Sunteți pe pagina 1din 6

      

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ PATRIARHUL JUSTINIAN 
 

Str.  Sf.  Ecaterina,  nr.  2,  Sector  IV,  Bucureşti,  Cod  040.155  Tel:  021.335.61.17;  
Fax: 021.335.41.83; ftoub@yahoo.com 
 

Grilă Teologie Morală


 
 
1. Care trebuie să fie atitudinea creştinului faţă de suferinţa aproapelui?
a. indiferenţă;
b. compasiune;
c. ajutor;
d. dinamism, compătimire, participare.

2. Suferinţa este consecinţa:


a. răului moral;
b. lucrării diavolului;
c. pedepsei divine;
d. conexiunii astrelor.

3. Care suferinţe nu au fost vindecate de Hristos?


a. cele fizice;
b. cele provocate de oameni;
c. cele provocate de orgoliu şi de ipocrizie;
d. cele aduse de pedeapsa divină.

4. Ce este transplantul?
a. operaţia prin care se amputează un membru;
b. operaţia de înlocuire a unor celule şi ţesuturi cu altele;
c. operaţia de înlocuire a unor organe bolnave cu altele mai puţin bolnave;
d. operaţia de înlocuire a unor celule, ţesuturi, organe compromise morfologic şi funcţional
cu structuri similare sănătoase.

5. Este Biserica de acord cu transplantul de celule, ţesuturi şi organe?


a. da, fără rezerve;
b. nu este de acord;
c. da, dar numai în anumite condiţii;
d. numai dacă este de acord medicul de familie.

6. În Egipt s-a practicat transplantul


a. de gambă;
b. de piele;
c. de rinichi;
d. de ficat.

7. Când s-a realizat primul transplant fiabil de rinichi?


a. în 1928;
b. în 1940;
c. în 1967;
d. în 1954.

8. Când s-a realizat primul transplant de inimă?


a. în 1920;
b. în 1981;
c. în 1967;

1
d. în 1954.

9. Ce se înţelege prin transplantul ontoplast?


a. transplantul de organe interne;
b. transplantul de ţesut viu de la o parte la alta a aceluiaşi organism;
c. transplantul de ficat;
d. transplantul de cromozomi.

10. Ce se înţelege prin transplantul homoplast?


a. transplantul de ţesut şi organe între indivizii aceleiaşi specii;
b. transplantul de ţesuturi şi organe de la specii diferite;
c. transplantul de valvă;
d. transplantul de ţesuturi şi organe de la animal la om.

11. În ce caz a fost posibil transplantul heterolog?


a. transplant de la babuin la om;
b. transplant de la porc la om;
c. transplantul de la cimpanzeu la om;
d. transplantul de la om la cimpanzeu.

12. Riscul transplantului heterolog la om este dat de:


a. mărimea organului transplantat;
b. numărul cromozomilor;
c. eventualii agenţi virali specifici animalelor;
d. neconcordanţa grupei sanguine.

13. Ce interzice Convenţia cu privire la bioetică a Comunităţii Europene?


a. transplantul de măduvă osoasă;
b. comercializarea materialului transplantabil;
c. transplantul heterolog;
d. transplantul de cap.

14. Care tipuri de transplant sunt de neacceptat?


a. transplantul de inimă şi ficat;
b. transplantul de cap şi mâna stângă;
c. transplantul de organe genitale şi ochi;
d. transplantul de cap şi organe genitale.

15. Nou-născuţii anencefalici sunt buni donatori de organe?


a. da, întotdeauna;
b. da, doar în primele zece zile după naştere;
c. nu;
d. nu, fără acordul părinţilor.

16. Ce înţelegem prin moarte aparentă?


a. moartea ţesuturilor;
b. încetarea funcţiilor vitale, fără alterarea structurilor;
c. slăbirea funcţiilor vitale atât de mult, încât nu mai pot fi percepute decât cu aparate
speciale;
d. încetarea funcţiilor cardio-respiratorii şi cerebrale.

