui Constantin n Cuvntarea panigiric" nlni iiillA de mine i tiprit n revista Biserica ortodox Romn" din Bucureti, O ltul XXX (1906), n. 2 (Mai), pag. 2 0 8 - 2 2 1 . (Autorul). 3) Iat cum descrie Eusebiu din Cesarea n Viaa mpratului Constan tin ( artea IV, capit. LVII, mreia B is e ric e i s fin ilo r A p osto li, zidit de Conliiulln. mpratul nl curnd dup aceea o Biseric n Constantinopole pen ii 11 ducerea aminte de sfinii Apostoli. Preii erau mbrcai cu marmor, de lit p iidoseal pn la acoperm nt; d'asupra strlucea un tavan de lemn peste tot iimii Biserica er acoperit cu aram n loc de olane. Acopermntul era aurit pi unele locuri, i resfrngea o strlucire minunat, care lu vederea celor ce-l pilvr.iu. Cupola er acoperit cu aram i cu aur, i aceasta cu mult meteug. A " 11.1,1 Biseric era zidit n mijlocul unei mari piee, la ale crei patru pri u nt p ie r ii. Erau nc acolo bi i case pentru locuina servitorilor Bisericei, de o liilim lrii egal cu a galeriilor". Biserica aceasta restaurat i rezidit n timpurile 111 ui lin iile , se pstreaz i azi n Constantinopole sub form de moschee tur> 1 1,1 (Autorul). ^) ('one. Aucyr., c. X V : IIfq I t<Tv Siatpppovtcov rq> xtiQiaxcp...

1UU

DIt.

BADEA C3REEANU

cesarea *) i L ao d icea2), cum i istoricul E u seb iu 3), ddur acestor locauri slinte, numirea de xupiaxov'* (cas domneasc). Eusebiu mai arat n tratatul su de laud ctre m pratul Con stantin , c acest monarh a druit Domnului i Regelui tu

turor, templele - V .V Q M K U, aflate in oraele, satele i locurile deerte ale barbarilor*). Mai gsim la rsriteni i numirea de jipooexwn'iQia, ori olxoi e&xtrjpioi, adic case de rugciune (oratoria).
Eusebiu6), Socrat6) i Sozomen7), ntrebuineaz des aceste num iri.

R uinele de m arm or ale basilicei rom ane din P o m p ei (Italia), c e rce ta te de mine L u n i 1 Septem vrie anul 1897, dup& ce m am cob ort de p e vulcan ul Vezuviu din apropiere. (Autorul).

2. Apusenii nc chemar basilicile lor n diferite chipuri. Tertulian n epistola sa ndreptat n contra Valentinienilor, nu mete locaul Domnului casa columbei, i-l descrie ca pe un edificiu simplu i mpodobit cu figura lui Hristos i a sf n -

x X T|

Q L (1) v.
e o ^ id x o i x iv e g ,
w v

1) 2) 3) 4) 5)

C o n e . N e o c a e s ., c . V : K a x r ix o u jie v o g e v e i o e Q x l ie v o S x v Q ia x o v x . t . X . C o n c . L a o d ., c. X X V I I I : " O x i ov et e v xo<; x u Q i a x o . .. E u s e b ., H i s t , e c c l., li b . I X , c . X : K a i x x u y i a x . . . E u s e b ., D e la u d a C o n s t a n t i n i , c . X V I I . E u s e b . , H i s t , e c c l., li b . X , c . I I I : K a i x>v q t i v e o jia y io v ^ g o o E i i -

Id e m , D e la u d a C o n s t a n t in i, c. X V I I : o e v x x i Q t o v x o lx o o u z .

a u x o ij

;i q

6) 7)

S o c r a t ., H i s t , e c c l., l i b . I, c . X V I I I : T o j x o v ; e u x x t'| q i o v {{rx Q e ;u a |x r)o v . S o z o m ., H i s t , e c c l., l i b . I I , c . V : K a i e i& x x t ] q i o o t x o u i; ( b x o S o jir io a v .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

101

(ului spirit1 ). Iar Ciprian ntrebuineaz cuvntul d om in cu m ,


alunei cnd el m ustr pe o matroan, pentru c ea v eiise n Jtineric fr p rin o s 2). Dar numirea ntrebuinat de Ciprian pentru casa Domnului, a fost mprumutat att de R ifin al \i|uileei n Istoria sa bisericeasc3), precum i de Ic r o iim 4). S criitorii apuseni din secolul IV i V, mai ntituleaz llinorica cu num irea de basilic. Ambrosiu D ), Ieronim 6), AuH'iiHtin7) i S id o n iu 8), obinuesc adesea ori intitularea aceasta, iiniil.ru motivul c n casa Domnului locuete Buadeog Gel A Tot Puternic, sau Regele regilor. La Romani ns, se chemau basilici acele edificii publice cu portice i intrri m ree, undi prin cipii ori m agistraii, judecau i pronunau sentinele. mpratul Constantin cel Mare, pentru a nmuli numrul Bisericilo creI Ine, drui cretinilor multe din aceste edificii, cari se tra n sl'orrnar apoi n Biserici i se consfinir lui Dumnezeu, cei ce

R uinele basilicei din R om a a m p ratului C onstantin cel M are (t 3 3 7 ) pe care le-am vzut n lun a A ugust anul 1897. (A utorul).

1) Tertull., Contra Valentinum, c. III. Conf. Bingham., op. c., Tom. III, 112 seqq. 2) Cyprian., De opere et eleem os: In dom inicum sine sacrificio venis? 3) Ruffin., Histor. eccl., lib. I, c. III. 4) Hieronym., Chron. olymp. 5) Ambros., Epist. X X X ad Marcelinam, De tradendis basilicis. 6) Hieron., Epist. VII, L aetam : Basilicas martyrum, et ecclesiias sine tnalre non adeat. 7) August. De diversis serm. X II. Sermo habitus Carthagin. in batsilica. 8) Sidon. Opera, lib. V, ep. X V I I : Quern capacissima basilica non caperet. pii:

DR. BADEA C1RE.EANU

d tuturor dreptate v). Dar basilicile de i devenir proprieti cretine, totui i pstrar n apus i mai departe numirea lor, care se ddu i altor Biserici pn n ziua de astzi s. e. basilicei sfntului Petru din Roma, basilicei sfntului Paul din ace lai ora, basilicei Madelena din Paris, basilicei din Miinchen, din Lintz, etc. 4. Iar numirea de templum, sau n grecete vaoc, eov, o gsim deopotriv att n rsrit, ct i 111 apus. Ig n a tie2), L a cta n iu 3), E u sebiu 4), lla r iu 6), Hrisostom 6), A ugustin7) i Teod oret8), cheam Biserica lui Dumnezeu templu (vaog), l'r a nsemna prin aceasta templele pgne ori evreeti. 5. 11 apus sau mai dat Bisericilor numele de conciliabula si conventicula, adic locauri de adunri ale cretinilor. A, eronim laud pe Nepoian, pentru c acesta sdise pe lng conciliabula, arbori, llori i vie de vie, pentru nfrumuseare 9). Alt (lat eronim se deplnge c persecutorii au drmat n furia lor i conciliabula 10). Iar Lactaniu vorbind de persecuiunea diocleian, zice c in Fritjia a ars pe acele timpuri conventicula \mpreun cu poporul n ). Tot a numete i Ar nobiu casa Domnului n epistola sa in contra Ginilor 12). 6 . Atunci ns cnd se zideau Biserici pe mormintele mar tirilor spre aducere aminte de ei, sfintele locauri se chemau martyriap.C irildin Ierusalim vorbind de Biseric in cateliesa XIV, o numete martyrion ([xaptvpiov); iar Socrat istoricul descriind o Biseric din Edesa construit pe acel loc unde dup tradiiune apostolul Toma suferise moartea prin chinuri, zice c acest martyrion ([xayrupiov, Biseric), sa zidit cu toat splen doarea cu v en it13). 7. De asemenea cnd locaurile sfinte aveau de patron vrun rofet ori apostol, se chemau prophetea u) ori apostolealb). tar mult ntrebuinat era i numirea de eclisiastirion (exxXr]aiaon'ioiov) spre deosebire de eclisia (od^aia, din xodeco, chem) sau adunarea cretin cum zice Isidor din Pelusium (7 435): alt ceva este eclisia (IxxAr|ai'a) i alta este eclisiastirion (exxA,V)aia-

1) Bingham ., O riginessive antiquitates ecclesiasticae, versio latina H enricii G rischovii, H a l* , 1727, Tom . Ill, lib. VIII, C ap. I, V. 2) Ignat. Epist. aci Magnes, 11. V III: Ecclesiam vocans vaov Beov, templum Dei. 3) Lactunt., De mortibus persecutorum ", lib. V, c. II. / 4) Euseb., Hist, eccl., lib. X , c. II... Neo>q xe aiOig ex pBycuv eg 5) H ilar., C om m ent., in psalm. 1 2 6 : Solit est nuncupare vel tem plum . 6) Chrysost., Horn. IV, De verbis Iesaise: K a i vaou? 0ol3 Jte;tX.T]Q<Ofjivovg. 7) Augustin., De civitate Dei, lib. VIII, c. X X V II. 8) T heodoret., Hist, eccl., lib. I, c. X X X I . 9) H ieronim ., Epist. III, epitaph. N epoian. 10) H ieronim ., C om . in Zachar., c. VIII. 11) L actant., De mortibus persecutorum , lib. V, c. X I. 12) Arnobius, C ontra gentes., lib. IV. 13) Socrat., Hist, eccl., lib. IV, c. X V I I I : E vxfj 8e tfj Jtotai 0o)n xou dureato Jv O u jia p x T J Q io v toxi XaptQOV x a i neQKpave. 14) Theod. Lect., Hist, eccl., lib, II. 15) S ozom ., Hist, eccl., lib. IX , c. X .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

O 3

i i m 'iq io v ) ;

cci aceea este fondat din inimi n e p ta te ;

aceasta

hi*/' se zidete din lem ne i pietre 1). Mai sunt nc i uite numiri date B isericilo r n tim pu:ile < ln vechi ale cretin ism u lu i; dar eu am artat aci numai p e o<lo mai ntrebuinate.
B.

Am zis mai nainte, (Tezaur Litur., Torn. II, pag. 63), c lin lipsa de documente, nu putem spune cum erau sfintele lo<.iuri i ntocm irea lor interioar n secolul 111 -lea. n secclul IV lea ns, pentru c avem m rturii la ndemn, cunoatem nlilni arhitectonic i m prirea acestor edificii, dup cum \om \ndoa din cele ce urmeaz. I. Constitutiunile apostolice scrise n linele secolului 111 hI nceputul secolului IV-lea, sftuesc n cartea II, c. 57, c a B innrica inainte de toate s fie lung i ncptoare (enu^xrig,

ahlonga); apoi s fie ndreptat (cu altarulJ spre r s r it; de am ndou prile s aib pastoforii spre rsrit 2), in fine s fie k rmenea unei c o r b ii 8). Form a aceastase mai numi i drom ic" (.\iofiix), adic n neles mistic alergtoare, pentru c Biserica
i> l ii teste n linite i cu folos, ca i o corabie pe valuri perieuIniiHO: iar n neles practic, forma aceasta se cbiam dromic (tyojuxd), cum zice i Leon Aliaiu, pentru c Biserica cuprinde poporul i pe clericii alergtori n micrile lor litu rg ice4). Tot it iu explic i Suicerus cnd arat c alte temple erau Spoiuxu 5). In aceast form sa zidit minunata Biseric a sf. Solii din Conslithlinopole 6).
1) Isidor. Pelusiot., lib. II, epist. C C X LV I. 2) Unii scriitori neleg prin pastoforii" protesul cu diaconiconul i schevofilachiul, de ambele pri ale altarului. Alii pe lng acestea mai neleg i Im mutele servitorilor bisericeti. 3) Const. Apost., lib. II, c. L V II: I l y w x o v jijv o o l x o e o x c u 7ti|ATjxr|, tumYtvttioXou; Texeanne\'05 exaxeQtnv xwv iicqcov x ^ a o x o t p o Q i a jxQ oq vui'oXi|v o o x k ; e o i x e vi] L Conf. Daniel, Codex, Tom. IV, p. 15. Bingham., op. e. T. III, p. 172. 4) Leo Aliat., De templis Grsecorum. 5) Suicer., Thesaur. eccles. voce v ao;, Tom. II, p. 390. 6) Biserica sfintei Sofii, din Constantinopole, o minune a cldirilor cre tine, am vzut-o n verile anilor 1898, 1899 i 1904. Ea fu zidit de mpratul In.liniau n jumtatea I a secolului VI-lea (537), pe temelia Bisericei sfintei Sofii construit de Constantin cel Mare. Roma, Atena, Egiptul, fur despoiate de monumentele pgne; iar materialul fu adus n Constantinopole i se ntrebuin lin ordinul lui Iustinian n zidirea operei sale. Mahomed //cuceritorul Constanlltiopolului, o transform n moschee turceasc. De i astzi ca moschee e ru ntreinut, totui sfnta Sofia, nc i pstreaz vechea ei splendoare. Imaginile .linie lucrate la zidirea ei n mozaic aurit, fur boite de Turci, cci lor mu le lieluiesc chipuri, conform nvturilor din Coran. n sfnta Sofia vine Oidat l> < ,m Sultanul la rugciune, i anume la B airam (patele Turcilor). Iar Ram azanul este la Turci a IX lun a anului, n care se ine postul cl mare al Mahomedanilor de 2 8 - 2 9 de zile, cnd ei ajuneaz toat ziua n fie<arc z i; iar seara la apusul soarelui, n satele i oraele provinciale din Tuircia,

104

DR. BADEA CIREEANU

2. Dar nu er n ntrebuinare numai aceast form ar tat de Constituiunile apostolice; ci Constantin cel Mare, dup cum ne spune Eusebiu, a zidit Biserica de pe mormntul Dom nului n tro form rotund a). Tot aceast m rturisire o repetete i Valafrid Strabo n scrierea sa Despre lucrurile biseri ceti. m pratul Constantin cu m aica sa E len a , zice Strabo, au zidit pe mormntul Mntuitorului o Biseric m rea , cu o form rotund 2).

B asilica din oraul M unchen (Germ ania) n care am in tra t n ziua de 4 August anul 1 9 0 0 . E a e zidit n chipul b asilicilor cretin e din secolul IV . (Autorul).

i. Istoricul Kusebiu ne mai arat i forma octagonal n construcia unei Iiserici din Antiohia, zidit din ordinul inpse d cu tunul din ordinul poliiei, semnalul de mas. Acum fiecare Turc m nnc un fel de lipit* de pine, pilaf, bucate de carne . a., dup bogia de care dispune Mahomedanul. Masa se ine aproape toat noaptea. Dimineaa iari se d semnalul cu tunul pentru nceperea ajunului. Dup trecerea ntregului post, urmeaz marea srbtoare B airam u l care ine 3 zile cu petreceri, veselii, mncri bogate i mergerea la moschee. De la pmnt i pn n vrful cupolei Bisericei sfintei Sofia, sunt 65 de metrii nlime (dup alii 53). Cele trei naose sunt desprite ntre ele prin co lumne de marmor. ( i.ulnele, adic femeile Turcilor, ca i cretinele din vechime, au locul lor dt* rugciune n marea galerie construit luxos din ordinul lui Iustinian, d'asupra naoselor laterale. Mare, luminoas i falnic, cldirea aceasta a strvit de model la zidirea moscheei din Constantinopole a sultanului Baiazet (an. 1498), la zidirea moscheei sultanului Suleiman (an. 1556), la zidirea moscheei sultanului Alnned (an. 1610) i n fine la zidirea multor moschee mree din capitala Sultanilor. (Autorul). 1) Euseb., Vita Constantini, lib. III, c. X X X V III. 2) Strabo, De rebus eccles., c. IV.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

iu ,>

rutului Constantin i mpodobit cu aur, aram i alte materii preioasi*); ia r Grigorie de Nazianz, de asemenea descrie fru museea unei B iserici zidit n opt laturi egale ( o x t w f.iv a o -

nXfP()oig!).
4. \lte locauri sfinte aveau forma crucei (atauponl-rog), rum er J3iserica lui Simeon Stlpnicul despre care menio neaz roricul Evagriu 3). n acelai chip er fcut i Biserica liniilor Apostoli din Constantinopole, construit din ordinul Marelui Constantin, dup cum ne ncredineaz despre aceasta Grigorie de Nazianz n dou versuri ale sae 4). 5. 5e m ai construiau Biserici dup m rturia lui George Cedren, cu altaru l boltit i oval (lateri fornice, dipiSu?) n partea rasritem, a n ct ntlnirea arcurilor n interior, combina lorma c u c e i 6). Jar Suicerus i Allaiu (sec. X V II) mai vorbesc de I iseiici vechi n form de turn, de cilindru, de cerc , a ra i Panteonul din Roma. Lucrul principal er ns, ca fronlispiciul sau intrarea n casa Domnului, s aib loc n partea despre ;ipus ; iar altarul s fie spre rsrit ncotro a fost para disul strmoilor notri i de unde a rsrit lumina cretinis mului. De aceea istoricul Socrat sc mir de o Biseric din Antiohia, care nu ave altarul spre rsrit dup obiceiul co mun, ci l avea aezat in partea de ap u s6). Tot a se mirase mai nainte i Paulin de Nola de o Biseric din Tir, care nu er cu altarul spre rsrit ca alte B ise ric i7) ; ci l avea zidit M | > re mormntul fericitului neam al fondatorului edificiului. I*aptul acesta l privea Paulin ca nearmonios cu spiritul ConHtituiunilor apostolice, cari glsuesc, c Biserica s fie inc /mioare i ndreptat spre r s rit 8). Prin urmare, de la regula tfonerala ca Bisericile adic s fie cu altarul spre rsrit, se luceau i escepiuni, cnd cereau a mprejurrile, pe prin cipiul c Dumnezeu e n toate direciunile, i nu e loc unde < t nu fie Dumnezeu (quia non est locus, ubi non sit Deus 9).

C.
Acum cnd ne-am fcut o idee de numirile basilicilor si de formele lor exterioare, s intrm n luntrul acestor edificii <;i s examinm si m prirea lor. 1 . n acel timp cnd cldura nvturilor cretine, er
1) Euseb., Vit. Imper. Const., lib. III, c. L. 2) Nazianz, Orat. X IX , De laud. patr 3) Evagr., Hist, eccl., Lib. I, c. XIV . 4) Nazianz., C a r m . I X : IRevpu; crra u Q O T V Jto i r f r p a / a x e jx v o jic v o v . 5) Georgius Cedrenus, Vita Iustini, in Compend. Histor. 6) Socrat., Hist. eccl. lib. V, c. X X I I : Ev Avcioxewj x|c SvQiagfj exx^rjoi'a. Miiarpocf ov ejrei rfjv Qeaoiv ou ycq npo dvato^g to 0uoia<mj(>iov, Kk Jigog;

ftiiijtv
7) Paulin. Noi. Epist. X II adSeverutn : Ut usitatior mos est, orientem spectat.. 8) Constit. Apost., lib. II, c. LVII. 9) Walafridus Strabo, De rebus ecclesiasticis, c. IV.

DR. BADEA CIREEANU

primit cu mult bunvoin de membrii Bisericii, iar gradele de pedepse spirituale, erau tot aa de bucuros primite de cei cari pctuiau, urma de aci nevoia ca i basiicile s aib o mprire ct mai bogat, pentru ca fiecare membru al JJisericei s-i aib n casa Domnului, locul su hot^it, dup gradul de moralitate i poziiunea sa social. Mrturisirea se fcea n public pentru tot felul de pcate. Cei cari pctuiau se pedep seau cu asprime, aa n ct clericii se cateriseau (xa0ai>elo0ai) lundu-li-se preoia (can. 29\i 51 A post.); iar laicii so a fu riseau (uipoQi^eaOcu), adic se excludeau din Biseric. n , ca-

Dom nul D octo r B A D E A C IR E E A N U , A utoru l Tezaurului Liturgic, V ineri 2 0 A ugust anul 1 9 0 4 , m erge din strad a e rif-P a a a oraului A lexan d ria E giptului < Africa) la p a tria rh ia ale x a n d rin i apoi la B iserica sfnta E ca te rin a , zidit pe locu l m are i b ib lio te c i ars de A rab i in an ul 641.

zuri grele se anatem atizau (dva0E|j,cmco = b lestem ; n limba aram aic/ fQ ran^m ^). Caterisitul pe dreptate, nu-i mai dobndia p reo ia; (ia rj^ a i^ x d iis nu mai era primit 111 nici o B is e ric ; cci pretuH m lenese cereau de la streini cri de recom andare (yQct|.ijxata -n m 'ju ou eva), din partea episcopului lor (conf. Martigny
1) Dup unii scriitori cuvintele dvdBejia (Galat. 1,8) > naQ<xva0d, nsem neaz desprire, excludere, iar nu blestema re. Alii zic c maranatha" Domn) n limba aramaic nsemneaz Domnul nostru, vine". Aceasta ns e o explicare ne temeinic. Bingham. T. VII, p. 113.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

107

o|. cit. art. lettres ecclesiastiques p. 420). Acelai lucru so petrecea i cu clericii caterisii1). Dac excomunicatul voia s-si dobndeasc reprimirea, er "supus la un ir de pedepse spiri tuale, gradate i grele, dup chipul pcatului svrit, in secolul 111-lea s rnduir pentru excomunicai, patru trepte de-cin public i Toarte ndelungat: xfu iu tovxeg sau >daiovTE<; (ernatici ori plngtori), dxQoc6|xevoi (auditori), xmojrfjrrovteg (czui la p mnt), i ovoxd|xevoi (stttori cu credincioii). (Conf. can. 1 2 al si'. ( rigorie al Neocesareei). De altfel er cu putin s se aplice aceste pedepse, pentru c n snul cretinismului tot m uritoru li gsea ajutoare morale si m ateriale; iar cel excomunicat er alungat i din societatea cretin, i deprtat i de bunurile comune ale iiilor Bisericei. Intel motivele pentru caro cei pctoi i expieau cu rbdare Irtr do legile lor, ntrun ir ndelungat de ani. 2. Basiicile dup cum ne arat Eusebiu i ali scriitori vechi, aveau aceste trei m priri: nartica unde edeau penilonl ii i catehum enii; naosul sau locul propriu credincioilor, i rima unde svreau clericii sfnta liturgie. Dar aceste trei pri submpreau i ele n alte pri mai mici dup cerinele de atunci ale timpului. A, nartica se mprea n exterioar sau atrium ori mesavlium adic cu rtea; i interioar sau nartica Unire p rei . Naosul avea i el mpririle potrivite dup sexe, oliii i stri sociale. Vima tot asemenea avea la nord protesul ( i(M > 0eais) sau locul de pregtire a sfintei eu h aristii2) ; iar la sud diaroniconul sau schevofilacliiul adic locul diaconilor i al odoa relor liturgice. Mai erau pe lng basilici baptisteriul, pastofor iul, edificii pentru locuinele clericilor i uneori aziluri pentru ..traci i cltori. Toate acestea se fceau potrivit veniturilor m.iloriale ale sfintelor locauri. n vechime erau i scoale aproape de Bisericile mai mari. hometru episcopul Alexandriei nsrcin pe Origen s fac lec(iiiui In renumita coal catehetic de aci (Rufin. 1st. eccl., lib. VI). n Antiohia exista de asemenea o coal catehetic; n Edesa o cu alta, cu toate c de aci se ivi i eresul antropomor fistic, care atribuia lui Dumnezeu caliti i forme omeneti s. e. mni, picioare, urechi, ochi, . a. n timpul sinodului VI ecumenic, voilor c presbyteri per villas et vicos scholas habeant pres\Horii au scoale n casele i suburbiele lor (Gone, gener. VI, ll>, apud Crab. Tom. 11, p. 415), dup cum ornduete nsui anvil sinod. Iat dar c casa Domnului a avut n toate timpurile
1) C a n o n u l m Iii(<

12

se v a p r i m i f r s c r is o r i d e r e c o m a n d a r e , s s e I*i Imit i cel c e s 'a p r i m i t " . A s e m . c a t io a n . 3 3 a p o s t ., H HIM. S. a.


2 ) C u v n t u l jip 6 0 e < n < ; l g s im i n

a p o s t o li c z i c e : D a c v r e u n c l e r i c o r i m ir e a n a f o r is it ... n a l t a f o r is e a s c i c e l c e l a c a n o n . 1 3 a l s i n o d . IV e p is t o la c t r e E b r e i I X , 3 , p r i n c a r e (r ty o O e o u ; to v uyicov) la t e m p lu l

illit V. T.

ti|<Molul arat p u n e r e a n a in t e

a p m e lo r

108

DR. BADEA CIREEANU

scoalele sale. nvtorii din tinda Bisericei erau preoii, ca i la noi n Romnia pe timpurile mai vechi. Cum c odinioar mai erau i biblioteci pe lng Bisericile nsemnate, despre aceasta ne spun scriitorii bisericeti. Iat cum se rostete Eusebiu n aceast privin, n Istoria sal}isericeasc Cartea VI, cap. X X : i erau pe: atunci (n secolul 111), mulime de clerici iscusii prin tiina lor , ale cror scrieri kau pstrat

in biblioteca ((3i|3Xio0]xr|) ce a fcut A lexandru episcop de Ie rusalim in aceast cetate , din care i noi am extras m aterial

pentru Istoria noastr, luliu Africanul ( 232) a nfiinat i el o bibliotec n acelai chip n Cesarea Palestinei. Ieronim vor bete cu multe laude despre ea ^Hieronym catal- seriptor. eccles. c. LX X V ). O mare bibliotec er i n Numidia; dar trdnd-o episcopul Pavel n timpul persecuiunei diocleiane, o parte din ea fu nimicit de tirani. Augustin nc i arat dorina, ca biblioteca Bisericei din Ilipo, s fie ct mai avut. Ia t cum se exprim el n scrierea s a : De hceres, c. L X X X : Audivi

de hceresibus scripsisse sanctum Hieronymum, sed ipsurn eius opusculum, in nostra bibliotheca invenire non potuimus. O
bibliotec nsemnat er i cea fondat de Constantin cel Mare pe lng Biserica sfintei Sofii zidit de el (Ilospin. De tempi., lib. Ill, c. VI). Dar cea mai mare i preioas bibliotec din lume, exista n oraul Alexandria din E gip t; ea fu nfiinat de Ptolomeu I regele Egiptului (*{-283 a. Hr.), i o mbogi fiul su Ptolomeu Fiadelful ( f 247 a. IJr.), care puse a se traduce vechiul Testament din limba ebraic n cea greac. Biblioteca aceasta numr peste 700.000 de volume manuscripte, de o vechime foarte adnc. Iosif Flaviu n cartea X II, cap. 2 din Anticitile judaice, vorbete cu admiraiune de aceast instituie. n anul 47 a. Hr., nite rebeli nim icir unele monumente din ora i o parte din bibliotec. Mai n urm biblioteca mbogindu-se din nou, fu ars cu desvrire de Arabi n anul 641 d. Hr., cnd din ordinul lui Amrii locote nentul lui Omar se distruser i toate monumentele clasice din Alexandria cucerit de aceti fanatici. Astfel sa stins nflorirea acestui ora care numra pe timpul Ptolomeilor peste 900.000 de locuitori i biblioteca cea veche isvorul tiinei omenirei. Pe lng aceast comoar cultural er i un muzeu de antichiti strv ech i; dar pe toate acestea le-au nimicit Islamistii n secolul al V I I !). Si la templele mari pgne existau n vechime scoale i biblioteci. Spturile arheologice fcute n finele sec. X IX de americanul Hilprecht din Pensilvania, la templul lui Baal din Nippur (vechea Babilonie), ne dovedete acest lucru.
1) n vara anului 1904 autorul acestui Tezaur Liturgic a aflat n Alexan dria, c biblioteca cea veche er pe locul unde este astzi Biserica greac sfn ta

E caterin a.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

IU I/

P lan u l B isericilor din secolul TV-lea dup d escrierile lui E useb iu ui Ocmareei P alestin ei i ale alto r scriitori, sch iat de A utoruU Tezaurului L iturgic.

SFINTELE LOCAURI DIN ZILELE NOASTRE l TRECUTUL LOR ISTORIC


A.

14 .

Nartica vc^eni.
i S n l . numirea de Biseric sau templu se nelege o anumit cldire, deosebit de alte construciuni, consfinit lui Dumnezeu i menit pentru serviciul dumnezeesc public. Bisei ira se construete n interiorul i exteriorul ei, dup un hotill model, corespunztor cu ideea despre sfinenia celor ce se ivrsesc ntrnsa. Biserica prin urmare este acel loc sfnt, public, n care preamrindu-se Dumnezeu, se aduce sacrificiul

cel preasfnt al lui llristos, i n care adunndu-se credincioii, se fac prtai de adevrurile i darurile mntuirei ce li se mij locesc de minitrii altarului. Din cea mai adnc vechime a cre tinismului i pn azi, Biserica sa compus din aceste trei p r i: nartica, naosul i a lta ru l 1). 1. Din partea despre apus a Bisericei, n vechime intra cineva n nartica exterioar *), adic n tro curte numit.-de la tini atrium ori mesavlium. Intrarea se fcea prin/b^o poart mnre numit de Greci jteojtidov [ji/ya, i de latini \vestibulum ma/num. Poarta er zidit din marmor, piatr ori crmid i mpodobit cu embleme religioase i cu picturi sfinte^ Eusebiu numete aceast poart jioum|v eiaohov, prim am introitum* adic prima intrare, pentru a o deosebi de alte intrri n Biseric"8). Nartica exterioar, se mai chema la sfnta Sofia auXr), aula, ori impluvium, adic curte, pentru c nu er acoperit, i a ploaia ori zpada cdeau aci cu mbelugare n anumite tim puri. n nartica exterioar edeau n timpul serviciului liturgic prima clas a cretinilor peniteni adic clasa plngtorilor (x/.cuovteg, ilentes), adic a criminalitilor i ru fctorilor exclui din Biseric, i aci sufereau toate intemperiele aspre s. e. vis cole, vnturi, ploi, ninsori i clduri tro p icale4). Pctoii fioroi, monstruoi i periculoi Bisericei i ordinei sociale, cum i incestuoii i sodomiii, adesea ori nu erau pri mii nici n nartica exterioar, ci stau afar la poarta cea mare

raclis, ori o m nstire, nu poate alt fel s n ceap zidirea, de cl num ai p e locurile unde p rea cuviosul episcop a fcut ru gciun ea i a infipt cin stita cruceu. (Novel. C X X X I, c. V il : Ei. tig povXeiOeu) oixo8op,fjoai oepdofuov
efocT'ipiov, ) uovacm')oiov | a ) uAot; doy/oOo) toO otxu(S(j^ir)u.r<)c, et | X T ) 6 tcov
TC)7to)v oowotaxog emoxojtcx; eu/jl v exeoe jtoirjosi, x a i tov tuuov crtavQOv). Iar ziua sfinirei Bisericei, er o zi de srbtoare n fie care an. dup cum ne spune Sozomen (Hist, eccl., lib. II, c. X X V I) i Beda Venerabilul (Histor. lib. I, c. X X X ).

1) Bisericile nu se zideau fr ngduirea episcopului, potrivit datinelor vechi i canonului 4 al sinodului din H alcedon; iar Iustinian n Novela sa C X X X I, c. VII, iat cum glsuete: Dac cineva voele s zideasc un sfnt p a

Bisericile cretine au m prum utat m p rirea lor de la cortul sfnt al V. T., i au aceeai nsem nare simbolic. (Simeon Tesal., cap. 131. Onciul Arheol., op. cit., p. 405). i cortul aveo tind, sfn ta i sfn ta sfintelor. 2) Cuvntul n artic v(>0ri| nsemn la Grecii cei vechi o plant nu mit ferula, din care se fceau bastoane; dar mai nsemn i cutie pentru a
pstra mruniuri n cas. n cretinism gsim acest cuvnt prin sec. VI, cu n semnarea figurativ din urm, pentru c nartica er acum mic ca o cutie n raport cu vechia nartic i cu naosul Bisericei. Xenofon (f 354 a. Hr.), n cartea Il-a a Ciropediei" cap. III, 11, n trebuineaz cuvntul vdQ0)]xtt cu nsemnarea d eb u ta, ciomag, d. e .: eu; Se x ; fti-uk; vM>()T]xa itaxec n mna dreapt (soldaii lui Ciru) avfcau ciomege groase (pentru a lovi pe inamici). Aceast nsemnare o gsim i la ali scriitori vechi. 3) Vezi Nartica" (vpflrj^), studiu amnunit lucrat de mine i publicat n revista ,.Biserica ortodox R o m n din ,Bucureti, anul X X X (1906), n. 1, p. 75 85. (Autorul). 4) Tertull., De pudicitia, c. I V .- C o n f . Euseb., Hist, eccles.lib. X, c. IV.

.1 c u r ie i1). Acetia se numiau x4u^ ovrt? adic iernatici, pentru :i erau si mai mult expui a suporta timpurile aspre ale ernei I vpaia soarelui rostogolii n cenu i p r a f2). Att pctoii lin nartica exterioar, ct i cei de la poart, numii deopotriv H plngtori, struiau necontenit pe lng trectori, ca acetia s m o roage lui Dumnezeu pentru ei, i a li primii la pocin3). Dac li hm ngduia rugmintea, atunci se mrturiseau episcopului ori pnvsviterului, se hotra timpul i modul cinei, i treceau dup un timp de expiere, n clasa Il-a a p en iten ilor4). Eusebiu ne Npuue c nartica exterioar a marei Biserici din Tir. avea la cele |i;ilru coluri ale sale, patru galerii boltite (tetpdaru^ov) pentru iiIrtpostire pctoilor. Aceast minunat Biseric, este descris le Eusebiu n cuvntarea sa, inut la sfinirea ei, 111 anul 3 1 5 6). ) 11 nartica exterioar er o fntn (cantharus, phiala) lin care curgea ap cu mbelugare pentru splarea minilor l a feei celor ce intrau 111 B ise ric 6). Aci, zice Eusebiu, s'au
1) Canon. 28, al lui N ichifor M rturisitorul: Prea curvarii i cei ce p(Aliusc cu dobitoace i ucigaii... s stea cu ceata celor ce s pocesc afar de 11..1 Bisericei". 2) Conf. lacob Qoar, Echol. Graec., ed. II, p. 18. Can. 2, Dionis. Alexandr. A i in. Bingham., Tom. IV, pag. 17, seqq. 3) Canonul 12 al sf. Qrigorie al Neocesareei, iat ce zice despre cele 4 lupte ale penitenilor: Tnguirea (xequxovTeg sau y..tti'ovrec) este afar de ua Iii .fi icei, unde stnd cel ce a pctuit, se roag credincioilor ce intr, ca s m ij loceasc pentru el. Ascultarea (axpotonsvoi.)... n nartic. Cderea (wro.-iL-txovte<;)... In Iftuntru de ua Bisericei (lng naos). Starea m preun (ouaxa^voi) cu creil|iuioii... (n naos), etc. 4) Biserica era blnd faa de pctoii cincioi, cci sfnta scriptur zice : /lr-(i va grei ie fratele lu, m ergi i-l ceart p re el in tre tine i ntre 17 singur". (Mat. 18,15). Apoi n cartea 11 a Constituiunilor apostolice se poruncete episcopului nirstea : Poart g rij pentru to[i ... pe cei sntoi, i ferete , pe cei czu[i ii nfiUuete... pe cel ce a fost ntristat prim ete-l din n ou 1 1 ... etc. n Biserica rsritean, penitenii trebuiau s poarte un vestmnt propriu rninei lo r; iar n Biserica apusean se mbrca penitentul ntrun vestmnt nu mit nCiliciuma fcut ca un sac de pr de capr, de coloare cenuie ori neagr. I ii .pre acesta fericitul Ieronim iat ce z ice : In ciliciu se arat cele aspre i Hrnitoare ale p c a telo r ; ia r in cenu se arat pulberea m or(eiu. (Hien mivm. Lam ent, c. 9). 5) Conf. Gueranger, Inst. Liturg., T. I, p. 83 seqq. Euseb., Hist, eccles., III. X, c. IV. ) Splarea m inilorxeQvwjj o gsim la toate popoarele vechi, ca o 1111 te n traductoare n aducerea sacrificiilor. Egiptenii, Perii, Etruscii, Grecii, ii ii se supuser acestei legi pentru ca lucrurile sfinte s fie svrite cu deplin muenie corporal. Evreii se distinser i mai mult n splarea minelor. Aa, Muisi aez un vas mare de aram plin cu ap, naintea cortului; iar Solomon l.tcu la templu m area de aram , adic un vas enorm cu ap, pentru ca preoii ,.i spele mitiele nainte d ea plini cultul. Cretinii introduser i ei acest obiirill, vechiu ca i cultul popoarelor. Grecii, L atin ii, Maronit.n, A rm enii i toi mentalii cretini, respectar aceast lege. La Romano-catolici i Protestani, pn ii/i exist la intrarea n Bisericile lor un mic vas,cu ap, pe care pioii o ating hi mna i-i ud faa cnd ei intr n Biseric. n Biserica Ortodox preotul nu liurpe lucrarea la proscomidie pn ce nu-i spal minele cu formula liturgic nlubilit. Aceast splare are n cretinism dou nsem nri: una mistic i alta ll/i<;\. Partea mistic o explic Ciril din Ierusalim n cateehesa V mistagogic

im .

iiADEA U llESEA N U

spat fntnile (xprjva?), adic semnele curirilor sfinte, pentru c cine intr in Biseric astfej, curit . s prim easc cu vred nicie apa cea vie pentru splarea pcatelor *). Fntnile acestea
se arat de cei vechi, saii ca nite isvoare care curg necontenit, sau ca nite cisterne care aruncai ap prin guri de figuri co mice 2), i prin guri de lei (Agovrapiov). Fntnile erau cteodat ncungiurate pentru podoab i nelesuri simbolice, cu statui cari nfiau diferite animale mprumutate din apocalip3). Adeseaori o fntn de acest fel se mai numia nympheum, e^i|3ct*jc ori xota>fx|Mov. Pavel Sileniarul n descrierea Bisericei sfnta Sofia, numete fntna de aci fiali (<3>iutai); iar Socrat o cheam frear (<J>>ea>). Cteodat se ntmplau i mceluri n nartica exterioar. Despre aceasta ne ncredineaz istoricul Socrat, care descrie cu culori posomorite luptele sngeroase dintre ortodoci i Macedonieni, inute n atriul (aGoiov) adic la intrarea n Biserica lui Acachie din Constantinopole. Attea omoruri de oameni, zice acest is toric, sau ntmplat in atriul Bisericei , in ct s a mnjit de snge chiar puiul ((I>oko) din atriu , si sa vrsat sngele pn la poart, i a ajuns chiar pn in drum *). Splarea mi nilor la aceste fntni, i mpreun cu aceasta curirea sufle telor, le recOinand foarte clduros scriitorii i prinii biseri ceti. Tertulian, zice c nu mai este nici un folos s se spele minile, dac sufletul este ptat cnd omul merge la rugciune 5); iar loan Hrisostom nva pe popor c atunci cnd intr n B i seric, s-i spele mai nti minile, cci aa e obiceiul din bprecum i toi liturgitii distini; iar partea fizic reesedin nsi firea lucrului. i Mahomedanii au la fie care moschee mare, fntn cu ap din destul pentru splarea minelor i a feei atunci cnd ei intr la rugciune. n Constantinopole cea mai bogat cistern se afl la Biserica sfnta Sofia, transformat n moschee. Aci am numrat n vara anului 1898, 36 de evi prin care curge ap pentru splare i adparea celor nsetai. Dar Mahomedanii de rnd i mai spal i picioarele la fntna moscheei, cnd intr la rugciune, ntru aducerea aminte de splarea picioarelor ngerilor de ctre Avraam i Lot. Acest fel de splare (podonipsia) existai la vechii cre tini. Spiridon al Trimitundei (sec. IV), spla picioarele cltorilor cari odihneau la dnsul. (Sozom. Hist, eccl., 1, 11). La vechii cretini mai er i splarea ca pului (capitilavium) tot cu caracter religios. Acest obiceiu sa motenit i de s tenii notrii romni. Ei ns '1 practic n preziua mergerei la Biseric. Iar n vara anului 1904 aflndu-m n Ierusalim, am intrat n Biserica pa triarhal, i de aci am fost Introdus la un cleric superior. Acesta a poruncit unui cleric inferior ca s-m i spele picioarele ft minele, n semn de ospitalitate i frie. n Biserica latin, se face i acum splarea picioarelor la Cina cea de tain cu ritualul ntocmit. (Autorul). 1) Euseb., Hist, eccl., lib. X, c. IV .Bingham, op. c., Tom. III, p. 343. 2) Paulin. Noi., Epist. X II, ad Severum : Sancta nitens famulis interluit a tria lymphis Cantharus, intrantumque m anus lavat amne ministro. 3) Biserica sf. Stefan din Viena i alte Biserici din apus, de jur mprejur pe marginea acopermntului, au figuri de lei, montrii, paseri, peti, oameni, etc., luate din apocalip. (Autorul). 4) Socrat., Hist, eccl., lib. II, c. X X X V III. Conf. Heinrich Adolf Kostlin, @cfd)idjtc bc d)riftlid)cn bttcfbienjtc, Freiburg, 1887, S. 71. 5) Tertull. De oratione, c. X I.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

1 1 3

IrAni1). Tot aa vorbete i Sinesiu de aceste fntni (maluvii), ntlicfi ca de nite mijloace* curitoare 2). n nartica exterioar se permiteau att n apus cum i n niHflrit, nmorm ntrile credincioilor, obiceiu care sa motenit iu cretinism pn in zilele noastre; iar Romanii pgni nu nunduiau nmormntrile de ct n afar de cetate i anume n cimitirele nfiinate cu acest scop, pentru a nltura n cbipul mvHla miasmele pestilenioase. bj Nartica exterioar adic curtea, a fost de strict necesilulc n timpurile cele vechi, cnd n ea edeau penitentii i cateImmenii. Pn la linele secolului al IV-lea m rturisirea pcaU'lor se fcea n public, de obiceiu tot n aceast n artic; dar llitmplndu-se n acest timp (an. 390) un scandal din cauz c " l'omeie nobil a mrturisit n faa lumei dup obiceiul de atunci, <n c:i a fost siluit de un diacon, patriarhul din Gonstantino| m i| n Nectarie (an. 381 397 3), dup sfatul preotului Eudemon (lup alii, Evdemon), a ridicat m rturisirea public pentru pi ii ti ile mai uoare i a hotrt ca ele s lie m rturisite n tain Iniiiutea ministrului altarului, i expiate n ascuns cu mtnii, njimri i fapte de milostenie. Leon cel Mare episcopul Romei i iii) 461), introduse i el n apus modificarea fcut de Nectii rin. Dar cu ncetul se tot generaliz pocina tainic pentru i".itn pcatele, pn cnd n linele secolului Vl-lea patriarhul Im Gonstantinopole loan Pustnicul (*j*595), formul cel dntiu lupul pocinei tainice pentru tot felul de pcate. Si din acest IImp nu mai Vedem nici mrturisirea, nici expierea n pu blic;

nartica exterioar care avu o mare nsemntate n vechime, Inerta de a-i m ai ave menirea ei oficial, mai ales c i claiar

"i<ln catehumenilor se desfiinar, rmnnd ca cel care voete m i lie botezat, s cunoasc cel puin nvturile elementare i i online. In timpurile noastre, curtea Bisericei odinioar nartica i storioar servete numai ca aprare a sfntului loca, n iubir profanrilor i mai ales ca o podoab cu verdea, ar hni i Ilori m irositoare; dar sunt i multe Biserici mai ales n ci nu unele urbane, cari n au curte. Tot aa sunt Bisericile i n nlolalle state ortodoxe s. e. n Grecia, Rusia, Serbia, Bulgaria . a. Din nartica exterioar, credincioii intrau n nartica inhn n ar sau n pro naos (jtQovcxog, ante-temple). i dup ce am (n'rnt acest spaiu (nartica exterioar), zice Eusebiu, naintm ITr liiseric printrun alt vestibul, in captul cruia (cnd Inlrftm n pronaos), sunt trei ui dintre cari cea din m ijlocete
1) Chrysost., Homil. LVII, De pcenitentia. 2) Synes., Epist. C X X I, Anastasio. \ ) Cf. Sozom., H ist.eccl., lib. VII, c. X V I.-S o c r a t. H ist.eccl., lib. V. X IX : I i (lemeea) se mrturisi c a avut fapte imorale cu un diacon... un preot numit I t i i l n i i o n nscut n Alexandria, sftui pe Nectarie s scoat din Biseric mr im Ulm i.
Ih liadea Cireeanu Tezaurul Liturgic.

414

DR. BADEA CIREEANU

mult m ai luntric (t EvSotata rcpojruXa), i m ai larg de ct celelalte dou , i nfrumuseat cu table de a ra m 1). Cu

alte cuvinte, din nartica exterioar, contemporanii lui Eusebiu intrau prin trei ui n cea interioar. La Bisericile mici unde er o singur nartic, i anume cea interioara, clasa prim a pctoilor (xaiovte?), i avea ederea lng aceste trei ui, prin cari intra cineva n n a rtic 2). n apus aceste trei ui fiindc aveau n partea superioar o form arcuit, sechem au i arcu dup cum ne afirm rau lin de N ola3) ; iar n rsrit se mai numeau i apsis (rapic), cuvnt care n limba greac nsemneaz figur arcuit ori curbat. Dar cuvntul d \ | iqse ntrebuina adesea ori i n apus, tot pentru a indica aceste trei ui. A canonul 32 (n Pidaion 50) al sinodului 111-lea din Carta gena, ornduete ca naintea apsidei, adic naintea uilor Bise ricei, s se im pun minile pentru er tar ea tuturor acelor cari au greit, ca pcatele lor s se fac cunoscute Bisericei 4). Tot aci edeau sracii, btrnii, scptaii, slbnogii i orbii, i c ptau eleimosin do la trectori i de la Biseric. Despre acetia de multe ori Grigorie de Nazianz5) i loan Hrisostom ), vor besc cu cldur n cuvntrile lor i ndeamn pe cei bogai a avea mil de aceti credincioi pzitori ai casei dumnezeetb. a) Dup ce cretinii treceau aceste trei ui, veneau dup cum am zis mai sus, n locul numit narthex, vctQ0r)| narthex intra parietes ori jtpovao?. Aci edeau o ceat de monahi i nite femei pioase i se rugau nencetat n timpul serviciului divin i al vegherilor de noaptea. Tot n acest loc rmneau i trupurile celor mori, pn la a lor nmormntare, a cum e
1) Euseb., Hist, eccles., lib. X, c. IV. 2) Dup cum am vzut, cretinii cnd intrau n casa Domnului, it sp lau fa a i m in ile ca s mplineasc cuvintele psalm istului: Spla-voiu ntru nevinovie m in ile mele i voiu incungiura altarul tu D oam neu, formul trecut n Liturgiarul cretin la facerea proscomidiei. Pentru respectul pstrat casei Domnului, cretinii cnd intrau ntrnsa, i scoteau sandalele ori nclmintea, cci i lui Moisi cnd s'a apropiat de rug, 'i a zis Iehova : Nu te apropia a i c i; desleag n clm in tea picioarelor tale , cci locul pe care stai, pm n t sfnt esie. (Exod. 3,5). La orientali pn as tzi sa pstrat obiceiul acesta de a-i scoate pantofii ori papucii, cnd intr n locaurile lor de nchinare. n cltoriele mele fcute n Asia i Africa, am vzut c scoaterea pantofilor la intrarea n giainii i moschee, este impus cu severitate. Vechii cretini cnd treceau pragul Bisericei, i plecau corpul i gru mazul n semn de umilin naintea lui Dumnezeu. Dup ei starea dreapt n fia demnitatea, m ndria; starea curbat nsemna supunerea, ascultarea. Regii iAmpraii j scoteau arm ele i coroana de pe cap cnd intrau rt naos, casa mpratului mprailor. Teodosie cel Mic, arat c obiceiul acesta l pstreaz cu mult respect. (In Codice Theodos., lib. IX, tit. XLV , leg. IV). Dup intrarea n casa sfnt, fie care cretin trebuia s stea cu linite i n rugciune. (Autorul). 3) Paulinus Nolanus, Epist. X II ad Severum. 4) Cone. Carth. III, c. X X X II, (n Pidalion can. O). 5) Nazianz. orat. X V I, De amore pauperum. 6) Chrysost., Horn. X n I-a Thessalon.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

115

obiceiul i azi. Se mai svreau aci litanii, cetiri i, alte acte religioase1). n nartic mai edeau i energumenii sau demonizaii, caIdium enii de treaptaI-azii asculttori (dxpod^ievoi2), precum si clusa a 11-a a penitenilor numii tot asculttori (dxQodjp,Evoi,, Hive audientes), i n acest loc ascultau cntrile, cetirile din H c r i p t ur i i cuvntrile bisericeti; iar dup acestea cnd dia conul zicea ca niminea dintre asculttori, niminea dintre ne c r e d i n c i o i .eeau din Biseric i unii i alii fr a li se ceti vro rugciune i fr a li se mprti "bine cu vntarea3). Iat ucum n ce fel se rostesc i Constituiunile apostolice n aceast privin: i dup cetirea sfintelor scripturi, a profeilor, a

i/ii stolelor noastre i a faptelor apostolilor, i dup ascultarea cvangelielor, preotul salut pe credin cioi... i dup salutare , intete poporului cuvntul indemntor (predica). Dup finirea cuvntului... diaconul s zic cu voce tare dintrun loc n a lt: ca niminea (s rm n aici) dintre asculttori, nim inea dintre necredincioi 4).
Marele Vasilie n canonul su 75 oprete pe cel ce se .spurc n sora sa, de a intra n casa Domnului, i i arat trep tele de pocin. Ierarhul ornduete ca pctosul acesta s sica trei ani intre plngtori (xaiovteg) naintea uilor Bisericei (in atrium), i s roage plngnd pe trectori, ca acetia ta rindul lor , s cear pentru dnsul indurare de la Dum (d7.i|v TQietiav) intre asculttori (dx)oo>j,ievoiB ), ca s aud aci {in. nartic) sfintele scripturi (twv rpeteprv) i nvturile bise

nezeu. Dup acest timp, pctosul va intra pentru ali trei ayii

riceti... Ia r dup acest stadiu fcut cu sdrobire de inim , el va trece mai departe in rindul celor prosternai" (un:on:i7ttovTEg), ----------------------1) Suicerus in Thcsaur. eccles. voce vagOr^", arat c n sm bta cea mare, Triodul recomand ca 'II 8e jxqcoxti copa ijidX/.exai ev toj v q 0 7] x t x a i a i taxai, ojioicog ev x(ji vQ0rixi. Iar Penticostariul n D um inica Pa tilor indic urmtoarele: x a i eleox^M^Oa ^avxeg ev xw v a Q 0 r jx i , 8 i xoy (InyeTov neQou xyaxovvxeq xai xa xriya fm ^iva. i Tipiconul c. X X V : x a i ev x v (> 0 r| x i jxawuxiSa eu; rovg xoipiOevxag. 2) Canonul 5 al sinod, din Neocesarea rnduete ca Cel ce se catehisete intrnd n Biseric, s stea n locul celor ce se catenisesc". Deosebirea treptelor catehumenilor er a de bine stabilit, n ct Ciril al Ierusalimului n Procatehesa sa zice catehum enului: Dup ce i se d nv tur catehetic, dac te-ar ntreba vrun catehumen, ce au zis nvtorii, nimic ,i nu spui celui de afar, cci ie i artm taina vieei viitoare". 3) Constit. Apost., lib. VIII, c. V : IlrKjcooavxo avxov xov tfjs 8i5aoxaliag oyov... o fiixovog, eq> {n|>T)XaO xivog dveX0a)v, xijQuxxexar |xrj xig xwv uxpo(i)|xevci)V fit) xig xojv djxoxcov. n Liturgia Constituiunilor apostolice, din Codicele Liturgic al lui Daniel, l om. IV, n. V, p. 52, gsim pe preot binecuvntnd i pe energumeni i cetiridu-le rugciunea de eirea din Biseric. 4) Constit. Apost., lib. VIII. c. V. P re d ica d ar se in ea dup e v a n g e lie , adic la finele liturgiei catehumenilor i nceputul liturgiei credincioilor. Conf. van. 10 al sinod. Laodic. 5) Mill. Heinecii, op. c. III, Th. s. 42.85.
.io io tt| A 8 V

110

DR. BADEA CIREEANU

i va asculta cu acetia (lng naos), ali trei ani ( a X lo ic , tq io 'iv etern) rugciunile Bisericei (liturgia catehumenilor). Apoi in al X-lea an, desfrnatul va merge n rindul mpreun sttto rilor (<Tuotd|i8voi) ca credincioii (n naos), i va asculta litur gia credincioilor pn la fine, dar nu va avea dreptul s aduc

prinoase la Biseric. i dup doi ani de o asemenea stare, va intra apoi in rindul credincioilor , cu dreptul la prUrnirea bunului (a sfintei euharistii *). Tot n sensul acesta vorbete
i Grigorie de Nisa n epistola sa ctre Letoiu episcopul Mi letului 2). bj Iudeii, pgnii, ereticii i schism aticii, n unele ri nu erau ngduii s asculte sfintele scripturi i cuvntrile bise riceti, potrivit canoanelor VI-lea i Vll-lea ale sinodului din Laodicea, cari i oprete de a veni n B ise ric 3). Iar n Africa i n alte locuri, li se ngduia intrarea n casa Domnului dup cum sun i porunca sinodului cartaginean : Episcopul pe ni -

mine s nu opreasc a intr in Biseric ca s au d cuvntul lui Dumnezeu, sau pe eretic, sau pe Iudeu, pn la liturgia catehum enilor 4). Hrisostom i Augustin n omiliele lor, ase
menea ncuviineaz venirea n nartic a celor ce doresc auzirea cuvntului sfnt, fiind c acesta er un obiceiu vechiu. Baptisteriul sau colimvitra (xoXu^|3^0pa), adic vasul n care se boteaz cel ce vine n snul Bisericei ortodoxe, azi se afl n pronaos. Iar n vechime, aceste baptisterii erau nite monumente falnice, deosebite de casa Domnului. Bisericile cele mari, aveau trei i patru pronaose nirate de la nord spre sud 5). Unii dintre scriitorii apuseni, cred c n cele dntiu cinci secole ale cretinismului, bisericile aveau numai dou pri :
1) Vasilie cel Mare, can. 75. Conf. canoanele M. Vasilie, pag. 238 n G. A. Ralli i M. Potli. T. IV, Atena, 1854. Asem. Sozomen, Hist, eccles., lib. VII, c. XV I. Iar n canonul 57 Marele Vasilie arat pentru ucigaul nu de bun voe, aceleai trepte de p ocin : 2 ani se va tngui (xXaiovtsg); 3 ani va fi ntre cei ce ascuit (dx>oo>uevoi); 4 ani ntre cei ce cad (vnoxijtxoxxsq) ; 1 an va sta mpreun (avoxd[u voi). i n ccl de aci nainte, la cele sfinte se va prim i". 2) Grcgor. Nyssen., Epist. ad Letoium, episc. Melit., c. V, Tom . II, edit Paris, 1638. 3) Cone. Laodic., can. V I : IU-(V i xou, [at) mty^coQelv xog uleeTixolg eoievai eq t o v olxov toi O f o u , jtinevovTg tq alpeoi. 4) Conc. Crtii. IV, c. L X X X IV : Ut episcopus nullum prohibcat ingredi ecclesiatn et audire verbum Dei, sive gentillem, sive haereticum, sive iudaeum, usque ad missam catechumenorum. 5) Cretinii cei vechi pentru a ntri ntre ei spiritul friei, mncau m preun bogaii i sracii n nartic, mai cu seam Duminica, dup ce se m prteau cu sfanta eucharistie. Ospeele acestea se chemau agape" (uyunm) adic mese de iubire cretineasc. Prin secolul al IV, rul acestor agape crescuse ntru att, n ct se aezar i aternuturi n nartic pentru desftarea adunrei. De aceea sinodul din Laodicea (an. 360 i 375) le opri prin canonul 28. Ase menea le oprea sub pedeapsa aforisirei i canonul 74 al sinodului al VI ecumenic. De la aceste ospee a rmas obiceiul, de a se aduce de credincioi prinoase n nartic i chiar n naosul Bisericei.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

417

sanctuarul adic altarul pentru clerici i au la sau curtea penIru la ici; iar n secolul VI monahii introduser i nartica. Sus intorii acestei rtciri cu cpetenia lor loan Morinus x), gsesc cuvntul vQ0t]| ntrebuinat abia prin secolul al V I-lea i de aceea cred ei c i partea Bisericei nsemnat prin expresiunea <(.>() ij' tot n secolul al V I-lea a fost introdus. Iar despre naos (vuoc), ei nu amintesc nimic. Dar pentru nfrngerea lor, este < 1 09tul s ne conducem de mprirea Bisericei a cum o arat Kusebiu i ali scriitori vechi, n nartic , naos i altar, i cari indic nartica prin cuvntul jioovao?. Nartica prin urmare i naosul existau din vechime, ns sub diferite n u m iri2). cj Si in zilele noastre nartica interioar sau pronaosul, numit i tinda n crile bisericeti, nc are o mare nsemn rile, i este una din cele trei pri ale Bisericei. De i acum nu m;ii vedem aci pe vechii peniteni i pe catehumeni, totui n pronaos s svresc i azi anumite rugciuni bisericeti, dup rlnduelele noastre cretine ortodoxe. Litiile, paveeernia, miezonoptica. cetirile i cntrile la ngroparea morilor tot n pro n a o s s svresc n unele m nstiri3). Iar n unele Biserici din (imunele rurale, care au aceast parte desprit prin zid de n a o s , n pronaos e locul unde izolate de brbai se roag fe meile, potrivit unei strvechi datine cretine, pentru ca ele s nu aduc brbailor gnduri ispititoare tocmai n momentele linte, i s nu se nasc n casa Domnului, din vederea gte lilor femeeti, dialogi i vorbiri de cuprins lumesc, in loc ca lleoare pios s stea aci departe de toat grija cea lumeasc 4).
1) Morinus, De disciplina pocnitentiae, lib. VI, c. I, 10 (p. 357, edit. Antverp. 11> M>), zice acestea: Secundum est, nusquam apud antiquos auctores narthecis menllonem fieri. Antiqui enim Orseci, ut et Latini, ecclesias in duas tantum partes liniinxerunt, in au lam sive atriu m laicorum , et sanctuarium , in quo consis ta ir episcopis, presbyteris et diaconis tantum licebat. Sanctum non modo teQcrrcov, I '..1pissimo P%ia vocarunt, ut et yiov xo>v ayCcov, quandoque etiam, d&uta, lvuxtoiov et tXaan'jQiov. Usurpari coepit vQ0Ti| in Typicis et Euchologiis post Mimos ;i Christo nato quingentos (500). Tum enim orientales monachi coeperunt n i lesias in trcs partes dividere, leQateov, vaov, xai v<StQ0r|xa. 2) lat cum arat Eusebiu cele trei pri la Biserica din T i r : Apoi a Iul ins un lung. vestibul (curte) spre rsrit... trecnd prin trei ui... aci sunt un niimrtr de vestibule (pronaose)... Ct despre Biseric (naos) el (episcopul Tiru lui) nu a economisit nici o cheltueal... El aez altarul n m ijloc spre rsrit". I ii .rl., Hist, eccles., lib. X, c. IV. 3) Canonul 3 al lui N ichifor Mrturisitorul se rostete a stfe l: De va hiInru (dormi) cineva in 'pridvorul (tinda) Bisericei de nevoe, .t n p u in ii o/x1 , nu se osndete. I a r de o v a fa ce aceasta n m ult vreme, s se scoat i/i ii colo cu certriu. Cunoatem c acest Nichifor a fost patriarh n Constantinopole ntre anii H O fi 815. n Pidalion aflm 44 de canoane fcute de N ichifor: iar n colecia car dinalului Pitra Jur. eccl. Grxcoi'um, Hist, et Monum. II, 327 sqq. gsim 217 runoane atribuite acestui patriarh. 4) Un ru obiceiu sa nrdcinat n Bisericile noastre mai ales din co munele urbane. Aci n timpul serviciului divin, n loc de a fi linite i a se iimulla de fie care cu luare aminte actele liturgice, din contr brbaii i femeile

1 1 8

DR. BADEA CIREEANU

Totdin motivele acestea Evreii i Mahomedanii se roag n temple* moschee i giamii, izolai de femeile lor, pentru c femeea prin mpletitura prului, prin podoabele ei ademenitoare., inuta corpului i mldierea lui, stric curenia gndului celui slab n credin 1). n pronaos, potrivit Erminiei zugravilor (^Eppt^vEia rfjg C ojYQaqpixf]c), se picteaz figura cuviosului Pavel Tibeul (~|v30h a lui Antonie cel Mare ( f 356), a nvcelului su Pahomie, a lui Macarie cel Mare, Macarie cel Mic/ a lui llarion cel Mare, i a altor ereinii vieuitori n timpurile vechi cretine. Aci mai vedem chipurile sfinilor erem ii: Sava cel sfinit, Eftimie cel mare, Arsenie cel Mare, Maxim mrturisitorul, Et'rem irul. etc. Scopul pentru care ni se pun nainte aceste chipuri ascetice, este ca privitorul s-i aduc aminte de dertciunile acestei lumi, n care muli oameni luminai, nu-i au gsit linitea sufleteasc, i de aceea sau retras n pustieti, pentru ca aci s prea m reasc n tain pe Dumnezeu, i s-i admire fpturile lu i2). Apoi n vestibulul pronaosului, se zugrvesc creai unea lumei> greeala lui Adam, scoaterea lui din paradis, judecata nfrico at, iadul, raiul, i alte subiecte instructive. Din acestea cu noate omul c el este creat de Dumnezeu, i c nu-i are ori gina a dup cum nva materialitii i contrarii Bisericei. Mai cunoate de aci, c primul om a pctuit greu, i pentru aceea a fost scos din raiu, etc. 3).
vorbesc, rid, stau cu necuviin n faa altarului i discut de mbrcminte* petreceri i alte lucruri profane. n Bisericile cretine: latin, protestant, coptic, armean, precum i n moscheele turceti i arabe din Europa, Asia i Africa, nu am vzut aceast neorndueal. (Autorul). De aceea i n Pravila sfinilor Prini, pag. 690, cetim : Dac omul st. cu fric naintea unui mprat pmntesc, cu att mai vrtos se cuvine aceasta naintea lui Dumnezeu". 1) Pentru toat ntmplarea este bine i cretinesc lucru ca s zidim B i serica ca i n vechime, compus din cele trei pri separate ntre ele : pronaosul, naosul i altarul. Tertulian n scrierea sa De oratione", cap. X X II, pentru ca femeile s nu aprind la rugciune gndul brbailor, le impune lor i vir ginelor, s se roage n Biserica cu capul acoperit. Iar Ciril al Ierusalimului n Procatehesa sa (n. 14) zice c femeile s fie la rugciune mpreun cu femeile, i brbaii cu brbaii". 2) Nu lipsesc din pronaos nici figurile ss. martire i ale cuvioaselor femei s. e. a sfintei Maria Egipteanca, Evdochia, Fevronia, Melania, Pelaghia, Teodora* Evlampia, Sofia, . a. Genul femeesc stnd n pronaos, privete n chipurile acestor sfinte, modelele de virtute i curenie sufleteasc. Pe pretele pronaosului din spre apus, lng u, se zugrvesc ctitorii Bisericei, innd in mni Biserica zidit de dnii. 3) Pentru sfinenia casei Domnului, canonul 88 al sinodului VI ecumenic, interzice cu desvrire a bga in luntrul Bisericei, dobitoace de ori ce fel,

a fa r n u m ai dac cltorind cineva, prea m are nevoe in tm pin n du -l i local negsuid, va poposi n tro Biseric, ca s nu se ntm ple p rim ejd ie d e m oarte ". De aci vedem ct pctueau Turcii n vechime, cnd transformau Bise
ricile noastre n grajduri de cai. Iar canonul 5 al sinod, din Gangra zice c dac cifteva a r nv c casa lui Dumnezeu i adu n rile dintr'insa, sunt p rofan ate, an atem a s fie " .

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

U 9

B.

15 .

NaOSllI vaog
C r e t in ii cei vechi, intrau din nartica interioar, n partea de mijloc a Bisericii, numit naos vadg, templum sive navis rcclesix, ori navs (v a u ) adic corabie. Intrarea n naos se f cea prin uile frum oase , numite i regeti - nvlac, aioaia xai sau speciosas et regias portas, pentru c prin ele in trau credincioii n casa lui Dumnezeu, Regele R eg ilo ra). Alii cred c uile acestea se numiau regeti)), fiind c aci regii si mpraii cretini, i luau coroana de pe cap, i a intrau Iu naosul9B is e ric e i2). Leon g ram aticu l3), n viaa mpratului bizantin Mihail III (an. 850 - 8 GG), ne arat o fapt cuteztoare a acestuia, c atunci cnd el a venit la aceste ui, fiin d m -

drtwic i puin respectos faa de cele sfinte, nu i-a luat coroana (oreqpog, o-ueuua, 6ia 8]|ia) de pe cap potrivit vechiului obiceiu pstrat de m praii bizantini, ci cu ea a mers in luntru pn la uile sfinte 4). Iar despre cele 12 srbtori m pr teti, unii cred, ns fr temeiu, c de aceea se numete a
(h)qtou 0eooTEJiTai, dies coronati), fiind c mpraii numai n aceste zile mergeau la Biserica sfintei Sofii, mbrcai n purpura m prteasc, iar la uile regeti)), li se fceau primirea oficial bisericeasc. Naosul, sau partea dintre nartic i altar, er de obiceiu i/uadrat (patrat), dup cum se vede aceasta n epistola trimis lui Teodosie II-lea, la sfritul sinodului III-lea ecumenic, cu liotrrile sinodale5). Epistola aceasta nirat n codicele teo1) Bingham, op. c., Tom. III, pag. 189 seqq. 2) Cum c la aceste ui, chiar mpraii se desbrcau nu numai de armele r purtau dar i de diadema mprteasc avem destule probe. Iat ce zice sf. Ioun Hrisostom (Orat. post. redit. ab e x ilio ): BamXeiiq eloeQ^erai xai quctei aojttfta x a i ftid8r)|xa"... Iar Teodosie cel Mic vorbind despre mprai spune c
I . tq> t o v i u h i f i r i ( ia " . O eoti va(T) jtQ o o io v T e g , s'co t d o n a x a T a X i^ u t u v o jx t v , d j t o x i 0e|AT]oi

La templul iudaic fcut de Irod Idumeul, se chema poarta frumoas" (ii<Muav) ua despre rsrit ce ducea n tinda femeilor. Conf. Fapt. Apost. 2, 3. 3) Leon Gramaticul a vieuit n secolul X I. El este unul dintre autorii hloriei imperiului bizantin. Pe la anul 1013, Leon scrise sub titlul de Chronomaphia", istoria mprailor bizantini, dela anul 813 949. Opera sa se traduse iii1 IVofan din grecete m latinete, i s a publicat la anul 1656 n Paris, folio. Mai pe urm sa tradus i n limba francez de Cousin.

4 ) L e o G r a m m a t . , p . 4 6 6 , e d . P a r i s , 1 6 5 7 : M e t d 8e Tto v |3 a m /.ix u ) v jtv X o iv i X D id v P a o iX e v g , o v x a rc e O e x o , t o oxEtpog, x a O w g eO og e o x i x o q p a o iX e O o i, uhhu |i x a u x o f i e u r jX O e v |i X Q l x a ) v a y i i o v O v q w v . mi

5) Concil. Ill, Epist. ad. Theodos. Ejri yuq tiucxeqcov xaiQWv ov fiovov Oela 0 v a i a a x t'| q i a, x a i xo euxxi'iQiov xou Xao, xo x e x Q a y t o v o v xoixtov iryifioXfj xeixio|ivov, ei datpdtaiav owteXev xdrv jxQocrpevyovxcov Oeoju^ofiev,

DR. BADEA CIREEANU

dosian1), ne mai d lmurirea c Biserica er mprit n tr e i: u) tkysiastivion (BuaiaariiQLov) adic altarul sau sa n ctu a ru l; (3) tetragonon (tetpdycavov) adic quadratul sau naosul numit i euxnjpiov, oratoriu ni populi i y ) paretera {rczQaireQa to iv c o v r u y x a v e i, x q i nov teXeircaicov Onowv), nelegndu-se prin aceasta pronaosul. n naos lua loc poporul dup eti diferite, dup sexe, clase sociale, demniti i condiiuni deosebite. 1. Gnd intra cineva prin uile regeti, aci vede n naos

S trlu citu l naos al B isericei sfntului M orm nt din Ierusalim , in care m am nchinat in luna August anul 1 9 0 4 . (A utorul).

lng ui n tro anumit despritur, a Ill-a adic ultima clas a catehumenilor zii luminaii, fotizom enii (cpom ^onevoi sau |3cum;6nvoia). In apropiere de acetia, lng naos, se afl si a 11-a clas a acestor proselii numii goniclinontes (yovuxXivovrec;), adic ngenuchietorii,chemai a cci ascultau liturgia catehumenilor,
riXX * e ti x a i t e p a i T e Qa t o u t o u x v y x (*'v i) <*x<?i tcov T e ^ E V t a i m v Ouqwv T1]5 exxtar)<nag.
1) Codic. Theod., lib. IX , tit. X L V . 2) Cyrill. Catech., I. II. KaTrix^oi? T(ov cpcoTioj.ivcov ev Ie.QoooWftoig. Conf. Constit. Apost., lib. VIII, c. 8.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

421

apoi ngenuchind, li se cetea o rugciune, li se impunea minele de episcop ori presviter, i apoieeau din Biseric *) Tot aci mai er i a 111-a clas a penitenilor numii ipopiptontesiynon'uixovxEq), substrati, adic prosternaii sau aternuii la pmnt. Aceti peniteni se chemau a, pentru c ascultau liturgia catehum e nilor pn la fine, i atunci venea imediat n mijlocul lor epis copul ori presviterul, pentru a le ceti o anumit! rugciune de ertare i a le impune minele pe cap, tot cu nelesul ertrei pcatelor; iar penitenii ascultau rugciunea i primiau impu nerea minilor fiind aternui la pm nt , i apoi eeau din B i seric ca i catehumenii de aceeai treapt 2). Canonul X I al sino dului nicean, nc amintete de aceast clas de pctoi, ca sztori n locul artat3). Tot a iSozomen, arat partea aceasta a I isericei, ca cuvenit celor prosternai; iar Tertulian, ne spune c n apus chiar din timpurile lui Zelirin episcopul Komei ( f 218) se obinuia ca plngtorii s fie n atriul Bisericei, i proster naii s aib locul lor lng uile regeti4). 2. In naos i anume n partea de lng uile regeti, se alia un amvon, [xj3cov6), adic o tribun cu cteva trepte, pentru ;i se ceti aci n auzul tuturor a doua parte a cultului public, numit liturgia catehumenilor , cum se obinuia aceasta prin socolul IV-lea, ca s aud mai bine penitenii si catehumenii din clasa IlI-a, cari ascultau lng uile naosului8). Numirea do amvon, nu se deriv dela verbul latinesc ambio cum crede Walafrid Strabo, c adic clericii cari sunt pe amvon umbl necontenit pe el i mprejurul lui pentru a-i ndeplini datoriile lo r ; ci aceast numire vine dela dvapaiveiv, a se sui, cci cei In drept se suiau pe amvon i ceteau ce se cuvenea lor. Grecii n*i veci ii nelegeau prin cuvntul <xu,| 3a)v, o ridictur, ori chiar o creast de m unte; cretinii ns luar expresiunea aceasta i 0 alipir de tribuna ce ne preocup. Sozomen d amvonului miluirea de vima (|%ia), a cum obinuiau i oratorii greci crtnd vorbiau de tribuna lo r 7). Demostene nu ntrebuina alt
1) Conf. Concil. Neocsesar., c. V. 2) Iat ce zice i canonul X IX al sinodului din Laodicea n aceast privin : Se cuvine mai ntiu osebit dup vorbele (predica) episcopului, a se ceti i oii.u iunea celor ce se catehisesc, i dup ce vor ei cei ce se catehisesc, s se l.d A rugciunea celor ce sunt ntru pocin, i viind acetia sub mn, i duilmlii-se, a s se fac trei rugciuni ale credincioilor". De aceea la cuvintele liturgice ci suntei chem ai esiiu toi cateliuM o nii prseau casa Domnului. 3) Cone. Nicaen. can. X I : "O aoi ovv yvriacoi; neraueXovtai, tq ia etr] ev

TcoiT|oouorv ol jrioToi, xai enx trr] u . - t o a e o o u v t a i .


4) Tertull. De pudicitia, c. X III. 5) In liturgia clementin din Constituiunile apostolice, cartea VIII, n loc .li ni vntul dn|-5a>v aflm cuvntul xnjnpvoi; (loc nalt). Conf. Daniel, Codex Liliiinims, Tom . IV, p. 49, n. II. (>) Sofronie al Ierusalimului, susine c amvonul nchipuete p ia tra de I mormntul Domnului, rsturnat de nger. 7) Sozom. Hist, eccl., lib. VIII, c. V : Meoov eavxov Jtoi jtaQt-x(l)V 1 tt t> | l t| | i a To < ; t (o v d v a y v (o o x co v xaQeofievog tSiSaoxev.

cuvnt dect f% ia, atunci cnd el arta tribuna pe care i rostea discursurile sale. Dar ca s nu se confunde la cretini cuvntul |5f|fia ce jndic amvonul, cu cuvntul (3fj[Aa ce nsemn n vechime altarul Bisericei, Sozomen a complectat pe cel dntiu a stfe l: (3fj|ia yvojoTwv, adic vima citeilor, spre a-1 deosebi n a chip de altar sau vima proprie episcopilor i premiterilor. Ciprian numia amvonul palpitam i tribunal ecplesice, nelegnd prin aceste numiri, m asa pe feare ceteau lectorii n Biseric. Pe amvon ceteau diaconii evangel iele, iar lectorii ceteau buci din Vechiul i Noul Testament, apoi cntau imne dup cum vedem aceasta n canonul XV-lea al sinodului din Laodicea 1). Pe amvon se mai ceteau de preoi dipticele t a S tm r/a to> ajx|3am adic pomelnicele pentru vii i m o ri2) ; iar unii dintre oratorii cei vechi ca Hrisostom i Augustin, i rosteau dis cursurile lor tot pe aceast tribun ca s se aud mai bine, cum motiveaz faptul acesta S o c ra t3), i Sozom en4). De altfel episcopii obinuiau a cuvnta din ua de mijloc a altarului. Tot mprejurul acestui amvon, se fcea adesea ori m rturisirea pcatelor n tim purile.vechi cretine. 3. In naos, brbaii erau desprii de femei. Constituiunile apostolice ne arat lmurit, c la cult edeau fem eile separate de brbai 6) ; iar diaconesele observau la intrarea poporului n Biseric, ca nu cumva s se calce aceast rndueal bisericeasc ). Giril din Ierusalim, adaog c brbaii se adunau n Biseric cu brbaii, i femeile cu cele de sexul lor1). n apus separaiunea se urma nu numai n Biseric, dar chiar i n baptisterii8). Acestei msuri sa supus i sfnta Elena maica mpratului Constantin, dup cum ne afirm acest lucru S o c ra t9). Separaiunea celor dou sexe, er ntrit chiar cu prei, pentru mai mare siguran. De aceea loan Hrisostom, n truna din omiliele lui, zice c dup cum el a auzit din btrni, la cretinii cei

vechi nu er aceast desprire i mai ales cu prei, pentru


Chiar i n limba ebraic gsim cuvntul ,1^3 u plur(nlime,

colin, munte), la II Samuel, 1,19. Deut. 33, 29. Ps. 18, 34, . a. Poate c Grecii lau luat de ac. 1) Cone. Laod. c. X V : ITtyi toG, ftev Jtksov xcov xavovixiv ijjaA.xo)v xcov e;xi tov auburn* uvapaivovxcov, xai dbto SupOepag ipaAAovrtov, re Q O v g x i v g tyAAeiv ev xij e x x ^ o u j. 2) Concil. Constantinop. sub Menna act. V. 3 ) Socrat. Hist, eccl., lib. VI, c. V. 'O e m a x o j c o g (Hrisostom), t o i ) E v x q o jtiou ii Jt o t o O v o i a o T t 'i Q i o v x e i [i e v o i> , x a i exjteji^TjYOvrog vjto xofi cpo(3ov, x a 0 0 E i 8 ) t i t o i d |.i(3a)vo5, oOev euodei x a i j t q o x s q o v ojuXelv
X a Q iv

to v

e ^ a x o u E o O a t.

