Sunteți pe pagina 1din 135
COLECTIA TEOLOGICA SCRIERILE PARINTILOR APOSTOLICI | °ASEZAMINTELE si CANOANELE APOSTOLICE pba 1928. \ EDITURA FACULTATI DE TEOLOGIE DIN CHISINAU. CARTEA I, ‘DESPRE EPIMCODI, PREOTL $1 OIACOKI. 1, Despre episcopi asa am auait dela Domnul nostra pistonul agezat episcop pede biserici in orice parohie trebue SA fle nenulit far vind), netins: de reo nedreptate dintrale faamenilor, nit msi Hie de ca 84 fie carecum ferit de reorindueile tinereli gi de Invinuinle pag fai de hulele, adise in contra miltora de e&tre uni fati neade- vrai, carl nu cunose cuvantul tui Dummnezea din Evanghele Orc 12 vorbi cuvint nefolositor®), dda socoteald de et ul tn zlua judecd sf larks? Din cuvintle tate vel fl tndreptiti®) si ain cavintele tole vei fi osindlt’. SA fie, prin urmare, de e cu putin, Invajat; chiar dact Ins este neinvial, fie cel-putinindemanatec la cwvant, avand varsta cerulé. lar cact toto parohie mick mu se giseste curva nal inantat in véee, care e& abi (ound) “martarie Si sifie injelept spre a fi agezat episcop, dar se gaseste acolo unul tang, despre care (off cei impreuna cu dansut rmitarisese cf este vrednic de episcopie, dovedind bateaneye prin Diandefe Sl-bundrandueala, cercetandk-se dact de tof este mirturisit-astfel, 4 se ageze In pace, clci gi Solomon’) a fost rege peste Israil la varsta de doisprezece ani losin) Donn DT LE; | Tim. 3.2 2) Me 12. 6 3) Mt 12. St 4) Regh 2 9) UY Re 22.1; Paralip. 34. 1. - a domnit ex relate ta varia de opt ani, aserenea 5 loa Fite conducterat popoisi ia varsla de saple ani De See Gen tint, ef hens bitnd, sme slim, ct ice Pe bumnesea pin Iola) La ete VolU pri, docs pete dnd sf tit care tremerd de cisinele_ met In orce tinge 3. Asemenea gi im Evanghele sce asl rene ei Mant’), acca wr most pan fc nat $i rioting sesice: Fei ce! nist, 0 acta se vor mii. Sa ie i fcslor de pace, ct xkce ing: «Feri ett de pace’), of asia iI Dumne- zi se wr chen Sa He sh ch constinia Smpacats, carat de ovcetfate, viene gi nedrepat, eel $€_ ce iory Pe cel cura ca nina, cd aria sor vedea pe Dum ere). 1 St fi, asa dan strat ta tiaras) Cra, cumpitt, eu bune parti, stator, Enitt, yma bel, mi tnitdus, cf blajin, ne wlcevitor, neiubitor de argint-, ms de curd tncrestint, can mandiadese si cad fh osinda diavollad ck yorcine se inal pe sie, se va sme" Aste, tebe sd fie episcopal barat of wei singure fet intr singurdedstorie, bine chinensis cast 90"), De ote, cin prmestehirtoia si este aseztepiscop, st ie ereeat ase: dact ese seros, credinios si cu bune pu fir, dac are sau a. avutfemele seroast si creincioas, ‘dach si-a crescut copiii in femere de Dumnezeu si i-a iovi- fal legen Domnui, dach casnii Iu i respect, se tem de ‘Gel asculé to, li dacd cei cari tn de et duph trap, » zs Regi 11.21. 2) les. t0. EEEST= F 3M 55, ames Ms 8. 5 Mea 8 1D 1Tim. 3.2, 8 Lacs 14 Tim. 3. Ty se rascoala impotrva iui i mul asculé, cam i se vor six pune cei dinafard de casa Iai, end vor ajunge sub’ ascul= tarea tui? Til, De aceea, 58 fie cercelat dack este tard prihand in ceeace priveste nevoile viel, c€ci este cris: ,Cereotati") pe cal ce woeste sa fie oles In preset, SA fie si nepornit la mani, cf zice tnfelepciunea: Mdnia st pe eel ifelet ti ‘dice ta peire)*. SA fie apoi miles, bun, plin de dragost, cc vice Domnul ,Dupd aceasta vor eunoaste toi ed sun- eff tcenic at mei, daci vd veti abi unul pe alls). W. Si fie $i damic, iubitor de orfani, iubitor ) de Stein, indatoritord bine indeplinindu-si slujba sa. nelipsit dela indatorirea sa, nerusinosi eunoscind pe cel ce este mai wrednie de primire, cici dack este vre-o viduvi care poate ‘Sis Infesniasca cele trebuitoare viet, dar se giseste alta, care nu este viuvi, dar este stract din pricina de boaldy sau pemiruca trebue sisi crease copii, sau din pricing vrennei nepatinte irapesti, spre aceasta st-si tntind mai ‘mult mana. Tar de este cineva.strimtorat tn cele ale. vei, pentiucl este lacom Ja mancare sau beliv sat lenes, mu este wrednie de ajulor, dar nici_de biserica lui Dumnezeu, cael despre unit ca acéstia zice Seripiura’), cd: , rdmdavul as- eunzindwsi mina th sdn nu vafitn stare so ducd la gurd, i artis"): gLeneyul fyi ncrucigeaza manele si-si_médndned din carne; ci tot omut betiv si dedat la petreceri si des Srdnéri va cers si tn adrente si In petice se va imbrica tot ‘somnorosult,’) si in alte locuti: .Dacd-fi tadreptezi*) ochit 1) Lee. 21.17 2 Prov. 18.1 3) loan 13. 95 ITM 215 2) Prov. 16. 24 © Bool. 4.5, 1) Prov, 24.21 8) Prov, 24 at.

S-ar putea să vă placă și