17. Moartea reală presupune:


a. încetarea funcţiei cardiace;
b. oprirea funcţiilor cardio-respiratorii şi moartea cerebrală;
c. încetarea funcţiei cerebelului, cortexului şi a trunchiului cerebral;
d. necrozarea ţesuturilor.

18. Cine a scris „Principiile Bioeticii Creştine”?


a. Sfântul Nectarie de Eghina;
b. doctor Al. Stan;

2
c. Tristram Engelhardt;
d. John Breck.

19. Care sunt legile care reglementează transplantul în România?


a. legea 10 şi legea 18/1990;
b. legea 104 şi legea 2/1998;
c. legea 95 şi 22/2000;
d. legea 2/1998 şi legea 95/2006.

20. Cine a făcut distincţie pentru prima dată între practicile avortive şi cele
contraceptive?
a. chinezii;
b. Pliniu cel Bătrân;
c. Soranus din Efes;
d. egiptenii.

21. Unde găsim în Noul Testament afirmaţia că practicile avortive sau


contraceptive ne exclud din Împărăţia lui Dumnezeu?
a. I Cor 6, 9-10; Gal 5,20; Ef 5,3;
b. Mt 5,18; In 3,46; F.Ap. 6,12;
c. Mc 3,4; Lc 9,11; Rom 1,23;
d. I Pt 2,7; Iac 3,25; Apoc 5,19.

22. Planning-ul familial presupune:


a. măsuri privind fertilizarea naturală;
b. măsuri contraceptive, avortive şi naturale;
c. măsuri de ordin social;
d. legi adecvate.

23. Biserica este de acord:


a. cu practicile avortive;
b. cu practicile contraceptive;
c. cu niciuna din practicile artificiale;
d. cu practicile contragestive.

24. Care este scopul ultim al căsătoriei?


a. întrajutorarea;
b. desăvârşirea prin iubire;
c. procreerea;
d. socializarea indivizilor.

25. Sfântul Ioan Gură de Aur vede căsătoria ca:


a. pedeapsă pentru păcatul strămoşesc;
b. păcat îngăduit de Dumnezeu;
c. ferire de desfrânare şi menţinere în curăţie;
d. mijloc de perpetuare a speciei.

26. În vederea planning-ului familial, Biserica Romano-Catolică recomandă:


a. pilula anticoncepţională;
b. ritmul naturii;
c. vasectomia;
d. pilulele contragestive.

27. A formulat Biserica Ortodoxă un punct de vedere oficial privind planningul


familial?
a. da;
b. nu;
c. da, în conferinţele panortodoxe;
d. da, la nivelul Bisericilor naţionale.

3
28. Au pilulele contraceptive efecte secundare?
a. da;
b. nu;
c. uneori;
d. doar pentru trei zile din momentul folosirii.

29. Unde s-a arătat că folosirea pilulei contraceptive măreşte cu 26-56% riscul de
cancer mamar?
a. la UNESCO;
b. la ONU;
c. la OMS;
d. la a treia Conferinţă Europeană a Cancerului la sân.

30. Prof. Dr. Petrache Vîrtej recomandă relaţiile sexuale precoce?


a. da;
b. da, dar protejate;
c. nu;
d. da, dar cu sfatul medicului.

31. Care Părinte al Bisericii face legături între procreere şi creşterea demografică?
a. Sf. Ioan Gură de Aur;
b. Fericitul Augustin;
c. Sf. Vasile cel Mare;
d. Sf. Grigore de Nyssa.

32. De ce credeţi că sunt teologi care acceptă practicile artificiale de planificare


familială?
a. din consideraţie faţă de femeia mamă;
b. din necunoaşterea consecinţelor acestor practici;
c. pentru a nu se ajunge la avort;
d. ca familia să nu fie traumatizată.

33. Ce este o clonă?


a. un pui ieşit dintr-un ou;
b. un produs biologic obţinut prin reproducere asexuată;
c. gemenii heterozigoţi;
d. produsul fecundării in vitro.

34. Ce este Twinning-ul?


a. altoirea pomilor;
b. transplantul de gene;
c. înlocuirea unui nucleu dintr-o celulă cu nucleul alteia;
d. sciziunea gemelară.