4) X X II. c. 5) 6) 7) 8) 9)

Sozom. Hist, eccl., lib. VIII, c. V. Conf. August. De civit. Dei, lib. VIII. Constit. Apost., lib. II, c. LVII. Ibidem. Cyrill. Praefat., in Catech., n. V III. August. De civit. Dei, lib. II, c. X X V III. Socrat. Hist, eccl., lib. I, c. X V II.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

123

>< i in

llristos Iisus nu este nici parte brbteasc, nici femeeasc* i chiar in timpul apostolilor, brbaii i fem eile , se rugau itn/reun, fiind c femeile erau in adevr vrednice de sexul lorY ni turbaii tot asemenea. Acum ins , continu Marele Ierarh, jeturile sunt uoare , iar brbaii nclin spre des frnare *).
nvaii bisericeti, cred c acest separatism, sa introdus In rsttriti apus, dup timpul apostolilor, cnd locul de edere ni l< mei lor sa stabilit n vro p artea foiorului de s u s ; iar mai liirv.iu n partea nordic a Bisericei. Grigorie de Nazianz arat i In lliserica Anastasia din Constantinopole, brbaii edeau liin;*a cancela (tmpla, catapeteasma) altaru lu i; iar fecioarele 2), i matroanele, ascultau sus n galerie, serviciul d iv in 3). Tot a se obinuia i n Biserica sfintei Sofii, unde se vd pn astzi ualuriile anume pentru femei, construite din ordinul lui Iustiiiiau n tot luxul bizantin. Partea hotrt femeilor n Bise rica, lu diferite numiri. A, Evagriu descriind Biserica sfintei Solii, numete partea ocupat de sexul femeesc iperoa (ujiepqia) tuiu superiores fem inarum porticus 4). Mai trziu i adic prin Mccolul X-lea, gsim i numirea de catechumena xaxr|xori|ieva iul pentru acest l o c 5). n catehumenele acestea se ineau i siuoiido locale cum a fost d. e. sinodul adunat la anul 1105 n calohumenul Bisericei sfntului Alexe din Constantinopole0). Dar i partea ocupat de femei, er desprit n mici ce1) Chrysost. H om .L X X IV in Math: Qc, eywye uxoiko xwv jtQsojtrreQcov, o ti x6 nuilutov ou8e xauxa fjv x xeixea' ev yaQ Xyiaro) Ir|aofi oux evi ayaev rj 0t)Xu x. x. A .. 2) Din nceputul cretinismului, multe fecioare imitar pe sfnta Fecioar Mria, i pstrar n toat viaa fecioria lor (Suarez. T. III. De relig. c. 3. n. 12). l aptele apostolilor (X X I, 9), arat c cele patru fiice ale Diaconului Filip, li filau n feciorie i aveau darul profeiei (conf. Euseb. Hist. eccl. 1. III, c. 50). < Ipiian numete pe aceste fecioare floarea turmei lui Hristos". Fgduinele lor vii finale pentru toat viaa erau irevocabile. Ele triau n instituia lorproprie aeparte I privirile i turburrile^ oamenilor. Cte odat ns i ele cdeau din demnil.ltra lor (can. 51 cart.) n secolul IV, istoricul latin Amien Marcelin n Isturiii m prailor R om an i ne arat c Sapor I regele Perilor ( f 271), lund n ptivitate mai multe fecioare n secolul III, cinsti vrednicia lor. loan Hrisostom ne puiu- c pe timpul su erau vr'o 1000 de fecioare n Constantinopole (Hrisost. Iloinil. 67 n Math.). Ele se ocupau cu lucru manual, post, rugciune, erau mIn.iiatc simplu, iar Duminica mergeau la Biseric i stau n fruntea femeilor. I <s|rc virtutea acestor virgine, vorbete Grigorie de Nazianz i mai ales G rigorie l< Nissa. Ele erau respectate mult de cretini i triau din ofrandele pioilor. I;i/ sau inceput m nstirile de clugrie. Sozomen n Istoria sa bisericeasc, cartea VI, cap. III, ne arat c Iovian mpratul, succesorul lui Iulian apostatul a dat o porunc... prin care hotr i'<doapsa cu moarte... n contra acelora cari ar lua n cstorie ori ar rpi o Ici ioar consfinit lui Dumnezeu". Aceast lege sa dat, din cauz cu sub domnia Iul Iulian, civa oameni pierdui, au luat n cstorie fecioare sfinite. Conf. Um^liam, op. cit., T. III, pag. 96 seqq. 3) Nazianz. Carmen. In somnium Anastasiae. 4) Evagr. Hist, eccl., lib. IV, c. X X X I. Conf. Paul. Silent. Descriptio nu la- Sophiae, Partea I. 5) Leo sec. X Novell. L X X III: E v t o $ tc o v I x x X i a i r v {> 7 te Q $ o i, i i m> o xoXvq dv0Qa)JToq x a t r] y vo u ^ e v a xaXe.lv eyva) mivoixelv xivg yvrvai^v. 6) Leo Aliat. De consensione ecclesiae, lib. II, c. XI.

124

DR. BADEA CIREEANU

de faptele voastre, nici in locurile desprite cu table (catehumene)? 1). n Constituiunile apostolice .gsim ordinea stabilit,

lule, pentru ca sexul femenin s se roage n linite complect. Fecioarele si vduvele nc aveau locuri deosebite. De aceea Ambrosie al Mediolanului adresndu-se n tro cuvntare ctre v duve, se rostete astfel: Oare nu trebue s vj aducei aminte

cum s stea fie care credincios in Bisericile cari nu aveau dasupra catehumene. Primul loc lng altar, l ocupau fecioarele, vduvele i femeile btrn e; dup ele erau deosebite femeile m ritate i mamele de fam ilie; n urma lor se aflau fiicele cu m aicele i fiii cu prinii lor, sau consngenii cei mai apropiai de e i ; n fine, tinerii toi, aveau locuri mai spre ua n aosului-). Iar Grigorie de Nazianz zice c fecioarele i matroanele, n catehumenele de sus, aveau locuri deosebite. P rin tre credincioi, se afla n naos i a patra adic ultima treapt a penitenilor numii stttori ovoTd(x8voi consistentes, cari ascultau liturgia credincioilor pn la fine, dor nu aduceau jertfe i nu se mprteau cu sfnta euharistie. Abia dup un timp de cin n acest chip, trebuiau ei apoi s ajuneze, s ngroape morii, s umble n sac, i n fine s fie ertai i primii n rndul credincioilor cu toate drepturile i ndatoririle bisericeti3). 4. n naos er i locul ce se chema solea ; dar n ce parte a Bisericei se afla acest loc, nvaii au discutat mult timp. Godin Guropalatul, credea c solea* er la finele naosului lng cancel (tm p l); de aceea Grecii chiar numiau partea aceasta oolta ori amAeov; iar latinii i ziceau solea*). IacovG retzer (sec. X V II) ns, nu se nvoete cu prerea lui Godin i crede c solea er ori locul din naos de lng cancel i de alungul ei, ori cel din altar de pe lng can cel6). Allain zice c se chema solea, locul dintre altar i amvon0). Alii cred c solea er locul ridicat din naos de alungul ca n ce le i; mpratul edea n unele Biserici pe solea la dreapta, adic spre m eaz-zi; iar cntreii i diaconii, edeau tot pe solea, ns la stnga, cu alte cuvinte n partea de meaz noapte. O serie ns de scriitori cu canonistul Beveregiu mpreun, au avut convingerea, c solea er nsui tronul din Biseric al m pratului; el se numia solea pentru c monarhul edea acolo singur (solitus 7). Dar noi dup tradiia veche bisericeasc, care a pstrat n rsrit pn azi intact acest
1) Ambros., Ad. virginem lapsam, c. 'VI. 2) Constit. Apost., lib. II, c. LVII. 3) Grigorie Taumaturgul ( f 270) numra cinci clase de penitent; ultima o ntituleaz [lexi/ovxaq participantes, numii a pentru c se mprtau cu sfnta euharistie. Goar, Euchol. Graec. pag. 18. 4) Codinus in O rigin, de templo Sophia?. 5) Iacobus Gretzer, Notae in Codinum. De origin. Constantinopol., lib. III, c. X II. 6) Leo Allatius. De templis graecorum. Dup Sofronie al Ierusalimului solea nsemneaz desprirea drepilor de pctoi. 7) Gulielmus Beveregius, Adnotationes in concilium Nic&'num, c. IX.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

loc cu acelai nume din vechime, credem c solea er locul ridicat de la finele naosului i de alungul cancelei , a cum ne
H p u n e i Codiri Curopalatul. Solea i amvonul la Bisericile bo gate, erau mpodobite cu petre preioase i chiar cu aur. Aci, pe solea, se mprtea i poporul cu sfintele taine 1). mpratul asculta de obiceiu serviciul divin, ntro tribun d asupra, n regiunea altarului, loc rezervat i Sultanului pn azi la sfnta Sofia; iar mprteasaede ntro alt tribun,ns de cealalt parte de soul ei. Faptul acesta a scandalizat pe Ambrosie ui Mediolanului, i de aceea el a mustrat pe mpratul Teodosie I pentru ndrzneala de a azista n altar la svrirea celor sfinte, ntocmai ca i un ministru al Bisericei. Atunci Teodosie cu su cri'.sorii si,i au stabilit tribunele n naos, dasupralng ca n ce l 2). Nu departe de solea er i un alt loc deosebit i puin ri dicat, numit < rsenatorium, pe care ascultau serviciul divin, principii, senatorii, magistraii, numii de obiceiu pe atunci seiui lorii adic btrnii i conductorii poporului. Se pare ns cft acest loc er n vechime mai mult n Bisericile din a p u s; dur n timpurile medievale nu mai gsim nici o umbr a senatoriului3). 5. Astzi, de i naosul n cele mai multe Biserici orto doxe nu mai e desprit de pronaos, prin vrun prete ori co lumne, totui de clerici i specialiti, i a se cunoate locul ii.msului i al pronaosului. Cu toate acestea e denevoe ca pron.ioHtil s fie desprit de naos cel puin prin columne. n naos I ii nume dinaintea catapetesmei i de alungul ei, se mai afl "I pn acum pe alocurea un loc ridicat cu o treapt ori dou, n un lit ca i n vechime solea adic locul tronurilor, pentru c pc ucolai nivel se gsete sfnta mas i scaunul de sus. Pe nnlea, zice Simeon al Tesalonicului stau iyodiaconii, ceteii i lml[ii, i de aceea solea se i cheam altarul ceteilor 4). n mijlocul unor Biserici se gsete amvonul arhieresc pe i urn se mbrac arhiereul i petrece n rugciune cnd svr i t e sfnta lituryie. Lipit de pretele din stnga naosului, ve Imn amvonul pe care se cetete de diaconi evangelia i se ros i e r cuvntri bisericeti, pentru c i Domnul adesea ori pre llr.i din corabie, de pe munte i din locuri nalte. Pe amvon se /u, i avosc evangelitii ori Decalogul. Mai aflm n naos cele dou I) Caspar Suicerus, Thesaur. ecclesiae., Tom . II, p. 1200, voce ocoXeou;. }< |ic solea distribuea episcopul poporului, sfnta euharistie, dup cum ne spune (viimini fu cartea lui Adversus L u ciferianos": Episcopi corpus Domini adtrecIhcm i l tic sublim i loco eucharistiam m in istrare popolo (Cioar, p. 130, n. 170). Corpul Domnului, se primea n vechime de pioi pe p alm e, punndu-le Iu l u p u l crucei, dup cum cetim aceasta n catehesa a V-a mistagogic a sf. ImI il Ierusalimului i n canonul 101 al sinodului al VI-lea ecum enic; iar Mulul snge l beau din p o tir. '2) Sozom., Hist, eccl., lib. VII, c. X X V .- C o n f . Evagr., lib. IV, c. X X X I. I> Carolus Du Fresne. Notae in Paulum Silentiarium. Se tie c acest |Siul ( c t , VI), a scris Descriplio templi s. Sopliia I) S. Simeon Tesalon., Bucureti, 1865, pag. 124.

___________________________________

126

DR. BADEA CIREEANU

horuri sau strane pentru cetei i cntrei *), apoi tronul 'ar hieresc pe care sade ierarhul, tronul domnesc pc care /st dom nitorul i ju rile aezate pe lng zidurile Bisericei, pentru a se odihni n ele btrnii i fruntaii poporului 2). n mijlocul naosului st suspendat policandrul (jrpAuxav6>lov) pentru lumnrile de c e a r ; iar pe la icoane sunt fixate candele (xavSfjXai) pentru lumina dat prin unt de lemn. Aproape de uile mprteti, se afl analoghionul (vcdoyelov sau vooyiov) adic o msu nalt cu placa de dasupra nclinat puin nainte, pe care st icoana nvierei, aA hramului ori a veri-unei srbtori, pentru a o sruta poporul. n unele locuri analoghio nul se mai cheam i proschinilar (rt)oaxin']T(oiov=jtQoox\m]ai<; venerare); iar tn alto locuri se zice iconostas i chiar tetrapod 3). Dar tetrapodul (tetpujtoSos i Tet^curoSiov) este o m su nalt cu 4 picioare, care se desface i se strnge dup voe. Tetrapodul se aeaz la timpuri anumite n mijlocul Bise ricei i pe el se pun crile, pentru a se ceti de lectori buci din V. T. s. e. psalmi, parirnii i catisme. Tot mobilierul bise ricesc s. e. amvoanele, jeurile, tronurile domneti, arhiereti, analoghioanele i mai ales catapeteasma, sunt de regul, foarte artistic lucrate i nmuiate n aur i argint. Cretinul vars cu prisosin aurul i argintul su n casa lui Dumnezeu. Piedestalurile acestui mobilier sunt aternute pe lei, erpi, scorpioni, paseri, frunze, . a. Acestc figuri sculptate, servesc ca simbole i ornamente.
1) La Rui, n Petersburg, am vzut c i acum stau cntreii lng cata peteasm, de regul de a dreapta. n vechime cntreii edeau numai lng catapeteasm, ns la stnga, i anume pe solea n partea nordic. n Romnia numai axionul i acatistele se cnt lng catapeteasm, i aceasta numai n unele Biserici. (Autorul). 2) Dei n Biserica apusean sunt aezate prin toat Biserica scaune i bnci, totui Biserica ortodox dintr'o nalt raiune permite ederea n jeu ri numai bolnavilor, neputincioilor i btrnilor. n chipul acesta fiecare pios i aduce prinos lui Dumnezeu ascultarea cu gndul curat a serviciului divin, i starea dreapt la rugciune ca naintea mpratului ceresc. Iat ce zice i Tertulian (De oratione cap. XVI) n aceast privin:

Fiind, c p g n ii se roag eznd jos la srbtorile lor saturnale, pentru aceasta departe s fie de noi ederea la rugciune... Apoi dac este necu viincios s stm jos ori cu spatele in fa a aceluia pe care l venerm, cu att m ai mult nu se cuvine aceasta n fa a lui Dumnezeu cel viu, n ain tea cruia^i n gerii se cu trem ur .
n multe Biserici ruseti lipsesc i jeurile. Eu am vzut c chiar n mreaa capel imperial a p alatu lu i de ia r n " din Petersburg, lipsesc scaunele i jeu rile. Aci arul i arina ascult rugciunile i sfnta liturgie n genuchi. (Autorul). 3) Pe analoghion se mai pun i flori de ctre popor n semn de pietate religioas, cci floarea nu este un lux, ci este o necesitate pentru cel ce trete, cuget i simte. i sracul i bogatul gsesc ntrnsa momente de nlare su fleteasc i bucurie, i de aceea Romnul o duce bucuros ca prinos la Biseric n zile de srbtori i Dum inici. Nunile i nmormntrile ortodoxe, se mpodobesc^cu flori. Darurile la cei mari i mici, sunt de multe ori numai flori. n unele Biserici se afl cte dou analoghioane: unul n naos i altul n pronaos. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

n partea superioar din mijlocul naosului, potrivit Ermii iei zugravilor xfjc: ^wypaqHxrj) i ornduirilor vechi bisericeti se picteaz n mrime impuntoare chipul lui Dumi.ezeu Fiul cel A Tot Puternic (IlavtoxodxcoQ * ); imediat apoi vin tetele ngereti de ju r mprejur; mai jos urmeaz chipurile pro tilo r, i dup acetia sfinii ngeri servind liturgia i aducn( u-i ne sfrit laud. Tot n partea de sus se vd i cei patru <vangeliti cu semnele lor simbolice. Pe prei se picteaz sfinii <unoscui mi bine de popor s. e. sfinii mprai Constantin i Klena cu crucea n mijlocul lor, ss. George, Dimitrie, Haralambie, Trifoii, Cosma, Damian, Spiridon, . a. Apoi se mai zugrvesc Minii Teodor Tiron, Mercurie, Pro copie, Teodor Stratilat, S er b i e , Vach, Gurie, Hristofor, etc. Din V. T. se picteaz mp ratul David, i alte subiecte. Tot aci mai vedem pictate pe sfintele, Ana, Ecaterina, T a tiana, Filoflea, Eufrosina, Efimia, . a. Foarte instructiv este i pictura parabolelor din Noul Testament i a diferitelor subiecte < 1in activitatea Mntuitorului i a apostolilor si.

C.

16.

Altarul

ro.

] D m naos, clericii intrau odinioar ca i azi n a treia i ultima parte a Bisericei numit altar, de la cuvntul latin altar, is, ori uitare, is, alta (nalt) i ara (jertfeln ic2). Dar altarul mai purta m i alte numiri dup cum vom vedea din cele ce urmeaz. A, se mai chema tribunal, cu toate c numirea aceasta mai er dat i am vonului din naos, dup cum sa zis mai sus. Se numia nc i Vima ()f|[*a cum vedem aceasta n canonul 56 al sinodului din Laodina, prin care se opresc preoii de a intra i a edea n Vima naIii tea episcopului, cnd acesta e de fa 3). Tot a n liturgia sfntu lui Vasilie i n aceea a sfntului Hrisostom, altarul e indicat tot cu numirea de vim a |3ijuoc4). Nu arare ori ntlnim i numirea do bemo i ambo deduse din infinitivul ava(3cuveiv, a se sui, i
1) Dup Erminia zugravilor atonii, se poate picta aci Mntuitorul cu evmgelia n mn. Conf. Ghenadie al Rm nicului, Iconografia, Bucureti, 1891, iui;. 53 seqq. 2) La popoarele vechi pgne, se chema altar" locul unde se ardeau mu oficiile. T o t a se intitula i la Evrei locul acesta. La romano-catolici, se Imun altar" nsi sfnta m as; iar la cretinii ortodoci, se numete altar" p.irlra Bisericii despre rsrit, desprit de naos prin iconostas. 3) Cone. Laod. can. 5 6 : " O n ou 6e ;tQEofhn:t\>ot>s xqo Tj<; elooftou tov i miyo imi eloievou x a i y.aOeeaGou ev xij p T i^ axu I) Caspar Suicerus. Thesaur. eccles. voce |3fjna" : In Liturgia Basilii M.tplli dicitur toO lepeto ^Eyovtoc ri|v eir/Mv iu'cmxo><; ev t jj Pu iu i ... Ladem liiilus in Liturgia Chrysostom i: eiato / etai ele to aviov 6 fiu,a. Conf. Bingham "|t, t\, Tom . III, pag. 208 seqq.

1 2 8

DR. BADEA CIREEANU

aceasta pentru cuvntul c n altar liturgisitorul se suia p -> cteva trepte, pe cari le ave solea, la nivelul creia er i al tarul. La Greci partea aceasta rnai er n titu la t - i anume de Eusebiu - sfnta sfintelor, dyiov ayioov, sanctum sanctorum l\ pentru c aci se svreau sfintele sfin ilor*):- Tot Eusebiu mprumut cte odat numirea de dyiaopia dat de cei 70, de traductori sanctuarului legei vechi i o ntrebuineaz n indi carea altarului c re tin e sc3). Dintre apuseni, Ciprian chem i

A lta ru l din Bisericile ortodoxe cu sfnta m as n m ijloc, proscom edia n stnga, scaunul nalt i scaunele p reo ilo r sp re rsrit.

altarul cu cuvntul consensus cleri; iar alii i ziceau numai sacra rium. A sinodul IYT din Cartagena, oprete de a se introduce n sacrarium ofrandele celor desbinai de B iseric4). Grecii mai numiau altarul thysiastirion (uaiaatrjpiov, locum altaris). Dar de i numirea aceasta er proprie pentru sfnta m as, totui
1) Numirea Sfnta sfintelor" este mprumutat din templele Vechiului Testament. Iat ce cetini n cartea I a Regilor, Cap. VIII, n. 6 :

trip** -I v m,T, m .s: rh* I - nx D\m*r w n


T -

T-

(i au adus preoii arca alianei lui lehova n Sfnta sfinte'or). 2) Euseb. Hist, eccl., lib. X, c. I V : Etp cLxcto re xo xcov d yico v y i o v , Ouaiaarr'iyiOv ev ftpocp Beii;. 3) Euseb. Hist, eccl., lib. VII, c. XV. 4) Cone. Carthag. IV, c. X C II1: Oblationes dissidentium fratrum, neque in sacrario neque in yazophylacio recipiantur.

< mH e ntrebuina in vechie canoane spre a se nelege toat partea sanctuarului, unde htrau numai clericii. Aceast numire i nim folosit de sinodul laodicean1), i de cel trulan 2), care oprosc pe femei i pe laici de a intra n Bvaiaaxi'iQiov. Vechii I ipiinioli se deosebesc nsi de ceilali cretini n intitularea Hilarului din B isericile lor. / n canonul 18 al sinodului IV-lea loledan, gsim altarul ntitulat cu cuvntul Chorus 8). numire mprumutat i pstrat pi azi de Biserica anglican. n alte pflrli cretine se nelegea tu toate acestea prin cuvntul choi h i , locul unde edeau ce:eii i cn treii4). I. Ca s nu se poat apropia poporul de altar, Eusebiu im spune, c pe timpurile lui, acest sanctuar er desprit de n.ios prin nite zbrele (septum ori saeptum) de lemn mpleIlie ca o plas, dar alctuite cu mult g u s t6). Grecii numiau /nhrolele acestea cinclides (xiyxHSeg), ngrdituri; iar latinii le ziceau cancelli (xdyxeAa), ztbrele, parmaclcuri, balustrade. Teo dorei i ali scriitori ntretuineaz cuvintele xd. evov tojv xiyx/jfknv cele din luntrul zbrelelor, nelegndu-se prin acestea nllarul c). Aceste zbrele pe timpul lui Eusebiu, nalte numai l*n la piept - pectorale - , cu timpul se tot nlar i se m podobir cu mult gust. Ius:inian nfrumuse zbrelele din Binoriea sfintei Sofii, cu columne mici perpendiculare nbrcate In au r; dup aceea a pus dasupra lor alte columne, i apoi a i ii p i t i i locurile goale dintre ele cu icoane , ca s fie poporului npre nchinare n cultul divin. Dar cum zbrelele mcdiiicate de lustinian nc nu cores pundeau pe deplin cu frumuseea cultului i nu garantau destul i <il ii li tute la deschiderea celor trei ui ale altarului, de aceea nr puse mai trziu peste columnele lui lustinian o grind orixontal ujteqGvqov , de lemn, de metal, ori chiar i de mar mor. Grinda aceasta mpodobit i ea cu crucea i rstignirea Mntuitorului, atrgnd privirile respectoase ale pioilor, motiv nlarea mai departe a acestui prete, i a vedem dup sinodul \ll ecumenic (an. 787) cnd se statornici cultul icoanelor, c ho ridic pe partea despre naos, peste grind un rnd de icoane, l> r le acesta altul , i in fine al treilea rnd de icoane. A i ii luat natere i sa desvoltat iconostasul - eixovoatdoiov - nostru, complectat a cum l vedem azi nc de pe timpul mpratului
1) Conc. Laodic., c. X L IV : "O ri ov fie yuvixac ev xto Ovoiaotr]QWi> i Im\)xerai. 2) Conc. Trull., c. L X IX . 3) Conc. Toletan, IV, c. X V III. 4) n cultul Vechiului Testament, altarul sacrificiilor se chema H S 'E (mizIhmIi ). Numirea accasta o aflm n Exod. 30, 2 8 ; 39, 39 ; 40, 2 9 ; 30, 2 7 ; 40, 2 6 ; 17,8, etc. 5) Euseb. Hist, eccl., lib. X , cap. IV. 6) Theodoret. Hist, eccl., lib. V, c. X V III. Dup Sofronie al Ierusalimului, Hiiyxi \a (catapeteasma, tmpla, iconostasul) nsemneaz peatra de pe mormntul I imnului.

I mia

Or. Badea Cireeanu. Tezaurul Liturgic.

1 >v;

u n .

D A u n .A

L .IIII< j IW V J N U

bizantin Vasile Macedoneanul (an. 867 886). P e el vede cre tinul toate subiectele ce sau mplinit pentru m ntuirea oamenilor. J)ar iconostasul (pe care stau icoanele) se mai numi i catapeteasma - xatajte.Tao|xa , cuvnt mprumutat de la perdeaua uei mpr teti, care poart aceast numire in limba greac ; i tot catape teasm se chema de cei 70 de traductori, perdeaua care-desprea n vechiul Testam ent sfnta, de sfnta sfintelor1).Ia r poporul roman numete tmpl acest prete de icoane, care cuvnt figurat pro babil luat de la templum, nsemneaz c iconostasul conine figurile cari sunt cele mai necesare n trun templu cretinesc 2). 2. Altarul are trei ui fixate n iconostas : ua despre miaz noapte, ua din mijloc, i ua despre miaz-zi. Ua din mijloc se chiam i mprteasc pentru c prin ea, n timpul Ileruvicului, cnd se aduc cele sfinte de la proscomidie pe sfnta mas, intr n altar mpratul mprailor Iisus H risto s-sp re a se d pioilor hran mntuitoare 3). Ua aceasta se mai nu mete i sfnt pentru c prin ea intr n altar n momen tele solemne liturgice, episcopul i presviterul, persoane cu de plin sfinenie i cu putere de a svri cele sfinte. La aceast u se afl cum sa vzut mai sus, o perdea x ara^ retota[ia - , care se nchide i se deschide la timpuri hotrte, pentru ca poporul s nu vad svrirea actelor liturgice. n crile noastre bisericeti ua aceasta se zice n plural: uile mprteti. Scriitorii din timpurile vechi cretine, vorbesc foarte des de pnzele fixate la cele trei ui ale altarului, prin care se oprea laicilor privirea n inferiorul sanctuarului. Atanasie al Alexan driei, vorbind de aceste perdele, le numete vlurile Bisericei pfjXa tr'i; exx i|m 'a$- i arat c Arienii n mnia lor intrnd n Biserici, au rpit jurile, scaunul episcopal , i sfnta mas, cci erau de lemn, apoi au sfiat i vlurile Bisericei (3fjXa
t r j? x x X r i a ia g - i tot ce au putut e i; iar obiectele sacre le-au ars 4). Sinesiu ntituleaz aceste pnze catapeteasm a mistic to

xaTajtetaona [nxmxov 5) ; iar Hrisostom i E vag riu 6), le numesc


1) Conf. Epist. ctre Ebrei Cap. IX, 3 : Mex 6e to 8evte(>ov x a x a j t e x a o | i a axt)vi'i i| XeyojjivT] ayia aycov. Iar evangelistul Luca X X III, 45, ne isto risete c n timpul rstignirei Mntuitorului, catapeteasma de la templul din Ie rusalim s'a rupt n dou oxioGti Se xo xaxajteTaofia xori vaoi) |.iiaov. 2) Mnstirea Vithania* ce se afl n apropriere de Lavra Troia din Rusia, are n Biserica ei n loc de catapeteasm o imitaie a peterei din Vithauia, n care fu ngropat oare cnd Lazr (loan, c. 11). Petera Mnstirei Vitliania e mpodobit cu pomi i flori artificiale; iar petera lui Lazr din Pa lestina, eu nsu-mi am vzut-o goal n anul 1904. (Autorul). 3) Se mai clieam astfel i pentru motivul, c prin ea intrau n vechime mpraii cretini n altar, ca s-i aduc darurile lor. Tot pe aci intrau aceti monarhi n altar, unde se cuminecau ei nii cu sfnta euharistie. (Simeon Tesal., op. cit., p. 128, cap. 151). 4) Athanas. Epist. ad omnes solitariain vitam agentes: 'AQjioavxeq x auji^eWaa, xai xov Oqovov, xa xrjv tQcuteav, yug f|v, xai x p f| Xa xts e x x L i) o a c, x xk akXa, ooa T]8irvrj0r|oav e^eveyxavxeg, exauoav. 5) Synes. epist. LXV II ad Theophil. 6) Evagr. Hist, eccl., lib. VI, c. X X I : AfupiGugov ouvvixov xexoofn]jxevov yoitaio).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

131

an filira djxcpiOuQu- adic intrarea cea mare cu dou ui pe de hlitri., i le descrie ca mpodobite cu mare bogie de aur si
cisturi meteugite. Scopul acestor vluri er dup cum sa a-att, ca s mpedice pe necredincioi, catehumeni i cbiar pe credincioi, de a privi svrirea sacrificiului euharistie, cum nrturisete despre aceasta loan Hrisostom : Pe cnd acetic

cduri se strng, fiind c Uristos se sacrific ca o oae a stjAnului, i pe cnd auzi s ne rugm toii mpreun i cnd az i ridicndu-se in sus vlurile djxOiGvpa , atunci s crezi < < sc deschid cerurile i se pogoar ngerii n altar 1).

Dar Paulin de Nola i leronim, ne arat c n apus a Iar ilc aceste vluri de la uile sfinte, mai erau n unele 1 isorici si alte vluri pe la uile de la intrarea n naos i n a rtic 2). T)t aceasta ne-o afirm i Epifanio n tro epistol ctre loan id Ierusalimului, cruia Epifanie i spunea c mergnd la o Bise ric din Palestina i acolo vznd la uile Bisericei un vl cu chipul lui Uristos, sau al unui sfnt oare care, a rupt pnza aceasta i a sftuit pe pzitori s o de ca s se nfoare cu < ; vrun mort s ra c 3). Vlul a fost rupt de Epifanie, ca o de monstrare n contra eresului Antropomorfiilor, i pentru c nu m ngduit pe acel timp pictura de ct cu mult restriciu n e4). litre columnele porticilor superioare ujrepckov unde edeau l'mieile, nc erau vluri cari se nchideau cnd se svreau mie sfinte, dup cum ne spun Pa vel Sileniarul, i Amfilohie iu viaa sfntului Vasilie 6). 3. Pe ua mprteasc n partea despre naos, se zugr\ete icoana Bunei-vestiri , spre a ni se aduce aminte de acest meniment, nceptor al mntuirei noastre. n acelai scop s zugrvesc cei patru evarigeliti la cele patru coluri ale acestei icoane, c a s ni se arate c i ei au adus lumei vestea cea bun l>outru luminarea neamului omenesc. Uile laterale ale sfntului altar, sunt mpodobite de obiceiu cu figurile sfinilor ngeri Mihail i (iavriil, pentru c n altar tronnd cel A Tot Puternic, m
1)Chrysost.,H om . III, in Ephes...*Oxav TSrjg d v e ^ x o ji e v a x a n q u O v Q a , i imi vojuoov 5iaaxe?Aea0ai xov cn>Qavov vcoBsv, x a i xaxievai XOT ayyrXovq. 2) Paulin. Cartn. natalis Felie. III. Conf. Hieron. Epitaph. Nepotian. 3 ) Vezi cercetrile mele asupra insulelor Cipru unde a episcopit Epifanie ( i 4 0 3 ) , apoi asupra insulei Samos, cum i asupra oraelor Tripoli i Beirut, pu blicate n revista B iserica ortodox R om n u din Bucureti, anul X X X ( 1 9 0 7 ) i i . 11, p. 1 2 4 6 - 1 2 5 9 . (Autorul). 4) Epiphan. Epist. ad Ioannem Hierosolym. (trad, din grecete n latin.): \>uum venissem ad villam, qiue dicitur Anablatha, vidissemque ibi praetenens lu w n am ardentem et interrogassem, qui locus esset, didicisemque esse ecclesiam, r| intrassem ut orarem : inveni ibi velum pendens in foribus eiusdem ecclesiai tinctum atque depictum, et habens imaginem, quasi Christi, vel sa n d i eiusdam. Non enim satis memini, cuius imago fuerit. Quum ergo hoc vidissem, in ecclesia < lnisti contra auctoritatem scripturarum hominis pendere imaginem, scidi illud vl inagis dedi consilium custodibus eiusdem loci, ut pau perem mortuum eo obvoluerent et efferent. 5 ) C. Du Fresne. Notae in Paulum Silentiarium,

132

DR. BADEA CIREEANU

prejur sunt pzitori sfinii ngeri. n unele Biserici se mai picteaz pe aceste ui, ori preotul legei vechi Zaharia, fiind c n altar se svrete jertfa cea fr de snge prenchipuit n V. T., ori sacrificiul lui Avracim, pentru c i Dumnezeu Tatl, aduce pe unicul su fiu sacrificiu pentru mntuirea lumei. n partea despre naos, iconostasul e nfrumuseat peste tot, cu patru rin du ri de icoane , desprite ntre ele prin chenari frumoi cari reprezint flori, frunze de vi, ori numai m pletituri simple. Aceste podoabe ne aduc aminte de gustul pri milor cretini, cari i mpodobeau sarcofagele lor, i prile luntrice ale editicielor religioase, tot cu chenari de acest fel. a) R n d u lI-iu d e icoane, ncepnd de jos n sus, i anume ntre ua mprteasc i cea de meaza-zi, cuprinde icoana Mntui torului n chip de arhiereu, ori de prooroc sau de nvtor. La meaza-noapte de aceasta, gsim icoana sfintei Fecioare n chip de mprteas, sau do maic innd pruncul divin n brae, pe care-1 roag ne ncetat pentru ertarea omenirei. La meaza-zi de icoana Mntuitorului vedem icoana hramului (patronului) Bisericei, ca m ijlocitor ntre lisus Ilristos i cretinii rugtori, n stnga de ua nordic, se obinuete a se picta chipul sfin ilor ctre cari poporul are o deosebit pietate s. e. sfinii Nicolae, loan Boteztorul, . a. ndat deasupra uei mprteti, este icoana Veronica, adic chipul Mntuitorului pe mhrama cu care sa ters, atunci cnd mergea la rstignire. Tradiiunea spune c o femee cu numele Veronica, i a dat Mntuitorului aceast m hram 1). b) n rndul II-lea de icoane, mai sus adic de uile sf. altar, se zugrvesc icoanele celor dou-spre-zece srbtori domneti, ( 8e<TJt<mxai e o q t o u ) pentru ca prin acestea, s vad cretinul cele svrite de Mntuitorul pentru rscumprarea oamenilor. n mijlocul srbtorilor i adic deasupra uei mprteti, se pic teaz cina cea de tain, spre a se arta c n altar s svrate sfnta liturgie, instituit de lisus Uristos la ospul su cei ta in ic2). cj Rndul 111 -lea, cuprinde figurile celor 12 apostoli, fiind n mijlocul lor deasupra usei mprteti, chipul Mntuitorului mbrcat cu vestminte arhiereti i avnd pe lng dnsul n stare de rugciune pe sfnta Fecioar n dreapta, i pe sf. loan evangelistul n st n g a ; de aceea icoana aceasta se cheam fterjau ; (rugciune), ori tp ifxo Q cp io v, to ijio p c p o v , fiind c pe ea sunt nfiate trei figuri. * d) n rndul lV-lea i cel mai nalt, gsim pe profeii Ve1) Conf. I. B. E. Pascal, Institutions de l'art chretien, Paris, 1856, pag. 43, voi. I-iu. 2) Cum c n Biserica veche er ndatinat n apus i rsrit splarea pi cioarelor, dup pilda Mntuitorului la Cina cea de tain, dovedesc i pericopele din Evangelie ntitulate pn a z i: La sp larea w i Dup splarea p icioa relor. Conf. Sf. Evangelii, Rmnicul-Vlcea, 1865, pag. 188.

TEZAUIUL LITURGIC, T. II.

133

chiului Testament, avnd n mijlocul lor pe sfnta, Fecioar cu pruncul n brae, n seim c despre acest prunc au profetit ei. Iar n vrful iconostasului, st icoana rstujnirei lui Uristos, ca un stindard al biruinlei ctigat de el, n contra pcatelor omenirei. La dreapta Mntuitorului e zugrvit maica sa, iar la stnga sf. loan evangdistul, n stare de rugciune. n acest chip a dar fiind mpodobit iconostasul, orice pios poate ceti pe el istoria vechiului i noilui T estam ent1). La Latini i Protestani altarul nu mai esto desprit acum de naos prin iconostas; ci toite actele liturgice se fac deschis pe sf. mas n faa credincioilor Ei i aci au schimbat vechea rlnduial.

17 .

Interiorul sfntului altar.


C ^ u m c numai clericib r lo este ngduit s intre n altar, despre aceasta ne sp in e astfel canonul 19 al sinodului laotlicean: i num ai celor sfinii (lepanxolg, episcopilor, preoilor

i diaconilor), este cu cuviin s intre in altar i s m pr it a sc 2). Iar canonul 44 al aceluiai sinod ornduete: c nu se cade a intra femeile n altar*). ns clericii inferiori, ca
1) ^ Ic o n o s ta se le romn.'ti din timpurile noastre, fcute adesea ori de arliileci francezi, germani, italieni. . ., i comandate spre fabricare n Paris, Berlin ;.i alte orae apusene, nu mai c.tprind totdeauna cele trei rnduri superioare de Icoane; ci aceste iconostase suni de obiceiu numai nite portalu ri bronzate i lubricate ntr'un chip strein de ornduirile noastre ortodoxe. Decadena aceasta ii vedem mai ales n Bisericile noastre istorice religioase, restaurate de curnd, ni cari sau nlocuit vechile iconostase de mare valoare, cu portaluri bronzate, vi ilesbrcate cu desvrire de clasicismul iconostaselor. Cei ce fptuesc aceste greeli, susin c a erau iconostasele nainte de lustinian. Un lucru regretabil rMe i tendina de a se mpuina iconografia n Biseric, cum i de a se face pictura de meteri, streini de studiul nostru liturgic. b) Dar mare mirare tna mai prins, cnd am vzut n catedrala ruseasc lin Riga, n Biserica sfntului Isac i Lavra din Petersburg, n Biserica Ador mit ca din Cremlinul Moscovei, n catedrala greac din Atena, n cea din Smirna V l cliiar n catedrala patriarhal din Constantinopole . a., c n locul celor trei u m ilir i superioare de icoane ale iconostasului, exist numai crucea cu rstignih.i, i vr'o dou trei icoane n mprejurimea ei. Lipsa aceasta de uniformitate liimyic, arat nesocotina ctre datinele noastre ortodoxe. c) De asemenea n mnstirile din muntele Athos, i n Biserica patriar hul,! din Alexandria (Africa), am observat n vara anului 1904 cnd am cercetat ccntc locuri sfinte, c tmpla sau iconostasul nu are rndurile de icoane com I I" ic. Iar n Biserica sfntului Mormnt din Ierusalim, i anume n despritura ui c u c a ortodox, am vzut c iconostasul are rndurile de icoane ntocmai ca I nostasele vechi din Romnia, a adic dup rndueala lor istoric. il) Iar Bisericele coptice din Egipt, dup cum eu nsu-mi le-am vzut n vum uliului mai sus artat, nu difer de ct prea puin n ntocmirea lor lunII UA , de Bisericele orientale ortodoxe. ^Autorul). 2) Conc. Laod. c. X I X : Kcu |xovoi e6v etvai toi.; teQcmxol Eurievai i i i (htoum|(jiov xai xoivtovea. )) Conc. Laod. c. X L I V : " O u ou Se yuvatxas i\ x < T > OvioiaoT^yui)

rim yyi oO ut.

1.I)

DR. RADEA CIREEANU

1ituriisete; iar n alte timpuri el i are locul su n scaunul de lng tronul regal din naosul Bisericei. Raiunea ntroducerei scaunului de sus n altar de cretinii cei vechi, a fost urm toarea: pe timpul cetirei scrierilor sfinte, fiind mulime mare n casa Domnului, nu toi credincioii pstrau tcerea. A fost nevoe deci, de a se face scaunul nalt u altar, ca de pe el s vegheze proistosul Bisericei buna rinduial. Astzi acest scaun, ne aduce numai aminte de acele timpuri. 3. Fr ndoial c n mijlocul altarului er n vechime ca i azi, aezat sfnta mas, dar a n ct ntre ea i scaunul de sus, er loc de umblare mprejur, dup cum ntre ali scriitori se exprim i episcopul african Sinesiu la nceputul secolului V -lea: Noi, m ai ntiu intrm in Biserica lui Dumnezeu, i incungiurm sfnta mas1). Dar Eusebiu ne spune mai lmurit, c n Biserica din Tyr ca si n toate Bisericile jerfelnicul din sfnta sfintelor , er aezat n mijloc 2). Cum c i n apus sfnta mas er n mijlocul altarului, despre aceasta ne mrturisete Augustin cnd zice c llristos in fiecare zi pate turma s a ; iar m asa lui e aezat in mijloc 3). Cei vechi dau sfintei mese diferite numiri, dup timp, loc i mprejurri. A, n primele dou secole ale cretinismului, ntlnim foarte des numirea de altar dat sfintei m ese4). Dar tot n acest timp mai gsim numirea de jertfelnic fhjaiacrcrjHov n epistola lui lgnatie ctre M agnesieni6), fiind c pe el se aduce jertf pentru noi, corpul i sngele Rscumprtorului nostru. Scriitorii din secolul 1 11.-lea ca Tertulian ), i O rig en T ), obinuesc iari numirea de altar, cu toate c Tertulian mai ntrebu ineaz i cuvintele ara Dei, adic jertfelnicul lui Dumnezeu8). Tot n acest secol, Ciprian se folosete n scrierile sale, de cu vntul mensa i de acel de a lt a r 9)*. \n timpul celor dintiu trei secole, dup cum ne arat Origen, Minuciu Felix, Arnobiu i Lactaniu, sfintele mese nu aveau nici un fel de imagin, nici dasupra lor, nici mprejur, i nici pe ele, pentru ca s nu se asemene sfnta mas altarelor pgne, mpodobite cu tot felul de chipuri i embleme idololatre, i s se deosebeasc n acelai
1) Synes. in C atastasis: B a S io v n a i
jiqujxov

m xov vscnv xou

Geoir xuxtao-

OOfAUl TO 0UOiaOTT|QlOV. 2) Euseb., f list, eccl., lib. X, c. IV : To xcov (xymov ayiov Ovoiaonjjiov t:v
{.lifTfo Oetg.

3) Augustin Senii. XLVI, De verbis D o m in i: Christus quotidie paseit. Alensa ipsius est illa in m edio constituta. 4) Joseph us Medus. Disc, of altars., Lond., 1677. 5) Ignat. Epist. ad. Magnes. n. V I I : nd v xa; o5v..., cog jti ev Guaiaoti'iQiov, (og e.xi rva I^ oovvX qiotov. Iar cuvntul jertf" vine dela verbul slavon JKpciii, a sacrifica. 6) Tertull. De orat., c. XIV. 7) Origen. Horn. X in Num. 8) Tertull. Ad uxorem, lib. I, c. VII. 9) Cypr. epist. L X III ad Caecil. Comp. Cypr. ep. XL.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

137

timp de altarele iudaice, pe cari se jertfiau tot felul de v ieti; pent:u aceia sfnta mas se mai chema i altarul nesngeros
| mi> | i <V ( iv a ijia x t o v x).

n secolul IV, loan Hrisostom n omiliele sale, d o bogie Io uim iri sfintei mese, ntitulnd-o cnd masa misterioas ( (xdotixt) 2), cnd nfricoata (cpQixd)8r|i;8), cnd sfn ta I), cnd nspim nttoarea i mistica mas (cpoftem xai |h*(ttut) TQajTE^a ). Mai departe Ierarhul i zice spirituala (jrveu| K < ri)t'| rpdjtg^a6), divina ( 0eia tpajte^a 7), mprteasca (paaiAixr] i i i i i w 8), nem uritoarea (dGavaxog TQcbreCa 9), i cereasca m as. ( irigcrie de Nazianz, o cheam de obiceiu m asa m istic l0). Iar din Hncolul IV i pn n al VI-lea, gsim la Paulin de Nola, Atanasiecel Mare, Sinesiu, Socrat i Sozomen, tot numirea de sfnta nins, numire proprie numai pentru sacrificiul nesngeros sau nuliaristic, iar nu pentru sacrificii sngeroase ca la ludei, ori pontr.i arderile barbare ca la pgni. l)e obiceiu sa numit sf. mas) pentru c pe ea se pune hrana noastr cea nemuritoare, corpul i sngele Domnului; iar Prestol ttqogtiBtiiu, a pune nainte , fiind c aci s presint totdeauna mpratul mpra i lo r, lisus H ris to s"). 4. Despre faptul c sfnta mas er de lemn n timpurile vnclii cretine, ne spun muli scriitori i prini bisericeti. Augustin vorbind de nelegiuirile Donatitilor svrite n nordul Uri cei, arat c aceti schismatici, intrau n timpul liturgiei n Mimctuare cu ciomege (fustibus) i cu sulie (telis), i acolo dnimav, sfintele mese cci erau de lemn (lignis), i jefu iau tot rr Ir cdea in m n 12). Dar mai lmurit se exprim n aceast privin episcopul Optatus din Mileve, care se silea s nfrneze Iuria Donatitilor, i s mpedice nelegiuirile acestor turbur tori. Optatus arat c aceti rebeli au drmat o mulime de linte mese de lemn (copia lignorum), au but sfnta euharistie, i sau atins cu minele lor nelegiuite de cele sfinte 13). Iar At rni io cel Mare, fcnd istoricul Arienilor i al furiei lor, d i mai mult lumin n privina meselor de lemn, i se deplnge m aceti eretici intrau n Biserici, drmau scaunele de sus, (drmau masa care er de lemn (mensam, quce lignea erat),
1) Synesius, in Catastasis. 2) Chrysost. Horn. X X I : E t a e j t i t t | v (iv c m x i^ v X Q ib ic 'C a v . 3) Chrysost. ibidem. 4) Cnrysost. Horn. X X X IX De sancta pentecoste. 5) Suicer. Thesaur. eccles. voce TQajiea". (>) Chrysost. in psalm. 118. 7) Chrysost. Horn. L X X II. 8) Chrysost. Horn. X X IV in I. ad Corinthios. 9) Chrysost. Horn. X III in Epist. ad Hebraeos. 10) Qregor. Nazianz. orat. X I. I I) Sofronie al Ierusalimului, susine c sfnta mas nsemneaz m orm ntul Iii i arc a fost pus Mntuitorul. 12) August., Epist. L ad Bonifacium. 13) Optatus, Opera, lib. VI, edit. Paris, 1631.

138

DR. BADEA CIREEANU

sfiau vlurile de la ui, i ardeau obiectele sacre naintea lor Bisericeix). Se vede* dar din acestea, cil n Africa de io rd sfintele mese erau odinioar de lemn. Dar cardinalul Bona crede c n timpul prim elor secole, jertfelnicele erau do ldmn n unele B is e ric i; iar n altele erau de p ia tr 3). Cardinalul ns nu e ntemeiat pe nici un document ori scriere n privina aceasta, i i d prerea cu de la sine putere, pentru c noi nu gj.sim pe atunci urme de piatr n slintele mese. Tot a rtcesc romano-catolicul lo an German (* 1420) i reformatul R udolf Hospinian (7 1 6 2 6 3), cnd scot din cartea Liber Poniificilis susinerea, c Silvestru episcopul Romei pe timpul lui Consta ntin, ar fi stabilit n apus, ca toate jertfelnicele s se construiasc din piatr; dar testimoniul lor nare nici o greutate, i ei nii se contrazic n aceast privin 4). Ceea ce stim ns cu siguran este faptul, c din timpul lui Grigorie de Nisa, adic pe la finele secolului IV -lei, n unele pri locuite de cretini, ncepuse a s e construi n Biserici mese de piatr, dup cum nsui ierarhul ne arat n predica sa de la Botezul Domnului, cu urmtoarele cuvinte : Acest sfnt jertfelnic, naintea cruia stm, zice Grigorie de Nisa, nu e dup firea sa de cat p ia tra comun , i cu nimic nu se

deosebete de cele cari sunt num ai mbrcate cu p ia tr ...: dar pentru c jertfelnicul este afierosit cultului lui Dumnezeu , a crui bine cuvntare se revars peste el, de aceea el est3 cu totul sfn t 6). Iar pe la anul 519, gsim stabilindu-se n apus intrun sinod inut n Galia, c jertfelnicele cari nu sunt de piatr s nu se sfineasc6). Acesta se pare c este primul
document public de acest gen cu privire la jertfelnicele de piatr. Tot prin secolul VI-lea sa hotrt i n rsrit ca mesele s tie numai de piatr, n semnificaiunea mistic c ele inchipuesc pe Jlristos piatra cea din capul unghiului 7). Forma sfintelor mese er diferit 111 timpurile vechi. Se gseau jertfelnice fcute d in tro column vertical i cu o piatr orizontal aternut deasupra, pentru a se aeza pe ea sfnta euharistie; altele constau din dou, trei, patru i cinci
1) Athanas., Epist. ad omnes solitariam vitam agentes., Tom . I, edit. Paris, 1627. 2) Bona, De rebus liturgicis, lib. I, c. X X , n. I. 3) Hospin. de Templis, lib. II, c. V I : Nec tamen negare ausim, Constan tini M. tempore cum magnificis templis etiam magnifica et splendida altaria multis in locis originem sumsisse eaque fixa et de lapidibus aut simili materia extructa fuisse. 4) Chiar i Martigny (Diction des antiq., op. c., p. 69, n. IV), se ndoete de afirmaiunea lui Gerson i Hospinian. 5) Gregor. Nyssen., De Baptismo C h risti: To (hiniaxt'i(nov roi) t o ayiov, <0 iaQeoTrjxajAEV, iGog eoti y.axu x]V rpOaiv xoivo, oii5ev 5ia<peQa>v xcov khov TtXaxojv... x. x. X. 6) Concil. Epaunense (Galia), c. X X V I : Altaria nisi lapidea unctione non sacrentur. 7) Simeon Tesalon., p. 253, Bucureti, 1865.

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

139

columne cu o piatr patrat, cternut orizontal feste ele. Con<lil iunea.-obHgiioare ns e r -c u m este i a z i - , ca n fie c a r e ni. mas, p o triv ir^ n o n u lu i 01 al sinodului cartaginean, i mai ;iJos canonului 7 al sinodului VII ecumenic, s se pun la sfini irea ei relicve m artirice (sfin:e moate), ca s se ndeplineasc cu aceasta hotrrea vechilor cretini de a se zidi Bisericile pe ct va fi cu putin numai pe mormintele martirilor, i s se poat mplini n acelai timp p riu l urmtoarelor cuvinte din apo*:ilips (Cap. VI, v. 9 ) : i deschizndu-se al cincilea sigiliu , am
<t zut

sub altar sufletele celor ucii pentru cuvntul lui Dum nezeu i pentru m rturisirea pe care o fceau x). Sozomen ne

Ineunotiineaz c erau jertfelnice i n pereii altarului, fcute Iii form de firizi; iar altete erau mpodobite cu tblii de aur, nrgint i pietre preioase2), lustinian fcu altarul Bisericei sale, din aur, argint i mpodobit cu pietre scumpe. Cte odat so luuii i jertfelnice pgne din capite i sfinindu-se, se ntroduceau n Biseric i se ntrebuinau n loc de mese sfin te3). 5. Sfnta mas n toate timpurile a fost acoperit cu pnze preioase, att pentru mpodobirea ei, ct i pentru respectul c.rttre sfnta euharistie. De aceea n secolul V-lea episcopul afrii ;m Optatus din Mileve ntreab : Care dintre credincioi nu tflie c sfnta m as (ligna), ie acopere cu pnze? 4). Tot din u ri timp gsim o plngere n contra lui Procul prefectul regelui vandal Genseric (428 477), pentru c n Africa nordic, prefectul despoiase sfnta m as de mbrcmintea ei, i i o fcuse siei cma i plato la picioare>5). Iar Isidor Pelusiotul vorbete do 8indon (aivScov) ca de o pnz preioas de in, care se nIrobuina la mbrcmintea sfntului je rtfe ln ic6). Multe ns i dintre matroanele romane, cari erau devotate Bisericei, druiau Minutului altar mantalele lor de mtase (serica, tegumenta7). Isl oricui Teodoret scrie c i Constantin cel Mare, ntre alte daruri pii cari le-a fcut Bisericei din Ierusalm , i a hrzit i Baodtxoi mana, adic vluri pentru uile m prteti8).
1) Apocal. VI, 9. Iat i textul canonului 7 al sinodului al VII ecum enic: Ib r i, cte cinstite B iserici sau sfinit f r de sfintele moate ale m u cen ii'f/iie, poruncim s se fa c punere de moate in trinsele cu obinuita rur/-

<i/irt; ia r cel ce va sfini B iserici f r sfintele moate s se cateriseasc, ca


umil ce a clcat bisericetile datin e1 1 .

Apoi canonul 91 al sinodului cartaginean, poruncete ca, dac sunt altare plin (arini i vii fr sfinte moate de mucenici de episcopii cei din loc s se i'i lnlotirneu. 2) Sozomen., Hist, eccles., IX, 1. Conf. Martigny, Dictionnaire des anti |iiilc. diretiennes, Paris, 1889, p. 69 70, art. autel". \ ) Martigny, op. c., p. 71. -I) Optatus., Opera, lib. VI, p. 113, ed. Paris, 1679. r> ) Victor Uticensis, De persecutione Vandalica, lib. I, n Bibi. Patr. Tom . 7. (> ) Isid. Pelus., lib. I, Epist. C X X I I I : C II xaOuy crivcov... Conf. Mat. 97, ^ > 7 60 i Luca 22, 53, unde ni se spune c mvfitov er giulgiul n care sa Iu l tu.il corpul Mntuitorului pentru a se pune n mormnt. 7) Palladius, Historia Lausiaca, Tom . II. 8) Tlieodoret, Hist, eccl., lib. I, c. X X X I.

1W

DIL IADEA CIREEANU

Pentru c sfnta mas nchipueste m orm ntul lui Ifristos, de aceea se acopere ca i mormntul Mntuitorului cu o stof alb numit c ma.a - xataaapxa - ; iar peste aceasta se pune alt mbrcminte scump, creea i se zice indytia (ivSima). n oare cari Biserici mree, d. e. cum er sfnta Solia a Marelui Constantin, masa sfnt er acoperit, dup cum no spune Eusebiu, Paul Sileniarul i ali scriitori, de un turn numit baldachin sau mai bine zis cuvucliu (xov6ovxXiov, ori xou|3ixov.iov sau xou(5ixiov 1) ; iar pe atunci turnul acesta se chema pyrgos (jnjQYo;, tu rris 2) ; apusenii ns i ziceau um braculum ; (Iar de cei mai muli Greci se chema xi|3aj)iov, ciborium 3). Balda chinul care a rm as i pn azi n catedralele i Bisericile n semnate4), er susinut de obiceiu pe patru ori mai multe co lumne, fixate pe sfnta mas la cele patru coluri ale ei. Turnul acesta exista i n Biserica sfntului Mormnt zidit n Ieru salim de Constantin cel Mare. In altarul acestei Biserici i anume in fa a celor trei ui , zice Eusebiu, er un em isfer (bolta baldachinului), care form partea principal a ntregu lui turn. Em isferul er ncunjurat de attea columne , ci sunt i apostolii la num r. Deasupra fie crei columne , erau couri mari i fru m oase de argint , druite de m pratul in veneraiunea celor doui-spre-zece sfini (apostoli ). Emisferul descris de Eusebiu, bogat mpodobit cu flori, se mai chema lilia , splicera, malum ; deasupra lui er aezat crucea ca cel mai preios orna ment al cretinism ului6). ntre columne atrnau pnze ntinse numite amfthyra (dfu|;i0uoa),cari acopereau i sfnta m as7). De mijlocul interior al boitei baldachinului, er atrnat printrun lnior, figura sfntului spirit n chip de porumb.
1) Cuvntul xoufouxXiov, ori xoufhxovXiov sau xovpxXiov (latinete cubiculum, camer de dormit) nsemneazn nelesul propriu, camer boltit, balda chin. Cuvucliu se cheam la Ierusalim bolta Bisericei sfntului Mormnt, care acopere locul unde sc afl mormntul Domnului. Dup tlcuirea lui Sofronie al Ierusalimului, cuvucliul nsemneaz corabia lui Noe. 2) Paulus Silentiarus, Descriptio templi sf. Sophiae, part. II, v. 303, sqq : X quofit)S SVqpuJteQOF Jiavu/nuvToio TyajrHi^... Jtugyog vccrrt]. 3) Cuvntul KipcoQiov, este de origin egiptean, i apoi a trecut la Greci pentru a nsemna cupele de but. La vechii Egipteni civorion" se chema floarea sfnt a plantei numit ..Lotus", plant gsit i la Indieni cu acelai nume. Floarea civorion" avea forma cupei, ca i a c rin ilo r notrii de balt: Forma aceasta dat invers bolei baldachinului, a motivat pe vechii cretini s ntre buineze acest cuvnt pentru ntregul baldachin. Conf. Dictionnaire grec-franqais des noms liturgiques, par Leon Clugnet, Paris, 1895, p. 81. 4) n Constantinopole i n Ierusalim, sunt i baldachine portative. Ele se poart la procesiuni de 4 clugri. 5) Euseb. De vita Constantini, lib. III, c. X X X V III. 6) Paulus Silentiarius, Descriptio templi s. Sophiae, part. II, v. 3 2 0 - 3 2 1 . 7) Scopul introducerei baldachinului n timpurile vechi cretine a fost urm torul: n secolul al IV-lea, catapeteasma nu er dect un parmaclc nalt pn la piept. Er nevoe deci, ca cretinii s nu vaz toate lucrrile mistice de pe sfnta mas, i de aceea s'a aezat asupra ei baldachinul, cu pnze cari se nchideau i deschideau dup ritualul liturgic, cum se nchid i se deschid acum uile mprteti. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

141

I i;; 11ci aceasta numit pe atunci peristera (jtequtte0 ori Jtepur!i\m o\), e r fcut din aur ori argint, i se pstra n luntrul ei M lrtnti e u h a ristie 1 ). l)ar de obiceiu sfnta euharistie se pstra lnlrin chivot -xi(3cotiov - adic n tro cutiu de aur ori de iij.in, aezat pe sfnta mas, a ca i n zilele noastre2). Ninlibche zisul autor al biografiei sfntului Vasilie cel Mare, im afrm c acest Ierarh, pstra nutrimentul euharistie, nII un chivot de acest fel. Dar Dionisie al Alexandriei, ne istoriM isl.oj pe timpul su, sfntul corp i snge al Domnului se Hum de preoi n casele lor, cci se temeau de persecutori r u n profanau locaurile de nchinare ale cretinilor. Dionisie urni >ice c unui bolnav Serapion, i sa adus noaptea de la I i i*ot sfnta euharistie printrun copil, cci preotul nu putuse vniil; iar copilul a muiat sfnta euharistie n ap i apoi a dat-o bolnavului3). ns autorul Constituiunilor apostolice ne arat i n Ihip ce se mprtesc toi i tocitc, diaconii iau sfnta m ipdire rm as, i o d ac in p astofo ria (Protes), adic Inlr'o parte deosebit la nordul altarului4). n timpurile postei'lnurc, sfnta cum inictur sa pstrat pentru cei bolnavi i pmitri Liturgia celor m a inainte sfinite, sau n trun peristei Ion o cum am zis mai sus, ori n tro cutie ce st aezat pe uluita m a s 6), sau mai bine ntrun chivot, inut totdeauna pe iiliknl.il jertfelnic. Astzi, aceste chivote sunt sau nite cutiue d < > nur ori argint, sau nite bisericue n miniatur, meteugit Im-rale, i pstrate pe sfnta mas . 3 '). Despre crucea care se gsete n zilele noastre pe sfnta min, nu avem mrturii c ea ar li fost aezat aci i nainte do secolul IV-lea, adic mai nainte de a o decreta Constantin ml Mare de insigniu biruitor n contra pgnilor. Abia loan lli mostom arat c Aceast cruce de pe sfnta m as, este tre ia incioas in lucrrile preoeti i in svrirea liturgiei 8). Augustin7), i autorul Constituiunilor ap o sto lice8), vorbesc ndestul de semnul crucei, iar nu i de aezarea ei n altar. Dar So/onienH ) i Evagriu 10), afirm existena crucei n altar pe lini|iul lo r ; Evagriu ns mai adogi c crucea de argint d e la i Imsroe regele Perilor, a fost aezat ntro Biseric din Con1) Aceste ornamente erau ntocmai i n sfnta Sofia a lui lustinian. Cuvntul xipamov" ori x i |3cot6 v l gsim i n epistola ctre Evrei IS, 1, pentru a se arta chivotul legei vechi. 3) Euseb. Hist, eccl., lib. VI, c. XLIV . 4) Const. Apost., lib. VIII, c. X I II : "O rav jrdvxe:; iietaAafkooi x a i ;taui, Ah |I<ivtf :5 o , Sixovoi x jitQiaoetioavta elafpeQexoaav elg x jtaaxocpogia. 5) Conc. Turom II, c. III. ()) Chrysost. Demonstr., quod Christus sit Deus : O uro; otauQog ev t) t'W
2)

iiMMrC,||... x. x. h

7) 8) O) 10)

Augustin. Homil. 118 in loan. Const. Apost., lib. VIII, c. X II. Sozom. Hist, eccl., lib. II, c. III. Evagr. Hist, eccl., lib. VI, c. X X I.

stantinopole. Iar scriitorii cari se silesc a documenta c crucea a fost introdus pe sfnta mas nainte de Constantin cel Mare, nau probe serioase. Lng sfnta mas i adic la mi jloc n partea de rsrit, st totdeauna o alt cruce mare cu postament, avnd pictat pe ea rstignirea Domnului. Crucea aceasta e de trebuin la procesiuni s. e. in Joia i Vinerea patimilor, . a. Pe masa cea sfnt, mai st nc din vechime E van cjeliavayyihov , adic acea carte sfnt, comoara cretinismului, care cuprinde cele mai bune vestiri, pentru perfecionarea mo ral i mntuirea omului. 7. De amndou prile altarului (Constit. apost. II, 57), afl n vechime cte o cmar zis Pastoforia jiaorocpoQia*), din care ducea o ue n altar, i o alt u n naos. n cm ara de ctre meaza-noapte, numit de obiceiu n apus Corbona ecclesice, n Africa, G azophylacium yaocpvl.dKiox *), se puneau ofrandele aduse de pioi pentru B iseric 3). Din aceste ofrande se alegeau elementele pentru jerfa euharistic, i se puneau pe masa de aci numit proscom idie jtqooxo(xi8ii, proaducere - , cu formulele stabilite n crile litu rg ice4). Cmara aceasta, tot pentru motivul de mai sus, se chema i protesul - JtQo0eaig, - fiind c dup cum am zis, aci se puneau nainte cele trebuincioase pentru sfintele daruri, i apoi se duceau n naos la intrarea cea mare (ir | (.leydAi] eiaoSo?) din timpul Heruvicului. Iar din naos se duceau n altar pe sfnta mas, prin ua mprteasc, pentru a li sfinite i a primi prefacerea n corpul i sngele Dom nuluib). Azi nu mai exist aceast cmar separat, ci la miaza-noapte a sfntului altar, a rmas numai masa de p ro ad u cere- jiqooxojuSi'i, de obiceiu scobit n prete, pentru a se asemn peterei n care sa nscut Mntuitorul ). n cm ara despre miaza-zi, edeau diaconii cnd nu luau parte la serviciul divin, i de aceea se numia diaco1) Adesea ori n vechime, Pastoforia er i o cas aezat n curtea Bisericei spre sud, pentru a se aduna ofrandele n ea. 2) Numirea Ya ^0<P ^ xiov, a fost mprumutat de cretinii africani, din evangelia lui Luca, cap. 21, v. 1 - 3 . 3) La templul iudaic fcut de Irod Idumeul se chema gazophilaciti*, (vaocpi)/.dxiov) un numr de 13 cutii pentru eleimosin, fcute n chipul trmbiilor. Aceste cutii erau aezate n afar de templu i anume pe lng pori (Luca 21, 1). Iar la templul lui Solom on, de-a lungul i pe amndou laturile Sfintei i Sfintei Sfintelor se aflau chilii pentru pstrarea odoarelor i darurilor templului. (II m p. 11, 10). 4) Cuvntul proscomidie" se deriv de la (nainte) i xon'ieiv (a aduce, a produce). Proscomodia sa numit a, fiind c n timpurile vechi, pen tru svrirea ei se aduceau de ctre credincioi daruri ( t u Swya) sau proaduceri (.-TQoocpoQai), numire rmas n prescurile noastre. 5) Bingham i mai d proscomidiei i numele de corban ( j n p ) = (dar adus lui Dumnezeu, Lev. 17, 4 ; Num. 7, 10. Ivoppv, 8coqov, Mat. 15, 5 ) , sacrariu m , p aratoriu m i chiar eecretarium . (Orig. s. antiq. eccles., Tom. III, p. 247;. 6) Conf. Simeon arhiepiscopul Tesalonicului, Bucureti, 1865, cap. 96. pag. 101,

ii icon hiaxovixov; - tot aci se pstriu ca i azi, vestmintele i ndoarele liturgice, i din aceast cm z cm ara se mai chema >i xchevofilachion axeuocpvXaxiov, a ca i n zilele noastre. Ilomano-catolicii numesc aceast Cmar thesaurus, ori sacroriiin vasorum custodia, fiindc aci pstreaz i ei odoarele i \*h I nintele liturgice. Pe bolta altarului, dup nvtura Erm iniei zugravilor, se violeaz \n mrime im pu ntoaresfita Fecioar cu minele nlliiHC protectoare, a cum vedem aceasta i 111 sfnta S o fia ; mai l< hc zugrvesc profeii cari au vorbit despre ea. Pe preii alta1-ului se picteaz figurile marilor Litu'giti i anume : ale ss. Iacov, Vii.silie cel Mare, loan Hrisostom i G rigorie cel Mare, mbrcai iu vestminte arhiereti i bine cuvntnd cu mna dreapt. Apoi m u mai zugrvesc slm if: Ignatie Teoforul, Spiridon, Atanasie ml Mare, Grigorie de* Nazianz, Grigorie de Nissa, Ciril al Ale\;iudriei, Andrei Criteanul . a. 1). r e pretele iconostasului din liumtrul altarului vedem figurile sfinilor diaconi i martiri SteI;i 11 i L avren tie2), m brcai cu stihariui i innd orariul n mn. In semn c i diaconii au chemare nsemnat n serviciul divin. Po pretele rsritean al proscomidiei, se zugrvete punerea n mormnt a Domnului. Iar n diaconicon se nchipuesc figurile celor 7 diaconi, etc. 8. n liecare Biseric a fost la nceputul cretinismului, un singur altar, n care sa svrit o singur liturgie ntro zi. \coast msur sa pstrat 111 Biserica ortodox pn n ziua Ic azi Ignatie Teoforul n epistola sa ctre Filadelfieni zice c tavem un altar cum i un episcop 3) ; iar n aceea ctre MagneMioni, le recomand acestora, ca toi ca unul s alergai la o B iHcric a lui Dumnezeu, ca i ctre un altar 4). Tot a i Eusebiu urat c n Biserica din Tir, er un singur altar - (iovoyeve? Hcaiao-njoiov. Apoi scriitorii tuturor secolelor ca Atanasie cel Mare 5), Grigorie de Nazianz 8), Sinesiu 7), Teod oret8), S o c ra t9), Kvagriu10). i ali brbai valoroi, in unanimitate glsuesc, c n orient, totdeauna a fost un singur altar n liecare loca divin. Tot a scriitorii Greci de mai trziu, ca Constantin Porfiro1) Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, Bucureti, 1891, pag. 49 seqq. 2) Lavrentie diaconul a fost ars pe grtar la anul 258 din ordinul lui Valerian (Athan. ep. Rmn. i Gherasim ep. Arg., 1st. Bis., Vol. I, pag. 204); ui arhidiaconul Stefan fu ucis cu pietre deludei n timpul Apostolilor(Eapt. A p .7,59). 3) Ignat. Epist. ad. Philad., n. 4 : "E v 9umaorr|yiov, io<; elg jtioxoitog. 4) Ignat. Epist. ad Magnes., n. 7 : nd vteg J>g elg va vaov ouvTQtxtxe linul, tn i ev O vouxotiiqiov. 5) Athanasius in Apologia ad Constantium. 0) Gregor. Nazianz., Orat. X X X II in Concilio Constantinop. 7) Synesius inr Catastasis: Kvx^.u>ao|Aai to OuoiuotViqiov ; iar nu plur. x llnaiaoniQia. 8) Theodoretus, Hist, eccl., lib. IV, c. X X . 9) Socrates, Hist, eccl., lib. I, de Alexandro C P : Eig to O uoiootiiqiov ; i;n nu plur. t < x OuoiaoTt'iQia. 10) Evagrius, Hist, eccl., lib. V, c. X X I.

jjenitul (sec. X), Niceta Pectoratul (sec. XI), Zonara (sec. X II), Cod in Curopalatul (sec. XV), . a., nc m rturisesc n trui glas, c n rsrit totdeauna a i'ost un singur altar in fie care tas a Domnului x). Dar i 111 apus pn prin secolul al VII, gsim tot cte un altar, n fie care Biseric. A, episcopul Optatus din Mileve, atest c Biserica lui Giprian,*ca i celelalte B iserbi din nordul Africei, avea un singur altar 2). Iar cnd D onatkii i construiser n Ilipo Biseric deosebit, Augustin a fcut urm toarea ntrebare n tro omilie a s a : Dar cum s mai fim m preun cu Donatitii, cari au fcut separat dou altari (B i serici) in aceast cetate? 3). De aci se vede c i l>iso*icile donatiste aveau cte un altar. Aceasta o afirm i Optatuscnd mrturisete c Donatitii au ridicat altar schism atic, n contra altarului episcopal. Cardinalii Bona i Baroniu nc susin c l odi nioar i la Latini er un singur altar n orice B ise ric 4). Ilar de la nceputul secolului VII ncoace, adic din timpul lui Grigorie cel .Mare ncepur a se obinui mai multe altare la occidentali i a se svri pe acelai altar pn la trei liturgii pe zi r. ace eai B iseric; dar tot la ei nu se pot olici mai mult de trei liturgii pe zi n aceeai Biseric, ori cte altare ar avea ea 6). Numrul altarelor a tot crescut la romano-catolici n fie care Biseric, n ct Basilica sfntului Petru din Bom a, are aii nu mai puin de ct 25 de a lta re 6).
1) n Biserica ortodox a sfntului Vasile de lng Cremlinul Mosc vei, zidit ntrun stil foarte original n secolul XVI din ordinul arului Ivan cel groaznic, eu am vzut 12 altare; n Biserica sf. Atanasie din mnstirea Lavra (Athos) am aflat 3 altare; la Biserica greac din Brila am vzut iari trei altare; n Biserica mnstirei Ciorogrla de lng Bucureti, trei altare ; n Rusianuilte Biserici au trei altare. L a ortodoci ins nu se poate svri de ct o singur

liturgic n tro zi, de ctre un p reo t; i pe o sfn t m as, de asem enea nu se poate svri dect o singur liturgie in tro zi. (Conf. tlcuirea can. 68
apost. n Pidalion). Cu toate acestea e mai bine s ne pstrm clasicismul ortodox, cu un singur altar ntr'o Biseric. n Biserica sfntului Mormnt din Ierusalim, de i am vzut eu patru altare cretine, totui fie care confesiune i are aci altarul i liturgia sa proprie. Prin urmare se respect practica liturgic. (Autorul). 2) Optatus, opera, lib. I, contra Parmenianum : Erat altare loco suo: iar nu plur. altaria. 3) Augustinus. Tractatu III in Epistolam Ioanis. 4) Bona, lib. I, Rebus liturgicis, c. X I V : Num olim in latinis ecclesiis uniciim duntaxat altare fuerit. Conf. Baron. an. C C C X III: prim is ecclesise

temporibus ob paucitatem fidelium non fuisse in civitatibus plures quam unum ecclesiam , in ecclesia unum, non plu ra a lta ria , et ad uitare illud unum, non p lu ra sacrificia eodem die fuisse oblata.

licere su per uno altario u na die duas missas dicereu.

5) Cu toate acestea G oar n Evcholog., op. c., pag. 22 zice: In concilia Antisiodorensi sub Grigorio primo, anno 590 celebrato, can. 10 e d ic it: Non

6) 11 luna August 1897 cnd am vizitat Roma, am intrat i n B asilica sfntu lui Petru. Este drept c monumentul acesta, e cea mai mrea Biseric latin, i omul 'i-a artat aci tot ce-i a dictat talentul su. Ea s a nceput la anul 1506 i sa finit la anul 1629, cu toate c i mai trziu nu sa ncetat cu mpodo birea edificiului, a c pn la anul 1693, dup calculele lui Carlo Fontana, se cheltuiser 250 de milioane de franci cu Basilica, afar de lucrrile posterioare s-

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

n vechiul cretinism ala rele mai aveau i dreptu de azil acordat de mpraii cretini centru cei asuprii. Vasilie cel Mare, Ambrosie i Proteriu sau foosit de acest drept, cnd a venit HNlipra lor urgia dumanilor. Dreptul de protecinue asupra celor nenorocii la dobndit Biserha de la mpratul C onstantin; iar Inodosie cel Mare, la respectat i el. Sfntul Vasilie dup cum enl im n panigiricul su scris de Grigorie de Nazianz, sa refugiat In Uiseric de teama unui prefect. (Naz. orat. XX de laude

In terio ru l B asilicei sfntului P etru din R o m a cu cele V * .f> altare ale ei. Le-am vzut pe toate n lu n a A ugust an ul 1 8 9 7 . (Autorul).
v A rite n decursul timpului pn azi. Dup susinerea latinilor, monumentul s'a /n l i t p e locul unde erau grdinile lui Neron, i unde dup tradiiune apostolul I V t r u a fost nmormntat. Cei mai mari arhiteci ai timpului s'au succedat n fui v r e a planurilor i conducerea arhitecturei, sub ordinul papilor. Dintre arhii n i i artiti amintim pe B ram an te, R a fa el Sanzio, Michel Angelo Buona-

voti, P irro Ligorio i Carlo Maderna. Basilica aceasta nalt de 133 i lungii < ! 187 metrii, este zidit n stilul bizantin i al renaterei cu mult risip de
mr, argint, bronz, porfir, marmor i piatr. Ea atrage ateniunea lumei, prin luxul i gustul cu care e construit. ntreinerea anual a edificiului este de l iO.OOO franci. Papii ns au sczut frumuseea monumentului prin faptul c Iu- are din ei, a cutat a se imortaliza (nmormntndu-se n suteran) i fn h i d i i - i portalul i bustifl su n luntrul basilicei. De aceea edificiul face p r i v i t o r u lu i mai mult impresia unui templu vechiu roman, de ct impresia unei B is e r ic i cretine. Nu se poate uita de asemenea, c cheltuelele cu zidirea acestei l u s i l i c i i recurgerea la diferite mijloace pentru acest scop, au cauzat n parte Iv ire a protestantismului. (Autorul). Conf. i Angelo Rocca, Synops., criticor. in Apocal. X III, 1 8 : In ecclesia i Petri Romae, X X V a lta r ia numerat Onuphrius, praeter magnum illud altare, <ui crux superimposita est". Totui catedrala Romei este basilica sf. loan de Lateran.
Ihr. Badea C ireeanu , Tezaurul Liturgic.

10

146

DR. BADEA CIREEANU

Basilii). Iar din biografia lui Ambrosie, scris de Paulin de Nola, vedem c episcopul Mediolanului sa folosit de azilul Bisericei n timpul Arienilor (Paulin. vit. Ambros.). Dar Sinesiu ne d o mrturie i mai puternic cnd afirm c din vechime sfnta mas se numete ovloc, tQdjtea, de lrig care nimeni nu poate rpi pe cineva (Synes. ep. LVIII). Teodosie cel mic lrgind mai departe legea azilului, statornici c cineva se poate refugia nu

numai in altar i naosul Bisei'icei, dar chiar intre m urii Bise ricei, n casa episcopului i a preoilor , n grdinile, bile i chiar n piaa casei Domnului (Cod. Theod., lib. IX , tit. XLV,
de iis, qui ad ecclesias confugiunt: inter templum... sive in celI lulis, sive indomibus, hortulis, balneis... etc.). Proteriu, episcopul j Alexandriei, dup cum ne spune Evagriu (Hist. eccl. lib. II, c. I VIII) sa refugiat n baptisteriu de teama Eutihienilor. mpraii I Onoriu, Arcadie i lustinian, nc au pstrat dreptul azilului. Iat ns cine 1111 putea s dobndeasc acest d rep t: Datornicii publici (publicos debitores, Cod. Theod., lib. IX , tit. X L V ); iudeii

datornici cari se prefceau c sunt cretini ca s nele lumea


(Cod. Theod. lib. IX, tit. XLV . Conf. Cod. Iustin, lib. I, tit. XII, leg. I ) ; ereticii, apostaii (Rittershus. de asylis c. VI n. 6 , 7 :iu s asyli... non vero ha^reticis... apostatis); servitorii fugii de la Domnii lor (Chrysostomus Hom. in Eutrop. Conf. Prosper, de pradict. Jib . III, c. X X X V III. Asemenea compar Socrat Hist. eccl. lib. VI, ic. V ; EouTQomos suvoir/og jiyotcrcax; roii |3aai?axou... Idem Sozomen. i Hist. eccl. lib. VIII, c. V II); tlharii, om ortoriide oam eni , complo1 titii, rpitorii de fecioare, prea curvarii i cei asemenea acestora, nu aveau dreptul la azil (Iustin, novei. XVII, c. V I I : neque autem homicides, neque adulteris, neque virginum raptoribus etc.). Cei cari alergau ns la ocrotirea Bisericei, trebuia s nu aib arme cu ei (Cod. Theod. lib. IX , tit. XLV), s nu ntrte mulimea spre a-i atrage mila (Cod. Theod. lib. IX , tit. X II) i n fine s nu mnnce ori s doarm n Biseric ci n curtea ei (Cod. Theod. lib. IX , leg. IV). Iar cam de la secolul VIT ncoace ncepe a se stinge dreptul de azil n Biseric. Chiar i locuinele domestice, prin dreptul natural, au servit totdeauna de azil streinilor. Lot a aprat cu pericolul su i al familiei sale pe cei doui oaspei ai si, asupra crora se ndrep taser ochii nelegiuiilor (I. Moisi, 19, 1 11). n orient i azi se mai pstreaz tradiionalul azil n domiciliele locuitorilor din acele pri. La vechii pgni, templele, statuele zeilor, mormintele, alta rele, nc se bucurau de dreptul de azil pentru cei nenorocii. De aci, se crede, c acest drept a trecut i n cretinism. Dreptul de azil la avut pn nu de mult timp i vechea catedral din Londra Durham. Chiar criminalitilor i tuturor refugiailor n cuprinsul catedralei, li se da ospitalitate 37 de zile. Eunucul Eutropiu din timpul lui Hrisostom 1), matroana
1) Vasiliu Mitrofanovici, Omiletica, Cernui 1875, pag. 525 528.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

147

Pentadia (n secolul IV -lea 1), i papa Vigiliu (din secolul V I 2), nc sau refugiat, eunucul si Vigiliu n altar, iar matroana n Piseric, pentru a fi ocrotii de prigonirile ndreptate n contra lor.

18 .

Paraclisele

3 )

^ D rig in a acestor mici Biserici nfiinate n casele cretinilor, o aflm n timpul persecuiilor ndreptate n contra creti nismului. ntre alte multe mrturii din secolele prime, Dio nisie Alexandreanul ne arat c pe timpul lui, n secolul III-lea, cretinii de frica tiranilor, se nchinau ca i n secolul I i II, ori unde i gseau adpostul lor. A, zice" acest printe rs ritean, vedem pe urmaii lui Uristos, rugndu-se pe cmpii, iu singurti , in corbii pe ap, in grajduri, n temnie, i n line pretutindinea er Biserica lo r 4 '). Se tie iari c n zilele lui Dionisie, erau i locauri publice pentru nchinare, n cari m o rugau cretinii pe timpuri de p a c e ; iar cnd urciunea pKneasc se ntindea asupra urmailor crucei, acetia i mpli neau cultul lor n coenaculum ii^epcpov, adic n camera de niih a domicilielor cretineti. Giovani Battista de Rossi (f 1895), In cercetrile sale arleologice, a descoperit in Roma lng ter mele (bile) lui Diocletian, o m ic Biseric n ca sa unui cretin lin timpurile vechi. Bisericua er mpodobit cu frescuri cari reprezentau figurile apostolilor6). Odat cu ncetarea prigoni ri lir pgne, se ncepur zidiri de Biserici mree, n cari se nrtvrir actele liturgice i religioase: iar n locuinele creti1) Sozomen n Istoria sa biser., Cartea VIII, capit. VII, ne spune c Eutropiu In tuu'put nu er dect mai marele eunucilor m prteti; apoi prin linguirile i#l<\ ajunsese la demnitatea de Consul. Plin de trufie n aceast stare, desfiin l( > i ce ngduia dreptul azilului n Biseric i scoase din casa Domnului pe h nladtatt femeea generalului Timasie exilat n Egipt, apoi alung din altar pe muli nenorocii care-i cutau refugiul la picioarele crucei, de frica tiranilor per tu iituri. Eutropiu dispuse n urm a se crea o lege prin care se scoteau din BiseII- .1 Iui cei ce se refugiau ac n cazuri de nenorociri. Dar ndat dup aceast tiil'M neomenoas, cznd i el n urgia mprtesei Eudoxia soia lui Arcadie, jirului trufia lui, se ascunse in altar, cutnd sprijinul azilului. Hrisostom projiiinlt un discurs n contra mndriei eunucului de la care suferise attea neaJiiihut i ; eunucul i primi pedeapsa meritat, iar neomenoasa lui lege n contra ' 1111111i, se terse din codul bizantin. 2) Martigny, Diction, des antiquites chret., pag 71 : Le dessous des autels, milriiui par des colonnes, etaitsouvent un lieu da s ile: il est parle plus dune ful* iliuis l'histoire cclesiastique de personnages qui embrassent Ies colonnes nu. . pour se soustraire la poursuite de leurs ennem is: 1c p ap e Vigile nous ni In- dans sa personne un memorable exemple. 1) I IaQ(i>dTi<n cas de rugciune, capel, Biseric mic, de la nupd
t|iiiu,

I) Ap. Euseb., Hist, eccles., VII, X X II. Conf. Tezaur Liturg., Tom. II, p. 64. > ) Qiovani Battista de Rossi, Bull. 1876, n. 2.

14

DR. BADEA CIREEANU

nilor, potrivit Constituiunilor sfinilor apostoli (II, 5 7 )-fo rm u late pe la finele secolului III i nceputul secolului al IV-lea nu se mai cetir de ct psalmi i rugciuni. 1. Sinodul din Laodicea inut n secolul IV-lea, a hotrt (can. 58), ca serviciul liturgic, s nu se mai svrasc de ct n Biserici, iar nu ca pn atunci n case p articu lare; n cazuri escepionale, se putea ncuviina i cultul public n casele cre tinilor, dar numai cu tiina episcopului. Iar sinodul Vl-lea ecu menic inut n anul 6$2, prin canonul al X X X I-lea a statornicit i mai clar acestea: Cultul public s nu se m ai svreasc n casele particulare de ct cu nvoirea episcopului. Totui Ambrosie al Mediolanului, pe cnd se afla la Roma, ca o escepie de la msurile sinodale, a svrit liturgia n casa unei pioase matroane, care locuia dincolo de Tibru *). Tot a i Ciril al Alexandriei, ne asigur c n inuturile eparhiei sale, preoii aveau adesea ori ngduiala de a plini liturgia n case particulare 2). Dar cultul din casele cretinilor, degenernd n acte puin cuviincioase, vedem la nceputul secolului al V-lea pe sf. loan Hrisostom nemulumit de acest lucru, i fcnd ntro omilie deosebirea dintre rugciunea public i cea din cas, arat condiiunile necesare ale fie creea din e le 3). Tot n acest timp aflm pe fericitul Augustin, formulnd pentru eparhia sa, ur mtoarea dispoziiune: n casele cretinilor a fa r de rugciuni i de psalmi, altfel de cult s nu se m ai svreasc 4). Iar sinodul II cartaginean prin canonul 32 (n Pidalion 114), ea urmtoarele hotriri riguroase: Episcopii s orinduiasc nv

tori, cu ndatorirea s m earg ca s cerceteze cu bgare de seam rugciunile p articu lare; pe de alt parte i credincioii sunt ndatorai la rindul lor , ca s arate acelor nvtori epis copali , form ulele de rugciuni ce voesc s ceteasc, Crelinii
se adunau prin urmare n casele lor i ceteau buci din sfnta scriptur i rugciuni aprobate de autoritatea bisericeasc. Cetirile se fceau cu voce tare de b rb a i; dar cte odat i femeile aveau voe s ceteasc, potrivit ornduirilor primite de la ocrm uirea eclesiastic B ). 2 . mpraii cretini ns, cari devenir ocrotitori ai religiei ntemeiat de lisus Hristos, i fcur n palatele lor Biserici mici, numite prin secolul al IV-lea djxtrjpiov sau jtQoaevxrrjpiov, ori olxo? jtpooevxn? adic cas de rugciune; iar n apus* basilicula privata sau oratorium . Cu chipul acesta, mpraii erau scutii de a se arta totdeauna lumei, cu ocaziunea mergerei la Bisericile catedrale. Totui o fceau aceasta numai la
1) Paulinus Diaconus (Mcdiolanensis) in Vita Ambrosii, c. X . 2) Cyril. Alexandr., Epist. IX ad Ccelestinum. 3) Chrysost., com. in Timot. 4) August., Epist. 121 : In oratorio prgeter orandi et psallendi cultum nihiL penitus agatur. 5) Concil. Caesaraugustanum in Hispania (an. 381) can. I.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

149

Hftrbtori mari i la timpuri de solemnitate, lat

ce ne spune Eusebiu n aceast privin despre Constantin cel Mare : Dac

va lua cineva osteneala s vad cum Constantin a fcut din IKilatul su o adevrat Biseric , va vedea m ai departe, c el a dat cele m ai frum oase semne de pietate in locuina sa imjmrateasc. inea in minele sale crile scripturei , i cugeta adnc asupra adevrurilor ce conineau ele. Dup aceste cugetri religioase, Constantin fcea rugciuni publice cu toat curtea lui 1). Fiii lui Constantin au pstrat i ei acest obiceiu
<lo pietate, rmas de la printele lor 2) ; iar Teodosie cel Mic, dup cum ne adeverete istoricul Socrat, ii pusese palatul

tutu in a rndueal, in ct nu se deosebiam ult de m nstiri; iu orele dimineei cnta pe rnd cu surorile lui , imne pentru lauda lui Dumnezeu3). Exemplul acesta de pietate se urm
mai trziu i de casa Carolingilor 4), precum i de toate curilo mprteti, cari au iubit buna podoab a casei Domnului. n ucoste Biserici zidite n interiorul palatelor numai pentru familia domnilor, se oficia liturgia i toate actele religioase s. e. botezuri, cununii, pomeniri . a., de clericii ntreinui pentru acest scop, din avuia mprteasc. 3. Patriarhii, Mitropoliii i Episcopii, pentru a fi linitii In cultul lor adus Celui Prea nalt, nc din vechime i fcur In apropiere de Bisericile catedrale, ori chiar n locuinele lor proprii, Biserici mici, spre a asculta aci liturgia i rugciunile inthuincioase. Bisericile acestea fur numite de obiceiu P ara clisexagd Ixxtaioia adic Biserici zidite pe lng catedrale. Cu lioeorea timpului sau nfiinat Paraclise n mnstiri, n cimitire, seminarii, n coalele de cretere i nvtur, n spitale, cu/.rmi, penitenciare, n palate de justiie, i n tine n toate odiliciele culturale nseninate. Paraclisele acestea fur nfiinate pentru nevoile sufleteti ce stau n legtur cu instituiunile icHpective. Aflm de asemenea Paraclise n palatele regilor, domnitorilor, principilor i ale nalilor demnitari de stat; apoi In locuinele aristocrailor, ale bogailor i n fine n toate domiciliele n cari pietatea i avuia i-au dat mna m preun5). Dar Paraclisele n multe pri se mai cheam i Capele <lc la latinescul Capella, Biseric mic, p araclis; iar preotul ser v ito r aci, se numete Capelan d ela cuvntul latin Capellanus.
1) Euseb. in Vita Constantini lib. III, c. 49 i lib. IV, c. 17. 2) Vezi activitatea Marelui Constantin n Cuvntarea panigiric", fcut i!< mine i tiprit n revista Biserica ortodox R o m n *, din Bucureti, nul X X X (190b) n. 2, p. 208 -2 2 1 . (Autorul). 31 Martigny, Diction, des ant. chret., p. 547. 4) Gregor. Turonensis, Historia Francorum, lib. VIII, c. 44 seqq. 5) Domnii notrii pmnteni ro m n i, ncau avut Paraclise n palatele lor, n >iii i se rugau n zilele de dumineci i srbtori precum i la nceperea rsboaelor. Iu u latea-castel Neamul", pe care am cercetat-o n ziua de 23 August 1903, iii vA/ut locul unde er Biserica castelului, n care se rugase n vechime tefan rl Mare. Icoanele din aceast Biseric se pstreaz i azi n mnstirea Neam-

150

DR. BADEA CIREEANU

Pe unde se zidesc asemenea locauri de nchinare, ornduirile canonice cer, ca ele s se construiasc cu nvoirea chiriarhului respectiv i s se sfineasc ca ori care B is e ric l). S aib deci, altarul, sfanta mas, proscomidia, iconostasul, naosul i iconografia trebuincioas. Apoi s nu lipseasc din Paraclise vasele i vestmintele liturgice, crile bisericeti i n fine tot ce se cere pentru a se svri n ele sfnta liturgie.

19 .

Baptisteriele. ----

BajctKJtrjoia.

] P e timpul apostolilor, n loc de baptisterii gsim rurile, fn tnile i o rice ap curat, n care se botezau cei cari primiau cretinism ul2). n Faptele apostolilor, cetim c n Macedonia aproape de oraul Filipi, apostolul Pavel a botezat pe negutoreasa Lidia, n rul din apropiere3) ; iar diaconul Filip a bo tezat pe eunucul reginei Cadacia a Etiopenilor (Abisinienii de astzi *), n apa ce gsir naintea lo r B ). Asemenea i apostolul Petru a ncretinat pe sutaul Cornelie n apa de lng e i 6). Tot a se fcea botezul i n timpul lui Iustin Martirul, care afirm c pentru acest scop, catehumenii erau dui unde er a p 7). Iar
tul. Muli dintre noi 'i aduc aminte de Paraclisul cel frumos din palatul Bibescului, care er odinioar unde acum este cmcea de la columnele rsritene ale Mitropoliei din Bucureti. Palatul sa drmat pe la anul 1880 pentru a face loc pieei fructelor. Familiele romneti de nalte condiiunii cu dare de mn, pn azi mai pstreaz vechea predatin, de a avea paraclise n palatele lor. n ve chime erau n Bucureti mai cunoscute aceste 12 paraclise: al Mitropoliei, al Banului Gliica, al lui Scarlat Ghica, al coalei greceti, al lui Racovi, al lui Mihalache Brncoveanul, al Drgnescului, al Colei, al bisericei Stavropoleos, al mnstirei Sf. George Nou, al Domniei Blaa i al mnstirei Srindarul. Vestitul scriitor, arhidiaconul Paul de Aleppo, care a vizitat ara romneasci Moldova mpreun cu patriarhul Macarie pe timpul Dom nitorilor pmnteni Matei B asarab i Vasile Lupu (sec. XV II), ne spune n descrierea acestei cltorii c pe atunci mai fie care boer avea palat frumos cu mnstire (paraclis) ntrnsul. (Autorul). Conf. i Xenopol, 1st. Rom., ed. 1896, voi. V III, Iai, p. 164. 1) Canonul 31 al sinod. VI ecumenic glsuete astfe l: Clericii cei ce liturgisesc sau boteaz prin casele cele de rugciuni, cari se afl prin case, hotrm a face aceasta cu socotina episcopului celui din loc". 2) Despre Origina Baptisteriilor", citete tratatul meu n Revista Vocea B isericeiu din anul lb94, n. 1, p. 2, aprut n Bucureti sub direciunea mea. (Autorul). 3) Fapt. Apost. X V I, 15. 4) In luna Septemvrie 1905, a venit n Bucureti cu distinse onoruri, prin cipele Atto Aitt-M iriam , fratele negusului Abisiniei Menelic I I. Atto AiteMiriam, un diplomat cult, istorisea cu mndrie n limba francez, botezul eunu cului reginei Cadacia a Etiopenilor, strbunii Abisinienilor de astzi, zicnd c cretinismul e foarte vechiu n Abisinia. El dateaz din timpul apostolilor. (Autorul). 5) Fapt. Apost. VIII, 38. 6) Fapt. Apost. X , 47. 7) Iustin. Mart. Apoi. II_ad Anton, imper: 'E jte ita dyovTai u<p v^oW,.
evO a
u S coq

e o x l.

TEZAURUL LITURGIC, T. TI.

154

Tortulian spune c muli se botezau pe timpul su n apele Tibrului i ale Iordanului *). Asemenea i Paulin de Nola (+ 4lil) lliud trim is de episcopul Romei 111 Britania pentru propovenuirea credinei n Hristos, a botezat pe cei convertii la cretinism, In rurile Trenta , Gleni i S u a lic a 2). Numai pe timpul cnd pcreecuiunile erau n furia lor, cretinii ascuni n catacom be uri in adncimile pmntului, se botezau acolo n apa pregtit pentru acest scop. a) Pe la nceputul secolului al IV-lea ns, rsrind soarele llliortei cretinismului, n acelai timp cu construcia Biseri cilor mree, gsim zidindu-se n apropierea lor, i un edificiu numit baptisteriu", care avea ap din destul pentru botezul catelimiienilor. Scriitorii de pe atunci, ne-au lsat o mulime de tnxle cu privire la baptisterii. Intre ali istorici, Eusebiu Vorbind dn o Iiseric mrea din Antiohia, construit din ordinul lui <lonstantin cel Mare, ne spune c dintre multele construcii i case rHi'Spa; xai oixovg din mprejurimea sfntului loca, se deosebia I mpl isteriul prin meteugul cu care er zidit. Iar cei ce se silesc M ft argumenteze c baptisteriul er ca i azi n nartica Bisericei, ti'au nici un temeiu puternic. O alt dovad c baptisteriile erau deosebite de Biserici, ne-o d i Paulin de Nola, care laud pe amicul su Sever, pentru c acesta construise dou Ixtsilici, i intre ele zidise i un baptisteriu3). Asemenea i Ciril din Ierusalim, descrie baptisteriul n prima sa catelies mistaKotfic, ca pe un edificiu deosebit de corpul Bisericei, i 1 arat crt avea vestibul jtQocmA.iov olxov , n care catehumenii stnd cu faa la apus i cu mna ntins, se lepdau de Satana i mrturiseau credina cretin 4) ; de aci intrau n interiorul edi ficiului eoajtepov olxov , unde se svrea taina botezului6). Sldoniu (sec. V) n acelai chip vorbete de baptisteriu, adic ca de o cldire deosebit6) ; iar Augustin spune mai lmurit c iiccst edificiu avea o parte unde edeau brbaii, iar alta unde lodeau fem eile7). Prin urmare, pn prin secolul VI-lea , dup niftrturia lui Grigorie Turoneanul8), nu gsim baptisteriul in hi 11 ntrul Bisericei ci in apropiere de ea , pentru c prin botez Intrau catehumenii n Biseric. Dar nici botezul pn aci nu mo svrea n interiorul sfintelor locauri de nchinare ; iar de l
1) Tertull. De baptismo, c. I. 2) Beda Venerab. Historia eccles. gentis Anglorum. II. c. 16. Vezi i Mich. Ilclnecii, op. c. III Th. s. 9 7 : 9tu bent m ittclftcn Xtjeil bev Sitcfye, begeben mit 1111$ nun itt ben 93orfaat ...S t a u f f 3 r u n n e n ." 3) Paulin. &pist. X II ad Scvenim : Tu (Severus), vero etiam baptisterium lu .ilicis duabus interpositum condidisti. 4) Cyrill. Catech. mystag. I, n. 2 : E km eite .- t q c o t o v e t 6 v irgoauXiov tov | ln;i olxov... exteiveiv tt| V X*-Q a xai C l)S j i o q o v t i a^terteoGe xqj S atav u . 5) Cyrill. Catech. mystag. II, n. 1. 6) Sidon. Opera, lib. IV, ep. X V . 7) Augustin. De civitate Dei, lib. X X II, c. VIII. 8) Greg. Turon. Hist. Franc. n. 21.

I UZ

DR. BADEA CIREEANU

aceast dat cnd se i desfiinar cele trei clase ale catehu menilor, baptisteriul fu introdus n nartic i se orndui a se ceti aci i taina botezuluix). Guielm Caveus ntemeiat pe documente vechi, susine cu tot dreptul, c baptisteriile erau mari, spaioase i cu ap din destul, pentru motivul c taina botezului se svrea prin cufundarea

M reul B ap tisteriu din orau l Piza (Italia).

in ap (per immersionem) a catehumenilor, cu care ocaziurie acetia se ngropau mistic prin botez mpreun cu lisus Uristos spre ertarea pcatelor2). n cronicele alexandrine (alias paschale),
>>' . 1) Ioannes Stephanus Durantus. De ritibus ecclesix lib. I. c. X IX , n. IV. 2) Caveus. Primitiv. Christian., edit. Anglic., Lond. 1646. Iar n edit. germ. Lips. 1723, la pag. 252, cetim urmtoarele rnduri: 3** anfang ttrnren bic JBap* iftcria ober SCaufftetne nal)C an bic JKrdje angebauet, nadjbem aber lourbeit fie in bic Sftrdje bctjm eingangc aufgeridjtet, angujeigen, baft bic a u fe ber citigattg in 6te geiftlicfje unb fycilige ird)c fe^, uitb enblid) fejte matt fie gat mittcn in bie $trd)e. @ ie luaren mci|tcnt)cif fefyr grofi mtb geraum, tljcilS barum, tocii bamal eincaUgcntcineetoongett mar, b aft n to n b ic S E u flin g e u n t e r b h S l ua f f c r t a u d j t c ; tfyeil aud) beStoegctt, meii bic Staufc fo felten be jat)r burcf) bcr=

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

153

Inptisteriului i se d numirea de marele lum intor jieya cptomagnum illum inatorium , pentru motivul c la cei vichi botezul se chema de obiceiu (pomana, illum inatio , i prin se curau acei ce deveneau luminai - illum inati,din sfnta Ine a acestui mister. Edificiile acestea erau a de mari, n ct h'iui inut i inoade n baptisteriul B isericei sfnta Sofia cea vche* zidit de Constantin cel Mare n Constantinopole, dup (iu cetim acest fapt n actele sinodului chalcedonean1), i n netele sinoadelor cartagenene 2). 6. Fntna cu ap din fie care baptisteriu, trebuincioas Imiitrii a se afund n ea cei ce se luminau, se chem de Ciril al lorusalimului colimvitr - xoXi)fi(3^0pa, - adic cistern, ori lac < l< notat3) ; iar Optatus din Mileve, o numea piscina 4), fiind c crrtinii botezai aci, cum ne spune Tertulian, se chemau pisnruli (petiori5), dup combinaiunile cabalistice din secolele prime. Noi, petiorii, zice apologetul, dup petele nostru

lims Uristos, ne natem in a p ; nu altfel suntem mntuii, de ni1 rm nnd n ap a (botezului)0). Dar i istoricul Socrat, tot
M()h)|i[^TQav toi) (3ajrn<mi(Hov numete fntna din baptisteriu 7). Ti lui cisterna aceasta a mai fost numit de unii fmovofio;, balt; iar Grigorie cel Mare i a zis cloac, adic canalul de sp lare al pcatului strmoesc ; n fine Anastasie Bibliotecarul o cliiMii natatorium , adic locul de notat pentru curirea sufleildjlct itmvbc, unb rtlfo allcmal einc unOejrijrciblidje -Dlcngc 311 eincr 3 ^ * fictauft
nnithcn.
1) C o n c . H a l c e d . a c t . I : O X a f o u K Q c o tO Y fv o u g x o i X a n J t Q O x d x o v x a i to t) r t u /iiil) i|a o ( ie v o v { m x o u , j q o e e lS u iv A jiq iA ^ io u v , e v K c o v o T a v r iv o u jt o X s i, O e u j mXr u a e i x a O e o ^ i e v q ) t a y t<i> t f j q x a 0 o X 1 x i j 5 e x x A . r | 0 t a < ; p a n I I (It 1) Q (p.

2) Suicerus, Thesaur. eccles. voce cpcoriaxi'iQiuv, ex actis concil. Carthagin.

>i r

118:

E v x> q x o x ic m iQ iq ) x f i x a x K c o v o x a v x iv o u jto A .lv a Y ic o T & r u g x a O o /a x f jg x a B e e v x c o v xcov d y ic o x a x c o v ju o x o jx t o v .

3) Cyrill. Cateh., mystag. II, n. I V : Mex xaixa e:u xtjv ayiav xoi3 Oeov |lu mio| uxxo? exEK>aYwYE'-o 0 f c ' xoA.i)}ij3V)0Qttv. Conf. i Catech., mystag. III, n. I. 4) Optatus contra Parmen. Lib. I I I : Cuius Piscis nonien, secundum apIM'llationem graecam, in uno nomine per singulas litteras turbam sanctorum noiiiiurm continet, Lx^s quod est latine Iesus Christus Del Filius Salvator. Conf. yi Aujustin., De civit. Dei, lib. XV III. De aci se nelege c vechi cretini luau lite1 tir iniiale de la cuvintele Trjoov, Xqujx 6s, Beov, Y 105, Scoxtjq = lisus Hristos fiul Im Dumnezeu Mntuitorul, i formau cuvntul x ^ S pete. Pentru acest motiv i-i i liiar reprezentau pe Mntuitorul prin forma petelui, iar pe cretini prin chipul m u multor petiori. Conf. Tezaur. Lit., T. II, p. 86 , adnot. 1. r >) Petii erau n mare consideraiune la popoarele vechi. Acestor vieti mjiMtice li se aducea chiar cult de acele popoare. Egiptenii i Sirienii deopon i v i adorau petii; iar preoii acestor popoare nu mncau nici odat pete. IV 11(111 acea, multe zeiti aveau chipul acestor vieti. Mai trziu i Grecii avur petii lor sfinii. n oraul Egea din Laconia, w illa balta lui Poseidon" cu peti pe care nu ii vna nimeni. (Autorul). 0 ) Tertull. De baptism., c. I: Sed nos pisciculi secundum xOm-nostrum It- um Christum in aqua nascimur, nec aliter quam in aquam permanendo salvi 'unum. Conf. Tezaur. Liturg., Tom . II. p. 86 , adnot. 1. 7) Socrat. Hist, eccl., lib. VII, c. X V II.

454

DR. BADEA CIREEANU

t u lu i *). Beveregiu ns, aseam n colim vitra cu lacul de odi nioar Vitezda din Ierusalim , lng care zcea un slbnog bolnav de 38 de ani, i aci a fost tm duit de M ntuitorul ). Ct despre form a baptisterielor, scriitorii vechi o trec cu t c e re a ; ei num ai despre fntn spun c era n unele locuri mpodobit cu o rn am en te de porfir, argint i aur. Scriitorii mo derni ns, au com plectat golul acesta, din m onum entele vechi si din spturile fcute n acest scop. Aa, renum itul arheolog *Bosio, din studiele ce a ficut asupra catacom belor din m pre jurim ea Romei, a dovedit c baptisteriele, de obiceiu aveau forma unui tu rn 3) ; alii le descriu cu forma exagonal ori octagonal, m podobite cu colum ne corintice n partea exterioar, avnd i cupole d asupra, cu m onogram ul lui U ristos pe vrful lor. Se mai gseau baptisterii i cu forme rotunde. Ele erau afierosite sau M ntuitorului, ori rhidiaconului Stefan, lui loan Boteztorul, sau altor sfini, ctre care poporul avea o veneraiune deosebit. c) P ictu ra din interiorul baptisteriilor, reprezenta n culori ori n mozaic pe lisus llristos, loan Boteztorul, cei 12 apos toli i alte chipuri vrednice de nchinat. Dar mai erau pictate i figuri sim bolice ca d. e. cerbul, pen tru c catehum enul caut cu atta dorin apa botezului, cum caut cerbul prin m uni apa isvoarelor 4). Se gsea pictat de asem enea, petele care repre zenta dup cum am vzut, pe lisus Hristos. Mai e ra i columba, pentru c la botezul Domnului, sfntul spirit sa pogort asupra M ntuitorului n chip de porum b 5). Fntna, adic colim vitra din mijlocul baptisteriului, cum susin scriitorii mai noui, er spat n piatr n tro form ro tund, la o adncim e pn la pieptul o m u lu i; alte fntni aveau forma crucei. C atehum enul pogorndu-se pe cteva trepte n scldtoarea aceasta, aci preotul l afund n ap, i apoi noul botezat eea din colim vitr pe alte trepte. Socrat ne dovedete c fntnele acestea aveau ap att de m ult, n ct ele sem nau cu lacurile i piscinele unde se putea n o ta 6). De altfel chiar proistoii bisericeti ornduiau ca baptisteriele s se zideasc acolo unde erau isvoare, sau cel puin unde se gseau n apro piere ru ri ori ape curgtoare. Botezurile solem ne de obiceiu se fceau la Boboteaz , P ati i la D um inica cinci-zecimei. Clericii la svrirea acestei taine,
1) Du Fresne. Notse in Paulum Silentiar. pag. 593. 2) Bevereg. Pandect., Notae in concil. Nicaen., c. XI, n. IV: Hoc nomen (xota>j.i|37|0ea) sortitum videtur a celebri illa xoA.u|x(3i'i0ea sive piscina, in qua ccecus Christi iussu lotus rediit videns. - loan. V, 5. seq. 3) Bosio, Roma sotterranea, pag. 87. 4) Psalm. 41 (trad. rom.). Iar Ieronim se exprim astfel n explicarea psal mului X L I: Catehumenus desiderat venire ad Christum in quo est fons lumini* ut ablutus baptismo, accipiat donum remissionis. 5) Luca III, 22. 6) Socrat. Hist, eccles., VII, 17.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

155

purtau vestm inte albe sau luminoase, n sem n c catehum enul acum oste lum inat cu baia sfntului botez 1). Din actele concilielor constantinopolitane, mai aflm c unele baptisterii aveau i al lure, i se oficia n ele liturgia la solem nitile botezului 2). Mai vedem i azi pe la unele catedrale" cretine, urm e din ucoste edificii a de bogate n am intirile istorice. Hiserica lui Neagoe Basarab din Curtea de Arge, are naintea ei un tu rn m inunat pe patru stlpi num it baptisteriu i servete num ai ca iiodoab a m onum entului. Catedrala din Florena, tot aa aro In faa ei un vechiu baptisteriu octagonal, construit cu m ult moteug arhitectonic, din m arm or alb i n e a g r 3).

20.

Clopotele

x(d8owf.<;, xaprcdvai.

(Campanae).

^ ) r i g i n a acestor odoare bisericeti p rin care se vestete ere dincioilor tim p u l serviciului liturgic, cum i tiina despre Introducerea lor n Biseric, sunt nvluite n trun nour de neiti^uran. Scriitorii ns sau nevoit a um plea golurile istorice i u deslegri ntem eiate pe prerile lor subiective, i aa sau introdus n tratatele de acest fel m ulte rtciri, m otenite apoi din scriitor n scriitor. 1. nc prin secolul IX, gsim pe apuseanul A m a la riu , un npiscop din Metz, susinnd fr texte clasice n cartea sa De n clcsiasticis officiis, c n tim pul persecuiunilor, cretinii se itdtmau Ia cult, fiind chem ai cu sem nalul dat p rin lovirea unei buci de fier ori de le m n 4) ; dar pe ce se ntem eiaz A m alariu In credina sa, el nu ne arat. De aceea, acest scriitor a i rm as Izolat cu prerea lui, p en tru c afar de faptul c el nu ne aduce m rturii n aceast privin, dar nici n u i poate cineva nchi pui, c tocmai pe acele tim puri cnd cretinii i fceau cultul
1) Bingham. Origin, sive antiquit, eccles., lib. VIII, 5. Iar Eusebiu n Vila Constant.", lib. IV, c. LXI, vorbind despre botezul Marelui Constantin, /li< t ;i De ndat ce ceremonia (botezul) fu isprvit, el (Constantin) fu im l't iu'ul cu o ha in , a crei albea strlucea ca soarele1 1 .
2
f iiiu it K m im ) te C o n c il. x a l C o n s t a n t in o p . , a c t. V : T d g y d > e < ; t u jio v x w v

to v

d y o u

jtv e u jx a t o g

a Q Y U p g | .iE T d

J ie Q iO T e g d g T w v

x p e ^ a n iv a g

m e e d v c o

B e ic o v

x o ^ .u | x P t| tq c

5v

lln m u r t T T i( H ( o v

h h io

e o c p e x e p u ja T O .

3) n Septembrie, anul 1897, cnd am vizitat oraul Florena, nam trecut ii vederea nici mreaa catedral mitropolitan de aci, a crei zidire din mar itim n alb cu ncrifstri din marmor neagr sa nceput n secolul XIV si sa li i iiiiii.it n secolul XIX. Dar mai vechiu de ct catedrala este baptisteriu! din il * el, zidit cum se zice, prin secolul VII cu material dintr'un templu pgn, i i n ivii drept catedral pn n secolul XII. 4) Amalar., De officiis, lib. IV, c. X X I: Omnis salutatio deest in istis I iI Ii iih dicbus (maioris hebdomadae)... nec altitudo signorum, quae fiebat per vasa iii'imi, ilcponitur, et lignorum sonus usquequaque humilior aeris sono, necesMiln pulsatur, ut conveniat populus ad ecclesiam.

156

DR. BADEA CIREEANU

In locuri ascunse, ei a r li mai avut i cutezana s dea sem nale de chem are cu sunete tari, n faa pgnilor ndrjii. n secolul XVI-lea B aroniu 1), i n al XVfl-lea B ona *), comLat cu trie pe Amalariu. De ctre ali scriitori, sa introdus n tratatele lor litu r gice, greceti, ruseti, rom neti, . a., o alt eroare i m ai crass, care sa motenit apoi, aproape de unanim itatea urm ailor lor. R tcirea aceasta se ntemeiaz pe un text luat din scrierile lui Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, prin a crui in te rp re ta re greit, se crede, c n cele trei secole prim e, cretinii erau chem ai n tain la cult, prin nite oameni num ii 0eo8q6[xoi sau cursores, adic drum eii Domnului, cari spuneau n ascuns fie crui fiu al Bisericei, tim pul i locul unde avea a se svri serviciul divin. D ar noi vom aduce aci citatul din epistola lui Ignatie ctre Policarp, episcopul Sm irnei, pe care se ntem eiaz tlcuitorii greii, i vom vedea c Ignatie prin cuvntul 0eoSqo^ioi, nelege "alt ceva de ct vestitori tainici ai cultului cre tinesc. Iat ce zice Ignatie lui Policarp : Cuvine-se, in D u m nezeu, Prea Fericite Policar pe, s [ii o adunare, cu m u lt cu v iin in D om nul, i s alegei pentru h iro to n ie pe cineva, pe care-l avei m ai iubit i harnic , care s se poat n u m i a le r g to r al lui D um nezeu (0eo8p6^o?). Pe acesta s-l n g r d ii cu m are onoare, p e n tru ca el plecnd in Siria, s prea m reasc drag otea voastr srguincioas, n tru m rirea lu i H ristos3). P rin u rm are Ignatie vorbete aci de hirotonia veri unui b rbat des toinic, care trebuia s m earg n Siria spre propagarea credinei. P e n tru ntrirea celor ce susinem aci, mai aducem un alt text din epistola aceluiai printe apostolic, ctre Sm irneni, pe cari i ndeam n c pentru m rirea lu i D um nezeu, se cuvine ca Biserica (sm irnean) plin de dem nitate, s hirotoniseasc re p rezentani bisericeti 4). Iar Policarp n epistola sa ctre Filadelfieni, vorbete tot de asem enea oameni, num indu-i n acelai chip reprezentani (jrpeajjeuaovra & ). Aceti 0eo8)6noi) num ii n alt loc 0gojtQ8a(3iJtaii> i TtQeapeuaovta)), erau ori diaconi, ori cle1) Baron., an. LVIII, n. CVIIIad. Antverp. 1010: Haud adsentimur Amalario, qui existimavit, tempore persecutionis ecclesivc, sonitu lignorum, ad synaxin, vocari solitos christianos. 2) Bona, De rebus liturgicis, lib. 1, c. XXII, n. I : Atnalarius lignorum sonitu christianum populum congregatum ait, quando lalitabat p er cryptas propter persecutores. Non adsentitur Amalario Baron. an. LV11I, n. CVIII... eo lignorum strepitu se proderent et ad necem sibi inferendam gentiles provocarent. 3) Ignatie. Epist. ad Polycarp., n. V II: IIpenei, noM xapjte 0eon.axcxQi.ax o T U T f , mmBovXiov dyayelv OeojtQejrearaTov, x a i ym e i q o t o v f | o a i t i v , ov uyuflt|Tov Xiav exC T E xai doxvov, o uvrjosrai e o & p o f io g xa.eaOai. T o O t o v xaiu^uiumi, Yva n o p eu 0 e L < ; e l 2 u Q ia v x>[.iu>v xi|v aoxvov uYdjrrjv ftoljav XyiotoO.
I) I j j n a l. E p is t . a d . S m y r n ., n . X I : I I p e : t e i etg t l | i t i v u'|V ixxA i|W uv (li o .n r;iroT (tT riv ( l e g . O e o jtp e c P u r a q ) x . t . X. O eoti

'>) Polycarp. I pist. ad Philipp., n. XIII: "Oreep jtou'ioco, ev A ,dfi<o xaipov jiiOnov, i in Y"' 1111 *v nr|ii|iiD jxpeopeuaovra xai Jtepl v^icov.

TK/iA UUU Li U I UIHilU, 1. 11.

rid inferori, pe cari episcopul i hirotonea i-i trim etea n calllutoa de delegai la alte Biserici cu v ro nsrcinare bisericeasc M im pentiu n trirea cuvntului. Iar cum se vesteau cretinii n mlo d ntiiu trei secole, p e n tru ca s vin la Biseric, despre nreasta 111 gsim texte clasice; i tot ce sa r spune n aceast privin <u o presupus siguran, nu este nimic temeinic. tim Ins c asemenea chem ri se fceau n cel mai strict i necu noscut secret. Poate c diaconiele erau mai ndm natece n tru a vesti tinic pe cretini, pentru c ele nu erau observate cu ntAta strb te e de p g n i1). 2. I'in secolul al IV-lea ncoace, ncepe a se mai lum ina ucenst Gestiune; dar sem nalele de chem are la serviciul divin, Io lum lin m nstirile de pe atunci, de unde apoi s au n tin a m ! In Bisericile din sate i orae. A, Pahom ie ntem eetorul nrdiuei monahilor din insula Tabena situat n apele Nilului, cam pe h anul 340 ndem na pe aceti pustnici, ca atunci cnd m onahul va a u zi sunetul tubei, adic al trm biei, pentru ad u n a re. s alerge ndat la chem area acestui in strum ent, pentru a face rugciune n c o m u n 2). De aci vedem c n Africa nordic se obinuia trm b ia p entru chem area la cult a creti nilor, tot a ca i odinioar la Iu d e i3). Asem enea i loan Scm rul, egum enul m onahilor din m untele Sinai prin secolul VI-lea, In a XlX-a treap t a screi sale, rostete urm toarele c u v in te : Ascultm cu bgare de seam c a s nelegem sem nul de cn tare al sfintei trm bie , p r in care se a d u n (la cult) ceata fr a (Hor 4). n tim pul lui loan S crarul, er a dar n obinuin i n Palestina, tot trm bia. Mai trziu a ncetat acest sem nal. loan Cassian ns (*j* 432), ne spune c n Galia sudic unde a stabilit el ordinea m onahal, pe cnd (fraii) au zea u bIAndu-se n u cu ciocanul (mallei) la deosebitele chilii, p e n tru
1) Presviterele i diaconesele (jtQfoPutiSeg, fiaxovioaai I Tim. 5, 9. Tit 2), erau femei alese pe timpul apostolilor din btrne, vduve i fecioare, dar niri se devotau Bisericei pentru serviciul sexului lor s. e. la masa agapelor, botezul femeilor, supravegherea acestora, . a. La serviciul preoiei, propoveduirei i ni pstoriei, ele nu luau parte. Presviterele pare c erau un grad mai nalt i aceast li capt a inut pn n secolul IV; clasa diaconeselor ns a existat n orient prtn n secolul XIII. Conf. Euseviu Popovici, 1st. Bis. I, p. 222. Asem. Vering. Mlrd)cnred)t . 409 i Bisping, (reget1fd)e >nnbl)udi juni N. T. VII iBattb S. 204. 2) Pachomius. Regula c. III. Bibliothec. patr. Tom. XV: Quum audierit vocem tubae ad collectam vocantis, statim egrediatur". tim c Pahomie a scris un Codice n limba egiptean cu reguleie monahilor. Codicele a fost tradus tic Fericitul Ieronim pe la anul 404 n limba latin. Din acesta am extras acest text cu privire la tuba". (Autorul). 3) i la zilele celfr de bucurie ale voastre, i la srbtorile, i la lunile ccle noui ale voastre s sunai in trm bie (DhfJfnS ori n l lf1^) z* ce lehova". Num. 10. 10. Conf. Num. 29, 1. Lev. 23, 24. I Cron. 15, 24. II cron. 5, 12. 7, (). 29, 26. Ezra, 3, 10. Neem. 12, 35. Psalm. 81, 3. 4) Ioannes Climacus. Scala paradii, gradu XIX. Biblioth. patr. tom. V : Observemus accurate et intelligamus, signo sacrse tubae canente cogi fratrum artus".

u n. rmuiv/v umc^KAJNU

a fi chemai la rugciune ori la lucru, fie care eea n d a t d in chilia s a 1). Tot asem enea ne ncunotiineaz i Paladie (sec. V-lea), c detepttorul btea noaptea cu ciocanul la chiliile tu turor p e n tru a chema pe fr a i la nchinciune i bine cu v n ta rea di.mineei 2). n m nstirea de clugrie din Betleem, ntem eiat de Paula, se da sem nalul de adunare la Biseric p rin cntarea Alliluia Despre aceast fapt Ieronim ne spune, c dupce sa cntat A lliluia, p r in care semn se chem au la adu nare (clugriele), nici uneia n u i m ai er n g d u it s m a i rm n acas 3). Iar din actele sinodului II-lea nicean (an. 787), cunoatem <; n alte pri ale orientului, er vechiul obiceiu de a se da sem nalul de adunare la Biseric, prin lovirea cu ciocanul n tr o scndur lung de lem n sau n sfintele lem ne s u n to a re " iequ ar](.tdvavtec;4); dar de i abia in secolul VIII-lea gsim m rturii despre to a c a de lem n" rm as n Bisericile orientale pn azi, totui nu ncape ndoial c sem nalul de acest fel exista n Biseric chiar p rin secolul IV-lea, cnd se obinuia a se bate cu ciocanul n uile chiliilor. Teodor S tu d itu l6), Nicefor Blemide (secolul X III6), i ali scriitori, privesc toaca de lemn, ca un obiect bisericesc foarte vechiu. Iar Sofronie al Ierusalim ului ( f 638), Teodor Balsarnon (secolul X ll-lea) . a., vorbesc i de toaca de lem n to iieya arj[iavt/)Qiov, i de cea de fier xo <h8t|qov 7). De aci vedem c toaca de lemn, e m ult m ai veche de ct cea de fier. Dup Sofronie, cnjfiav-n'iQiov (toaca) nsem neaz trm bia ngerilor 8).
1) Cassian. Dc institutis coenobiorum (crmuirile mnstirilor chinoviale), Jib. IV. c. X II: Quum sonitum pulsantis ostium ac diversorum cellulas percutientis audierint, ad orationcm eos scilicet seu ad opus aliquod invitantis, certatim e cubilibus suis unusquisque prorumpit. 2) Palladius. Historia Lausiaca cap. C IV : To xrivixduxa xq> e^ujmaoxixqi oqpUQUp t jtvTtov exqouev xsMag, auvdyouv avxoug eu; xoi'jg etjxxr](uou<; oxoug jtQOi; 6q0 qivt)v 6o|oXoviav. 3) Hieron. Epist. XXVII. Epitaph. Paulas: Post Alleluiah cantatum, quo signo vocabantur ad collectam, nulii residere licitum erat". i n mnstirile din Romnia se bate noaptea n ua fie crui monah, zicndu-i-se cuvintele: vremea cntrei ceasul rugciunei". Dup acea se bate toaca de lemn umblnd mprejurul Bisericei, i apoi se trag clopotele. Aceste obiceiuri sunt cum vedem, din secolul IV. 4) Concilium septimum Act. 4. mentionem fecerit, his verbis: "Ajtavxeq dvaoxdvxog xd xe iepd ot]^idvavxeg avvr|0Qoia9T|oav drravxeg (Iacob. Qoar Evcholog. graecor. pag. 450). Conf. Hermann Adalb. Daniel Codex, Tom. IV, p. 198-199. 5) Theodorus Studita in Carminibus: Veluti tuba percute lig n u m tem pore suo ut opus est. 6) Nicephorus Blemides in Vita s. Pauli Latrensis: Imperat, u t ante tem pus lig n u m congregans monachos pulsetur, et sacra mistagoga peragatur. 7) Theodorus Balsam. Iuris Graecor. lib VII n Goar pag. 450: xo oStiqov; adic semnalul se d cu toaca de fier. i n alt loc zice tot Balsarnon: xo n^ya oTifAavxriQiov Ex5QTixai=w se afl toaca cea mare" (de lemn). Daniel, Codex, IV, p. 200. 8) Cuvntul xo or||j.avxr|Qiov, se deriv de la verbul ormavco= dau sem nalul. Deci n numirea sa de toac" se ia n neles impropriu. Iar cuvntul xo

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

l > y

Pe cnd sem n alele date prin trm bi i lovirea n u cu ciocului, erau r sp n d ite num ai n m nstiri, sem nalu prin Inutil sa g eneralizat n toate Bisericile r s rite n e 1), i se pstreaz cu im it evlavie m ai ales n Bom nia, unde se bate toaca ritm ic mi ci m ulte n to rs tu ri muzicale. Nu tot cu aceast rigoare se pstreaz toaca, i n celelalte Biserici orto d o x e2). 3. D intre to a te sem nalele de rugciune, cel mai arm onios ni jJcut este cel d a t prin sunetul c lo p o te lo r A supra originei acurfor odoare b isericeti, exist foarte m ulte preri. Unii voesc i sistine c clopotele u fost ntroduse n Biseric, nc de pe timpul lui C o n stantin cel Mare, creznd c de oare ce ele erau In ntrebuinare din vechim e la pgni, prin urm are i creti nilor le-a convenit m ai bine a chem a pe credincioi prin sunetul lo r n casa D om nului, de ct prin sunete de trm bie, lem ne i Imr. Acetia ns n u ne aduc nici un text, ci se ntem eiaz minai pe p resu p u n e rea lor subiectiv. Este drept c Egiptenii cunoteau clopotele3) ; iar Aaron Irutele lui Moisi, p u rta clopoei de aur (^nr vjbyB *), la m antia
t

nu

ttofii]pr|<;), obinuit n cultul m ozaicB ). n Atena vinderea

petelui, i n R om a deschiderea bilor publice, se fceau prin Miinetul clopotelor6). Plaut vestitul poet comic al Romei, vorbete udeeea ori de clopot i 1 num ete tin tin a b u lu m , p en tru a im ita mai bine sunetul acestui o b ie c t7). D ar de aci nu se poate deduce
nfftuqov, nsemneaz o bucat de fer, sau ori ce fer". Pentru aceea cretinii vechi pentru a face o deosebire ziceau: dyiooSiiQov =sfntul fer, sau toaca de fer"; oii: eq& v/ia= sfintele lemne, adic toaca de lemn". 1) Conf. Bona. De rebus liturgicis, lib. I. c. XXII, n. II: Et tubae quidem m mallei usus ad sola monasteria pertinuisse videtur; ligna autem ab om nibus t'cclcsiis usurpata fu e ru n t, longoque spatio permansit eorum consuetudo, quia mmpinas serius receperunt. 2) Leon Allaiu spune n Dissertat. de recentiorum grsecorum tem plis i Clericii greci obinuesc s fac chemarea la Biseric cu in stru m en te ilr lemn (toaca), adic cu u n lem n dublu (binarum) lung de 10 picioare, gros i/n dou degete i lat de p a tru degete, netezit bine (optime dedolatum), ne duspicat i ne crpat. L em n u l se (ine cu m na stng de mijloc, de ctre un cleric ori i alt persoan, fi cu dreapta se bate cu u n ciocan, m ergnd i u lem nul cnd in tr o parte cnd in alta. L em nul se bate pe o parte i pe nlla, aproape de unde se ine cu m na stng, p en tru ca lovitura s fie cnd plin, cnd grav, cnd ascuit, cnd deas, cnd rar, i aa s no produc urechilor, cea m ai dulce arm onie m uzicala. 3) M. N. Bouillet. Diction, univers, de sciences, de lettres et de artes, Paris 1870, pag. 364.

4) nrrr 'jb y e 1 1 M- 39>255): r ij n b 'i :n x

1 1 M- 39-22-

Intre lucrurile vechi descoperite n Babilonia, s'a aflat i clopotul n forma de .isliizi. Conf. Brockhaus' Lexikon, 14 Aufl. II B. S. 234. 6) n epigramele poetului latin Marial (t 103 d. Hr.) cetim aceste cuvinte /isc servitorului bilor: Redde pilam sonat aes Therm arum ; l u d e r e p e r g i s ? " = D J.i o parte stlpul de bar cnd sun clopotul bilor; te duci s te joci? 7) A. Lerosey Man. Liturg. Introduci, a laLiturgie, Paris 1890, p. 265-268.

c clopotele erau folosite la Biseric in secolul al IV-lea al cretinism ului. Alii susin c clopotele au fost introduse n Biseric de Paulin episcopul Nolei ( f 431) din Campania. Ei cred c de oare ce n Cam pania er aram a cea mai bun p entru clopote, mai bun chiar de ct cea din Corint, i fiind c de la Campania sau num it i ele in Biserica apusan Campana ori C am panola, apoi mi interpretnd n sensul lor i etimologia acestor cuvinte, deduser fr tem eiu, c n secolul V-lea P aulin de Nola ar fi fost chiar inventatorul lor 1). Dar dac Paulin ar fi avut acest m erit, lar fi artat el nsui n epistolele sale ctre presviterul galican Sulpiciu Sever, n "cari vorbete cu m inutiositate de m ulte m onum ente i odoare religioase 2).* Unii ziser c clopotele se aflau n Biseric pe tim pul lui Augustin (* { * 430). Muli mai cred c S abinian (an. 604606), suc cesorul lui Grigorie cel Mare la episcopatul Romei, are m eritul c le-a introdus In cultul c re tin ; dar nici p en tru Sabinian nu exist argum ente serioase. Tot ceea ce se tie, este fapta, c n finele secolului al VI-lea, Grigorie T uroneanul ( f 595) ne arat c la Biserica lui din oraul francez Tours , avea clopote n tre buinate n cult 3) ; iar prin secolul VII-lea i cele urm toare se respandir cu ncetul n tot occidentul. Beda Venerabilul (*f- 735), de asem enea ne afirm n Istoria Bisericei engleze, c la m oartea egum enei H ilda n finele secolului VII-lea, se obinuia a se chem a pioii i a se ndem na la rugciune prin un sunet nou de c lo p o t4). I)ar cine e prim ul n tro d u c to r n cult, al acestor odoare, noi nu putem dovedi, mai ales c le gsim n treb u in ate i nainte de era cretin. De i sfinirea i botezarea clopotelor o gsim n apus chiar pe tim pul lui Carol cel Mare, totui obiceiul acesta sa ntrodus oficial n Roma, abia n secolul^X-lea (an. 968) cnd i se ddu unui m are clopot din L ateran num ele Ioan, n onoarea episcopului de pe atunci loan XIII-lea (9 6 5 - 9 7 2 B ).
1) ntre cei ce susin c Paulin ar fi fost ntroductorul clopotelor n Biseric este i Abatele F. Lagrange. El susine aceasta, fr temeiu, n opera sa 1 listoire de saint Paulin de Nola". 2) Epistolele lui Paulin trimise amicului su Sulpiciu Sever, s u n t: epis tola I, V, XI, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI i XXXIII, din cele 51 de epistole cte a scris Paulin. 3) A. Lerosey, Manuel Liturgique, Introduc, a la Liturgie, Paris 1890, p. 266: Saint Oregoire de Tours, nous apprend qu'il y avait des cloches dans son eglise. 4) Beda Vener. Histor. eccles., lib. IV, c. 23: N ovum campanse sonum quo ad orationes excitri vel convocri solebant. 5) Bona, De rebus liturgicis, lib. I, C.XXII, n. VII: Usum quidem benedicendi campanas, scribit Baronius, a Ioanne XIII traxisse originem, qui anno DCCCCLXVIII campanam Lateranensem mirae magnitudinis, antequam super campanile elevaretur, sacris ritibus Deo consecravit, atque Ioannis nomine nuncupavit. Sed multo antiquiorem esse ex ritualibus libris integro... ut eruditissimus Menardus... ex codice Rhemensi tempore Caroli magni exarato.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

iu i

obiceiul stinirei i al botezrei clopotelor, s a introdus m ii lArzin si n orient 1). . 4. 11 Biserica rsritean, vedem clopotele abia n seco lil l \ lea (ai. 805); c n d , dup cum cetim n analele Veneiei, Ursi i l* < Uric iotul dogele (ducele) Veneiei, trim ise n dar m pratului bizantin Mihail, dou-spre-zece clopote m inunate, cu sunete

C lo p o tu l c el m ai m a re d in lu m e ru in a t nc, d in seco lu l 18. IU I ure g re u ta te a de 2 0 0 to n e i st, ln g c a te d ra la A dorm irea" d in C rem lin u l Moscvei, n c are se u n g arii R usiei. T o ate a c e ste a e u le-am v&zut n lu n a A u g u st a n u l 1898. (A utorul).

1) n catedrala IJspenski" din Cremlinul (cetatea) Moscvei (Rusia), se ni In clopotul cel mare n greutate de 200 tone, nalt de 5 metrii i 8 cent., ii o periferie de 18 metrii. El a czut din turl la anul 1735, n care stare de l uinal'am vzut i eu n luna August, anul 1898. Poart numele de arul clo potelor. Se zice c lng Peking (China), n templul Marelui clopot" (Ta-sung'), este un clopot de 7 metrii nlime, cu inscripii chineze pe din luntru i Iic din afar. i clopotele cele mari din Romnia sunt botezate cu nume s. e. clopotul cel mare ce era odinioar la Cozia, dar care acum se afl la Biscrica Iul Neagoe din Curtea de Arge, e botezat cu numele Mircea-Vod". (Autorul).
Dr. B adea Cireeauu. Tezaurul Liturgic. 11

puternice si fru m o ase1). Iar m pratul a ornduit ca ele s lie aezate n clopotnia (xa^jiavapiov) anum e construit la Biserica sfintei Solii. Dup aceasta, clopotele se introduser cu repeziciune i n orient, se nm ulir i se zidir tu rn u ri pentru suspendarea i pstrarea l o r ; iar din sunetul acestor odoare, se cut a se com bina o arm onie m uzical2). D ar T urcii cucerind Constantinopolul n an. 1453, in ter ziser n m pria lor clopotele pe la Biserici, i de aceea rm aser n n treb u in are iari toaca de (ier pentru dum ineci i srbtori, i cea de lem n pentru zilele sptm nale. n tim pul nostru sa nceput n T urcia ngduina clopotelor pe la c re tin i; dar ele sunt mici pentru c n a disprut sfiala de O to m an i3). Sunetele dulci i tainice ale clopotelor bisericeti, nveselesc pe cretini cnd ei sunt chem ai la cult n zilele de dum ineci i srbtori, precum i la T edeum uri; i ntristeaz ns, cnd li se anun ncetarea din via a frailor lor, ori li se vestesc incendii, rsboae i evenim ente grave.3 Ca parte simbolic, clopotele nsem neaz vocea lu i D u m nezeu, care chiam pe pioi la rugciune.

1) Bona. De rebus liturgicis, lib. I, c. XXII, n. I I : Campanas usui gra?cis esse coepisse anno DCCCLXV, refert Baronius ex historiae Veneta? scriptoribus adserentibus, Ursum Patriciacum Venetiarum ducem primum omnium dono misisse duodecim mirifica: artis et valde sonoras Michaeli imperatori, qui eas in turri ad s. Sophiam extructa collocavit. Conf. i Daniel, Codex, Tom,. IV, p. 199. 2) La fie care Biseric se nmulir clopotele dup avuia ei. n clopotnia Ivan Weliki" din Cremlinul oraului Moscva, sunt nu mai puin de 35 clopote mari i mici. De altfel, mai ales n oraul acesta sunt clopote multe mai la fie care Biseric. Ele sunt sunate n zilele de Dimineci i srbtori, fiind lovite cu ciocane de fier, pentru a scoate sunete frumoase i armonioase. Cele mai frumoase sunete de felul acesta, le-am auzit n toat Rusia, dar mai ales n Moscva. (Autorul). 3) Evreii din vechime erau chemai la templu prin sunetul trmbiei (Num. 10,10. Conf. Num. 29,1. Lev. 23,24.) Astzi ei nu mai au nici un semnal pentru chemarea la rugciune n templele i sinagogele lor. Orele de rugciune se scriu pe ua templelor, ori se comunic verbal nchintorilor lui lehova. Turcii ns i toi Islamitii, de i nu ntrebuineaz clopote, trmbie sau toaca, totui Muezinii ori Imamii, adic cantorii ori preoii lor, se sue n mi naretele-turlele moscheelor i giamiilor , i de acolo, la timpuri hotrte, chiam cntnd lugubru pe Islamiti la rugciune n casa lui Allah. Cuvintele acestea ce se cnt sunt luate din Coran : Venii, venii la rug ciune ; Alah este D um nezeu adevrat i Mahomed singurul su profet . O cntare foarte frumoas de felul acesta, am auzit-o la Constantinopole n minareta moscheei Hamidi&u, Vineri 28 August anul 1898, cnd sultanul Abdul Hamid venea la moschee s se roage, cu toat strlucirea oriental a selamlcului. Iar B uditii de azi sunt chemai la pagode (temple) pentru rugciune prin btaea sgomotoas a unei mari tobe, ce st in curtea fie crei pagode pentru scopul acesta. Slbatecii africani i insulari se adun la cultele lor, fiind strigai pe nume ori btndu-li-se o tob sgomotoas. (Autorul).

TEZAtmUL LITURGIC, T. II.

103

21.

A hitectura religioas pgn, veche i modern. Stilurile arhitecturei bisericeti.


D u p ce a n t.v z u t pn aici, tot ce ne folosete cu privire la snntele B iserici, adic modul cum au fost ele m p 'ite n Innriorul lor d in tim purile cele m ai vechi i pn azi, acum putem i form ulm i stilurile arhitectonice obinuite n construcia IIbericilor r s rite n e i apusene, i s urm rim mai de aproape lin! lor istoric.

D o m n u l D o c to r B A D E A C IR E E A N U , A u to ru l T e z a u ru lu i L iturgic, Mnrouri 18 A u g u st a n u l 1904, in tr c u m a re fric in c o lo sala p iram id a re g elu i ii# o p i n a lt de 146 m e tr ii; c erc ete az a p o i to a te p ira m id e le ,,G iseh , m are le m iix i te m p lu l fr fe re stre . T o ate a ceste str v e c h i i u ria e zidiri, s u n t fcu te M d in g ra n it, a p ro a p e de lo cu l u n d e e acum o ra u l C airo (Africa-Egipt).

La cldirea sfintelor Biserici, arhitectul a cutat totdeauna m i 'i nfieze simul gustului i al frum osului, cum i fantazia Im v io a e f ia r peste toate acestea a voit s predom neasc siinimintele religioase i spiritul doctrinei cretine. n toate tim purile, ulii urile arhitectonice, au spus ele nsi privitorului, m enirea edificiului i cum trebue s cugetm n* luntrul l u i 1). P en tru
1) Chiar i Evreii au avut arhitectura lor ajuns n floare mai ales pe timpul regilor lor David i Solomon, cci iat ce cetim n Cartea I a Cronicelor,

104

DR. BADEA CIREEANtr

aceea Bisericile au avut totdeauna o nfiare m rea, im pu ntoare, grav, potrivit ideilor nalte i sentim entelor frum oase de cari suntem stpnii cnd intrm n ele. T eatrele se deo-

M arele te m p lu e g ip te a n de g ra n it al z eu lu i Isis de la File in E g ip tu l de sus, u n d e er, v e ch ea c e ta te Taom pso. Azi e o u ria ru in .

cap. 14, v. 1: J S flU s S D'iTy

C 'P X T O

D TH

~*p ($ tir a n i regeleTirului, trimise soli la David

i lemne de cedru i lucrtori de zid i lucrtori de lemne pentru a-i zidi cas).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

wobesc p rin stilul i simbolismele lor din frontispiciu, curr i prin lip irile mitologice i adesea ori comice cu care sunt d e c o ra te ; ii do aceea chiar suntem nclinai cnd le vizitm, ori ctre s e itimoul.ee m ree, sau cretem prin bucuria inim ei noastre. Paraclimlo m ortuare, m auzoleee i alte locauri de felul ntristtor, s.m t potrivte n construcie cu m enirea ce li se d ; iar circurile i odiliciele de petreceri lumeti au stilul caracteristic veseliei. Jat d;ir cit de uor cunoatem dup modul construciei, scopul fie

O hlput str v e c h iu lu i rege e g ip te a n Seti I, cu ieroglife m p re ju r, z id ito ru l m u lto r i um ple i c e t i in vile N ilului. E l a d o m n it cu 2 .5 0 0 an i n a in te d e H risto s.

curei cldiri, chiar fr s fim meteri de profesiune. I. Arhitectura x), i-a luat naterea, odat cu nevoia ce a umilit omul de a-i face adposturi n contra vnturilor, ploei,
I) Cuvntul arhitectur" se deriv de Ia cxrl i texvq, i nsemneaz principiul artei, al construciei; iar arhitectura este arta de a zidi dup nite ici;ule studiate i hotrite, n ct s rsar de aci gustul frumosului.

1G 6

DR. BADEA CIREEANU

cldurei i frig u lu i; apoi n contra fiarelor slbatice i a du m anilor p e ric u lo i1 ). Sa mai sim it iari nevoia de locauri pentru adoraiunea lui Dum nezeu, bine neles acom odndu-se piosul n m eteugul zidirilor, cu gustul su patriarhal i plin de simplitate. D ar cu ct omul a propit n tiin i art, cu att vedem i cldirile lui mai sistem atic lucrate i ngrdite cu gusturi frumoase. 1. n cercetrile arheologice ce se fcur n Egipt n secolul

S tr lu c itu l p a la t a l re g in e i A siriei Sem iram ida 12.000 a n i a. Hr.) n str v e c h e a c e ta te Babilonul, cu g r d in ile su s p e n d a te in a e r p e rm ii r u lu i E u fra tu l. A b ia se m ai c u n o a te azi lo cu l a ce sta u n d e e ra a tu n c i u n a d in cele 7 m in u n i ale lum ei.

XIX i XX, nvaii ddur peste tem ple zidite cu trie i bun chibzuire. Erodot printele Istoriei omeneti, vorbete cu dm iraiune de aceste lucruri, ale cror rm ie i acum ne atrag uim irea noastr, Ruinele tem plelor de la oraeleegiptene de azi : L u x o r , K arnac (unde era vechea Teb) i A ssu a n , Isam bal, File (din
1) Geologii cred c omul preistoric a nvat a-i face locuinelc dc la animale i cu deosebire de la castori, cari i azi i ntocmesc locuinele cu gust artistic i construesc zgaze mpletite cu nuele pentru oprirea apelor. Locuinele omului preistoric fur conice, ori eliptice; iar omul istoric s. e. Egipteanul, Haldeul . a., i perfecionar locuinele i zidir edificii uriae.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

167

l^ ip tu l de sus l), sunt fcute din granit i ncungiurate cu co lii n n e i obeliscuri cu ierogiife, ori scobite n tro singur p a tr i acoperite n luntrul lor cu sculpturi i picturi ce nfieaz acte reigioase, procesiuni, rsboae, cuceriri de ceti, trium furi, ocupaiuni din viaa agricol, scene din viaa casnic, p rosternri iiuintea regilor . a. Toate acestea m preun cu aleele de s inxi de ncjlo i alte zidiri uriae, ne dovedesc cu ltu ra i srguina acelui |Mpor egiptean,cinstit,m uncitor i dornic de a-i avea attea lucrri iir ntrecute 111 lume prin tria i m reia lor, dar li[)site cute(xfcit de sim etrie i proporiuni egale 2). n vechile cldiri egip tene, gsim mpodobiri cu colum ne scurte, rotunde ori poligonale

M urele p a la t d in Khorzabad al lu i Sargon re g ele A siriei (722 - 7 0 5 a. Hr.). Azi a b ia se m ai tie u n d e e ra a c e a st zidire.

1) Templele egiptene (p. 164, Tez. Lit., T. II), cuprindeau mai multe camerc ale irtrni acoperiuri erau susinute pe stlpi groi, scuri i dei. Intrarea n temple 11.1 priit o poart gigantic, de unde fu mai trziu inspirat i arhitectul Propileului li pe Acropole. Prcii templelor erau acoperii cu figuri i ierogiife tiate n pi.itrA i colorate cu vpseli. Statua marelui zeu era n mijlocul templului. L i Egipteni, Indieni, Arabi i n fine aproape la toate popoarele veclii, i\t ,nn sexul femenin separat de cel masculin n temple i chiar la petrecerile I.Hnilinrc. Templele egiptene erau ntunecoase, pentru ca omul s fie mai bine ilhpus a cugeta Ia misteriele religioase. Conf. Poussin, Manuel clas. darcheol. chret., I ' iiiih , ISO'S, pag. 5. Meyers, Sicifcbudier, (ifli)pten. ycip^ig u. SBien, 1895. ) l'oiissin, Manuel classique d Archeologie cliretienne, Paris, 1865, pag. 5. I'li.unldelcde la M emfissi multe monumente egiptene sunt cele mai vechi lucrri uliitn Ionice din lume. Uneledin ele atingeau vrsta d e 3000 dc ani la nceputul m i i ictine.

IDO

DII. BADEA CIREE AN U

i ncrcate cu scrieri ieroglifice t). Capitelurile colum nelor su n t nfrum useate cu frunze de palm i, lucru pe care l vedem m prum utat mai trziu i n capitelurile corintice din Grecia. Uile i ferestrele le aflm fcute num ai n linie dreapt ; acoperiul er plan i tavanul mpodobit cu stele de aur pe un cm p alltastru. Vrednice de admirat sunt i u riaele piram ide ale vechilor regi egipteni. Ele stau n fiin pn n zilole noastre. n trnsele se puneau cadavrele m blsm ate ale regilor pentru a se p stra mii de a n i 2).

mm

S tr v e c h e a c e ta te Babilonul p e rm ii r iu lu i E u fra tu l, zidit de p u te rn ic u l rege Nimrod (2600 an i a. Hr.). M ai d e p a rte (la mijloc), se vede i b ib lic u l Turn al Babilonului in ln d u -se in n o u ri. (G enesa cap. 10 i 11). Azi to a te a ce stea s u n t p ra f i c enu.

1) Arhitecii de tiin din zilele noastre, rmn uimii n faa mecanicei egiptene, cu care ridicau pe piramide blocuri enorme de piatr n greutatejfie care de 40 tone (40 mii chilograme), la o nlime de 146 de metrii. Cu aceeai mecanic se aduceau din deprtri mari obelisci i sfin xi de granit, lucrai n monolii colosali. Obeliscul de lng Chariny-Cross-station din Londra i cel din Paris din faa L uvru lu i, pe cari eu 'i-am vzut n acele orae europene, sunt dou lucrri minunate ale vechilor Egipteni, aduse din vile Nilului. Pira mida egiptean Cheops" are ntr'nsa 256.000 metrii cubi de material, cu care sar face un zid de 2 metrii nlime i 50 cm. lime, lung de la oraul Lisa bona (Portugalia) i pn la Varovia (Polonia). Restaurarea ei ar costa azi 500 milioane franci. (Autorul). 2) Iat cum sa zidit piramida lui Cheops. Istoricul Erodot (Cartea II, c. 125), dup tirile pe care le-a adunat de la Egipteni, ne spune c din ordinul regelui egiptean Cheops sau Fiops (1.500 ani a. Hr.), 100.000 de oameni au lucrat zece ani de zile pentru aducerea pietrelor din munii Arabici la munii Libiei i de aci la locul unde sa zidit piramida ce poart numele regelui. (La

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

169

2. Dac venim n vechea Asirie, aci gsim descoperirile consu lului lra ic e s Botta, care renviaz pe la anul 1844 frum oaseleistoriilri hihlbe, rlesprem onum entele din aceste locuri. Ruinele palatului lin l\hoizabad(p. 167, Tez. Lit., T. II),zidit odinioar de regele SaTi:<n (an.7 2 2 - 705 a Ilr.), pe o ntindere de i^ a hectare de pm nt ( i >.()()() n. p.), ruinele de la Ninive, sculpturile i scrierea ci>

LPagode (tem ple) b u d iste in B irm a n ia (Asia) f r fe re stre .

l' iilie situee lE. de Egypte, etait consideree comme une dependance de lAsie, rlail quclquefois appelee Arabie egyptienne.. M. N. Bouillet, Diction, d'hist., I'M' r>18). Tot n acest timp, acelai numr de lucrtori, au fcut drumul pentru iidiuvrea pietrelor, i au ntrit m ovila cu ncperile suterane asupra crora sa I Idlest np ira m id a lui Cheopsu. Iar la zidirea acestui monument uria i ne IniiiTiit pn azi n mrime, au lucrat o sut de mii de oameni n timp de dou zcci de ani. Monumentul se zidi la nceput n form de trepte; apoi itiif.i aceea fu mbrcat n pietre netede pe cari le aezau cu m aina la locul Imirtilt. Ieroglifele de pe piramid (azi nu mai exist) ne arat, c pe ridichi, ceap yi usturoiul mncat de muncitori, s'au cheltuit 1500 de talani (7^2 milioane liiiiiCi), afar de costul mbrcmintei lucrtorilor i al fierului ntrebuinat n pirainiil i". Cu materialul acestei piramide s'ar putea zidi mai mult de ct 60 de catedrale I cea din Colonia de astzi. (Vezi i pag. 163 i 168 n. 1 din Tezaur. Liturg., T. II). Tot Erodot ne spune c templul Lotonei din Egipt avea tind mare, iar in Interiorul lui era altarul cu prei dintr'o singur piatr. D asupra altarului i ii aternut o piatr mare. Eorma aceasta de temple o mprumutar i Grecii , il< la acetia i Romanii. Acelai Erodot mai arat, c regele egiptean Amasis (a. 570 a. Hr.), a i"ln al zeiei N eftis statui mari i sfinxi uriai adui din pietrriele de la Memfis i Ic la Ele fa n i na la Sais. Tot de acolo a adus i o cas lucrat dintrun tium hiu de piatr. Dou mii de oameni au lucrat trei ani pn cnd au adus-o
11

170

DR. BADEA

CIRESEANU

neiform de la aceste zidiri, ne dau o lum inoas dovad de arh itec tura i cultura strveche asirian. Nu departe de locul unde era ceta tea Babilonul (p. 168, Tez. Lit., T. II), atlm o enorm grm ad de sfrm turi ale unui tu rn p a tra t i de o m rim e colosal, restu ri

P o a rta c u te m p lu l chinezesc a l lu i Confuciu d in o ra u l angai (China).

la Sais. Casa er lung de 21 de coi, lat de 14 i nalt de 8 coi. A lucrau Egiptenii. In vara anului 1904, am cercctat i eu Egiptul de jos i am vzut i cele 9 piramide din Giseh (vechiul Memfis), de lng Cairo. Am intrat cu o greu tate mortal n piramida Cheops", nalt de 146 m., avnd fie care lture a celor patru pri ale temeliei 233 m. lungime, adic o suprafa dc 5*/, hectare. Am aflat aci c aceste 9 piramide s'au zidit cu piatr din munii deprtai ai Arabiei i din munii Mocatan din apropiere. Se socotesc vr'o 200 de piramide

TEZAURUL LITURGIC T. II.