35. Cînd şi unde a fost obţinut primul mamifer prin transplantul nucleului celulei
somatice în ovocit?
a. la Pallas Constanţa, în 1964;
b. în Scoţia, în 1996;
c. în Scoţia, în 1997;
d. în SUA, în 1998.

36. Cum a fost obţinută Dolly?


a. prin twinning;
b. prin clonare moleculară;
c. prin transplant de nucleu;
d. prin secţionare gamelară.

37. Clona obţinută prin heterotransplantul de nucleu este:

4
a. identică cu donorul;
b. identică cu primitorul;
c. aproape identică cu donorul;
d. aproape identică cu primitorul.

38. De ce clona obţinută prin transfer de nucleu este aproape identică cu donorul?
a. din cauza ADN-ului mitocondrial;
b. din cauza greutăţii donorului;
c. din cauza sănătăţii donorului;
d. din cauza vârstei donorului.

39. Clonarea moleculară se referă la:


a. recombinarea ARN;
b. recombinarea ADN;
c. recombinarea citoplasmei;
d. recombinarea ovocitelor.

40. Ce se combină în acizii nucleici?


a. cromatina;
b. genele;
c. plasmidele;
d. cromozomul.

41. Când şi de cine s-a reuşit clonarea ADN?


a. în 1972, P. Berg;
b. în 1996, Cambell;
c. în 1970, Claude Varilhon;
d. în 1939, Tilmann.

42. Când s-a realizat pentru prima dată clonarea orizontală şi de către cine?
a. în 1996, Wilmut;
b. în 1928, Hans Spemann;
c. în 1962, di Bernardino;
d. în 1964, Robert Briggs.

43. Ce se înţelege prin clonare verticală?


a. sciziunea blastocistului;
b. transferul de nucleu în ovulul denucleat;
c. transferul de nucleu de la broască la triton;
d. clonarea celulelor epiteliale.

44. La ce se referă clonarea reproductivă umană?


a. la fecundarea in vitro;
b. la clonarea celulelor stem;
c. la obţinerea de cópii prin twinning sau transfer nuclear;
d. la reproducere sexuată.

45. Din câte baze este alcătuit genomul mitocondrial?


a. 16.000;
b. 2000;
c. 5000;
d. 100.000.

46. Sindromul foetusului gigant apare în cazul:


a. twinning-ului;
b. clonării verticale;
c. clonării moleculare;
d. folosirii pilulei RU-486.

47. Cine a elaborat Declaraţia Universală cu privire la genomul uman?

5
a. ONU;
b. UNESCO;
c. TAO;
d. OMS.

48. Ce interzice articolul 11 din Declaraţia Universală cu privire la genomul uman


şi drepturile omului?
a. avortul;
b. steriletul;
c. clonarea reproductivă;
d. clonarea terapeutică.

49. Când şi unde a ratificat România documentele internaţionale privind protecţia


genomului uman?
a. în 1990, prin decretul 134;
b. în 2001, prin art. 74 din Constituţie;
c. în art. 20 din Legea 95/2006;
d. în art. 7 din Legea 2/1998.

50. Ce sunt celulele stem?


a. celule totipotente care asigură regenerarea organelor şi homeostazia acestora;
b. celule germinale;
c. celule patogene;
d. celule care asigură dezvoltarea imunităţii.

51. Clonarea celulelor stem presupune întotdeauna clonarea reproductivă?


a. da;
b. nu;
c. uneori;
d. doar în cazul sexului masculin.

52. Celule stem se găsesc:


a. numai în blastocist;
b. numai în ficat;
c. numai în măduva osoasă;
d. în toate organele.

53. Când au fost descoperite celulele stem?


a. în 1981;
b. în 1984;
c. în 1998;
d. în 1964.

54. Când au fost descoperite celulele stem la om?


a. în 1998;
b. în 1997;
c. în 1984;
d. în 1981.

55. Când au fost izolate celule stem umane embrionare?


a. în 1983;
b. în 1981;
c. în 1998;
d. în 2001.