171

'in v e s titu l tu rn al B ab ilo n u lu i*). Cum erau ns ferestrele, uile, jcoperem intele acestor zidiri colosale, aceasta nu o pu:m t i ; clci rm iele se gsesc n pm ntul crescut prin pturile lui h decursul miilor de ani trecute, asupra acestor lu sru ri de i i:\ini omeneti. Afar de aceasta, m onum entele asirie re, n au b.st construite din granitul egiptean, ca s ne asigure tria i Urmele arhitectonice, a cum sa ntm plat n lucrrile Farao-

in te rlo ru l m a re lu i te m p lu chinezesc al lu i Laotze d in o ra u l P ech in g (China).

In tot Egiptul. Unele din ele sunt distruse de timp. Piramida Cheops, nu mul are inscripiile de cari vorbete Erodot. Poate c miile de ani le-au ters. Tot ilunei am vizitat marele sfinx de lng piramide i templul egiptean fcut din M i h uri de granit negru aduse de la I-a cataract a Nilului, departe de 12(X) lnloinetri. (Autorul). 1) Monumentul acesta de o vechime ntunecoas era situat cam la 34 de liilometrii ndeprtare de cetatea Babilonului. Dup scriitorii vechi, tu rn u l Jiabil e u l u i -a v e a o temelie cu laturea de 184 metrii i cu nlimea de 25. *T W I i mijlocul acestei temelii, se nla un turn n patru muchii, din 6 caturi, unul I* * (< altul, fie care nalt de 9 metrii 33 centimetrii. Asupra catului de sus se liiAlA im templu nalt de 5 m. Aceste 7 caturi (dup cele 7 zile ale sptmnei), Iii' 'Mii mpreun o nlime de 61 m etrii; iar cu temelia turnul se ridica la 86 im 1 1 ii. Catul de sus avea laturea de 43 m. Urcarea la templu avea loc pe 365 li Irrpto, aezate de jur mprejur, dup cele 365 de zile ale anului. (Vezi, Genesa 11,1 10). V ech im ea acestui turn, e cam aceeai ca a unora din piramidele rintern* (1300 ani a. Hr.). Prin secolul VI a. Hr., el a fost restaurat de Nehu< nlne/ar regele Babilonului. Conf. M. N. Bouillet, op. cit., Babei", pag. 145,

172

DR. BADEA GIREEANU

nilor. Totui la Asirieni, nu tgduim proporiunile i sim etria, pe cari ce e drept, nu prea le vedem la Egipteni x).* D ar i n Haldea strveche erau tem ple i palate m ree cu deosebire n cele patru orae m ari : L a rza m , Agade, Ur i S irp u rla . n fruntea tuturor preoilor e r m arele pontefice num it P a te si. Cul tura haldaic de pe m arginea Tigrului i E ufratului, se crede c e mai veche de ct cea egiptean. Ea *are o vechim e de 4000 ani a. Hr. *). i la Indienii cei vechi gsim o arh itectur nflorit mai ales n zidirea tem plelor (p. 160, Tez. Lit., T. II). Acestea erau nite sli vaste,puin ridicate avnd acoperem ntul aezat pe stlpi scuri i groi. Curtea era precedat de pori m onum entale. Tem plele

V echea c e ta te g receasc Acropole" d in o ra u l A te n a (Grecia) n c a re se p stre a z i acum a ceste te m p le vechi n ru in : P a rte n o n , E re h tio n , al A te n ei P olias, P ro p ileu l, . a. P e to a te a c e ste a le-am c e rc e ta t n v a ra a n u lu i 1899. (Autorul).

aveau preii acoperii n afar i n lu n tru cu reliefuri n chip de lei, boi, elefani, adic ai zeilor bralim anism ului. Aceste cldiri mai erau nsoite de altare pen tru sacrificii, galerii, fntni p en tru splri, cam ere p en tru nchintori, locuine pentru preoi, etc. P reii acestor construcii erau mpodobite cu zei fcui cu m ulte capete i brae. Templele erau ori spate n stnci de piatr, sau zidite n form piram idal i adesea ori conic. 4. Tem plele C hinezilor su n t m ici i se com pun de obiceiu
1) Poussin, Manuel classique d'Archeol. chret., pag. 6. 2) Conf. Thureu Dangin, La comptabilite agricole en Chaldee, pag. 134.

TEZAURUL LITURGIC T. II.

173

dint*o singur cam er num it Ting (p. 170 i 171, Tez. Lit., T. II). Lie sunt ca i n vechime ncungiurate de cte o galerie i precedate de cu rte cu pori m ari. Azi cel mai nsem nat tem plu c liiiezesce cel din N a n k in g zidit din porelan. Edificiele ehinezosti s u n t atrgtoare prin proporiele lor uoare i prin aspectul lo rn r e . Ele tind ctre forma piram idal, i se deosebesc p rin umilele rnduri de acoperituri convexe , ridicate n sus la extre miti, nvelite cu olane i mpodobite cu clopote mici. 5. Pelasgii un popor num eros de ras indo-germ an, p ie rin d d in orientul Asiei, se revrsar cam cu v ro 2000 de ani Inaiite de Hristos, n Asia Mic, n Pelopones i n Grecia ; apoi

R u in ele a m fite a tru lu i ro m a n d in o ra u l de o d in io a r P o m p e i" (Italia) il.iMiopate d in lav. Le-am v zu t L u n i 1 S e p tem v rie a n u l 1897. S us se v e d e vultmnul V ezuviul" p e care m am su it i m am c o b o rt cu g re u ta te m o rta l n aceiai zi. (A utorul).

in.ii trziu n Italia, Francia, Macedonia . a. De i erau h r buri i nchintori fetiiti la nceput, totui Pelasgii aveau i zeii l<u asiatici pe cari i aduser din orient i crora le zidir tem ple poiitm cult. Aceti oameni lucrau m etalul, fceau poezii i aveau nrliiloctura ciclopic , care consta din construcii gigantice fcute lin buci enorm e de pietre n teturi neregulate, dar fr a li* lipi cu vrun fel de te n c u ia l 1). R esturi din acest fel de zidiri, se mai atl i astzi n Acropole, n diferite pri ale (corlei i n Asia M ic2).
I ) Poussin, Manuel clasiquc d'Archeol. chrt., pag. 7. 2) Conf. lHistoire de IArt monumental, par M. Batissier. - Consulter Ies I ' m In n lies sur Ies monuments cyclopiens, par Petit Radei. Conf. le Voyage en Uimi < !< M. Pouqueville.

174

DR. BADEA CIRE.EANU

G. Grecii m prum utnd germ enul arhitectonic de la vechii Egipteni, l crescur, l nflorir i l fcur ca pe tim pul lui Pericle i din ordinul acestuia s produc nite lucrri m inu nate s. e. construcia de m arm or a P ro p yleu lu i adic a m re ului portic de la in tra re a n cetatea Acropole (p. \1% Tez. Lit., T. II) din Atena (an. 437 a. Hr.), construcia vestitului tem plu P arthenon (an. 447 a. I lr.) e tc .*). Biserica sfnta M adelena din Paris, abia este o m odest copie a acestui tem plu. Pe tim pul lui Pericle, a rh itectu ra i sculptura greac i-au ajuns epoca lor de nflorire. S culpturile n reliefuri ale lui F iaia, prin cari se nf iau mai ales n frontispiciu rsboae i scene religioase, apoi arhitravele i tavanurile de m arm or aternute orizontal asupra colum nelor cu capiteluri corintice ori dorice, m ulim ea colum nelor ce n c o n ju r a u tot exteriorul m onum entelor, forma paralelogram a edificiilor, toate acestea sunt proprieti ale acelor zidiri neterse i ne ntrecute pn a z i 2). 7. Eroicul popor ro m an , nc ne-a lsat destule urm e din arhitectura lui, inspirat n m are parte din cea greac. P anteonul din Roma, adic tem plul nchinat tu tu ro r zeilor, construit cu or dinul lui Agripa n form rotund din crm id roie pe temelie de piatr, exist i azi sub num irea de Biserica sf n ta M aria rotunda. Coloseu, adic circul lui Tit i Vespasian, zidit rotund din crmid i tem elie de piatr, st puternic i n zilele noastre, dar n m are parte r u in a t3). C olum na de m arm or a lui T raian din
1) Cnd am vizitat oraul Atena, n luna Iulieanul 1899 i m am suit n cetatea Acropole, aci am vzut numai 6 columne dorice de marmor rmase din mreul Pi'opyleu de odinioar, cum i resturi din zidria lu i; iar din templul Parthe non la care a lucrat vestitul sculptor Fidia cu arhitecii Ictinus i Callicrates, acum se mai gsesc urmtoarele resturi: un numr oare care din cele 48 de co lumne de marmor ce ncungiurau monumentul, postamentul sau baza, porticul despre apus despoiat de minunatele sculpturi n marmor ale lui Fidia, i o parte din zid. Totui aceste puine rmie, mi inspirar adnc admiraiune, vznd perfeciunea arhitectonic a templului, simetria columnelor, gustul cel fin al arhitecilor vechi i culmea artei sculpturale. Statua zeiei Atena, o minune a lui Fidia, a fost adus de Iustinian n Constantinopole ca s mpodobeasc hipodromul su, dar mai trziu nu i s'a mai dat de urm. Templul Parthenon are forma unui paralelogram lung de 75 i larg de 33 metrii. El ru despoiat de En glezi, Francezi i Germani, cari duser n muzeele lor frizele, statuile i toate ornamentele de marmor ale monumentului. Aceste ornamente le-am vzut n anul 1897 n muzeul britanic din Londra, n L u vru din Paris i n muzeul de sculptur din Berlin. (Autorul). 2) Grecii introduser frontispiciul triunghiular, poate, pentru scurgerea apei. Templele lor n vechime erau mai ales de lemn. Arhitectul Bize de Naxos invent nveliul monumentelor cu plci de marmor scobit; iar arhitecii Agnaptus i Ilipodam us terminar minunatul templu al lui Apolon de la Delfi unde profetiza Pithia, o fecioar ce cdea n spasmuri i viziuni; mai trziu Pithia fu o femee btrn de 50 ani. 3) Arhitectul roman Vitruvlu Pollio (f c. 26 ani a. Hr.) a scris o carte Despre arhitectur . El a dedicat-o mpratului contemporan August. n aceast scriere Vitruviu zice c arhitectul are nevoe de multe cunotine: s scrie bine, s desemneze, s cunoasc geometria, matematica, optica, istoria, filozofia, mu zica, medicina, juridica i astronomia. Mai departe explic pe rnd folosul acestor

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

1 7J

l'orul cu num ele acestui m prat, rm iele tem plelor, M auzoleul lui A drian, zidit n form rotund din crm id pe tem elia de piatr i num it acum castelul ngerului, apoi arcurilt de tr iu m f (instruite din m arm or n forul rom an, sunt destule n odele s tr lucite de .arhitectur rom an *). Tot a, zidirile de tot felul des coperite n vechile orae rom ane Pom pei, Stabia i H erculanum utrag toat ateniunea nvailor lu m e i2). Soliditatea, grosim ea zidurilor de crm id, arcul rotund, bolta, su n t proprietile a rliilecturei rom ane, lipsit ns de fineea celei g re c e ti3). Acestea su n t ideile generale despre arhitectura nflorit la diferitele popoare, din cea mai adnc vechime i pn la naterea M ntuitorului. II. C retinism ul pn n secolul al V-lea se servi i el n construirea sfintelor locauri, tot de arta rom an i greac, aco modnd bine neles, unee pri arhitectonice gustului i spiri tului su. Este ns de am intit c din cauza persecuunilor, pun la nceputul secolului al 111-lea nu gsim Biserici construite iiiiume pen tru cult n suprafaa pm ntului, ci numai case de rugciune; iar din secolul III ncoace, se tot nm ulir locau rile sfinte, dar fur drm ate din ordinul lui Diocletian. Stilul acestora n a putut s fie altul, d e c t ori grec, sau rom an. P rin noroiul IV-lea aflm ns, c m ulte basilici sau tribunale rom ane, er a u transform ate n Biserici din ordinul lui C onstantin cel Mare. Ilasilicile acestea aveau de obicei n interiorul lor, dou rnduri de
cunotine. Vitruviu povuete pe arhitect s nu alerge mori dup ctig, ci s in mreasc alte principii mai nalte. Apoi vorbete de o lege de la Efis prin care aihitectul era obligat s spun exact preul cldirei; dac preul era n urm mai 111,11 r cu un sfert din valoarea total a edificiului, proprietarul se despgubea din i\( hm arhitectului. 1) Toate aceste monumente le-am vzut n vara anului 1897 (Autorul). < nnl. nota 2 de la pag. 12 i nota 1 pag. 67, apoi pag. 173, Tom. II, Tez. Lit. 2) Luni 1 Septemvrie, anul 1897, dup ce m am cobort de pe vul linul Vczuviu, am intrat n vechiul ora roman Pompei, care fu acoperit n unul 79 d. Hr. de lava acestui vulcan; iar cu ncepere de la anul 1747 i pn M/l, s'au desgropat casele i stradele, a c acum trei pri din ora s afl des coperite i se pstreaz cu mult ngrijire ca anticiti de o mare scumptate. I'ietutindenea se vede un mare lux arhitectonic n crmid, piatr i marmor; iipnl e mare lux n picturi cu colori roii i mozaicuri de pietre. Inscripia salve nu lipsete din vestibulele caselor. La edificii numai etagiul I sa pstrat, cci liijlul II sa nimicit sub lav n decurs de aproape 1840 de ani. n oraele inhia i H erculanum , care se afl tot aproape de Pompei, sau fcut prea puiur Hflpftturi dip mprejurarea marei adncimi la care se afl oraele. Dup calculele urologice, materiele explosibile, es din centrul pmntului, care e n stare gazoas lin cauza cldurei escesive de acolo; iar mai spre suprafa, pmntul e n stare 11<lihl,i tot din prea multa cldur. Materiile explosibile, formate din ferberea luli i nfl a pmntului, ptrunznd coaja lui groas i tare, isbucnesc cu foc aprins I ii Iu vrfuri de muni, cu putere mare i cu cutremure groaznice de pmnt. Anglia sunt Vulcanii. (Autorul). Conf. i nota 1 de la pag. 10, Tom. II, Tez. Lit. )) Pn la Romani tavanurile se fceau orizontale pe stlpi, columne i arliillntvr Romanii sunt cei d ntiu cari ntrebuinar b o lta i arcad a, imitate apoi iii luate popoarele. Dar ce e drept, i Romanii primir arcul i bolta din arhi!i' tura etrusc. Conf. N. E. Idieru, Istoria Artelor-rrumoasc, Bucureti, 1898, p. 29.

178

DR.

BADEA CIRESEANU

ei, Iustinian a e x clam at: vevix]xd ce 2oA.o|x<)v adic te-am biruit Solomocine, fcnd cu aceasta aluziune la tem plul lui Solomon, rm as mai pe jos n faa Bisericei lui Iu stin ia n x). Aceast m inune a arhitecturei cretin e exist i astzi n stare de d eca den. Este cldit aproape n form ptrat, dar puin mai lung dect la r g ; ns prin dispoziia intern a colum nelor, se for meaz nluntrul ei un chip de* cruce cu prile e g a le 2). Ea servi de model Bisericilor din orient pn la luarea Constantinopolului, i apoi m oscheelor m ari din capitala Sultanilor, bine neles n limitele mijloacelor de c o n stru c tie 3). Frum useile stilului bizantin s u n t: bolta, ntrodus n Bi serici ca podoab i ferire de foc, tu rla - tootUog - , ori mai m ulte cupole susinute de colum ne cu capitelurile aproape cubice i m podobitecu figuri bizantine. Cupolele aveau pe vrfurile loY c ru c e a ; iar dela venirea T urcilor, sem iluna. Se cuta ns, ca Bisericile s aib forma crucei lie p rin exteriorul lor, sau cel puin p rin dispoziia interioar a c o lu m n elo r4). n locul baptisterieor pe cari nu mai le vedem din secolul VI, gsim un vas colimvitra trecu t n nartica interioar 5). T u rn u rile pen tru clopote le aflm ridicate n secolul IX n form ptrat i lipsite de lu x 6). Mai erau pe acele tim puri Biserici n chip de paraleceputul cucerirei 4 minarete n cele 4 coluri. Pictura n mozaic aurit, fcut de Iustinian, fu distrus i apoi preii fur boii cu vpsea, cci Coranul oprete pictura n moschee i giamii. Sus, aproape de vechiul altar, este tronul sulta nului fcut din marmor alb, dar acoperit cu grile dese i su b iri; iar n partea opus se afl un amvon ridicat, unde citete imamul Vinerea, buci din Coran. n locul altarului de odinioar se pstreaz Coranul. Turcii nu au scaune n moschee i giamii, ci ei se roag n genunchi, ori n picioare sau aternui pe pmnt. 1) Toate veniturile imperiului fur ntrebuinate n zidirea Sfintei Sofii. Pe sfnta mas crucea era de aur; nsi sfnta mas er fcut din aur i argint. D'asupra ei er un baldachin mre. Vasele, cheile, erau de aur. Crile erau m brcate tot n aur. De bolt atrnau policandre cu 6.000 de lumini. Policandrele aveau form ciorchinelor de struguri. Uile erau de cedru mbrcat cu filde. Intrarea er de argint aurit. Pe jos er pardosit cu marmor policolor. In curte er o mare fntn de japs cu ap nitoare. Conf. Evagr., Hist, eccl., lib. IV, c. XXXI. Conf. i nota 6 de la pag. 103. T. II, Tez. Lit., i Paulus Silentiarius (sec. VI), Descriptio templi sanctae Sophize. 2) Monumentul acesta foarte complicat n construcia lui i pe care l'am vzut n anii 1898, 1899 i 1904, are 84 metrii de lungime, 76 metrii de lime i 65 de nlime mpreun cu cupola (dup alii 53 metrii). Edificiul pauseaz pe 8 stlpi groi pe cari se sprijinesc bolile, cum si pe 28 columne de marmor policolor. Naosul formeaz un frumos oval pe columne, asupra crora se afl o galerie luxoas pentru femei. Capitelurile erau argintate. Aurul, argintul, mar mora, piatra fur ntrebuinate cu prisos n splendoarea sfintei Sofii. Acoper mntul er fcut din lespezi de marmor. Lemn nu exista n zidirea ei. (Autorul). 3) Vezi cltoria din Bucureti la Constantinopole i pn la sfntul Munte Athos" fcut de mine i publicat n revista Biserica ortodox R o m n" din Bucureti,anul XXX (1906), n. 7, p. 799-814. (Autorul). 4) Evagr., Hist, eccles., lib. I, c. X IV : TI 8 e to > ... o b c o S o j n a , o v y H ti T a i
o ta v Q o u 8 ix t ] v .

5) Gregor. Turon., Hist. Franc., n. 21. 6) n secolul IX gsim la rsrit pe mpratul bizantin Vasile Macedo neanul (866-886) un clduros ocrotitor al arhitecturei bisericeti. Constantin VII Porfirogenitul (f 959), descriind noua Biseric a palatului pe care o zidise Vasile

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

17 .)

Ingram fi cte odat chiar n form de cerc i de t u r n 1). n ip u s din secolul V - X , vedem n obiceiu aa zisul stil roman b zan tin , care fu alctuit din naosul cu sem icercuri, din ripte fiute dedesubtul Bisericei p en tru relicvele sfinilor, din lulocuirei arhitravelor i frizelor cu bre pe sub strain, din boite n ate i arcade ntlnite la centru, din firizi i tu rn u ri n Im ntispidu, ferestre nchipuite i alte particulariti ale gustului occidentd 2). T urnurile pen tru clopote le vedem i aci tot n uite,olul K . Din secolul VI ncoace ncepur i n apus s se Impuinese vechile baptisterii nlocuite acum cu vasul fons Imptismais introdus in nartica interioar. Scopul urm rit de n hitecii apuseni, er n prim a linie de a da m onum entelor din ucoast qjoc, o soliditate ct mai m are din cauza invaziunilor hurbare ce se iveau n acele p r i ; de aceea nici nu vedem aci Iiimea oriental n a rh ite c tu r 3). 2. I>in secolul X - X V I , oriental ncepu s decad din luxul urhitectoiic pe care l vzurm n epoca precedent. Cauza fu mt.sigurar.a im periului bizantin, tu rb u ra t acum de cruciadele apusene iu nenorocirile ce aduser n rsrit, tu rb u ra t apoi de m Irigi le ssute la curtea m prailor bizantini, i desfiinat mai pe urm de puterea crescnd a T urcilor. n asem enea m prejurri m o nelege de sine, c orientul nu mai avea linitea sufleteasc i dragos;ea de a zidi Biserici luxoase, ci se m ulum ea a cldi loca u ri de acest fel ct mai sim ple i mai economice. Prr.ntul ro m n esc totui fu presrat n aceast epoc cu listule m onum ente frum oase n stil bizantin, din cari m ulte exist ii azi s. e. Biserica R a d u N egru din Cm pulung (sec. XIII), Biserica )iadu N egru din C urtea de Arge (sec. XIII), Bisericile m nslii ilor T ism a n a t Cozia i Cotmeaia, ntem eiate de Mircea I Ba iu col mai mare lux, zice c aceast Biseric este ca o m ireas ncrcat cu Iwatre scumpe, m rgritare, a u r i argint. Ea este mpodobit cu m arm or iIr colori diferite, cu m ozaicuri i esturi de mtase. Zidurile d in dreapta ;u din stnga su n t m brcate cu aur. Iconostasul, altarul, toate su n t de argint n urit i pline de pietre preioase i m rgritare d in cele m ai frumoase. P ar doseala pare a fi acoperit cu esturi de mtase i covoare de p u rp u r . Ilulta Bisericci strlucete de m ulim ea a u ru lu i i a figurilor, cum strlui'i'te cerul de m ulim ea stelelor. In cupola principal (a naosului), u n mo ate m re reprezint pe Ilristos, cutnd cu ochii si spre lum ea asupra ni reia mprete. Absida (bolta altarului) este mpodobit cu marca figur u sfintei Fecioare care n tin d e m inele sale asupra noastr i mijlocete p en tru m ntuirea m p ra tu lu i (Vasile). O ceat de apostoli, m a rtiri, profei i p a tri arhi, nfrum useeaz Biserica K . (Vie de Basile le Macedonien, c. 89). Descrierea aceasta a lui Constantin Porfirogenitul, ne este de mare folos, pentru c de aci cunoatem arhitectura, mpodobirea i dispoziia luntric a Bisericilor din secolul al IX. 1) Tezaur. Liturg* Tom. II, p. 103 105. 2) Valentin Thalhofer, icmb6. bcr Satfyot. iturgif I 53. . 740. 3) Teodoric regele Ostrogoilor (f c. 526 d. Hr.) un brbat cu o clasic cultur dobndit n Constantinople, voind s-i zideasc un palat, scrise o epis tol n aceast privin arhitectului Aloisius, cruia i recomand s citeasc cele r> cri de matematic i geometrie ale lui Euclid (c. 320 a. Hr.) care fu instruit In Alexandria, cum i leciunile de geometrie i mecanic ale renumitului Archimed din Siracusa (f 212 a. Hr.) instruit i el tot n Alexandria. Despre Archimed

sarab (sec. XIV), Biserica sf. JNicolae din Ia i , s f n tu l D u m itru din Suceava , . a., ntem eiate de tefan cel Mare (sec. XV), etc. Nu tot aa vedem n aceastepoc arh itectu ra in occident , unde fu ocrotit de pacea i ordinea statelor, cum si de entuziasm ul religios. Stilul rom ano-bizantin cu Ibririee lui modificate n apus n toate chipurile, ncepu a li nlocuit p rin secolul XIII cu stilul g o tic sau g e r m a n x). Greesc acei ce cred c stilul acesta a r fi o com binaiune din stilul bizantin, arab i persan, adus apoi de cruciade n apus, unde se mpodobi de Germ ani cu arcurile unghiulare. E drept c cruciaii au adus cu ei n occident un gust o riental; dar nu acesta este stilul g o tic 2). Vicontele Chateaubriand ( f 1848) in opera sa Genie du Christianisme, zice c stilul gotic este im itarea ram urilor de copaci sub cari se nchinau vechii Druizi, pn cnd acetia i fcur tem ple n im itarea arborilor. Modul acesta de con struire, pstrat de Germ ani n tradiiile lor strm oeti, ajunse prin secolul XIII s fie ngrdit cu toate teoriele arhitectonice i cu toate ornam entele estetice 3). C stilul gotic nu e de ori gin arab ori oriental, o spun i nvaii D elaborde 4), Prosper Merimce ( f 1870) . a . B ). n tot cazul, stilul acesta este proprie tatea concepiunei galice, m binat i cu alte elemente strine c). Calitile caracteristice ale arhitecturei gotice sunt urm toarele : arcurile unghiulare se pstreaz n boltitura edificiului,
cunoatem c a cerut un punct de sprijin ca s ridice globul pmntesc n aer. El a lsat teorii asupra sferei, cilindrului, sferoizilor, msura cercului, spiralei, corpurilor czute n ap, etc. 1) Stilul gotica, a purtat n evul mediu diferite numiri. Cei cari '1 atri buiau Maurilor, l numeau arhitectur saracin" ; acei cari '1 credeau venit din orient, i ziceau stil oriental". Englezii l ntitular arhitectur englez", zicnd c el vine din Britania Mare. n secolul renaterei fu numit n deriziune de George B anan (jum. secolului XVI) stil gotic" adic barbar ca i Goii din secolul V-lea. Mai drept ar fi s se cheme stil ogival", pentru c arcurile for meaz o ogiv", se termin adic cu un unghiu. Cu toate acestea a rmas n ntrebuinare pn azi numirea de gotic". Conf. Bourasse, Arheol. chret., op. cit., p. 127-129. Dr. Valentin Thalhofer, $anbb. bcv Snttyol. Stturg. I B.( op. cit., p. 447. 2) Bourasse. Archeol. chretien., p. 179: De ladmirable union de lart bi zantin et de lart occidental, fecondee par Ies inspirations de la religion et par cette incroyable ardeur qui caracterise ces siecles de foi merveilleuse, etait nee une architecture osant, des son berceau, sattaquer aux difficultes, et Ies surmontant souvent avecbonheur. Cette architecture (gothique), allaittoujours grandissant et se perfectionnant, soit par ladoption de formes nouvelles, soit surtout par Ies souvenirs plus arretes des monuments que Ies chretiens a d m iriren t en Orient en m archant la conquete de la Palestine ". 3) M. de Chateaubriand, Genie du Christianism e 1802, part. 111, ch. VIII: Les forets des Gaules, ont passe dans Ies temples de nos peres, et nos bois de chenes ont ainsi maintenu leur origine sacree". 4) M. Delaborde, Essai sur V Espagne : C'est une grande erreur, que d attribuer aux Arabes linvention de 1architecture gothique et d elavoute ogives". 5) M. Prosper Merimee, Essai su r VA rchitecture religieuse du m oyen ge.
6) V alentin T halhofer, >nnb&. ber Sattjol Sitw rg., 742,1 33.: lu d ) bic fleineren uttb flcinftcn Sirchcn um rbcn tocnigftcns in 2>cutfcf)lanb m mt 1 3 - 1 6 $cri)T}unbert itn gotljifd)en Stilc ge&aut.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

181

In uile, Terestrele cu sticle policolore, n ornamentele, n turlele piramidale ori uguiate de la intrarea n Biseric, i n line n cele uiui mici detalii ale c l d ire i1). Apoi vechiul gust al apusenilor, do a-i mpodobi Bisericile pretutindenea cu statui biblice i montrii apocaliptici, lu acum o desvoltare prea mare. Form ele unghiulare se mai n dulcir n secolul XVI prin arcuirea liniilor tl rotunjirea lor abia sim it, lucru care produse un efect plcut. Culmea de nllorire a acestui stil, o vedem atins n construcia <.itcdralel din C olonia, nceput prin secolul XIII i zidit n lorursul a ctorva sute de ani. Cele dou turnuri din fa, cari illng nlim ea de 500 picioare (sau 166 de m etrii), m ulim ea Iuimit de podoabe sculptate n piatr mai ales pe exteriorul m onum entului, interiorul lui lum inat prin ferestre policolore cu nlrturi diferite, bolile nalte i ntretiate cu arcuri, toate acestea lur r;i catedrala din Colonia s fie un edificiu artistic i unic Iu toiul lu i2). n chipul acestei cldiri se fcur mai m ulte imii iliutii iu apus, d ar fr s ating cel puin n parte m reia roloi din Colonia. n perioada cuprins n tre secolul X - XVI, vedem n apus ronstruindu-se Biserici i n stilul cu rat bizantin d. e. m inunata lli.ioric a sfntului M arcu din Veneia, coroana tu tu ro r cldi rilor luxoase din acea insul, . a.3). . {. Din secolul XVI i pn n zilele noastre, n Biserica ortodox se pstr tot vechiul stil bizantin, modificat cte puin lup gustul fie crui popor. D ar din cauza Turcilor ajuni acum puternici n lum e i nclinai ctre distrugerea Bisericilor cretine, iiItoi din cauza srciei n u trit de rapacitatea acestor nvlitori, do aceea pn prin secolul XIX nu prea vedem de ct ici i r o lo cte o Biseric mai falnic. Totui n Rom nia aflm cteva monumente, mai frum oase de ct toate celelalte, cari sau lucrat iu aceast epoc n ntregul ortodoxism. A a,gsim Biserica din ( u rtea de A rge, zidit din piatr i m arm or cu cheltueala Domnului M unteniei Neagoe Basarab (1512-1522), n cel mai rom plicati ales gust. M onumentul acesta cntat de m uli poei prtmnteni i streini, sa sfinit n anul 1517. Aproape tot aa de luxos este zidit n prim a jum tate a secolului XVII i Biserica
1) Dr. Valentin Thalhofer, ianbb. ber Sfritfjol. itutg. I . @.741 : afe iu.'U citt @eift fet, barauf bcutct bic grontmoglidje Skrgciftigung bet SJateric ( mii '.uinuern, genftevn, Xljiirmctt u. f. iu.) t)in, mic fie ber otljif eigen ift". 2) Att n luna August anul 1891, ct i n vara anului 1897 aceeai lun, mu avut ocaziunea s admir aceast mrea cldire, al crei exterior mai ales, uimete privirea omylui. n stilul gotic mai e zidit Biserica Notre-Dame din Paris, niAiistirea Westminster din Londra . a., pe cari nc le-am vzut n anul I8<)7. (Autorul). 3) Biserica S-tului Marcu din Veneia pe care am vizitat-o Joi 4 Sepliinhrie 1897, se ncepu n anul 997 de Ursul Principele Veneiei n stil bizantin ii forme arabe i se termin n anul 1094; dar arznd de mai multe ori, neconkiiit sa tot restaurat i mpodobit pn prin secolul XVI. Lung de 77 i UijjA de 52 metrii, Biserica sfntului Marcu e vestit prin frumuseea ei, mozaicurile, desemnurile lui Tiian tsec. XVI) i o mulime de podoabe uimitoare. I i are pronaosul, naosul i altarul cu tmpl, ca la ortodoci. (Autorul).

182

DR. BADEA CIRESEANU

Sfinii Trei Ierarhi din Ia i (an. 1049), cu cheltueala Dom nului Moldovei Vasile Lupu (16341653 *). Aceste dou m onum ente de o m inunat arhitectur, pot s fie podoaba ori crui ora din lume. Sculpturile din exterior de o sim etrie perfect i un meteug de toat fineea, sunt m prum utate din gustul bizantin, persan i arab. Ferestrele lor m ici n exterior i largi in l u n tru dup m odul vechiu b iza n tin 2), aduc in casa D o m n u lu i o lu m in

M rg rita ru l a rh ite c tu re i ro m n e ti B ise ric a d in Curtea de Arge (Rom nia) z id it d e N e a g o e B a sa ra b (1512-1522) n s til b iz a n tin cu o rn a m e n te a ra b e i p e rsa n e . n t r in sa m am n c h in a t m u li a n i n tim p u l c o p il rie i i a l tin e r e e i m ele. (Autorul).

1) n conferina mea pe care am inut-o n Ateneul din Bucureti, Dumi nic seara 14 Ianuarie 1907 Despre patriotismul romnesc, am dovedit cu probe istorice c Domnii i marii Ierarhi Romni, au purtat totdeauna grij de a se zidi Biserici falnice ca aceea a lui Neagoe Basarab din Curtea de Arge, a lui Vasile Lupu din Iai . a. n acea conferin ziceam c evlavia cu iubirea de ar au fost i su n t nedesprite la poporul romn. (Autorul). 2) Mai la toate popoarele strvechi asiatice i africane, gsim templele ori fr ferestre, i atunci credincioii se foloseau de lumin artificial, sau aveau vro fereastr aproape de tavan. Faptul acesta se petrecea din cauz ca razele

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

183

< laice i ta in ic 1 ). n secolul XIX se ridicar n rsrit, m ulte Biserici frum oase din cari voiu am inti catedrala m itropolitan din A tena zidit pe la anul 18503), catedrala sf. Isac din Petersburg cldit ntre anii 1 8 1 9 -1 8 5 8 3), catedrala m itropolitan din Iai,

B ise ric a ruseasc, a sfntului Isa c d in o ra u l P e te rs b u rg c a p ita la R usiei. n t r in sa m am n c h in a t Jo i 6 A u g u st a n u l 1898. C o n stru c ia a c o sta t 2 3 m ilio an e de ru b le . (A utorul).

iui ale soarelui s nu ptrund n temple; iar pe de alt parte ca piosul fiind inlr'o lumin misterioas s se inspire mai lesne ctre cele sfinte. i Bisericile noastre cele vechi erau lipsite de mult lumin, pentru ca cretinul s fie ptruns mai mult de sentimentul pietei, la lumina tainic a candelelor i lumnrilor de cear. O curiositate arhitectonic, am vzut-o n vara anului 1904 la templul egiptean de lng marele sfinx i piramidele din Giseh n apropiere de oraul ( airo. Templul acesta fcut din blocuri enorme de granit negru prea bine lucrat, nu are nici o fereastr. Dar i moscheele triburilor islamiste din oazele Saharei, astzi au forma unor piramide barbare i necioplite fr nici o fereastr, ca s nu ptrund n luntru lumina i cldura. (Autorul). 1) Ca s am idee de arhitectura oriental, n Iulie anul 1899 m'am dus la Itrussa (ora turcesc n Asia Mic, odinioar IIqouoci, capitala Bitiniei), i aci ;un intrat n moscheia leil. Ea fu zidit din marmor la anul 1422 de sultanul Mehemed, n stilul persan i arab. Am observat cu mirare c sculpturile de la ua moscheei^ sunt ntocmai ca cele de la ua Bisericei din Curtea de Arge, /.idit mai trziu de Neagoe Basarab. Apoi multe ornamente de pe la moscheele vechi din Brussa ca Ulu (mare), Muradie . a., sunt m prum utate-se vede de .irhitectul Bisericei din Arge, sau chiar de nsui Neagoe Basarab, care a studiat mult timp arhitectura oriental, nainte de a-i zidi Biserica sa. (Autorul). 2) Catedrala aceasta de marmor e cea mai frumoas Biseric din Atena. Aci am vzut c naosul e desprit prin columne n trei naose mai mici; d asupra ;ire galerii pentrufemei ca i mica catedral patriarhaldinConstantinopole.(Autorul). 3) Catedrala sfntului Isac din Petersburg, pe care am vzut-o n vara

1H 4

DR. BADEA CIREEANU

zidit intre anii 1 8 3 3 -1 8 3 9 cnd sa drm at lolta, i apoi re s taurat ntre anii 18801887, . a. n Romnia, sa pstrat totdeauna stilul clasic bisericesc, i a sa zidit casa Domnului n forma corbiei, a crucei, adesea ori cu tavanul orizontal de lemn, ori cu boite i cupole nalte. n apus, din secolul XVI i pn azi se petrecu o schim bare de reforme pe cm pul arhitectonic religios. n c din secolul al XV-lea, se nscuse n Italia i Francia gustul de a renvia clasicism ul n special rom an i chiar grec, n tiin i art *). Cu scopul acesta se studi acum cu ateniune scrierea Despre arhitectur n 10 cri, com pus de vestitul a rh itect rom an V itruviu Pollio (c 20 a. Ir.), i se ncepur cldiri bisericeti n genul celor clasice. De aceea, secolul XV i XVI se i ctiiam epoca renaterei renaissance", adic a aducerei pe tapet a cunotinelor i m eteugului celor v e c h i2). Florena fu leagnul acestei micri n tiin i art. Cu aceast ocaziune stilul gotic fu lsat la o parte, i num ai n G erm ania se mai m prospteaz urm ele lui. Biserici n genul renaterei se ridic n m are num r, i se mpodobesc cu arhitrave (grinzi de m arm or, piatr, lemn) orizontale, sau cu boite, bre, colum ne cu capiteluri corin tice i turle cilindrice. O rnam entele sculpturale erau n chipul frunzelor, fructelor, capetelor de om, de animale, de obelisce, apoi adesea ori gsim i ornam ente arabe, bizantine e tc .3). Cea mai m rea Biseric din apus, zidit n stilul bizantin i al renaterei, n secolul XVI i XVII, este Basilica sfntului Petru din Roma. Palatul Luvru din Paris al liegilor F ranciei, este zidit i el n secolul al XVI tot n stilul renaterei. Stilul arab. P en tru c n cretinism sau ntreb u in at in zidirea I isericilor adesea ori i ornam entaiuni luate din stilul arab, de aceea voiu arta n puine cuvinte "care e caracteristica acestui stil. Arabii fiind n vechime un popor nomad nu au avut tim pul s se ocupe i de o arh itectu r proprie gustului lor. Abia de la Mahomed ncoace, poporul acesta ncepe a juca
anului 1898, se ncepu n anul 1819 de arul Alexandru I i se termin n anul 1858 sub Alexandru II. Ea e nalt de 82 metrii i a costat 23 milioane de ruble ti^ construcia ei. Arhitectul ns inspirat de la Panteonul din Roma i basilica sfntului Petru din acelai ora, a mpodobit-o i cu statui pe frontispiciu n gustul apusean. (Autorul). 1) Conf. pag. 79 i 174, n. 3, Tom. II, Tez. Liturgic. 2) Valentin Thalhofer, ioitbb. bcrSVntbol. Stturg. I. png. 744 : $ n bicfcnt 9 e n a i f f a i t c e f t i l umvben in $talicn fd)on im 15 QfotjrljunbertjaljtretajeSfirajen getmit, luarenb ev in 2)eutfd)lanb, nm bie frdnfelnbe patgotfyif nod) lunge ifjre (Syiftens friftete, erft in ber jlueiten .fralfte be 16 $al)rl)uttbert, unb j$tt)nr att* fdnglid) nod) untermifcfjt mit gotl)ifdjen ftornien ($uliuftil in $ranfeti), fiir Sirajen&auten in Slufnaljme lam .-33gl. i t t r i d ) , bie mittelalterl. Sunft im Crbenslattb ^reufeu 1887 . 79. 3) Valentin Thalhofer, op. cit., pag. 744, I. B : Sljarafteriftifa nur erUmljut: Borfjerrfdjen ber .^ori^ontale uttb im gufammenfiang bamit genmltige lvdjitrabe, ftriefe uitb efimfe; ontife (Saulenfornt u. f. iu.

TEZAURUL LITURG1, T. II.

185

un rol nsem nat n Istoria om enir, i ntemeiaz o religie Miiilematic i i com pune o arh iteitu r cu inspiraiuni din
mtinism.

O moschee, de exem plu, se compune d in trun iei de naos (mohrab) hotrt pentru a se ruga ici poporul, apoi d in trun iiiuctuar unde se afl Coranul (m aksuah) i o cam er (num bar) d* unde preoii (Imamii), fac lectur credincioilor de pe crile lor Hlinte. Moscheea este ncungiurat de una ori mai multe curi, Unire cari cea din urm cuprinde fn tina pentru splare, potrivit "i unduirilor din Coran, care prevede splarea nainte de ori ce m l religios. Aceast ultim curte este ncu n g iu rat la moscheele muri de un rnd de galerii. Unul or mai m ulte tu rn u ri ascul II" (m inarete) lipite de obiceiu de idurile moscheei, servesc

D o m n u l D o c to r B A D E A C IR E E A N U , A u to ru l T ez au ru lu i I .li ui hIo, c erc ete az m o sch eea lui O m ar d in Ie ru s a lim n lu n a A u g u st a n u l 1904. M oscheea e ste a Il-a zidire n lu m e n fru m u se e a stilu lu i a ra b . I-a e ste m o sch eea d in M eca (A rabia).

|.i neilor pen tru a chema din ele pe credincioi la rugciune. \ i.i Himt m oscheele din Cairo, din C o n sta n tin o p le , din CorIi\;i i Asia Alic. Mai trziu cele mai m ulte m oschee fur zidite dup planul Hulei Solii, p entru c stilul bizantin conveni de m inune gustului I irului. Moscheea lui flassan din Cairo (an. 1356), a lui Baiazet (iin 1108), a lui Soleiman (an. 1556) i Ahmed (an. 1610) din CiuiMtantinopole, sunt copii de pe Biserica lui Iu stin ia n 1).
I) Conf. Tezaur. Liturg., Tom. II, p. 104.

180

DR. BADEA CIREEANU

n stilul arab se nltur arcul rotund si se introduse col ogiv. P artea exterioar a zidurilor e goal; ar acoperem ntul e n form de teras dom inat de cupole i tu rn u ri cu mai m ulte caturi i balcoane. Partea interioar a preilor e acoperit cu desem nuri, plante, rozete, anim ale i versete din Coran. Figu rile omeneti lipsesc. Stilul arab i a ajuns culm ea n Ispania pe tim pul M aurilor (an. 710 - 1492). Nu trecem ns cu vederea nici m inunea a rh itec turei arabe din Ierusalim , adic m oscheea lui Omar califul, zidit n secolul VII, dar este in splendoarea ei i astzi, (pag. 185, Tez. Lit., Tom. II). n secolul 17 i 18 mai vedem ivindu-se in F ra n cia stilul baroc (baroque, neregulat) sau rococo care nltur din sine

C u rte a leilo r" a p a la tu lu i Alhambra d in G re n a d a (Isp a n ia de sud) z id it de califii m a u ri d o m n ito ri ai a c e sto r lo cu ri n ev u l m ediu. A lh a m b ra o m in u n e a rh ite c to n ic arab , in e a loc i de m oschee a califilo r p e n tr u c u ltu l islam ist,

regula sim etriei i colum nele n form melc, ngeri goi cu scoicei (rocaille, de

a esteticei. Curiozitile acestui de spiral, brele strm be i n picioare lungi ; apoi ornam ente unde i num irea de rococo-stil x),

stil su n t : form de n chipul sau stilul

1) Valentin Thalhofer, op. cit., pag. 755, I. B: ter tuirb bic gcrobc Cinic ntoglidift tocrntieben unb ift bic frumme, unregctmdBigc (=batoque, roofjcr SPnvocf ober Sococofttl) uorlicrrfchcnb, u. f. to. Inventatorii acestui stil sau inspirat mult din produsele chineze, persane, turceti, indiene, japoneze, etc. Stilul baroc se numi mai n urm de Francezi stilul Ludovic XV.

TEZAURUL

LITURGIC, T . II.

187

Mniiioi); ferestre n forma ochiului de bou, n forma instiumenluluiccbaz, a segm entului, etc., com puse uneori din linii stam b e, f.upda avea forma cepei, a ridichei, ori aglugei. Liniile srm be l>rod)minau n acest stil; exteriorul cldirei er n chipil unui naraelogram m are, sim plu i lipsit de ornam ente numeroase. Stilul l*nro3 in tro d u s i n cldirile profane, trecu i n alte state europene, s. e. n Germ ania, A ustria, Rusia, Italia, Ispania. a . 1). In secolul XVIII se observ n apus o decaden total i arh i tectur 2) ; iar secolul XIX se prezint cu mai m ult i m bun p red ciu n e pe acest c m p 8).

P a la tu l de iarn, a l a rilo r'd in P e te rsb u rg . E u n m o d el frum os ni stilu lu i baroc", in c a re se afl m u lte a n tic it i religioase. L-am c e rc e ta t cu d e a m n u n tu l S m b t 8 A ugust a n u l 1898.'{A utorul).

1) Palatul de iarn al arilor, cldit n Petersburg, esteziditjn stil baroc. I >up cum eu l-am vzut cu deamnuntul, Smbt 8 August, anul 1898, este foarte luxos n luntrul lui. Exteriorul e simplu i vpsit cu o coloare cafenie. Tot (.un n stilul baroc e zidit i palatul muzului naional din Stockholm, pe care I .un vizitat n anul mai sus amintit. n Copenhaga, Londra, Madrid, iari am vAzut destule monumente n stilul acesta. 2) Conf. Prosper Gueranger, Institut. Liturg., Tom. II, ed. II, pag. 386: Pour larchitecture, le plus divin des arts liturgiques, on simagine bien quel dut clic son sort dans ce malheureux ge. 1 1 decnut encore de ce quil avait ete la fin du ^dix-septienfe siecle. 3) n anul 1904, la New-York, la colul lui Broadway i a celei d a 14-a strad, sa ridicat o Biseric protestant cu 8^caturi, unic n felul ei de arhitcit ur. Biserica are aspectul unui hotel mare. n luntru are 5 capele i 20 camere mari pentru conferine religioase. Fiecare capel cuprinde 1000-1500 de persoane. Cele 8 caturi sunt legate prin ascensoare. n catul al 7-lea e instalat biblioteca Bisericei, iar n catul al 8-lea muzulei, plin de obiecte ce se leag de cultul protestant. n subsol sunt buctrii vaste i o sal de maini producnd electricitatea.

188

DR. BADEA CIREEANU

CAPITOLUL IIL E A
ICONOGRAFIA BISERICEASC.

22.

Pictura i vechimea ei n lume.

eteugul de a nfi prin linii i colori frumosul, precum i tot ceea ce se vede i se gndete de om, se cheam pictur'd , de la cuvntul latinesc picAcest meteug este nscut aproape ca i instinctul de odat cu omul cel vechiu, l r c a acesta s-i dea seam, cum poate el chiar nenvat fiind, s fac nchipuiri de tot felul prin m binarea i legtura liniilor 1). Copiii cei mici, de i nu au nici o idee de teoriile picturei, totui ei se ndeletnicesc adesea ori, cu desem narea oam enilor i a obiectelor casnice. D ar nici popoarele negre nu se las mai pe jos ; muzeele europene sunt pline cu nchipuiri ru d i m entare de ale acestor slbateci, fcute cu colori din plantele ce le au la ndem n. Nu a fost nici o epoc n care fiina om eneasc s nu se ncerce de a-i face ct de prim itiv chipul su, ori al anim ale lor i obiectelor cel ncungiur. Cteva linii strm be ori drepte legate ntre ele, erau ndestultoare la nceput, p en tru a croi o figur oare care, adm irat dup aceea de autorul ei, ne ncercat nc i ne iscusit n acest meteug. nc din vechim ea cea mai adnc, popoarele au avut dorul
1) Din descoperirile arheologice, sa constatat c la nceput a existat gra vura i apoi pictura. Omul preistoric, cu vrful unei achii de cremene, a de semnat mamutul (elefant cuaternar) i alte animale, n preii peterilor i ai ascunztorilor, unde se adpostea el. Omul a mai desemnat n gravuri, pe buci de filde, oase, piatr i alte materialuri. Lucrrile acestea primitive, dar pline de valoare, sau aflat n timpurile moderne, de ctre geologi i arheologi, n spturile ce sau fcut n diferitele pri ale globului pmntesc. Ai. E. Rivi&re a descoperit n anul 1895 pe preii peterei 'Moth din Francia, deseninuri gravate n timpuri preistorice, reprezentnd mamui, reni, capre, cai, antilope, buctini, . a. Gravurile acestea erau colorate cu rou i negru. Mai trziu aflm gravura i pictura nflorite la Egipteni, Haldei, etc.

TEZAURUL LITURGIC, T . II.

Im a-jji im ortaliza pe regii, preoii i vitejii lor prin nfiirile

liniam, pentru ca urm aii s aib o nesfrit am intire de cele pot rom te naintea lor, sau dup cum zice Erodot ca cele in lnijiate, s nu fie uitate de oam eni (tog (xrjte ta yey6|xerji e .ivOpoJtfov yevr)taLa). Luptele rsboinice, legendele naiorale, m ilobgiile cu teogoniile i cosmogoniile lor, nu fur nlturate uprorne la nici un popor, din nchipuirea pe vase, pe morminte, im* zidurile tem plelor, palatelor i ale m onum entelor de tot M ul. Mar i se ncerca cineva s ne flovedeasc epoca, cnd sa nshi! nfiarea prin linii a lu crurilor vzute i nevzute, es'e a umbli p r in nopile ntunecoase d u p obiecte cari n u se pot csi. 1. Mai trziu, nsem narea liniar ajungnd la o vdit Droprtire, se ivi i mpodobirea cu colori vii i bttoare la cchi, ii chipurilor ce se fceau pe vase i ziduri. n acest fel islindu-se p ictu ra , o gsim la E gipteni n tr o stare de nflorire, I.ir nvluit n nourul com plicat al sim bolism elor, i lipsite de um bri i perspectiv*). S lsm acum pe Erodot (484 - 4()( i I Ir.) printele Istoriei om enirei, s ne povesteasc cum a vzut l-l nchipuirile figurative la E gipteni: P a latul L a b irin t de lng Incul M oeris d in E gipt, zice istoricul, are 1.500 de ncperi ii b i m n t i tot attea in su p ra fa a 'pm ntului. n ncl>rrile de jos, nu este n im n u i n g duit a in tra , p en tru c io olo s u n t m orm intele regilor i ale sfinilor crocodili. Cele ilin sup ra fa a p m n tu lu i, odinioar erau mree, strlucitoare i moi pre sus de ori ce descriere ce a r p u te s fac cineva... nveliurile i preii erau de pieatr, pe cari se vedeau figuri incrustate i fie care curte er ncungiurat cu stlpi. N u denarte de L a birint, se n l o piramid in care se vd spate linuri mari de anim ale, i deosebit de aceasta, are i o cale ii l> p m nt, care conduce in adncim ea ei 3). De altfel se tie c n ruinele palatelor i tem plelor din u niunile N ilului, sau aflat m ulte urm e de p ic tu r i4). 2. Indienii, B a b ilo n e n ii 6), A sirienii, C hinezii , E truscii i
1) P. M. Georgescu, Muzele lui Erodot, Bucureti, 1893 (Prefaa). 2) Perspectiva, de la verbul perspicere (a vedea printre), este tiina care in nva s reprezentm obiectele dup deosebirea ce deprtarea i poziiunea Im provoac pentru figur sau pentru coloare. 3) Erodot a cutreerat toat Grecia, Macedonia, Tracia i Scitia pn la Dunre; apoi Asia, Egiptul i alte ri i insule, ca s culeag datele istorice, Iqfile, sistemele religioase i politice ale diferitelor popoare. A a compus el hloria sa. Conf. ftr M. Georgescu, Muzele lui Herodot, Bucureti, 1893, pag. XXVI vi 118-119. 4) Egiptenii nu ntrebuinar n pictur de ct 6 colori vii, strlucitoare i durabile: alb, negru, albastru, rou, galben i verde; toate acestea erau rxlrase din materii vegetale aternute pe o baz metalic. Figurile erau fcute In profil, ori care ar fi fost poziiunea corpului; cu toate acestea ei au reuit a pii ta scenele cele mai variate din viaa lor religioas, politic, social i agricol. 'l>icl)cr SReifebudjer, Stg^tcn. Ceipgig unb 28ien, 1895, . 133 5) Prin spturile fcute la vechea Ninive, sau descoperit picturi murale

l 'J U

DR. BADEA CIREEANU

alte popoare, nc avur pictura lor lucrat prin linii i colori. Dar mai desvrit fu aceast art la Greci, unde gsim re stu ri de o pictur naintat n tem plul Partenon zidit n secolul V a. Hr., cum i n alte m onum ente de pe acele tim p u r i1). Tot la Greci mai aflm pe m arele pictor Apelles (sec. IV a. Ilr.) Rafaelul anticitei, din insula Goss. El tri la curtea lui A lexandru cel Mare. De la Apelles au rm as tablouri cu chipul M arelui Cuceritor i cu Venus n diferite idealuri de frum usee 2). n acelai tim p a vieuit i Tim anteu, vestit mai ales prin cele dou ta b lo u ri: Ciclopul adorm it i sacrificiul Ifigeniei. Nu m ai pe jos fu i Protogen din Rodos, care se ilustr tot p rin seco lul IV-lea, lucrnd portretul lui Alexandru cel Mare, al lui Gydip, Tlepolem i A ntigon; dar mai ales tabloul care reprezenta pe vntorul Yalis, i asigur lui Protogen. un num e ne u itat de posteritate. Opera aceasta se nimici ns de flcri, n Tem p lu l Pcei din Roma. Vrednici de am intire mai su n t i pictorii greci, Asclepiodor, Pamfil dasclul lui Apelles, etc. 3. R o m a n ii de i fur mai inferiori G recilor n aceast art, totui aflm i aci pe Fabius Pictor (sec. Ill a. Hr.), pe Turpilius, Quintus Pedius i pe ali pictori rom ani, destul de bine cunoscui, celor ce se ocup cu acest meteug. Apoi m i nunatele tablouri n frescuri i mozaic deslipite de pe zidurile
lucrate cu mare meteug. Conf. Brockhaus, onbet. Cejrif. 14 Stuff. < 2 > . 232seqq II, B. Leipzig, 1855. 1) n epoca lui Omer se ntrebuinar vr'o 5 colori n pictura pri mitiv greac; dar cu ncetul aceast art propl att n ct n secolul al V-lea (a. Hr.) gsim pe renumitul pictor Polignot care ddu figurilor caracterul impu ntor i expresiv. Contimporani ai lui Polignot fur urmtorii m eteri: Dionisie de la Colofon, Micon de la Atena, Ptistenete i Panoemus fraii lui Fidias; acetia zugrvir monumentele din Atena de pe acele timpuri i svrir i alte lucrri A de acest gen. Tot pe atunci treau Zeuxis, Parhasius i vestitul Apollodor. In secolul IV (a. Hr.) se distinser meterii zugravi Eupompe, Eschion, Pausias, Nicias, E ufranon, Nicomach, etc. Mai de aproape ns nu cunoatem valoarea acestor pictori, pentru c despre ei avem date numai n scrieri vechi, fr s avem la ndemn i picturile lor cari nu au ajuns pn la noi. Conf. N. I. Idieru, op. cit., p. 202-207. Dar n anul 1903 nite arheologi englezi i italieni, fcnd spturi n in sula Creta, au descoperit urmele unui palat zidit dup cum se crede, n secolul XIV a. Hr. Zidurile palatului sunt acoperite cu picturi prea bine fcute n colori, fr umbr i perspectiv, ca pictura de azi a Japonezilor. Tablourile celor vechi se vindeau foarte scump. Nicias, pictorul atenian nu s'a mulumit cu 60 de talani (324.000 lei) pentru unul din tablourile sale. 2) Se tie c Apelles i espunea tablourile sale n lume i apoi se ascundea dup pnze ca s aud aprecierile publice. Un cismar criticnd sandala de la un tablou, fu ndat ascultat de Apelles, care ndrept defectul. A doua zi cismarul prinznd curagiu, i ntinse observaiele sale i asupra altor pri ale ta bloului. Pictorul atunci '1 opri cu cuvintele : Cismarule, n u te urca peste n clm inte 1 De aci Romanii formar proverbul: Ne, sutor, ultra crepidam l M. N. Bouillet, Diction, univ. d'hist., et de geogr., Paris, I860, pag. 89. In ziua de 6 August 1904, n cltoria mea spre Ierusalim i Egipt, am trecut cu vaporul pe lng oraul Coss capitala insulei Coss din marea Egee. n acest ora se crede c s'a nscut Apelles. Unii zic c el s'a nscut n Efes. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. I.

191

lin Pom pei i H erculanum , i pstrate azi 11 m uzeul din Nea11<ile, sunt dovada cea mai bun de fineet pictu rei ro m a n e 1). 4. Cu tim pul se tot perfecion aceast a rt prin coalele 'intime nfiinate, i aa astzi din punctul da vedere al m o d u lu i mim se lucreaz ea, cunoatem pictura n ulriu, adic din colori umoHtecate cu acest lic h id ; pictura n m ozaic compus din hlHricele ori buci de sticl co lo rate2) ; p ic tu ra n frescuri lucrut n colori am estecate cu ap de var si aplicat pe ziduri proaspete. Mai departe cunoatem pictura e m in ia tu r lucrat In puncte ori trstu ri mici, cu vpseli sub.iri i am estecate cu iipn g u m at ; apoi pe cea detram pian car 3 const din colori muiate n ap cu c le iu ; dup aceea pictura aquarel fcut <ii tu de China, dar mai ales cu vpseli tran sp aren te i ct se nniilo de subiri. Pe lng acestea mai este pictura m onochrom, I imtft adic cu o singur coloare; p ictu ra in pasteluri lucrat u creionul fcut din vpsele de coloare portocalie, i 111 fine pir,tura lavis schiat cu creionul i apoi ftLuit cu cerneal de <I Itina3).
1) Cnd am vizitat oraul N eapole n vara anului 1897, n'am trecut cu vrtleica nici Muzeul naional" de aci. n subsolul muzeului se aflau anticitjil' egiptene, seciune nu tocmai bogat. La p a rte r ns, sunt attea bogii aduse ti u o raele Pompei i H erculanum desgropate de sub lav, n ct n aceast specie I' mliciti, nici un muzeu din lume nu se poate compara. Aci se afl o mulpnrilc saloane cu frumoasele p ictu ri m urale, deslipite cu mare art de pe zidu1 II1 celor dou orae, i apoi puse n rame i fixate pe prei ca ori ce tablou. 'iiil'HTk'le mai nsemnate indicate prin picturi sunt privitoare lazeitile marine ((uimire i protectoare ale Romanilor, cum i la tot ce conine mitologia rom iiiA. Li aceste picturi n frescu ri, umbrele, perspectiva, expresiunea, vioiciunea "Imllor, frumuseea i gustul, sunt vrednice de admirat. Mai departe am vzut lil Iniile murale reprezentnd flori, ornamente, fructe, animale slbatice i do liu Inc precum i tot felul de subiecte. Tot aci am vzut salonul cu m ozaicuri cm 1 li ut lucrate de Pornpeeni i Herculani, cu privire mai ales tot la mitologia l'tiiiinil. In etagiul I-iu al muzeului, sunt alte specii de picturi pompeene i jin '(ilane. Subiectele sunt privitoare la misteriele din viaa casnic a Romanilor; Iu Itrbuinele, luptele rsboinice i obiceiurile lor religioase. n rafturi am vzut Killrolc de nutriiune carbonizate, aduse tot din oraele sus amintite. (Autorul). 2) Cuvntul m ozaic" se deriv din grecescul (aouoeov, templu al Muzelor, mii/cil, academie cu amestecturi de opere diferite. Prin analogie s'a dat numirea mozaic" i picturei compus din diferite pietre colorate cu cari se nchi|iiiru figuri t felurite desemnuri. Mozaicul fu cunoscut Egiptenilor i vechilor Evrei; apoi se ntrebuina de Ol n l numit de ei ijn')<pco0 ig, i se perfecion la Romani. Mozaicurile servir nu uimi 11 la pardoseli, dar chiar la mpodobirea preilor, boitelor, la compunerea In 1 ipiilor, figurilor i a diferitelor subiecte. Mozaicul din casa Faunului din l"inpi'i c a r e reprezint btlia de la Issus c u 25 persoane, cum i marele mozaic Mi ni din ordinul lui Sylla pe o parte a pardoselei din templul Fortunei din I'm n r , te, ne arat pn unde ajunsese gustul C e lo r vechi la mpodobirea edi lii Iilor. Din Italia mozaicul trecu n Galia, apoi n toate rile occidentale, n iml'iinil bizantin, etc. Meterii se servir n aceste decoraiuni nu numai de petri" I' v buci de sticl, ci i de smarald, onix, masticun, cuburi de pmnt ars, iiMiinorfl colorat, smal, . a. 1) Conf. F. A. Brockhaus, Sltlgem b. 9eaC CSttc^flopabie SonuerfationS Vnifini 10 anb, ttcipjtg 1853, < & , 127.

i >*

DU. BADEA CIREEANU

Din punctul de vedere al m aterialului pe care se aplic aceast art, avem pictura pe zid, pe lemn, pe pnz, filde, smal, porelan, sticl, lem n, fier, pmnt etc. Ia r cu priv ire iii obiectele ce ea reprezint, se m preten pictur istoric, bise riceasc, tipic, rsboinic, m arin, peisagistic sau cm peneasc i florescent 1). Aci vedem nfiate subiecte istorice, biseri ceti, chipuri omeneti i de vieti terestre, lupte rsboinice, vieti de m are, frum usei de cmp i m unte, i Hori de toate soiurile 2).

ARTICOLUL I
N F IA R E A T IP IC A P E R S O A N E L O R S F IN T E I TR EIM I.

23 .

Pictura religioas n cele d'ntiu trei secole ale fa cretinismului.


nvturile religiunei cretine, predicate de Iisus i Apostoli, i introduse n m intea credincioilor, nu puteau s rm n m ult tim p num ai concepiuni abstracte, ci a trebuit ca ele s m brace i o form dinafaric, prin pictur, arhitectur i muzic. Dac atunci cnd intrm n trun edificiu profan mpodobit cu chipuri omeneti, simim n noi ni-ne o m icare sufleteasc, i dm loc la o gndire adnc asupra acestor n chipuiri pe cari le vedem, cu att mai vrtos suntem m icai cnd intrm n casa lui Dumnezeu, mpodobit cu icoanele celor cei au plcut lui. La privirea acestor chipuri sfinte, se rem prospteaz n noi sentim entul de iubire i veneraiune ctre aceste figuri, sim im ndulcirea pornirilor noastre ptim ae, se nate n noi dorul de a le urm a virtuile, alungm pentru un m oment grija noastr cea lum easc i Vieuim cu tru p u l i cu sufletul n casa Dumnezeului celui viu. Icoanele (exwv, imago, chip) aa dar, su n t acele chipuri pictate p> e prei, pe pnze, pe lem n ori pe alte m aterialuri, cari nfieaz persoanele D um nezeirei sau ale sfinilor venerai de cretini. Aceste icoane pstrate n Biseric, n case particulare sau pe cile publice,
1) M. N. Bouillet, Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts, Paris, 1870, pag. 1240. 2) Conf. Iunius De pictura veterum, Rotterd. 1694. Durand, Histoire de la peinture ancienne, Lond. 1725.- Bottiger, Qbeen ju r Slrd)iiologie ber ftalerei, DrcSb. 1811. Descamps, Vies des peintres flamands, allemands et hollandais etc. Paris, 1753.- Kugler, ,>anbbucf) ber @eftf)id)te bcv Jialerci, Berlin, 1837.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

reprezen(ii te iar nu m ateria pe care su n t ele zugrvite. C hiar n tim pul vechiului iudaism , gsim n tem plu arm e In n ch ipuiri siml>oIice i de nfiri ale lui Iehova. Sicriul Irjii n u er alt ceva de ct nfiarea Iui Dumnezeu n Cortul m iturirei *). Cei doui heruvim i *ce edeau dasupra sicriului, rin servitorii lui Iehova. Tot aceasta nchipuiau i heruviirii ce i.ii pe perdeaua despritoare ntre Sfnta i Sfnta sfintei)r 2). \<T*ai sem nilicaiune o aveau i heruvim ii din tem plil lui Suldnon, aezai n Sfnta sfintelor, pe perdea i pe prei '* ). \ n s t e nchipuiri, erau in u te n m are onoare la lud ei; ei se nclinau naintea sicriului, naintea tem plului, aprindeau lumini In H untrul lui i tm eau cu n d e stu la re 4). D ar veneratiunea m otor obiecte nu er o ido lo latrie; ci ei se nchinau prin ele lui Iehova de la care prim iser aceast p o ru n c: S nu-\i /le (ic il(i D um nezei a fa r de mine 5). C retinism ul ns aduse cu sine o schim bare radica n iu t si idee, i ddu natere i cretere la nite roade destul de plcute i bine fctoare om enirei. Aci nu mai vedem capiti idol >latre; nu mai vedem accle statui ale zeilor cu m inele ntinse n>n nd sacrificii omeneti ca oare cnd zeul M oloch Cjb'E Mo?.ox rrgole) al C anaaniilor i Cartagenezilor ), 1111 mai vedem chi puri cioplite de m ini om eneti; ci casa de rugciune a cre tinului i Biserica lui, fur ntem eiate pe cugetarea cea mai sfnt 1 plin de adoratiune, ctre F iina ne neleas de m intea ome ni sisc. A tta sfial aveau cretinii la nceput, de chipurile picliite i de statuile aductoare am inte de orgiile i cruzim ile Hfivi'rite n tem plele pgne, n ct un interval de timp, urm aii lui llristos nici nu n d rsn ir s introduc pictura n Biserica Im Dumnezeu. Pe lng acestea ei se mai fereau de aceast
1) 2)
1 Iii puri

nun. pu se naintea noastr ca s venerm chipurile

Eire XXV. 10. C'Ew* 'ST? Eire XXVI, 31. ; PTJIN *

3) i pe toi preii casei (templului), j u r m p reju r, fcu (Solomon) spate de heruvim i i de fenici i de llori deschise, n partea d in lum i i d in fa*. I Reg. 6,29. 4) ^ Eire XXX, 1. f n f c p - * p n s t t Iar David n Psalmul 5,7, zice astfel: Intra-voiu in casa ta (Iehova), im 'hina-m -voiu in sfnta Biseric a ta . i n Eire XXX, 7,8, cetim aa: , Iron va tm ea dim ineaa chd va ntocm i candelele, i cnd le va aprinde searau. . . . 5) Eire XX, 3. 2 C*JT?K r P iT t7 6) Iarchi, in Jeremia 7,31 : Fuit Molech ex sere factus, quod ab inferiori |ii. parte succendebatur; erant enim illius m anu s protens:b atque cadentes, i|iilbus infans imponebatur ipseque comburebatur atque gemebat; sacrificuli autem tympana pulsabant, ne pater clamorem filii sui audiret ejusque viscera commoverentur.
Itr. Badea Cireeanu. T ezaurul Liturgic.
13

lif t

LK. iiA L IE A

(JIKISKANU

art, ca s aplice porunca Ii-a a Decalogului ca re c u p rin d e aceste c u v in te : S nu-i fa ci ie chip cioplit 0?p). n ici alta asem nare (rr^lKJ-l)* a cte su n t in cer sus, pe p m n t jo s , in ap i sub pm nt, s n u le nchini nici s serveti lor 1). D ar pictura fiind mai m ult o cerin fireasc de ct o podoab convenional, prin secolul II vedem ici i colo n cercri sfiite de iconografie cretineasc, p rin care se nfiau sim bolic Mn tuitorul, m preun cu multe subiecte din Vechiul i Noul T esta m ent. Aceste ncercri ns, erau cu att mai sfiicioase, cu ct nu exista nc, o dispoziiune bisericeasc n aceast privin. 1. Voiu arta acum m surile aspre luate de ctre cretini n contra picturei religioase n cele dntiu trei secole, iar dup aceea voiu expune i m rturisirile cari afirm existena acestei arte n perioada de care ne ocupm. a) Cardinalul B aroniu (*j- 1607), m preun cu scriitorii T u ria n i B in iu , n aprarea icoanelor n contra P rotestanilor, susin c sar fi in u t de apostoli un sinod n Antiohia n anul 50, n care sau ornduit aceste 7 msuri canonice: c cei ce cred n Ilristos s se num easc cretini ; c s nu se boteze nim ine dup modul iudaic cu circum cisiunea; c toate n aiunile s fie prim ite n B iseric; s se fereasc tot omul de a v a riie ; s se nfrneze fie cine de lcomie i ju r m n t; cretinul s nu fie bufon sau m scriciu. Toate "aceste m suri tre c u r mai trziu n canoanele sfinilor apostoli. Iar a 7-a hotrre ns, care ne intereseaz mai i e aproape, glsuete a s tfe l: S n u se amgeasc p rin idoli cei m n tu ii p rin b o tez; ci s se picteze p u n d n d u -se inainte cea f cu t cu m na, icoana d ivin i u m an (Beavftpixj?) a D um nezeului celui adevrat (Iisus Ilr is to s 2). De aci rsare nu num ai ntrebuinarea, dar i cultul icoanelor n secolul I-iu. De i ns cardinalul Baroniu, T urian i Biniu, se nevoesc a apr fiina acestui sinod, totui iezuitul francez Petaviu ( f 1652) un contem poran al cardinalului, n opera sa Dogmatica Theologia 3), cum i Pagiu*) n criticele ce face la cartea An1) Eire, XX, 4. I

2) Caesar Baronius., Annales. ann. Cil, n. XIX et X X : Ne decipiantur salvai ob idola : sed pingant ex opposito divinam humanamque manufactam impermixtam effigiem Dei veri". Conf. Pidalionul, pag. 12 i 71. 3) Dionysius Petavius, Dogmatica Theolog. De inearnatione, lib. XV, c. XIV, n. V : Quod ad ilium canonem apostolorum attinet, quem primus edidit in lucem Franciscus Turrianus, earn puto supposititium (fals) esse; cuiusmodi sunt pleraque Graecorum recentiorum". 4) Antonius Pagius. Critica in Baron. Annales, an. LVI, n. I II : Baronius et Binius in sua collectione conciliorum canones novem proferunt Antiocheno cuidam apostolorum concilio adscriptos, quos apocryphos et plane supposititios esse demonstrat vir eruditissimus. Praeterquam quod enira nulla locum occurit m em oria in veteribus ecclesiastics historioe m onum entis ante B a ro n iu m , neque in patribus, conciliis, aut canonum codicibus ante B inium , p lu rim a falsa et absurda in eis coninentur".

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

195

mil's ecclesicc a lui Baroniu, consider ca o ficiune existena urm ii sinod antiohean, i cu att mai m ult a celui din rn <aion. D ar Petaviu de i are motive n aceast cestiune, lotui rl merge cu scepticism ul su escentric pn acolo, n cit nu m c jf lete a afirm a i aceast prere, c n cele dntiu trei secole, un cunoate nici o urm de pictur cretineasc ; el mai cuteaz .1 wisine i faptul, c docum entele cari ar dovedi iconografia In aceast epoc, nu sunt vrednice de credin. Tcena pe < iin o pstreaz pgnii i scriitorii vechi cretini cu p n v ire In onagini, zice Petaviu, confirm cu prisosin acest lucri *) 0 serie de critici, arat c n ultim a persecuie (diocle(iarsi). fur drm ate m ulte Biserici i nim icite m preuni cu obiectele din luntrul lo r; dar ntre aceste obiecte nseninate Io scriitorii de pe atunci, nu figureaz nici decum icoinele ori v r o urm de pictur bisericeasc. Criticii se provoac la ru/ul cu episcopii Cirtensiei din Numidia, cari m rturisesc c Hisorica sfntului Pavel de acolo, a fost distrus de persecutori ii erau n lu n tru l ei urm toarele lu c r u r i: dou potire de a u r ; h<nx potire de a r g in t; ease urcioare de a r g in t; o c ld m ; <tfte felinare de a rg in t; eapte candele; unsprezece felinare cu h m ju u ri; optzeci i dou tu n ici fem eeti; asesprezece tunici Imrbteti; treizeci perechi nclm inte brbteasc; patruzeci ni <ipte perechi nclm inte femeeasc, . a 2). Vestmintele i Incfllmintea seam n a fi fost pstrate, sau pentru sraci, ori pentru a sc e i; iar despre icoane, ce este drept, nu se amintete nimic n acest inventar bisericesc. bj Cum c n adevr iconografia er oprit n m ulte localiliili, chiar pe la nceputul secolului IV-lea, ne aducem am inte de sinodul in u t n Illiberis (Klvira) din Ispania sudic, la anul . m;>, care a m ers pn acolo n c t a oprit pictura bisericeasc I>iin canonul al XXXVI-lea. Iat i coninutul acestui can o n : ninodul a gsit de cuviin, c picturile n Biseric n u su n t <lr trebuin, ca n u cum vceea ce se cinstete ori se adoreaz, K i ne zugrveasc pe prei 3). Canonitii apuseni, zic ns c urcHte cuvinte se refer num ai la T rinitate, care dac s a r fi zugrvit n diferite chipuri, catehum enii i pgnii si a r fi fcut toi felul de concepii nesocotit^. asupra puterei divine. Nu er .i a dar vorba i de imaginile sfinilor i ale m artirilor. 1Iu toate acestea rm ne stabilit, c sinodul acesta a ornduit riguroase m suri fa de iconografie. Interzicerea sinodului din llliberisfer ntem eiat i pe motivul c atunci cnd prinii cran adunai n sinod, m pratul Diocleian, nc nu ncetase cu
1) Petavius. Dogmatica Theolog. De incamatione, lib. XV, c. XIV, n. V. 2) losephi Bingnami, Origines sive antiquitates ecclesiastical. Tom. III, P .'< )< > , lib. VIII, cap. VIL 3) Concil. Illiberit, c. XXXVI: Placuit picturas in ecclesia esse non debere, tic (|iiod colitur et adoratur in parietibus depingatur". Conf. i Pr. Gueranger, Jiul. Lit., T. I, p. 63.

Ull. 15AUKA U1KKSKANU

ordinele lui de a se m unci cretinii i a se profana cele slinte. Sinodul ns nu se pronun i n contra picturilor portative, lucrate pe table de lemn, iilde . a., cari se puteau ascunde cu nlesnire. Sfnta Treime, dup cum ne spune Origen, nu se picta n secolele prime, pentru cuvntul c cretinii pstrau o adnc i sfnt adm iraiune fa de puterea infinit a D um nezeirei, i dup cum zice Origen, pe D um nezeu cel ne incorporat i in vizibil, nu-l putem m rgini in spaiu *). Cu m irare gsim i pe la finele secolului IV-lea (an. 392), o epistol trim is lui loan episcopul Ierusalim ului, de c tre Epi-

D o m n u l D o c to r B A D E A C IR E E A N U A u to ru l T e z a u ru lu i L iturgic, n p ito re a s c a lo c a lita te ,,S a lts ja b a d e n d in S u e d ia nordic, in v a ra a n u lu i 1898, p e n tr u s tu d ie re a d a tin e lo r religioase.

fanie al Salam inei Ciprului, n care acesta m rturisete, c ve nind n oraul Anablata din Palestina, a vzut la ua unei Bi serici de aci o pnz, care avea zugrvit pe ea un chip ce sem na cu al lui Hristos sau cu al unui sfnt oare care. Epifanie a ru p t pnza cu pictura, i a sftuit pe pzitorii Bisericei ca s nfoare cu ea vre un m o rt2). Textul acesta a fost m ult co m en tat de ctre nvai. Unii cred c el este apocrif, i in te r polat prin u rm are de cei interesai n cauz, cari nu pot s fie
1) Origen., Adversus Celsum, lib. VII. 2) Epiphan., Epist. ad Ioannem Hierosolymitanum. Conf. pag. 131, Tom. II, Tezaur. Liturgic.

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

197

.iii ii do ct relegiuiii iconoclati. B elarm in1) i B a ro n iu 2), bnuesc a Knifnnie a ru p t icoana, ca o reprobare a eresului A ntropo m o rfilo r, ta re er n vigoare pe atunci, i atrib u ia lui Dumiii'/,(Mi, ochi, m ini, picioare i m em bre omeneti, asem enea ca i omului. Alii, ca Marianus Victorius, gndesc c episcopul SaIji111iriei a ^ivrit fapta aceasta, socotind c er icoana veri 11 ii ui om o a re c a re , mai ales c dup obiceiul de atunci se onoi ni in unele localiti, i icoanele prinilor, frailor i ale conangonilor, ;ot aa ca i im agina lui Hristos i a sfinilor. Pe11 viu ns susine c Epifanie a sfiat pnza, p en tru c n Cipru unde er el episcop, nu se n trebuinau ico an elea). Dar noi din loale acestei credem , c textul este a u te n tic ; iar Epifanie a rupt icoana ca o dem onstrare n contra eresului A ntropom or f i l o r , i p e itr u cuvntul c pictura er ngduit tot cu restricllune i pe icel tim p 4). D aci vzurm pn acum m suri aspre fa de icono, rulio, totui n u trecem cu vederea nici probele de existena ei, In rele dnliu trei secole cretine. ) Cnd intrm n catacoYnbele din m prejurim ile Romei, fiiiim acolo p ictu ri religioase lu c r a te - d u p cum au constatat arheologii, cu ncepere din secolul II-lea ncoace 5). O m ulim e de subiecte din Vechiul Testam ent, sunt podoabele preilor un1 ,stor labirinte tainice. Aci gsim pictat chipul lui Adam, al I voi, al lui Avei. Cain, Noe, lsac, Iov, Iosif, Moisi, Samson, Da\ id, Hie, Iona, Tobie, Daniil n groapa cu lei, e tc '5 ). Iar din Noul To.slament atlm urm toarele picturi sim bolice: petele, ancora, |nirumbul, ram ura de m slin, ram u ra de smochin, mielul, crinul, i iimpna, cerbul, delfinul, calul, nava, sfenicul, cocoul, lopata i la p te le 7). Mai departe sunt icoanele alegorice: bucium ul de vi, sem ntorul, pstorul cel bun, fecioarele nelepte i ferioarele n e b u n e ; pe lng acestea m ai exist icoanele istorice:
1) Robertus Bellarm. De imaginibus., lib. II, c. IX: Thomas Waldensis, lom. III, tit. XlX cap. 157 d ic it: Epiphanium propter liseresum Anthropomorl'liitarum tune vigefttem hoc fecisse". 2) Baron. Annales. Ad ann. CCCXCII, p. 668, edit. 1610. 3) Petav. De incarnat., lib. XV, c. XIV, n. V III: Nondum in Cypro, ubi linhitabat Epiphanius, usitatuin illud fuisse ut imagines in ecclesiis huius modi poiponirentur". 4 ) Conf. loan. Damascen, Orat. I, Migne, T. XCIV, p. 1258. 5) D'Agincourt, Storia dell'arte coi monumenti, Prato, 1826, V rol. IV, p. fi'> M t]. Mar. Lupi, T. I. Dissert. VIII, p.^^S^seq. ) E. de Prepense, Tom. I, p. 132 secq. I. A. Odobescu, Istoria Arheol");ioi, p. 6 27.- Citete, J. J. Bourasse, Archeologie chretienne, VII edit. Tours I!'<i7 , p. 5 3 - 7 9 .-C o n f. pag. 74 i 86, Tom. II,Tez. Lit. 7) Cum c aceste simbole erau ntrebuinate de cretini pe la nceputul nilului a! IlI-lea chiar, pe inelele lor, dovedim aceasta cu cuvintele lui Clement ni Alexandriei (f215) scrise n cartea sa riaiftayoyoi; (lib. III, cap. XI, n Migne, li mi. 8, p. 634). Clement ndeamn pe cretini ca pe inelele lor s fie ncliil tile : columba, sau petele, sau corabia, sau lira muzical, sau ancora cornlneiu, etc. Iar cuvintele lui Clement sunt acestea: Al Se c(pQaY5e<; rijxlv ecrctov iiAi wi, f| xfh'.C, T ) vauc, r\ XvQa novoixii, ii yy.vQa vavrixri, x. x. X .

498

DR. BADEA CIREEANU

nchinarea magilor, prefacerea apei n vin, vindecarea orbului, lisus vorbind cu Sam arineanca la pu, m inunea cu cinci pini i doui peti, vindecarea slbnogului, nvierea lui Lazr, aga pele freti, . a. Iar rstig n irea i nvierea lui Hristos, nu se vede n nici o parte a catacombelor. Tot n aceste gropi m is terioase aflm icoana sfintei Fecioare cu pruncul n brae, a apos tolului P etru i a apostolului P a v e l; ns un chip al lui Hristos cu trsurile fisionomice, sau chipuri de m artiri, ori m unci inartirice, nu exist n peteri n cele dntiu trei secole *). In ca tacombe a da r, vedem fazele iconografiei , nceput n tim p u rile prim itive de la simbole i alegorii , i aju n s apoi de la Constantin cel Mare ncoace , la istoria real. Tot aci gsim i nceputuri de pictur cretin n m ozaic s. e. chipul crucei n form de T, nvierea lui Lazr, Daniel n groapa cu leii, vinde carea slbnogului, cocoul . a. O alt dovad de existena picturei roligioase n tim pu vechi cretine, este m rturia istoricului latin L a m p rid iu 2), care ne afirm c m pratul A le x a n d ru Sever (222 235), avea n cam era zeilor Lari i chipul M ntuitorului, lucrat bine neles de pe acela care era n tre cretini. Iar T ertulian n jum tatea dintiu a secolului III-lea, vorbete cu m ult cldur de ima gina M ntuitorului n form de Pstor, pictat pe cupele de but ale cretinilor, ntrebuinate la solem niti religioase i fam iliare3). bj Tot a i Eusebiu ne spune c n oraul Cesarea lu i F ilip , pe care Fenicienii l num eau wP a n e a d a M , sa ridicat un m onum ent n prea m rirea M ntuitorului, de femeea pe care a vindecat-o el de curgerea s n g elu i4) . M onum entul, zice Eusebiu, este in fo rm a unei colum ne de bronz care susine dou c h ip u r i: u n u l este al unei fem ei care se roag in genuchi i cu m inile ntinse , iar cellalt este al M n tu ito ru lu i ce st in picioare mbrcat cu o hain lung i cate ntinde m n a ctre acea femee... A m v zu t eu aceast lucrare, adaog Eusebiu, i nu trebue a se m ir cinev , dac pgnii au pstrat astfel me m oria bine facerilor ce a u p rim it de la M ntuitorul. i, am v zu t m u lim e de icoane cu chipul M n tu ito ru lu i i cu al lui P etru i al lu i P avel , cari sau pstrat astfel pn in tim pul nostru B ). Istoricul Sozomen arat la rindul su, c n zilele
1) Eusebiu Popovici Catacombele Romei", prelegere public inut n Cernui n anul 1882 i publicat n revista Candela" No. 9 i 10 din anul 1883, 2) Aelius l-ampridius, istoric latin a trit n timpurile lui Diocletian i ale lui Constantin Chloru (finele secolului III i nceputul secolului IV). El a scris viaa lui Comod, Heliogobal i A lexandru Secer. 3) ertull., De pudicitia c. X : Si forte patrocinabitur pastor, quem m calice depingis. At ego eiuspastoris scripturam haurio, qui non potest franci Mai cunoatem c n secolul III vieuea n Cartagena un pictor cretin foarte iscusit. Acesta er gnosticul Ermoghen, despre ale crui lucrri nu tim mai deaproape nimic. Conf. Euseb. Popov., 1st. Bis., Vol. I, p. 274. 4) Mat. 9. 20. 5) Euseb., Historia ecclesiastica, VII, 18.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

199

ui Iu l ian A postatul, pgnii au surpat acest m onum ent ia r c r e iuii adunnd rm iele lui, le-au adus n Biseric '). F ilostorg

ns complecteaz pe Sozomen, i zice prin urm are, c cretinii ni adus rm iele m onum entului n diaconiconul Bisericei a). Drept c fiina acestor chipuri este cam controversat, totui nu ncape ndoial c n tim pul lui Eusebiu existau destule icoane isericeti3). Din acestea conchidem c n cele d ntiu trei secole creine, exista cu siguran pictura religioas i er venerat n tre retini ; ea er ns oprit la unele momente, fie cin cauza oruncei a Il-a a Decalogului, lie c cretinii aveau .earn do * asem nare prin pictur ntre pgnism i cretinism , ori c *:i er oprit din cauza tiranilor pgni, cari cutau n tim pul iersecuiilor s spurce mai ales icoanele ce se venerau n cre inism. O alt prob pen tru tria picturei, este i com baterea ei, dup u n i am vzut, de unii scriitori ai secolelor p rim e; dac ad Iar ea W ar fi existat, n yar fi. fost com btut. Iar dac Irin e u 4), Kpifanie B ), i A u g u stin 0), m ustr pe eretici i pe gnostici, pentru ;i acetia se nchinau icoanelor, nvtorii Bisericei au fcut irnst lucru, fiind c ei vedeau icoanele M ntuitorului i ale liniilor apostoli, venerate deopotriv cu chipurile lui Omer, l'liiton, Pitagora i Aristotel. P rotestanta ns ne avnd pictur n Biserica lor, ori nrobuinnd-o arare ori num ai ca o podoab decorativa, se ne vi m vhc a dovedi, c pictura religioas n a existat n cretinism mai nainte de secolul IV-lea. Dar picturile din catacom be, m rturia lui Lam pridiu, a lui T ertulian, a lui Eusebiu . a., sunt nliciente p en tru a arta netem einicia argum entrei lor.

24.

Pictura bisericeasc din secolul IV-lea pn la al IX-lea.


idicndu-se vlul posomorit al pgnism ului i rsrind soa rele bucuriei asupra Bisericei, vedem n secolul IV-lea pictura in colori i mozaic eincl din catacom be iascunztorile piii.mtului, unde zcuse v rortlou veacuri nvluit n m antaua sim linliHinelor, i acum la lum in plin face pai grabnici spre prop
1) Sozom., Hist, eccles., lib. V, c. XXI :
M e tu

ev T (] xxtajcqi rtiSevro, ev0a xa vuv (puA.dreoGai.

8e xauta oi xpiotiavoi
ev t(> tf|c;

i iik/ i|oia hiuxovix.

2) P liilo sto rg ., H ist, eccles., lib. VII, c. I I I : M eta o T i|o d n ev o i

\) Euseb., Histor. ecclesiast., VII, 18. I) Irenaeus. Advers. Haeres, I, 25. n. 6. ) Lpiphanius., Haeres, XXVII. (i) August., De Hieres, c. VII.

200

DR. BADEA CIREEANU

ire. De aci nainte pictura desbrcndu-se de haina m isterioas a sim bolelor i alegorielor cu care se m brcase de nevoe pe tim pul cel rcoros al persecuielor, se nfoar acum n ve m ntul lum inos al Istoriei cretintei, i prinde curagiul de a nfia subiectele n frum useea lor real. Totui simbolismele picturale mai dinuesc puin cte puin pn prin secolul al VI, cnd Biserica lu m suri a se nltura cu desvrire, pentru a nu se pierde veritatea istoric *). A) Eusebiu ne spune c m pratul C onstantin construind Biserici n Ierusalim si Constantinopole, le mpodobi cu picturi i m ozaicuri meteugit aezate. Tot a, n anul 337 acest m prat zidind nc o Biseric, o nfrum use ca i pe celelalte cu picturi m inunate i cu m ozaicuri de colori diferite *); iar p entru ca m pratul s nu fie uitat dup m oartea sa de cre tinii crora le adusese attea bine faceri, i aez icoana chi pului su n Biserici, dup cum ne afirm acest fapt S o c ra t3) i apoi loan Damascen *). De i Spanhem iu crede c C onstantin a pus icoana sa n tem plele pgne, iar nu n Bisericile cretine, totui el nu are dovezi de a ne co n v in g e; afar de aceasta noi nu putem crede c C onstantin cel Mare i ar li pus icoana chipului su n templele pgne pe care el le drm a i le u r gisea. D ar Spanhem iu mai cade i n rtcirea de a afirm a i faptul, c chiar n secolul al IV-lea nu er nici o urm, de icoane cu chipul lui Ilristos, al sfintei Fecioare i al sfinilor, i cu att mai puin v ro urm de cultul acestor im a g in i5). 4. n contra acestor rtciri, aducem pe trm epistola M arelui Vasilie adresat lui Iu lia n A postatul pe la mijlocul secolului al IV-lea, n care Ierarh u l dup ce arat cred in a sa n Dumnezeu Tatl Cel A Tot Puternic, n Dum nezeu Fiul
1) Unii scriitori vd 3 perioade n propirea picturei religioase: Periodul I sau al sim bolism elor care conine cele d ntiuase secole cretine. Periodul II sau istoric, de la secolul VI XII, n care dispar cu desvr ire simbolismele. Periodul III sau artistic, n care apar diferite coale de pictur: italian, german, ispaniol, englez, etc.; dar coala italian se prezint superioar. Acum, de i orientul scade pe terenul pictural, totui el are meritul cel mai mare c a pstrat vechimea artei cretine. El a nlturat din pictur nuditile, fantaziele i sborul imaginaiunilor. 2) Euseb., Vita Constantini, lib. IV, c. 57 58. 3) Socrat., Hist, eccles., lib. I, c. X V III: Elxovag td Iftiac ev xou; vuoc evcuieGeto (Korvatavxi'voc). 4) Damasc., Orat. III, De imaginibus, pag. 789, edit. Basil., 1575: Ex tije exjtX.T)oiacmxfj<; otoquk; 2 coxq< xxou, |3ij3% .M )v Jtxotou, xEtfa' iV|' rreoi xoi ciV 'toO PaaiXeto Kxovoxavxtvox) etxovag fie x lag ev xoc vao drceOeto. 5) Fridericus Spanhemius, Historia imaginum., Tom. II, opp. pag. 715, edit. Lugd. Batav., 1703: Pessiina intelligitur fides auctoris orationibus ill, dc* imaginibus tributae Darnasceno, probaturi erectionem cultumque sacrarum ima ginum etiam tempore Constantini M. ex his Socratis libro I, c. XVIII. Planum enim est, loqui Socratem de gentilium templis ac deorum delubris, in quibus, sublatis idolis, suas imagines substituit imperator. Nihil de imaginibus sacris Chriti, virginis, sanctorum. Nihil etiam de imaginibus ad cultum aut adorationem erectis".

TEZAURUL LITURGIC T. 11.

201

si i Dumnezeu sfntul Spirit, i dup ce sfntul Vasilie m r turisete adoraiunea sfintei Treim i, adaog urm toarele cuvinte relative la iconografia acelui tim p : Venerez i pe sfinii xpostoli, p e profei i pe m artiri, i in rugciunile ce trebue .$ 3 fu n d e n a in tea lu i D um nezeu ii invoc pe ei. i p rin ei, Adic prin m ijlocirea lor, in d u ra t s-m i fie m ic iubitorul de oam eni Ih m n e ze u , i s dea ertare greelelor mele. P entru aceea i Icoanelor lor m nchin i le cinstesc pe ele x a i jtqoocuvJ) 10115 xapuxxi'iyui; tu>v elxovcov aviurv), dup cum ne este nouc dat dc U sfinii apostoli. i acestea (icoanele) nu sunt oprite, ci mint zugrvite in toate Bisericile noastre nc din vechime v). A ceast m rtu rie a sfntului Vasilie, este una din cele mai tari nrobe att pentru existena icoanelor, cum i pentru cultul ad u s lor in secolul IV-lea *). N u m a i puin puternic este i m rturia lui (irigorie de Nazianz, care recom and iconografia n acelai secol cu urm toarele cu v in te: pictura, zice acest printe b ise ricesc, este p en tru cei ne nvai, ceea ce este scrie re a p en tru re/ nvai 8). Mai tim iari c Grigorie de Nazianz e r i un cidduros adm irator al icoanelor zugrvite pe bolta Bisericei con tenit de tatl su la N azianz4). Iar Grigorie de Nisa, fcnd descrierea Bisericei m artirului Teodor Tiron m uncit n perse cut iunea diocleian, ne spune c sfntul loca er mpodobit cu icoana M ntuitorului i cu icoane cari nchipuiau chinurile diferite de m a r tir 6). Dar n secolul IV-lea gsim i icoane le m artire. A, Asterie episcopul Amasiei (7 410), ne arat c u icoana sfintei m artire K ufim ia, m podobia o Biseric din llidcedon. A sterie adm ir mai departe, fineea penelului cu 1 1 r e s a lucrat aceast pictur, cum i starea m artirei cu m inele ridicate la ceruri ). n Biserica apusean nc n a lipsit icono1' ruliu in acest secol. n tre alte m rturii citm pe episcopul Romei humus (y 384), care ne-a lsat o deplin ncunotiinare despre urliiloctura i pictura bisericeasc din tim pul s u 7). *
11 102 11 /mi'

1) Basil. Magn., n I. P. Migne, Fatrologiae cursus completus. s. gr.,T. XXXII, 463, pag. 1099, epistola ad Iulianum Apostatam : Aexo|xai 8 e xai rov? cctootoX,ou, rcQOfpi'iTttc, xai (.wxQTitQac, xai eig xr]v jtQog 0 eov ixEmav ror'iroui; i t o i Siavtojv, lyouv 8 id Tfjq (.leoiteta avcwv, Xecov fioi yeveaOai h'iv i| i,Xdv0 (jam>v 0 eov xa XutQov jioircov JiTeofiatcov yevsaOai xai 8 o 0 fjvar oO ev "iii t i / . a e a x t f j e a rw v elx o v co v a u t tb v x a jtQOOxvv), " 1 i'diQETOV to v to o v jta Q a e S o jiE v io v ex t>v d y ito v d jto o t o Ai> v, n a i o u x djtT |yoQ evneva> v, dXX *lv n :d a a ig t a l g e x x A ,iio ia i? I| |I II V TOl'i t 0)V d Vl OTOQOU(.1 VOytf'T 2) Tot acest Ierarh afirm, c ceea ce Istoria povestete prin descrieri, pit lin ,1 care nu vorbete (tacens pictura), manifest prin imitaie". J. B. E. Pas it I .ut chretien, T. I, pag. 66 . 3) Gregor. Nazianz., lib. IX, epist. 9. I) Panegyr. sf. Printe, p. II, 142. ')) Greg. Nyssen., Orat. sf. Teodor, n op., T. III, p. 579 ed. Morel. 0) Asterius episc. Amaziae. Cuvnt despre icoana sfintei martire Eufimia. I -'iii Le C-te de Grimouard de Saint Laurent, Guide dc L'art chretien, T. I, l ' Hi \ 1872, pag. 31. 7) Damasus., Vita Sylvestri.

202

DR. BADEA

CIREEANU

Dar n acest timp, mai gsim icoane i n a fa r dc Bise ric, adic, pe cile publice, n palatele m prailor, n locuinele casnice i pe la rspntiele drum urilor. A, Eusebiu ne vor bete d e o pictur aezat lng stejarul Mamre, n care erau reprezentai doui ngeri i figura patriarhului A v ra a m 1). Tot acest istoric ne ncunotii n eaz c m pratul Constantin avea n palatul su, o sum d e icoane, cari se druir apoi dup m oartea m pratului, cretinilor din im periu. Iar G rigorie de Nazianz, vorbind de evlavia unui tnr, arat c acesta inea totdeauna n casa sa icoana slntului Polem on 2). Grigorie de Nisa, zice c pe timpul su, se obinuia a ti n casele creti nilor n tre alte icoane, i aceea ce nfia sacrificiul lui Isac a). n apus, Ambrosie se m ir de evlavia cu care se ineau n lo cuinele celor religioi, icoana sfntului apostol P a v e l4). Despre icoana sfintei cruci, tim c m are bucurie avea loan Hrisostom, cnd o vedea aezat pe case, ziduri, pori, pe ci, n pustie ti i n fine pretutindenea 5). Iar cum c n adevr erau ve nerate imaginele sfinte, am vzut c Vasilie cel Mare ase nchin i cinstete sfintele icoane, dup cum este dat de la sfinii apos toli 6). Iulian apostatul, totdeauna m ustra pe cretini c se n chinau crucei pn la ndum nezeire (ti tov axuvQov jiqookuveTtc HvXov 7). Despre veneraiunea icoanei sfintei cruci, mai vorbete i A sterie episcopul A m asiei8). 2. n secolul al V-Iea, iconografia lu o naintare i mai m are, dup cum cetim n scrierile de pe acele tim puri. (Himpiodor, un prefect din Asia Mic, ntrebnd pe renum itul ascet Nil (7 450) despre podoabele cu cari trebuia s nfrum useeze o Biseric ce i propusese prefectul s zideasc, ascetul i rs punse, c altarul s-l mpodobeasc cu o c ru c e ; iar preii s-i lumineze ct mai frumos cu icoane cari s reprezinte subiecte din Testam entul Vechili i N o u 9). Tot a i n apus cunoatem , c n secolul V-lea P a u lin de N ola (*j* 434) m preun cu contem poranul su presviterul galican S u lp iciu Sever, m podobir Bisericile zidite de ei cu o m ulim e de icoane inspirate din cetirea Vechiului i Noului Tes tam ent, pentru c, dup cum zice Paulin, icoanele s serveasc
1) Euseb., Demonstratio evangelica, lib. V. Conf. Genes. 18,1. 2) Ioannes Damascenus, Orat. III. De imaginibus. 3) Ioannes Damascenus, Orat. III. De imaginibus. 4) Ambros., Epist. LIII. 5) Chrisostom., Homil. LIV, in Math. 6) Basil. Magn., n I. P. Migne Patrologiae cursus completus s. gr., T. XXXII, n. 462-463, epist. ad Iulianum Apostatam. 7) Cyril. Alexandr., Contra Iulianum, lib. IV. 8) Asterius episc. Amaziae. Cuvnt despre icoana sfintei martire Eufimia. 9) Nilus. Epist., LXI, LXII. Conf. Gerasim Timu Piteteanu, Teologia Dogmatic ortodox (tradus dup Macarie Mitrop. al Moscovei t 1882), Bucu reti, 1887, pag. 733 seqq. Tom. II. Asem. Dr. Elie Miron Christea, Iconografia i ntocmirile din interiorul Bisericei rsritene. Sibiiu, 1905, p. IX.

tezaurul

l it u r g ic

t.

ii.

203

poporului n loc de cri i scripturi" 1). n treb u in area icono grafiei in afar de Biseric n secolul a l V-lea, ne o arat Teo<loret episcopul Cirului ( f 458), care ap rob pietatea lucrtolilor din Roma, unde er fixat pe atelierele de m unc, icoana Minutului Simeon Stititul (Stlpnicul), p e n tru veneraiunea ce se piistra acestui erem it-). Iar Augustin n e afirm c m preun ni lisus Hristos , se vedeau pictai in m u lte locuri (din Africa nordic) i apostolii Petru i Pavela 3). Cu privire la cultul imaginelor in prile oraului Hipo, Augustin spune c sunt mul(i cari venereaz m orm intele i Icoanele i beau asupra morilor 4). Se nelege dar din acestea, c cultul iconografic se ntrea pretutindenea pe fie care zi n acest timp. n secolul IV-lea i al V-lea mai /edem nscndu-se i obin-inl, de a se introduce n Biseric tablcurile episcopilor Chiar n via fiind ei. Macedonie episcopul Constantinopolului (3413606), rum i Acachie episcopul aceleiai ceti ( f n finele sec. V G ), isi puser chipurile lor n casa Domnului. Iar Dam ascen zice cii acest obiceiu Va nfiinat Constantin cel M a re 7); el sa per petuat ns, att n rsrit ct i n apus, pn n zilele noastre. 3. Secolul Vl-lea ni se nfieaz cu o mai m are bogie si inflorire pictura n colori i mai ales n mozaic. Tem plul Parthenon de pe Acropolea Atenei, n secolul-Vl-lea fiind tra n s format n Biseric cretin, din porunca lui Iu stin ia n 8) i apoi zugrvindu-se dup ritul cretinesc, pn azi ne pstreaz urm ele picturei de a tu n c i9). De asem enea, Biserica sfintei Sofii din
1) Paulin. Epist. ad Sulpic. XXXII, n. 2, 5. Sulpiciu fcuse icoana lui Paulin n baptisteriul din P rim uliacum . Paulin n epist. XXXII l mustr fr ete pentru aceasta, zicnd c el e prea pctos, i nu e Vrednic de asemenea onoare. Conf. Institutions de Lart chretien par Labbe J. B. E. Pascal, T. I, Paris, 1856, pag. 22. 2) Theodoretus, Historia religiosa. c. XXVI. 3) Augustin. De consensu evangelistariiim, I. I, c. X, n. 16: Pluribus locis simul eos (Petrum et Paulum) cum illo (Christo) pictos viderant". Conf. Martigny, Diction, pag. 348. 4) Augustin. De moribus ecclesie, lib. 1, c. XXXIV: Novi multos esse M'pulchrorum et picturarum adoratores, novi multos esseluxuriosissimebibant". 5) Theodor. Lector., Histor. eccles., lib. II: "O jiov 8 av rcote ewrrXOgv e v i || *x> c A .t }oux TifioHeoc, el p'i ^ qoteqov t d e l x o v o M a x e S o v o v xateoia o E , tt ^ taiTOuyyiOK; otix t}QxeTO6) Baron. Annales, an. CCCCLXXXVIII. Ex Suida voce Accacius : Tanti luit hic fastus... ut... suas ipsius imagines adhuc viventis in ecclesiis dedicri (in anul 488). 7) Damasc. Orat. III. De imaginibus. 8) Mai cunoatem urmtoarek'tnmsformri analoge. a) In orient: Templul Dianei fu prefcut n Biserica numit yia Kaoaaxnni; templul Iui Tezeu de lng Acropole fu nchinat sfntului martir George; templul din Egina i cel din Corint nc fur prefcute n Biserici cretine, etc. b) In occident: Templul lui Esculap din oraul Salona fu schimbat n Biserica sfintei Fecioare. Templul lui Jupiter din acelai ora fu consacrat sfn tului loan. Panteonul lui Agripa fu numit Biserica sfnta Maria rotunda". Tem plul lui Antonin i al Faustinei din forul roman, fur transformate n Biserici, templul Vestei-i al lui Romul i Rem, nc avur aceeai transformare. 9) Romanii i chiar barbarii respectar aceast minunat construcie, acum

DK. BADEA CIREEANU

Constantinopole zidit de Iustinian, ne pstreaz i acum m reia picturei n mozaic aurit, lucrat cu m are m eteug n secolul am intit. Dolta altarului er mpodobit ,cu icoana sfintei Fecioare fcut din mozaic mpodobit cu aur, care se vede i n zilele noastre destul de bine, de i icoana a fost boit cu coloare gal ben de Turci, potrivit credinei lor respingtoare de pictur ). Tot n secolul VI, istoricul Teodor Cetetul ne spune c un oare care Iu lia n avea o adnc veneraiune fa de icoana meteug it lucrat a episcopului Flavian, m uncit de ostai Ia sinodul lotresc din Efes (an. 44H), cum i fa de icoana episcopului Anatolie al Constantinopolului ( f 45ii8)'.

M arele p a la t d in P a ris al re g ilo r d e o d in io a r a i F ra n c ie i, n c are acum se g se te v e s titu l n lum e m u zeu l Luvru. I n t r in s u l am a fla t n v a ra a n ilo r 1897 i 1 9 0 0 o m a re b o g ie d e icoane, o b iecte litu rg ice i d in c u lte le tu tu r o r p o p o a re lo r vechi i m o d ern e. (Autorul).

veche de 2400 de ani. In secolul al VI, cretinii l fcur Biseric, dndu-i de patron pe sfnta Fecioara Maria i ncepur a-1 distruge pentru a-1 acomoda noului cult. n scopul acesta, i fcur intrarea la a p u s; camera tezaurului o fcur nartic; Cella o transformar n naos, i n fine vechiul pronaos 1 fcur absida (altar), apoi il mpodobir cu picturi ale cror urme se vd i azi. Mai trziu fu transformat acest monument n moschee turceasc; iar n anul 1687 l vedem deposit turcesc de pulbere. Veneianul M orosinI aprinznd depositul, multe pri din templu srir n aer. Conf. nota 1, pag. 174, Tezaur. Liturg., Tom. II. (Autorul). Vezi i Martigny Diction, pag. 94. 1) Cnd am vizitat monumentul sfnta Sofia n anii 1898, 1899 i 1904, Imamul care m conducea, 'mi-a artat urmele acestei icoane fcut din mozaic aurit. Conf. nota 6 de la pag. 103 i nota 1 i 2 de la pag. 177, Tezaur. Liturg., Tom. II. 2) Theodor. Lector. Fragm. Hist, eccles., ed. Vales.

TEZAURUL LITURGIC, T. 11.

"205

Aceeai propire i v en eralune iconografic s e vede i In apus, a c dup cele zise de Grigorie cel Mre episcopul Humei ( f 604), icoanele erau biblia laicorum , lib lia jm uIHTurn 1). Unii dintre scriitori ns, confundnd c u v m tu l adoniiune cu acela de veneraiune, cred c Grigorie a oprit vm ieraiunea im aginelor prin aceste cuvinte adresate n t r o epislol lui S ereniu: sanctorum im agines ne adorari oebuissent... mm ad adorandum in ecclesiis, sed ad instru en d a s > (icoanele Mlinilor, nu trebuesc adorate; cci ele nu sunt puse in Hiserici pentru adoraiune, ci pentru veneraiune 2). Grigorie cel Mare m dar, a oprit adoraiunea icoanelor, iar nu veneratinnea lor 3). 4. n secolul al VII-lea de i 1111 avem m onum ente nsem nele cu picturi, a ca n secolele precedente, totui a rta icono> r;ilic se m enine n limita ei de nflorire. B j Secolul al VIII-lea ns, aduce cu sine nouri posom orii asupra picturei religioase, i ncep apoi a bate vnturile puslieloare n contra icoanelor. I. n c prin secolul al V-lea i anum e pe la anul 485, sub impniful Zenon, ntlnim o sect care considera cultul icoanelor ca o idololatrie. A rianul istoric Filostorg, n secolul V-lea, er nc un mure c o n trar al icoanelor. D ar secta aceasta negsind u-si de o cam dat spri jinitori, se stinse pentru a rsri iari n secolul al VIII-lea, i ;md afl sprijin n voina m pratului Leon IIT-lea Isa u ru l (an. 717 -7 4 1 4). m pratul, de altfel un om energic n conducerea fr nelor statului a pornit lupta n contra icoanelor (o slxovoxXao|i,6s), uri pentru c ndem nat de Jidovi a crezut c prin cultul adus lor, se il irl teste porunca Il-a a D ecalogului5), sau pentru c unii d intre crelini prin acest cult treceau peste m arginele veneraiunei, ori c a
1) Greg. Magn., lib. IX, Epist. IX, ad Serenium. 2) ibidem. 3) Pictura veche bizantin, ele la Constantin cel Mare i p n la Iu s tin ia n , consta d in nfiarea figurilor cu, membrele corpului u scate vrlutiHc, neproporionate, ne um brite, f r perspectiv i cu p rivirea aspr. Atcasta ns se fcea de cretini, pentru a se deosebi pictura religioas de cea profan, i pentru a se da figurilor o cuttur cu g e t to are i deprtat de cele lumeti, potrivit spiritului ascetic de atunci. n timpul lui Iustinian se modific utilul vechiu bizantin, se m ai ndulcir formele i se ddu o stare m rea figurilor, lucrate in mozaicurile d in sfnta Sofia. Conf. Le C-te de Grimoiiard i Ir Saint Laurent, Guide de lart chretien, Tom. I, pp. 35 39, Paris, 1872. 4) M. N Bouillet, Diction, univ. d hist. et de Geographie, pag. 868, art. ..Iconoclastes'1 , c.--d. Briseurs d'images, secte religieuse, qui parait avoir pris n u ..ance au V-e siecle, sous l empereur-Zenon, vers 485, regardait comme une tdnlfttrie ladorarton des images et podrsuivait ce culte avec achrnement etfanalisme. Cette secte fut surtout puissante au VIII-e siecle, sous L eon-I'lsaurien, 111i la fit approuver par une conciliabule tenu Constantinople en 730; ellefut comlamnee par plusieurs conciles en 787, 842 etc., et disprut peu apres. Cepenlant on en retrouve lesprit chez Ies Vaudois, Ies Albigeois, Ies Hussites et Ies IMormfc. Les Iconoclastes ont detruit une foule de monum. religieux et d'obj. tl .nl iles plus precieux. Conf. J. B. E. Pascal, op. cit., pag. 23. 5) Iat cuprinsul ponincei a Il-a a Decalogului: |

K l\. DAUbA L.mt^PiAlX U

lost m brbtat la acest fapt de ctre Mahomedani, al cror Coran nu adm ite imaginele sfinte. Sfetnicii lui Leon n lupta dus n contra iconografiei, fur episcopul Constantin din Nacolia *) i un funcionar de Stat num it Beser. La anul 7 2() Leon public un edict prin care oprea nchinarea naintea icoanelor, sub motivul c aceasta se cuvine num ai lui Dumnezeu, i rlispuse ca ele s fie ridicate mai sus, pentru ca poporul s nu le poat s ru ta ; iar la anul 7,iO, prin alt edict ordon totala lor n ltu rare din Biseric, i spoirea icoanelor m urale spre a nu se mai vedea. P a tria rh u l constantinopolitan German (an. 715 7IJ0), vznd unele ca acestea i ne putnd opri pe m prat de la pornirea lui, dem ision din scaunul su i fu nlocuit cu sincelul Atanasie (an. 7.{()-754), un om mldios i lr de voin fost odinioar secretar al lui German. Poporul Vsvrtindu-se n contra acestor m suri despotice, svri tot felul de fapte crncene i a sfiat n buci pe ostaul care a ridicat icoana lui H ristos de pe poarta palatului mprtesc. n tot imperiul i chiar n Italia er o rsvrtire general vzndu-se icoanele scoase din Biseric i arse n pieele publice 2). R enum itul teolog loan Damascen ( f d. a. 754 i nainte de anul 787), tri ca ieromonah n m nstirea sfntului Sa va de lng Ierusalim , pe atunci cuprins n m pria A rabilor. El vznd aceste prigoniri, adres m pratului Leon apologii com puse cu mult iscusin pen tru aprarea icoanelor, i scrise cu adnc erudit iune teologic cele 3 cri despre icoane, venera tiu n ea i istoricul lor, cu idei fulgertoare contra lui Leon 3), dar toate acestea nu avur nici un resultat m bucurtor 4). Tot a i episcopii Romei Grigorie II-lea (an. 7 1 4 -7 3 1 ) i Grin n rip
l 'z z

n n s? p s z

Sye \ d ^

(S nn-i faci ie chip cioplit, nici alt (toat) asemnare care este n = * cer sus, i care este pe pmnt jos, i care este n ape i dedesuptul pmntului. 1) Conf. Melctie, 1st. Biseric., trad, de Veniamin, Tom. II, partea II, pag. 13. 2) Leon, apres avoir consulte le senat, et sans attendre sa reponse, ordonna d'abattre la figure du Sauveur que le grand Constantin avait erigee sur le fronton du palais. On se mit en mesure d executer cet ordre. Le peuple se souleva, et un officier nomine Jovinus ayant dresseune echelle pour parvenir jusqu' figure sacree, afin de la renverser, le peuple, a son tour, renversa l echelle. Jovinus precipite sur le pave fut acheve par le foule qui le perga de coups. (Ce trait est raconte par Cedrenus, moine grec du onzieme siecle). J. B. E. Pascal, Ins titutions de Lart chretien, I Tom., 1856, Paris, pag. 23. 3) Vezi, loan. Damascen : Aoyog ouioXoyixixog, Jiywxoc, Seutepog, xai tqtck; .-rpog rov SiapMovTou; Tag yiaq exovag, in P. Migne, T. XC1V, pag. 12301295, s. gr. n mulimea argumentelor lui Damascen, gsim i proverbul rostit de G ri gorie de Nazianz n orat. 38: Dufie fxa xeA.t6v eaq noiel ^ cu o floare nu se face primvar". Damascen arat prin aceasta, c chiar dac el ar fi n contra icoanelor, totui nu ar putea aduce nici o jignire veneraiunei lor, aprobat de autoritatea bisericeasc. 4) Dup alii scriitori, loan Damascen a scris aceste 3 epistole nainte de a intra n monahism.

TEZAURUL LITURGIC, T . II.

&\) t

l/orie 111-lea (an. 731741), n deert m ustrri pe m pratul Iu in epistole, pentru u ra lui n contra im ag in eb r sfinte. Drept uri ce rspuns la acestea, m pratul fcu Biserica lliricului Independent de scaunul rom an, i retrase veniturile papale din Italia sudic. 2. Murind Leon la anul 741, se sui pe tron fiul su Cous in uliu al V-lea (an. 741 -7 7 5 ), poreclit de monahi C opronim ul (Koft)<>vT||ju>g, ntinatul l), un om nrutit, dei e r ca i tatl ni. un cunoscut rsboinic. Copronim lipsind din C o n stan tin o p le, i mimatul su Artabasd -) bine voitor icoanelor, atrase pe mo nahi i pe popor n partea lui, si prin aceste uneltiri fu nco lonat ca m prat de p atriarh u l tanasie. C onstantin Copronim auzind de aceste anomalii, i form o arm at num eroas, cuceri din nou Constantinopolul la anul 743, scoase ochii lui A rtabasd i d era pit pe r s v r tito ri; iar pe Atanasie puindu -1 invers clare jiu un m gar, l purt pe uliele oraului i apoi l orbi cu totul. Be acum C onstantin deveni un dum an furios al icoanelor. Pentru a nltura cu desvrire cultul imaginelor, Copronim adun in Constantinopole la anul 754 un sinod compus din :I3K de episcopi, num indu-se pe sine al VJI-lea ecum enic, de i im a luat parte la el nici un patriarh. Sinodul fiind constituit din m em brii de partida m pratului, sa nevoi: a ntoarce n folosul lui nelesul textelor din scrierile prinilor Bisericei, i a dovedi c cultul icoanelor este u n produs pgnesc ; n u m a i ico a n a sfintei Cine poate fi ngduit ca im agine a lui H ristos ; rn invocarea sfinilor i a Nsctoarei de D um nezeu, este de n im e n e a ngduit. Sinodul pro n u n apoi anatem a asupra trtorilor de icoane i asupra lui loan Damascen, iar n urm aleser patriarh pe Constantin de Sileu (an. 754766). Dup aroste ornduiri, m uli linguitori ai m pratului, zugrvir pe bierici, muni, arbori,scene de vntoare, subiecte din viaa ag ri col i casnic.Icoanele disprur acum i din locuinteleoam euilor. Episcopul Romei Stefan Ill-le a (an. 752757) m preun cu patriarhii rsriteni protestar n contra acestui sinod *) Cu toate acestea monahii cari fcur opoziie m pratului, fur biciuii ncarcerai, exilai i silii s se nsoare; iar unora d intre monahi li ne scoaser ochii, li se tiar nasul, urechile, i m nstirile lor l'nr transform ate n grajduri de cai. Acum prigonitorii icoanelor l'ur num ii de contrari iconom ahi (eixovojxdxoi, rd. excov, jiu'/i)) adic lupttori contra im aginelor; mai fur num ii i icon o clati (gtxovoddatai, rd. emnx, /daco) adic sprgtori de icoane; iar acefia num ir pe aprtorii imaginelor, iconolatrii (exovo1) Constantin fu poreclit a, pentru c ntinase colimvitra" cnd a fost botezat. M. N. Bouillet, Diction, univ. d hist. et de Geogr., Paris, 1860, p. 416. 2) Meletie, Istor. Biser. trad, de Veniamin, Iai 1841, Tom. II, partea II, l>;ig. 18.-E usevie Popovici, Istor. Biser., traducere de Athanasie al Rmnic, i ( ilierasim al Argeului, Bucureti, 1891, Vol. I, pag. 672. 3) Eusev. Popovici. 1st. Biser., trad, de Athan. i Gher., Vol. I, p. 673.

208

DR.

BADEA CIREEANU

Xdtpai, rd. exwv, Xatpeuw), adic adoratori de icoane l). P e rse cuia se ntinse dup cum ne spuse cronograful Teofau (an. 767), chiar i asupra relicvielor rnartirice, cari fur scoase din casa Domnului, apoi arse i aruncate n m a r e ; iar invocarea sfinilor i a Nsctoarei de D u m n ezeu , acum f u oprit. 3. Dup moartea lui C onstantin Copronim, urm la tron f su Leon IV -lea Chazarul (an. 775780), num it a pentru c m aica sa, er o principes chazar. Acesta tiind de aceleai vederi ca i tatl su, crezu de o cam dat, c cultul icoanelor e cu totul desfiinat; iar cnd descoperi icoane ascunse sub perina soiei sale Ir in a , cut a pedepsi asp ru pe toi cari a r mai cuteza s ocroteasc imaginele sfinte. n ajutorul su lu i pe Pavel p a tri arhul Constantinopolului (an. 780 784). D ar Leon ncetnd din via i rm nnd dom nitoare Irina, n num ele fiului su m inor C onstantin Vl-lea Porfirocjenitul (an. 780797), adic cel nscut in p u r p u r , se liniti acum i furia iconomahic. Pavel se retrase n tr o m nstire m ustrat de contiin pentru iconom ahia sa de o dinioar; iar n locul su se alese patriarh laicul Tar asie (u n . 784 - 806), secretarul m prtesei, care prim i aceast dem nitate la anul 784, cu conditiunea s se lm ureasc cestiunea icoanelor n'trun sinod ecumenic. Sinodul fu convocat la Constantinopole n Biserica Sfinilor Apostoli, la anul 786, cnd sa i deschis de Tarasie, fiind de fa episcopul rom an A d ria n l-iu (an. 772 795) m preun cu toi patriarhii rsriteni. Dar episcopii iconomahi cu garda m prteasc fcnd sgomot infernal, i am e ninnd cu m oartea pe aprtorii icoanelor, din aceast cauz s a strm utat sinodul la Nicea i aci sa deschis n Biserica Sfnta Sofia, la anul 787, Septem brie 24, fiind de fa peste 300 de episcopi i o m are m ulim e de m onahi i clerici 2). Pe tim pul ct a inut sinodul din Nicea, Irina a luatm suri ca garda im perial s nu m ai tu rb u re edinele sinodale. n acest sinod, care este al VII-lea ecum enic i al H-lea de la Nicea, episcopii iconomahi fiind puini la num r, sa con dam nat n edina a V II-a3), sinodul din an. 754, ca eretic i plin
1) J. B. E. Pascal, Institutions de L'art chretien, pag. 24. 2) C onf.' Eusev. Popovici, 1st. Bis., V. I, pag. 675. Asem. Harduini Acta conciliorum ed. Parissiis 1715. lo m . IV, pag. 34. Conf. Mansi Sanc torum conciliorum... collection Tom. XII, pag. 985 seqq. 3) edinele sinodului VII, inute n Nicea au fost numai 7: edina I inut n 24 Septembrie an. 787. edina II, n 26 Septembrie an. 787 III, 28 IV, 1 Octombrie V, 4 n n VI, 6 , VII, 13 In fine edina a VIII-a, cea din urm, sa inut n 30 Octombrie acelai an, n Constantinopole, n sala Palatului Magnaura**, unde a fost de fa i mprteasa Irina.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

209

le blasfem ie, apoi sa statornicit pe baza textelor patrfetice, c Facerea de icoane i cinstirea lor este ertat i fo lo sito a re; c a a a st cinstire (jroooxivrioig), este cu totul deosebit de adorarea (X<c)eia) cuvenit n u m a i lu i D u m n e ze u ; c cinstirei se in drtapt n u asupra icoanelor nsi, ci asupra persoaneU r sfinte cc s u n t nchipuite pe ele (f| yg rf)5 Exovag tijat) ejtl te jtQcotdiiijiov fka|3cuvei *); c este folositoare cinstirea icoanei D o m n u lui. Ilristos i a sfintei cruci (rov xipao-u aravQOv) f cu t d in ori ce m aterie i fix a t ori zugrvit pe prei , pe vase, . a. To' ad e folositoare cinstirea icoanelor sfinilor lu i Ilristo s (xu tovg dyioii? avtoL. e v Eixoviapaai), ale Nsctoarei de D um ne:eu i ale sfinilor ngeri*). Se admise apoi, c icoanele so pot zugrvi cu colori ori cu mozaicuri, n Biserici, pe vase, pe voetminte, pe prei, pe scnduri, n case i pe ci publice. Si 1 ncuviin s li se dea srutare lor i sfintelor evangelii i ilii telor lucruri, s li se aduc nchinciune cu nlarea g n dului la tipul nchipuit, iar nu adoratiune ca lui Dumnezeu. I *o lng acestea s a adm is s li se aduc icoanelor t n e ri i lumini cu bun rinduial, dup vechea predatin b ise ric e a sc 3), lir statuete de lemn, de piatr, de var, de aram i n line de io i ce m aterie, nu fur ngduite n cult, cci erau privite ca I asem nare cu chipurile idololatre. Sa p ronunat apoi anatema asupra tu tu ro r acelora cari despreuesc icoanele, cum i asupra tuturor cari le dau un cult divin i se nchin lor ca naintea Idolilor4). Astfel a statornicit sinodul VII ecum enic cultul stin1) I. P. Migne, Patrologise, cursuscompletus, s.gr. Tom. 127, pag. 079-983. i i Pidalionul, p. 210. 2) Conf. Karl Dorfler, ejrf)id)tc ber !ntt)oIifdjen Sirdjc, SEBten, 1873, <3. 42. 3) Din secolul VIII-lea, ntre alte icoane normative, avem i Adormirea M iii ci Domnului" serbtorit n secolul V-lea. Pictorul nfieaz pe sfnta I i i loar mbrcat n haine albe i culcat pe patul de moarte ncungiurat de I....,.i, unii plngnd, iar alii fcnd rugciuni. Mntuitorul plutind n nouri, ine In In.iele sale sufletul sfintei Fecioare in chipul unui copil mbrcat n alb i tu* uiitfiurat de ngeri. Din tabloul acesta rsare ideea de moarte, de ntristare i it< triumf. Subiectul se reprezint i azi ntocmai aa neschimbat. Conf. Bayet, I ui by/.antin, p. 176 seqq. Clini c n secolul VIII erau i manuscrise cu picturi normative, ne ntenm it pe urmtoarea p ro b : persecuiunea iconoclatilor n contra icoanelor, IIII I p n acolo n ct ei distrugeau i manuscrisele cu icoanele sfinilor. I < pir aceasta ne afirm diaconul Teofil veghetorul averei sfintei Sofii din Conululillnopole, care a fcut naintea sinodului Vll-lea ecumenic urmtoarea mr im Mir : p# cnd eu, zice TeofiT^mi in tra t in serviciul de pzitor al sfintei i Mu tn IIinertei d in Constantinopole, am observat c d in crile cuprinse in Inw nlo riu l Bisericei, lipsesc dou m anuscrise cu ch ip u ri (icoane) de aur. Cer1 1 til nd lipsa lor am aflat c ele au fost aruncate in foc de iconoclati. Mai hi l i n (/asind u n m anuscrisul H artofilaxului Constantin care trata despre ii'niim/ni/ia, am vzut c i la acesta lipseau foile cu co n in u tu ri iconografice. I'h' <i<ut tiate de dum anii icoanelor. Iat aceste cri / i diaconul Teofil iii .n i pAi iuilor din sinod cartea cu foile tiate, dar legtura crei cu tabl de mulnt, ''l intact. Sinodul a pronunat anatema" asupra aceluia ce a profanat llMiuru'iinul. Conf. Prosper Gueranger, Institutions Liturgiques, Tom. III, Paris, lu ll, pnjj, 386 scqq. I) Pe temeiul acestor msuri, se dau anatemei n Epistolele Patriarhilor
lit /l< n ln n C Y r n ftia n u Tazaurul Liturgic.

14

210

DR. BADEA CIREEANU

Iilor i al icoanelor; ns acest din urm fu m a trziu iari tu rb u ra t. Pe la anul 707 Irina torturnd pe fiul ei C onstantin VI Porfirogenitul i scondu-i ochii, rm ase singui m prteas (797 - 802) i ocroti cu ardoare cultul icoanelor. Actele sinodului VII fiind traduse ne exact n latinete, so trim iser i n Francia unde cultul icoanelor nu e r nc desvoltat. Carol cel Mare (768814), prin scrierea sa Q uatuor libri Carolini m preun cu episcopul francez a lc u re i, protes tar energic n contra ornduirilor sinodului cu privire la veneraiu n ea imaginelor ; dar opoziia aceasta se stinse ;u ncetul. 4. La rsrit ns isbucni iari furia n c o n tn icoanelor sub m pratul Leon V-lea A rm ea n u l (813 - 820), care d e c re t la anul 815 scoaterea din nou a im aginelor din Biserici. Acum rencepur cu aceeai furie de odinioar, persecuiile, exilrilei urgiile c r n cene, n contra cinstitorilor de icoane. P atriarh u l W icefor M rtu risitorul ( f 828) din Constantinopole, aprnd oinduirile sino dului VII ecumenic, fu nlturat din scaunul su (an. 815); iar egum enul Teodor S tu d itu l (*j- 826), nc un apSrtor al icoa nelor, ptim i m ulte chinuri din aceast cauz. Lrgia n contra im aginelor continu att sub m pratul Mihail II B albul sau G ngavul (820 - 829) ct i sub succesorul su Teofil (829 - 842). D ar dup m oartea acestuia rm nnd dom nitoare m prteasa vduv Teodora (842 856) n num ele (iului su M ihail lll-le a (8 5 6 -8 6 6 ), ea ca femee avnd ca i Irina alte sentim ente reli gioase de ct ale m prailor iconomahi, respinse ori ce ajutor cerut de persecutorii icoanelor i hotr a se convoca un sinod n anul 842, sub preedinia noului p atriarh Melodie M rturi sitorul (842 - 846). Sinodul acesta ntrind cele stabilite la Nicea, icoanele fur aezate cu solem nitate n Biseric n D um inica T-a a po stului m are, i se statornici acum , ca Dum inica aceasta s fie num it n viitor Duminica ortodoxiei (f| xipiaxrj nfc oqBooHuxg), spre aducerea am inte de trium ful definitiv al dreptei
(rsp. la ntreb. 3, pag. 3 7 -3 8 . S. P. 1845), toi acei cari aduc cult ca lui Dum nezeu, veri unui sfnt, veri unui nger, crucei, relicvielor martirice, vaselor sfinte, evangel iei, etc. Iar n Confesiunea ortodox" (Oq0o8o|o? ojW.oya) a lui Petru Movil, partea III, ntreb. LV iat ce cetim : Este o m are deosebire in tre idoli i icoane, fiind c idolii su n t produsul im ac/inaiunei i al inveniunei omeneti, p re cum m rturisete apostolul cnd z ic e : tim c nici u n idol n u exist n lu m eu (I, Cor. 8,4). Dar icoana este reprezentarea (jtaeuaTaau;) u n u i adevr i are oriijina sa n lume, precum icoana M ntuitorului nostru Hristos, a sfintei fecioare Maria i ale tu tu ro r sfinilor. A fa r de aceasta, pgnii adorau pe idoli ca pe D um nezeu i le aduceau sacrificii, creznd c a u ru l i a rgintul su n t zei, precum a fcut Nabuhodonosor. Cnd ns noi aducem respect i veneraiune icoanelor, n u venerm colorile sau lem nele, ci pe acei sfini, ale cror ifnagini su n t ele, etc. (Mevtal SiacpOQc* elvai dvdueaov tcov elSc6A,a>v xai xoyv slxovtov Siati t scoXa slvai jrMxouam xai efiyr)u-ata r<ov av0Q(OJtcov xa0a> |kiqtuql Xeyayv (a Koq. rj. 6) o Artocrto^o. x. t . L). Ernestus Julius Kimmel, Libri Symbolici ecclesiae orientalis, Jenae, 1843, pag. 308 311. Conf. Le C-te de Grimoiiard, Guide de 1'art chretien, T. I, Paris, 1872, pp. 122-125.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

c n x lin le 1) n secolul XII A lexie C om nenul, pentru a gsi un moliv de J e s p u e re a Bisericilor, se art n contra icoanelor i \ilft pe Ijeon episcopul Ilalcedoniei care i se opuse. F u rtu n a nccasta iii n s trectoare *). De aci nainte, n rsrit nu a mai lost p rigorit nici odat cultul icoanelor; iar n apus a fost din iimii atacat de Calvin n anul 1519 i de L uter n anul 1522, r.iiid se i n l tu ra r pentru totdeauna^icoanele, statuele i cultul liniilor, d n Bisericile acestor reform atori. Mai fu atacat ico nografia apusean i de ctre H uguenoi n a Il-a jum tate a Hnco Iul ui XVI.

25.

Statuele din Biserica romano-catolic sunt o inovaiune i nu au un fundament istoric.


cltff inodul VII-lea ecum enic, dup cum am vzut, nu a ngS H d u it statuele n Biseric i nici nu au fost ele ntrcbuinae :n cult n cele dntiu 5 secole cretine, nici n rsrit, i aici n apus. Cu toate acestea rom ano-catolicii pentru a justifica statuele din Biserica lor. afirm c ele au existat tot deauna n Bisericile cretine i au fost fcute din lemn, aram , piatr, aur, argint, e tc .; iar spre ntemeerea^ acestor afirm aiuni ho provoac la mai m ulte texte patristice. In tre altele aduc ei In m rturie o epistol a lui Grigorie de N a zia n z, din care scot nelesul, c i n tim pul acestui printe bisericesc, arfi fost statuele In cultul cretinesc, lat dar acel text: Cci dac n u se vor arunc afar statuele (dvSQidvieg), zice Grigorie, aceasta ar fi dureros . ii iu c prea d u rero s; dar s n u crezi c despi'e acestea ar fi i'urba , ci despre sperana c lucrurile vor fi m ai bune in viitor 3). C.nrn vedem ns, textul acesta apocaliptic, nu face aluziune de iii. la statuele de pe pieele oraului. Dac ar fi fost vorba de statuele bisericeti, autorul epistolei ar fi ntrebuinat cuvintele "uvfipidvteg x<I)v 8xxt|ou7)v, ori dvftoidvtei; tfjs ExxXrjaiac)). Chiar i iezuitul P etaviu ( 1652) nelege c Grigorie vorbete aci despre datuele p u b lic e 4). 1. A u g u stin n explicarea psalm ului 113 spune lm urit, c statui n Biseric n u su n t , p e n tru c cu aceasta ar fi o ase 1) Vezi i Rugciunea la sfinirea icoanelor, n Molitfelnicul din Bucureti, 1832, p. 518 2) J. B. E. Pascal, op. cit,, pag. 25. Conf. Euseb. Popovici, op. c., Vol. I, pag. 678. 3 ) N a z i a n z Epist. XL1X : O v 8 e y y d v S y i c i v r e x a x e v e x O x j o o v x a i, x o tr e o
< V tvov, e i x a i uA.X.a>g 8 e i v o v t u x y e i x x o v a r| o n a u f i |. m i fie n e g i x o u x to v vom c n jg e v a i x o v X o y o v , o l g : t e ( H

4) Petavius, lib. XV. De incarnatione, cap. XIV, III: Perspicuum est profanas illic statuas intelligi, quae ad magnarum urbium ornamentum in locis publicis collocari solebant.

212

DR. BADEA CIREEANU

m nare intre casa D om nului i templele idololatre x) ; iar Optatus din Mileve, zice c dac in cele d in t iu secole cretine, sar fi zid it temple pgne i sar fi cinstit idolii, ce bine m ai m are ar fi p u tu t diavolul s fac poporului, de ct acest lucru ?z). D ar i romano-catolicul Cassander, extrage n secolul XVI urm torul fapt din nvturile lui Grigorie cel Mare, c chipul lu i H ristos , se obinuia a se picta m ai des in fo rm de m iel de ct n fo rm omeneasc p n pe tim p u l sin o d u lu i al Vl-lea ecumenic, cnd sa stabilit ca pictorii (ut pictores) in viilor s n u m a i ntrebuineze chipul m ie lu lu i dup obiceiu, ci s re p rezinte pe Ilristos in form u m a n 3). Grigorie cel Mare a dar, ne arat c chipul de miel p rin care se nfia M ntuitorul, s fcea pictat , iar nu sculptat; pe lng acestea printele apu sean num ete pe artiti pictores iar nu sculptores i nu n trebuineaz verbul sculpo (a sculpta), ci depingo (a picta). Iat acum ce zic i prinii sinodului Vl-lea ecum enic prin canonul 8 2 : Acela care ridic pcatele lum ei, m ielul, adic H ristos D um nezeul nostru, hotrim , ca de acum nainte s fie n f ia t in fo rm omeneasc i p r in icoane (ev xaiq elxooiv), iar n u ca in vechime n chip de miel (dvri toi) JtaXcuoi duvof' *). Sinodul prin urm are, nu rccom and nfiarea Aceluia care ridic pcatele lumei, prin forma statuelor (avfiQidvieig ori dydlfiaxa), ci prin icoane (exoaiv). 2. Dar aprtorii statuelor, se mai provoac i la acest citat luat d in tro epistol a lui G erm an I patriarhul Constantinopolului ( f 740), pentru a dovedi dreptatea lo r: N u zicem vou aceasta, scrie Germ an n epistola sa, c noi adic vam ndem na pe voi s facei colum ne (ox)\lac) de a r a m ; dar noi a rtm acest lu cru , p e n tru c i obiceiul pgnesc n u a fost lepdat de D om nul, ci a bine voit a se arta p r in el u n tim p ndelungat m in u n e a buntei sale; iar obiceiul care se p s treaz la noi cu sfinenie, n u este n g d u it s fie despreuit 5). Din acest text ns, nu se nelege c Germ an a r fi vorbit de statui aezate n Biserici, ori c le-ar recom anda n acest s c o p ; ci el
1) Augustin, in psalm. CXIII, pag. 1304-1307 edit. Basil., 1569. Optatus, Opera, lib. II, p. 53, edit. Par. 1579: Prioribus saeculis ut templa fabricarentur et idola fierent, quid vestro populo diabolus potuit amplius facere? 3) Georgius Cassander, Consultatis de imaginibus, pag. 974, ed. Paris. 1616 fol. 4 ) Concil. Trull., c. 8 2 : Tov t o v a Q o v t o g tV]v d^agriav t o o xoa^ou djxvoti X q i o t o t ) t o v Oeoil fijitov xaxd xov dvOoomivov jraQaxxfjQa xai iv xcxlq e x o a i v ano t o i I vuv dvri t o v JtaXaiou d|xvot) dvaaxr|X.ova0ai OQouev x. t . X. 5) Germanus, Epistola ad Thomam Claudiopolitanum in act. IV., conc. Nicaen, II: Ou t o v t o Se Xeyouev T||XEg, o jo ts Tdg sx yaXxov o x t| .a g ejuxt)5evetv rm g, aAA* t] |xovov 8t]Xioai, o n xai t o xax eOvixir'iv ouvr'|0eiav |xr| an:ojioit]aajievou toO xu q ou, aXX euSoxijoavTog ev auxtp eju8eixvua0ai ecp5 Ixavov XQovov tt)v avxoO dya0oTT|Tog tt]v 9ai>n0T0VQyav, t o n a p f|ju v evayeaxeQov rnog xpaTfjoav e0og x a x i^ eiv ov^ ooiov.
2)

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

pure c face aluziune la colum na din P a n e a d a 1), ori la ornam en tale din cim itire. Mai departe vorbete de nite colunne(an| a?) cari trebuiau aezate la v run m onum ent profan n frontispiciu, (n lot cazul cuvntul axrjM], i]<;, nu nsemneaz n limba greac In ct column i nici de cum slatue. Nici o d tt nu am fi nclinai a crede c tocm ai acest G erm an ar fi recom andat sta t u t e n Biseric, cnd tim cte chinuri a suferit el din partea iconoclatilor n aprarea icoanelor. 3. ris aprtorii chipurilor cioplite, mai aduc nainte i ucoste cuvinte ale lui tefan episcop n Bostra Araoiei, pentru ii arta vechim ea statuelor n c u l t : Noi, cari m rtu risim despre /in(itete icoane, zice tefan, credem c tot lucrul care este f cu t In num ele lu i D um nezeu, bun i sf n t este; cci altceva este icoana, i alt ceva este sta tu a , adic nchipuirea c e lti ce exist. Ihnnnezeu cnd a f cu t pe A d a m , adic la creai, a z is : s facem om dup chipul i asem narea noastr. i a fctcut pe om ihift chipul lu i D um nezeu. Ce este dar? De oare ct icoana lu i D um nezeu, adic om u l , a devenit o statue (dycd^a), este aceasta n idololatrie i o nelegiuire 9 S n u fie ! 2). Dar nici din aceste cuvinte nu rezult c autorul lor ar fi vorbit de nite statui ou re cari din B iseric; ci n aceste zise s e a tin g statuele de pe pieele publice ale oraului (Bostra din Arabia), cari serveau de o Inim oas mpodobire. Se vede c statuele acestea erau com btute de cineva, iar tefan a a rtat c aceste podoabe ore neti, nu constituesc n sine o idololatrie. Tot asem enea i sinodul Vll-lea ecum enic, cum i sinodul ivI inut n anul 84u 2 precum i toate ornduirile bisericeti din vecliime, nu arat c ar fi fost v ro dat n trebuinate statuele In c u lt; iar m rturiile vorbesc num ai despre pictur i folosul ei in cretinism . in aceste d ntiu opt secole sa statornicit p en tru totdea una norm a sau cluza dup care se zugrvete n cretinism iconografia sfnt. O ric e abatere de la aceast norm , nu intr Iu vederile Bisericii. Stilurile picturale ns, pot s v a rie ze ; nu tot a i linia de urm are fixat de prinii celor 800 de ani. Conchidem deci, c statuele furiate n secolul al Vl-lea i nmulite mai trziu n Biserica romano-catolic, sunt o inovalim e /ia r nu o practic veche cretineasc.

: O i T i v e firj negi x w v i ix u v o w T(ov d y c o v o fA o X o y o v fie v , o x i n v e g y o v x o y i v o u f v o v e v 6 v o j.iu .x i x o i) U ru fi d y a O o v e o x i x a i a y i o v y u o e a x i v e ix f o v , x a i u a , xov11* o ri i ) 6 i o v o x e o G e o x o v A 8 d |x x o u x e o x i e 8 ] n i o v Q y r | o e v > s t a y s * M>it'iou)|AEV u v G o c o jto v x a x e l x o v a x a i x a B o j i o w o a iv t|(au)V . x a i e ito irjO E v d v 0 Q aM iov i: v n x o v i O e o ir x t ; o x i eIxu> v 0 e o ) e a x i v d v 0 QU>no<;, a y a A. | i a t a x i , x o v x e o x i v i iiS i'> /.o/vaxoei'a, x a i d o e p s i a ; (xrj8 a (.iw g y e v o i x o .

1) Euseb., Hist, eccles., VII, 18. 2) Stephan. Bostrens., in act. II, conc. II, Nicaen

y g y a Q

a fS k o q

e n X a o e ,

X ) .o v ya X

214

DR. BADEA CIREEANU

26 .

mprejurrile picturei religioase din secolul IX-lea i pn n zilele noastre.


initindu-se luptele iconoclastice si aducndu-se pace n Biseric prin hotrrile sinodului din anul 8i2, de acum nainte privim la unele nclinri, cnd spre propire cnd spre decadena picturei religioase, potrivit m prejurrilor in cari se alia credina cretin. Imperiul bizantin, ne mai avnd fr m ntrile politice i religioase pe cari le aflm n secolul VII, VIII i pn la jumtatea secolului IX-lea, intr acum pen tru ctva tim p, n tr o epoc de nllorire sub dinastia m acedonean (867 105/). m praii din aceast tulpin, ni se prezint cu dorul de a ntri imperiul, a recuceri unele provincii perdute n tim pul trecut, a nllori arta i tiina, i a aterne dinastiei o temelie solid. Vom vedea dar din cele ce urm eaz a) m ersul iconografiei in orient t i bj propirea picturei apusene. I. 1. Vasile M acedoneanul (866 - 8 S6), de i era nscut n Mace donia din prini sraci, totui prin m eritele sale i prin ajutorul m pratului bizantin Mihail Il-lea, putu s ajung sfetnic m pr tesc, iar la anul 866 Mihail l recunoscu de coleg al su, n condu cerea spornic a statului. Mai n urm (an. 807), Vasile rm nnd singur m prat, se art vrednic de coroana ce purta, prin dife ritele acte de ntrire a m priei, prin construiri de Biserici m ree i prin respectul ce avea ctre nvturile ortodoxe. De aceea la finitul domniei lui (886), gsim o stare m bucurtoare att n m prie ct i n Biserica rsritean. Din scrierea lui Vasile M acedoneanul ntitulat M eteugul de a dom ni i n dreptat ctre fiul su Leon cel nelept, vedem principiile cele nalte ale autorului, n ceea ce se atinge de conducerea statului i ncurajarea artelor religioase J). 2 . Leon neleptul (886 - 911) suindu-se pe tronul p rin telui su Vasile, nc fu un destoinic i priceput m onarh. Co dicele lui de legi ntitulat Basilicale (tu pamixu), este cel m ai nsem nat m onum ent de ju risp ru d en t^ bizantin, n care se pre vd ornduiri politice i bisericeti, ocrotitoare ale tiinei i artei
1) Scrierea aceasta fu publicat n Paris la anul 1584 n latinete i gre cete ; iar n franuzete fu tradus la anul 1590 de Porcheron. Tot Vasile Ma cedoneanul fcu o Colecie de legiuiri vechi n 40 de cri ntitulat Manual dc legi (6 jtQoxeiQog vojiod. Aci erau i multe legiuiri ale sale. Vezi, Zhisman, f'iio (i'l)orcd)t bcv orientat, .wirdjc, . 5 4 -5 5 .

TEZAURUL LITUKGIG, T. 11.

iiu

religioase l). Se tie ct zel i capacitate avea Leon n com pu nerea im nelor i cuvntrilor bisericeti, c t cultiva el nvIurile lilozofice i pictura religioas. 3. Succesorul lui Leon, fu fiul su C onstantin V III-lea l'or/irogenitul ( f 959) un brbat iubitor ele tiin i un pictor distins 2). n arta iconografic C onstantir er lie 'n trecu t n timpul su. A dm iratorii lui contem porani, l credeau superior ult pictorilor cari vieuiser mai 'nainte le ct dnsul, ct i eelor cari au trit n zilele l u i 3). Cu toate c s au pstrat mozaicuri f\ resturi de picturi m urale de la artitii din acele tim puri, totui n ajutorul tiinei Iconografice, mai vin i m anuscriptele cu m iniaturi de pictur lin acea epoc. De i de la Iustinian ncoace pictura nflorise i i cristalizase o uniform itate n lumea cretin, cu toate acestea meterii zugravi din secolul IX-lea i X-lea tritori mai ales n Constantinopole, es pe nesim ite din m a r in e le tradiionale ale tipurilor recunoscute de arta veche m onastic, i ncep a cuta nite forme mai noui i mai libere, nedeprtndu-se ns de norma general b isericeasc4). Gustul acestui tim p er de a se reprezenta natu ra i a se imita pictura pgn greac, dar sub scutul Bisericei i cu aco modrile recom andate de cretinism . Meterii supunndu-se cu ren tului, fur nevoii a m prum uta adesea ori tipurile zeitilor olim pice i rom ane, i apoi a le boteza cu num e c re tin e sc 3). A nc explic faptul cnd vedem pe M inerva zeia nelepciunei, ivindu-se n nite forme elegante i inspirnd pe David s cnte artistic. Alt dat privim lng Isaia o figur - N o aptea- , care il nsoeste n tim pul rugciunei sale. Noaptea este un chip femeesc cu trsu ri m ree, purtnd un nimb cretinesc i un vl acoperit cu stele, a adic cum o vedem la Greci i R o m a n i6). m brcm intea antic la zeitile pgne cum se vede i azi la frescurile din Pompei, este adesea ori transparent, a
1) H eim bach, r. rm. 9iedjt itt 9S)ittelaltcv unb in ber ^eu^eit, S . 319 - 327.

2) Mai muli fii ai mprailor bizantini purtar supranumele de P orfii ogenitul pentru c ei erau nscui n purpur, ori erau primii la natere Intr un steag de purpur. 3) Bayet, Lart byzantin, pp. 115120. Conf. Le V-te Alfred de Caston, Mnsulmans et chretiens, Constantinople, 1874, pag. 82 : La maison macedoniene lunile, apres Leon le philosophe, le fort savant, mais beaucoup trop debonnaire, Constantin Porpliyrog&nete, qui abandotme d abord sa mere, puis sa femme t ses fils, la direction de lEmpire, pour devenirarcliitecte, p ein tre et geographe". 4) Tot n aceast epoc vedem n afar de Constantinopole, o pictur mistic i apocaliptic, fcut mai mult cu linii drepte i cu o nfiare ntuiii coas. Modul acesta de pictare e foarte vechili n cretinism. 5) Bayet, Lart byzantin pp. 148 - 160.-C o n f. C-tede Grimoiiard, Guide li 1art chretien, T. III, p. 505 seqq. Paris, 1872. 6) n frescurile din Pompei aduse la muzeul din Neapole, se vd destule linuri de acest fel, sburnd mai ales n aer. n vara anului 1897 am admirat ndestul n Pompei i Neapole fineea penelului artistic, i imaginaiunea vie a lor vechi. (Autorul). Conf. Le C-te de Grimoiiard, Guide de lart chretien, I. III, pag. 505 seqq.

DR. BADEA CIREEANU

ca s se vad formele corpului. n secolul IX-lea i ]S-lea m odul acesta de im itare se aplic nu num ai la oare cari ligiri biblice, dar chiar la M ntuitorul, sfnta Fecioar, profei, sfni, a ca victorii s probeze prin aceasta c imiteaz gustul e l o r vechi, n ceea ce privete arta, aci se vd toate regulele ap licate la colorit, anatom ie i e stetic; perspectiva ns lipseti. 4. D ar Biserica vznd desfrul acesta n iconografie, ncepu a se ngriji i a pune capt nchipuirilor artistice, jericu lo ase pen tru m intea necoapt i nelum inat. M onahii d n m u n tele A thos i d in diferite m nstiri , se ridicar cu to\ii n con tra picturei destrblate, i se renfiin iari pe la fn ele seco lului X-lea iconografia m onastic. Din acest tim p e iist i un

D o m n u l D o c to r B A D E A C IR E E A N U , A u to ru l T e z a u ru lu i L iturgic, so sete c u v a p o ru l n sf n tu l M u n te Aihos, Jo i se a ra 29 Iu lie a n u l 1904, in c e rc e t ri litu rg ice i p ic tu ra le .

fru m o s m anuscris cu mai m ulte sute de picturi religioase n direcie m onastic, ca o dem onstrare n contra picturei fantas tice din secolul IX-lea i X-lea. n m anuscris M ntuitorul pare a li copiat de pe m ozaicurile din epoca lui Iustinian ; figurile pu st nicilor au o cuttur aspr i imobil ; iar m em brele corpului lor, sunt uscate i tari de m ult ajunare i rugciune. P ictorul autor, nu tie s reprezinte prin perspectiv m ulim ea fig u rilo r; ci el pune chipurile in rnduri unele peste altele, dnd tu tu ro r aceeai m rime. Desem nul de asem enea, nu e tocmai c o re c t1). n fine a gsim iconografia pe la finele secolului X-lea 2). 5. Secolele XI, XII i XIII sunt srace n privina picturei, care ncepe s decad n orient din cauza m prejurrilor vitrege. Din secolul XII n tre alte rm ie picturale, ne-a rm as un preios manuscris pstrat acum n m nstirea Vatoped din m un tele A th o s; iar din secolul XIII-lea avem un alt manuscris, pro]) D'Agincourt, Histoire de l'art. 2) Felul acesta de pictur l gsim n orient pn n zilele noastre.(Autorul).

TE/AURUL LITURGIC, T. II.

217

p rletite a aceleeai m nstiri. Ambele opere de m are valoare, uni m podobite cu picturi religioase coninnc subiecte de felul iiroHfci: pogorrea la iad a M ntuitorului, asce.i, ngeri, voevozi, uni si chipuri din Vechiul i Noul Testam ent. Toate acestea iiinl lu cra te n stilul ascetic din secolele V i VI. Afar de sfinii vnovm cari au figurile m ree, vedem n aceste m anuscrise pe iiHreli cu feele slbnogite, asp re imobile i c i o cututur con!<m)iativ. O rnam entarea pictural e ns foarte b o g a t ; ea const lin clienari aurii i mpletii p rin tre frunze de vi, anim ale, p.irtmi i felurite v ie u ito a re 1). Aceste chipuri a cum sunt ele Irtcute n stilul vechiu bizantin, au rm as de m odel n Biserica ortodox i meterii posteriori nu au avut alt ceva de fcut, de nW sl le "copieze ntocmai. v/C" S rcia iconografic din secolele XI, XII i XIII, mai provine n orient i din cauza nvlirilor cruciate (an. 1095 1291), orliu uite din ndem nurile papale pentru diferile scopuri ascunse. Cruciaii n loc s elibereze Ierusalim ul i alte locuri sfinte din minile Seldgiucizilor i T urcilor dup cum se ludau n faa lumei, aduser m are lovitur Bisericei orientale. Fanaticii c ru ciai avnd dum nie n contra rsritenilor nc de la schism a rea m are (an. 1054), pornir urgia lor mai m ult 111 contra cre1liniei ortodoxe, de ct n contra pgnilor. P e unde clcar bordeie cruciate, aduser cu ei num ai jaf, peire, praf, cenu 1 distrugere total. Drm nd Bisericele ortodoxe, nfiinar n Incul lor Biserici latine. Cruciada IV-a ocupnd Constantinopolul 1 nfiinnd aci im periul latin (an. 12 0 4 -1 2 6 1 ), jefui palatele bizantine, Bisericile, m onum entele i tot ce afl n cale. A ltarul ilinte Sofii mpodobit cu pietre preioase, fu sfv rim a t in buci do aceti d e s fr n a i; amvonul i iconostasul, fur despoiate de mirul i argintul ce mpodobiau aceste odoare sfinte. T ronul patriarhal f u p ro fa n a t de o fem eie d n u ito a r e ; icoanele fur prdate de luxul lo r; m orm intele m prteti de la Biserica liniilor Apostoli, se despoiar de avutul ce conineau. n fine nimic nu rm ase ne atins din m reia artei cretine. Donatitii 1 Arienii de odinioar, nu fur mai cruzi de c t cruciaii elifeera Iori de locuri sfinte. De i M ihail Paleologul restabilete impe riul bizantin n anul 1261, totui el fiind prea slab i am eninat de Turci, nu tri de ct foarte am rt i strm torat de nevoile In care se afla 2). Dup ce ,se stinser cruciatele lsnd n urm a lor o trist aducere am inte, m praii bizantini ncepur iari a mijloci s ir dosgroape arta bisericeasc, din ruinele fumegnde n care o aruncaser fanaticii ce purtau pe pieptul lor crucea lui Hristos. \ :, n secolul XIV-lea m pratul A ndronic IlI-le a cel tnr, n Iimpui domniei lui ( f 1 3 2 8 -1341), ncuraj pe toate cile pictura
1) Bayet, L'art byzantin, pag. 170 seqq. 2) Bayet, L'art byzantin, pag. 220 seqq.

J ltf

DU. BADEA CIREEANU

icoanelor bisericeti i a m onum entelor relig io ase1). Succesorul su lo a n V-lea Paeologul (1341 1391), restaur unele m ozaicuri din interiorul sfintei Solii i orndui a se face m ulte picturi religioase. Tot a i urm aii acestuia, nc au contribuit la renvierea artei bizantine. (> . Dar acum se apropia catastrofa cea m are ntm plat n jum tatea secolului XV (an. 1453) cnd C onstantinopolul a c :u t n m inile Turcilor, devenii de fapt stpni ai orientului i ai unor ri europene. Bisericile cretine mai nsem nate din m p ria turceasc fur despoiate de avuiile lor i apoi transfor m ate n m oschee; picturile se acoperir cu var a cum s a ntm plat la sfnta S olia2) ; icoanele sfinte fur n im ic ite ; iar Bisericile mai mici czur prada focului i distruse din temelie. Teroarea turceasc sa perpetuat de atunci i pn pe la ju m tatea secolului X IX -lea. P ictu ra bisericeasc care nu se mai putea m enine n faa M ahomedanilor, se relugie n m untele Athos, unde se nfiinase nc prin secolul IX-lea o ceat puternic m onahal, creea m praii bizantini i dru ir diferite privilegii, recunoscute n parte att de cuceritorul Mahomed II-lea, ct i de sultanii suc cesori 3). Iconografia nllori i se pstr de m onahi n m ns tirile din acest m unte, n spiritul vechiu bizantin, cu m ulte ndul ciri i mpodobiri estetice. 7. Orientul avu i el pe un Rafael al lui, n persoana l M anuel supranum it Panselin (IIavaeA.qvr) lun plin), vestitul pictor din Tesalonic nscut n finele secolului XV-lea, sau pe la nceputul secolului X V I-lea4). Meterul acesta iscusit i de
1) Din timpul lui Andronic III, se afl azi ntre alte picturi, i o icoan a sfintei Fecioare n mnstireaf Tver din Rusia. Icoana e meteugit zugrvit, i e foarte frumoas ca stil, desemn i colorit. 2) Vezi nota 6 de la pag. 103, Tom. II, Tezaur. Liturgic. 3) Muntele Athos fii renumit i la cei vechi. Pe el erau aezate nainte de era cretin urmtoarele 5 orae: Dion, Olofiscus, Acroaton, Zysus i Cleone. Dup ntrirea cretinismului, monahismul i gsi aci cel mai pitoresc loc de refugiu, linite i rugciune. n secolul IX monahii de aci jucau un rol nsemnat n cele bisericeti. De atunci i pn azi rolul acesta sa meninut pe ct sa putut, n aceast mulime monahal aproape independent de autoritatea patri arhal. Astzi n muntele Athos exist 20 de mnstiri ortodoxe i o mulime de filiale. Dup informaiunile pe cari le-am dobndit n sfntul Munte, n vara anului 1904, cele 20 de mnstiri independente", mprite dup naionaliti sunt: 17 greceti, 1 ruseasc, 1 srbeasc i 1 bulgreasc. Fiecare din acestea are cte un reprezentant n orelul monahal C area ; iar toi reprezentanii la un loc, formeaz C onsiliul ad m in istrativ al ntregului munte Athos. Fem eea nu a avut voe nici odat s intre n acest sfnt Munte. Romnii au aci 2 schituri Prodromul*4 pendinte de mnstirea greac Lavra", i L acul pendinte de mnstirea sf. Pavel"; apoi 5 chilii i 45 colibi. Monahi n sfntul M untesunt vro 14.000 de felurite naiuni: romni 700, greci 4000, rui 8000, bulgari, srbi, etc. 1300. Aceti monahi i fcuser in vechime o mul ime de mnstiri filiale n Romnia, de unde adunau multe venituri. La anul 1864 se secularizar veniturile acestea. (Autorul). Conf. i M. N. Bouillet, Diction, d hist. et geogr., pag. 126. 4) Ghenadieal Rmnicului, Iconografia, Bucureti, 1891, pag. 18.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

219

0 activitate spornic, aduse o schim bare nfloritoare n picin i oriental, m preun bizantinism ul cu n atu ra i produse li acest fel, adevratul tip b ise ric e s c 1). El um plu m nstirile In Muntele Athos precum i toat peninsula balcanic cu .erele s a le 2), lucrate n cea mai deplin elegan c re tin 3). 1 ia acum ce zice pe la nceputul secolului XVIII-lea D ionisie h t rnoagrafiotul, despre acest Kafael oriental: P a n s d in , zice I it misie, lu m in n d cu iscusina m eteugului su, cu u n alt in u r i ca o lu m in cu raze a u rite , a ntrecut i a ntunecat !< toi zugravii vechi i noui *). Iar ierarhul rus Poilirie Us|i*iisl<i, n secolul XlX-lea spune c M anuel P a n selm , a in imi las pictura fireasc n u n u m a i pe preii Bisericilor, da r i !> icoane. Pn la dnsul erau plcute n u m a i icoanele in linii ilrrpta i ntunecoase ca cele vechi de la m nstirea Ivir ; /-'/ din m n a lu i uoar a nceput a se introduce n Athos itnnografia curat care se gsete in vechile manuscrise*). I)e i Panselin, fu num it eretic n arta zugrviei de con ici oporanii lui, din cauza dum niei ce aveau pe el, totui pic iorul acesta a fost o figur m are n orient. De la P anselin se ode c a rm as C H epp.i]vei rfjg ^coyQoupeiap adic un m nu r r i s cluz p entru pictur. M anuscrisul publicat in rom nete de episcopul Ghenadie al Rm nicului, n anul 1891, sub titlul de Iconografia, se zice c are origina n cel fcut de I'auselin 6).
1) Iconograful francez D idron n scrierea sa M anuel diconographie rhn iienne grecque et latina1 1 , II Tom., Paris 1845, susine c Panselin a trit n croiul XI; iar unii iconografi romni copind ideile lui Didron, au mai adaos V i ci un secol epocei lui Panselin, ca s se zic c au descoperit cev?. mai nou. Eu ns, n urma cercetrilor ce am fcut n sfntul Munte Athos n vara .inului 1904, cred c Panselin a vieuit n secolul XVI, cci urmele picturale u imise de la el, concord cu acest secol de nflorire al picturei orientale i occil<ntale; iar n secolul XI i XII era un alt gen de pictur bisericeasc, mult mai rudimentar. (Autorul). 2) Vezi cercetrile mele religioase i picturale fcute n sfntul Munte Allios i publicate n revista Biserica ortodox R om n* din Bucureti, anul \ \ X (1906) n. 8, pag. 930 -945. (Autorul). 3) Ghenadie al Rmnicului, op. cit., pag. 17. 4) ibidem, pag. 18. 5) ibidem pag. 18. 6) n vara anului 1904 aflndu-m n sfntul Munte Athos, am ntrebat Iulie altele i de picturile rmase de la Panselin. n scopul acesta am cercetat iiinstirea Protatul, unde se pstreaz frescurile marelui pictor pe zidurile Bii iicei. Pictura lui Panselin este, dup cum nsu-mi am vzut-o, cam greoae. To tui expresiunile sunt destul de bine reuite. Iar n mnstirea Lavra, am vzut pu uri fcute de Teofan discipolul lui Panselin, i anume n Biserica cea mare n mnstirei. Picturile mai noui din mnstirile atonite : Ivir, Cotlomui, . a., sunt iari hurte frumoase i de o bogie infinit de subiecte. (Autorul). Preotul D aniil descoperi n anul 1674 n lavra s f n tu lu i Sava de lng Ierusalim un manuscris vech iu grecesc ntitulat: Carte despre arta zugrviei iirhtorilor ^domneti i ale Nsctoarei, num ele profeilor, etatea, fizionomia apostolilor i a altor sfin i . Manuscrisul acesta fiind copiat sa adus n orien-

220

DR. BADEA CIREEANU

8 . D irecia lui Panselin a urm at-o n finele secolului XVII-Jea, i nceputul secolului al XVIII-lea, zugravul albanez D avid ( f 1715) distins n m ulte lucrri picturale. Tot n acel tim p sa ilustrat n insula Corfu, renum itul pictor P anaghiotis D o x a r a s 1). Pe David l-a imitat n secolul X V ilI nvcelul su Dio nisie din schitul F u m a , de aci num it i A th o n itu l sau F urnoagrajlotul (1701-1733), autorul unui Lun m anuscris ntitulat Explicarea sau cluza zugrviei (eH eQixrjveia xf\q ^coyoacpEiac). M anuscrisul lui Dionisie servi de cluz m eterilor din aceast ram u r n tot ceeace se atinge de pictura bisericeasc, [conograful francez D idron a gsit acest m anuscris n m untele Athos, la tra d u s n limba francez, i la publicat n P aris la anul 1845 sub titlu l: Manuel diconographie chrotienne graeque et latine. Dionisie fu urm at n meteugul su pe la finele secolului XVIII d e D am aschin, care s a folosit m ult n cariera s a d e m anuscrisul lui Dionisie 2). 9. n nceputul secolului XIX (1806-1816), sa distins n orient ca zugrav, Veniam in din m untele Athos, care a copiat n m iniatur toate produsele lui Panselin din m nstirea P ro ta tu l, R u sicu l i Ililin d a ru l din sfntul Munte, i le-a predat zugravului Macarie. Aceste copii servesc pn astzi de modele pentru iconografia atonit 3). Negreit c afar de aceti pictori vestii, au mai fost n orient i ali contem porani ai lor mai p uin c u n o sc u i; dar despre acetia ne avnd date sigure ne reinem de a-i aminti. Zugravii m eteri ai orientului, se cluzesc de obiceiu si astzi n iconografia bisericeasc de sfnta scriptur, de tradiiune i de m anuscrise vechi de origin atonit ntitulate Erm in ia , adic cluza m eteugului picturei (TI epjjnp'eia tT)c CcoypacpEia;), cu asem nrile i nchipuirile tu tu ro r sfinilor de peste tot a n u l 4). Aci se afl vechea norm iconografic rs ritean, rspndit nc din vechime n toat Biserica ortodox. Fie care Biseric ns, a introdus cte o mic schim bare de penel n pictura e i 6)
tul Europei de predicatorul Macarie; iar n anul 1697 a fost dus astfel n mun tele Athos, de unde lundu-1 Ruii l-au tradus n limba lor i l-au publicat n anul 1867. Conf. Ghenadie al Rmn., Iconogr., p. 16. 1) Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, op. cit., pag. 19. 2) Manuale de pictur cari reamintesc pe acela al lui Dionisie Atonitul, au fost cu sutele prin mnstirile i casele boerilor romni. Sau perdut ns mai toate cum sau perdut attea bogii romneti. 3) Ghenadie al Rmnicului, op. cit., pag. 20. 4) Unul din aceste manuscrise fr pictur ns. e publicat i n rom nete de Ghenadie episcop al Rmnicului ( 1898) sub titlul Iconografia", arta de a zugrvi templele i icoanele bisericeti, Bucureti, 1891. Manuscrisul acesta de i sa aflat n limba romn, totui el i are origina n cele compuse n gre cete, poate chiar n cel fcut de Panselin (sec. XVI). Acesta a alctuit Erminia pe temeiul vechilor manuscrise greceti din secolele anterioare. Conf. Sever Mureianu, Iconologia cretin, Bucureti, 1893, p. 11 i 53. Asem. Dr. Elie Miron Christea, Iconografia, Sibiu, 1905, p. 6, 7 i 74. 6) La romano-catolici ntre Erminiele picturale publicate, se gsete mai

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

221

B iserica ro m n stnd in legtur cu m onahii din m .m /<7< t Xthos p rin pietatea D om nilor ro m n i, a imitat m u lt c a nonii p ictural atonit. n m nstirile atonite se gsesc m ozaicuri vechi, pic:uri In frdscuri de m are valoare, icoane de lemn i m anuscrise cu h'kuIb picturale i figuri religioase. A lturi de figurile sfinilor, vndem adeseaori n Biserici, filozofi i eroi greci din tim purile pugnism uluix) In ceea ce privete caracteristica picturei bizantine, e tiut ii oi esprim pacea sufleteasc dup care alearg tot omul, i Inl.H ur im aginaiunea trupeasc. Do aceea vedem in iconografie niut ura lungrea, ascetic, aspr, fizionom ia cugetativ, ochii uplecai in jo s, n asul lung i subire, ca s exprime ajunarea, j ura str n s, brbia strm t, prul i barba crunte. Coloritul >i observ s fie nchis i estetic. De i rom ano-catolicii com bat felul acesta de iconografia 2), liilui ideile evangelice se esprim mai bine prin acest model li' p c t u r 8).

II.
n apus, din secolul IX-lea i pn azi, pictorii cutar a Imita mai m ult natura i a da chipurilor o nfiare energic ni vioae*). l . n evul m ediu i parte din cel m odern, e drept c gsim In rile apusene, dar mai ales n Italia, pictori cu talente m ari, lotui n fantazia lor artistic, nu p e rd u r d in ved erea da sfin ilor* adesea ori o nfiare profan i cam deprtat de medi1.1 l imiile evangelice. n ajutorul im aginaiunei pictorilor apuseni, venir poeziele religioase ale lui B runetto L a tin i (n. 1220 y 1294) i mai cu seam ale florentinului D ante (prescurtat din D urante) l lighieri (n. 1265 1321). Divina comedie a lui Dante, com pus n versuri italice de m aestrul poet, cuprinde n sine cele 11oi p ri: iadul, purgatoriul i raiul, descrise n cele mai vii m io ri5) / De aci pictorii apuseni se inspirar n m are parte,
t unoscut aceca a lui J. B. E. Pascal, n dou volume, Paris, 1856 sub titlul Institutions de lart chretien". 1) Cteodat vedem i pe murii bisericilor din Romnia, filozofi i eroi roci, dup felul picturei atonite. 2) LejC-tede Grimoiiard de Saint Laurent, Guide de lart chretien, etudes dVsthetique et d iconographie, Tom. I, Paris, 1872, p. 100 seqq. 3) Arheologii cred c pictura bizantin fix i imobil i are origina n vechea pictur egiptean i asirian. Ei ns nu au dreptate. Dar ori de ce piovenien ar fi aceast pictur, ea e raional i cu drept cuvnt introdus n i uit, pentru ca piosul s cugete la persoana nchipuit, iar nu la frumuseea Icimectoare a icoanei, cum fceau idololatrii. 4) Eu voiu arta aci pe pictorii apuseni cei mai nsemnai n ir chronolo gic, iar nu dup coalele din cari fceau ei parte. (Autorul). 5) Iadul lui Dante cuprinde 34 cntece; purgatoriul 33; iar raiul tot 33 Ic cntece. Conf. Dante, La Divine comedie, Paris. (fin. sec. XIX).

DR. BADEA CIREEANU

pentru a d tot sborul im aginatiunei att asupra acestor subiecte, precum i asupra altor figuri religioase. Nu puin contribuir la insp iraiunea zugravilor occidentali, i scrierile renum itului llorentiu loan Bocacio (n. 1313 f 1375). In tim pul acesta lu cr n Flo ren a pictorul vestit Giotto (n. 1266 -J-13341), i dup el lini su G iottino (n. 1324 f 1356 s). Am ndoui fiind adpai din fntnele celor trei poei, fur m ult influenai n compozitiunile lor profane i bisericeti. Pictorul toscan C iovanni da Fiesole (num it i Beato Angelico , n. 1387 f 1455) fu mai puin cunos cut n tre artitii de specialitatea sa. Tot asem enea sunt de am in tit, florentinul Massacio (n. 1407 f 1443) i veneianul A n d rei Verrochio (n. 1422 f 1488). In secolul X V se vulgariz pictu ra n uleiu (de llam andul Jean Van Eych 7 1441) i se ddu astfel un nou sbor acestei a rte ; unii ns susin c acest fel de pic tur er cunoscut i m onahului Teofil din secolul XI. 2. In secolul XVl-lea eir mai cu seam din snul Italiei atia pictori renum ii, n ct nici un secol anterior ori pos terior, nu a fost de aceeai m sur cu tim pul acesta, n ceea ce privete num rul artitilor zugravi i valoarea lucrrilor lor. V eneianul Giorgione (George Barbareli n. 1477 * { * 1511), se dis tinse n frescuri, cari ns sau ters din cauza vrem ilor i a intem perielor. Unele tablouri lucrate de Giorgione se pstreaz ns pn azi. Tot n Veneia lucrar i fraii G entiliu B ellini (n. 1421 *j- 1501) i lo a n B ellini (n. 1426 7 1516). Iscusina aces tuia din urm se vede mai cu seam n tabloul su .Sfntul Zaharia. D ar mai nsem nat fu florentinul L eonardo da Vinci (n. 1452 f 1519), care sa ilustrat ca pictor, sculptor, m ecanic, inginer, arhitect, poet i m uzicant. n tre num eroasele sale lu crri de pictur, mai de valoare este sfnta Cin 3). Pe toi pictorii m oderni ai lumei i-a ntrecut ns italianul Rafael Sanzio (num it Horner al picturei) nscut n anul 1483 i m ort n anul 1520 n etate num ai de 37 de ani, din cauza m uncei lui escesive, dar mai cu seam din causa plcerilor lu m eti4). n anul 1508 Rafael m erse la Roma i pict n frescuri alele Va ticanului, cari dccoraiuni valoroase se pstreaz i a z iB ). De la acest Hom er al picturei m oderne, au rm as m ulte i n en tre cute lucrri geniale conservate i acum n muzeele din lume
1) De la Giolto care fu un bun amic al lui Dante, au rmas multe tablouri pstrate i azi n muzeul Luvru din Paris; iar un mozaic care represint umblarea lui Petru pe ap" se pstreazi n Vaticanul din Roma. 2) In vara anului 1897, am vizitat bogata pinacotec de pe marginea rului Arno din Florena n care se pstreaz multe tablouri de valoare, rmase de la Giottino i de la ali meteri. Tot atunci am cercetat i pinacoteca din P alazzo P itti care e n apropiere de rul Arno. (Autorul). 3) Pinacotecele europene conin multe lucrri de ale lui Leonardo da Vinci, n muzeul Luvru din Paris, am vzut n anul 1897, pstrndu-se 9 tablouri (Autorul). 4)M. N. Bouillet, Diction, univ. d hist. et de Geograph., Paris, 1850, pag. 1483 5) In anul 1897 am vzut n Palatul Vaticanului din Roma, aceste lucrri ale lui Rafael, admirate de lume. (Autorul).

TEZAURUL

LITURGIC, T. II.

i*. Midona pstrat cu ngrijire n pinacoteca din D re s d a 1), ,\rh;m $elul Mihail aruncnd pe ngerii nesupui n iad, prinii M ntuitorului, . a. El a n tru n it n lucrrile sale compozii unea, Iasomiiui, coloarea, expresiunea, vioiciunea, natura i irlealal. I't'rutjbi (ii. 1446 f 1524) Profesorul lui Rafael, fu de o nsemh.

V e stita icoan, a M aicei D om nului cu F iu l s u n b ra e , p a p a S ixt V -lea * > l sf n ta V a rv a ra n genuchi, fcu t de m are le p ic to r Rafael Sanzio ( f 1520!. O riginalul se afl p s tr a t cu o scu m p n g rijire, in p in a c o te c a d in o ra u l D re sd a (Germania), p e c a re am c erc eta t-o Jo i 18 Iu lie a n u l 1891. (A utorul).

1) In vara anului 1891, am privit acest tablou de mare valoare pstrat n una din camerele pinacotecei din oraul Dresda. In tablou se reprezint sfnta 1ecioar cu pruncul n brae plutind n n o u ri; episcopul roman Sixt V st n gcnuchi n partea stng; iar sfnta Varvara st n dreapta cu capul plecat spre sfnta Fecioar. La picioarele sfintei Fecioare se vd doui ngeri privind spre Doamna lor. Operile lui Rafael sunt preuite cu sume fabuloase. A d. e. n anul 1897 am vzut n galeria naional" din Londra un mic tablou reprezen tnd pe sfntul Nicolae, cumprat de un Englez cu aproape 2.000.000 de franci. Tabloul er lucrat de Rafael. (Autorul).

'Z'l'i

DR. BADEA CIREEANU

ntate mai mic de ct elevul su. Perugin se ocup cu lucrri in frescuri din cari se mai pstreaz i azi n Perusa, Florena i in Vaticanul din Roma. G erm anul Albert Durer ( f 1528) a fost un m eritos pictor dar mai ales sptor (gravor) iscusit. De o valoare cunoscut fu i lom bardul Coregio (n. 1494 j* 1535), cu toate c el a introdus prea m ult gustul lum esc n picturile bisericeti. Iat cum descrie Valentin Thalhofer tabloul Iisus H ristos i duce crucea sa lucrat de Coregio : Vedem aci in 'persoana M ntuitorului, zice Thalhofer, un t n r elegant i cu nite tr su ri fizionomice foarte fin e; el are o in u t m rea i c u t tu ra ochilor foarte dulce, nzestrat cu linitea ce pare a fi, studiat naintea oglinzei. M ntuitorul i poart crucea cu m u lt nlesnire i privete spre noi intenionat ca s lu m esem plu de la d n su l *). Este drept c Coregio a voit s dea un ideal de frum usee prin figura M ntuitorului, dar nu trebuea s-i dea nsuiri pe cari Ie vedem la eroii profani. Alt dat pictorii apuseni fac din figura lui Joe, chipul lui Dumnezeu T atl; din figura Dianei, imaginea sfintei Fecioare ; iar din eroii clasicism ului, pe sfinii Voevozi s. m. d . 2); n fine m eterii din apus au cutat s ncnte prin penel ochiul privitorului, i s-i a rate m eteugul n toat fantazia. Mai puin cunoscut pe terenul pictural fu Salviati (n. 1510 j 1563). El lu cr la mpodobirea palatelor din Florena, Roma i Veneia. D ar un m aestru aproape de acelai m erit ca al lui Rafael, fu Michel Angelo Bounaroti (n. 1474 *{*1563) distins nu num ai ca pictor, dar i ca arhitect i sculptor. n tre lucrrile lui de valoare cari exist i azi, e i pictura de pe bolta capelei Sixtine din palatul Vaticanului din R om a; iar preii capelei sunt mpodobii cu lucrrile altor artiti din secolul X V -lea3). De o valoare nsem nat fu i conductorul coalei veneiene Tiian (n. 1477 -;* 1576). Mozaicurile de pe frontispiciul Bise ricei sfntului M arcu din Veneia, nu sunt fcute de ct dup desem nurile lui T iia n 4). De la el au rm as tablouri ca d. e. trium ful Iuditei, sfnta Treim e, sfnta cin, biciuirea M ntuito rului . a. Mult cunoscut lu i Paul Verones (n. n Verona n an. 1528 j 1588). De la el au rm as ntre m ulte alte opere, nunta din Cana Galileei. 3. n secolul XV ll-lea gsim mai mic num rul pictorilor apuseni. n tre ei se disting neapolitanul Michel Angelo A m e1) Valentin Thalhofer, &anb6urf) ber ftatiol. Siturg I. 93. 1883, @.449 (Jiu lueidjlidjer feirtcr yung(irtg m it fcinen toeidjtidjcn ,8*t9cn' in Hornefim it>eid)(id)ev mitung, mit iucid)Ud) blicfcttben Slugen, in luetdiUajcr, bor bcni piegel einftubirter SRulje," it. f. iu 2) Ibidem. 3) Capela aceasta pe care am vzut-o n anul 1897, a fost construit sub episcopul Romei, Sixt. IV in anul 1473, chiar n palatul Vaticanului. Ea e renu mit numai din cauza frescurilor lui Michel Angelo. (Autorul). 4) Tot n anul 18^7, am vzut aceste mozaicuri cnd am cercetat ntregul ora Veneia. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

220

utilii <U Caravaggio ( f 1609), apoi flamanzii P a u l Rubens ( i. I *77 * |* 040) i Van Dyck (n. 1599 f 1641). Operele acestora se piiMlreai in pinacotecele din Paris, Londra, Bruxel, . a. 1). A p)i liniii p) ispaniolii Ribera ( f 1656) i Velasquez (n. 1599 7 1660), im- Irarcezii P o u ssin (n. 1594 f 1665) i pe olandezul R eniinindt (n . 1606 * J * 1674), supranum it Raaelul nordului. OpeH'ln acestui din urm artist, vzute de aproape, au un el'e^t Mindiociu p rin n o durile i globulele rm ase intenionat din vD. In. V izute de departe ns, au un efect im puntor, de i su n t n u n lipsite de gust. Cunoscut fu i ispaniolul M urillo (n. ;n ' m ila .608 } 1682), cum si francezul Charles L ebrun (n. 16:9 i 16900. 4. In secolul XVIII-lea se distinse neapolitanul Giordavo I uca (n. 1632 f 1701) i francezul R ig a u d (n. 1659 j* 1743). De Iu ncosla au rm as v ro 200 de tablouri cu chipurile persoanelor htnrice Apoi aflm pe francezii Jean-B aptiste (7 1745) si N atoire ([ 1777). 5. n secolul XIX.-lea nc s'au ivit m uli pictori meritci Im npus, d ar nu m enionm de cat pe cei mai nsem nai d n ' 1 ,\e aducem prin urm are am inte de belgienii J. L . David i (, 11 slav W appers ( f 1874); apoi sau distins n frescuri bava1r/ii Sehnorr, Hess, Kaulbach, H erm ann, . a. Tot a su n t nsem nai pictorii germ ani B ernhard Neher, I ilip Foitzl Ghisbert, Fluggen, etc. F ran cia e representat prin n iiumitul m eter Jacques-Louis D avid (1 8 2 5 ), Gdrard (-{ 1837), Ingres ( 7 1867), etc. Olanda nc num r pe Ilodges, Van S try, Schotel (7 1848), W'aldorp, Rosboon, . a. Anglia de asem enea nu a rm as 111 urm, ci ne pune nainte pe Sam uel P ro n t (7 1852), Westall, Ih iggs, . m. d. coala italian care er odinioar la nlim e, ncepe acum s se coboare. Pictura pe ferestrele i uile de sticla ale Bisericilor apummo, se strecur i n Bisericile ortodoxe. Acum mai pretutindiuoa vedem i n rsrit picturi de acest fel. De altfel efectul i> foarte frum os n razele soarelui. Din acestea se vede c apusul a fost destul de m nos n privina artei picturale, p en tru c m eterii zugravi fur ncu1) nsemnat este i Guido Reni (f 1642) foarte productiv n arta sa, cum ,.i F.mtache I^su e u r zis i Rafaelul francez" (f 1655) meter n compoziiunile de-,cmnului religios; tot a i Jacques B lanchard (sec. XVII) supranumit Tiialllil francez", suedul David Clocker d Ehrenstral (sec. XVII) i danezul Abild1w ard (sec. XIX), care a exercitat o mare influen asupra marelui sculptor Thorwuldsen (f 1844) din Copenhaga, ale crui lucrri le-am vzut i eu n anul IH 'K S n muzeul care poart numele lui. (Autorul). Cunoscui sunt i pictorii rui Lessenko, AkemofJ, Uyriumofj , Mathveeff, V a., din sec. XVIII. Conf. N. E. Idieru, Istoria artelor frumoase, Bucureti, 1898. 2) In secolul XVII-lea apare i pictura n colori pe sticl, n Anglia i I u n c ia ; iar de aci se ntinse n toat lumea n arta bisericeasc i profan. Ea e lucreaz n Biseric pe ferestre, ui, engolpioane, cruci, ornamente, . a.
Ihr. Badea C ireeanu T ezaurul Liturgic.

15

ragiai att de clerul bisericesc ct i de suveranii statelor. Dar din secolul IX-lea i pn azi, nici chipurile cioplite (statuele) nu rm aser mai pe jos n Biserica latin. Statuele se nm ulir ntru att n templele romano-catolice, n ct n luntrul lor vedem mai m ulte chipuri cioplite de ct icoane. Fapta aceasta ns st n contrazicere cu nvturile i practica veche bisericeasc, dup cum am artat aceasta n 25 (pag. 2 1 1 - 213 T. II, Tez. L it.1).

27.

nchipuirea lui Dumnezeu Tatl.


n cretinism nc din vechim e sa nfiat prin icoane nu num ai sfnta Treime, adic cele trei fee ale Dum nezeirei m preun, dar i (ie care persoan n parte. 1. Protestanii lepdnd din Biseric icoanele, au cutat ca prin m rturii patristice tlm cite arb itra r, s dovedeasc c pn prin secolul VIII-lea nu sau nfiat prin pictur per soanele Dumnezeirei. P en tru scopul acesta urm aii lui Luter i Calvin se provoac la epistola lui Origen adresat lui Celsus, n care zice c De i u n ii susin c idolii n u su n t D um nezei, ci ci su n t n u m a i nchipuirile zeilor adevrai i simbolele lor, cu toate acestea a se nchipui chiar i lucrul m in ilo r D u m nezeirei, aceasta este strein i neobinuit la noi 2). D ar aceste cuvinte ale lui Origen sunt scrise n secolul lll-lea cnd pgnism ul er n floarea lui, i cnd idolii fcui de m ini omeneti, erau cu pietate adorai de pgni. Team a lui O rigen er a dar s nu cad i cretinii in idololatrie. i dac el se ferete de icono grafia Dumnezeirei, pentru respectul ctre ea, de aci urm eaz c trebuia s existe, cel puin simbolic, cci nu se com bate de ct ceea ce este n fiin. P rotestanii se mai provoac i la explicarea psalm ului 118 fcut de Am brosie al M ediolanului. D ar iat ce zice acest printe
1) Puin serios e i faptul cnd vedem n apus pe la respntiele drumu rilor, rstignirea M ntuitorului n chip cioplit, cu piroane de fier nfipte n picioarele divinului Rscumprtor, cu cletele de fier agat de braele crucei, mpreun cu lancea i toate instrumentele ntrebuinate la rstignire. Tot aa de copilreasc e i representarea Mntuitorului prin chipuri de m iei, cu stegulee roii atrnate Ia dreapta, ori cu o cruce purtat la o parte. Aceste \chipuri se vd de vnzare la cofetrii, prin pieele publice i blciuri rurale. Dar preoii latini mai njosesc cultul i prin aceea, c n oraul Palermo din Sicilia, n ziua de 15 August, ei mpodobesc o statue n chip de mireas, cu raze la cap, o culc pe un catafalc, i apoi o poart prin ora cu cntece, steaguri i tmeri. Poporul nsoete cu umilin procesiunea. Aceasta nchipuete Adorm irea sfintei Fecioare . Iar n orelul N ervi de lng Genova (n Italia), la ziua sfntului Ila riu , patronul Bisericei de pe colin, preoii romano-catolici, poart prin ora statua acestui sfnt, cruia i se nchin poporul; statua clatin din cap, printr'un mecanism oare care. (Autorul). 2) Origen. Adversus Celsum, lib. V II: Kcv tivei; 5e fii] Tutd cpaoiv slvai xoug Oein?, aXX x < T > v dX^Oivtov, xtjxemov auj.ipoXa x. t. X.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

;puseuri: P gnii se nchin chipurilor de lemn jje care le <red im aginea lu i D um nezeu ; da r im aginea lu i D u n n e ze u cel n e v z u t, n u este n ceea ce se vede, ci negreit in ceeice n u se v e d e 1). Aci ns A m brosie nu tgduete existenta picturei Dumnezeirei 111 cretinism , ci com bate idololatria pgnilor. C ontrarii icoanelor mai aduc n susinerea lor un citat lin tra tatu l lui A ugustin De fide et sym bolo; iat Lcel c it a t : \ st fe l (tale) n u este n g d u it cretinului a aeza in Biseric im a g in ea lu i D um nezeu cel n e v zu t, ci m a i m ult ,n in im , u n d e in adevr este tem plul lu i D u m n e ze u 2). Augustin ns p rin cuvntul astl'eb (tale), poate a neles pe un tim p aa le vitreg sau n acest chip, nu e bine a aez icoana Dumnezeirei de ct n inim a cretinului, unde e Biserica lui D um nezeu. Negreit c A ugustin care a trit n finele secolului IV si n ceputul secolului V-lea, n trun tim p adic destul de furtunos n \ frica cretin, unde erau lupte crncene cu Donati:ii i ere ticii de tot felul, a observat poate c cretinii, se nchinau icoa nelor lui Dum nezeu departe fiind cu inim a lor de cel nchipuit j.c icoane. D ar cum c erau icoanele Dumnezeirei n Biseric, Mar A ugustin o afirm c a n d e l le oprete de a mai ti n locaurile sfinte expuse jefuirei i profanrei dumanilor. Protestanii mai adaog n folosul lor i un text din epis tola lui Grigorie JI-lea al R om ei (7 1 4 -7 3 1 ), ndreptat ctre I ron 111 Jsaurul, n care autorul ei se ntreab a s tfe l : Pentru rr j> e Tatl D o m n u lu i n ostru lisu s llristo s nu-l n f i m ochilor i n u-l nchipuim p rin z u g r v itu r 9 i apoi tot GriHorie rsp u n d e : p e n tru c cine este el (Tatl) noi n u ti m ; (fi firea lu i D um nezeu a se face vzut, a se explica i a se 11 gravi, nu se poate *). D ar aci Grigorie arat c om ul nu ohIo n stare a cunoate deplin pe Dum nezeu i nu tie cum 'Nle el. Totui o imagine a Dum nezeirei, cretinul a avut-o din timpurile cele mai vechi, ntem eiat pe nvturile sfintei scrip turi i ale Bisericei. Tot aa Luteranii i Calvinii aduc un citat din epistola l-a II lui German l- iu al Constantinopolului ctre L e o n tie : N o i mi facem, zice Germ an, nici chipul D um nezeirei celei nevzute, nici asem narea ei, nici um bra ori figura ei, d a r nici n u /mtern a ti i a nelege treptele nalte ale sfinilor ngeri, nici a le cerceta 4). G erm an ns voeste s zic aci, c noi nu ir ' #
1) Ambros. ad psalm. 118, n. XII: Gentiles lignum adorant, quia Dei imngincm putant, sed invisibilis Dei imago non in eo est, quod videtur, sed in < < > ntiqtie, quod non videtur. 2) Augustin. De fide et symbolo, c. V II: Tale simulacrum Deo nefas est 1 lit istiano in templo collocare, multo magis in corde nefarium est, ubi vere est templum Dei. 3) Gregor. II, Epist. I ad Leon. Isaur in conc. Nieaen. I I : Cur patroni Domini lesu Cliristi non oeulis subiicimus et pingimus? Q uoniam quis sit non novimus; deique natura spectanda proponi non potest ac pingi. 4) German. Epist. I ad Leont. in act. IV conc. Niczen. II : OuStxfj? Miiyutou Oeotrjxo^ exova, f| oiotcana, ax^^a, i) n.OQtpTjv tiva dbiotunounev t|v

228

i D R . BADEA CIRESEANU

tim cum este chipul lui Dumnezeu i ornduirile ngereti, i nu le facem de ct dup priceperea noastr. Se tie de altfel c German a fost un mare contrar al iconoclatilor. Contrarii icoanelor se mai ntemeeaz i )e aceste cuvinte luate din tratatul lui loan Damascen De fide orthodoxa : Cine poate s fac chipul lui Dumnezeu celui nevzut i fr corp, care nu se 'poate descrie i nu are nici o form? 1 ). Aci ns Damascen admir a tot puternicia divin, iar nu tgduete icoanele ei, cci tocmai el a aprat clduros iconografia n timpul iconoclatilor. 2. Dar acum iat ce mrturii aducem i noi n contra p testanilor, pentru a dovedi vechimea iconografiei Dumnezeire! n cretinism. Sfnta scriptur a Vechiului Testament ne spune c Iehova sa artat lui Moisi pe muntele Sinai ncungiurat de un nour des din care se auzeau tunete i fulgere 2 ). Alt dat Moisi afirm c degetul lui Dumnezeu l mntuete i cu mn tare (T p in?'?) la scos pe el Iehova din pmntul Egiptului 3 ). Apoi n psalmul 118, v. 15 16, cetim c dreapta lui Iehova nal, dreapta lui Iehova face fapte mari *). Pe temeiul acestor cuvinte cretinii din secolele prime, pictau pe Dumnezeu Tatl n forma unei mini izolate eit din nouri. Monumentele celor dntiu patru secole sunt proba puternic a acestor afirmaiunir > ). Cei vechi pictau Botezul Domnului, fcnd ca s apar din nouri mna Printelui Ceresc. Adesea ori mna divin ine asupra capetelor martirilor, coroana vredniciei lor. Pe unele monede ale lui Cons tantin cel Mare, se vede o mn cereasc dndu-i ajutor ). Mna astfel nchipuit, sau cum zice Biserica degetul lui Dumnezeu, a representat n cretinism puternicia divin. Marele Vasilie nc mrturisete iconografia general a Bisericei i se nchin ei cu cel mai adnc respect7 ). S ascultm acum pe Ciril al Ierusa limului vieuitor n secolul IV-lea, s ne spue el lmurit n catehesa Vl-a, cum se zugrvea Dumnezeirea n timpurile cele vechi ale cretintei: Muli i-au nchipuit multe (despre DuirineouSeoumTvv x < > v dyicoy dyyeA.a>v at T^xEQt^ouOai xd|eig oute xatavoev, ovts Biyviaotti oXoog io^otiatv. 1) Damascen. De fide orthodoxa, lib. IV, c. XVII: Totf uoydxou, xai. docouatoxi, xai d7teQiygdjtxov xai do/ri^axioiou BeoO xi tvvaxai jtwuipaaBcn (i|xr]{ia; x. x. k. 2) Exod. X IX , 16. Iar urmtoarele cuvinte din loan 1,18 : Nimine nici odat n'avzut pe Dumnezeu; cel unul nscut Fiiul, care este n snul Printelui acela ne-a spus nou" se neleg c nimine adic na vzut pe Dumnezeu n toat strlucirea sa, de ct numai Iisus Hristos. Vezi i Exodul 33, 20. 3) Exod. XIII, 16. 4) Psalm. 118, v. 16: H TUffy H1IT ,Ti.T 5) Martigny, Diction, des antiquites chretiennes, Paris, 1889, pag. 247. 6) Euseb. De vita Constantini, IV, 73. 7) I. P. Migne, Patriologix cursus completus, S. gr., T. XXXII, n. 462 463, pag. 1099, Basil. Magn. Epist. ad Iulianum Apostatam.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

>eire), zice Ciril, i toi au greit. i muli au crezut ci Dum nezeu este foc mistuitor (potrivit cuvintelor din Exod, X III, 21 u Deuter. IV, 24); unii au crezut c e in chip de om zu aripi <ap cum prea bine zice Scriptura, dar ru neleasa de ei: sub acoperemntul aripelor tale afiu scparea mea (psalm. 17,8). Dar puterea lui care acopere totul, se nsemneaz oare cu i urnele aripelor ? Altii-l cred a avea eapte ochi dup cum m e : seapte ochi ai Domnului privesc pe tot pmntul (Zahar. IV, 10). Iar dac numai cu eapte ochi privete el toate cele c sunt i vede aa dar n parte, iar nu totul, aceaUa a se :ice cu privire la Dumnezeu, ar fi. o blasfemie; cci pe Dum nezeu trebuc a-l crede ntru totul perfect, dup cum zuc MnI litorul: Tatl vostru cel din ceruri perfect este. (Mat. V, 48 *). /toi un text mai neles gsim la Paulin de Nola (f 431) in pistola lui a XH-a ctre Sever cu privire la iconografia Dumne/ lirei: Trinitatea strlucete intrun mister deplin, zice Paulin. Kristos st n chip de m iel; vocea Tatlui rsun din cer; < < < > sfntul Spirit se pogoar n chip de porumb 2 ). Emeric David, Raoui Rochette, Pascal, i ali arheologi de astzi, iustin cu drept cuvnt, c abia n secolul IX pictorii au eit din tiinbolismul de pn aci, cu privire la persoana Creatorului, i au nceput nfia pe Printele Ceresc, sub forma omeneasc a unui l.Urn ncrcat cu venicia, potrivit cuvintelor profetului Daniel: Si a ezut Cel vechiu de zile, al crui vemnt er alb ca .* iipada i perii capului su ca lna cea curat (Dan. VII, 9 3 ). I'n temeiul acestor cuvinte, Creatorul a toate, se zugrvete n hipul unui btrn, mbrcat n veminte scumpe clasice, cu ;ipul gol, eznd pe scaun i innd n mna dreapt sceptrul puterei eterne, dup cum zice Daniel: Tronul su er ca para focului i roatple sale ca focul cel arztor... mii de mii (de ngeri) ii serveau i miriade de miriade edeau cu fric naintea Im (Dan. VII, 9,104 ). Dumnezeu Tatl se mai nfieaz stnd p i< globul pmntesc (pentru c al lui este pmntul i plinirea
1) Cyrill. Catech. VI. Migne, Patr. curs. compl. S. gr., T. 33, n. 91, C ii' r )t>0 551 : E<pavxd<maav jtoXXol JtoMd, xal idvxeg d Jtoxexux'tixaoi xai > i fii vn{> evof.uaav elvca xov 0eov exepoi e rtxeQooxov d)g uvOiamov, 8id to ,'i yiiu<(>0ai nev xaX>s, voeoGai 8e xaxiog xo, ev ax ent) t<uv itxeQU Y^v 00 u i*m r ji ciaeig (ie (ps. 17, 18)... Tfj yQ (pQOvgr]zixTig auxoti Swdfieco eg Ai>|ipuv0|jivr)g... oi 8e erexa iHfOci'Ajiovg exeiv aijxov eljxelv etoXurioav, 8id to yt yydijjOrai e n i 6qp0aAno i x v p lo u ejti(3.ejtovx eg erci Jtdaavx riv y ijv (/lU'liar. IV, 10). El yg enr 6<p0aA.[i.ov novovg ev ^epei jreQixeixai, fieptxov ii(.n to (Uejceiv auxtp xai o v > JtavxeXeg- ojrep ejti 0eo eyeiv 8va<prin6v toxi t o v yoy Oi ov xeXeiov ev jroiv elvcu 8e moreveiv, xaxd rrjv xoft Stoxfjpog < payW |v xi|v h youmv o I l a x T j g vjitov o o v p a v io g xeA.ei.6g eoxi' (Mat. V, 48). 2) Paulin. Epist. XII, ad Sever.: Pleno corruscat Trinitas mysterio; stat < Iu Mus agno; vox Patris ecelo tonat; et per columbam Spiritus sanctus fluit. '$) Dan. VII, 9. Conf. Apoc. 20,4; Ps. 90,2; Ps. 104,2; Apoc. 1,14. Conf. l i ml , instit. de Tart chretien, T. I, p. 47. I) Dan. VII, 9,10. Conf. E/ech., 1,15. Alii l pictau sub chipul unui tnr, lntrinnAnd ca El e tinereea etern. (Bottari, Tav. 84, 87, 89).

DR. BADEA CIUEEANU

tini cari aduser cu ei insignele mprailor Romei, aduser i nimbul pentru persoana lor x ). Pentru c nimbul mai e i simbolul luminei, de aceea pic torii cretini l fcur de coloarea aurului i coloarea alb. Mai pe urm cnd el dobndi semnificarea sfineniei, rmase n obiceiu numai pentru persoanele sfinte, i se nltur de la profani2 ). n apus nimburile nu au avut totdeauna forma rotund, ci mpraii carolingi au avut-o pe capul lor n forma patrat; iar sfinii adesea ori au nimbul n chipul unei elipse pe vrful capului3 ). n rsrit sa pstrat ins totdeauna forma rotund care acopere capul pn la grumaz. De i, cum am zis mai sus, nimbul se afla i la pgni, totui n cretinism el are o semnificaiune cu totul nalt, adic a puterei, luminei i sfineniei; iar n pgnism er numai un ornament fr nici o valoare.

28.
Iconografia lui Dumnezeu Fiul.
uite sau scris despre nchipuirea Domnului nostru lisus Hristos, i muli au rtcit; eu ns m voiu conduce numai de irul istoric al acestei cestiuni, i nu m voiu deprta de cuvntul adevrului. 1. Sfnta scriptur a Noului Testament, nu ne-a lsat nici o descriere ori vro urm despre chipul lui lisus; iar istoriele despre icoanele lui cele ne fcute de mini omeneti, sau cele zugrvite de evangelistul Luca, sunt numai tradiiuni pioase fr temeiuri istorice. Tot ceea ce tim cu siguran este faptul urm tor. c n secolele prime, Mntuitorul er reprezentat sub forme simbolice. A, pe preii catacombelor din mprejurimile Romei, gsim i astzi rmie de picturi din secolul II i 111-lea, cari nfieaz chipul lui lisus sub forme simbolice, ntemeiate sau pe citate din sfnta scriptur, ori pe combinaiuni scoase din filosofia cabalistic4 ). Aci aflm chipul Mntuitorului n form
1) Gregor. Turon., Hist. Franc., 1 . II, c. 38. 2) Romano-catolicii lund nimbul n sensul coroanei", obinuesc a 1 face . de coloarea aurulu i pentru Tatl, Fiul i sfntul Spirit. Tot a i pentru sfnta Fecioar. II fac de coloarea argintu lui sfinilor apostoli i Prinilor bisericeti. Pentru martiri fac nimbul de culoarea sngelui. Sfinilor cari au fost cstorii le dau un nimb verde, semnul coloarei pmntului. Pctoilor cari au intrat iari n graia sfntului Spirit i au fost canonizai, le dau un nimb galben deschis. Ortodocii nu fac ns aceste deosebiri minuioase; pstreaz cu toate acestea i ei nimbul de culoare aurie pentru persoanele sfintei Treimi. Conf. A. Lerosey, Manuel Liturgique, histoire et symbolisme, Paris, 1889, pag. 60. 3) n apus i cu deosebire n Roma, am vzut asupra monumentelor i pe la Biserici, statui de ale sfinilor cu cercuri de metal pe cap, n chip de nimb. Aceast podoab este ns cam puin serioas. (Autorul). 4) Filosofia cabalistic T O P a primi din mna lui Dumnezeu) nfiinat

1 T

TEZAURUL

LITURGIC, T. II.

Io miel, xmtru c cretinii pictori sau ntemeiat pe cuvintele lui loan Boteztorul rostite poporului cnd a vzut pe lisus : Iat Midnl lu' Dumnezeu care ridic 2 )catele lumei 1 ). Mai gsim I * Mntiitorul n chipul buciumului de vi, potrivit cuvintelor /hmIo el :Eu sunt via cea adevrat i lucrtorul este Printele ni' ii *). A.poi ndreptndu-se ctre discipuli le-a zis Dom nul: " i n sunt buciumul viei, voi viele; cel ce rmne intru mine fii ru intri el, acela aduce mult rod 3 ). Tot n catacombe aflm chipul lui lisus n form de pstor tnr, innd pe umr un mini pentru c el a zis : Eu sunt pstorul cel bun ; pstorul n i hun i i pune sufletul su pentru o i 4 ). Nu lipsete de aci mei chipvl petelui care nfieaz pe Domnul, dup combinaIlunile filozofiei cabalistice. Cretinii adic n rugciunile lor pronunai:, formula urmtoare: Irjorovs Xpicrcoc 0eov Yiog Sam'io (li.'tus llristos fiul lui Dumnezeu Mntuitorul); lundu-se deci itiiliiilele acestor cinci cuvinte, sa compus cuvntul lyjdvc, pete. (Imn c figura petelui nchipuia pe llristos, ne spune Tertulian Inlro scriere a sa: Noi petiorii (cretinii), zice apologetul, iluft petele (/Guv) nostru lisus Hristos ne natem in ap ; nu altfel suntem mntuii , de ct rmnnd in ap (n fg duitele date la botez6 ). Tot aceasta ne o afirm Clement Ale\nmireanul 6 ), Ieronim 7 ), Augustin 8 ), Optatus din Mileve 9 ), . a. I nr Mntuitorul nostru mai er nchipuit i sub figura lui Orfeu1 0 ).
iIr I vrei n secolul I cretinesc, a inut pn n evul mediu. Ea consta n a il din numere i litere secrete dumnezeeti. Er dar o misteriosofie compus ilm pitagoreism i gnosticism. 1) loan 1,29. Conf. Exod. 12,3. Isa. 53,7. Fapt. 8,32. I Petru 1,19. Apoc. Apoi: Isa. 53,11. 1 Cor. 15,3. Gal. 1,4. Ebr. 1,3. I Petru 2,24. I loan, 2,2. Apoc. 1,5. 2) loan 15,1. Conf. Mat. 15,3. Osea 14,8. Filip. 1,11. 3) loan 15,5. Mat. 3,10. 4) loan 10,11. Conf. Exod. 40,11. Isa. 34,12. Ebr. 13,20. I Petru 2,25. lisus in.ii er pictat n apus innd un miel pe umere, iar dasupra capului 7 stele, c I este Domnul cerului. Martigny, pag. 285. 5) Tertull. De baptismo, cap. I. (Conf. pag. 86 i 153 n. 6, Tom. II, Tez. Lit.). 6) Clem. Alex. Paed. 1 . III, cap. X I: Cretinii sap pe inelele lor chipul porumbului, al petelui, al corbiei cu pnzele ntinse, al lirei i al ancorei". 7) Hieron. Epist. XLIII. 8) Augustin. De civit. Dei lib. XVIII. 9) Optatus. Contra Parmenum., lib. III: Hic est piscis, qui in baptismate pn iuvocationem... cuius piscis nomen, secundum appellationem graecam, in uno liomine per singulas litteras turbam sanctorum nominum continet, ixQug, quod <si latine Iesus Christus Dei Filius Salvator. (Conf. nota 1, pag. 86, i n. 4, pnjf. 153, Tom. II, Tez. Liturg.). 10) Iat ce cetim despre Orfeu: El a fost cum spune mitologia gre> rnsc, fiul regelui Eagre i al muzei Caliope, i a vieuit cu un secol nainte ti. rsboiul troian (ctre anul 1330 a. Hr.). Orfeu cltorind la Egipt, a perdut rolo pe femeea sa Euridicea care a murit din cauza unei rane fcut de un m pe uria. De aci Orfeu a venit n Tracia i a cntat prin pdurile Emului i iilr Olimpului pierderea dureroas a fetneei sale. La sunetele vocei lui i a lirei fermectoare, se adunau paserile, animalele slbatice i arborii i nclinau ramuirIr lor. n pdurile Traciei i-a gsit moartea. Lira sa a fost adus de ap la Insula Lesbos. Conf. M. N. Bouillet. Diction, univ. de hist., pag. 1318.
n

DR. BADEA

CIREEANU

Origen, Clement din Alexandria, Lactaniu, Eusebiu, Grigorie de Nisa i Teodoret, aseamn pe Orfeu persoana mitologic a Grecilor, cu lisus Hristos, pentru motivul c dup cum acela a mblnzit natura cu lira sa, tot aa i Mntuitorul a mblnzit lirea omului i a ntors-o de la pcat la mntuire x ). Icoane simbolice de ale Mntuitorului, gsim nu numai n catacombe, ci i pe mormintele vechi cretine, pe obiecte, vase, veminte . a., pentru c nchintorii crucei se temeau la nceput ca s fac icoana Domnului n razele Dumnezeirei sale, ca nu cumva s iueasc mnia pgnilor i s o profaneze. Afar de aceasta ntre cretinii primi, domnea spiritul simbolismului si al misticismului potrivit mprejurrilor de atunci. Irineu episcopul Lugdunului, n finele secolului al 11-lea, ne spnne c o femee Marcelina, din secta lui Carpocrat, avea un chip al lui llristos pe care 1 venera deopotriv cu chipul sfntului apostol Pavel, Omer i Pitagora 2 ) ; iar scriitorul roman Lampridiu, ne mrturisete n linele secolului Ill-lea c Alexandru Sever, avea ntre zeii Lari, chipul lui llristos, al lui Avraam , Orfeu i Apoloniu din Tiana3 ). Chipurile acestea ale Mntui torului erau probabil fcute, dup acelea pe cari le aveau Gnos ticii n casele lo r4 ). 2. n secolul IV-lea, Eusebiu scriind Istoria sa bisericeasc n cartea I capitolul 1 1 1 , ne pstreaz o scrisoare a lui Avgar regele Edesei, trimis Mntuitorului pe cnd el predica n Ieru salim, cu rugmintea s vin s-l vindece de boala sa. Eusebiu arat i rspunsul Mntuitorului ctre Avgar. Printele Istoriei bisericeti, zice c aceste dou epistole, au fost gsite de el n biblioteca din Edesa, i le-a tradus din limba siriac n gre cete, aezndu-le apoi n lucrarea sa6 ). Tradiia spune c Mntuitorul a trimis lui Avgar mpreun cu scrisoarea, i chipul su imprimat pe o mhram, dar ne fcut de mn omeneasc. Aceste scrisori mpreun cu trimiterea chipului mesianic, nu au temeiuri de autenticitate, ci le inem numai ca tradiiuni isvorte din pietatea vechilor cretini. Pe baza acestei tradiii sa pstrat n Constantinopole mai multe secole, o icoan cu chipul lui llristos numit elxtov Geoteuxio?, f|v dvBotojtwv yeTpe oux e i q yacravTo (icoana fcut prin puterea divin, pe care nau lucrat-o minele omeneti), sau icoana din Edesa6 ). Tot prin secolul IV-lea mai er cunoscut o icoan ntitu lat Veronica" cu chipul Mntuitorului pn la umere, impri mat pe o mhram, despre care tradiia spune, c atunci cnd
1) Martigny, op. cit., pag. 554-561, Conf. pag. 88, n. 2, Tez. Lit., Tom. II. 2) Irenaeus., Advers., Haeres., 1 . I, c. 24. 3) Lamprid., in Alex. Sever., 49. 4) Martigny, op. cit., p. 388. Conf. p. 198, Tezaur. Liturg., Tom. II. 5) Euseb., Histor. eccles., 1 . I, cap. III. 6) Martigny, Diction., op. cit., pag. 388.-M . N. Bouillet, Diction, univ. de hist., pag. 6.Conf. J. B. E. Pascal. Instit. de l'art chretien, Vol. I, pag. 43.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

2.i 5

I imunul mergea la rstignire ducndu-i crucea sa, ofemee pioas din popor Veronica i-a ntins o mhram spre a-i -terge sudoam a1 ). tergndu-i faa Mntuitorul, sa imprimat diipul su pe aceast mhram. Icoana aceasta sa pstrat mult timp n Con ul antinopole i se credec ar li nimicit-o iconoclastul Leon Isaurul2 ). l otui forma ei exist si azi n Bisericile noastre, si e aezat ' 9 f dasupra uei mprteti. Dar i icoana aceasta nu are nici 1111 1 ivor istoric, ci o gsim nvluit tot n pietatea primilor cretini. Alt tradiie veche relativ la chipul Domnului, o conserv 111 raport pe care Publius Lentul proconsolul Iudeii nainte de I 1lat, se crede c lar fi trimis lui Tiberiu isenatulii din Roma. Iu acest raport Lentul descrie trsurile fizionomice ale Mntui torului cu urmtoarele cuvinte: El (llristos) e vn brbat cu ' lup mref;, cu faa venerabil care insufl dragoste i respect. I'ttrul capului su e glbuiu, strlucitor, cre, fcnd de la frunte in mijlocul capului, crare dup chipul JSazarinenilor 1 trecnd mai jos de umere. Fruntea i este lat i vesel ; faa fr de crei arc o rumeneal uoar; barla i e deas in poarca prului de cap i desprit in furcvlie dar nu lung. Cltorete descul i cu capul descoperit. Ochii ii sunt utr<tlucitori i ptrunztori 3). ns, att fiina raportului cum a persoana lui Lentul, sunt supuse bnuelei. Cu toate acestea, no baza acestor tradiiuni, chipul lui lisus fu descris n secolul \ I do Teodor Lectorul n Istoria sa bisericeasc4 ), de loan Damascen n secolul VIII i de Nicefor Calist (7 d. 1340), sau mai drept, Nicefor fiul lui Calist (Nixri<p6p6< ; KaWaorov), n Istoria mii bisericeasc compus n secolul XIV-lea (T. I. L. I. cap. io*). Iat ce scrie Nicefor: Dumnezeescul Rscumprtor iii omului, avea o fizionomie vioae i plin de frumusee. Sta tura lui avea eapte palme; prul ii er deschis, subire, i cu 0 uoar crare. Sprincenile ii erau negre i puin ridicate in uns, Din ochii lui isvor o minunat blndee. Fierul na atins purul su nici odat. Grumazul lui er plecat puin inainte, n<) c nfiarea lui nu avea dect chipul blndelei i al umi linei. Coloarea feei er asemenea grului. Figura nu-i er niri rotund nici lungrea, as in ct semna cu maica sa.
1) R. P. Didon, Jesus Christ, traducere n rom. de Dr. Const. Chiricescu V i Icon. C. Nazarie, Tom. II, Bucureti, 1901, p. 291. P. Rompotes, AEixo-uyyixV), op. cit., p. 53. Cnd eram eu n Ierusalim n vara anului 1904, am vzut o cas rn iminele Veronica4 4 scris pe o tabl de piatr. Acolo sa ntmplat ceea ce tpune tradiia. (Autorul). 2) Conf. j. B. E. Pascal, Institutions de lart chretien, Paris, 1856, p. 43, vol. I : Nous parlous ailleurs de la Veronique, cest--dire de la vraie image, Ic. Conf. pag. 132, T. II, Tez. Lit. Apoi Martigny, op. cit., pag. 388. 3) Ghenadieal Rmnicului, Iconografia, pag. 231. Conf. Preotul Grigorie Musceleanu, Triumful cretinismului, Bucureti, 1874, p. 18. 4) Teodor mai arat c n secolul V, un zugrav pictase pe Mntuitorul m forma lui Jupiter ; dar i sa uscat mna pentru aceast cutezan. (Teod. Lect., 1list, eccl., I. I-iu). 5) Din Istoria Bisericeasc a Iui Nicefor Calist, ne-au rmas numai cele dlntiu 18 cri, ce cuprind timpul pn la anul 610. A scris ns cu puin critic.

2.H >

DR. BADEA CIREEANU

O roa uoar impodobia chipul lui. Se vedeau pe fala sa, nelepciunea, dulceaa i senintatea, cari nu se prefceau in mnie 1 ). 3. Cum vedem, toate descripiile chipului mesianic, fcute n epoci diferite, se aseamn ntre ele, i se pare c au avut de izvor raportul apocrif al lui Lentul. Pe temeiul traditiunilor i al descripiilor vechi n idealul frumuseei lui Hristos, i potrivit cuvintelor din Psalmul 44 (dup alte tr/ 45, v. 2) unde cetim : Tu eti mai frumos de ct toi fiii oamenilor, Grigorie de Nisa, Ambrosie, loan Hrisostom, leronim -), Augustina), Teo dorei, . a., au descris pe Mntuitorul n trsurile cele mai fru moase4 ). Iar Iustin Martirul6 ), Tertulian6 ), Origen7 ), Clement de Alexandria 8 ), . a., ntemeiai pe profeia din Isaia, Cap. 53, 1 10 unde cetim: Lam vzut i nu avea nici chip nici fru musee; chipul lui er mai defimat de ct al fiilor omenetiy au artat pe Domnul ca lipsit fiind de frumusee. Avem deci n secolele prime dou direciuni: una care concepea chipul lui lisus in trsurile cele mai idealice de frumusee nsoite de mreia divin, i alt direciune cu trsurile suferinei i ale umilirei. Mai n urm ns, a disprut concepiunea umilinei mesianice, i Mntuitorul a fost pictat pretutindenea n formele frumuseei divine. Dar pentru c n unele locuri nu ncet nici acum nchipuirea lui lisus n forme simbolice i mai cu seam de miel, i ca s nu aduc cu aceasta vro mistificare a chipului su, de aceea sinodul Vl-lea ecumenic prin canonul 82, a ornduit ca Acela care ridic pcatele lumei, mielul, adic Hristos Dumnezeul nostru, hotrm , ca de acum nainte s fie nfiat in form omeneasc i prin icoane, iar nu ca in vechime in chip de miel 9 ). Msura aceasta sinodal se respect n tot cretinismul, i de atunci Mntuitorul fu pictat ca prunc stnd n ese 1 0 ), ori n braele sfintei Fecioare"), eznd n mijlocul dasclilor1 2 ), ca
1) Conf. J. B. E. Pascal, op. cit., Vol. I, pag. 42. Sever Murcianu, Iconologia cretin", Bucureti, 1893, p. 127 128. Asem. Dr. Elie Cristea, Icono grafia", op. c.f p. 173. 2) Hieronym in Math. 1,9: Strlucirea i mreia Dumnezeirei ascuns sub acoperemntul corpului su, ncungiurau faa lui, i puneau n farmec pe toi cari aveau fericirea a 1 vedea". 3) Angustin., Homil. asupra Psalm. 44. 4) J. B. E. Pascal, Instit., op. cit., Vol. I, pag. 41. Conf. Martigny, Dic tion., op. cit., pag. 387. 5) Iustin. Martir., Dialog, cum Tryph. 6) Tertull. Advers. Iudaeos, XIV. 7) Origen. Contra Celsum, VI, 75: In chipul su, nu er frumusee; dar totui faa lui er mrea i cereasc". 8) Clem. Alex. Paed., 1 . III, c. 1. Strom. 1 . III. 9) Concil. Trull, can. 82: Tov xofi aiQovtog xi'iv ajiaptiav tou y.omiov ajivo XpiaToii tou Oeoi, x. t. X. (Conf. pag. 212 n. 4, Tez. Lit., Tom. II). 10) Luca 2,6: Eveverto 6e ev tg> elvcu autotg extl EJtXijo0T]oav al r | | 4iQai t o u texelv aV)tr)v. 11) Mat. 2,13 seqq. 12) Luca 2,46.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

t237

alogndu-i pe apostolii si1 ), sau ca nvtor n mijlocul popo rului2 ), ori fcnd m inuni3 ), sau schimbiulu-se la fa n muntele Tavorului4 ), ca mergnd spre patim5 ), rstignit pe nuce0 ), i nviind din mormnt7 ). Mntuitorul a mai fost pictat a artndu-se nvceilor si dup nviere 8 ), sau ca judector naintea cruia se adun popoarele pmntului s primeasc i 18 plata faptelor9 ), ca ezand pe nourii cerului1 0 ), ori nlndu-se la ceruri n ), sau ca arhiereu bine cuvntnd lumea, i n fine m o picteaz n Biserici, pe icoare, vase, veminte, n toate subiec tele din activitatea lui mesianici, in cele mai mici amnunimil2). Toate aceste nfiri cari se practic i azi n lumea cretin, mint ntemeiate pe sfnta Scriptur a Noului Testament; dar

Dumnezeu Fiul n stil bizantin, icoana pe care am vzut-o n Iiserica sfntului M arcu d in Veneia, Jo i 4 Septembrie a n u l 1897. (Autorul).

1) Luca 5,4. Mat. 4,20. Marcu 1,18. 2J Luca 6,20. .7 ) Luca 8,40. Mat. 9,18. Marcu 5,30. 4) Marcu 9,2. Mat. 17,1. Luca 9,28. 5) Luca 23,26. Mat. 27,32. Marcu 15,21. loan 19,17. 6) Luca 23,33. Mat. 27,33. Marcu 15,22. loan 19,17. 7) Luca 24,1. Matei 28,1. Marcu 16,1. loan 20,1. 8) Luca 24,13. Marcu, 16,12. 9) Luca 22,66 seqq. Mat. 26,64. Marcu 14,62. Ebr. 1,3. 10) Ibidem 11) Marcu 16,19. loan 20,17. Fapt. 1,9. Efes. 4,8. 12) Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, Bucureti, 1891, pag. 117154.

J . IH

DR.

BADEA CIREEANU

multe din nchipuirile acestea ale lui Dumnezeu-Omul, erau obi nuite Ia cretini i nainte de sinodul trulan. Domnul nostru lisus llristos, are mprejurul capului su, nimbul cnd e descoperit, sau coroana mprteasc. mbrc mintea i este, ori o tog clasic, sau veminte arhiereti. Picioa rele de obiceiu sunt goale ori nclate cu sandale x ). n nimbul lui se scrie o. to. v. (o ojv = cel ce este); ori se scrie deoparte i de alta a capului III2. XP2. Nil. KA.= lisus Hristos cel ce a biruit. Ca frumusee a chipului, fie care popor picteaz pe Domnul, dup idealul su de frumusee cereasc, dar n norma hotrt de Biseric. Popoarele nordice l nchipuesc cu faa n coioare alb; popoarele sudice n coloare mai nchis; iar africanii n coloare neagr *).

29.

nchipuirea prin icoane a sfntului Spirit.


n V. T. i anume n Cartea Facerei, c. 1, v. 2, cetim la creaiune pmntului care er la nceput fr form i deert, c Spiritul lui Dumnezeu se purta pe dasupra apelor*). Apoi tot n aceast Carte i adic la cap. 8, v. 10, gsim aceste cuvinte: Noe a trimis din corabie pe un porumb, care sa intors la el spre scar i iac avea el in (jura lui o frunz verde de mslin 4 ). n Vechiul Testament a dar, gsim att puterea divin a sfntului Spirit, ct i forma n care el sa pictat mai trziu n cretinism. a) Iar dac deschidem evangelia lui Matei cap. 3, v. 16, cetim urmtorul text: i bolezndu-se Iius, ndat a eit din ap , i iat i sau deschis iui cerurile, i a vzut pe Spiritul lui Dum nezeu, pogorindu-se ca un porumb i venind peste dnsul. Tot acest fapt petrecut, l gsim scris i la ceilali trei evangeliti6 ). Pe temeiul acestui citat evangelic, cretinii din tim puri hi vechi i pn azi, desemneaz pe a treia persoan a Dum-

1) Ca o demonstrare n contra arianismului, sa obinuit din vechime, ca n nimbul Mntuitorului, s se scrie dou monograme A nceputul alfabe tului grec i Q finitul alfabetului, pentru c El este nceputul i sfritul . Iar n Apoc. 1. 8, cetim: Eu sunt alfa i omega nceputul i sfritul, zice Domnul, cel ce este, cel ce er, i cel ce vine, A tot Puternicul. Sau cu alte cuvinte El este cel f r de nceput i f r de sfrit ", ori mai bine, el d nceputul i sfritul la tot ce exist. Sau se nsemneaz n nimb 4>C lumin), pentru c el este lum ina lumeiu. loan 8,12. 2) Un tip al Mntuitorului, de o frumusee rar, am vzut n vara anului 1004, n pridvorul Bisericei Ioir din muntele Athos, zugrvit pe murii Bisericei. Iar n Alexandria (Africa) am vzut chipul Mntuitorului negru i primitiv lucrat, pe icoanele din Biserica Copilor. (Autorul). 3) Conf. loan 1,1. Ebr. 1,10. Ps. 8,3. 4) Genes. Cap. 8, 10-11. 5) Conf. Marcu 1,10. Luca 3,22. loan 1.32.

T K ZA U RU .

LITURGIC

T. II.

nozeirei, n chipul unui poiumb plutind n nouri. Iat acum i mfirturiile patristice n aceist privin. bj Tertulian ne spune c urmaii lui llristos din secolul IIMea, dup vechea predatin cretin, au ales ligura artat iln ovangeliti, pentru a nfiia pe sfntul Spirit1 ). Tot aceasta no o afirm* i Clement de Alexandria, c adic primii cretini *xpau pe inelele lor chipul porumbului, al petelui, al corbiei i u pnzele ntinse, al lirei i al ancorei 2 ). Dar porumbia nu nru alt ceva de ct icoana sfntului Spirit. O explicare ns mai amnunit n aceast privin, o aflm la sfntul loan Ilrisostom, care arat credincioibr ntro omilie a sa, c cretinii nlal iseaz pe a treia persoan dumnezeeasc prin chipul porumbului, Iiitru c acesta este simbolul nevinoviei, al blndeei, al fecundiei, al iubirei de oameni i c nsuirile acestea se potrivesc do minune cu darurile Spiritului sfnt* ce se revars cu mbelnugare asupra cretinilor3 ). Iat pentru ce, nu arareori prinii mi vechi, fcnd aluziune la aceste daruri, se ntituleaz mnroun cu turma lor oameni spirituali (vOxojtoi jrveu|.iat0c p 6Q0i*). I'anlin de Nola n versurile sale epistolare, arat c Trinitatea nlrlucete intrun mister deplin; Hristos st in chip de miel: nocea Tatlui rsun din cer; iar sfntul Spirit se pogoar i i i chip de porum b 5) . ns afar de mrturiile patristice, mai avem i alte mrturii monumentale, pentru a dovedi nfiarea veche a sfntului Spirit n chipul porumbului. n catacomba sfntului Calist de lng Roma, cntreul Trudei Orfeu, se vede zugrvit avnd lng dnsul dou columbe - simbole ale Spiritului sfnt-, i dou oi ascultnd la cntecele lui din lir, mpreun cu dife rite pasri, erpi, lei i tigrii. Pepreii vechilor baptisterii, unde ho reprezint botezul Domnului, figura sfntului Spirit n chip do porumb, nu lipsete nici odat0 ). De asemenea se gsete pictat Tatl pausnd pe cerescul su tron, iar sfntul Spirit n forma porumbului eznd pe partea de sus a tronului7 ). Poetul iuvencus din secolul IV-lea, arat c sfntul Spirit purtnd < > aparen corporal, se pogoar de sus, semnnd unei po rumbie aeriane eit din n o u ri8 ). Aceste cuvinte ale poetului puse n versuri, se refer la columbele de aur i de argint, sus pendate dasupra apei botezului. Sfnta euharistie, tot pentru
1) Tertull., Ad Valentinian., II. 2) Clernent. Alexandr., Paed. 1 . III, 11. Conf. Tez. Lit., T. II, p. 233, n. 6. 3) Chrysost., Homil. II. De Pentecost. 4) Irenaeus., Advers, haeres. Athanas., De liumana natura.-S. Basil. Dcspiritu sancto. Ieronim. Epist. LI. Cyril de Alexandr., n Cap. III, Sophon. 5) Paulin. Noi., Epist. XII, ad Sever: Pleno corruscat Trinitas mysterio ; stat Christus agno; vox Patris coelo tonat; et per columbam Spiritus sanctus Unit. Conf. Tez. Liturg., Tom. II, pag. 229, n. 2. 6) Martigny, Diction., op. cit., pag. 83. 7) Idem, pag. 283. 8) Juvencus, Historia evangelica, 1.1. Biblioth. P.P. T. IV : Corporeamque Kerens speciem descendit ab alto, Spiritus, aeream similans ex nube columbam.

240

DR.

BADEA CIRESEANU

motive de adnc pietate, se pstra n timpurile vechi n chivote fcute n forma porumbului, atrnate de bolta baldachinuluiJ). Adesea ori mai gsim n catacombe o porumbi cu nimbul pe cap, care nu nfieaz de ct pe a treea persoan a Dumnezeirei *). c) Prin studiile iconografice sa dovedit c n secolul XI, sfntul Spirit se picta de miniatorii latini, i n chip de tnr, pentru a se distinge de Tatl, fcut n chip de btrn 3 ). Alii l-au pictat n figura unui copil sburnd pe dasupra apelor, creznd c se potrivesc Genesei, cap. 1, v. 2. A mai fost pictat n chip de copil inut n braele Printelui ceresc. Arare ori sa gsit Trinitatea nchipuit sub forma a trei figuri omeneti egale, si a dar i forma sfntului spirit er fcut tot ca aceea a tatlui i Fiiului *). Cu toate acestea, pe temeiul textelor evangelice, al vechei predatine devenit general n cretinism i pe baza textelor patristice, sinodul particular inut in Constantinopole la anul 536, statornici c dup cum pn aci sfntul Spirit a fost nf iat n chipul porumbului, tot a i de aci nainte s nu se ad mit de ct tot aceast figur pentru a treea persoan durnnezeeasc, n Biserica lui llristos cea mntuitoare6 ). Dar sfntul Spirit a mai fost pictat din vechime i pn azi, la nfiarea srbtorei cinci-zecimei, n chip de limbi de foc asupra nv ceilor lui llristos, potrivit textului urmtor din Faptele Aposto lilor, Cap. 2, v. 1- 4: Iar sosind ziua cinci-zecimei, erau toi (apostolii) adunai la un loc... i li sau artat limbi mprite ca de foc i au sttut pe fie care din ei. i sau umplut toi de Spiritul sfnt 6 ). A dar, n autorizarea bisericeasc a rmas din vechime i pentru toate timpurile, figura sfntului Spirit prevzut n evangelii la botezul Domnului, adic a chipului de porumb cu raze mprejur, i de a nu se picta a treea persoan durnnezeeasc singuratic, ci numai n nfiarea sfintei Treimi, plutind n aer asupra Tatlui i Fiului. Tot a sa statornicit prin vechea tradiiune, c la srbtoarea cinci-zecimei, s se picteze sfntul Spirit n chip de limbi de foc, eznd asupra capetelor apos tolilor. L)e i n apus sa recomandat nimbul i coloarea alb pentru Spiritul sfnt, totui n Biserica oriental nu gsim nici nimbul nici numai coloarea alb. Totui i n orient sa nlturat
1) Martigny, Diction., op. cit., p. 282 seqq. 2) Ibidem. 3) J. B. E. Pascal, Institut, de l'art chretien, T. I, pag. 45. 4) Ibidem. 5) Concil. Constantinopol., an. 536, act. 5. Conf. Martigny, Diet, des antiq. chret., pag. 282. 6) Conf. Levit. 23,15. Deuter. 16,9. Fapt. Apost. 1,5. Marcu 16,17. I. Cor. 12,10.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

241

<lin iconografia Spiritului sfnt coloarea neagr, ca fiind expresiuiea ntunerecului i a tristeei. d) Contrarii cretinismului, se ncearc a dovedi c figura slitului Spirit pictat n chip de porumb, este o inspiraie din duclismul persan, n care gsim pe Ahriman principiul r:ului fcut n chipul unui geniu aripat. Dar contrarii nau dreitate, pentru c Ahriman e fcut n lelul unui geniu aripat de iorm omeneasc i cu coloare neagr, iar nu n chipul porumbului. I'n lng' aceasta, cretinii sau inspirat n pictarea sfntului Spirit in chip de porumb, din evangelii, iar nu din Zend-Avesta per sani *).

30.

Sfnta Treime i nfiarea ei prin pictur.


/aiL ac pentru nchipuirea fie crei persoane divine er o mare sfial n timpurile vechi cretine, cu att mai mare er Tf sfiala aceasta de a reprezenta mpreun pe cele treiiposlasiri dumnezeeti. n vechime nchintorii crucei, ne cuteznd ii i chipui Trinitatea, fceau un triunghiu cu pri egale, care reprezenta pe cele trei fee dumnezeeti ntro fiin. n alte locuri er zugrvit sfnta Treime sub chipul celor trei ngeri fcui n form omeneasc, cari fur osptai de Avraam lng stejarul lui Mamre 0O.J& *)* Cretinii, pentru aceast nfiare frinitar, se ntemeiar pe motivul, c de i erau trei brbai, lotui Avraam se nchin lor ca la unul singur, i vorbete cu oi ca eu o persoan. Fericitul Augustin reflectnd asupra acestui Miibiect, zice c Avraam vede Ir ei, dar adoreaz pe u n u l 3 ). \ ll dat acelai printe se ntreab: oare nu er oaspetele ml roit care a venit la pruitele Avraam ?4 ). Artarea sfintei Treimi la Botezul Domnului se picta n urmtorul mod: lisus llristos se zugrvea n chip de nvtor; d asupra capului su la dreapta er sfntul Spirit n form de porumb; iar din nouri aprea mna dreapt a Tatlui innd o coroan pentru F iiu l5 ). n acelai fel se nchipuia Trinitatea i la predica de pe munte a Mntuitorului0 ). Tot n timpurile vechi, sfnta Treime se picta adesea ori In forma a trei brbai de aceeai etate, inserrinndu-se prin aceasta coeternitatea Dumnezeirei. Ereticii Teopashiti nvnd a Tatl, Fiiul i sfntul Spirit au ptimit deopotriv pentru mntuirea lumei, din aceast egalitate teopashitic scoteau prin1) J. B. E. Pascal, Instit. de l'art chrctien, T. I, pag. 45. 2) Genes. 18,1, seqq. Vezi i Pidalionul, pag. 213. tim c Mamre er om distins, din neamul Amoreilor. (Genes. 14,13). I) Augustin., 1 . II, contr. Maxim., c. 16. 4) Augustin., Sermon. CLXXl. 5) Martigny, Diction., op. c., pag. 767. 6) Ibidem.

iui

Dr.

Hadea Ctrei/eanu. Tezaurul Liturgic.

ttt

_i r

cipiul de a se picta Tatl, Fiiul i sfntul Spirit n chipul a trei persoane, perfect semntoare ntre ele. Dar pictorii vechi n fantazia lor artistic mai nchipuiau pe Dumnezeu n Treime prin trei fee cu un singur cap i un singur corp, sau prin trei cercuri mpletite ntre ele. Adeseaori Treimea se mai nfia i prin trei grupe de raze cu ngeri mprejur x ). Multe ns din aceste nchipuiri vechi, au fost nlturate de Biseric ca ne fiind n conformitate cu sfnta Scriptur i cu spiritul evangelic. Sfnta Treime se zugrvete obligator cam

S fnta Treime : Tatl, F iu l i sfntul Spirit.

din secolul IX-lea, potrivit nvturilor bisericeti, fiind Tatl n chip de btrn cu un nimb "ori un triunghiu pe cap, Fiiul eznd cu un nimb pe cap de a dreapta Tatlui, cum la vzut arhidiaconul tefan 2 ), iar sfntul Spirit plutind n aer dasupra lor n chip de porumb. Artarea Treimei la Botezul Domnului se picteaz astfel: Tatl apare n nouri cu cuvintele Acesta este Fiiul meu 3 ), Fiiul se boteaz n apa Iordanului de la loan, i
1) J. B. E. Pascal, Institutions de lart chretien, T. I, pag. 34 35. 2) Fapt. Apost. 7,55. 3) Mat. 3,17. Conf. Isa. 11,2. Luca 3,22. loan 12,2S.

TEZAURUL

LITURGIC, T. II.

243

nlnlul Spirit plutete n aer n chip de porumb dasupra MiIuiloriMni. Arare ori se mai vd n Biserici i cele trei cercuri mpletite ntre ele, nchipuind tot pe sfnta Treime.

A R TIC O LU L II-iea
PICTURA D IF E R IT E L O R SUBIECTE RELIGIOASE.

31.
Veneraiunea i nchipuirea sfintei cruci.
i egiptologii Champollion Franois (-j-18311 ) > Lenormat Charles ( f 1859) au gsit sem nul crucei n ieroglifele templelor egiptene cum i n peterile din Beni-Hassan (n Egiptil de sus2 ), totui Egiptenii ntrebuinau acest semn cu 4 brae egale, ntrun neles nspi mnttor, iar nici de cum n semn de venaraiune ca n cretinism. Sa maiatlat semnul crucei cusut i pe vemintele Egiptenilor; aci ns er ntrebuinat ca ornament. Cu toate acestea, rstignirea pn cruce a condamnailor, o aflm mai la toate popoarele vechi h . e. la Egipteni (I Moisi 40,19 - 23), Peri (Est. 7,10), Fenicieni, <lartagineni, Greci3 ) i Romani. De asemenea n Siria i n Iudeea, Evreii au fost rstignii cu miile (Antiq. lud. XVIII, 10,104 ).
1) Greppo, De la figure de la croix sur Ies moniim. pai'ens, p. 27. Conf. Martigny Diction., op. cit., pag. 213. Champollion, LEgypte sous Ies Pharaons, vol., Paris, 1814. Champollion pe cnd a murit, lucra la o Gramatic i un Dicionar pentru descifrarea ieroglifelor egiptene, n studiul crora a sacrificat .iproape ntreaga lui via. Fratele su Champollion Figeac, a continuat aceast oper. 2) Arheologul englez John Garstang a fcut i el n anul 1904, cercetri In peterile din Beni-Hassan \ n Egiptul de sus. Arheologul a gsit ac, inscripii irroglifice, figuri de egiptence scobite n piatr, copii mici mprejurul maicilor lor, chipuri de brci cu luntrai, mumii, . a. Dar s nu se confunde Beni-Hassan din Egiptul de sus unde sau fcut cercetrile arheologice, cu Beni-Hassan din Maroc, care nu presint nici un interes tiinific. 3) Policrat tiranul insulei Samos (534 524 a. Hr.) foarte bogat n aur, argint i pietre scumpe, la finele vieei lui fu rstignit pe cruce din porunca lui < aiubise regele Perilor (530 522 a. Hr.). 4) Rstignirea pe lemn er n obiceiu i la Evrei n timpurile cele vechi, cci iat e cetim n Deuteronom, sau cartea V-a a lui Moisi, cap. 21, v. 23: / a r de va fi cineva in pcat judecat de moarte, i se va omori i tu l vei xftnzura pe lemn, trupul celui mort s nu rm n peste noapte pe lemn, i i s-l nmormintezi pe el n traceeai zi, cci blestemat de Dumnezeu este cel n/inzurat, i s nu-[i ntinezi pm ntul, ce lehova, Dumnezeul tu, i-l d < / < motenire1 1 . Rstignirea se mai practic la Chinezi, Indieni, Babiloneni, Mezi, Brii i Scii. Chiar i n zilele noastre, la Chinezi se spnzur pe lemn foarte muli vinovai. Titu mpratul Romanilor cnd a drmat Ierusalimul n anul 70 d. Hr.,

iL- gr

244

DR. BADEA CIREEANU

Cuvntul cruce (crux) de origin punic-fenician, l gsim foarte des ntrebuinat att la Romani, ct i la Greci (aravQog). Ei nelegeau prin aceast numire, cele dou lemne, unul n poziie perpendicular i altul aezat curmezi peste acesta, de obiceiu in chipul lui ,* formndu-se astfel obiectul pe care au fost rstignii condamnaii periculoi. Oratorul roman Cicerone, vorbete cu spaim de crucea roman i de pironirea pe ea a sclavilor i criminalilor. S fie departe, zice Cicerone, pedeapsa cea mai crud si cumplit, pedeapsa extrem i cea mai din urm a sclaviei (rstignirea), nu numai de corpul unui cetean roman, ci i de ochii lui, de auzul lui i de tot cugetul lui1 ). Crucea er i mai ngro zitoare, cnd se pironeau pe ea, captivi cu sutele i cu miile. Quintu Curiu (sec. 1 al erei cretine), povestete cu cutremur, c Alexandru cel Mare a ordonat a se rstigni vro 2.000 de prizo nieri dup luarea Tirului2 ). Poeii romani, Plaut ( f 184a. Hr.) i Ovidiu ( f 17 d. Hr.), mpreun cu naturalistul Pliniu ( f 79 d. H r.3 ) i retorul Quintilian (7 c. 120 d. Hr.), vorbesc cu fiori i despre n contra spnzurrei pe cruce. Toi scriitorii latini n fine, pronun cu emoiuni puternice infinitivul cruciari, adic a scbingiui, a tortura cumplit, lat dar, pentru ce cetenii romani nu erau rstignii, i pentru ce toat lumea veche avea oroare de forma crucei, cum avem i noi astzi de spnzurtoare.

A,
Domnul nostru lisus Hristos fiind ns rstignit pe cruce ntre doui tlhari, dup cererea Evreilor i legilor romane, cre tinii nu mai avur sfial de semnul crucei, ci odat cu spnzurarea pe lemn a Fiului lui Dumnezeu, ei ncepur a venera acest obiect. Apostolul Pavel chiar nfrunta pe cei ce despreuiau crucea, i le zicea c apostolii predic pe Hristos cel rstignit, Iudeilor sminteal i Elinilor nebunie ; iar celor ce se mntuesc, i Iudeilor i Elinilor, pe Hristos puterea lui Dum nezeu i nelepciunea lui Dumnezeu 4 ). Acelai apostol, n alt loc afirm c a ncetat scandalul crucei5 ). mpratul Constantin fiind nsufletit de cele mai sfinte sentimente cretineti, a desnc a poruncit s se rstigneasc pe cruce mulime mare de Evrei; iar de desubttil crucilor s se aprind foc ca s fie mistuii de vij. Vezi, Ieromonahul Anania Melega, Fragment istoric asupra ultimei distrucii a sfintei ceti a Ierusalimului,( Bucureti, 1869, pag. 34, cap. XIV. ' 1) Cicero, In verrines, V, 64,66 : Crudelissimum teterrimumque supplicium, servitutis extremum surmnumque supplicium ab occulis auribusque et omni cogitatione removendum. 2) Quintus Curtius Rufus, vieuitor n secolul I al erei noastre, scrise Istoria lui Alexandru cel Mare n 10 cri. Cartea I i 1 1 sau perdut; de asemenea lipsete cte o parte din cartea V, VI i X-a. 3) Opera lui Pliniu Istoria natural" n 37 de cri este o Enciclopedie; n crile 33-37 cuprinde i puine teorii asupra plcturei romane. 4) I Corint. 1,23. 5) Qalat. 5,12.

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

fi ini at cu desvrire aceast pedeapsneomeneasc, care nimi cise de attea secole n cele mai nfloritoare dureri, mii de viei omeneti i cu deosebire sclavi nevinovai1 ). Chiar i unii dintre cretini, nu fur scutii de spnzuram pe lemn, n timpul cum plitelor persecui uni. Biserica a primit crucea pentru oate timpurile, ca pe un Hmbol al biruinei ce a purtat Mntuitorul n contra rtcirei omeneti; ca pe un semn de nvingere n contra pcatului, si ca pe o aprtoare n contra rutilor. 1. Cu ncepere de la apostoli ncoice, vedem semnul crucei la toi cretinii fcut cu respect i admc veneraiune, i el nu mai iipsi de la nici un act religios ori social n cercul pioilor. Itepetirea acestui semn fu infinit la ori ce micare cretineasc. Minuciu Felix (n Octav. IX XII) i Tertulian (n Apologet. XVI), rspund cu mndrie pgnilor cari nvinoveau pe cretini pentru veneraiunea chipului crucei, c urmaii lui Hristos, nu uit nici odat lemnul pe care fu spnzurat Mntuitorul lor. Iar acelora cari acuzau pe credincioi c se nchin crucei ca lui Dumnezeu (mmi()ottTQe(a), aceti apologei le-au rspuns c pioii venereaz crucea i se nchin ei cugetnd la cel rstignit pe ea, i nu o adoreaz ca pe un Dumnezeu. Mormintele cretinilor din cea mai adnc vechime, nc fur mpodobite cu chipul crucei, fcut n forma monogramului lui Hristos Tertulian mrturisete c credincioii evangeliei, fceau somnul acesta pe faa lor, n toate mprejurrile vieei. chiar i in cele mai ne nsemnate. La ori ce pire i micare, la fie cc intrare i eire clin cas, cnd ne mbrcm, ne inclm , \ \ c splm, la mas ... forma crucei se nsemneaz pe frunte, zice Apologetul2 ) . Iar Grigorie Turoneanul spune c se fcea crucea i pe alimentele pe cari le mncau cretinii3 ). 2. De la Constantin cel Mare ncoace, mpraii cretini nce pur a pune chipul crucei pe monedele lor, spre a- avea n vedere la ori ce pas4 ) ; deci, acest semn care pn aci er fcut de pioi mai mult n tain de frica tiranilor, acum strlucete la razele soarelui n vederea tuturor. Dar el mai er purtat pe inelele i la gtul cretinilor 5 ).
1) Sozom., Hist, eccles., lib. I, c. VIII. 2) Tertull. De corona mi'.itis., c. I I I : Ad omnem progressum atque promotum, ad omnem additum et exitum, ad vestitum, ad calceatum, ad lavacra, iul mensas... frontem cruci signaculo tenere. r Ciril al Ierusalimului n catehesa IV-a recomand cretinului s fac semnul crucei, la mncare, cnd bea, cnd se culc i se scoal. 3) Gregor. Turon., De mirac. s. Martini, 1,8.0. De altfel Biserica a ntrodus din secolul IV sfinirea meselor i ritualul trebuincios, cum i binecuvntarea la nArga roadelor pmntului. Cretinii i azi fac semnul crucei pe pine i apoi o liAng spre mncare. n vechime se mai nsemnau cu crucea i animalele ca s I m ferite de boal. De asemenea pioii se nsemnau cu acest chip i cnd str nutau ca i azi. Conf. Martigny, op. cit., pag. 2241. 4) Martigny, Diction., pag. 526. Comp. Sozomen, Istor. Biser. I, 8. 5) Martigny, Diction., pag. 214.

246

D R . BADEA

CIRE EANU

Eusebiu ne mai ncredineaz c Marele Constantin a fcut un steag n forma crucei, i sa acoperit totdeauna in rsboiu cu acest steag ca cu o pavz, i a poruncit mpratul s fac i altele asemenea pentru a le purta in armatele sale *) lat acum ce zice i Sozomen n Istoria sa bisericeasc, cartea I, cap. 8 : Constantin puse crucea pe armele soldailor si, spre a-i obinui s respecte acest semn ; iar n ziua dinaintea Smbetei (Vineri) a ornduit s nu se in judeci pentru c in

Crucea a cum se face n Biserica ortodox,.

aceast zi a fost Domnul pyironit pe cruce. n palatul acestui mprat nc nu a lipsit crucea2 ). Iulian apostatul i ali du mani ai evangeliei mai nainte de el, considerau ca o crim f cut de cretini cnd acetia se nchinau crucei, faceau chipul ei pe fruntea lor i o zugrveau la intrarea incasele lor3 ). Am1) Euseb., Viaa mperat. Constant. I, 3031. 2) Euseb., Ibidem III, 49. 3) Cyrill. Alexandr., Contra Iulianum, VI.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

Iirosie le rspunde ns, c att cretinii ct i sfnta Elena care tciunea necredincioilor1 ). Par s ascultm acum i pe sfntul loan Ilrisostom n omilia sa Hristos este Dumnezeu)), cu privire la respectul cuvenit crucei: m praii , zice ierarhul, ii eau coroana de pe cap, i ne im hin crucei, simbolul morei Rscumprtorului. Pe purpura lor strlucete crucea; in rugciunile lor figureaz micea; pe armele lor, semnul crucei; pe sfnta mas a alta rului, crucea; in toat lumea, crucea ; ea strlucete mai im it < lr, ct soarele 2 ). Iar n omilia despre cruce i tlharul acelai ierarh mrturisete c alt dat (n pgnism), crucea er I acut pentru condamnare i tortur; azi este un obiect sfnt si plcui; crucea er un lucru de necinste i durere; acum r icoana fericirei i a bunei cuviine 8 ). 3. Augustin arat c atunci cnd se citea evangelia, toi se sculau i-i fceau semnul crucei; episcopul nainte de a predici i cretinii cnd se sftuiau, se nsemnau cu chipul crucei; iar cei ce se rugau ntindeau minile cruci 4 ). In acelai sens vorbete i Teodoret al Cirului, c Grecii i Romanii, cum i barbarii de o potriv, mrturisesc pe Hristos cel rs tignit i venereaz semnul crucei5 ). Tot a i preotul roman Scduliu din secolul V-lea, ntro poezie a sa, zice c s nu dcspreueasc cineva veneraiunea crucei, pe care Domnul a purtat-o biruitor cu o divin nelepciune ). n asemenea chip grete i Leon episcopul Romei, numind crucea semnul mn tuire! care trebue respectat de toate mpriile pmntului 7 ). Iar poetul ispaniol Prudeniu contemporanul lui leon, afirm a soldaii se ntreau cu semnul acesta cnd intrau n r& sboae 8 ) ; i n alt loc, recomand fie crui cretin a se nchina rnd merge la odihn. Cnd eti chemat la somn, zice Prudeniu, f chipul crucei pe frunte i la inim (piept) 9). Grigorie Turonoanul recunoate c Mercurea i Vinerea, e srbtoarea crucei, Intru amintirea patimilor Domnului1 0 ). Fcndu-se ns i unele excese de pietate cu semnul acesta,
1) Ambros. Orat., De obitu Theodos. senior. 2) Martigny, Diction., pag. 218. 3) Ibidem., pag. 219. r4) Augustin., De cruci signaculo precum Christian. 5) Theodoret, Serm. VI. De curandis Graecorum adfectionibus. 6) Caecilius Sedulius n cartea V-a a poeziei saleDe salut, cruci quadripartita positione" : Neve quis ignoret speciem cruci esse colendam; quse Dominum portavit ovans ratione potenti. 7) Leon., Serm. VIII, De passione Domini. 8) Prudent., Contra Symmachum, II. 9) Prudent., Cathem. hymn. V I : Fac, quum vocante somno, castum petis cubile, frontem locumque cordis, cruci figura signes. 10) Gregor. Turon,. De gloria Martyrum., c. V.

.1 aliat n Ierusalim crucea Domnului, sau nchinat mpratului 11ristos, iar nu lemnului care nc e spaima pgnilor i deer

248

D R . BADEA C1RE.EANU

Sinodal Trulan din anul 692, orndui prin canonul 73 ca chipul crucei pe care unii-l fac pe pmnt sau pe pardoseal, sa ie ters cu desvrire, de team ca nu cumva clcndu-se de tre* ) ctori, s se profaneze steagul victoriei noastre; iar acei cari in viitor, vor mai face chipul veneratei cruci pe pmnt, s fie deprtai din Biseric 1 ). 4. Respectul ctre semnul crucei lau pstrat chiar i ico noclatii, cari se ridicar cu atta iueal n contra icoanelor, i vedem semnul acesta chiar pe monedele mprailor cuprini de principiile iconomahice d. e. pe monedele lui Leon I I I Isaurul, Constantin V Copronim, Leon V Armeanul, Mihail I I Gngavul i Teofil. Dar istoricul Nicefor Calist, afirm c aceti mprai persecutori ai icoanelor, nu numai venerau crucea, ci'erau chiar ocrotitori ai sectei stavrolatrilor, adoratori ai crucei2 ). Sinodul VII-lea ecumenic, sau al II-lea din Nicea, inut in anul 787 n contra iconomahilor, puse fru excesului iconografic de o parte i de alta, i stabili urmtoarea nvtur: Hotrim cu toat ncredinarea i tria, zic prinii sinodului, ceea ce trebue pentru veneraiunea sfintei i de via fctoarei cruci (tot' Tiju'oii oTou'pofi), asemenea i pentru onoratele i sfintele icoane, ori c ar i ele fcute cu colori, ori cu mozaic sau cu alte materialuri potrivite cu sfintele lui Dumnezeu Biserici, ori fcute pe vase i veminte sfinte, pe ziduri i pe scnduri, in exise i pe drumuri, i adic chipul Mntuitorului i Domnului nostru lisus Hristos, al sfintei Fecioare maica Dumnezeului nostru, al sfinilor ngeri i al tuturor sfinilor i curioilor prini. Punndu-se icoanele lor naintea noastr, noi le privim religios, i ne suim cu gndul nostru la acei cari au vieuit nainte de noi, le urmm pildele, srutm sfintele lor icoane i le aducem veneraiune (jiQooxvvrai?). Dar noi nu aducem icoanelor o nchi nare ca lu i Dumnezeu (Xatoeia)... ci veneraiunea icoanei trece asupra celui nchipuit prin icoan 3 ). Prin urmare semnul crucei a fost fcut cu pietate n toate timpurile cretintei, i nu exist un act bisericesc ori profan fr s fie sigilat cu chipul lemnului pe care Domnul a fost spnzurat. Semnul crucei se face pe chipul omului, se vede infinit n serviciul liturgic, n rugciunile pioase ale cretinului, pe vrful Hisericelor, pe case, drumuri, n armat, pe monede, steaguri, n arhitectur, pe morminte, i n fine pretutindinea i totdeauna strlucete crucea lui Hristos4 ). Ea se face n natur in lemn, argint, aur, fier, piatr, marmor, etc.
1) Conc. Trul. c. 73. 2) Niceph. Callist., Hist, eccles., 1 . 18, c. 54. 3) Cone. II Nicaen., act. (edina) VII. 4) Reformaii pun pe vrful Bisericilor lor chipul unui coco n cruce. Cocoul ne reamintete pe Petru cnd a plns cu amar la cntarea coco ului n noaptea vnzrei Domnului nostru. Iar pe de alt parte cocoul este simbolul vegherei n credina cretin, dup explicarea calvinilor. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

249

5. Apusenii cred c cei vechi fceau semnul crucei pe faa lor cu un deget (un Dumnezeu n Treime) al minei drepte, si probabil cu degetul cel mare, de i scriitorii clasici nu ne spun lucMil acesta *). Latinii i Protestanii de aceea duc mna des chisa cu degetul cel mare ntins, la frunte, la piept, la urnitrul nlAiig i apoi la cel drept2 ). Biserica ortodox ns, potrivi: tradili m ei i nvturilor ei, a ornduit a se face semnul crucei, tni| reunnd cele dntiu trei degete ale minei drepte (trei fee In o Dumnezeire) i punndu-le pe Irunte piosul s rosteasc: -In numele Tatlui, pogorndu-le la piept, s zic i al Fiului, H i <le aci la umrul drept s rosteasc i al sfntului Spirit, ducnd totdeodat mna i pe umrul stng. Dup ce sa nsemnat plodul cu acest semn al crucei, trebue s termine cu cuvntul 'ai,in 3 ). Cum c i primii cretinii puneau mna ntiu la frunte, caud fceau figura crucei, "despre aceasta ne spune Tertulian: imemnm fruntea cu semnul crucei 4 ). Hrisostom de ase menea rostete urmtoarele cuvinte: mpodobim fruntea noastra cu crucea B ). n acelai chip glsuete i leronim cnd zlco : la toat fapta i nevoea atingem fruntea cu mna c). Iar cum c de la frunte, cretinii cei vechi duceau mna la piept, ntre alii ne spune poetul Prudeniu din secolul V-lea, cnd recomand cretinilor s fac semnul crucei pe frunte './ ia inim -piept-(frontem locumque cordis7 ). Ct despre atii gerea umerilor cu mna la acest semn, de i nu gsim texte complecte, totui urmeaz de sine c crucea se fcea deplin pe faa omului, a cum o gsim pictat pe acele timpuri. Tradiiunea Ins i nvturile Bisericei ortodoxe de rsrit, au perpetuat modul cum se fcea acest semn si ni la pstrat pn azi, a nun se svrea n timpurile veclii.
1) Apusenii se ntemeiaz ntre altele pe un citat din Sozomen (Hist, eccles. VII, 27) unde se arat c Donat a fcut semnul crucei cu degetul"; iar Epifanie (llseres. XXX) zice c un oare care Iosif, a fcut asupra unui vas semnul crucei in propriul su deget". 2) Martigny, Diction., op. cit., p. 225. Iar n Catehismul publicat cu apro barea E. S. Mons. Paul Iosif Palma arhiep. latin de Bucureti, de P. Vasile I aureri, Bucureti 1889, p. 18", cetim aceste cuvinte recomandate latinilor : semnul sl. cruci se face cu mna dreapt punnd degetele pe frunte i zicnd: in nwinula Tatlui; dup aceea pe piept zicnd: i al Fiului, i de aci la umrul 'itAng i drept, zicnd: i al Spiritului sfnt, Amin". r 3) Conf. Confes. ortod. P. I, ntreb. 51. Poporul romn obinuete ns .i face astfel semnul cnicei: pune cele trei degete la frunte zicnd : in numele l'ittuluiu, le coboar la piept i zice ni al F iu lu i le duce pe umrul drept i al sfntului Spiritu, apoi pe umrul stng, zicnd amin". 4) Tertull. De oratione c. 9: Frontem cruci signaculo teremus. 5) Chrysost. Coment. in Ps. X I : Crucem in frontem circumferimus. 6) Hieronym. Epist. ad Eustoch.: Ad omnem actum et ad omnem incessum manus pingat frontem. 7) Prudentius. Cathem. hymn. VI. Erau ns i muli cretini cari i fceau o cruce pe frunte i alta pe piept.

250

D R . BADEA CIREEANU

Pn aci am artat veneraiunea crucei din timpurile apos tolice i pn n zilele noastre; acum urmeaz s aflm forma crucei pe care a fost rstignit Domnul nostru lisus Hristos. De oare ce evangelitii nu ne spun nimic despre aceast form, ci ne istorisesc numai c Mntuitorul a fost rstignit pe cruce *), de aceea scriitorii cretini din toate timpurile sau contrariat unii cu alii pe aceast tem, remnnd apoi lie care cu prerea sa proprie. Nou ns ne rmne s vedem forma crucilor romane pe cari erau spnzurai condamnaii, i dup aceea pe baza tracliiunei i a mrturiilor vechi, s conchidem la felul aceleea pe care Domnul a suferit patima cea de bun voe 2 ). Formele cele mai cunoscute ale crucilor romane, erau urmtoarele: 1. Aceea care se chema crux decussata i despre care arhitectul roman Vitruviu cu oratorul i contemporanul su Cicerone, mrturisesc c se fcea din dou lemne puse unul peste altul n ct se forma litera X (decussare, a ncrucia n orma lui X). Tradiiunea spune c apostolul Andreiu a fost rs tignit pe o cruce de acest fel, i de aceea n cretinism o cruce de forma aceasta se numete crucea sfntului Andrei 3 ). Pe monumentele veci iilor cretini se gsete foarte des semnul acesta, din care cretinii formau cu nlesnire si monogramul lui llristos Dar cum c Mntuitorul a fost rstignit pe o cruce de acest lei, nu avem nici o prob B ). f c 2. Cicerone mai vorbete i de poena commissa care st n legtur cu rstignirea pe crucea roman ce avea forma unui tau (t) grecesc, ori latinesc, i numit de Romani crux commissa '*). Felul acesta de cruce se fcea dintrun stlp per pendicular, punndu-se pe capul lui de sus un alt lemn orizontal. Aceast form se mai chema la Romani i crux patibulataM adic crucea de spnzurtoare, pentru c dup cum ne spune Plaut, o a cruce er obinuit nu numai spre a se rstigni pe ea criminalii, dar de coarnele ei erau agai sclavii i erau btui cumplit cnd fceau greeli mai m ari7 ). Scriitorii Bisericei
1) loan 19,17. Mat. 27,31. Marc. 15,21. Luc. 23,26. 2) Ibidem. 3) Martigny, Diction, op. cit. p. 212. 4) Conf. Sandini. Hist, apostolic, p. 130. 5) Conf. J. B. E. Pascal. Institut, de lart chretien,T. I, p. 182. 6) Sofistul Lucian din secolul II d. Hr., zice c litera a dat nenorocita inspiraie tiranilor cas inventeze crucea pe care mor n chinuri atia nevinovai. 7) Romanii pedepseau foarte crud pe sclavii lor pentru cele mai mici greeli. Mai crude erau femeile romane. Ovidiu se nfioreaz de cruzimea ma troanelor cari prin loviri sngeroase pe corpul sclavelor i potoleau mnia lor. Sngele curgnd din corpid victimelor, mnja hainele i prul stpnelor lor.(Ovide, Art d'aimer livre III n Kama Soutra, p. 65). i azi se vede n muzeele de anticiti un fel de clete cu care matroanele sfiau carnea sclavelor cnd le

B.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

251

lai ine se nevoesc a afirma c Mntuitorul a fost rstignit pe o rute cu forma aceasta, ntemeiudu-se pe felul unei cruci cu icest <lii|, al crei desemn sa gsit pe zidurile ruinate ale paletelor (!ozirilor, apoi pe motivul c semnul acesta se gsete des reoetat asupra mormintelor vechi cretine. Ei se mai reazim p un Icxt din Tertulian care zice c crucea este litera greac tau,

O doamn, roman, tortureaz groaznic pe sclava sa.

pedepseau. Poetul roman Marial (f c. 103 d. Hr.) n Epigram a 40, descrie cruzimea *unei matroane care a torturat cumplit pe o sclav pentru un cuvnt nepotrivit. Iat acum ce zice i satiricul Juvenal (f c. 120 d. Hr.) n satira VI: Trestiele se frng de tria loviturilor czute pe sclavi; sngele acestora nete sub loviturile bicelor i vrgilor. Sunt cli pltii cu a n u l; ei bat ne contenit. Doamna ii sulemenete faa, ei bat; ea adm ir o tunic luxoas, ci bat; ea citete o carte, ei continu opera. Alt dat Doamna comand pe cruce sclavulw . D ar undee martorul i acuzatorul, ntreab soul Doamnei? Ce trebue tiut cauza? N iciodat nu e trziu a m u ri un sclav, rspunde matroana n fu ria t1 1 . (Conf. E. Lamairesse, Kama Soutra, Paris, p. 65). Cru zimea Agriprnei maica lui Neron i a Mesalinei soia lui Claudiu, a rmas pro-

252

DR.

BADEA CIREEANU

ori litera latin I " 1 ), dup aceea pe un citat din epistola XXIV a lui Paulin de Nola, . a. Pentru noi ns, aceste probe aduse de scriitorii apuseni, nu sunt att de suliciente n ct s no conving c Mntuitorul a fost rstignit pe o cruce de acest fel. 3. Mai er la Homani o form de cruce cu cele patru

U n convoi de sclavi d in zilele noastre, dui la vnzare n furci p r in pustiile Africei.

verbial. (Conf. Prosper Castan ier, L'orgie Romaine, Paris, 1901, pag. 153 seqq.). Sclavia i vnzarea oamenilor, din nenorocire nu sa stins nici astzi n Africa central i sudic,-n America de uti i chiar n Indiile Olandeze. Iat unul din anunciurile comerciale din Indiile Olandeze, publicat acolo n anul 1906: Sunt de vnzare: 2 boi Madura de njugat"; Lucrtori tineri (oameni), bine desvoltai d in lava oriental" ; Brbai i femei a cte 00 franci, franco Belavanu. Cai de clrie i cru". Sclavii se prind de obicei n Africa, prin nvlirile slbatice dintre un trib i altul. Prizonierii sunt fcui sclavi i apoi vndui negutorilor care au aceast meserie de a cumpra oameni. Negutorii i leag pe sclavi de mini i picioare, apoi i trsc n bti i chinuri, mii de chilometri prin deerturi pn ce desfac marfa la trguri anume pentru aceasta. Muli dintre sclavi mor pe drumurile din pustiile seci, de foame, sete i mpunsturi. Cadavrele celor mori sunt presrate pe ci, prin oaze i pe lng isvoare. Cei slabi sunt lsai pe arum ca s moar, pentru c ei nu mai au pre. n rile unde strlucete crucea nu mai exist sclavia. Dar i cuceritorii europeni, n Africa, n Indii, ori n America, se poart cu slbatecii pmnteni, mai ru de ct cu animalele. i ucid fr mil pn ce i sting de pretutindinea. Mai ales Belgienii din Congo sunt de o trist pilduire fa de nenorociii indigeni. i mpuc, i vnd canibalilor, i bat i i suprim n tot felul. (Autorul). 1) Martigny., Diction., pag. 213. C o n f.J. B. E. Pascal, op. cit., pag. 182.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

253

rale egale f- formndu-se ntre ele unghiuri drepte. Chipul icestei cruci sa pstrat mai mult n Biserica orientali si sa numit crucea greceasc"; dar nici pe un obiect de acest fel na ost rstignit Domnul nostru lisus Hristos. 4. n line alt figur de cruce roman, er cea ititulat ,crux immissa** (immittere, a ptrunde), prin care se iduceau e le mai mari dureri condamnatului. Virgiliu, Cicerone, amintesc le aceste rstigniri nfricoate. Crucea aceasta er f<ut din Iou lemne, unul perpendicular i altul curmezi pus pe cel llnti mai sus de jumtatea lui f'- Semnul de acest el a dolndit n cretinism numirea de crux latina" (crucea latin). Mrturiile cele mai multe afirm c lisus Hristos pe 5 cruce Jo acest fel a fost rstignit i venim la aceast convingere, pentru ' chipul ei se vede mai mult de ct altele, pe monedele /echi l), > e vase, veminte, documente, monumente i morminte vechi. \ poi tradiiunea i uzul Bisericei cretine, ne-au pstrat mai 1 0 aproape pe aceast form de ct pe celelalte. i chiar azi 1 1 obinuina general, numai chipul acestei cruci se vede preutindinea n lumea cretin. a) Despre un reazim pe cruce pentru picioarele condam natului, nu gsim nici o prob. Unii cred ns, c crucea Mntuitorului a avut un piedestal (ujtorcoSiov) mai jos de lemnul orizontal, i c Domnul i-a sprijinit corpul pe acel cuiu, cum se obinuia la Romani a se pune aceast rzimtoare, spre a nu se sfia corpul; de aceea se i ndatina zicerea a clri pe cruce, a edea pe cruce, n loc de a li rstignit 2 ). Iat ce -uce Iustin Martirul despre aceast rzimtoare a Domnului: i n mijloc (crucea) avea un cuiu de lemn pentru ca carnea s fie ridicat mai sus i prin care cei rstignii s fie oprii de a cdea 3 ). Iar Irineu afirmnd tot acest fapt, spune c nsi forma crucei cu finele i cu vrful ei, are cinci cornuri: dou in lungime, dou in lime i unul in mijloc prin care se sprijinete condamnatul care a fost pironit cu cue*). Deci, dup Iustin Martirul i Irineu, crucea Mntuitorului a avut cinci brae. Eusebiu ns arat, c crucea fcut pe steagul lui Con stantin cel Mare, avea numai patru brae. Dar s ascultm din cele ce urmeaz pe acest istoric, i s ne arate el forma acelui steag: Am vzut steagul (lui Constantin), zice istoricul, i sunt
--------r

1) Semnul crucei pe monede, l vedem pentru prima oar pe monedele lui Avgar VIII Bar Maanu (an. 197 216 d. H.) regele Edesei. Eus. Popov., op. cit., v. I, pag. 184. 2) Isidor de Onciul, Manual de Archeol. biblic. Cernui, 1884, p. 281. 3) Iustin. Dialog, c. Tryph: Kal xo ev t c T ) neao> jtvyvunevov (IvXuv) d) xeQag, xai aixo e^e^ov 8cm, e cp < L tito^oOvxai ol otavQOUnevoi. 4) Ireneus, Contra haeres. II, 42: Ipse habitus cruci fines et summitates habet quinque, duas in longitudinem, duas in latidudinem, et unam in medio, ubi requiescit, qui clavis configitur.

254

DR.

BADEA CIREEANU

n putere a arta aci chipul lui. Este ca o suli acoperit cu plci de aur, i are n curmezi o varq care face semnul crucei1 ). Augustin spune c crucea Mntuitorului avea limea pe ct erau minele ntinse; lungimea care se ridica de la pmnt, pe ct corpul er fix a t; iar nlimea domina vrful acestui lemn ncruciat 2 ). n acelai chip mai vorbete i poetul Nonnus din secolul V-lea, c lisus llristos a fost rstignit pe un lemn cu patru coluri (ei? 8o>v teroajdeiiQov). Iesuitul Iacov Gretser ( f 1625) n opera lui de sanda cruce (17 volume publicate n anul 1741), aduce o mulime de texte patristice, cari afirm acest fapt3 ). Dup aceti scriitori a dar, crucea Domnului a avut patru brae, ceea ce este admis de tradiiune i de ntreaga Biseric din vechime i pn azi. Acesta" este semnul cel adevrat al crucei n cretinism. bj Dar n secolul VI Grigorie Turoneanul, se mai ridic cu alt noutate, si afirm c picioarele Mntuitorului au fost pironite pe un piedestal; ns despre acest fapt nu ne vorbete nici un scriitor nainte de Grigorie Turoneanul, i nici el nu ne spune de unde a mprumutat aceast afirmaiune. Cu toate acestea urmaii lui Grigorie, au adaos c acest piedestal a fost btut n cruce piezi, de la dreapta venind mai sus, i spre stnga mai jos, a adic cum e crucea ruseasc cu ase brae sau cu opt brae, dac se admite c dasupra crucei, sa adaos la rstignire o scndur cu inscripia. Forma acestor cruci de i nu se poate susine cu documente istorice, totui e obinuit n Rusia, Romnia i alte ri ortodoxe. Ea este ngduit fiind c nu aduce nici o scdere dogmelor credinei4 ). Cu toate c de la nceputul cretinismului, pioii au cugetat necontenit n rugciunile lor asupra suferinelor Mntuitorului pe cruce, iar Iustin, Irineu, Tertulian, . a., mrturisesc de nf iarea lui Hristos pe lemn, totui icoana rstignirei, nu o gsim la iveal i n cult de ct n secolul VI-lea, din cauza respec tului i a sfiiciunei cretinilor de a nfia rstignit pe Dum1) Euseb. Viaa mpr. Constant. Cartea I, cap. 31. 2) Augustin. Enarrat. in psalm. 103 : Erat latitudo, in qua porrectae sunt manus, longitudo a terra surgens, n qua erat corpus infixum; altitudo ab illo divexo ligno sursum quod eminet. 3) Iezuitul lacob Gretser, n opera sa De sancta cruce" n 17 volume, publi cat n anul 1741, vorbete despre cltoriele religioase, splarea picioarelor la oaspeii cltori, nmormntri, icoane, etc. Conf. Tezaur. Liturg. T. I, p. 128 n. 11. 4) Mulimea braelor crucei n semn de pietate au trecut i n Romnia. A chipul pictat pe prei al lui Radu Negru Voevod din Biserica domneasc (veche) din Curtea de Arge, ine n mn o cruce cu 14 brae s. e.4 ^t- n aceeai Biseric chipul lui Alexandru Voevod ine n mn o cruce cu 10 brae s. e. J|L. Iar crucea spat n piatra mormntului lui Stefan cel Mare din mnstirea Putna are 6 brae s. e. Crucile de pe turlele bisericei lui Neagoe Voevod au cte 8 brae s. e. ^ Cele de pe Biserica lui Vasilie Lupu din Iai au cte 4 brae s. e. + Chipul acestor cruci a fost mprumutat i de alte Biserici i monu mente religioase din ara romneasc. (Autorul).

TEZAURUL LITURGIC T. II.

^ 5 . r)

no/>u-( ) in u lI). Se susine c Anastasie Sinaitul a fost cel din tiu cur ;i nfiat pe lisus rstignit2) ; n m iniatur ns rstig ni rci er cunoscut mai de timpuriu. Se tie c Romanii rstigneau pe cruce pe cei condamnai, 11 111 i ce i biciueau cum plit i i desbrcau de vemintele lor. Mec, condam natul cu totul goi, ori num ai cu o pnz mprejurul cmoselor, se ridica pe cruce i legndu-i-se minele cu funii de Icniiul curmezi, se pironeau att minele ct i picioarele, fiecare In deosebi cu piroane tari de fier. Eu cel antiu , zice Plaut,

voii. da aceluia o sum mare de bani, care va fi n stare s fufll de pe cruce, dar dup lege, s fie pironite cu cue de fier, umicle picioare i ambele brae'3 ).
Evangelitii ne spun c hainele M ntuitorului au fost mprite Intn rstignitori, i pentru cmaa lui au aruncat sorti4). De aceea h u im u l a fost rstignit desbrcat de vemintele sale. Scriitorul i: i'm A rte m id o r dinEfes, vieuitor n secolul II (d. H.), ne istorisete In cartea lu i Explicarea viselor (O veiqoxqitixov) c Rom anii i pc Im p u i su rstigneau pe condamnai, dup ce i desbrcau. \m>rosiu 5 ), A ug u stin 6), . a., vorbesc c Dom nul a fost pironit po m ic e gol de hainele sale. Cu toate acestea, cretinii dintrun udihc sentiment de pietate fa de Rscumprtorul lor, pn urii secolul VIU lau nfiat pe cruce mbrcat n tro hain luii};' cu mneci, i adesea ori fr m n e c i7 ). D in secolul VJII-lea Inecace, haina aceasta sa tot scurtat, pn ce a rmas o simpl legtur (jt8Qi^ia[xa) m prejurul coapselor, ca s se mplineasc Istorisirile evangelitilor. Pe icoanele vechi, gsim de mai multe uri pe cruce chipul lui lisus pn la coapse, de ct corpul ntreg. c) Pe vrful de sus al crucei, se scria n vechime ca i uzi, iniialele l> N . R . I ., cari nsemneaz titlul de pe crucea D o m n u lui: lisus Nazarineanul Regele Iudeilor, scris la rstig nirea lui n limbele greac, latin i ebraic, vorbite pe atunci in Palestina 8). La dreapta i la stnga iniialelor, soarele i luna nlau ntunecate (Luc. 23,44). M ntuitorul se zugrvete pe cruce purtnd adesea ori pe cap i o cunun de s p in i9 ).*
1) Marligny. Diction., op. cit., pag. 110 i 227. Arheologul Rafail (Inrucci, afirm n scrierea sa II crocifisso graffito in casa clei Cesariu (publit.il.i n finele sec. XIX) c a gsit o gravur fcut cam n secolul III pe zidulile ruinelor palatelor Cesarilor, de pe muntele Palatin din Roma. Gravura repre zint un om cu capul de mgar rstignit pe cruce. Probabil c aceasta er o inine derizorie de pc icoanele cu rstignirea, pe cari le purtau n ascuns cretinii, jilfovul ns care a fcut gravura, a pus n locul capului de om un cap de mgar, i uf. Tertull. Apoleget. XVI i I Ad nat. XIV. 2) Sever. Mureianu, Iconologia cretin, Bucureti, 1893, pag. 49. 3) Plautus. Mostellaria, Act. II. sc. 1, 12: Ego dabo ei talentum, primus ini in crucem excucurrerit, sed ea lege, ut affigantur bis pedes bis brachia. 4) Mat. 27,36. Marcu 15,24. Luca 23,34. loan 19,24. 5) Ambros. n Luca X, 100. 6) Augustin. De civit. Dei XVI, 2. 7) Martigny, Diction., pag. 228. 8) loan. 19,20. Mat. 27,37. Marc. 15,26. Luca 23,38. 9) loan 19,26.

.-U

DK. BAUKA CIREEANU

De asemenea din vechime i pn azi, se picteaz la picioarelo crucei sfnta Fecioar i apostolul loan cu feele ndurerate. Se mai zugrvesc cele patru cue (nu trei cue ca Ia apuseni*), nfipte n mni i n picioare, precum i cei doui ostai unul cu buretele i altul cu sulia n mn, acest din urm mpungnd n coasta dreapt a lui Hristos. Jos sub cruce se nchipuete un craniu uscat i dou oase ncruciate, ceea ce nsemneaz c Adam a fost ngropat pe Golgota (yoXyoG, ^j|Ss==cpn) unde a fost rstignit Domnul. Gnd Mntuitorul este zugrvit ntre doui tlhari, atunci crucea lui este mai nalt de ct celelalte dou, pe motivul c mpraii romani pentru condamnaii vestii, porunceau a se face crucele mai nalte. Suetoniu (a. 70-121 d . Hr.) povestete c un cetean roman fusese condamnat la rstignirea pe cruce, dar el a cerut graierea la mpratul Galbci (an. 68 d. Ilr.), invocnd legile romane, cari interziceau rstignirea pentru cetenii romani, mpratul ns i a rspuns condamnatului, c de oare ce este nvestit cu cetenia, va fi pironit pe o cruce mai nalt de ct cele obinuite i pentru mngerea ceteanului, crucea va fi vpsit cu culoare alb2 ). loan Ilrisostom nc afirm c crucea Domnului a fost mai nalt de ct ale celor doui tlhari3 ).

32.

nfiarea tipic a sfintei Fecioare, a apostolilor i evangelitilor.


u toate c din epistola ctre Coloseni cap. 4, v. 14, nvm c apostolul i evangelistul Luca er medic4 ), totui tradiiunea bisericeasc ni-1 arat i ca pictor i fctor al chipului sfintei Fecioare Maria. Dar Biserica chiar n* cntrile ei alirm c Luca er zugrav5 ).
1) loan 19,29-34. Mat. 27,48. Cu toate c i scriitorii apuseni ca Gri gorie Turoneanul, Inocenie III, Brigitt, Molanus, Belarmin, De Sery, Benedict XIV, . a., afirm cu toii c Mntuitorul a fost rstignit prin patru cue, totui n apus se vd i icoane cu rstignirea Domnului, unde sunt numai trei cue: dou la mini i unul nfipt n ambele picioare. J. B. E. Pascal, L'art chretien, T. I, pag. 173, Paris 1856. 2) J. B. E. Pascal, op. cit., T. I, pag. 184. n cartea Ester, cap. 7, v. 10 seqq., cetim ca Hainan a fost pus din porunca lui Ahasverus ntr'o spnzur toare nalt, ca un condamnat distins. 3) Hrisost. Homil. V n cap. I epist. I ad Corint. 4) Colos. 4,14: Aajxdexai ujiotg ouxg o l a t q o o dyoLxrixo. 5) Comp. Biografia sfntului Luca din 18 Octombrie, cnd el e srbtorit de Biseric. Iar n Canonul de rugciune ctre Prea sfnta Nsctoare de Dum nezeu... facerea lui Theostirict monahul" cntarea IX cetim urmtorul tropar: Mut fie gura pgnilor , cari nu se nchin cinstitei icoanei tale cea zugrvit de sfntul apostol .y i evangelist Luca, ceea ce se cheam pov[uitoareu. Ignatie schevofilaxul, mai trziu mitropolitul Nicei (sec. IX), cnt i el icoana sfintei Fecioare ca fiind zugrvit de evangelistul Luca. Conf. P. Rompotes, Aeix. p. 189, n. 8.

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

257

A) nainte de secolul V lea se vedeau printre cretini icoane hi chipil Maicei Domnului, despre cari se zicea c sunt lucrate de ucestevangelist. Iar n secolul VI-lea Teodor Lectorul, n cartea I ii a Isbriei sale bisericeti, spune c Eudoxia vduva lui TeodoHio lllea, a trimis din Ierusalim icoana slintei Fecioare zugr\ lin do Luca evangelistul, ca dar fcut cumnatei sale Pulcheria. hm pat-iarhul Alexandriei, Hristofor al Antiohiei i Vasilie al lerusalinului, n scrisoarea lor sinodal, trimis mpratului iconocltBt Teofil (829 -842), mrturisesc c icoana Fecioarei Mria, c fcut de acest evangelist. Cu toate aceste alirmaiuni ns, se gseau i prini bisei ieoti, iari desbrcau adevrul istoric de haina tradiional i iridau tu prere de ru, cum bun oar Augustin, c nu se nH icotna autentic a Maicei lui Hristos1 ). Iar cu privire lc . ....steu^ul zugrvesc al evangelistului Luca, istoricul Sebastiar, Tillemo'it ( f 1698), Greppo, . a., cred c nainte de secolul V lea, a fost n orient un pictor cu numele Luca , care fcnd icoana flintei Fecioare, sa crezut do rsriteni c pictura aceasta a fost licut de evangelistul cu acest nume, i a trecut i n ii pus ca oper a evangelistului2 ). Rmne ns stabilit, c nu nvum dovezi pentru a proba c n adevr evangelistul Luca a lost pictor ; dar iari nu se poate tgdui, c chiar n secolele prime nu sar fi gsit pe icoane chipul Fecioarei Maria. De .icnea Ambrosie chiar, ntituleaz o icoan cu acest chip figura nrobitatis, adic chipul celei mai alese castiti3 ). Sinodul din Kl'es respingnd erezia lui Nestorie, a admis ca chipul sfintei l'ocioare s fie fcut ca al unei Maice a lui Dumnezeu. Dar n timpurile vechi, cretinii ne avnd o concepiune determinat asupra icoanei sfintei Maria, mprumutar trsurile lixionomice de la statua Minervei greceti i le unir apoi cu cole istorisite de Luca n evangelia sa, cu privire la Maica lui llristos. i a compuser icoana aceasta. Asemenea fapt l mai vodem i n tigura lui Orfeu care reprezenta pe Mntuitorul4 ). <Iu ncetul ns Biserica i fix norma sa de pictur, indepen dent cu totul de arta pgn 5 ). 1. Pe icoanele celor dinti secole, Maica Domnului e nIftiat ca o fiin cereasc, nzestrat cu o frumusee i tineree fecioreasc; iar curenia divin mbrac ntregul su chip. Pe cap poart un vl ce ncadreaz faa i cade pe umeri, dup portul femeilor ebraice. mbrcmintea i este o hain lung pn tn pmnt, legat uor la mijloc cu o fie. Sfnta Fecioar ade pe un scaun domnesc, iar pe genuchi ine pe divinul ei prunc.
1) Augustin. De Trinitate V III: Neque novimus faciem virginis Mariae. 2) Greppo. Notes historiques, biographiques et archeologiqnes concernant Ies premiers siecles chretiens, pag. 31. 3) Ambros. De virginibus., I. II, c. II. 4) Clem. Alex. Cohortatio ad gentes. Comp.Iustin Mart.Ad Grase, cohort XIV. 5) Le C-te de Grimouard de Saint Laurent, Guide de l'art chretien Tom. III, 18,73, Paris, pag. 7.
Dr. Batdect Cireeanu. Tezaurul Liturgic.

17

DR.

BADEA CIREEANU

n secolele mijlocii, istoricii ncepur a descrie amnunit fizionomia i statura Maicei Domnului, ntemeindu-se pe tradiii i texte vechi. Cedren n secolul XI, Anselm n secolul XII-lea, i Nicefor Calist n secolul XIV-lea ( f c. 1340), vorbind despre chipul sfintei Maria, se crede c sau ntemeiat ntru aceasta, pe scrierile lui Epifanie al Salaminei i ale lui Proclu al Constantinopolului, ambii vieuitori n secolul Y-lea. Iat ce zice Cedren: Statura Fecioarei Maria er de mijloc; faa oache, p rul rocat, ochii verzi, sprincenele mari, nasul potrivit, faa prelung , minele i degetele lungi J). Tot n acelai chip des* crie i Anselm ( f 1109) persoana sfintei Fecioare: Ochii i erau negrii, zice Anselm ; privirea dreapt, sprincenele negre, nasul de mijloc, fata jirelung, minele lungi, degetele lungi, statura de mijloc. Pe corp purta o pnz ca un vemnt in colori 2 ). Dar o descripie foarte frumoas i deplin asupra Maicei lui Hristos a fcut-o istoricul Nicefor. Iar trsurile chi pului, zice Nicefor, i ale staturei Prea sfintei Maria, erau ast fel, dup cum ne nva Epifanie. Ea er in toate lucrurile grav i cuviincioas, vorbind puin i numai la cele trebuin cioase ; dar voioas a asculta la cele ce i se spuneau i mult bine voitoare; de aceea er respectat i venerat de fie cine. Statura i er de mijloc, de i sunt unii cari zic c ea er de o statur mai mult de ct mijlocie. Avea obiceiul de a spune cu nelepciune tot ce e bun tuturor oamenilor, fr a ride, fr a turbura pe cineva, i fr a pricinui mnie. Coloarea chi pului ei er in faa grului, prul glbuiu, ochii vioi, curai, avnd in ei luminele tocmai ca coloarea untului de lemn. Sprin cenele erau fr mldiere i puin negre; nasul ceva cam lung, buzele trandafirii i vorbele pline de dulcea. Faa o avea nici rotund , nici ascuit; dar intru ctva prelung; minele i degetele puin cam lungi. i er in fine toat fiina ei desbrcat de mndrie, simpl, i faa nu avea nici decum vr'o mpodobire omeneasc, nimic avnd cu sine ceva lumesc, ci purtnd o um ilin covritoare. Vemintele pe cari le imbrca ea, erau de ln n coloarea fireasc, i capul ei er acoperit de un vl sfnt. i afar de aceste puine lucruri ce am zis asupra ei, mai presus de toate er intrinsa cu voea lui Dumnezeu, mult frumusee divin 3 ).
1) Cedrenus in Grimouard, Guide de lart chretien, T. III, pag. 9: Erat (Maria) statura mediocri, subfusca, fulvo crine, oculis fulvis ac mediocribus, magno supercilio, naso mediocri, manibus aedigitis longis. 2) Anselm, in Grimouard op. cit., I'om. III, pag. 9: Maria fuscos habebat oculos, rectos aspectus, nigra supercilia, mediocrem nasum, vultus ejus longus, longa manus, longi digiti ; mediocri staturae... ferens pannum proprii coloris, etc. 3) Nicephor. Calist., in Grimouard, T. III, p. 9, trad. n latinete: Mores autem forma?que ac statura ejus (Mariae sanctissimae), modus talis, ut inquit Epiphanius, fuit. Erat in rebus omnibus honesta et gravis, pauca admodum eaque necessaria loquens, ad audiendum facilis, et perquam affabilis, honorem suum et venerationem omnibus exhibens. Statura mediocri, quamvis sint qui eam

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

29

I Netul Danie (*(-1321) n opera lui Divina comedie i nirdindul Frideric Doromeo, artar tot cam n acest fel chijul Nsctiarei de Dumnezeu. 2. Po sprijinul textelor clasice, al tradiiunilor religioase i po tem;iul descrierilor fcute de istorici, pictorii rsriteni i apusen, vechi i moderni, mpodobir chipul Maicei Domnului rit o fnimusete fecioreasc si nfiare cereasc. n as mod o

Sfnta Fecioar Maria ncungiurat de ngeri.

uliquantulum mediocrem longitudinem excessisse dicant. Deceni dicendi liber tate*'advcrsus homines omnes usa est, sine risu, sine perturbatione, et sine irai midia maxime. Colore fuit triticum referente, capillo flavo, oculis acribus, sublavis ac tanquam olese colore pupillasin eis habens. Supercilia ei erant inflexa, ft decent;er nigra ; nasus longior, labia florida, et verborum suavitate plena. Facies non rotu:nda, et acuta, sed aliquanto longior, manus simul et digiti longiores. I rat deniique fastus omnisexpers, simplex, minimeque vultum fingens, nihil mollliciei secuim trahens, sed humilitatem praecellentem colens. Vestimentis, quae ipsa j'.estavit, coloris nativi contenta fuit, id quod etiamnum sanctum capitis ejjus velanten ostendit. Et ut paucis dicam in rebus ejus omnibus multa divinittus Inerat gratia".

260

DR.

BADEA CIRE.EANU

pictar ca dus fiind n templu i bine cuvntat de preoi; aducndu-i-se vestea cea bun de rhangelul Gavriil1 ); nscnd pe Mntuitorul lumei2 ); fugind cu pruncul n Egipt3 ); cutndu-si pruncul n templul din Ierusalim la etatea lui de 12 a n i4 ); ezn d la picioarele crucei cu faa ndurerat 6 ). Apoi Nsctoarea de Dumnezeu mai e nfiat ca mprteas a cerurilor cu coroana pe cap, eznd pe scaun i cu ngeri mprejurul e i; ca Maic a mpratului liristos cu coroana pe cap i innd pruncul n brae. Se mai nchipuete mbrcat simbolic cu soarele, avnd luna sub picioarele ei i purtnd pe cap o cunun de 12 stele, cum zice Apocalipsa Cap. 12, v. 1; ca fiind ameninat de un dracon ce avea 7 capete, 10 coarne, o coad lung, i caut ai mnca pruncul (Apoc. 12,3); sau fiind arpele infernului sub clciul ei, zdrobindu-i capul 7 ). Fiind c cretinii cheam pe sfnta Fecioar n ajutor, de aceea se zugrvete ea adesea ori cu minele ntinse, dnd sprijin celor pioi; tot n acest fel e zugrvit i n frontispiciul edificiilor pe cari ea le ocrotete. Nsctoarea de Dumnezeu fiind i isvorul tmduirilor, se nchipuete stnd ntro cup mare din care curge ap pentru vindecarea bo alelor; fiind adormit, se vede ntre apostoli, plutind pe nouri, etc. Dasupra capului ei, se scriu pe icoane iniialele MP. 0Y. Mi]ti)o 0eoD (Maica lui Dumnezeu). S ne ferim ns de a face din chipul Maicei Domnului o Madon cu vl lumesc pe cap, ori cu prul despletit, a cum fac apusenii. BJ Apostolii (djrdorotan) n secolele persecuiunilor cretine erau nchipuii adesea ori sub diferite forme tainice ntemeiate pe texte evangelice. Dac deschidem evangelia lui Luca, cap. 10, v. 3, cetini urmtoarele cuvinte, zise apostolilor de Mntuitorul: Mergei, iat eu v trimit pe voi ca pe nite miei iii mijlocul lupilor. Din cauza cuprinsului acestui citat, apostolii erau zugrvii la nceput simbolic, n forma a douisprezece miei8 ). n Biserica sfntului Marcu din Veneia chiar exist o nfiare a discipulilor mesianici n acest fel 9 ). Dar nvceii Domnului erau nchi puii nc sub figura porumbului, pentru c Mntuitorul Je-a zis lor : Fiii nelepi ca erpii i blnzi ca porumbeii 1 0 ). Mai erau zugrvii sub forma palmierului (palmifer), pentru c dup cum acest copac se ridic falnic printre ceilali arbori, tot a i
1) Luca, 1,26. Mat. 1,18. 2) Luca, 2,15. Mat. 1,2. 3) Mat. 2,13. 4) Luca, 2,41. 5) loan, 19,25. 6) n multe Biserici vechi, vedem picturi cu diferite subiecte din Apocalips. Picturile acestea sunt frumoase, dar adesea ori greu de tlmcit. 7) Fac. 3,15. 8) Ciampini, Vetust, monum. II, Tab. XXIV. Conf. Bottari, Tab. XXVIII. Comp. Mat., 10,16. 9) Martigny, Diction, des antiq. chret. art. Apotres", n. 1, pag. 52. 10) Mat. 10,16. Conf. Paulin. Noll. Epist. XII, Ad Severum.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

.-'ostolii au nlat doctrina cretinismului n palatele pgne, lunuri, rspntiele drumurilor i n fine pretutindenea. O sim itlizaro mai rspndit a discipulilor lui Iisus Hristos > gsim hi I> chipul 'pescarilor, fiind c Domnul cnd i-a chemat pe ei | < n zis: urmai-mi mie i v voiu face pe voi peicari de armeni1 ). Se afirm c apostolii mai erau zugrvii r chipul Lmpilor cci Mntuitorul le-a rostit aceste cuvinte: voi sunh[ i lum ina lumei 2 ). S nu se cread ns c aceti propoveduitori ai cuvntilui erau zugrvii numai n simbohsmele artate; ci ei se nf a u chiar din vechime i sub chipuri omeneti. Mai tirziu, i itiic. prin secolul IV-lea i V-lea, i gsim astfei pictai p3 vasele uimite saitromaria, pe ziduri, monumente, . a., n numr complect de douisprezece, eznd pe scaune cu Iisus Hristos li mijlocul lor, potrivit cuvintelor din Matei (cap. 49,28): vei edea pe dousprezece scaune judecnd pe cele dou sprezece seminii ale lui Israil. mbrcmintea apostolilor n iconografie, estetoga roman, nai lung ori mai scurt. Cte odat ei au picioarele goale dup. miceiul popoarelor clasice, sau poart sandale (caligae), iar nu li clminte acoperit (calcei), pentru c Domnul cnd i trimite I; propoveduire le zice s nu ia nimic pe cale, de ct numai toiag; nici traist, nici pine, nici bani in cingtoare; ci numai na fie nclai cu sandale 3 ). Capetele apostolilor sunt desco perite i mpodobite cu nimburi. Prul lor e lung dup obiceiul >azarinenilor sfinii, cari nuse tundeau nici odat; de asemenea poart brbi. Atunci cnd apostolii au pe Domnul n mi jlocul lor, ci sunt zugrvii privind spre el cu mult luare aminte la nv turile lui. Iar semnele distinctive ale fiecrui apostol n parte mint urmtoarele: 1. Petru se zugrvete n chipul unui brbat crunt cu capul cam pleuv. Dup pictura mai nou ine n mna dreapt dou ori trei "chei ale mpriei cereti 4 ). lt dat se reprezint rs tignit pe cruce cu capul n jos, cci dup nvturile istorice, Neron l-a condamnat n Koma la rstignire pe cruce. Petru ns a cerut s nu lie spnzurat ca Domnul su Iisus Hristos, ci in Komn de umilin s fie rstignit cu capul n jos, dup cum sa si ntmplat acest lucru B ). Lng acest apostol adesea ori se nf ieaz i cocoul ce a cntat n noaptea cnd Domnul er n n i r t e a arhiereului Caiafa, iar Petru sa lepdat de dnsul de trei ori mai nainte de cntarea cocoului. Clement Romanul
1) Mat., 4,19. 2) Mat., 5,14. 3) Marcu, 6,9. Comp. Mat., 10,10. Fapt. 12,7. 4) Mat., 16,19. Comp. loan, 20,23 i Iconografia" de Ghenadiie al Rmniicului, pag. 231. 5) Euseb., Hist, eccles., 1 . II, c. 57. Origen e cel d'ntiu sciriitor care afirm acest fapt, c adic apostolul Petru a fost rstignit cu capul m jos.

ualfba

tilHKH AND

discipulul liii Petru, mrturisete c a vzut pe apostol cznd n genuchin fie care noapte la cntarea cocoilor, i cerea ertaro de la lisus Hristos 1 ). 2. Andrei fratele lui Petru, se reprezint rstignit pe crucea decussata fcut informa lui X, cci aa a suferit martirismul n Ahaea la Patras. Adesea ori se mai nfieaz fiind trt de coada unui cal ce fuge repede 2 ). 3. lacov cel Mare fiul lui Zevedeu i fratele lui loan, e nf iat cu o sabie n mn, cci el a fost decapitat n Ierusalim de Irod Agripa. 4. loan fiul lui Zevedeu, i fratele lui lacov cel Mare, o fcut n chipul unui tnr. Pe multe icoane nu are barb, pentru c Epifanie si Ieronim i dau calificativul de ((feciorelnicul. 5. Fi lip a fost pus pe cruce i omort cu pietre la lerapole n Frigia; de aceea se nchipuete astfel. 6. Vartolomeu zis i Nathanael, fiul lui Tolmai, fu jupuit
n Arm enia ; pentru aceea poart un cuit n m n, cci cu acest obiect a fost aa de crud martirizat.

7. Toma geamnul (Aifruuog), ine in mn o sabie, in strumentul supliciului su n Indii. Lng ele i o piatr patrat n semn c n Indii a nfiinat multe Biserici. 8. Matei sau Levi vameul, dup tradiiune fu strpuns de o suli i aa fu omort n Etiopia; de aceea el se alctuete innd n mn acest obiect. 9. lacov cel Mic fiul lui Alfeu, primul episcop al Ierusa limului are n mn o mciuc cu care a fost omort n Ieru salim dup ce a fost aruncat jos de pe templu. Dup alii, el a fost omort cu pietre ; pentru aceea se i nchipuete n acest fel. 10. Iuda Tadeul numit i Leveu, ine n mn o m ciuc pentru c a fost omort cu acest lemn n Mesopotamia. I se d i o carte n mn, pentru c de la el avem o epistol n Noul Testament. 11. Simon Cananitul (Kavavaog) sau Zelotul, omort n Egipt, se reprezint predicnd cuvntul. 12. Matias ales n locul lui Iuda Iscarioteanul, fu decapitat; de aceea ine n mn o bard ori un cuit3 ). Apostolii a dar se nfieaz de obiceiu cu instrumen tele torturei lor," ori predicnd cuvntul Domnului, Se mai nchipuesc i toi la un loc ascultnd pe Hristos, ori numai cte doui *), sau i cte unul. Iar apostolul Pavel de i nu face parte,
1) A- Lerosey, Man. Liturg., Hist, et Symbolisme, Paris, 1889, pag. 81. 2) In vestibulul Bisericei din comuna mea natal, Spineni, judeul Oltul, ctunul Vineii de jos, apostolul Andrei e zugrvit fiind gol i trt astfel de coada unui cal ce fuge repede. (Autorul). 3) n aceast ordine sunt nirate numele apostolilor n evangelia lui Mateiu, 10,2, cu deosebire numai c n urm figureaz luda vnztorul, care a fost nlocuit cu Matias. (Conf. Fapt. Apost., 1,23). Asem., Luca, 6,1417. Conf. A. Lerosey, Hist, et Symbolisme, op. cit., p. 618-623. 4) Marcu, 6,7.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

2(33

lin <ei douisprezece, dar pentru c predicarea lui prin giaiu ii in cris a adus mare trie i propire cretinismului, de aC3ea I ol se zugrvete n locurile principale ale Jisericei, iaradeseairi pt pretele "din faa sfintelor locauri mpreun cu Petru. \poHolul Pavel e zugrvit ca un brbat cu barb lung, corpulmt, cu sabia n mna dreapt, pentru c a fost decapitatcu iiroHt (ier din porunca lui Neron. Sub mna stng ine o ca'te, \ohmul epistolelor sale1 ). ( 4) n tim purile vechi cretine, Evangelitii (stiayye^aaTai)

V iziunea profetului lezechiel, care servete de tem eiu n sim bolism ul evangelitilor. (lezechiel 1, 4 12).

erau nfiai simbolic sub forma acestor patru figuri aripate: ;i omului, a leului, a boului i a vulturului. Chipurile acestea mu mprumutate de cretini din profetul Ezechiel cap. 1, v. t 12. Iat ce zice profetul: Am vzut i eat un vrtej veneai
1) Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, pag. 232. Iar Iu d a fscarioIm nul orare a vndut pe Domnul se nchipuete spnzurat de craca unui arbore (Mat., 27,,5).

Z D ''i

D R . BADEA CIREEANU

de la meaza noapte, un nour mare i ...foc strlucitor... i in mijlocul lui se vedea chipul a patru fiare... toate patru aveau cte o fa de om ; i aveau cte o fat de leu la dreapta; i toate patru la stnga cte o fa de viel, i toate patru cte o fa de vultur 1 ). Profeia aceasta a lui Ezechiel, o gsim repetat i n Apocalips cap. 4, v. 2 - 0 cu aceste cuvinte: i eac tron era pus n cer, i unul (Hristos) edea pe tron... i in mijlocul tronului si mprejurul tronului, erau patru fiare pline de ochi dinainte i dinapoi. i fiara cea dintiu era asemenea unui leu ; i a doua fiar asemenea unui viel; i a treia fiar area faa de o m ; i a patra fiar er asemenea unui vultur sburdnd 2 ). 4. Prinii i scriitorii bisericeti ca Ambrosiu, leronim a), Augustin 4), . a., au tlcuit aceste cuvinte apocaliptice n felu rite moduri. Linii cred c sub profeia vietilor, sunt ascunse pri din patimile lui Hristos. Ali interprei zic c aceste patru embleme se raporteaz la persoana lui lisus Hristos, pentru c el s*a cobort din cer i a luat lire omeneasc; ca un leu a nvins pcatul din omenire; apoi sa adus pe sine sacrificiu n loc de viel; n <ine ca un vultur sa nlat la ceruri. leronim i Augustin ns, v(i n cele patru vieti, stilul particular al fie crui evangelist, i cred c omul trebue a se da ca simbol evangelislului Matei, pentru c acesta se ocup mult cu genea logia omeneasc a Mntuitorului. Leul, zic ei, este simbolul lui Marcu, fiindc el n cap. 1, v. 3, cu privire la loan Boteztorul, rostete aceste cuvinte: glasul celui ce strig in pustie, gtii calea Domnului, cari rsun ca vocea unui leu. Evangelistului
1) Ezech., Cap. 1, v. 4-12. Louis Jacolliot n scrierea sa Morse, ManouMahomei", Paris, 1880, pag. 306, aducnd un text asirian, conchide c profetul Ezechiel n aceast viziune, na imitat de ct vechea teogonie asirian n care se citete c spiritul Sed-Alap sau Kirub avea corpul de taur i capul de om ; Samus sau Nerr/al, corpul de leu i capul de om; Ustur, chipul ntreg de om; n fine Natliga, avea capul de vultur. Apoi Jacolliot adaog c aceste patru spirite se mai afl astfel sculptate i n pagodele indiene. Dar aceste afirmri ale contrarilor nu sunt ntemeiate, ntru ct Asirienii i Indienii au dat tuturor zeilor lor forme ciudate. ntre acestea dac se afl din ntmplare i ale celor patru fiare, nu urmeaz c profetul s'ar fi inspirat tocmai de la pgni a cror idololatrie o combtea necontenit. Alti scriitori (Conf. Iconologia de Dr. Elie Miron Cristea, p. 114 117), adaog c zeul Mithra al vechilor Peri, era cu chipul de om tnr, cu faa de leu, aripe de vultur i coarne de taur; c zeul persan Behram er la nceput un om tnr, apoi sa transformat n taur, dup aceea n vultur, i n fine aluat chipul mielului. Conchid apoi scriitorii c aceste simbolisme au trecut la cei 4 evangeliti. Noi rspundem i acestora c cretinii sau ferit cu tot rigorismul de n vturile pgne i de formele zeilor lor, i nu putem admite c Biserica ar fi primit simbolisme tocmai de la aceea cu cari se afla ntr'un nesfrit rsboiir. Simbolismele evangelitilor sunt scoase din nsui spiritul profetic i cuprinsul evangeliilor. (Autorul). 2) Apocal., cap. 4, v. 2-9. 3) Hieron., Comment, in Math. Prooem. 4) Augustin., De consens, evangel. 1 , 6.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

2t>E>

I .iici s i se dea figura simbolic a vielului, pentru c el ncepe iviu^elia sa cu sacrificiul lui Zaharia1 ). n fine vulturul este figira simbolic a evangelistului loan, peitru c acesta se sue in ngiuni nalte cu cugetarea asupra Dimnezeirei Fiului, ncel:mI cu aceste vorbe: La nceput er Cuvntul, i Cuvntul m i l a Dumnezeu, i Dumnezeu er Cuv in tu i 2 ). 2. n secolul V-lea se fcu un nceput de a se zugrvi nm te figuri nchipuind pe cei patru evaigeliti, a dup cum In <omenteaz leronim i Augustin ; dar npreun cu aceste ani male, pictorii zugrveau adesea ori i chipurile omeneti ale nvingelitilor, pn ce n line se general z acest mod de pic t u r i . Cnd evangelitii sunt zugrvii astfel, vietatea respectiv ii fie cruia dinei, enfiat dasupra capului ; iar evangelistul ulii jos ori pe scaun cu evangelia deschis i n poziie de cul.oUre 3 ). Evangelistul Mateiu are adesea ori n loc de figura Himbolic a unui om, un chip de nger n. sbor, care i inspir idea de a compune cartea sa4 ). nainte de secolul V-l ea, nu gsim pe evangel iti nchipuii, nic simbolic, nici n figuri omeneti. Astfel dar sa stabilit din vechime iconografia evangelitilor, ca ad c s se zugrveasc figura lor omeneasc cu semnul simbolic dasupra capului. Fie cura evangelist poart pe cap un nimb.

33.

a s ne facem o idee de iconografia m artiric, e nevoe s rsfoim puin isvoarele vechi, i s vedem n general felul muncilor ce au ptimit aceti viteji ai cretinismului din partea tiranilor pgni. aj Eusebiu ntemeiat fiind pe scrierile lui Hegesvp, istori sete c Simeon episcopul Ierusalimului, brbat n etate de 120 de ani, a suferit n timpul lui Traian munci nfiortoare, iar mai n urm a fost rstignit pe cruce nchipui Mntuitorului5 ). Ali martiri fur rstignii cu capul n jos asemenea lui Petru, i nele matroane ca Symforosa i Teonila, au fost spnzurate de prul lor lung i mtsos. Gorgonie i Doroteu fur spnzurai

* \ | r *

Chipul martirilor, mrturisitorilor i al cuvioa selor femei.

1)Luca, cap. 1. 2) loan, cap. 1. 3) Sf. German, tot n chipul acesta explic fiiina celor 4 vieti, zicnd :
Servea
e o tiv o

v0(qg)jtos. (n Goar, Evcholog., op. cit., p. 117, n. 126). 4) Martigny, Diction., art. evangelistes", pag. 295 seqq.-Conf. A. Lerosey, Manuel Liturg., Hist, et Symbol., pag. 83. 5) Euseb., Hist, ecces., 1 . III, 32. Conf. i Biiografia lui Simeon din 27 Aprilie.

e t o c - pooivta eeruv o fknjg- xexpayovxa 6 Xetov xcu Xeyovra 6

2bl>

DR.

BADEA CIREEANU

de g t1 ). Eusebiu apoi mrturisete, c n timpul lui Diocletian, n Tebaida Egiptului muli cretini fur sfiai cu hrburi de oale n loc de unghii de fier. Femeile fur spnzurate cu capul n jos de cte un picior; iar brbailor li se legau picioarele de crcile a doui arbori ce se plecau n jos cu funiile. La un mo ment dat tindu-se funiile, martirii erau sfiai cnd arborii se ridicau violent la locul lor 2 ). n timp de muli ani, au fost omori astfel pe fie care zi, de la 10 pn la 100 de cretini de ambele sexe, i de toate etile i condiiile3 ). Ali martiri erau ntini pe o roat, mare, anume fcut, pn ce li se lungea corpul i membrele se scoteau din ncheeturile lo r ; apoi n aceast poziie fiind victimele, li se da foc cu lum nri , tore de pcur, ori cu materii rinoase. Origen isto risete c n timpul lui Deciu (249 251), el nsui a ptimit mpreun cu alii, tortura pe butuci cu guri n cari se ntin deau oribil picioarele condamnatului4 ). Muli dintre condamnai erau ntini astfel pn ce li se spinteca stomacul6 ). Ali mar tiri erau legai de stlpi nfipi n pmnt i btui cu vrgile pn ce mureau ; iar n cazul cnd nu-i dau sfritul" li se puneau crbuni aprini pe pntece. Unii dintre cretini erau ngropai n. pmnt pn la genuchi, apoi legai cu minele la spate i a li se nhgea lng ei haraci cu vie ncrcate cu struguri; martirii ns erau lsai s moar de foame i de sete, fr a putea s guste din strugurii ce atrnau mprejur ). O mulime de cretini erau sfiai cu piepteni mari de fier, anume fcui pentru inuncirea nchintorilor crucei; alii erau btui cu bice fcute din lnuuri de bronz, i cu ghiulele de plumb la sfrcurile lor7 ). Cumplit de dureroas er i sf ierea cu unghii de fier adic cu un cerc de bronz cu coad, care avea pe el crlige (uncus) de fier ascuite cu cari se smul geau pri din corpul condamnatului. Iat" acum o parte din cuvintele lui Eusebiu istoricul, care tria pe acele timpuri groaz nice : In zilele lui Diocletian, muli cretini avur membrele tiate cu securea ca n Arabia ; alii avur capetele sdrobite ca in Capadocia; muli fur spnzurai de picioare i nduii cu fum ca in Mesopotamia. Unii avur nasul, urechile, mi nele i celelalte pri ale corpului tiate ca n Alexandria. Ce vom mai zice de cei din Antiohia unde fur pui pe gr tare i ari cu ncetul 9 8 ).
1) Euseb., Hist, eccles., 1 . VIII, c. 6. 2) Euseb., Hist, eccles., 1 . VIII, c. 9. 3) Ibidem. 4) Martigny, Diction, des antiq. chret. art. Martyre", n. 2, p. 453. 5) Euseb., Hist, eccles., 1 . VI, c. 39. Conf. pag. 61, Tom. II, Tez. Lit. 6) Martigny, Diction., op. cit., art. Martyre", n. 4, p. 454. 7) Bicele acestea sunt de origin etrusc i erau ntrebuinate pentru pe deapsa sclavilor. Ele au trecut la Romani, de aci la Mongoli i apoi n minia tur Ia Slavi sub numele de cnut". 8) Euseb., Hist, eccles., 1 . VIII, c. 12.

TKZAUKUL

LIT UKlilU,

l.

n.

Pgiii ns nu se mulumeau numai cu aceste feluri de i lunuri; te aceea pe muli fii ai Bisericei cretine i aruncau In unt de'emn clocotit, aii ca pe martira Potaniana din secolul III lua; la alii li se turna plumb topit n gur, cum a ptimit iiuirlirul io n ifa tie ; unii erau legai de cte doui cai slbateci, ii acetia iind btui cu bicele, fugind repede spintecau prada lor, a d m a ptimit Ipolit din secolul III. Martirului Taracus I ne In fip e la subioar un ru aprins; iar lui Probus, un II rus n spate 1 ). Mull cretini fur aruncai n ape adnci, cu pietre grele Iu gt: aii se zdrobir sub pietrele de moar cnd acestea se nvrteau;*ori erau prvlii goi pe cioburi ascuite de sticl; M ii11 li se scoteau ochii i dinii cu o furie slbatec; ori li se Inligeau tpi de fier roite n foc pe sub unghii; iar unii dinei, im legau h saci plini cii erpi, vipere i alte reptile ngrozitoare. IN lng aceste grozvii, biografiile martirilor vorbesc de sbii ii lame cb fier roite n foc i nfipte n corpurile martirilor; du asemenea arat felurite torturi unele mai cumplite de ct .1Iele, i rle cari nu trebuo a mai scrie2 ). Arheologii au desco perit pr acum peste 100 de feluri de instrumente, cu cari urau schingiuii martirii n timpul persecuiilor3 ). Instrumenlulu acestea, martore ale nfiortoarelor cruzimi pgne, inspir oroare privitorului, care i aduce aminte de atta snge vrsat eu dureri cumplite, de nevinovaii cretini, cari nu erau acuzai du alt ceva, de ct c cred n Domnul nostru Iisus Hristos4 ).
1) Martigny, Diction, des antiq. chret. art. Martyre", n. 4, p. 454. 2) Martigny, Diction., op. cit., art. Mrtyre, n. 5, p. 454. 3) Ibidem. Conf. Euseb. Hist, eccles., 1 . VIII, c. 12. Multe din instrumen tele acestea de tortur, sau aflat n mormintele cretinilor i sunt vzute i azi In muzeele mari din lume : s. e. n Roma, Londra, Paris, etc. Dac Romanii i i .(igneauA i schingiueau ngrozitor pe sclavii lor, cu att mai vrtos pe cretini. 4) n urma acestor istorisiri, pare c auzim cum se citesc edictele impen.ile, n pieile publice ale oraelor, pentru muncile ngrozitoare aplicate creti nilor. Apoi, pare c vedem cete, cete de cli fioroi, ndreptndu-se n toate porile, i cutnd prin catacombe i ascunztori pe nchintorii crucii. Aci gMndu-i, i aduc n grmezi la locul supliciului. Clii se desbrac pentru a fi sprinteni la lucru. Victimele de asemenea sunt desbrcate, pentru a simi mai dureros chinurile ndurate i apoi ferecate n lanuri pentru a nu se mica n timpul muncilor. Aci doui cli rstignesc pe un cretin ; dincolo ali doui sfie carnea unui martir cu cioburi ascuite, de sticl. Mai departe se vede un pgn cum ntinde pe roat, pe un martir; oasele acestuia, sunt deslocate din ncheeturi, iar corpul i se tot lungete. Acum acestei victime, i se mai ard cu flcri i membrele cor pului istovit. Alt serie de ucigai n alte orae i sate, pun crbuni aprini pe pn tecele condamnailor... Vaetele cretinilor, umplu vzduhul de groaz. Gemetele lor surde ii nduite, nu nduioeaz pe chinuitori. Sfrmarea oaselor cu securea, Introducerea cretinilor n saci plini cu vipere i erpi, erau lucruri nensemnate pentru cli. A au ptimit cretinii vre-o 250 de ani, adic din timpul lui Neron, ^i pn la fiorosul Diocleian, dup care cretinismul a dobndit strlucirea lui. (Autorul).

DR.

BADEA GIREEANU

Cretinii au avut grija de a scrie biografiile acestor viteji cari sufereau toate cu senintate i mulumire sufleteasc. Fraii cretini au mai ngrijit de apune n sicriele eroilor, instrumen tele torturei lor, ori n lipsa acestora, de a zugrvi felul instru mentelor i cruzimea cu care martirii i au dat sfritul lor. Numrul martirilor cretinismului, se ridic la multe mii. Biserica ns a rspltit cu ndestulare pe aceti viteji, pentru meritele lor, cu coroana sfineniei i a veneraiunei. Iat dar pentru ce e de nevoe a cunoate pictorul biografia martirului al crui chip l face, spre a ni- da a cum a fost el, i cu instrumentele cu cari a fost muncit. Adesea ori mar tirul poart n mn o ramur de finic, semnul biruinei i al pcei. Cretinii au fost foarte adnc micai de rbdarea acestor eroi, i au cutat ca impresiunea lor s o pun n evi den att cu penelul ct i cu pana. De aceea pe martiri i gsim pictai din cea mai adnc vechime cretin, pentru c ei au fost venerai de la nceput de nchintorii cruceia). b) Dar Biserica a ncoronat cu drnicie nu numai pe fiii ei cari au fost muncii pentru ntrirea nvturilor cretine, ci i pe acei cari sau luptat cu desrdcinarea pcatului, au mrturisit adevrul prin grain i nscris, i sau fcut pe ei pild de rbdare ndelungat i de virtute cretineasc. Iat un text n aceast privin pe care-1 gsim la Ciprian : Pacea are i ea pe ncoronaii ei, hotrii a birui in felurite mprejurri ale vieei,pe inimicii mntuirei i ai adevrului. Cel ce nvinge plcerea, dobndete coroana infrnrei; cel ce se mpotrivete invidiei i nedreplei, obine premiul rbdrei. A birui sgrcenia, nsemneaz a despreui aurul. Atunci nvinge credina cretin, cnd se ndur cu rbdare necazurile din timpul de fa, in sperana unui viitor mai bun. Acel care in momente de fericire tie s se fereasc de mndrie, ctig cununa um i linei. Omul care se las poftei de a ajuta pe sraci, ctig comoar in ceruri. Cel care nu cunoate rsbunarea i se arat totdeauna binevoitor i blnd ctre fraii si, dobndete darul iubirei i al pcei. Noi alergm in toate zilele in stadiul vir tuilor, i negreit vom sosi la aceste coroane ale dreptei 2 ). Principiile acestea fiind recomandate de Biseric, ea cheam ca o mam duioas necontenit lng sine pe fiii ei, pentru a-i
1) O particularitate pictural bisericeasc e i chipul sfntului Reprov numit n cretinism Hristofor, fcut cu capul de oae ori de cine, cci er de neam an tropofag ; alii cred c el nsui avea capul urt ca de cine (xuvoxecpaXo;). Apoi primind botezul a fost muncit pentru Hristos. (an. 250). Sfntul Hristofor este acum patronul automobilitilor din lume, pentru c dup o veche tradiie cre tin, acela care vede chipul su, nu va muri pe cale n ziua aceea de moarte subit, ci i va fi lui bine. De aceea se i zugrvete el n Biseric, n partea unde se vede mai bine de credincioi. Muli dintre automobiliti poart icoana sfntului Hristofor la piept. (Autorul). 2) Cyprian. De zelo et livore (zelul i invidia).

TEZAURUL LITU RGIC

T. II.

"2W

ncununa de o potriv, att pe cei ce au sufert munci grele In persecuii, cum i pe acei cari sau artat mczlele de virtute m ! activitate cretineasc, chiar fr vrsarea sngelui lor. Bisei Ini numete pe aceti din urm mrturisitori, iin d c ei prin meritul i lucrul lor, necontenit au mrturisit i au mplinit nvturile lui Ilristos. Mrturisitorii ns, sunt i ei n felul lor nartiri, pentru ii au ptimit sufletete, toate uneltirile dumanilor Bisericei. A 'i;i de pild, Grigorie de Nazianz, numete martir pe Marele ViiHilie1 ); loan Ilrisostom pe Eustaie al Antioniei2 ) ; Paulin do Nola numete pe Felix martir fr vrsarea sngelui 3 ). Grigorie cel Mare episcopul Romei, numete martir pe epis copul /enon al Veronei4 ); Metron pe Roteriu episcopul aceluiai o r a ; etc.B ). Cretinii au nceput a venera pe mrturisitori nc din se nilul al IV-lea cnd sa i nceput nscrierea lor n diptice i li m.hi stabilit srbtori. Acum reproduc aci i un citat (din Donai. Dittici, p. 60) cu privire la acest fapt: <Pe cnd cre ti nii nu mai fur nfricoai de persecutori i ncepur aduce o nul panic, puin cte puin sa introdus in Biserica cre ti nu obiceiul de a nscrie in sfintele diptice sub numirea de * mrturisitori, pe acei cari au strlucit prin sfinenia lor, fr m i fi luat cu toate acestea coroana de martir. Ei au mrturisit n rdina i au surpat pcatul, lund pild intru aceasta de la boomul nostru Iisus Hristos. Ceata mrturisitorilor se compune din patru grupe : ierarhi, lui/xirai, n v to rii eremii. Ierarhi distini n cretinism mii u t sfinii: Nicolae, Spiridon, Vasilie cel Mare, Grigorie de Nazianz, Giril din Ierusalim, Ambrosie al Mediolanului, Grigorie du Nisa, loan Ilrisostom, Epifanie al Salaminei, Ciril al Ale\ audriei, Andrei Criteanul, . a., ale cror nume se vd n sinaxnriele anului bisericesc6 ). Aceti pzitori ai nvturilor evancrlice, sunt ncoronai de Biseric i venerai de pioi, pentru Mcrierile lor de o adnc erudiiune cretin, pentru combaterea ereticilor i propoveduirea moralei, ntru care sau dat pe ei nii niId. Ierarhii se zugrvesc de obiceiu, mbrcai n podoabele lor arhiereti, bine cuvntnd cu mna dreapt i innd evangclia n mna stng. Ei ns se mai pot zugrvi i n alte chi puri : nvnd poporul, predicnd . a. Persoanele mprteti cari prin meritele lor i ocrotirea ce au dat Bisericei, au intrat n ceata sfinilor sunt urmtoarele: r
1) Qrcgor. de Nazianz. Orat. In laudem Basilii. 2) Chrvsost. Homil. 52. De Eustathio Antiocheno. 3) Paulin. Noll. Poem. XIV. Carm. III. V. 4. 4) Gregor. Magn. Dial. 1 . III, cap. 19. 5) Ioannes Bollandus. Acta Sanctorum. Maii, p. 306. 6) Cuvntul sinaxar" vine de la grecescul oirvad(nov aw, ayo), adunare mpreun, ceat de sfini. In romnete aceast vorb se poate: traduce liber, prin calendar"; iar n Biseric se nelege prin sinaxar" biografia unui sfnt.

270

DR.

BADEA CIREEANU

sfinii mprai Constantin i maica sa Elena; Placila soia lui TeoHosie cel JVIare ; Pulheria fiica lui Arcadie i sora lui Teodosie cel M ic; Irina soia iconoclastului Leon IV Chazarul: Teodora soia iconoclastului Teofil; Teofania soia lui Leon cel nelept, . a. Aceste persoane se nchipuesc cu coroana pe cap, mantia mprteasc, crucea n mna dreapt i alte insignii mprteti. nvtorii bisericeti ca d. e. Maxim Mrturisitorul, Nichita Mrturisitorul, loan Damascen, Iosif Studitul, etc., se nfieaz n simplitatea hainei lor lung i larg, scriind, ori innd o carte n mn. n fine cuvioii eremii din care lac parte i stlpnicii1 ), sunt pictai cu brbi lungi, n hainele lor monahale, camilafc pe cap *), mtnii n mn, i adesea ori innd un pergament cu texte din sfnta scriptur, ori maxime monahale. Intre cuvioi, mai cunoscui sunt: Antonie cel Mare, Eftimie cel Mare, Arsenie cel Mare, Teoclosie cel Mare, Pahomie, Pavel Tibeul, Atanasie din Athon, . a. c) Cuvioasele femei sau distins ori prin pstrarea fecioriei n toat viaa, sau prin virtui exemplare sexului lor. Cele mai cunoscute femei cuvioase venerate de cretini sunt: Evlampia, Procopia, Iuliea, Tatiana, Teofila, Teodora, Minodora, Taisiea, Pelaghia, Martha, Domnica, Teofana, Sofia, Efimia, Eufrosina, Melania, Irina, . a. Aceste sfinte femei se zugrvesc cu vluri pe cap, ori cu nimb, i mbrcate cu haine lungi, ori mantii
1) Peeremiii stlpnici (miXmxi, atMoc stlp) 'i aflm prin secolul al V-lea i Vl-lea, retrai de lume i tritori n pustie, fie care n cte un stlp nalt de la 6 40 de coi. Stlpul avea n vrf un grilaj de jur mprejur unde vieui eremitul n post i rugciune. Cel mai vestit dintre aceti anahorei este Simeon stlpnicul, care nflori n secolul al V-lea (f 459) in Siria central i discipulul su D an iil stlpnicul (f490). Despre Simeon vorbesc cu admiraiune Teodoret n Istoria sa bisericeasc, cartea I, cap. 13, Teodor Cete{ul n Istoria sa bisericeasc cartea 1 1 , Evagriu, . a. Simeon er vestit la toi regii orientului prin virtuile i nelepciunea lui. Stlpul su avea n vrf o mprejmuire de doui coi n diametru, dup cum spune Evagriu (Conf. Tillemont. Mem. T. V., p. 350). Stlpnicii sufereau asprimea ernei sub cerul liber n stlp, cum i aria soarelui. Ei primeau nutriment de la pioi prin o funie pe care o lsau n jos din vrfulA stlpului. Aceti eremii erau puini la numr cci nu aveau imitatori muli. n secolul Vl-lea sa distins Simeon cel tnr, care a vieuit 68 de ani ntrun stlp. Surius (Conf. Bingh., T. III, p. 18) istorisete c episcopul Adrianopolului Alipius, sa retras n pustie i a vieuit ntr'un stlp ^60 de ani. Acest soiu de pustnici se gseau de obiceiu n Siria i Palestina. n apus gsim un singur stlpnic, pe diaconul Vul/ilaic, din Lombardia, n secolul VI. El ns a prsit stlpul din cauza gerului care 'i a degerat picioarele (Conf. Gregor. Turon., Hist, eccles., VIII, 15). Dar stlpnicii erau i buni predicatori i tmduitori de boale; de aceea venea la dnii mult lume s-i asculte i s-i vad. (Conf. Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, pag. 63 i Gherasim Timu episc. Argeului, Dicionar aghiografic, Bucureti, 1898 art. Daniil Stlpnicul", p. 196). 2) Sozomen n Istoria sa bisericeasc, cartea III, cap. XIV, ne arat c Pahomie n mnstirea sa din pustia Tebaida Egiptului, introdusese vlul (camilafca) la monahi, pentru ca acetia s nu se vad la mas unul cu altul, ci fie care s mnnce i s se gndeasc la cele sfinte. Mai trziu aceste vluri se purtar n tot timpul de monahi. i azi btrnii clugri, in camilafca ct se poate mai pe ochi, dup cum er n vechime.

T EZAURUL LITU RGIC,

T. II.

271

monahale. n mn in o cruce, ori floarea crinului, simbolul n vinovii i al virtuei1 )IatIa r c Biserica ncununeaz pe toi fiii ei cari sau li tins fie;are prin ce au putut, adic ori prin martirizare, sau prin stiini curat i folositoare Bisericei, ori prin cuvioie i virtute, n line ori ce prinos adus de fiecare cretin, e bine primit de Dumnezeu.

84.

Pictura srbtorilor mprteti.


are folos aduce cretinilor i nfiarea acestor srbtori, cari amintesc evenimentele ce sau ivit pentru mntuirei oamenilor. Se numesc mprteti aceste zile, penliu c ele n numr de 9 se refer la Mntuitorul nostru lisus Hristos, Inp ratu l mprailor i Domnul Domnilor; iar 4 din nenste srbtori, se ndrepteaz la* maica sa Prea Curata Fecioara, Imprtecsa cerurilor. Aceste srbtori cari se vd pictate pe iconostas in rndul II-lea 2 ), de i sunt treisprezece la num r , totui se socotesc de Biseric numai dousprezece, pentru c n.irbtoarea nvierei, se cheam srbtoarea srbtorilor, ori ntroana t\ituror srbtorilor de peste an, sau vrful piramidal ii mntuirei oamenilor. De aceea, nvierea Domnului chiar se zugrvete n mijloc pe iconostas : iar n dreapta i n stnga ei, se vd cte ease srbtori. Aci voiu arta norma pictural atonit a Bisericei ortodoxe In aceste subiecte preioase, pentru c muli meteri zugravi, di mdu-se inchipuirei lor subiective, rtcesc ele la calea cea ade vrat n nfiarea srbtorilor mprteti. 1. Naterea Domnului, pe temeiul isWisirei evangelitilor ii al vechei tradiiuni, se zugrvete nchipuind eslea n peter, iar n partea dreapt sfnta Fecioar stnd n genuchi, i minnd pruncul nfat n esle. Pe cer se vede steaua' str lucind. n partea stng a eslei, btrnul Iosif st de asemenea In genuchi cu minele pe piept, privind cu admiraiune spre divinul prunc; iar n partea dinapoi a eslei, se face un bou i nu asin privind spre lisus Hristos, potrivit profeiei lui Isaia:boul cunoate pe stpnul su i asinul calea Domnului su3 ). n urma sfintei Fecioare i a lui Iosif, pstorii privesc tot spre Mntuitorul lumei4 ). mprejur sboar ngeri cari cnt: Mrire
1) Co>nf. Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, pag. 56. 2) Comp. pag. 132, lib. b., Tom. II, Tez. Lit. 3) Isaiia 1,3. Conf. Greg. Nazianz. Orat. de Christ. Nativ. Per bovetn mtdlige illu:m qui legis jugo subjectus est; per asinum autem eum qui simulucrorum cu.ltus onustus et crimine". 4) Dup un codice vechiu grecesc, lng esle erau patru pstori numii Misael, Achtael, Stephanos i K iria c ; dar noi nu putem s dovedim istoricete veritatea ace;stor nume.

D R . BADEA

C IR E E A N U

intru cei de sus iui Dumnezeu1 ). Origen ne asigur c pe timpul lui nc se nchipuia Hristos nscut n peter, iar popoa rele veneau s se nchine leagnului su *). Eusebiu, n Viaa lui Constantin cel Mare, numete locul naterei Domnului peter (antrum3 ). Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nisa, tot n acest chip descriu icoana naterii lui Hristos. Augustin ntituleaz locul unde sa nscut Mntuitorul parvum terme foramen (petera umilicioas a pmntului4 ). Tot a vorbete i poetul Prudeniu din secolul V-lea. Unii ns afirm c acest mod de pictur al naterii lui Hristos, nu e mai vechiu de ct din secolul V-lea; dar ei nu au temeiuri pentru aceast afirmare, ntru ct noi vedem scriitori mai vechi alctuind nchipuirea acestei icoane, din istori sirile evangelice i tradiiunea bisericeasc. Afar de acestea, chiar n catacombele Romei allm icoana naterei Domnului6 ). 2. Terea mprejur a lui Hristos, se nchipuete ntro Biseric, n al crei mijloc e o mas i dasupra ei cdelni de aur. Hristos fiind prunc de 8 zile e pus pe spate pe un j de aur; iar preotul Zaharia mbrcat 111 veminte sacerdo tale i cu mitr pe cap, ine 111 mna dreapt un cuit i cu stnga desfae pe I Iristos. Nsctoarea de Dumnezeu i cu btrnul Iosif stnd la o parte, caut spre Hristos cu o privire duioas. Ali liturgiti nlocuiesc srbtoarea Terei mprejur a Domnului, cu nlarea sfintei Cruci. Dar aceast nlocuire nu este temeinic, pentru c nlarea sfintei Cruci nu este un eve niment att de ponderos ca Terea mprejur a Domnului5 ). 3. Botezul Mntuitorului se nfieaz dup vechea ico nografie bisericeasc, fcnd pe lisus Hristos n apele Iorda nului, primind botezul de la loan, care ine mna dreapt asupra Domnului, iar n stnga ine un steag cu cruce. Sfntul Spirit n chip de porumb se pogoar din cer cu o raz de lumin asupra Mntuitorului, pe cnd Tatl care se vede n nouri, ros tete cuvintele: Acesta este fiul meu cel iubit7 ). Unii pictori
1) Mat. 2,2. Luca 2,4. -Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, op. cit., p. 119. 2) J. B. E. Pascal, Institutions de L'art chretien, T. 1 , p. 116. 3) Ibidem. 4) Ibidem. 5) Mr. Gaume, Hist, des Catacotnbes de Rome, pag. 299. 6) n vechime, ceea ce er Pentateucul" la Evrei, aceea er Cartea Morilor" la Egipteni. Din aceast carte ns nu ne-a rmas nici un fragment, n Cartea morilor se tratau dogme, ritualuri religioase, teogonii, cosmogonii, legiuiri, circumciziuni, . a. Erodot (II, 104) ne spune c terea mprejur o avur Egiptenii i mai toate popoarele strvechi. Ea pare a se fi rspndit pe atunci din centrul Africei. De la Egipteni o mprumutar i Evreii cari o introduser n ritualul lor religios (Genesa c. 8; Exod. c. 5; Josua c. 5), ca parte igienic. Astzi se circumcid Evreii, Mahomedanii, Indienii, Americanii negrii, indigenii din Iucalan i Salvador. Mai practic terea mprejur Melanesii locui torii din Papua, Neo-Caledonia, Polinesia, Taiti, Ilavai, Tonga, i mai toate popoarele din Africa. Conf. loan Softa, Circumciziunea, Botoani, 1903. 7) Mat. 3,13. Luca, 3,21. loan 1,32. Conf. Iconografia", op. cit., pag. 121. Romano-catolicii numesc serbarea din 6 Ianuarie Epiphania" adic artarea

IftAAUItUL*

L llU I\U lU f

J.

11.

du t * t

H i n t rtciti cnd nfieaz pe loan Boteztorul turncnd ap ilntrun blid pe capul Mntuitorului; acesta este obiceii latin. Ihc lisus Hristos se reprezint la Botezul su stnd n picioare ci loan, aceasta se face dup arta pictural, cci nu sar putea nprezent lisus cufundat n ap. 4. ntmpinarea Domnului, se face fiind pruncii lisus Iii ut n brae la templu, de ctre dreptul i btrnul Simeon, c;re bine cuvinteaz pe prunc. Sfnta Fecioar ntinde minele IMiitru.a primi napoi pe fiul su; iar btrnul Iosif s:nd n mina ei, ine n haina sa dou turturele. Lng Iosif st pronr.ia Ana artnd pe Hristos i innd n mn o hrtie cu ci vintele: acest prunc a fcut cerul i pmntul 1 ). 5. Intrarea lui Hristos n Ierusalim se nchipuete fcnd pi Dorimul clare pe asin intrnd n ora, iar apostolii venind ilin dnsul. Oameni muli alergnd ntru ntmpinarea lui, unii atern vemintele lor ca s calce Mntuitorul pe e e; alii m i sue n copaci ca s priveasc pe Mesia, iar o ceat de oameni li io stlpri de finic n m ini2 ). G . nvierea Domnului se zugrvete fcnd pe lisus ncunj.iurat cu aureol luminoas i stnd n aer dasupra mormn11 Ini de piatr. n mna dreapt ine un steag cu cruce, (lei doui strejari fiind mbrcai cu armtur roman, sunt culcai l;i pmnt i privesc cu spaim spre e l3 ). 7. nlarea la cer a lui lisus Hristos este nchipuit prin adunarea apostolilor cu sfnta Fecioar pe un munte (al Msli nilor). Din mijlocul lor se nal lisus la cer ncungiurat de ngeri cu trmbie n gur. Apostolii privesc cu mirare n sus4 ). Lnul din cei doui ngeri mbrcai n haine albe, stnd lng apostoli, Ic arat pe o hrtie ce o ine n mn cuvintele urmtoare: <iacest lisus care se nal de la voi la cer, iari va veni6 ). 8. Pogorrea Sfntului Spirit peste apostoli se zugrvete lacnd pe cei douisprezece discipuli adunai ntro cas i ez nd in cerc pe scaune. Asupra lor se pogoar dousprezece limbi de foc i se aaz pe fie care cte u n a 0 ). Muli pictori rtcesc cnd nliaz pe sfntul Spirit in chip de porumb, la pogorlrea lui peste apostoli n ziua cinci-zecimei.

Intim ei; dar o numesc i srbtoarea celor trei regi, adic a Magilor cari venir s se nchine lui Hristos. Ei sunt cunoscui din tradiiune sub numele (inspar, Melchior, Baltazar. Dup unii Greci vechi, Magii se numeau Mayalat, dultjabat, Sarucin; iar unii Jidovi au latinizat numele lor astfel: Apellius, litiartis, Dalmatius. Unul din aceti regi venea din Asia; altul din Europa, iar al treilea din Africa. Acestea ns sunt tradiiuni populare lipsite de temeiuri i.tofice i contrare istorisirilor evangelice cari spun c Magii au vemit de la rsrit. (Mat. 2,1.). Conf. J. B. E. Pascal, op. cit., Tom. I, pag. 125. 1) Luca 2,25. Ghenadie, Iconograf., op. cit., p. 120. Conf. Lerosey, Hist, et Symb. p. 572. 2) Luca 19,32. Mat. 21,8. Marcu 11,7. loan 12,14. 3) Mat. 28,1. Marcu 16,5. Luca 24,4. loan 20,12. 4) Marcu 16,19. Luca 24,51. . 5) Fapt. Apost., 1,11. Conf. Ghenadie al Rmn. Iconografia, pag. 140. 6) Fapt. Apost. 2,3. Conf. Ghenadie al Rmn., Iconografia" op. c:it., p. 140.
l)r. Badea Cire.eanu. Tezaurul Liturgic.

18

A / ll,

M J \ U U ltV

U illD iir jA L ^ U

9. Schimbarea la fa a Domnului se nchipuete pe un munte (Tavorul), unde se afl Petru, loan i lacov, seznd la pmnt i privind n sus cu spaim. lisus fiind ntrun nour luminos, are mprejurul su pe Moisi i Ilie *). Unii dintre zu gravi greesc cnd la acest subiect nfieaz numai pe Mntui torul cu cei doui apostoli fr Moisi i flie. 10. Naterea Nsctoarei de Dumnezeu se picteaz nchi puind ntro cas pe sfnta Ana culcat pe pat i rzimat de

nvierea Domnului nostru I9US Hristos.

dou perine. Dou fecioare stau la spatele ei ; iar alte dou i fac vnt cu aprtoarea. Alte fecioare es pe ue innd bucate; altele eznd jos scald pe prunca de curnd nscut; iar o fecioar st lng leagnul unde va li pus prunca *). 11. Intrarea n Biseric a Fecioarei Maria se zugrvete
1) Mat. 17,1. Marcu 9.2. Luca 9,28. Conf. J. B. E. Pascal, op. cit., Tom. I, pag. 155. 3) Conf. Ghenadie, Iconografia" op. cit., pag. 117.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

575

Inrhipiind o Biseric mare. Pe a 111-a treapt a Bisericei, pre>tul /uluirii st cti cuviin in podoabe sacerdotale i ntinde mh ele i s >rimeasc pe prunca Maria n vrst de trei ani. Aceista miind ;reptele ntinde i ea o mn ctre preot, iar cu cealilt Ilim o lumnare aprins. La spatele pruncei se afl prini ei foiichin i Ana cutnd spre lica lor. mprejur sunt o muline du lecoare cu lumnri aprinse1 ). 11. Buna vestire a Nsctoarei de Dumnezeu, se face zu^rviikI p sfnta Fecioar stnd pe scaun cu capul puin plecat. Iu mia stng ine un fu3 cu mtase; iar pe cea dreapti o ntinde ctre ngerul Gavriil. Acesta cu mna dreapt o Line uvinteaz, iar cu cea stng ine o floare de crin2 ). H. Adormirea Maicei Domnului, se nchipuete fcnd o ruNft; ar n luntrul ei, fecioara Maria ade pe pat moart, cu niaiuob ncruciate pe piept. De o parte i de alta sunt sferice muri cu lumnri aprinse; un jidov ade naintea patului cu miineb tiate, iar un nger st cu sabia goal. Dasupra slin tei l'rrioare, se nchipuete Ilristos innd n brae sfntul ei suflet In haine albe, i mprejurul lui e lumin mult i ngeri. Cei douisprezece apostoli se vd venind pe nouri la sfnta Fecioar.3 ). - *! I .. > l ; . . . } .j l

35.

Subiecte din Vechiul Testament.


n Biserica cretin vedem zugrvindu-se nu numai figuri din Noul Testament, dar multe subiecte i din Vechiul Testament. Motivul pentru care se face acest lucru, se cunoate ndat << tim c serviciul nostru liturgic este peste tot presrat cu amintiri din mpria lui Israil. I. Creaiunea lumei este un tablou foarte mre n care Dumnezeu Tatl n chipul unui btrn ncrcat cu eternitatea ne arat bine cuvntnd, iar fpturile apar din nimic pe rnd, a cum cetim aceasta n cartea Facerei4 ). Cnd Dumnezeu creeaz pe Adam, acesta se nfieaz tnr, fr barb, i Hfnd gol naintea Creatorului. Puternicul Printe ncungiurt de lumin mult, ine pe Adam de mn, iar cu dreapta l bine cuvinteaz pe el. mprejur sunt copaci verzi i pomi ncrcai < * ii fructe i flori mirositoare. Nu lipsesc din tablou nici ani malele nenelegtoare, apoi soarele luna i stelele cerului6 ). Creaiunea Evei se nchipuete n raiu, adic ntro grdin plin de desftare, mpodobit cu arbori, pomi ispititori, i d > e s1) Ghenadie al Rmnicului, Iconografia, pag. 117. 2) Ibidem. 3) Ibidem, pag. 174. Conf. Tezaur. Liturg., Tom. II, pag. 209, n. 3.

4) :pNn nttj
5) Fac. 1,27.

m fto (fac. 1,1).

^70

DR. BA D EA CIREEANU

5S5lS5!S5^!?25!!SS5?^?^ cris cu atta frumusee de sfnta scriptur. Adam se vede dormind gol i rezemat pe o mn; iar Eva ese din coasta lui avnd minele ntinse n sus. Tatl cel fr de nceput o ine de mn cu stnga; iar cu dreapta o bine cuvinteaz*). Adam i Eva se nfieaz goi i fr buric, n semn adic c ei nu au venit n lume dup rndueala firei, ci au fost creai de Dum nezeu. Cderea lui Adam i a Evei din raiul cel pmntesc, se nchipuete n grdin unde protoprinii >stau goi, i naintea lor se vede un pom mare, ce seamn cu un smochin cu multe roade. Diavolul n chipul arpelui st ncolcit pe acest pom, avnd urechile ascuite spre Eva; iar aceasta cu o mn ine un rod pe care-1 mnnc, pe cnd cu cealalt ea d i lui Adam s mnnce, i el primete darul ispititor2 ). Isgonire lui Adam i a Evei din raiu, se nfieaz fcnd pe strmoi goi n grdin; dar pentru c acum ei au pctuit mncnd din pom, ndat au dobndit simul ruinei i al umilinei, i de aceea se pre zint acoperii pe la coapse cu frunze de smochin :{ ). Ei fug din grdin uitndu-se napoi, iar un Serafim cu ase aripi i gonete cu o sabie de foc pe care o ine n mn. Foarte duioas este i nfiarea strmoilor, cnd ei plng cu amar fericirea i raiul perdut; tot a i cnd ei lucreaz cu sudori ca s-i ctige hrana lor 4 ).
1) Fac. 2,21. . 2) Fac. 3,6. 3) Fac. 3,7. Conf. Martigny Diction., art. Adam ct ve", pag. 19. 4) De Welte, Tuch, E w a ld, H u p feld , Knobel, Schrader, G raf, i ali critici distructori, susinnd c Pentateucul e o copie a legendelor vechi egiptene indiene i asiriene, aduc texte din acestea confruntnd asemnarea lor cu Cartea lui Moisi. A de exemplu n creaiunea lui Adam i scoaterea lui din raiu, iat ce reproduc ei din Prasada" sau poezia poeziilor brahmane: Dintre toate creaturile, Brahma deosebi pe om prin putere i trup mre i-l numi Adima" (n limba sanscrit nsemneaz ntiul om). Femeea a primit partea frumuseei i a dulceei i a numit-o He va" (n limba sanscrit nsemneaz, ceea ce complecteaz viaa). Brahma a dat atunci lui Adima i femeei sale insula Ceilan s'o locuiasc". i Ie-a poruncit s nu prseasc insula... carie avea pomi minunai, pasri cnttoare, orez mult i toate buntile pmntului". Spiritul ru Racasas (diavolul) pizmui fericirea lor i le nsufl pofte necunoscute". S ne preumblm prin insul, zise Adima soiei sale". Adima, zise Heva, s nu mergem departe, cci astfel vom clca porunca Domnului". Dar Adima neascultnd, i lund i pe Heva, apoi mergnd necontenit, au ajuns la marginea insulei n faa mrei". Dincolo de mare vzur pmnt ntins infinit. Trecur pe nite stnci de piatr apa mrei, i intrar n acel pmnt nelocuitu (India sudic). Aci gsir arbori mari, mii de pasri cnttoare i pomi cu roade frumoase". lat ce poame minunate! S gustm din ele, zise Adima". Heva tremura de fric i ruga pe Adima s nu turbure cu aceast gus tare mnia Domnului". Inapoindu-se iari n marginea'insulei Ceilan, un sgomot surd i cutre murtor se auzi, i deodat toi arborii, fructele, florile, pasrile, pe cari le vzuser n pmntul nefocuit, disprur ca prin minune".

TEZAURUL LITURGIC, T.

II.

T-ate icoanele creaiunei se aeaz n vestibulul Bisericei, | i< htruca omul intrnd n casa Domnului, s-i vad aci acei ii rata sa origin , cum i pcatul neascultrei. Tot deodtt cretinii vznd aceste icoane valoroase, s-i nlture din ininiea mi, incupuirilc fantastice concepute de materialitii contrariat rrctinsmului, cu privire la creaiune i origina omului. Tahlourih acestea se zugrveau chiar i prin secolul II-lea, cnd Iriueuji ali scriitori combteau pe Gnostici, cari nvau c Imuna produsul principiului ru '). 2. D in Vechiul Testament vedem de asemenea zugrvindu-sn n Biserici, naterea lui C ain ); naterea lui Avei*); uciderea lui Avei cu un lemn de ctre Cain4 ); fuga dsspnrata lui Cain t goni rea lui de un nger6 ). Mai depaite, rurabic lui Noe6 ); potopul nfiat prin ape multe7 ) ; jertfa
Staticele pe cari ei venir n insul, se afundar n mare, i rmaser n aa apei minai nite coluri ascuite" (azi numite Palam Adam puntea lui Adam). Frumuseile vzute n pmntul necunoscut, nu erau de ct preri anIfltoare de lui Racasas pentru a aduce la nesupunere pe Adima i Heva". Adima plnse n marginea insulei pe pmntul g o l; iar Heva i zise lu i: nu te despera, A dim a; ci roag pe Domnul s ne erte". Pe cnd femeea vorbea, o voce se aude din nouri cu aceste cuvir.te: I nnee, fu te ert i pe tine i pe Adima ; dar voi nu vei mai intra n pmntul Icricirei" Fii votrii vor ajunge n suferin, vor lucra pmntul din greu pentru greeala voastr, vor fi ri i m vor uita". Pentru nesupunerea voastr spiritul ru va intra n lume". Dar voi trimite pe Vinu i se va ncorpora n snul unei femei, i va ndrepta rul". Iar Adima i Heva se scular mngiai i ncepur a lucra pmntul din H i eu per.tru a-i scoate hrana lor", etc. etc. (Conf. Louis Jacolliot, Moisi, ManouMahomet, pag. 274 280. Aici criticii distructori, susin c legenda de pe marginea Gangelui sa i.ispndit la Egipteni, Asirieni, Evrei, etc. Dar Evreii din ura ctre femee, au dat ei rolul de amgitoare, zic criticii. Noi ns tim c Vedele sunt scrise mai trziu de ct pentateucul; deci Indienii au fost inspirai din pentateuc. Conf. Wladimir Guettee, Histoire de l.eglise, Tom. I, pag. 192.-Conf. nota 1 de la pag. 22, Tom. II, Tez. Lit. 1) Fac. 3,23. 2) Fac. 4,1. 3) Fac. 4,2. 4) Fac. 4,8. 5) Fac. 4,12. 6) Fac. 6,13. Hermann Ililprecht, profesor de limba asirian la Universi tatea din Pensilvania (America), pe temeiul unor documente asiriene susine c potopul s'a ntmplat la anul 3160 de la zidirea lumei, sau cu 2348 de ani nainte de lisus Hristos. 7)) Fac. 7,12. Despre potop criticii distructori aduc acest text din Pura nas brahmam: Dup trei mii de generaii omeneti, apele nvlir pe pmnt i inecar crile sfinte brahmane, i le afundar n adncimi". Zeul Vinu lu forma unui pete cu cap de om i le scoase din admcul ipelor. El apoi le-a dat lui Vawasvata care scpase din potop cu toat familia Ini, zic.ndu-i aceste vorbe: iat cuvntul divin zis de Brahma strmoilor tti". !i Vinu dup potop, nv ziua pe oameni s construiasc corbiii, s are pmintul, s zideasc temple pentru a mulumi zeilor; iar seara Vinu intra in ocean la revrsarea Gangelui, cci zeul nc pstr chipul petelui" etc. etc.

^78

DR. BADEA CIREEANU

lui Noe0 ; Noe sdete vie2 ); Noe se mbat i, se desgolete3 ). Biserica prin aceste icoane ne arat cum omul cade n pcat i n urmrile lui. Turnul Babilonului se zugrvete nchipuindu-se un {turn foarte nalt i meteri zidind dasupra lui. Unii lucrtori au ciocane n m ini; ali au diferite unelte; unii aduc crmid, alii pmnt.

Cain ucide pe fratele su Avei. (Fac. 4,8).

Legenda cu zeul-pete nvtor al oamenilor trecu din Indii i in Babilonia sub numele de Oan sau O An (n limba sanscrit, spirit). Conf. Jacolliot, op. cit., ag. 316 318. Comp. pag. 22, lit. b, Tezaur. Lit., Tom. II, unde se afl imnul rahman cu privire la potop. Criticii se nevoesc a dovedi c aceast descripie a deluviului de ctre Moisi e mprumutat de la Indieni. Dar un fapt ntmplat, cum a fost potopul, s'a inut prin tradiie de ctre toate popoarele; prin urmare Moisi n'a avut nevoe de ct de tradiiile pstrate de neamul su. 1) Fac. 8,20. 2) Fac. 9,20. 3) Fac. 9,22.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

'Ai \)

Dasupn turnului se nvrtesc nouri i furtuni, i limbi de oc m u pogiar asupra turnului1 ). Ajraam ese din pmntul lui i vine la Egipt s cumpere i;tAu ; ( 1 e clare pe asin, iar Sara n urma lu i2 ). Faraon rpe;te Itii Sari femeea lui Avraam, dar pentru aceast fr de leg e curtat le nger3 ). Avraam ea pe Sara napoi de la Faraon i mu Inapeaz n Canaan 4 ). Avraam e ntmpinat de Melhisecec Impraul Salimului0 ). Cei trei oaspei ai lui Avraam, mncnd In urnir stejarului lui Mamre (X'tpb0 )* Jer^ a lui Avraam se 1'nue nchipuind un munte n vrful cruia Avraam leag pe Isac liul sudasupra unor lemne. Avraam cu cuitul n mn e hotrrt h A junfhie pe fiul su, ns ngerul l oprete de la aceasta7). 3. Arderea Sodomei i Gomorei se picteaz fcnd trei lugeri n nouri privind n jos pe pmnt; aci sunt case drmite irzndmpreun cu oameni; iar mai departe de cetate un mu ite ii Lot cu amndou fetele lui fugind. Soia lui Lot alb casarea m u uit napoi cum ard cetile8 ). Avraam alung pe sclava sa egipteanc Agar9 ). Tot instructive sunt i subiectele: hac bine cuvinteaz pe lacov1 *); scara lui lacov u ) ; visul lui Iosif1 2 ); Iosif e vndut de fraii la i1 3 ); Iosif i las haina n mna femeei i fuge1 4 ); ncar cerarea lui Iosif1 6 ) ; Iosif tlcuete visele1 6 ) ; Iosif domn al Egip tului 1 7 ). Lui Iosif i se nchin fraii si1 8 ) ; Iosif se face cunoscut frailor lu i1 9 ); Iosif ntmpin pe tatl su lacov2 0 ); lacov bine cuvinteaz pe fiii lui Iosif2 1 ); lacov bine cuvinteaz pe ceidouiHprezece fii ai s i2 2 ). 4. Moisi e ridicat de fata lui Faraon din rul N ilul2 3 );
1) Fac. 11,1 seqq. Vezi figura acestui turn la pag. 168, Tez. Lit., Tom. II. 2) Fac. 12,10. 3) Fac. 12,17. 4) Fac. 13,1 seqq. 5) Fac. 14,18. 6) Fac. 18,8. 7) Fac. 22,12. 8) Fac. 19,24. 9) Fac. 21,14. 10) Fac. 27,27. 11) Fac. 28,12. 12) Fac. 37,7. 13) Fac. 37,21. 14) Fac. 39,13. 15.) Fac. 39,20. 16) Fac. 41,1 seqq. 17) Fac. 41,41. 18) Fac. 42,6. 19) Fac. 45,2. 20) Fac. 46,29. 211) Fac. 48,15. 22) Fac. 49,2. 23) Exod 2,5.

280

D R. BADEA

CIREEANU

Moisi pscnd oile vede rugul cel aprins1 ) ; Moisi vorbete lui Faraon pentru eliberarea Evreilor 2 ). Cele 10 rane ale Egiptu lui 3 ) ; Moisi face pastele cu Evreii4 ) ; Moisi trece pe Evrei prin marea Roie i se neac Egiptenii6 ) ; Moisi primete ta blele legei0 ); Moisi scoate ap din peatr 7). Vaaam voind a blestema pe Evrei se oprete de nger8 ) ; Valaam bine cuvin teaz pe Evrei9 ) ; moartea lui Moisi1 0 ). Isus Navi trece Iordanul cu Evreii cape uscat'1 ). ngerul mbrbteaz pe Ghedeon mpotriva lui Madiarn 1 2 ). Samson ucide le ul1 3 ) ; Samson arde arinele inimicilor prin vulpi u ) ; Samson vndut de Dalila scoate din n porile cetei Gaza 1 B ) : Sam son surp casa i ucide mulime mare de streini1 6 ). Nu mai puin folositoare sunt icoanele : profetul Samuel servind n templu 1 7 ); moartea preotului Pili1 8 ) ; Saul este uns mprat1 9 ). David cntnd din harf gonete spiritul ru de la Saul2 0 ); David omoar pe Goliat i i tae capul cu sabia2 1 ); David se unge mprat2 3 ); David aduce chivotul la Ierusalim2 3 ); David este mustrat de profetul Nathan2 4 ). Solomon se unge m prat2 5 ); Solomon zidete templul din Ierusalim2 6 ); Solomon zidete capile idolilor 2 T ). Iov lipsit de averile sale2 8 ) ; Iov zace n gunoiu dar e mn giat de cei 3 amici ai sia 9 ) ; Iov dobndete averile ndoite de
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) Exod, 3,2. Exod, 5,1. Exod, 7-12. Exod, 12,21. Exod, 14,16. Exod, 20,1. Num. 20,13. Num. 22,21. Num. 24,3. Deut. 34,5. Ios. 3,16. Jud. 7.12. Jud. 14,6. Jud. 15,4. Jud. 16,3. Jud. 16,29. I Sam. 1,28. I Sam. 4,18. I Sam. 10,25. I Sam. 16,23. I Sam. 17,51. Ungerea lui David ca mprat 'al Evreilor a fost astfel (II Sam. 2,4):

(i venir = r n i JTS "*?V r\?h T f T ^ brbaii din Iuda i unser acolo pe David rege peste casa lui Iuda). 23) II Sam. 6,17. 24) II Sam. 12,7. 25) I Reg. 1,39. 26) I Reg. 6,2 seqq. 27) I Reg. 11,7. 28) Iov. 1,13. 29) Iov. 2,8-11.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

I;i I humozeu x ) ; Iudita omoar pe Olofern generalul lui Nabuhodonosor). Toite acestea i alte multe subiecte din Testamentul vechii, m o zugriVesc dup norma tradiional a Bisericei prevzut n li onognlie, avndu-se tot deodat n vedere i textele respeellvo din sfnta scriptur. Persoanele cuprinse aci, poart de regul Iriine lungi dup croiala veche asiatic; iar patriarlii i mpriii au brbi lungi i crunte ori albe. Mai poart aproape lie care/ersoan cte o emblem caracteristic fiinei sale, s. Moisi iie n mn tablele legei ; Aron cdelni preoeasc ; David ta r f a ; Solomon are lng sine un templu, . a. 5. Dup ce am vzut pn aci pe cele mai frumoase icoar.e din legei veche, urmeaz s cunoatem acum i chipurile pro[ < (ilor. Yceste figuri se nfieaz n trsuri de oameni btrni, cu haine lungi i largi, i Biserica ni-i prezint cape nite br bai inspirai ai vechiului Testament, cari au profetizat cu esae:I ilato despre venirea Mntuitorului, activitatea i suferinele lui, cum i Jespre tot ce va fi n Biserica ntemeiat de el." Din viaa profeilor vedem n Biseric icoane de felul acesta : II ic se hrnete de corbi n peter3 ); lliebine cuvinteaz fina si untul de lemn al vduvei4 ); Ilie se ntlnete cu Ahav 5 ); (lie prir rugciunea lui coboar foc din cer peste sacrificiul h;iu); Ilie omoar pe profeii lui B aal7 ) ; Ilie unge pe Elisei profet r. locul su 8 ) ; nlarea lui Ilie la cer9 ). Elisei blestem pe copiii ce-i strigau pleuvule 1 0 ). Elisei blestem pe servul su Ghehazi n ). Isaia se tae de ctre Evrei cu ferstrul de lemn. Ieremia o bgat ntro groap noroioas. Ezechiel predic poporului cu vntul lui lehova. Daniil i cei trei coconi mncnd plante1 2 ); Daniil n groapa cu le ii1 8 ). Iona fugind de faa Domnului e aruncat n mare 1 4 ) ; Iona o lepdat de chit spre cetatea Ninive 1 B ) ; Iona propoveduete in cetatea Ninive 1 G ) ; Iona se mhnete pentru tigv 1 7 ). loan Bo1) Jov. 42,10. 2) Ghenadie, Iconogr., p. 91 116. 3) I Reg. 17,6. 4) I Reg. 17,16. 5) I Reg. 18,17. 6) I Reg. 18,38. 7) I Reg. 18,40. 8) I Reg. 19,20. 9) II Reg. 2,2. 10) II Reg. 2,24. 11) II Reg. 5,27. 12) Dan. 1,12. 13) 'Dan. 6,16. 14) Iona 1,15. 15) Bona 2,10. 16) Iona 3,4. 17) Iona 4,9.

282

DR. B A D E A

C1REEANU

teztorul cel din urm profet se zugrvete mbrcat cu haine de pr de cmil i ncins cu bru de curea *). n fine se picteaz toi proorocii n diferite chipuri scrise in vechiul Testament, i dup cum ni-i arat tradiiunea.

36.

nfiarea ngerilor i diavolilor. Raiul i iadul.


unoscutul scriitor francez contele Ioseph de Maistre ( f 1821), pe la nceputul secolului XIX-lea descriind chipul nge rilor, zicea c n figura acestor spirite se vede frum u seea brbteasc n tot idealul ei; in ngeri se unete dulceaa feei fr slbiciune cu tria fr asprime. O tineree etern strlucete asupra acestor chipuri cereti; nici odat ei nu au fost copii, nici odat nu vor fi btrni 2 ). Biserica cretin mbrac pe ngeri cu o frumusee deplin , i ni-i prezint ca pe nite spirite cu chipuri omeneti, cu aripe, mbrcai n stihar de culoare luminoas, adesea ori ncini peste mijloc, sau m podobii ostete, i gata a servi lui Dumnezeu n tot timpul, iar adesea ori (lin porunca lui, a fi n ajutorul oamenilor fc tori de bine. Biserica latin obinuete a nfia pe ngeri de multe ori goi i ntrun desemn fantastic 3 ). Aceste spirite nu au barb nici ncreituri; trsurile lor fizionomice sunt att de fine, pe ct penelul pictorului este n stare a concretiza frumuseea cereasc. Negreit c zugravul stngacii! n arta lui, pctuete mult cnd el nu corespunde cel puin n parte, n facerea chi purilor ngereti, i cnd idealul frumuseei este cobort astfel, la chipuri comune i lucrate cu ru gust . ) Pn prin secolul IV-lca nu ntlnim n iconografia cre tin formele acestor spirite; iar de aci nainte, ngerii se vd nchipuindu-se ct mai des n diferitele lor servicii bine fc toare. Totui despre ngeri gsim destule texte att n Vechiul ct i n Noul Testament. A, atunci cnd strmoii notrii au fost alungai din raiu, Dumnezeu a pus un Heruvim" armat cu o sabie de foc, ca s pzeasc calea la pomul vieei 4 ). Iar Moisi a fcut doui Heruvimi: pe unul Va pus la un capt al Chivo tului, i pe al douilea, la cellalt capt al lu i 5 ). Mai trziu Solomon pe cnd a construit templul, a fcut n Sfnta sfinilor doui Heruvimi, de lemn de mslin, fie care de cte zece coi nlime6 ). Profetul Ezechiel se servete adesea
1) Mat., 3,4. 2) Ioseph Maistre, Philosophie de Bacon, Paris, 1836, pag. 289. 3) Icoana Maicei Domnului fcut de Rafael, pe care am vzut-o n muzul din Dresda n anul 1891 (p. 223, Tez. Lit., T. II), are Ja picioarele sale, doui ngeri n chipul unor copii grai cu totul goi i rezimai pe minile lor ; la umr au cte dou aripi. (Autorul). 4) Fac. 3,24. 5) Exod. 37,7. ) I Reg. 6,23.

TEZAURUL LITURGIC

T. II.

ori < l< expresiunea Heruvim, pentru a arta spiritele ngereti rari is au artat ntro form minunat, n viziunea sa1 ). apostolul Pavel face chiar o deosebire ierarhic intre ngeri, zicn< c printrinsul (lisus Hristos) sau fcut toate cele de l>f vnnt, cele vzute i cele nevzute; sau tronurile sau dom niile, sau inceptoriile sau stpnirile2 ). Apoi autorul screrei ' Ir m ii ia cereasc care se crede a fi Dionisie Areopagitul, mparte rnd leala ngerilor n nou cete (eV veoc tdyuara), desprite iari n Irei t-epte (td|ic;). I!ea dntiu treapt este a scaunelor, heruvimilor i seraflmilcr. Scaunele dup nvtura crei 'Eppyveia tfj? 'Cojyoa<l'ixf|c:, au figura unor roate de foc mpletite (jtQutEjrA,vy(jvoi) Intre ele una cu alta ca s formeze un scaun, adic un tron Impitesc. De aci vine i numirea lor de tronuri pe cari panseaz Cel A Tot Puternic; dar acesta este invizibil i nu se zugrvete pe tronuri de acest fel; deci, numai tronurile se vd. Hoaele acestea au pe ele aripe i ochi muli, cci iat ce cetim n viziunea lui Ezechiel 10,12: i tot corpul heruvimilor, spatele lor, minile lor, i aripele lor, i roatele, toate patru roatele lor, erau pline de oehi de ju r mprejur. Apoi i n rugciunea din timpul Hem/icului preotul cetete : Doamne Dumnezeul nostru...carele Ic po^U pe scaunul heruvimilor. Iar Heruvimii se nchipuesc avnd fie care un cap de om tnr cu dou aripe*). Serafimii Ins au o form minunat i se zugrvesc n coloarea focului, avnd fie care un cap de om tnr cu ase aripe mpodobite cu ochi muli. Cu dou aripe i acoper faa, cu dou picioarele, cu dou aripe sboar n aer, adic sunt a cu m i descrie profetul Isaia n viziunea lu i4 ). Serafimii au i dou mini ce ho vd eind din aripi i purtnd cte o ripid cu inscripia : sfnt, sfnt, sfnt 6 ). A doua treapt ngereasc este a domniilor ( xuqi 6tt]t&;), puterilor (5vv( aeic) i stpnirilor (eHovaiai). ngerii din aceast categorie se reprezint desculi, purtnd stihare (otixQia) pn la picioare i ncini cu orare ((opdpia) verzi aurite ; n minile lor drepte poart toege de aur; iar n stnga in cte o pecete rotund ca un taler cu zimi. n fine a treia i ultima treapt a ngerilor o compun, in 1) Ezech. 10,1. 2) Colos. 1,16. Conf. Efes. 1,21. Rom. 8,38. I Petru 3,22. 3) Romano-Catolicii zugrvesc pe heruvimi mbrcai n tunic mpodo bit frumos cu custuri de aur i nclai n chipul cavalerilor Romani. 4) Isaia 6,1. Biserica latin deosebindu-se de cea ortodox, nchipuete pe Serafimi cu ase aripi, cu sabie de foc n mna dreapt i cu picioarele goale. Conf. Le C-te de Qrimoiiard, op. cit., Tom. III, pag. 221. 5) Iar n imnul heruvimic din Smbta cea mare, Biserica cnt c nnaintea lui lisus merg Heruvimii cei cu ochi muli (.-roXuouua-ru) i Serafimii cei cu ctte 6 aripe (eltxjtTeyuya). Dar n Biserica din comuna Spineni, ctunul Vineii de jos, judeul Oltul, unde mam nscut eu, Heruvimii sunt tcui n chipiul unui cap die om fr barb, acoperit de 2 aripe lungi mpodobite cu colori; iair Sera fimii :sunt n forma unui cap de om, cu 6 aripe presrate cu ochi. (Autorul).

284

DR. BADEA CIREEANU

cep toriile (ap/cu), arhanghelii ((v/ayyeXoi) i ngerii (ayyeXoi). nceptoriile i arhanghelii se nchipuesc ntro bogat armtur osteasc, avnd coifuri pe cap, pieptare de metal, liind ncini cu brne de aur, innd in mini plti i sulie, i avnd o nclminte bogat 1 ). Cele mai dulci i blnde figuri, sunt ale ngerilor n nelesul propriu al cuvntului. Acetia se zugrvesc n chipul unor tineri n stihare luminoase, sau n haine lungi, largi i subiri. Ei sboar n aer, ori umbl pe pmnt, innd n mn o sabie, ori o sllpare de linie, sau un instrument2 ). Dionisie Areopagitul adaog c treptele inferioare ngereti, primesc cunotina despre lucrurile dumnezeeti, de la treptele superioare; iar acestea ca mai apropiate de Dumnezeu, primesc nvturi despre misteriile dumnezeeti, de la nsui Dumnezeu 3 ). b) Diavolii (5ia|3o?,oi) sau ngerii ri. erau i ei buni la nceput, dar trufindu-se i voind s tie asemenea lui Dumnezeu, ori chiar s se ridice dasupra lu i4 ), ei sau abtut cu aceasta de la scopul creaiunei lor, i de aceea sunt infinit nefericii. Sfnta scriptur i numete pe ei, spirite rele 6 ), spirite necu rate 6 ), demoni sau draci 7 ) ; iar mai marele lor se cheam, diavol*), ispititor0 ), satana (jt^'y'); . a .1 0 ). Numrul diavolilor e foarte mare i apostolul Pavel desparte treptele lor n cpetenii, domnii, stpniri n ) ; iar evangelistul Luca spune c ei au o m prie a lor1 2 ). Pe ct ngerii buni sunt folositori oamenilor, pe att diavolii sunt ru fctori.
1) Pe arhanghelul Gavriil l amintete pentru prima oar Daniel n Cap. 8, v. 16; de asemenea i pe arhanghelul Mihail tot Daniel n Cap. 10,13. Iar n Apocalips cap. 12,7, se descrie arhanghelul Mihail luptndu-se cu Draconuldiavol, a adic cum l zugrvim pe icoane. 2) Nu de mult timp, descoperindu-se n ruinele vechei Ninive o tabel scris n cuneiforme, s'a descifrat acolo teogonia asirian cu 7 zei supremi, 50 zei mari ai cerului i ai pmntului; 300 spirite (ngeri) cereti; 600 spirite p mnteti. (Conf. Louis Jacolliot, Mo'fse, Manou, Mahomet, 1880, Paris, pag. 306). Contrarii ncearc a dovedi o asemnare ntre aceast teogonie i dogma cre tineasc despre existena ngerilor. Un studiu ns comparativ fcut cu seriozi tate, nltur cu desvrire ncercarea contrarilor cretinismului. 3) Foarte frumoas este iconografia celor nou cete ngereti, acolo unde ea se afl complect i bine zugrvit, a cum am vzut d. e. aceasta n anul 1904, n Biserica mnstirei Iviru din Muntele Athos. Bisericele noastre romneti, nu conin complect aceast grup a cetelor ngereti. De dorit ar fi a se zugrvi complect pe cupola cea mare a naosului, de meteri iscusii i cunosctori n cele bisericeti. (Autorul). 4) Augustin. De genes, c. 13. Conf. Greg. de Naz. Carm. VI. Ambros., Epist. 84. 5) Luca 7,27. 6) Mat. 10,1. 7) Mat. 13,24. 8) I Petr. 6,8. 9) Mat. 4,3. 10) Apocal., 20,2. Conf. Alexiu Comoroanu, Dogm. ortod., Partea spec., Cernui 1889, pag. 263. 11) Colos. 2,15. Efes. 6,12. 12) Luca 11,18.

T K Z AU R U L

LITURGIC,

T.

II.

285

Icoam cderei ngerilor din mndrie1 ), se zugrvete fcnd chipul luillistos pe ceriu, eznd ca un mprat pe scaun cu evangolia n mici, pe care sunt scrise cuvintele: Vzut-ampe Satana ca un fulgtr cznd din cer. mprejurul lui Hristos ostile ngereti stiu cu fric; iar arhanghelul Mihail n mijlocul lor stnd * i el umilit, le arat pe Hristos zicnd : S stm bine, s ntrn cu frc. Jos pe pmnt sunt muni ; iar ntre acetia o prpastie acnc n care intr cei czui. Din ceriu se vd ngeri

Cderea ngerilor d u p m odelul p icto rulu i L. Giordano.

cznd n plcuri, dar ei tot au chipul ngeresc, puin ns cam Mchimbat. Sub acetia sunt ali ngeri mai ntunecai; mai jos uliii negrii; apoi de desubt plcuri cu ngeri jumtate draci; iar all ii au chipuri de draci uri i negrii. De desubtul tuturor n Tartar, st legat n lanuri Lucifer, diavolul cel mare, negru, mi coarne, sichimonosit, oribil mai mult de ct toi.
1) Sirah 10,13: nceputul pcatului este trufia*'. Comp. Apoc. 12,7. Athan. i Mare, Cuvnltare despre virginitate. Conf. Ambros., Lpist. 84.

ZOO

DR.

DA D E A

CIRESEANU

Diavolii, n chipuri singuratece, se zugrvesc n form de arpe *), ori de blaur mare, sau de dracon (arpe (U aripe 2 ). Se mai zugrvesc sub figur de animale desfigurate, le a p i cu urechi mari, cu prul lung i bos, cu gura mare i eind foc din ea, cu coarne n frunte, cu coad pocit, cu unglii, ghiare , i cu cuttura crunt. Dar demonii se nchipuesc isub forma pasrilor de coloare neagr, cu picioare lungi , cu gt diform, cioc lung, i cu aripe ntinse 3). Adesea ori diavolul se face i n forma unei femei, aripat diform, goal dar aoperit la coapse, cu prul despletit i cu ghiare la picioare. Nu arare ori se zugrvete Lucifer cu corp de om, dar cu cap.il de ani mal degenerat, cu nasul ncovoiat, cu aripe, cu ghiare lungi i ascuite; ori se nchipuete avnd figur de om cu nulte fee, cu coarne, cu pr pe el i legat n lanuri. Dup cirn vedem, aceste spirite rele au chipuri nspimnttoare, pentri c Bise rica a cutat s deprteze pe cretin de la pcat, punndu-i nainte aceste forme ale diavolului, care are ntru a sa stp nire pe cei pctoi. Moartea se zugrvete n spiritul acestor cuvinte din Apocalips : i am vzut, i iat un cal galben, inume'e celui ce eclea pe cal er moartea; i iadul urma dup ea. i li sa dat putere peste a patra parte a pm ntului , s omoare cu sabie, cu foamete i cu moarte, i priyi fiarele pmntului 4 ). Pe temeiul acestui citat, Moartea se nchipuete cu arc n mn, ori cu coas i ade pe un cal slab ce fuge repede. Moartea se mai nfieaz sub figura unei femei sburnd n aer cu prul vlvoiu, ochii sperioi, gura strmb, cu aripe i cu coasa in mn, cutnd cu lcomie s adune ct mai multe victime. Sau se reprezint n forma unui om avnd chipul unui schelet cu cra niul gol, din care se vd mai mult dinii. Adesea ori Moartea are tipul unei femei de coloare galben, urt la chip, cu prul despletit, i cu coasa n mn 6 ). cj Raiul cu frumuseea lui este descris n cartea Facerei, Cap. 2, v. 8, n urmtorul mod : i Dumnezeu a sdit gr din n tara Eden ( j * J 3 2 5 " | 3 despre rsrit, i in aceasta
1) Fac. 3,1. 2) Apoc. 12.7. 3) Didron, Icon, cret., Hist, de Dieu, pag. 447, Paris, 1843. 4) Apoc. 6,8. 5) De altfel la Evrei i la Greci, n vechime, tot cam a er descris Moartea. 6) Cuvntul Paradis" (;iaQd&F.i0 o < ;, Cnt. Cnt. 4,13), ntrebuinat adesea ori n limba romn, e de origin veche persan ori bactrian i nsemneaz grdin". n ebreete cuvintele jj; i C l l S se traduc n romnete cu grdin" ori raiu. Orientalul totdeauna i-a gsit culmea fericirei n grdinele cu flori i fructe, i apoi strbtute cu isvoare de ap curgtoare. Cicerone ne spune n cartea sa De senectute", cap. XVI, c nsui Ciru marele mprat al Perilor (f 530 a. Hr.) i fcea singur planul gradinelor sale imperiale i sdea ntr'nseie pomi i arbori. El spunea cu mndrie siupuilor si

TEZAURUL LITURGIC T. II.

28 7

--- )>n. # el pe omul <C"NH) pe care Va ft cut. i Dumnezeu, fcu nit visar din pmnt tot felul de arbori frumoi la veilcr si buni la mncare. Iar apostolii Pavel zice despre raiu : .\<im (n lumea aceasta) vedem (pe Dimnezeu) ca prin oglind i)i h ghicitur; atunci (n raiu) fatt ctre fa 1 ). Acolo n piindis, dup cum cetim n Apocalips, va terge Dumnezeu load lacrima de la ochii lor, si moarti nu va fi, nici plngere, nici strigare, nici durere2 ). Biserica rtodox cere de la Domiir/ui ca sufletele celor ncetai din via, s fie aezate n locuri ni erdea (eu; tojtov xo^g), n locuri Vie odihn, unde nu este dunre, nici ntristare nici suspin, ci via fr de sfrit. Pe sprijinul acestor citate, raiul este nfiat sub chipul uimi grdini ncungiurat cu zid. La poarta raiului, apostolul ivtr.i ine o chee ca s deschid ua5 ). n mijlocul raiului st Mai<a Domnului pe un je de aur ; iar de o parte ide alta sunt duui ngeri mbrcai diaconete si plecili spre dnsa. n dreapta dinii Fecioare se all tlharul de pe cruce, cruia Domnul i-a I'rtuftJuit c astzi vei fi cu mine in ~aiu*); n stng-a ei se 'Ha cele cinci fecioare -nelepte6 ). Alai jos, btrnul Avraam line sufletul lui Lazr cel srac pe genuchii si6 ) ; de a dreapta lui Avraam st Isac i n stnga lacov, amndoui patriarhi btrni m'/and pe scaune ntori puin spre Avraam. De desubtul picioa relor lor, curg cele patru ruri Fison, Gkihon, Tigru i E u fr a t1 ). In mijlocul raiului, este un pom mare plin cu roade frumoase. Mulimea fericiilor din acest loc, este desprit ncete,avnd lie care o bucurie spiritual nesfrit. _ n afar de zidul paradisului, se zugrvesc cele cinci fecioare nebune cu candelele lor stinse. lisus Hristos st n apro piere pe nfricoatul su scaun; Adam i Eva ed n genuchi crtutnd spre lisus Hristos, i mulimea popoarelor ateapt sentinla dat lor de Domnul. Raiul se zugrvete n vestibulul Bise ieei 8 ), spre nord de ua intrrei, pentru a privi cretinul nencetat recompensa faptelor bune.
uimii de frumuseea gradinelor mprteti: Eu am fcut acest plan, aceste f iruri drepte de pomi, aceste desprituri. Muli dintre aceti arbori au fost midii de m na meau. Iar cuvntul Eden" se crede a fi de origin babilonean i nsemneaz plcut". De aci a trecut i n limba evraic i apoi n alte limbi. Iat cum wlini n cartea Facerei 11,8:

: " ir T

m xn-nx

ut

a i

p y ? - p d t p # rrf.T 3NW

1) I Cor. 13,12. 2) Apocal. 21,4. 3) Mat. 16,19. 4) Luca 23,43. 5) Mat. 25,1. 6) Luca 16,19. 7) Fac. 2,11. Conf. Ghenadie, Iconogr., op. cit., pag. 87. !8) In secolul V Nartica interioar, se mai clhema n unele locuri i Jtaopentru c aci er zugrvit raiul.

i/ n .

v i

\u f ji\

u m iv jC iA ii u

d) Iadul este acel loc de nefericire pregtit pentru acei ctre cari se ndrepteaz cuvintele Domnului: Duceti-v de la mine, blestemailor, in focul cel venic, carele este gtit diavo lului i ngerilor lu i o '). Sfnta scriptur ne spune apoi c Acolo va fi plngere i scrnirea dinilor *). Iadul se nchipuete fcnd pe Satan n forma unui blaur mare, din a crui gur ese par de foc. Mulimea de lume pc toas, merge n plcuri, ca s intre n gura acestui colos. n pntecele acestuia, se vd chinuindu-se n foc, cete de tirani, judectori nedrepi, adulteri, femei fermectoare, iubitori de argint, tlhari, ucigai de oameni, eretici, hulitori de cele sfinte, arhierei, preoi, clugri, dascli, i tot felul de pctoi. Nefericiii din iad, sunt amestecai n vpaia focului nestins, unii pn la gt, alii pn la piept, iar la unii se vede din foc o mn ori un picior. Diavolii muncesc fr preget pe aceti ne norocii3 ). n apropiere de iad se zugrvete cumpna dreptei inndu-se de o mn nevzut; n o parte a cumpenei se vede o basma; iar n cealalt o piatr de moar, nchipuindu-se cu aceasta faptele bune i rele, i cntrirea lor cu o absolut drep tate4 ). Iadul se nfieaz n vestibulul Bisericei, spre sud de ua intrrei, ca s vad omul rsplata pcatului.

37.

Zugrveala steagurilor bisericeti.


storicul Eusebiu ne spune n Viaa Marelui Constantin, c acest mprat mergnd cu ostile sale n contra lui Maxeniu (an. 312), i sa artat pe la ameaz dasupra soarelui o cruce strlucitoare pe care ceti cuvintele : ev tovtco vixrx n aceasta biruete6 ). Apoi n noaptea viitoare, sa artat Domnul n vis lui Constantin i la nvat ca s fac crucea ca semn biruitor n rsboaie. mpratul ascultnd de porunca lui Hristos, orndui s se fac un steag dup modelul pe care-1 vzuse n vis. Eusebiu descrie astfel acest obiect preios : Am vzut steagul (XatpvQov, labarum, vexillum), fcut de argintari din porunca acestui im1) Mat. 25,41. Mar. 3,29; 9,44; 2 Tes. 1,9; Apoc. 14,11; 20,10. 2) Mat. 22,13. 3) La Evrei Iadul" se cheam eol (HXyT sau S x )- Comp. Prov. 9,18 Is. 38,10. El er aezat n adncimi ntunecoase. 4) Ghenadie, Iconogr., op. cit., pag. 88. Dintre apuseni, poetul italian Dante Alighieri (f 1321) a fost acela care a descris n Divina comedie" iadul i raiul n coloritul cel mai fantastic. Pictorii apuseni, sau inspirat mult din imaginaiunea lui Dante, n desemnarea i compunerea acestor icoane. 5) Euseb., Viaa lui Constantin, Cartea I, cap. 28.

TEZAURUL LITURGIC, T. II.

~ZOV

Iuira, i-mi este uor a arta aci figura lui, zice istorcul. Kste ca o suli acoperit cu plci de aur care are o vargi in rurnezi, a ca s fac semnul crucei. n vrful suliei este o coroaia mpodobit cu aur i pietre scumpe. Numele Mituitnrulti este nsemnat pe aceast coroan prin cele dirtiu dou litere ^Xpiatog 1 ), din cari cea de a doua este p.iin laiatl. mpraii au purtat pe urm aceste dou litere pe cciful lor. Apoi este un vl de purpur legat de varga pus in eurineziul suliei. Acest vl este de form patrat i acoperi cu mar[{iritare a cror strlucire isvorte mult mirare. Fiind c < i silia este foarte nalt , ea are in josul vlului icoana imp rau lu i i a fiilor si fcut in aur numai pe jumtatea ror